Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Ustav, politički sustav (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
USTAVNI ZAKON ZA PROVEDBU USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 28/01) 120.005
USTAVNI ZAKON ZA PROVEDBU USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 121/10) 120.006
USTAVNI ZAKON O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 49/02 i 101/14 - RUSRH) 958.701
ZAKON O IZBORU ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 92/10, 23/13 i 143/13) 950.002
ZAKON O POSTUPKU PRIMOPREDAJE VLASTI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 94/04, 17/07, 91/10 i 22/13 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika) 950.051
ZAKON O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine», broj 33/96, 92/01, 44/06 - Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu RH i 58/06 – Odluka USRH, 38/09, 100/16 - OUSRH i 73/17) 955.501
ZAKON O PROCJENI UČINAKA PROPISA („Narodne novine“, broj 44/17) 955.502
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EZ) br. 1907/2006 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA EZ O REGISTRACIJI, EVALUACIJI, AUTORIZACIJI I OGRANIČAVANJU KEMIKALIJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 53/08, 18/13 i 115/18) 955.651
ZAKON O GRBU, ZASTAVI I HIMNI REPUBLIKE HRVATSKE TE ZASTAVI I LENTI PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 55/90, 26/93- čl. 137. Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene kazne za privredne prijestupe i prekršaje i 29/94 – čl. 3. Zakona o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona 955.601
ZAKON O REGISTRU BIRAČA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 144/12, 105/15 i 98/19) 956.601
ZAKON O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 85/08 i 112/12) 963.903
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2019/788 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. TRAVNJA 2019. GODINE O EUROPSKOJ GRAĐANSKOJ INICIJATIVI („Narodne novine“, broj 127/19) 963.902
ZAKON O JAVNOM OKUPLJANJU Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 128/99, 150/05, 82/11 - OUSRH i 78/12) 963.902
ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINE („Narodne novine“, broj 92/10) 956.602
ZAKON O NIŠTETNOSTI ODREĐENIH PRAVNIH AKATA PRAVOSUDNIH TIJELA BIVŠE JNA, BIVŠE SFRJ I REPUBLIKE SRBIJE („Narodne novine“, broj 124/11) 963.903
ZAKON O STATUSU PROGNANIKA I IZBJEGLICA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 96/93, 39/95, 29/99, 128/99, 51A/13 i 98/19) 963.904
UREDBA O PROVEDBI POSTUPKA PROCJENE UČINAKA PROPISA („Narodne novine“, broj 52/17) 993.903
UREDBA O UVJETIMA ZA UTVRĐIVANJE I GUBITAK STATUSA IZBJEGLICE, PROGNANIKA ODNOSNO POVRATNIKA („Narodne novine“, broj 133/13) 993.904
ZAKON O PROVOĐENJU ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE OD 12. SVIBNJA 1998. (Urednički pročišćeni tekst “Narodne novine”, broj 105/04 i 19/07) 957.901
ZAKON O HRVATSKOJ MATICI ISELJENIKA („Narodne novine“, broj 94/18) 963.901
UREDBA O POSLOVIMA UPRAVLJANJA SUSTAVOM I NADZORU PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ SREDSTAVA ZAJMOVA I DAROVNICA REPUBLICI HRVATSKOJ IZ OSTALIH INOZEMNIH IZVORA (“Narodne novine”, broj 33/07) 993.902
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O RASPISU REFERENDUMA («Narodne novine», broj 21/91) 950.001
PLAN USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 20/21) 111.111
ODLUKA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE («Narodne novine», broj 24/91) 950.101
ODLUKA O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA« U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 16/17) 950.103
ODLUKA O PROGLAŠENJU »DANA PRAVA OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA« U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 64/12) 950.102
ODLUKA O RASKIDU DRŽAVNOPRAVNE VEZE («Narodne novine», broj 53/91) 950.201
ODLUKA O OSNIVANJU TREĆEG VIJEĆA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE ZA ODLUČIVANJE O USTAVNIM TUŽBAMA („Narodne novine“, broj 109/10) 963.802
ODLUKA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOJ UNIJI («Narodne novine», broj 23/03) 950.301
ODLUKA O PROGLAŠENJU NACIONALNOG DANA NIKOLE TESLE – DANA ZNANOSTI, TEHNOLOGIJE I INOVACIJE („Narodne novine“, broj 47/14) 950.302
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O DRŽAVNOM PROTOKOLU REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 34/03) 963.701
ODLUKA O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV RAKA DOJKE« (“Narodne novine”, broj 37/07) 963.702
ODLUKA O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA ZAŠTITE NA RADU« (“Narodne novine”, broj 61/07) 963.704
ODLUKA O NAKNADI ZA RAD PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE KOJI SU IZ REDA SUDACA («Narodne novine», broj 57/07) 963.703
ODLUKA O VISINI NAKNADE PREDSJEDNIKU I ČLANOVIMA POVJERENSTAVA ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI („Narodne novine“, broj 43/12) 955.402
ODLUKA O NACIONALNOM VIJEĆU ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 82/06 i 35/09) 963.706
ODLUKA O PROGLAŠENJU »DANA SVJESNOSTI O MUCANJU U REPUBLICI HRVATSKOJ ("Narodne novine", broj 38/09) 950.652
ODLUKA O PROGLAŠENJU 11. SRPNJA DANOM SJEĆANJA NA GENOCID U SREBRENICI ("Narodne novine", broj 83/09) 963.706
PRAVILNIK O OBRASCIMA POTVRDA KOJE SE IZDAJU IZ REGISTRA BIRAČA (“Narodne novine”, broj 31/20) 956.702
ODLUKA O PROGLAŠENJU »DANA SOCIJALNOG PARTNERSTVA« (“Narodne novine”, broj 108/07) 963.706
ODLUKA O POVJERAVANJU MANDATA ZA SASTAVLJANJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 129/07) 963.707
ODLUKA O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV RAKA VRATA MATERNICE« U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 27/11) 950.653
ODLUKA O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA OBOLJELIH OD EPILEPSIJE« («Narodne novine», broj 123/08) 963.703
ODLUKA O PROGLAŠENJU »DANA KRAVATE U REPUBLICI HRVATSKOJ« («Narodne novine», broj 123/08) 963.704
ODLUKA O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA INVALIDA RADA« („Narodne novine“, broj 24/09) 963.705
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OBRASCA IMUNITETNE ISKAZNICE SUCA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 131/09) 950.652
ODLUKA O POVJERAVANJU MANDATA ZA SASTAVLJANJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 78/09) 963.706
ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA ("Narodne novine", broj 83/09) 963.710
ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA HRVATSKOGA SABORA ("Narodne novine", broj 83/09) 963.711
ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA ("Narodne novine", broj 83/09) 963.712
ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE HRVATSKOGA SABORA ("Narodne novine", broj 83/09) 964.712
ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA ("Narodne novine", broj 83/09) 964.713
ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE ("Narodne novine", broj 83/09) 964.714
ODLUKA O RAZRJEŠENJU PROČELNIKA ODJELA ZA PREDSTAVKE, PRITUŽBE I POMILOVANJA U STRUČNOJ SLUŽBI UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 83/09) 964.715
ODLUKA O POTVRĐIVANJU STATUTA AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA („Narodne novine“, broj 22/11) 963.706
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACRTA USTAVNOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 70/11) 963.707
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA PROPISA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2023. GODINE („Narodne novine“, broj 129/17) 950.105
ODLUKA O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA HITNE MEDICINSKE SLUŽBE« („Narodne novine“, broj 54/13) 963.708
ODLUKA O VRSTI I VISINI FINANCIJSKE POTPORE PROGNANICIMA I POVRATNICIMA („Narodne novine“, broj 133/13) 963.709
ODLUKA U POVODU ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA O UREĐENJU PITANJA DAVANJA HRVATSKIH AUTOCESTA U KONCESIJU („Narodne novine“, broj 25/15) 963.712
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 150/13) 963.711
DEKLARACIJA O KRŠENJU PRAVA PRIPADNIKA HRVATSKE MANJINE U REPUBLICI SRBIJI I AUTONOMNIM POKRAJINAMA VOJVODINI I KOSOVU (DEKLARACIJA BR. 2) («Narodne novine», broj 27/91) 950.501
DEKLARACIJA O OSUDI NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ZBOG MIJEŠANJA U UNUTARNJE STVARI REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 19/91) 950.601
DEKLARACIJA O PROGLAŠENJU SUVERENE I SAMOSTALNE REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 31/91) 950.701
DEKLARACIJA O OSUDI POLITIČKOG PROCESA I PRESUDE KARDINALU DR. ALOJZIJU STEPINCU («Narodne novine», broj 9/92) 950.801
DEKLARACIJA O OSUDI UHIĆENJA I UMORSTVA ANDRIJE HEBRANGA («Narodne novine», broj 9/92) 950.901
ODLUKA O OSNIVANJU VELEPOSLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI KOSOVO, SA SJEDIŠTEM U PRIŠTINI ("Narodne novine", broj 125/08) 950.651
ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE ZA SOCIJALNU PRAVDU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 59/10, 82/10, 129/11, 97/12 i 99/12) 950.652
DEKLARACIJA O VANJSKOJ POLITICI REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 68/93) 951.001
ODLUKA O DODJELI POVELJE REPUBLIKE HRVATSKE GRADOVIMA ŠIBENIKU, VODICAMA I SKRADINA, ZAPOVJEDNIŠTVU I SVIM SUDIONICIMA AKCIJE "RATNI RUJANSKI PODVIG" („Narodne novine“, broj 113/11) 963.708
ODLUKA O DODJELI POVELJE REPUBLIKE HRVATSKE GRADU PLOČE, ZAPOVJEDNIŠTVU I SVIM SUDIONICIMA AKCIJE "ZELENA TABLA - MALE BARE" („Narodne novine“, broj 113/11) 963.709
ODLUKA O SAZIVANJU PRVOG ZASJEDANJA HRVATSKOGA SABORA („Narodne novine“, broj 145/11) 963.712
ODLUKA O POVJERAVANJU MANDATA ZA SASTAVLJANJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 145/11) 963.711
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA PROPISA ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2015. GODINE I AKCIJSKOG PLANA PROCJENE UČINAKA PROPISA ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2015. GODINE („Narodne novine“, broj 146/12) 963.714
PRETHODNA ODLUKA O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI („Narodne novine“, broj 151/11) 963.712
ODLUKA O RASPISIVANJU DRŽAVNOG REFERENDUMA O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI („Narodne novine“, broj 151/11) 963.713
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ETIČKOG POVJERENSTVA („Narodne novine“, broj 33/13) 963.714
ODLUKA O RASPISIVANJU DRŽAVNOG REFERENDUMA („Narodne novine“, broj 134/13) 963.715
ODLUKA O PROGLAŠENJU 22. VELJAČE – »DANOM HRVATSKE GLAGOLJICE I GLAGOLJAŠTVA« („Narodne novine“, broj 17/19) 963.716
DEKLARACIJA O OSUDI JEDNOSTRANOG ČINA PARLAMENTA REPUBLIKE SLOVENIJE («Narodne novine», broj 71/94) 951.101
DEKLARACIJA O NESTALIM, ZATOČENIM I NASILNO ODVEDENIM OSOBAMA («Narodne novine», broj 19/96) 951.201
DEKLARACIJA O PRIORITETIMA VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 24/99) 951.301
DEKLARACIJA O STANJU MEĐUDRŽAVNIH ODNOSA REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE («Narodne novine», broj 32/99) 951.401
DEKLARACIJA O SURADNJI S MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOM U DEN HAAGU («Narodne novine», broj 41/00) 951.501
DEKLARACIJA O DOMOVINSKOM RATU («Narodne novine», broj 102/00) 951.601
DEKLARACIJA O ANTIFAŠIZMU («Narodne novine», broj 51/05) 951.801
DEKLARACIJA O POTPORI HRVATSKO-MAĐARSKOJ KANDIDATURI ZA ORGANIZACIJU EUROPSKOGA NOGOMETNOG PRVENSTVA UEFA EURO 2012. GODINE («Narodne novine», broj 85/05) 951.901
DEKLARACIJA KOJOM HRVATSKI SABOR UTVRĐUJE DA JE ZAKON O ZAŠTIĆENOJ EKOLOŠKOJ ZONI I EPIKONTINENTALNOM POJASU SLOVENSKOG PARLAMENTA NIŠTAVAN I MEĐUNARODNO PRAVNO NEUTEMELJEN («Narodne novine», broj 119/05) 951.001
DEKLARACIJA O PRESUDI MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA ZA RATNI ZLOČIN NA OVČARI I SURADNJI REPUBLIKE HRVATSKE S MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOM ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU (“Narodne novine”, broj 108/07) 952.202
DEKLARACIJA O PROMICANJU EUROPSKIH VRIJEDNOSTI U JUGOISTOČNOJ EUROPI („Narodne novine“, broj 121/11) 952.203
REZOLUCIJA O ZAŠTITI USTAVNOG DEMOKRATSKOG PORETKA I NACIONALNIM PRAVIMA U HRVATSKOJ («Narodne novine», broj 34/90) 952.301
REZOLUCIJA O ZAŠTITI USTAVNOG PORETKA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 8/91) 952.401
REZOLUCIJA O PRIHVAĆANJU POSTUPKA ZA RAZDRUŽIVANJE SFRJ I O MOGUĆEM UDRUŽIVANJU U SAVEZ SUVERENIH REPUBLIKA («Narodne novine», broj 8/91) 952.501
REZOLUCIJA O OBNOVI HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE («Narodne novine», broj 34/92) 952.601
REZOLUCIJA SABORA RH OD 5. LIPNJA 1992. («Narodne novine», broj 34/92) 952.701
REZOLUCIJA ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE O VANJSKOJ POLITICI («Narodne novine», broj 9/94) 952.801
REZOLUCIJA O SURADNJI S MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOM U HAAGU («Narodne novine», broj 24/99) 952.901
REZOLUCIJA O POTICANJU PRESAĐIVANJA ORGANA U REPUBLICI HRVATSKOJ («Narodne novine», broj 32/99) 953.001
REZOLUCIJA O ZLOĆUDNIM TUMORIMA („Narodne novine“, broj 121/09) 953.002
REZOLUCIJA O ŠEĆERNOJ BOLESTI („Narodne novine“, broj 70/11) 953.003
ZAKLJUČCI O POLITIČKIM PRILIKAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ («Narodne novine», broj 19/91) 953.201
ZAKLJUČCI SABORA RH 3. KOLOVOZA 1991. («Narodne novine», broj 39/91) 953.301
ZAKLJUČCI SA ZAJEDNIČKE SJEDNICE SVIH VIJEĆA SABORA RH 9. STUDENOGA 1991. («Narodne novine», broj 59/91) 953.401
ZAKLJUČAK ZAJEDNIČKE SJEDNICE SVIH VIJEĆA SABORA RH ODRŽANE 5. PROSINCA 1991. («Narodne novine», broj 73/91) 953.501
ZAKLJUČCI SABORA RH O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA PREDSJEDNIKA RH DR. FRANJE TUĐMANA O STANJU U RH («Narodne novine», broj 73/91) 953.601
ZAKLJUČAK SABORA RH O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA "DEKLARACIJE" O SMJERNICAMA ZA PRIZNANJE NOVIH DRŽAVA U ISTOČNOJ EUROPI I SSSR-U I "DEKLARACIJE O JUGOSLAVIJI" («Narodne novine», broj 73/91) 953.701
ZAKLJUČCI SABORA RH SA ZAJEDNIČKE SJEDNICE SVIH VIJEĆA 1992. («Narodne novine», broj 9/92) 953.801
ZAKLJUČCI SA ZAJEDNIČKE SJEDNICE SVIH VIJEĆA SABORA RH 27. OŽUJKA 1992. («Narodne novine», broj 18/92) 953.901
ZAKLJUČCI SABORA RH OD 8. SVIBNJA 1992. («Narodne novine», broj 33/92) 954.001
ZAKLJUČCI ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA RH SA SJEDNICE OD 26. OŽUJKA 1993. («Narodne novine», broj 27/93) 954.101
ZAKLJUČAK ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA RH O MIRNOM NAČINU RJEŠAVANJA SUKOBA HRVATA I MUSLIMANA U REPUBLICI BIH («Narodne novine», broj 43/93) 954.201
ZAKLJUČCI SABORA RH O SREDSTVIMA KREDITA ODOBRENIH PO OSNOVI STARE DEVIZNE ŠTEDNJE («Narodne novine», broj 68/93) 954.301
ZAKLJUČCI ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 86/94) 954.401
ZAKLJUČCI ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 86/94) 954.501
ZAKLJUČCI ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 23/95) 954.601
ZAKLJUČAK HRVATSKOG SABORA OD 16. VELJAČE 2001. («Narodne novine», broj 14/01) 954.701
ZAKLJUČCI HRVATSKOG SABORA OD 30. OŽUJKA 2001. («Narodne novine», broj 30/01) 954.801
ZAKLJUČCI O SURADNJI S MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOM U HAAGU («Narodne novine», broj 66/01) 954.901
ZAKLJUČAK U SVEZI S GRANIČNIM SPOROM S REPUBLIKOM SLOVENIJOM ("Narodne Novine", broj 26/09) 954.902
NACIONALNA POPULACIJSKA POLITIKA («Narodne novine», broj 132/06) 955.401
NACIONALNI PROGRAM PROTUMINSKOG DJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 120/09) 955.402
IZBORNI ETIČKI KODEKS («Narodne novine», broj 35/13) 956.701
POSLOVNIK O RADU DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 69/15 i 22/17) 963.802
STRATEGIJA SUZBIJANJA KORUPCIJE (“Narodne novine”, broj 75/08) 956.703
OBRASCI ZA STATISTIČKO PRAĆENJE SUDSKIH PREDMETA VEZANIH ZA DISKRIMINACIJU I OSNOVE DISKRIMINACIJE PO KOJIMA SE TI POSTUPCI VODE („Narodne novine“, broj 10/09) 956.704
OBRASCI ZA STATISTIČKO PRAĆENJE SUDSKIH PREDMETA VEZANIH ZA DISKRIMINACIJU I OSNOVE DISKRIMINACIJE PO KOJIMA SE TI POSTUPCI VODE („Narodne novine“, broj 36/10) 956.705
PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA ZAVRŠETAK PREGOVORA O PUNOPRAVNOM ČLANSTVU REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOJ UNIJI („Narodne novine“, broj 30/10) 956.706
OBRASCI ZA STATISTIČKO PRAĆENJE SUDSKIH PREDMETA VEZANIH ZA DISKRIMINACIJU I OSNOVE DISKRIMINACIJE PO KOJIMA SE TI POSTUPCI VODE ("Narodne novine", broj 151/13) 956.706
IZVJEŠĆE O PRIMJENI ČLANKA 5. USTAVNOG ZAKONA ZA PROVEDBU USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE (»Narodne novine«, broj 121/10.) („Narodne novine“, broj 142/10) 956.706
NAPUTAK O UNIŠTAVANJU OSNOVNE POPISNE GRAĐE POPISA STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA 2011. GODINE („Narodne novine“, broj 19/11) 956.707
NACIONALNA STRATEGIJA RAZVOJA ZDRAVSTVA 2012. – 2020. („Narodne novine“, broj 116/12) 956.708
MIGRACIJSKA POLITIKA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2013. – 2015. GODINE („Narodne novine“, broj 27/13) 956.711
GODIŠNJI PLAN NORMATIVNE AKTIVNOSTI ZA 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 145/12) 956.709
STRATEGIJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE 2013. – 2020. („Narodne novine“, broj 136/13) 956.711
STATUT ODRŽIVOG RAZVOJA HRVATSKE („Narodne novine“, broj 22/14) 956.715
KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE PROVEDENIH 26. SVIBNJA 2019. GODINE („Narodne novine“, broj 57/19) 956.715
IZBORI ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 52/13) 956.714
STATUT POLITIČKE STRANKE PAMETNO („Narodne novine“, broj 96/15) 956.717
STRATEGIJA OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE („Narodne novine“, broj 124/14) 956.716
PRAVILA KOJIMA SE UREĐUJU PRAVA I DUŽNOSTI PROMATRAČA U PROMATRANJU IZBORNOG POSTUPKA NA IZBORIMA ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE TE PRAVA I OBVEZE IZBORNIH TIJELA („Narodne novine“, broj 40/14) 956.715
INDUSTRIJSKA STRATEGIJA REPULIKE HRVATSKE 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 126/14) 956.718
IZBORNI ETIČKI KODEKS U IZBORIMA ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 43/19) 950.105
OSTALO
USTAVNA ODLUKA O SUVERENOSTI I SAMOSTALNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 31/91) 120.009
POSLOVNIK USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 181/03, 16/06, 30/08, 123/09, 63/10, 121/10, 19/13, 37/14 i 02/15) 963.801
POVELJA ZASTUPNICIMA PRVOG SAZIVA SABORA, ČLANOVIMA VLADE I PREDSJEDNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U PERIODU 1990. – 1992. GODINE („Narodne novine“, broj 65/10) 963.803
Ustav Republike Hrvatske
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 61/11) 100.011
ODLUKA O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 56/10) 100.010
ODLUKA O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 131/13) 260.802
ODLUKA O IMENOVANJU VIJEĆA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 55/16) 260.807
ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZRADU SMJERNICA ZA DALJNJU FISKALNU DECENTRALIZACIJU I REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 28/19) 260.808
ODLUKA O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA („Narodne novine“, broj 58/20) 260.809
OSTALO
USTAV REPUBLIKE HRVATSKE (pročišćeni tekst) („Narodne novine“, broj 85/10) 100.002
Predsjednik Republike Hrvatske
ZAKON(I), UREDBA(E)
USTAVNI ZAKON O PRIVREMENOJ SPRIJEČENOSTI PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE SVOJIH DUŽNOSTI ("Narodne novine", broj 123/99) 958.001
ZAKON O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 22/92, 42/92, 71/97, 69/04 – Odluka USHR, 99/04 - ispravak Odluke USHR, 44/06, 24/11 i 128/14) 956.201
ZAKON O NAKNADAMA U PODRUČJU INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA („Narodne novine“, broj 66/21) 111.111
ZAKON O SLUŽBENIM KONTROLAMA I DRUGIM SLUŽBENIM AKTIVNOSTIMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA, ZDRAVLJU BILJA I SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA („Narodne novine“, broj 52/21) 111.111
ZAKON O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU („Narodne novine“, broj 52/21) 111.111
ZAKON O POSEBNIM PRAVIMA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 105/04, 22/13, 102/14 - O i RUSRH i 49/16) 958.101
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBI SA ZAKONSKOM SNAGOM («Narodne novine», broj 38/96) 958.201
UREDBA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBI IZ OBLASTI PRAVOSUĐA («Narodne novine», broj 103/96) 958.301
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O OSNIVANJU UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 5/91 i 80/00-Odluka o Uredu Predsjednika RH) 958.401
ODLUKA O UREDU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/20 i 41/20) 958.501
ODLUKA O PONAVLJANJU IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 2/10) 958.502
ODLUKU O VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 112/19) 958.502
PRAVILNIK O NAČINU ČUVANJA, EVIDENCIJAMA, TE POSTUPKU ODABIRANJA I IZLUČIVANJA GRADIVA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 185/04) 956.401
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE STUPNJEVA TAJNOSTI PODATAKA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 30/20) 956.403
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 4/20) 956.409
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 8/10) 956.408
Hrvatski sabor
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 116/99, 109/00, 53/03, 69/03 - proč.tekst, 167/03, 44/06, 19/07, 145/10, 24/11 - Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, 93/11 - OUSRH, 19/15, 104/15 - OUSRH i 98/19) 955.801
ZAKON O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR („Narodne novine“, broj 66/15) 955.802
ZAKON O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA («Narodne novine», broj 116/99) 955.901
ZAKON O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 55/00, 107/01, 86/09, 91/10, 49/11, 12/12, 102/14 - O i RUSRH i 44/17) 957.501
ZAKON O SMANJENJU MIROVINA ODREĐENIH PREMA ZAKONU O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU ("Narodne novine", broj 86/09) 957.502
PODZAKONSKI AKT(I)
IZBORNI ETIČKI KODEKS („Narodne novine“, broj 115/15) 956.808
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNE GRUPE SABORA REPUBLIKE HRVATSKE PRI INTERPARLAMENTARNOJ UNIJI («Narodne novine», broj 55/92) 956.901
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU („Narodne novine“, broj 156/13) 956.902
ODLUKA O NAČINU RADA HRVATSKOGA SABORA NA SJEDNICI BEZ NAZOČNOSTI JAVNOSTI («Narodne novine», broj 66/01) 957.001
ODLUKA O STRUČNOJ SLUŽBI HRVATSKOGA SABORA («Narodne novine», broj 64/12) 957.101
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OBRASCA ZASTUPNIČKE ISKAZNICE («Narodne novine», broj 106/16) 957.301
ODLUKA O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIMANJA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZNANSTVENIM, STRUČNIM I JAVNIM DJELATNICIMA KOJI SU ČLANOVI RADNIH TIJELA HRVATSKOGA SABORA ILI SU UKLJUČENI U NJIHOV RAD (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 14/03, 70/04, 74/09, 12/13 i 37/19) 957.201
ODLUKA O UVJETIMA KORIŠTENJA SLUŽBENIH OSOBNIH AUTOMOBILA, MOBILNIH TELEFONA, SREDSTAVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, POSLOVNIH KREDITNIH KARTICA I SREDSTAVA REPREZENTACIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 137/02, 18/06 i 59/16) 957.601
ODLUKA O SMJEŠTAJU ZASTUPNIKA HRVATSKOGA SABORA U ZAGREBU U VRIJEME ZASJEDANJA SABORA, RADNIH TIJELA I KLUBOVA ZASTUPNIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 44/05 i 47/16) 957.701
ODLUKA O ZASTUPNIČKOM PAUŠALU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 14/03, 70/04 i 56/17) 957.801
ODLUKA O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA („Narodne novine“, broj 111/07) 957.802
ODLUKA O SAZIVANJU PRVOG ZASJEDANJA HRVATSKOGA SABORA („Narodne novine“, broj 1/08) 957.804
ODLUKA O ISKAZIVANJU POVJERENJA VLADI („Narodne novine“, broj 6/08) 957.805
ODLUKA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNICE I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNICE U HRVATSKOM SABORU ("Narodne novine", broj 88/09) 957.807
ODLUKA O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA RAD I NAKNADAMA TROŠKOVA ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU („Narodne novine“, broj 67/14) 957.809
ODLUKA O ISKAZIVANJU POVJERENJA VLADI REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 79/09) 957.807
ODLUKA U POVODU ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA O DONOŠENJU ZAKONA O OBAVLJANJU PRATEĆIH I NEOSNOVNIH DJELATNOSTI U JAVNOM SEKTORU („Narodne novine“, broj 25/15) 957.809
ODLUKA O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA („Narodne novine“, broj 121/11) 957.808
ODLUKA O SAZIVANJU PRVOG ZASJEDANJA HRVATSKOGA SABORA („Narodne novine“, broj 130/15) 957.809
ODLUKA O PROGLAŠENJU 1. OŽUJKA – NACIONALNIM DANOM EDUKACIJSKIH REHABILITATORA ("Narodne novine", broj 11/18) 957.819
ODLUKA O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA AMBLIOPIJE« („Narodne novine“, broj 58/16) 957.815
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR („Narodne novine“, broj 70/16) 957.816
ODLUKA O SAZIVANJU PRVOG ZASJEDANJA HRVATSKOGA SABORA („Narodne novine“, broj 89/16) 957.817
ODLUKA O PROGLAŠENJU »HRVATSKOG DANA OSVIJEŠTENOSTI O DEBLJINI« ("Narodne novine", broj 60/17) 957.818
ODLUKA O PROGLAŠENJU NACIONALNOG DANA MIROTVORSTVA ("Narodne novine", broj 60/18) 957.821
PRAVILNIK O NAČINU ČUVANJA, EVIDENCIJAMA, TE POSTUPKU ODABIRANJA I IZLUČIVANJA GRADIVA NASTALOG U POSTUPKU IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR PROVEDENIM U STUDENOM 2003. («Narodne novine», broj 95/04) 956.001
PRAVILA O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA NEVLADINIH UDRUGA («Narodne novine», broj 170/03 i 109/07) 956.101
PRAVILA O POSTUPANJU ELEKTRONIČKIH MEDIJA S NACIONALNOM KONCESIJOM U REPUBLICI HRVATSKOJ TIJEKOM IZBORNE PROMIDŽBE („Narodne novine“, broj 118/14) 956.102
IZBORNI ETIČKI KODEKS („Narodne novine“, broj 75/16) 956.803
IZVJEŠĆE O POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA I O POSLOVNIKU HRVATSKOG SABORA („Narodne novine“, broj 12/13) 956.805
JEDINSTVENA METODOLOŠKO-NOMOTEHNIČKA PRAVILA ZA IZRADU AKATA KOJE DONOSI HRVATSKI SABOR („Narodne novine“, broj 74/15) 956.122
POSLOVNIK O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE („Narodne novine“, broj 116/20) 956.123
OSTALO
IZBORNI ETIČKI KODEKS („Narodne novine“,broj 129/11) 956.807
POSLOVNIK HRVATSKOGA SABORA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 81/13, 113/16, 69/17, 29/18, 53/20 i 123/20) 956.801
IZBORNI ETIČKI KODEKS (“Narodne novine”, broj 115/07) 956.802
REZOLUCIJA O BORBI PROTIV VIRUSNIH HEPATITISA („Narodne novine“, broj 64/09) 956.803
IZVJEŠĆE O NEJEDNAKOJ TEŽINI BIRAČKOG GLASA U IZBORNIM JEDINICAMA ODREĐENIMA ČLANCIMA 2. DO 11. ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA (»Narodne novine« broj 116/99.) („Narodne novine“, broj 142/10) 956.804
DEKLARACIJA O NEKIM PITANJIMA SURADNJE PRAVOSUDNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SRBIJE („Narodne novine“, broj 124/11) 956.805
DEKLARACIJA O POTPORI HRVATSKOM NARODU U BOSNI I HERCEGOVINI I BOSNI I HERCEGOVINI U PROCESU USTAVNIH PROMJENA („Narodne novine“, broj 126/11) 956.806
DEKLARACIJA O ČLANSTVU REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOJ UNIJI KAO STRATEŠKOM INTERESU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 11/12) 956.807
Vlada Republike Hrvatske
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) 958.601
ZAKON O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 123/17) 952.666
UREDBA O UVJETIMA I NAČINIMA UPRAVLJANJA PRIVREMENO ODUZETOM IMOVINOM U KAZNENOM POSTUPKU („Narodne novine“, broj 103/18) 952.689
UREDBA O PREUZIMANJU DIREKTIVE 2012/29/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVI MINIMALNIH STANDARDA ZA PRAVA, POTPORU I ZAŠTITU ŽRTAVA KAZNENIH DJELA TE O ZAMJENI OKVIRNE ODLUKE VIJEĆA 2001/220/PUP ("Narodne novine", broj 13/18) 952.682
UREDBA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/452 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 19. OŽUJKA 2019. O USPOSTAVI OKVIRA ZA PROVJERU IZRAVNIH STRANIH ULAGANJA U UNIJI („Narodne novine“, broj 105/20) 118.202
ZAKON O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA („Narodne novine“, broj 133/20) 540.101
UREDBA O NAČINU USTROJAVANJA, SADRŽAJU I VOĐENJU SREDIŠNJEG ELEKTRONIČKOG REGISTRA RAZVOJNIH PROJEKATA ("Narodne novine", broj 42/18) 952.690
UREDBA O SMJERNICAMA ZA IZRADU AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA OD NACIONALNOG ZNAČAJA I OD ZNAČAJA ZA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ("Narodne novine", broj 89/18) 952.705
UREDBA O POSTUPCIMA KOJI PRETHODE SKLAPANJU PRAVNIH POSLOVA RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U SVRHU PRODAJE, RAZVRGNUĆA SUVLASNIČKE ZAJEDNICE, ZAMJENE, DAVANJA U ZAKUP ILI NAJAM TE O POSTUPCIMA U VEZI SA STJECANJEM NEKRETNINA („Narodne novine“, broj 95/18) 952.689
UREDBA O LJETNOM RAČUNANJU VREMENA U 2017. GODINI („Narodne novine“, broj 15/17) 118.201
UREDBA O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2017/556 ОD 24. OŽUJKA 2017. O DETALJNIM ARANŽMANIMA O POSTUPCIMA INSPEKCIJE DOBRE KLINIČKE PRAKSE U SKLADU S UREDBOM (EU) BR. 536/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA ("Narodne novine", broj 39/18) 952.688
ZAKON O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 124/11 i 16/12) 540.102
ZAKON O SANIRANJU POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 77/14) 540.102
ZAKON O SURADNJI HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKIM POSLOVIMA ("Narodne novine", broj 81/13) 540.102
UREDBA O SREDIŠNJEM INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKOM SUSTAVU ELEKTRONIČKE NAPLATE UPRAVNIH PRISTOJBI (UPT, „Narodne novine“, broj 50/19 i 86/21) 111.111
ZAKON O OSOBAMA NESTALIM U DOMOVINSKOM RATU („Narodne novine“, broj 70/19) 952.653
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O POSTUPKU PROVEDBE PROGRAMA – RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH PODUZEĆA, TE UVJETIMA I NAČINU FINANCIRANJA PROGRAMA («Narodne novine», broj 81/06) 929.701
UREDBA O LJETNOM RAČUNANJU VREMENA U 2018., 2019., 2020. I 2021. GODINI ("Narodne novine", broj 9/18) 952.677
UREDBA O UREDU ZASTUPNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/12 i 84/18) 958.901
UREDBA O PREUZIMANJU DIREKTIVE 2014/54/EU O MJERAMA ZA LAKŠE OSTVARIVANJE PRAVA ZAJAMČENIH RADNICIMA U KONTEKSTU SLOBODE KRETANJA RADNIKA („Narodne novine“, broj 49/16) 929.703
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O POVJERENSTVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRANICE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I POSLOVNIKA O RADU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRANICE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 31/12) 929.702
UREDBA O UREDU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU („Narodne novine“, broj 39/12) 959.001
UREDBA O UKIDANJU UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA ("Narodne novine", broj 96/09) 959.151
UREDBA O UREDU ZA PROTOKOL („Narodne novine“, broj 52/12) 959.301
UREDBA O UREDU ZA ZAKONODAVSTVO („Narodne novine“, broj 63/19) 959.401
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVLJANJA DIONICAMA I POSLOVNIM UDJELIMA („Narodne novine“, broj 39/19) 952.639
UREDBA O UREDU ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 57/19) 959.601
UREDBA O UREDU ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA („Narodne novine“, broj 6/19) 959.701
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OSNIVANJU UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 22/12) 959.901
UREDBA O DIREKCIJI ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 54/13) 960.001
UREDBA O GLAVNOM TAJNIŠTVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 03/12, 59/12, 49/13, 10/16 i 99/16) 960.101
UREDBA O UREDU PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 145/13) 960.201
UREDBA O OSNIVANJU UREDA ZA LEKTORIRANJE («Narodne novine», broj 26/05) 960.301
UREDBA O PRESTANKU RADA UREDA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA SUKCESIJE («Narodne novine», broj 88/05) 960.401
UREDBA O DAROVANJU STANOVA I KUĆA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI HRVATSKIM BRANITELJIMA TE ČLANOVIMA OBITELJI POGINULIH, ZATOČENIH ILI NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA (“Narodne novine”, broj 142/06) 960.402
UREDBA O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA („Narodne novine“, broj 134/07) 952.403
UREDBA O UREDU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI ("Narodne novine", broj 19/20) 952.620
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU („Narodne novine“, broj 97/20) 952.618
UREDBA O PRAĆENJU, ANALIZI I PREDVIĐANJU POTREBA TRŽIŠTA RADA ZA POJEDINIM ZVANJIMA, TE IZRADI I UZIMANJU U OBZIR PREPORUKA ZA OBRAZOVNU UPISNU POLITIKU („Narodne novine“, broj 93/10) 952.619
UREDBA O LJETNOM RAČUNANJU VREMENA U 2015. I 2016. GODINI („Narodne novine“, broj 15/15) 952.621
UREDBA O OSNIVANJU, SASTAVU, DJELOKRUGU I NAČINU RADA PARTNERSKIH VIJEĆA („Narodne novine“, broj 103/15) 952.623
UREDBA O PREUZIMANJU DIREKTIVE 2013/40/EU O NAPADIMA NA INFORMACIJSKE SUSTAVE TE DIREKTIVE 2014/62/EU O KAZNENOPRAVNOJ ZAŠTITI EURA I DRUGIH VALUTA OD KRIVOTVORENJA („Narodne novine“, broj 102/15) 952.622
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O DAVANJU ODOBRENJA GRADU MURSKOM SREDIŠĆU ZA SUDJELOVANJE U EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU POD NAZIVOM »PANNON EUROPSKA GRUPACIJA ZA TERITORIJALNU SURADNJU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU« I ODOBRENJU KONVENCIJE („Narodne novine“, broj 129/17) 952.669
GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2020. GODINU ("Narodne novine", broj 18/20) 952.700
ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 140/09, 42/12, 61/14 i 62/17) 540.201
ODLUKA O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNE STATUTA SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA ("Narodne novine", broj 89/18) 952.706
PRAVILNIK O ROKOVIMA I POSTUPCIMA PRAĆENJA I IZVJEŠTAVANJA O PROVEDBI AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA OD NACIONALNOG ZNAČAJA I OD ZNAČAJA ZA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 6/19) 958.802
ODLUKA O DAVANJU ODOBRENJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI I GRADU PRELOGU ZA SUDJELOVANJE U EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU POD NAZIVOM »PANNON EUROPSKA GRUPACIJA ZA TERITORIJALNU SURADNJU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU« I ODOBRENJU K („Narodne novine“, broj 24/18) 952.685
ODLUKA O OTPISU POTRAŽIVANJA ZA STANOVE, POSLOVNE PROSTORE I GARAŽE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 129/17) 952.668
ODLUKA O DAVANJU ODOBRENJA OPĆINAMA LEGRAD, SVETA MARIJA I OREHOVICA ZA SUDJELOVANJE U EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU POD NAZIVOM »REGIJA MURA – EUROPSKA GRUPACIJA ZA TERITORIJALNU SURADNJU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU« I ODOBRENJU KO („Narodne novine“, broj 129/17) 952.670
ODLUKA O DAVANJU ODOBRENJA OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI ZA SUDJELOVANJE U EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU POD NAZIVOM »PANNON EUROPSKA GRUPACIJA ZA TERITORIJALNU SURADNJU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU« I ODOBRENJU KONVENCIJE ("Narodne novine", broj 55/18) 952.697
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA PLAŽE KOSTABELA U RIJECI TE ZAHVATA MORSKE VODE ZA POTREBE BAZENA I ZA POTREBE TERMOTEHNIČKIH UREĐAJA ("Narodne novine", broj 57/18) 952.701
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 11/18) 952.681
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI, KAO I ZA POMOĆ POPLAVOM POGOĐENIM PODRUČJIMA U BOSNI I HERCEGOVINI ... („Narodne novine“, broj 145/14) 952.625
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU TEMELJNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 10/17) 952.626
ODLUKA O USKLAĐIVANJU PREKRŠAJNOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S KAZNENIM ZAKONOM („Narodne novine“, broj 79/12) 952.625
ODLUKA O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U 16-OJ NADOPUNI SREDSTAVA MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (IDA) („Narodne novine“, broj 52/12) 925.623
ODLUKA O OSOBNIM ISKAZNICAMA IZDANIM PRIJE 1. SIJEČNJA 2003. GODINE („Narodne novine“, broj 99/12) 950.001
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OBAVLJANJU POSLOVA ODNOSA S JAVNOŠĆU („Narodne novine“, broj 131/17) 952.625
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU IZMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 9/18) 952.678
ODLUKA O OSNIVANJU VIJEĆA ZA DEMOGRAFSKU REVITALIZACIJU REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 141/20) 952.626
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 43/21) 111.111
ODLUKA O OTPISU POTRAŽIVANJA S NASLOVA NAJMA STAMBENIH JEDINICA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA UPRAVLJA SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE (“Narodne novine”, broj 99/17) 952.656
ODLUKA O OSLOBOĐENJU OD OBVEZE PLAĆANJA ZAKUPNINE, NAJAMNINE I NAKNADE ZA KORIŠTENJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZBOG POTRESA KOJI JE POGODIO PODRUČJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, KARLOVAČKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE („Narodne novine“, broj 23/21) 111.111
ODLUKA O DAVANJU OVLASTI SREDIŠNJEM DRŽAVNOM UREDU ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE DA KORISNIKE STAMBENIH JEDINICA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE PRIVREMENO OSLOBODI PLAĆANJA NAJAMNINE ZBOG („Narodne novine“, broj 23/21) 111.111
ODLUA O DONOŠENJU PROGRAMA POTPORE U ODGOJU I OBRAZOVANJU PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA RAZDOBLJE 2021. DO 2023. GODINE („Narodne novine“, broj 23/21) 111.111
ODLUKA O IZRADI SMJERNICA ZA RAD NADZORNIH I REVIZIJSKIH ODBORA U PRAVNIM OSOBAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU TE PRAVNIM OSOBAMA KOJIMA UPRAVLJA CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU („Narodne novine“, broj 46/21) 111.111
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ SOCIJALNIH POLITIKA („Narodne novine“, broj 46/21) 111.111
ODLUKA O PROVEDBI UREDBE (EU, EURATOM) BR. 1141/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. LISTOPADA 2014. O STATUTU I FINANCIRANJU EUROPSKIH POLITIČKIH STRANAKA I EUROPSKIH POLITIČKIH ZAKLADA („Narodne novine“, broj 3/17) 952.625
ODLUKA O ODGODI PLAĆANJA ZAKUPNINE, NAKNADE ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP, NAKNADE ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP ZA RIBNJAKE, NAKNADE ZA KONCESIJU I NAKNADA ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 31/20) 952.680
ODLUKA O IZNIMNIM MJERAMA KONTROLE CIJENA ZA ODREĐENE PROIZVODE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 30/20, 53/20 i 88/20) 952.683
ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE (UPT, „Narodne novine“, broj 31/17 i 136/20) 111.111
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE RABAC („Narodne novine“, broj 96/17) 952.647
ODLUKA O NAČINU IZVOĐENJA NASTAVE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO I NA VISOKIM UČILIŠTIMA TE OBAVLJANJU RADA U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U UVJETIMA EPIDEMIJE COVID-19 („Narodne novine“, broj 99/20) 952.648
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPAKA ZA USTROJAVANJE DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA TE POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA ZA POTREBE ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 96/17) 952.649
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNE STRATEGIJE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI, ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE („Narodne novine“, broj 96/17) 952.650
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA 2020. I STRATEŠKOG PLANA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE 2017. – 2020. („Narodne novine“, broj 96/17) 952.651
ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA ZA MLADE („Narodne novine“, broj 26/21) 111.111
ODLUKA O DONOŠENJU AKCIJSKOG PROGRAMA STRATEGIJE UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM: SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA (2021. – 2026.) („Narodne novine“, broj 28/21) 111.111
ODLUKA O USPOSTAVI HRVATSKOG OKVIRA ZA INTEROPERABILNOST („Narodne novine“, broj 84/10) 925.622
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA »COVID-19 ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA« (UPT, „Narodne novine“, broj 41/20, 70/20 i 133/20) 111.111
ODLUKA O USPOSTAVI I VOĐENJU EVIDENCIJE ULAGANJA U REPUBLIKU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 115/11) 952.624
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O EKSHUMIRANIM, IDENTIFICIRANIM I NEIDENTIFICIRANIM POSMRTNIM OSTACIMA IZ POJEDINAČNIH, MASOVNIH I ASANACIJSKIH GROBNICA („Narodne novine“, broj 22/20) 958.803
NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE („Narodne novine“, broj 13/21) 111.111
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA SANACIJU ŠTETA OD POTRESA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE, ZAGREBAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 14/21) 111.111
ODLUKA O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2021/111 ОD 29. SIJEČNJA 2021. O UVOĐENJU OBVEZE PREDOČENJA ODOBRENJA U SLUČAJU IZVOZA ODREĐENIH PROIZVODA („Narodne novine“, broj 14/21) 111.111
ODLUKA O OSNIVANJU VIJEĆA ZA DJECU („Narodne novine“, broj 14/21) 111.111
ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 14/21) 111.111
ODLUKA O FINANCIRANJU NAJAMNINE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESIMA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 17/21 i 65/21) 111.111
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBORE ZA OPĆINSKE NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE I ŽUPANE TE NJIHOVE ZAMJENIKE TE ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONAL („Narodne novine“, broj 52/17) 952.626
ODLUKA O OSNIVANJU ODBORA ZA FISKALNU POLITIKU („Narodne novine“, broj 40/11) 540.199
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG STATUTA FONDA ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ("Narodne novine", broj 141/20 od 18.12.2020.) 540.198
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA OBILJEŽAVANJE EUROPSKE GODINE VOLONTIRANJA („Narodne novine“, broj 114/12) 952.623
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU GRANSKOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENIKE U USTANOVAMA KULTURE KOJE SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine“, broj 105/17) 952.660
ODLUKA O PODUZIMANJU MJERA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2 I OSIGURANJE UVJETA ZA REDOVITO OBAVLJANJE POSLOVA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE („Narodne novine“, broj 116/20) 952.671
ODLUKU O OSNIVANJU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM (UPT, „Narodne novine“, broj 19/17, 3/20 i 14/21) 111.111
ODLUKA O ZELENOJ JAVNOJ NABAVI U POSTUPCIMA SREDIŠNJE JAVNE NABAVE („Narodne novine“, broj 49/21) 111.111
Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za poduzimanje izvanredne mjere pomoći za ublažavanje posljedica šteta od potresa nastalih na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije – nabava stočne hrane za hranid („Narodne novine“, broj 5/21) 221.023
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA ŽALBE POVODOM PRIGOVORA SAVJESTI I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA POVJERENSTVA ("Narodne novine", broj 32/18) 952.687
ODLUKA O OTPISU POTRAŽIVANJA PO RAČUNIMA ZA STANOVE I POSLOVNE PROSTORE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZBOG EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2 I POTRESA KOJI JE POGODIO PODRUČJE GRADA ZAGREBA, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE I KRAPINSKO.. („Narodne novine“, broj 77/20) 540.199
ODLUKA O ISPLATI MATERIJALNIH PRAVA I DRUGIH NAKNADA ZA ZAPOSLENIKE U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA („Narodne novine“, broj 131/17) 952.673
ODLUKA O ISPLATI MATERIJALNIH PRAVA I DRUGIH NAKNADA ZA ZAPOSLENIKE U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI („Narodne novine“, broj 131/17) 952.674
ODLUKA O ISPLATI MATERIJALNIH PRAVA I DRUGIH NAKNADA ZA ZAPOSLENIKE U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA („Narodne novine“, broj 131/17) 952.672
ODLUKA O RASPODJELI DONACIJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA UPLAĆENIH NA RAČUN DRŽAVNOG PRORAČUNA U AKCIJI »POMOĆ ZA OBNOVU NAKON POTRESA« („Narodne novine“, broj 20/21) 111.111
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG PROGRAMA ZA SUZBIJANJE NEPRIJAVLJENOGA RADA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. – 2024. I AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU NACIONALNOG PROGRAMA („Narodne novine“, broj 20/21) 111.111
PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA HRVATSKIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. („Narodne novine“, broj 20/21) 111.111
ODLUKA O IZNIMNOM PRODULJENJU MOGUĆNOSTI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA RIBA I DRUGIH VODENIH ORGANIZAMA („Narodne novine“, broj 113/11) 925.615
ODLUKA O FINANCIRANJU NAJAMNINE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE I KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 57/20) 952.625
ODLUKA O USVAJANJU JAMSTVENIH PROGRAMA I OPĆIH UVJETA ZA IZDAVANJE JAMSTAVA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 51/12, 20/13, 153/13 i 145/14 i 62/15) 952.625
ODLUKA O PRIMJENI I VOĐENJU SUSTAVA ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA PUTEM PLATNIH KARTICA („Narodne novine“, broj 123/19) 925.625
ODLUKA O VOĐENJU REGISTRA ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA („Narodne novine“, broj 83/10) 540.202
ODLUKA O SUDJELOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE U PROVEDBI NASTAVNOG PROGRAMA I IZVOĐENJU NASTAVE NA DALJINU ("Narodne novine", broj 28/20) 952.675
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 102/17) 952.659
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA RJEŠAVANJE O ŽALBAMA PREMA ZAKONU O OBEŠTEĆENJU RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA SALONIT d.d. U STEČAJU VRANJIC („Narodne novine“, broj 132/11) 952.625
ODLUKA O UVJETIMA KORIŠTENJA SLUŽBENIH AUTOMOBILA, MOBILNIH TELEFONA, REDOVNIH ZRAKOPLOVNIH LINIJA, POSLOVNIH KREDITNIH KARTICA, SREDSTAVA REPREZENTACIJE TE NAČINU ODOBRAVANJA SLUŽBENIH PUTOVANJA („Narodne novine“, broj 37/16) 925.623
ODLUKA O POSEBNOJ NAGRADI RADNICIMA U SUSTAVU ZDRAVSTVA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE VEZANE ZA PRUŽANJE ZDRAVSTVENE SKRBI PACIJENTIMA OBOLJELIMA OD BOLESTI COVID-19 („Narodne novine“, broj 136/20) 111.111
ODLUKA O POSEBNOJ NAGRADI RADNICIMA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI KOJI OBAVLJAJU POSLOVE VEZANE ZA BRIGU O ZDRAVLJU I NJEGU KORISNIKA USLUGE SMJEŠTAJA ILI ORGANIZIRANOG STANOVANJA OBOLJELIMA OD BOLESTI COVID-19 („Narodne novine“, broj 136/20) 111.111
ODLUKA O POSEBNOJ NAGRADI PRIPADNICIMA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE – ZDRAVSTVENE SLUŽBE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE VEZANE ZA PRUŽANJE ZDRAVSTVENE SKRBI PACIJENTIMA OBOLJELIMA OD BOLESTI COVID-19 („Narodne novine“, broj 136/20) 111.111
ODLUKA O POSEBNOJ NAGRADI SLUŽBENICIMA KAZNENIH TIJELA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE VEZANE ZA PRUŽANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSOBAMA LIŠENIM SLOBODE U ZATVORSKOM SUSTAVU OBOLJELIMA OD BOLESTI COVID-19 („Narodne novine“, broj 136/20) 111.111
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA OD 2021. DO 2027. („Narodne novine“, broj 10/21) 111.111
ODLUKA O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 70/16, 50/17, 37/18, 71/18, 91/18 i 33/20) 925.626
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE O DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE PULA ("Narodne novine", broj 9/18) 952.679
UREDBA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA NACIONALNIH MANJINA („Narodne novine“, broj 37/21) 111.111
ODLUKA O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA MIROVINE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA UZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 (UPT, „Narodne novine“, broj 39/21 i 107/21) 111.111
ODLUKA O OSLOBOĐENJU OD OBVEZE PLAĆANJA ZAKUPNINE, NAJAMNINE I NAKNADE ZA KORIŠTENJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZBOG POTRESA KOJI JE POGODIO PODRUČJE SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, KARLOVAČKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČK („Narodne novine“, broj 23/21) 111.111
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 24/18) 952.684
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE O PRODUŽENJU ROKA TRAJANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA – SIDRIŠTE U UVALI SIČ („Narodne novine“, broj 24/18) 952.686
ODLUKA O USVAJANJU JAMSTVENOG PROGRAMA »POLJOPRIVREDNICI« (“Narodne novine”, broj 99/17) 952.657
UREDBA O UREDU POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 88/20) 952.691
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA ESIF JAMSTVA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (UPT, „Narodne novine“, broj 62/16, 33/20, 70/20, 133/20 i 99/21) 111.111
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA ESIF MIKRO I MALI ZAJMOVI HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (UPT, „Narodne novine“, broj 62/16 i 33/20) 111.111
ODLUKA O RAZVOJU I ODRŽAVANJU INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA OBNOVE, STAMBENOG ZBRINJAVANJA I UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, IZ DJELOKRUGA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE ("Narodne novine", broj 55/17) 952.633
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE UMAG – NOVIGRAD („Narodne novine“, broj 84/17) 952.643
ODLUKA O PRESELJENJU DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA ILI OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA KOJE ISPUNJAVAJU UVJETE ZA ODOBRENJE MEĐUNARODNE ZAŠTITE (“Narodne novine”, broj 99/17) 952.655
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODRŽIVI RAZVOJ (UPT, "Narodne novine", broj 7/18 i 43/21) 111.111
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU KOLEKTIVNOGA UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE I IMENOVANJU PREGOVARAČKOGA ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 72/17 i 105/17) 952.642
ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 21/17, 66/18 i 101/20) 952.626
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU TEMELJNOGA KOLEKTIVNOGA UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOGA ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 88/17 i 105/17) 952.644
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU („Narodne novine“, broj 88/17) 952.645
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE I PROVOĐENJE PRAVNIH POSLOVA U OKVIRU POZIVA OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. – 2020. »PROMICANJE ODRŽIVOG KORIŠTENJA PRIRODNE BAŠTINE U NACIONALNIM PARKOVIMA I.. ("Narodne novine", broj 70/17) 952.641
ODLUKA O DAVANJU OVLASTI SREDIŠNJEM DRŽAVNOM UREDU ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU ZA PROVEDBU POSTUPKA SREDIŠNJE JAVNE NABAVE ZA JAVNE NARUČITELJE KOJI NISU OBUHVAĆENI ČLANKOM 12. STAVKOM 1. UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG UREDA ZA SRED. JAVNU („Narodne novine“, broj 59/17) 952.634
ODLUKA O OSNIVANJU VIJEĆA ZA UČENJE I POUČAVANJE HRVATSKOGA KAO DRUGOGA, STRANOG I NASLJEDNOG JEZIKA ("Narodne novine", broj 60/17) 952.635
ODLUKA O DONOŠENJU AKCIJSKOG PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU UZ STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE ("Narodne novine", broj 60/17) 952.636
ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE STANDARD COST MODEL (SCM) METODOLOGIJE ZA MJERENJE I CILJANO SMANJENJE ADMINISTRATIVNOG OPTEREĆENJA GOSPODARSTVA ("Narodne novine", broj 60/17) 952.637
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE PULA (“Narodne novine”, broj 62/17) 952.638
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE O DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE POREČ (“Narodne novine”, broj 62/17) 952.639
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017. – 2025. GODINE („Narodne novine“, broj 65/17) 952.640
ODLUKA O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U 18-OJ NADOPUNI SREDSTAVA MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (IDA) („Narodne novine“, broj 93/17) 952.646
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE SOCIJALNE SKRBI ZA STARIJE OSOBE U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE ("Narodne novine", broj 97/17) 952.652
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA MJERA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 97/17) 952.653
ODLUKA O OSNIVANJU UPRAVLJAČKOG ODBORA I IZVRŠNE RADNE SKUPINE ZA IZRADU NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE ("Narodne novine", broj 97/17) 952.654
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA ANGAŽIRANJE FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODNOSA S JAVNOŠĆU I UPRAVLJANJA KOMUNIKACIJAMA RADI INFORMIRANJA JAVNOSTI O GOSPODARSKI I FINANCIJSKI... (“Narodne novine”, broj 99/17) 952.658
ODLUKA O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA U VEZI OKOLNOSTI NASTANKA POSLOVNOG KONCERNA AGROKOR, NJEGOVE DANAŠNJE POZICIJE NA TRŽIŠTU, NASTANKA NJEGOVIH POSLOVNIH PROBLEMA, A POSEBNO DUGOVANJA PREMA DOBAVLJAČIMA TE OSTALIM.. ("Narodne novine", broj 102/17) 952.659
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENIKE U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 109/17) 952.661
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENIKE U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 109/17) 952.662
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 109/17 i 24/18) 952.663
ODLUKA O DAVANJU NAKNADNE SUGLASNOSTI NA STATUT AGENCIJE ZA OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA ("Narodne novine", broj 109/17) 952.664
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ("Narodne novine", broj 109/17) 952.665
ODLUKA O OSNIVANJU INOVACIJSKOG VIJEĆA ZA INDUSTRIJU REPUBLIKE HRVATSKE (UPT, „Narodne novine“, broj 129/17, 36/19 i 25/20) 111.111
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA UVOĐENJE EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ (UPT, "Narodne novine", broj 43/18, 52/18, 22/19 i 146/20) 111.111
ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA PREGOVORE O VIŠEGODIŠNJEM FINANCIJSKOM OKVIRU EU ZA RAZDOBLJE NAKON 2020. ("Narodne novine", broj 50/18) 952.696
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA »MIKRO I MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ« ("Narodne novine", broj 57/18, 41/20, 133/20 i 97/21) 111.111
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA »POJEDINAČNA JAMSTVA ZA RURALNI RAZVOJ« (UPT, "Narodne novine", broj 57/18) 111.111
ODLUKA O KRITERIJIMA I NAČINIMA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE STANOVNIKA ZGRADA I UKLANJANJE OSTATAKA PORUŠENIH OBITELJSKIH KUĆA I DRUGIH STAMBENIH ZGRADA KOJE SU UNIŠTENE ILI OŠTEĆENE ZBOG KLIZANJA TLA NA PODRUČJU HRVATSKE KOSTAJNICE I DRUGIH PODRUČJA ("Narodne novine", broj 60/18) 952.703
ODLUKA O DAVANJU OVLASTI MINISTARSTVU ZDRAVSTVA ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI ZDRAVSTVENOJ USTANOVI KOJOJ JE OSNIVAČ REPUBLIKA HRVATSKA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA I/ILI ZEMLJIŠTA ("Narodne novine", broj 62/18) 952.707
ODLUKA O ISPLATI MATERIJALNIH PRAVA I DRUGIH NAKNADA DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA ZAPOSLENIMA NA POSLOVIMA PROTUMINSKOG DJELOVANJA („Narodne novine“, broj 116/18) 952.657
ODLUKA O USVAJANJU JAMSTVENOG PROGRAMA »PLUS« (UPT, „Narodne novine“, broj 45/19 i 133/20) 111.111
GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 43/21) 111.111
PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU ZLOČINA IZ MRŽNJE („Narodne novine“, broj 43/21) 111.111
ODLUKA O PROVEDBI PRIVREMENE IZVANREDNE MJERE POMOĆI MALIM MLJEKARAMA S PROBLEMIMA U POSLOVANJU UZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 („Narodne novine“, broj 41/20) 952.684
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG ODBORA ZA PREVENCIJU I SMANJENJE NASILJA NA SPORTSKIM NATJECANJIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 51/13, 35/15 i 100/15) 925.617
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NADLEŽNOG TIJELA ZA IZDAVANJE I OVJERU POTVRDE KOJOM SE TRAŽI SUSPENZIJA UVOZNIH CARINA NA ODREĐENO ORUŽJE I VOJNU OPREMU ZA POTREBE MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 97/13) 925.617
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE IZBORA ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 32/13) 925.617
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – PRIVREMENI SMJEŠTAJ STRADALNIKA ZA VRIJEME OBNOVE STAMBENIH ZGRADA („Narodne novine“, broj 84/14) 925.619
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – KOMUNALNI JAVNI RADOVI I POMOĆ POSLODAVCIMA („Narodne novine“, broj 84/14) 925.621
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI („Narodne novine“, broj 84/14) 925.622
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – DJELATNOST OBRAZOVANJA („Narodne novine“, broj 84/14) 925.624
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE POGOĐENOM KATASTROFOM, ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI („Narodne novine“, broj 84/14) 925.625
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – CESTOVNA INFRASTRUKTURA („Narodne novine“, broj 84/14) 925.626
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA PRAVNE POMOĆI ZA SANIRANJE POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE POGOĐENOM POPLAVOM („Narodne novine“, broj 84/14) 925.167
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – OBNOVA KULTURNIH DOBARA I KULTURNE INFRASTRUKTURE TE USPOSTAVLJANJE KULTURNIH DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 84/14) 925.623
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA ZA RAZDOBLJE 2016. – 2020. („Narodne novine“, broj 22/17) 925.626
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK („Narodne novine“, broj 43/17) 925.628
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – OPREMANJE OBITELJSKIH KUĆA I STANOVA OŠTEĆENIH I UNIŠTENIH OD POPLAVA („Narodne novine“, broj 87/14) 925.628
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA SUZBIJANJE HIV/AIDS-a ("Narodne novine", broj 60/17) 925.629
ODLUKA O ISPRAVAMA I SLUŽBENIM OBRASCIMA ČIJI SU SADRŽAJ, OBLIK, NAČIN ZAŠTITE I OBVEZNA PRIMJENA PROPISANI ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/11, 119/11, 28/13, 96/13, 47/14, 61/15, 34/16, 17/17, 86/17 i 97/18) 952.624
ODLUKA O PRODAJI STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU HRVATSKOG PODUNAVLJA („Narodne novine“, broj 01/14) 540.203
ODLUKA O USVAJANJU »JAMSTVENOG PROGRAMA ŽENE PODUZETNICE« HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO („Narodne novine“, broj 33/11) 925.623
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA VREDNOVANJA („Narodne novine“, broj 66/19) 118.202
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU IZMJENA I DOPUNA TEMELJNOGA KOLEKTIVNOGA UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 66/18) 952.708
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU IZMJENA I DOPUNA KOLEKTIVNOGA UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 66/18) 952.709
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE RADA KOMISIJE UJEDINJENIH NARODA ZA MEĐUNARODNO TRGOVAČKO PRAVO (UNCITRAL) („Narodne novine“, broj 134/12) 950.302
ODLUKA O OSLOBAĐANJU OBVEZE PLAĆANJA ZAKUPNINE I NAKNADE ZA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA ZAKUPNIKE I KORISNIKE KOJIMA JE OBUSTAVLJEN RAD TEMELJEM ODLUKA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 134/20) 952.691
ODLUKA O ODREĐIVANJU MJERE PLAĆANJA PREDUJMOM U UGOVORIMA KOJE SKLAPAJU PRORAČUNSKI KORISNICI DRŽAVNOG PRORAČUNA KAO NARUČITELJI („Narodne novine“, broj 43/12) 952.626
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IZMJENE STATUTA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 43/12) 952.627
ODLUKA O USVAJANJU JAMSTVENIH PROGRAMA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 153/13, 145/15, 62/15 i 108/15) 952.626
ODLUKA O OBAVLJANJU POSLOVA PODRŠKE PREKRŠAJNO-EVIDENCIJSKOM SUSTAVU („Narodne novine“, broj 156/13) 925.627
ODLUKA O ODREĐIVANJU SREDIŠNJIH TIJELA ZA PROVEDBU UREDBE (EU) BR. 2016/1191 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 6. SRPNJA 2016. O PROMICANJU SLOBODNOG KRETANJA GRAĐANA POJEDNOSTAVNJENJEM ZAHTJEVA ZA PREDOČAVANJE ODREĐENIH JAVNIH ISPRAVA U EUROPSKOJ UN ("Narodne novine", broj 68/18) 952.710
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2018. GODINU ("Narodne novine", broj 68/18) 952.711
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PROCJENU I UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA STRATEŠKIH PROJEKATA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 57/18 i 21/19) 540.204
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 146/13) 952.631
ODLUKA O PRODAJI STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 144/13) 952.631
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA IZBOR KANDIDATA REPUBLIKE HRVATSKE ZA SUCE I NEZAVISNOG ODVJETNIKA PRI SUDU EUROPSKE UNIJE („Narodne novine“, broj 117/12) 952.628
ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA FINANCIJSKOG MEHANIZMA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2009. – 2014. GODINE I FINANCIJSKOG MEHANIZMA KRALJEVINE NORVEŠKE 2009. – 2014. GODINE („Narodne novine“, broj 28/14) 540.205
ODLUKA O USVAJANJU JAMSTVENOG PROGRAMA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE („Narodne novine“, broj 20/13) 952.629
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE NA DANE IZBORA („Narodne novine“, broj 138/11) 925.616
ODLUKA O PRIKLJUČENJU BAZE PRAVNIH PROPISA REPUBLIKE HRVATSKE KOJU VODI DIGITALNI INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKI URED NA PORTAL N-LEX („Narodne novine“, broj 120/14) 952.626
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT AGENCIJE ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI („Narodne novine“, broj 147/11) 952.624
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADONAČELNIKA I DVA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA VARAŽDINA, TE OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SIBINJ („Narodne novine“, broj 98/11) 952.624
ODLUKA O DODATNOJ POMOĆI GRADU SLUNJU, ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA ELEKTROENERGETSKOG PRIKLJUČKA, U SVRHU PROVOĐENJA PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA („Narodne novine“, broj 98/11) 952.625
ODLUKA O USTROJAVANJU SLUŽBENIČKOG SUDA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE SUSTAVA IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 144/11, 84/14, 28/15 i 12/17) 952.624
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA REPUBLIKE HRVATSKE 2017. – 2020. S AKCIJSKIM PLANOM PROVEDBE 2017. – 2020. („Narodne novine“, broj 44/17) 952.625
ODLUKA O OSNIVANJU MEĐURESORNE RADNE SKUPINE ZA EUROPSKE POSLOVE („Narodne novine“, broj 43/16) 925.617
ODLUKA O ODREĐIVANJU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I NOSITELJA JAVNIH OVLASTI NADLEŽNIH ZA NADZOR NAD PROVEDBOM MEĐUNARODNIH MJERA OGRANIČAVANJA UTVRĐENIH PRAVNIM AKTIMA EUROPSKE UNIJE („Narodne novine“, broj 10/14) 925.618
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG DOPUNA STATUTA SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA („Narodne novine“, broj 52/17) 952.627
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 103/20) 952.625
ODLUKA O OBAVLJANJU POSLOVA PODRŠKE SUSTAVU NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA GOSPODARSKE I JAVNE NAMJENE U PLOVIDBI („Narodne novine“, broj 66/13) 952.627
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINU („Narodne novine“, broj 133/11) 952.623
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG STATUTA CENTRA ZA PRAĆENJE POSLOVANJA ENERGETSKOG SEKTORA I INVESTICIJA („Narodne novine“, broj 36/12) 952.626
ODLUKA O PRODUŽETKU FINANCIRANJA PROVEDBE PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA ZA RAZDOBLJE 2014. – 2015. GODINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/17 i 116/18) 952.625
ODLUKA O UVJETIMA I KRITERIJIMA KOJE PRI JAVNOJ NABAVI MORAJU ZADOVOLJITI POLJOPRIVREDNI I PREHRAMBENI PROIZVODI („Narodne novine“, broj 41/20) 952.624
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE e-HRVATSKA 2020, S AKCIJSKIM PLANOM ZA PROVEDBU STRATEGIJE e-HRVATSKA 2020 (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/17 i 45/19) 952.626
ODLUKA O USPOSTAVI IZVJEŠTAJNOG SUSTAVA ZA PODRŠKU PROCESIMA KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA I PRAĆENJA UČINAKA PRIMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA („Narodne novine“, broj 60/20) 952.627
ODLUKA O ODREĐIVANJU MJERE PLAĆANJA PREDUJMOM U UGOVORIMA KOJE SKLAPAJU PRORAČUNSKI KORISNICI DRŽAVNOG PRORAČUNA KAO NARUČITELJI („Narodne novine“, broj 25/14) 952.627
ODLUKA O ODREĐIVANJU MJERE PLAĆANJA PREDUJMOM U UGOVORIMA KOJE KAO NARUČITELJI SKLAPAJU TRGOVAČKA DRUŠTVA U KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA IMA VEĆINSKI PAKET DIONICA ILI VEĆINSKI UDIO („Narodne novine“, broj 25/14) 952.628
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE KOMERCIJALNIH NESTAMBENIH ZGRADA ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. GODINE S DETALJNIM PLANOM ENERGETSKE OBNOVE KOMERCIJALNIH NESTAMBENIH ZGRADA ZA RAZDOBLJE 2014. – 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 98/14) 952.629
ODLUKA O NAČINU RASPODJELE BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE ODOBRENIH ZA FINANCIRANJE SANACIJE ŠTETA OD POTRESA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, ¬KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, IMENOVANJU I ODRE („Narodne novine“, broj 125/20) 952.627
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ("Narodne novine", broj 39/18) 952.689
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE DRŽAVNOG REFERENDUMA („Narodne novine“, broj 137/13) 952.627
ODLUKA O PROVEDBI PRIVREMENE IZVANREDNE MJERE POMOĆI ZA PROIZVOĐAČE TOVNE JUNADI, TOVNIH SVINJA I JANJADI ZA KLANJE S PROBLEMIMA U POSLOVANJU UZROKOVANIH EPIDEMIJOM COVID-19 TE ZA SUBJEKTE KOJI POSLUJU U ODOBRENIM OBJEKTIMA ZA KLANJE PAPKARA („Narodne novine“, broj 60/20) 952.631
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU IZMJENA I DOPUNA TEMELJNOGA KOLEKTIVNOGA UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 42/18) 952.691
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2020 AKTIVNOŠĆU OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU HRVATSKU ("Narodne novine", broj 60/18) 952.704
ODLUKA O USPOSTAVI STRUKTURE ZA PRIPREMU I PROVEDBU PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2020 ("Narodne novine", broj 60/18) 952.705
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU JEDNIM OD SREDIŠNJIH PROSTORA ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2020 U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 60/18 i 77/20) 952.706
NAPUTAK O PROVEDBI PROJEKTA »HRVATSKO GOSPODARSTVO I NATO« („Narodne novine“, broj 138/13) 952.631
ODLUKA O PROVEDBI PRIPREMNIH RADNJI U SVRHU OBNOVE STAMBENIH ZGRADA OŠTEĆENIH POPLAVOM NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 72/14) 952.633
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE DIONICA I POSLOVNIH UDJELA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I PROVEDBI POSLJEDNJE JAVNE DRAŽBE ZA POKRIĆE KAPITALNIH IZDATAKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 61/14 i 23/15) 952.629
ODLUKA O POMOĆI POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA NA PODRUČJIMA ZAHVAĆENIMA POPLAVOM, ZA IZGUBLJENI STOČNI FOND („Narodne novine“, broj 65/14) 952.629
ODLUKA O POMOĆI POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA NA PODRUČJIMA ZAHVAĆENIMA POPLAVOM, ZA PROVEDBU NAKNADNE SJETVE ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 65/14) 952.631
ODLUKA O OTPISU DIJELA ZAKUPNINE, NAKNADE ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP, NAKNADE ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP ZA RIBNJAKE I NAKNADE ZA KONCESIJU ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 65/14) 952.632
ODLUKA O USVAJANJU KREDITNOG PROGRAMA »MIKROKREDITIRANJE – PRVI KORAK U PODUZETNIŠTVO« HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE („Narodne novine“, broj 55/14) 952.628
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – OBNOVA ZGRADA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/14 i 140/14) 540.207
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE, GOSPODARENJE OTPADOM („Narodne novine“, broj 82/14) 540.204
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – OBNOVA VODNIH GRAĐEVINA I ZAŠTITA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I LJUDI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/14 i 154/14) 540.205
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA POTPORA SUBJEKTIMA MALOG GOSPODARSTVA ZA SANIRANJE POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 82/14) 540.206
ODLUKU O KONAČNOM POPISU NASELJA U OPĆINAMA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA OTPIS DIJELA ZAKUPNINE, NAKNADE ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP, NAKNADE ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP ZA RIBNJAKE I NAKNADE ZA KONCESIJU ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU ... („Narodne novine“, broj 125/14) 540.204
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O OSOBAMA NESTALIM U DOMOVINSKOM RATU I EVIDENCIJE SMRTNO STRADALIH OSOBA U DOMOVINSKOM RATU ZA KOJE NIJE POZNATO MJESTO UKOPA („Narodne novine“, broj 22/20) 118.203
ODLUKA O POSEBNIM AKTIVNOSTIMA U PROVEDBI SPORAZUMA O MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE FINANCIJSKIH TEŠKOĆA ODREĐENOG DIJELA GRAĐANA KOJI SU OVRŠENICI U POSTUPCIMA PRISILNE NAPLATE TRAŽBINA MALE VRIJEDNOSTI NA NOVČANIM SREDSTVIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 11/15 i 74/15) 540.204
ODLUKA O IZMJENAMA UVJETA KREDITA ODOBRENIH OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 105/04, 98/2005, 108/10, 79/15 i 55/19) 540.203
ODLUKA O OBVEZI UVOĐENJA FUNKCIJE PRAĆENJA USKLAĐENOSTI POSLOVANJA U PRAVNIM OSOBAMA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU („Narodne novine“, broj 99/19) 952.705
ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA FINANCIJSKOG MEHANIZMA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2021. GODINE I NORVEŠKOG FINANCIJSKOG MEHANIZMA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2021. GODINE („Narodne novine“, broj 58/18) 952.702
ODLUKA O OBVEZI PROVEDBE PRETHODNE (EX-ANTE) KONTROLE JAVNIH NABAVA U OKVIRU PROJEKATA KOJI SE NAMJERAVAJU SUFINANCIRATI I SUFINANCIRAJU IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 87/18) 952.704
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA U OPĆINI LEĆEVICA I OPĆINI GALOVAC („Narodne novine“, broj 69/10) 952.622
ODLUKA O ODREĐIVANJU TIJELA ODGOVORNOG ZA KOORDINACIJU POSTUPKA IZDAVANJA DOZVOLA ZA PROJEKTE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA U ENERGETSKOM SEKTORU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 137/14 i 31/17) 952.633
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU DODATKA TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOGA ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 116/20) 952.626
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI, ZA 2011. GODINU („Narodne novine“, broj 78/11) 540.624
ODLUKA O NAČINU PROVOĐENJA MEĐUNARODNIH MJERA OGRANIČAVANJA RASPOLAGANJA IMOVINOM („Narodne novine“, broj 78/11) 540.625
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 53/14) 540.262
ODLUKA O DONOŠENJU DUGOROČNE STRATEGIJE OBNOVE NACIONALNOG FONDA ZGRADA DO 2050. GODINE („Narodne novine“, broj 140/20) 540.625
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ŽENA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE I AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STRATEGIJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ŽENA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 77/14) 540.626
ODLUKA O POTVRĐIVANJU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE („Narodne novine“, broj 121/08) 540.152
ODLUKA O PRAĆENJU PLANOVA I IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I PRAVNIH OSOBA KOJI ČINE DRŽAVNU IMOVINU ("Narodne novine", broj 71/18) 952.713
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE („Narodne novine“, broj 8/11) 950.303
UREDBA O PREUZIMANJU OKVIRNE ODLUKE VIJEĆA 2009/905/PUP OD 30. STUDENOGA 2009. O AKREDITACIJI PRUŽATELJA FORENZIČKIH USLUGA KOJI OBAVLJAJU LABORATORIJSKE AKTIVNOSTI („Narodne novine“, broj 59/19) 952.623
ODLUKA O INSTRUMENTIMA ZA USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE („Narodne novine“, broj 44/17) 952.620
ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA („Narodne novine“, broj 60/10) 540.198
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG ODBORA ZA EUROPSKE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE FONDOVE I INSTRUMENTE EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 15/17, 7/20 i 101/20) 540.214
ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA MINISTARSTVU REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA ZA DONOŠENJE ODLUKA O PRAVU NAJMA, ZAKUPA, SLUŽNOSTI I GRAĐENJA NA JAVNOM VODNOM DOBRU („Narodne novine“, broj 96/10) 952.642
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA LJUDSKA PRAVA („Narodne novine“, broj 114/12) 540.214
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU PRIJEDLOGA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA PROVEDBE REZOLUCIJA VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA: 1325 (2000) O POLOŽAJU ŽENA, MIRU I SIGURNOSTI, 1820 (2008) O UKLANJANJU SPOLNO UTEM („Narodne novine“, broj 114/12) 952.623
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME („Narodne novine“, broj 96/10) 952.625
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 96/10) 952.626
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA DIGITALNU EKONOMIJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 62/15 i 78/17) 952.627
ODLUKA O MJERAMA ZA SREĐIVANJE IMOVINSKOPRAVNOGA, GEODETSKOKATASTARSKOGA I GOSPODARSKOGA STANJA U DOLINI RIJEKE NERETVE («Narodne novine», broj 126/00) 960.601
ODLUKA O POVJERAVANJU POSLOVA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM REPUBLIKE HRVATSKE POVJERENSTVU VLADE ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 126/00 i 87/03) 960.701
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA INTERVENCIJE O MJERAMA ZAŠTITE SIGURNOSTI OPSKRBE PLINOM REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 78/14) 540.252
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE S DETALJNIM PLANOM ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 78/14) 540.253
ODLUKA O IZGRADNJI SPOMENIKA NEOVISNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 85/06 i 119/06) 540.251
ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA MINISTRU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA ZA SKLAPANJE ODREĐENIH UGOVORA KOJI SE ODNOSE NA ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE («Narodne novine», broj 89/01) 960.901
ODLUKA O PREUZIMANJU OBVEZE PLAĆANJA SUDSKIH PRISTOJBI ZA UMIROVLJENIKE KOJI SU PODNIJELI TUŽBU UPRAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE PROTIV REPUBLIČKOG FONDA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE, ZBOG NEDONOŠENJA RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA.. («Narodne novine», broj 21/02) 961.001
ODLUKA O REPROGRAMU KREDITA PO KREDITNOM PROGRAMU ZAPOŠLJAVANJA RAZVOJAČENIH PRIPADNIKA HRVATSKE VOJSKE («Narodne novine», broj 101/02) 961.101
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE JAVNOG NADMETANJA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA („Narodne novine“, broj 31/14) 961.103
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG ODBORA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA („Narodne novine“, broj 136/20) 952.633
ODLUKA O REPROGRAMU KREDITA PO KREDITNOM PROGRAMU ZAPOŠLJAVANJA RAZVOJAČENIH PRIPADNIKA HRVATSKE VOJSKE («Narodne novine», broj 101/02) 961.101
ODLUKA O DONACIJI VOJNE OPREME ZA POTREBE OBUKE AFGANISTANSKE NARODNE VOJSKE («Narodne novine», broj 104/02) 961.201
ODLUKA O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD MUZEJOM EVOLUCIJE I NALAZIŠTA PRAČOVJEKA S LOKALITETIMA JOSIPOVAC I HUŠNJAKOVO U KRAPINI («Narodne novine», broj 134/02) 961.301
ODLUKA O KORIŠTENJU ZRAČNOG PROSTORA I ZRAČNIH LUKA REPUBLIKE HRVATSKE ZA POTREBE KOALICIJSKIH SNAGA POD VODSTVOM SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA («Narodne novine», broj 35/06) 961.501
ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ARGONAUT d.o.o. («Narodne novine», broj 52/03) 961.601
ODLUKA O KRITERIJIMA ZA DODJELU NOVČANE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 58/03, 187/03, 92/04 i 126/04) 961.701
ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA MINISTARSTVU ZA JAVNE RADOVE, OBNOVU I GRADITELJSTVO ZA KUPNJU STANOVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA KOJI NISU VLASNICI KUĆE ILI STANA, A ŽIVJELI SU U STANOVIMA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU (BIVŠI NOSITELJI STANARSKOG... («Narodne novine», broj 100/03) 961.801
ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GOLF PROJEKT D.O.O. («Narodne novine», broj 179/03) 961.901
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2006. GODINU («Narodne novine», broj 29/03) 962.001
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOG IZASLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PREGOVORE O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI, ČLANOVA PREGOVARAČKE SKUPINE ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKO ("Narodne novine", broj 57/12) 962.201
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE S DETALJNIM PLANOM ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 43/14 i 57/20) 962.202
ODLUKA O OBRASCU STANDARDNE METODOLOGIJE ZA PROCJENU FINANCIJSKOG UČINKA («Narodne novine», broj 70/05) 962.301
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA GARANCIJSKOG PROGRAMA »POLJOPRIVREDA« HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO ZA ODOBRAVANJE JAMSTAVA (“Narodne novine”, broj 75/06) 540.211
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA USKLAĐENJE UGOVORA O KONCESIJI ZA OBAVLJANJE JAVNIH GOVORNIH USLUGA U NEPOKRETNOJ MREŽI I TRŽIŠNIH TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA U NEPOKRETNOJ MREŽI, SKLOPLJENOG IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I DRUŠTVA HT – HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 22/07) 963.502
ODLUKA O KORIŠTENJU REZIDENCIJALNIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 151/11, 11/15 i 47/16) 963.509
ODLUKA O NACIONALNOM CENTRU PODATAKA PREMA UGOVORU O SVEOBUHVATNOJ ZABRANI NUKLEARNIH POKUSA («Narodne novine», broj 24/07) 963.503
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU (»Narodne novine« br. 137/2006) U RAZDJELU 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, GLAVI 21 AKTIVNOST: 3811: TEKUĆE DONACIJE U NOVCU («Narodne novine» broj 26/07) 963.504
ODLUKA O DOKAZU PRAVA GRADNJE AUTOCESTA I DRŽAVNIH CESTA NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I NA OPĆEM DOBRU («Narodne novine», broj 27/07) 963.505
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2007. GODINU (“Narodne novine”, broj 31/07) 963.507
ODLUKA O OSNIVANJU MEĐURESORSKE RADNE SKUPINE ZA SUZBIJANJE TERORIZMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 54/05 i 36/07) 963.508
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA UNAPRJEĐENJE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI („Narodne novine“, broj 114/12) 952.642
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 36/12, 79/12 i 87/12) 952.619
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA VUKOVARA („Narodne novine“, broj 01/11) 925.654
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODINU (“Narodne novine”, broj 92/08) 952.632
ODLUKA O HRVATSKOM VIJEĆU ZA SURADNJU S MEĐUNARODNIM HIDROLOŠKIM PROGRAMOM I OPERATIVNIM HIDROLOŠKIM PROGRAMOM (“Narodne novine”, broj 38/08) 952.612
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PLAĆE PREDSTOJNIKA UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 146/09) 925.627
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA IZGRADNJU ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I NA OPĆEM DOBRU («Narodne novine», broj 60/08) 952.626
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA FRANKOFONIJU («Narodne novine», broj 60/08) 952.627
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIJSKOG ODBORA ZA PRAĆENJE I NADZOR REALIZACIJE UGOVORA O ZAJMU ZA PROJEKT ULAGANJA U MIROVINSKI SUSTAV, IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ („Narodne novine“, broj 117/12) 952.628
ODLUKA O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U 15-OJ NADOPUNI SREDSTVA MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (IDA) („Narodne novine“, broj 86/08) 952.631
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA STATUT AGENCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO („Narodne novine“, broj 86/08) 952.632
ODLUKA O UKIDANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA VREDNOVANJE MODERNIZACIJE DRŽAVNE UPRAVE („Narodne novine“, broj 102/09) 925.651
ODLUKA O PROVEDBI STAMBENOG ZBRINJAVANJA POVRATNIKA – BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA NA STANOVIMA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI ("Narodne novine", broj 63/08) 952.626
ODLUKA O OBRASCU STANDARDNE METODOLOGIJE ZA PROCJENU FISKALNOG UČINKA („Narodne novine“, broj 122/15) 925.626
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINATIVNOG TIJELA ZA PRAĆENJE PROVEDBE MJERA U SUSTAVU JAVNE NABAVE („Narodne novine“, broj 114/12) 952.627
ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 57/10) 925.653
ODLUKA O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DODJELU POTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA GDJE NE POSTOJI DOSTATAN INTERES ZA RAZVOJ I ULAGANJE U INFRASTRUKTURU ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 50/07 i 69/07) 963.509
ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA („Narodne novine“, broj 57/10) 925.652
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STARI MIKANOVCI („Narodne novine“, broj 57/10) 925.651
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG ODBORA ZA KOORDINACIJU SUDJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA TRANSNACIONALNE I MEĐUREGIONALNE SURADNJE TE MAKROREGIONALNIM STRATEGIJAMA EUROPSKE UNIJE ZA REPUBLIKU HRVATSKU, ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (“Narodne novine”, broj 60/13) 963.509
ODLUKA O DAVANJU PREPORUKE NADZORNIM ODBORIMA I UPRAVAMA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA POKRETANJE POSTUPKA PREGOVARANJA O IZMJENAMA KOLEKTIVNIH UGOVORA, A U SKLADU S TRENUTAČNOM GOSPODARSKOM SITUACIJOM ("Narodne novine", broj 88/09) 925.648
ODLUKA O OSNIVANJU STOŽERA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI U SLUČAJEVIMA UGROZE HRVATSKIH BRODOVA I HRVATSKIH POMORACA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 88/09 i 76/15) 925.649
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 37/10) 925.632
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POSLOVNO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE ZA 2007. GODINU («Narodne novine», broj 60/08) 952.625
ODLUKA O PRIJENOSU DIONICA I POSLOVNIH UDJELA HRVATSKOM FONDU ZA PRIVATIZACIJU NA UPRAVLJANJE („Narodne novine“, broj 50/10) 929.802
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE („Narodne novine“, broj 125/08) 952.636
ODLUKA O IZMJENAMA UVJETA KREDITA PO KREDITNOM PROGRAMU ZAPOŠLJAVANJA RAZVOJAČENIH PRIPADNIKA HRVATSKE VOJSKE („Narodne novine“, broj 102/15) 925.631
ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA DONOŠENJE ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI DIJELU ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE („Narodne novine“, broj 57/19) 952.644
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU (“Narodne novine”, broj 77/07) 953.613
ODLUKA O OBRASCU STANDARDNE METODOLOGIJE ZA PROCJENU SOCIJALNOG UČINKA (“Narodne novine”, broj 38/07) 963.508
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U DANE IZBORA („Narodne novine“, broj 116/07) 952.617
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA ZBRINJAVANJA STANOVNIKA ZGRADA I UKLANJANJA OSTATAKA PORUŠENIH OBITELJSKIH KUĆA I DRUGIH STAMBENIH ZGRADA KOJE SU UNIŠTENE ILI OŠTEĆENE ZBOG KLIZANJA TLA NA PODRUČJU HRVATSKE KOSTAJNICE („Narodne novine“, broj 27/19) 925.632
ODLUKA O OBRASCU STANDARDNE METODOLOGIJE ZA PROCJENU EKOLOŠKOG UČINKA («Narodne novine», broj 57/07) 953.509
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POSLOVNO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA PLOVNE PUTOVE UNUTARNJIH VODA ZA 2006. GODINU («Narodne novine», broj 57/07) 953.611
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U DANE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA ODNOSNO PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (“Narodne novine”, broj 61/07) 953.612
ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 48/09) 952.643
ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA SAZIVANJE KONSTITUIRAJUĆIH SJEDNICA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA U KOJIMA JE IZABRANA NATPOLOVIČNA VEĆINA ČLANOVA („Narodne novine“, broj 82/07) 953.613
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU („Narodne novine“, broj 82/07) 953.614
ODLUKA O UNOSU NOVČANIH SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM DIONICA HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. U IMOVINU UMIROVLJENIČKOG FONDA („Narodne novine“, broj 99/07) 953.615
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT MUZEJA IVANA MEŠTROVIĆA (“Narodne novine“, broj 102/07) 952.616
ODLUKA O USVAJANJU JAMSTVENIH PROGRAMA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 105/07 i 56/09) 952.617
ODLUKA O USPOSTAVLJANJU STRUKTURE ZA PREGOVORE O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI (“Narodne novine”, broj 49/05, 46/06 i 41/08) 952.621
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE REDOVITE OPSKRBE TRŽIŠTA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA («Narodne novine», broj 68/08) 925.626
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE MJERA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE („Narodne novine“, broj 90/12) 952.621
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA ZA POPULACIJSKU POLITIKU („Narodne novine“, broj 114/12) 952.622
ODLUKA O KARTI REGIONALNIH POTPORA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 19/13 i 155/13) 952.623
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2008. GODINU („Narodne novine“, broj 52/08) 952.624
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI STATUTA FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM („Narodne novine“, broj 52/08) 952.625
ODLUKA O INTERVENTNOJ POTPORI ZBOG OTEŽANIH UVJETA I POVEĆANIH TROŠKOVA POSLOVANJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA 2008. – 31. PROSINCA 2008. GODINE (“Narodne novine”, broj 75/08) 935.626
ODLUKA O PROVEDBI MJERA ZA UBLAŽAVANJE PORASTA CIJENA ELEKTRIČNE ENERGIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 75/08, 83/09, 81/10 i 148/10) 952.627
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT HRVATSKOG GEODETSKOG INSTITUTA (“Narodne novine”, broj 77/08) 952.629
ODLUKA O USVAJANJU »JAMSTVENOG PROGRAMA POLJOPRIVREDA« HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 182/04, 75/06, 105/07, 122/08, 56/09 i 129/11) 952.639
ODLUKA O POČETKU DIGITALNOG EMITIRANJA I PRESTANKU ANALOGNOG EMITIRANJA TELEVIZIJSKIH PROGRAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 91/08) 952.631
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POSLOVNIK O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA („Narodne novine“, broj 92/08) 952.632
ODLUKA O OSNIVANJU AFCOS MREŽE („Narodne novine“, broj 151/13) 952.633
ODLUKA O POSTUPANJU FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA PROVEDBU MJERA RADI UNAPRJEĐENJA SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM KOJI SADRŽI AZBEST („Narodne novine“, broj 58/11) 952.634
ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRODAJU STANOVA NAJMOPRIMCIMA NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI („Narodne novine“, broj 100/08) 952.635
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENU I DOPUNU STATUTA DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE («Narodne novine», broj 100/08) 952.635
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU ORGANIZACIJE GODIŠNJE SKUPŠTINE EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) 2010. GODINE U ZAGREBU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 114/08 i 121/08) 952.637
ODLUKA O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 53/09 i 57/12) 952.645
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE („Narodne novine“, broj 134/08) 952.638
ODLUKA O PRODAJI STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA UPRAVLJA MINISTARSTVO OBRANE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 43/09 i 109/10) 952.643
ODLUKA O OSNIVANJU KOMISIJE ZA GRANICE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 62/01, 14/02, 44/04, 12/09 i 60/17) 952.639
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2009. GODINU („Narodne novine“, broj 18/09) 952.641
ODLUKA O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE ("Narodne novine", broj 40/09) 952.642
ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA, ŽUPANA I GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA I NJIHOVIH ZAMJENIKA („Narodne novine“, broj 48/09) 952.642
ODLUKA O POTVRĐIVANJU STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE („Narodne novine“, broj 48/09) 952.643
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT AGENCIJE ZA OSIGURANJE RADNIČKIH POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA („Narodne novine“, broj 48/09) 952.644
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE NA DAN IZBORA 17. SVIBNJA 2009. GODINE („Narodne novine“, broj 56/09) 952.644
ODLUKA O USVAJANJU JAMSTVENIH PROGRAMA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO („Narodne novine“, broj 56/09) 952.645
ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA IMOVINU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I POVJERAVANJA TOM POVJERENSTVU POSLOVA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 113/11) 925.652
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 72/09 i 132/09) 952.645
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PLAĆA I DRUGIH PRIMANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 83/09, 03/11, 03/12, 46/12, 22/12, 25/14 i 77/14) 925.647
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA DOPUNU STATUTA HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE („Narodne novine“, broj 96/09) 925.649
ODLUKA O PROVEDBI POSEBNE MJERE ZA UBLAŽAVANJE PORASTA CIJENA PRIRODNOG PLINA U KUĆANSTVIMA U 2010. GODINI („Narodne novine“, broj 158/09) 925.631
ODLUKA O OSNIVANJU MEĐURESORNOG POVJERENSTVA ZA NATO (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 116/09 i 34/12) 925.651
ODLUKA O POTVRĐIVANJU POSLOVNIKA ODBORA ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE („Narodne novine“, broj 116/09) 925.652
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA IZBOR KANDIDATA REPUBLIKE HRVATSKE ZA SUCA PRI EUROPSKOM SUDU ZA LJUDSKA PRAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 139/09, 95/10 i 119/11) 925.625
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA BENKOVCA („Narodne novine“, broj 140/09) 925.626
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE DRŽAVNOG REFERENDUMA („Narodne novine“, broj 154/11) 952.642
ODLUKA O OBVEZI IZRADE FINANCIJSKIH PLANOVA AGENCIJA KOJE SU OBVEZNICE PRIMJENE UREDBE O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, A KOJE SE DIJELOM ILI U CIJELOSTI FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 146/09) 925.628
ODLUKA O ISPLATI NAGRADE ZA BOŽIĆNE BLAGDANE (BOŽIĆNICI) („Narodne novine“, broj 153/09) 925.629
ODLUKA O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE TE STRUČNIM SLUŽBAMA I UREDIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 70/16, 74/17 i 71/18) 925.630
ODLUKA O SUDJELOVANJU U FONDOVIMA ZA GOSPODARSKU SURADNJU („Narodne novine“, broj 40/13) 925.631
ODLUKA O ISPLATI DRUGOG DIJELA BOŽIĆNICE ZA 2009. GODINU („Narodne novine“, broj 27/10) 925.629
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE („Narodne novine“, broj 30/10) 925.631
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE („Narodne novine“, broj 38/10) 925.632
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU („Narodne novine“, broj 43/10) 925.633
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU („Narodne novine“, broj 142/14) 925.648
ODLUKA O OSNIVANJU I ZADAĆAMA NACIONALNOG ODBORA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA LJUDSKA PRAVA I DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/10 i 89/10) 929.803
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENU STATUTA HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE („Narodne novine“, broj 52/10) 925.650
ODLUKA O DONOŠENJU KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA IMA DIONICE ILI UDJELE ("Narodne novine", broj 132/17) 952.637
ODLUKA O DONOŠENJU MREŽE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA, UČENIČKIH DOMOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 70/11, 62/17 i 86/18) 952.638
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PROGRAME SINDIKATA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA („Narodne novine“, broj 129/11) 952.641
ODLUKA O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA ZA REDOVITE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA U RAZDOBLJU RUJAN – PROSINAC 2012. GODINE („Narodne novine“, broj 97/12) 952.642
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 97/12) 952.643
ODLUKA O POSTUPKU IMENOVANJA U IZASLANSTVO JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE U KONGRESU LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI VIJEĆA EUROPE („Narodne novine“, broj 98/12) 952.644
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA KONTROLE ONEČIŠĆENJA ZRAKA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2029. GODINE („Narodne novine“, broj 90/19) 952.635
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 137/12) 952.646
ODLUKA O ODREĐIVANJU NACIONALNOG IMI KOORDINATORA („Narodne novine“, broj 08/13) 952.649
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM („Narodne novine“, broj 140/12) 952.647
ODLUKA O POKRETANJU PROJEKTA e-GRAĐANI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 52/13, 31/14 i 44/16) 95.652
ODLUKA O POVJERENSTVU ZA ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA („Narodne novine“, broj 46/13) 952.652
ODLUKA O POSTUPKU IMENOVANJA ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA U ODBOR REGIJA EUROPSKE UNIJE („Narodne novine“, broj 35/13) 952.652
ODLUKA O POSTUPKU IMENOVANJA ČLANOVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKI GOSPODARSKO-SOCIJALNI ODBOR („Narodne novine“, broj 28/13) 952.652
ODLUKA O ODREĐIVANJU TIJELA U KOJEM ĆE SE OSNOVATI NACIONALNI EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR („Narodne novine“, broj 47/13) 952.652
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBORE ZA OPĆINSKE NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE I ŽUPANE TE NJIHOVE ZAMJENIKE („Narodne novine“, broj 65/13) 952.653
ODLUKA O SMJERNICAMA ZA UKLJUČIVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PRIJEDLOG UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVLJANJU INSTRUMENTA ZA POVEZIVANJE EUROPE, TE U PRIJEDLOG UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O SMJERNICAMA UNIJE ZA RAZVITAK TRANSEUROPS („Narodne novine“, broj 141/12) 952.648
ODLUKA O ODREĐIVANJU DRŽAVNIH TIJELA KOJA ĆE OSIGURAVATI ISPRAVNO FUNKCIONIRANJE SUSTAVA VLASTITIH SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 12/13) 952.649
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE RAZVOJA ELEKTRONIČKE JAVNE NABAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ 2013. – 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 54/13) 952.652
ODLUKA O ODREĐIVANJU TIJELA U KOJEM ĆE SE OSNOVATI NACIONALNI SOLVIT CENTAR ("Narodne novine", broj 72/13) 952.654
ODLUKA O NAMJENSKOM VIŠEGODIŠNJEM INSTITUCIJSKOM FINANCIRANJU ZNANSTVENE DJELATNOSTI NA JAVNIM SVEUČILIŠTIMA I JAVNIM ZNANSTVENIM INSTITUTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ U GODINAMA 2013., 2014. I 2015. ("Narodne novine", broj 69/13) 952.653
ODLUKA O UTVRĐIVANJU UVJETA, NAČINA I ROKOVA REDOVITOG POSLOVANJA SUSTAVA START („Narodne novine“, broj 103/18) 952.656
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA USTROJAVANJE POSEBNIH STUDIJSKIH PROGRAMA ZA POTREBE ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 91/13) 952.654
ODLUKA O ODREĐIVANJU TIJELA U KOJEM ĆE SE OSNOVATI KONTAKTNA TOČKA ZA PROIZVODE ("Narodne novine", broj 91/13) 952.655
PRAVILNIK O SUDJELOVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U FONDOVIMA ZA GOSPODARSKU SURADNJU („Narodne novine“, broj 47/13) 925.633
ODLUKA O OTPISU ZAKONSKIH ZATEZNIH KAMATA NA POTRAŽIVANJA KOJA JE REPUBLIKA HRVATSKA OSTVARILA PREMA ZAPOSLENIMA NA PODRUČJU HRVATSKOG PODUNAVLJA TEMELJEM PRAVOMOĆNIH RJEŠENJA O PROTUOVRSI I PRESUDA RADI POVRATA STEČENOG BEZ OSNOVE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 65/15 i 50/18) 925.660
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE („Narodne novine“, broj 101/18) 925.634
ODLUKA O UVOĐENJU MJERE ZA POTICANJE POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 125/19 i 68/20) 925.661
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SOPJE I OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE IVANSKA („Narodne novine“, broj 112/13) 925.659
PRAVILNIK O NAČINU NAGRAĐIVANJA ZA DOSTAVLJENE INFORMACIJE I DOKUMENTACIJU O OSOBAMA NESTALIM U DOMOVINSKOM RATU („Narodne novine“, broj 53/20) 925.635
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KARLOBAG („Narodne novine“, broj 112/13) 925.660
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA HRVATSKIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE ("Narodne novine", broj 42/18) 952.692
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE ZA UVOĐENJE EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ ("Narodne novine", broj 43/18) 952.693
ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/17 i 135/20) 925.662
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU MEĐURESORNE RADNE SKUPINE ZA PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE PREPORUKE VIJEĆA EUROPSKE UNIJE – GARANCIJA ZA MLADE („Narodne novine“, broj 84/17) 925.661
ODLUKA O SMJERNICAMA ZA POSTUPANJE ČLANOVA SKUPŠTINA, NADZORNIH ODBORA I UPRAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE PRAVNIH OSOBA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U POGLEDU VISINE, NAČINA I ROKOVA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA U DR („Narodne novine“, broj 76/15) 925.661
ODLUKA O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA, PROVEDBE I KONTROLE KORIŠTENJA FONDA EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (UPT „Narodne novine“, broj 78/15 i 6/21) 925.661
ODLUKA OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2015. GODINU („Narodne novine“, broj 78/15) 925.662
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE („Narodne novine“, broj 78/15) 451.031
ODLUKA O POKRETANJU PROJEKTA KONSOLIDACIJE UPRAVLJANJA POSTOJEĆIM RADIOKOMUNIKACIJSKIM MREŽAMA ZA POTREBE TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIH SLUŽBI I DRUGIH TIJELA JAVNE VLASTI („Narodne novine“, broj 83/15) 451.034
ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA DONOŠENJE ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI DIJELA JAVNE CESTE („Narodne novine“, broj 27/19) 451.033
ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNE OSOBE ZA PRUŽANJE USLUGA ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA („Narodne novine“, broj 85/15) 451.034
ODLUKA O OSNIVANJU MEĐURESORNE RADNE SKUPINE ZA PROVEDBU ODLUKE O PREMJEŠTANJU I PRESELJENJU DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA ILI OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA KOJE ISPUNJAVAJU UVJETE ZA ODOBRENJE MEĐUNARODNE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 78/15) 451.032
ODLUKA O DONOŠENJU AKCIJSKOG PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU UZ STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 79/15) 451.033
ODLUKA O DAVANJU ODOBRENJA KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI, VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI I PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI ZA SUDJELOVANJE U EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU POD NAZIVOM »SREDNJOEUROPSKI TRANSPORTNI KORIDOR EUROPSKA GRUPACIJA ZA TERITORIJALN („Narodne novine“, broj 85/15) 451.036
ODLUKA O OSNIVANJU MEĐURESORNE RADNE SKUPINE ZA OSIGURAVANJE ULASKA REPUBLIKE HRVATSKE U SCHENGENSKI PROSTOR I USPOSTAVU PRAĆENJA RADA I EVALUACIJE PRIMJENE SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE TE RADNIH SKUPINA ZA POJEDINA PODRUČJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 85/15, 33/16, 15/17 i 112/17) 451.035
ODLUKA O EVIDENTIRANJU SVIH NEKRETNINA NA PODRUČJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I AŽURIRANJE PODATAKA O OBVEZNICIMA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE („Narodne novine“, broj 87/15) 451.037
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE NASTALIH USLIJED POPLAVA 2014. GODINE NA CESTOVNOJ INFRASTRUKTURI NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 93/15) 451.038
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU AKCIJSKOG PLANA ZA UNAPRJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI POTROŠAČA ZA 2019. GODINU („Narodne novine“, broj 27/19) 451.039
ODLUKA O POVJERAVANJU POSLOVA VEZANIH UZ SURADNJU S EUROPSKOM INVESTICIJSKOM BANKOM I EUROPSKIM INVESTICIJSKIM FONDOM NA PROVEDBI PLANA ULAGANJA ZA EUROPU („Narodne novine“, broj 102/15) 451.041
ODLUKA O PROVEDBI ODLUKE BR. 445/2014/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVLJANJU INICIJATIVE UNIJE ZA EUROPSKE PRIJESTOLNICE KULTURE („Narodne novine“, broj 100/15) 451.041
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU »ZAGREB« („Narodne novine“, broj 97/15) 451.039
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA AGENCIJE ZA OSIGURANJE RADNIČKIH POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA („Narodne novine“, broj 97/15) 451.040
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SJEVERNI JADRAN 08« („Narodne novine“, broj 102/15) 451.044
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SREDNJI JADRAN 10« („Narodne novine“, broj 102/15) 451.045
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SREDNJI JADRAN 11« („Narodne novine“, broj 102/15) 451.046
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SREDNJI JADRAN 22« („Narodne novine“, broj 102/15) 451.047
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SREDNJI JADRAN 23« („Narodne novine“, broj 102/15) 451.048
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »JUŽNI JADRAN 27« („Narodne novine“, broj 102/15) 451.049
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »JUŽNI JADRAN 28« („Narodne novine“, broj 102/15) 451.050
ODLUKA O VISINI NAKNADE, NAČINU ISPLATE KAO I PRIHVATLJIVIM TROŠKOVIMA ZA KORIŠTENJE NAKNADE ZBOG ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA („Narodne novine“, broj 102/15) 451.051
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE DIONICAMA I UDJELIMA KOJIMA UPRAVLJA CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU („Narodne novine“, broj 39/19) 451.058
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 119/19) 451.052
ODLUKA O OSNIVANJU STALNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU INTEGRACIJE STRANACA U HRVATSKO DRUŠTVO (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 110/19 i 119/20) 451.058
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG SAVJETA ZA DENTALNU MEDICINU („Narodne novine“, broj 108/15) 451.053
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNE STRATEGIJE ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA („Narodne novine“, broj 108/15) 451.055
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNE STRATEGIJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI I AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU NACIONALNE STRATEGIJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI („Narodne novine“, broj 108/15) 451.056
ODLUKA O USVAJANJU JAMSTVENOG PROGRAMA »PORTFELJNA JAMSTVA« HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE („Narodne novine“, broj 108/15) 451.057
ZAKLJUČAK ZA PRESTANAK POSTUPANJA PO SMJERNICAMA ZA PRIMJENU UGOVORNIH OBLIKA JAVNOPRIVATNOG PARTNERSTVA («Narodne novine», broj 146/08) 962.501
ZAKLJUČAK O MJERAMA ZA GOSPODARSKI OPORAVAK I RAZVITAK – MODELI FINANCIRANJA („Narodne novine“, broj 14/10) 962.502
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU SMJERNICA ZA POMOĆ PODUZETNICIMA U TEŠKOĆAMA („Narodne novine“, broj 46/10) 962.505
ZAKLJUČAK O OBVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA POKRETANJE POSTUPKA ZA PRESTANAK SPORAZUMA O ARBITRAŽI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE POTPISANOG 4. STUDENOGA 2009. („Narodne novine“, broj 85/15) 962.506
AKCIJSKI PLAN ZA UNAPRJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI POTROŠAČA ZA 2016. GODINU („Narodne novine“, broj 61/16) 962.507
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU („Narodne novine“, broj 112/15) 962.500
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR („Narodne novine“, broj 112/15) 962.501
ODLUKA O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA IZ SREDSTAVA KOJA PRIPADAJU REPUBLICI HRVATSKOJ KAO ČLANU UMIROVLJENIČKOG FONDA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 112/15 i 122/15) 962.502
ODLUKA O OBRASCU STANDARDNE METODOLOGIJE ZA PROCJENU FISKALNOG UČINKA („Narodne novine“, broj 73/08) 962.503
ODLUKA O ZAPRIMANJU STRUKTURIRANIH RAČUNA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU I PRATEĆIH ISPRAVA ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE/PRORAČUNSKE KORISNIKE DRŽAVNOG PRORAČUNA („Narodne novine“, broj 124/15) 962.504
ODLUKA O PROVEDBI REFORMSKIH MJERA ZA UNAPRJEĐENJE SUSTAVA JAVNE UPRAVE („Narodne novine“, broj 18/16) 962.508
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU PLATOA A5 U RADNOJ ZONI R-27 KUKULJANOVO („Narodne novine“, broj 61/16) 962.526
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI DRUŠTVU CROATIA AIRLINES d.d. ZA ANGAŽIRANJE FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODNOSA S JAVNOŠĆU ZA POTREBE PROJEKATA RESTRUKTURIRANJA I PRONALAŽENJA STRATEŠKOG PARTNERA („Narodne novine“, broj 141/15) 962.507
ODLUKA O OSNIVANJU PARTNERSKOG VIJEĆA JADRANSKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/16 i 51/16) 962.509
ODLUKA O OSNIVANJU PARTNERSKOG VIJEĆA KONTINENTALNE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/16 i 51/16) 962.510
ODLUKA O KOORDINACIJI AKTIVNOSTI UNUTAR OKVIRA ZA GOSPODARSKO UPRAVLJANJE EUROPSKE UNIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 13/17, 51/17, 97/17, 50/18, 74/19 i 89/20) 962.515
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA DAVANJE U POTKONCESIJU DIJELA POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA NA PODRUČJU POSEBNOG REZERVATA MALOSTONSKOG ZALJEVA I MALOG MORA („Narodne novine“, broj 22/16) 962.516
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA („Narodne novine“, broj 22/16) 962.517
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU IZMJENA I DOPUNA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 24/16) 962.518
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU IZMJENA I DOPUNA TEMELJNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/16 i 109/16) 962.519
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU IZMJENA I DOPUNA TEMELJNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 24/16) 962.520
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU IZMJENA I DOPUNA SPORAZUMA O OSNOVICI PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/16 i 101/16) 962.521
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKOG NAČELNIKA TE ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE MURTER – KORNATI I RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VILJEVO IZ REDA PRIPADNIKA („Narodne novine“, broj 39/16) 962.524
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE PAMETNE SPECIJALIZACIJE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2020. GODINE I AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STRATEGIJE PAMETNE SPECIJALIZACIJE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2017. GODINE („Narodne novine“, broj 32/16) 962.523
ODLUKA O DAVANJU ODREĐENIH NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA UPRAVLJANJE UREDU PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE I DRŽAVNOM UREDU ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM ODLUKA O DAVANJU ODREĐENIH NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA UPRAVLJANJE UREDU PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTARSTVU DRŽAVNE IMOVINE 962.525
ODLUKA O KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA PRIHVAĆANJE POKROVITELJSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 44/16) 962.523
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA, ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2020. GODINE (Urednički pročišćeni tekst, broj „Narodne novine“, broj 44/16, 37/17, 34/19 i 105/20) 962.524
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU ZIP LINE 2 GRAĐEVINE U SKLOPU PROJEKTA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA »BIJELI VRH« U k.o. RUDOPOLJE („Narodne novine“, broj 61/16) 962.527
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST I OPERATIVNO-TEHNIČKE KOORDINACIJE ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 61/16, 28/18, 110/18, 79/19 i 136/20) 962.525
ODLUKA O PRIHVAĆANJU DRUGOG NACIONALNOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 62/16) 962.527
ODLUKA O DAVANJU OVLASTI DRŽAVNOM UREDU ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU ZA PROVEDBU POSTUPKA SREDIŠNJE JAVNE NABAVE ZA JAVNE NARUČITELJE KOJI NISU OBUHVAĆENI ČLANKOM 12. STAVKOM 1. UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU („Narodne novine“, broj 62/16) 962.528
RJEŠENJE O RASPUŠTANJU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČEMINAC („Narodne novine“, broj 62/16) 962.530
ODLUKA O ISKAZIVANJU POVJERENJA VLADI REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 95/16) 962.531
ODLUKA O POKRETANJU PROJEKTA e-POSLOVANJE ("Narodne novine", broj 53/18) 962.530
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS UGOVORA O KONCESIJI ZA CRPLJENJE MINERALNIH VODA S DRUŠTVA PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA NA DRUŠTVO STUDENAC d.o.o., LIPIK (BUNARI: B-7 I B-8) („Narodne novine“, broj 70/16) 962.531
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS UGOVORA O KONCESIJI ZA ZAHVAĆANJE VODA RADI PRODAJE NA TRŽIŠTU I ZA TEHNOLOŠKE I SLIČNE POTREBE S DRUŠTVA PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA NA DRUŠTVO STUDENAC d.o.o., LIPIK (BUNARI: BJ-1, BJ-2 I ZK-7) („Narodne novine“, broj 70/16) 962.532
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS UGOVORA O KONCESIJI ZA ZAHVAĆANJE VODA RADI PRODAJE NA TRŽIŠTU S DRUŠTVA PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA NA DRUŠTVO STUDENAC d.o.o., LIPIK (BUNAR ZL-2) („Narodne novine“, broj 70/16) 962.533
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS UGOVORA O KONCESIJI ZA CRPLJENJE MINERALNIH VODA ZA PROIZVODNJU MINERALNE VODE, RADI PRODAJE NA TRŽIŠTU S DRUŠTVA PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA NA DRUŠTVO STUDENAC d.o.o., LIPIK (BUNAR ZK-5) („Narodne novine“, broj 70/16) 962.534
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS UGOVORA O KONCESIJI ZA ZAHVAĆANJE VODA RADI PRODAJE NA TRŽIŠTU S DRUŠTVA PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA NA DRUŠTVO STUDENAC d.o.o., LIPIK (BUNAR ZK-3) („Narodne novine“, broj 70/16) 962.535
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS UGOVORA O KONCESIJI ZA ZAHVAĆANJE PITKE VODE (PRIRODNE IZVORSKE VODE) RADI PRODAJE NA TRŽIŠTU S DRUŠTVA PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA NA DRUŠTVO STUDENAC d.o.o., LIPIK (BUNAR ZK-8) („Narodne novine“, broj 70/16) 962.536
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR („Narodne novine“, broj 76/16) 962.539
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE IZBORA ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 40/19) 962.541
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 40/19) 962.542
ODLUKA O DAVANJU OVLASTI SREDIŠNJEM DRŽAVNOM UREDU ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU ZA PROVEDBU POSTUPAKA SREDIŠNJE JAVNE NABAVE ZA JAVNE NARUČITELJE KOJI NISU OBUHVAĆENI ČLANKOM 12. STAVKOM 1. UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA („Narodne novine“, broj 65/19) 962.541
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE KOMUNALNE I ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE GRADA VUKOVARA ZA RAZDOBLJE 2019. – 2022. GODINE („Narodne novine“, broj 45/19) 962.541
ODLUKA O OSNIVANJU HRVATSKOG POVJERENSTVA ZA SURADNJU S ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NARODA ZA PROSVJETU, ZNANOST I KULTURU („Narodne novine“, broj 28/19) 962.541
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU („Narodne novine“, broj 83/16) 962.539
ODLUKA O OBAVLJANJU POSLOVA ZASTUPANJA REPUBLIKE HRVATSKE PRED SUDOM EUROPSKE UNIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/17 i 113/19) 962.540
NAPUTAK ZA PROVEDBU ODLUKE O REPROGRAMU KREDITA PO KREDITNOM PROGRAMU ZAPOŠLJAVANJA RAZVOJAČENIH PRIPADNIKA HRVATSKE VOJSKE («Narodne novine», broj 21/03) 962.501
ODREDNICE RAZVITKA I UPORABE RAČUNALNIH PROGRAMA S OTVORENIM KÔDOM U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE («Narodne novine», broj 81/06) 929.801
SMJERNICE ZA PRIMJENU UGOVORNIH OBLIKA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA (JPP) («Narodne novine», broj 98/06) 929.901
SMJERNICE ZA RESTRUKTURIRANJE DUGA PODUZETNIKA IZVANSUDSKIM SPORAZUMOM („Narodne novine“, broj 119/15) 929.902
PROGRAM RAZVOJA USLUGA ZA STARIJE OSOBE U SUSTAVU MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI od 2008. do 2011. godine („Narodne novine“, broj 90/07) 929.902
PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA HRVATSKIH BRANITELJA I DJECE SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH ILI NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA ZA RAZDOBLJE OD 2008. DO 2011. GODINE („Narodne novine“, broj 90/07) 929.903
NACIONALNI PROGRAM ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA OD 2008. DO 2011. GODINE („Narodne novine“, broj 119/07) 929.904
NACIONALNI PROGRAM ZA MLADE OD 2009. DO 2013. GODINE ("Narodne novine", broj 82/09) 929.906
NACIONALNA STRATEGIJA PREVENCIJE POREMEĆAJA U PONAŠANJU DJECE I MLADIH OD 2009. DO 2012. GODINE („Narodne novine“, broj 98/09) 956.706
NACIONALNA STRATEGIJA I AKCIJSKI PLAN ZA KONTROLU MALOG I LAKOG ORUŽJA („Narodne novine“, broj 113/09) 956.707
NACIONALNA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI, ZA RAZDOBLJE OD 2011. DO 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 20/11) 956.708
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2030. GODINE („Narodne novine“, broj 84/17) 956.711
NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA REPUBLIKE HRVATSKE 2011. – 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 59/11) 956.709
NACIONALNA STRATEGIJA RAZVOJA SUSTAVA PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 75/15) 956.709
ODLUKA O DONOŠENJU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA RAZDOBLJE 2019. – 2020. („Narodne novine“, broj 48/19) 956.711
ODLUKA O DONOŠENJU AKCIJSKOG PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU UZ STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 48/19) 956.712
ODLUKA O ODREĐIVANJU SREDIŠNJEG TIJELA U SKLADU S DELEGIRANOM UREDBOM KOMISIJE (EU) 2019/686 ZA SLANJE I PRIMANJE INFORMACIJA POVEZANIH S PRIJENOSOM VATRENOG ORUŽJA UNUTAR UNIJE ELEKTRONIČKIM SREDSTVIMA („Narodne novine“, broj 89/19) 956.713
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA ISPUNJAVANJE OBVEZA PREMA MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJI RADA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 84/19 i 121/20) 956.712
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU DODATKA TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 89/19) 956.713
AKCIJSKI PLAN ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA („Narodne novine“, broj 136/12) 952.629
PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA HRVATSKIH BRANITELJA I DJECE SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH ILI NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA ZA RAZDOBLJE OD 2012. DO 2013. GODINE („Narodne novine“, broj 43/12) 952.629
PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 96/10) 952.628
STRATEGIJA UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA RAZDOBLJE 2019. – 2025. („Narodne novine“, broj 96/19) 952.629
OSTALO
POSLOVNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 154/11, 121/12, 07/13, 61/15, 99/16, 57/17, 87/19 i 88/20) 958.801
NACIONALNI STRATEŠKI OKVIR PROTIV RAKA DO 2030. („Narodne novine“, broj 141/20) 111.111
KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA („Narodne novine“, broj 140/09) 958.802
Političke stranke
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19) 530.011
ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01) 530.001
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA I IZDAVANJA POTVRDA O PRIMITKU ČLANARINA I DOBROVOLJNIH PRILOGA (DONACIJA) (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 26/07 i 148/09) 530.012
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika („Narodne novine“, broj 5/21) 221.030
STATUT POLITIČKE STRANKE ZAOKRET – NEZAVISNA LISTA („Narodne novine“, broj 42/21) 111.111
STATUT HRVATSKE STRANKE PRAVNE DRŽAVE (“Narodne novine”, broj 93/07) 530.013
STATUT POLITIČKE STRANKE SRĐ JE GRAD („Narodne novine“, broj 20/21) 111.111
STATUT POLITIČKE STRANKE ZAJEDNO ZA MURTER „Narodne novine“, broj 3/21 111.111
STATUT POLITIČKE STRANKE NEZAVISNA LISTA OSEJAVA („Narodne novine“, broj 26/21) 111.111
STATUT POLITIČKE STRANKE MATIJA POSAVEC – NEZAVISNA LISTA („Narodne novine“, broj 30/21) 111.111
STATUT LiPO („Narodne novine“, broj 11/21) 111.111
STATUT POLITIČKE STRANKE NEZAVISNI (UPT, „Narodne novine“, broj 112/17 i 29/21) 111.111
STATUT STRANKE ZA ZADAR! („Narodne novine“, broj 62/21) 111.111
PRAVILNIK O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA REGISTRA POLITIČKIH STRANAKA TE OBRASCIMA I POSTUPKU PRIJAVE OSNIVANJA I DJELOVANJA USTROJSTVENIH OBLIKA POLITIČKIH STRANAKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 79/94, 144/10 i 27/20) 530.015
STATUT HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE ("Narodne novine", broj 54/18) 530.030
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, IZDAVANJA POTVRDA TE UNOSA IZVJEŠĆA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA U INFORMACIJSKI SUSTAV ZA NADZOR FINANCIRANJA („Narodne novine“, broj 71/19) 530.016
STATUT ŽELJKO LACKOVIĆ – NEZAVISNE LISTE («Narodne novine», broj 112/17) 530.028
STATUT AGENDE MLADIH DEMOKRATA („Narodne novine“, broj 89/11) 530.013
STATUT HRVATSKA 21. STOLJEĆA („Narodne novine“, broj 101/11) 530.013
STATUT MLADIH HRVATSKE („Narodne novine“, broj 116/11) 530.015
STATUT STRANKE OBIČNIH LJUDI („Narodne novine“, broj 140/12) 530.017
STATUT POKRETA ZA MODERNU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 1/12) 530.016
STATUT DUBROVAČKOG DEMOKRATSKOG SABORA („Narodne novine“, broj 30/13) 530.018
STATUT AKCIJE UMIROVLJENICI ZAJEDNO („Narodne novine“, broj 30/13) 530.019
STATUT GOSPODARSKE STRANKE („Narodne novine“, broj 134/14) 530.023
STATUT HRVATSKE STRANKE REDA („Narodne novine“, broj 141/13) 530.022
STATUT DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA („Narodne novine“, broj 42/17) 530.025
STATUT STRANKE ZA NAROD („Narodne novine“, broj 41/19) 530.025
STATUT DOMOVINSKOG POKRETA MIROSLAVA ŠKORE („Narodne novine“, broj 73/20) 530.025
STATUT ŽUPSKE STRANKE („Narodne novine“, broj 78/20) 530.026
PRAVILNIK O NAČINU REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 65/19) 750.169
Deklaracije
OSTALO
DEKLARACIJA O OSUDI ZLOČINA POČINJENIH TIJEKOM TOTALITARNOGA KOMUNISTIČKOG PORETKA U HRVATSKOJ 1945. – 1990. GODINE (“Narodne novine”, broj 76/06) 650.051
DEKLARACIJA O OLUJI (“Narodne novine”, broj 76/06) 650.052
Županije, gradovi, općine
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O RASPOREDU NEUTROŠENIH SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA AGENCIJI ZA UGLJIKOVODIKE („Narodne novine“, broj 93/17) 167.664
Nacionalne manjine
ZAKON(I), UREDBA(E)
USTAVNI ZAKON O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 155/02, 47/10 - OUSRH, 80/10 i 93/11 - OUSRH) 964.001
ZAKON O UPORABI JEZIKA I PISMA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 51/00 i 56/00) 964.101
ZAKON O REGISTRU VIJEĆA, KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 80/11, 34/12 i 98/19) 964.102
UREDBA O STRUČNOJ SLUŽBI SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 77/03, 130/06, 76/11, 79/12 i 87/18) 964.301
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA KOJA SE U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE OSIGURAVAJU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA U 2021. GODINI („Narodne novine“, broj 41/21) 111.111
PROGRAM RADA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ZA 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 9/21) 111.111
ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA („Narodne novine“, broj 133/09) 964.399
ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ZEMUNIK DONJI („Narodne novine“, broj 62/11) 964.402
ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA SAZIVANJE KONSTITUIRAJUĆIH SJEDNICA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA („Narodne novine“, broj 93/11) 964.403
PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA I NAGRADI ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA I PREDSTAVNICIMA NACIONALNIH MANJINA («Narodne novine», broj 120/03) 964.501
STATUT SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE («Narodne novine», broj 106/03) 964.601
KRITERIJI FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA I METODOLOGIJA PRAĆENJA I VREDNOVANJA PROVEDBE FINANCIRANIH PROGRAMA („Narodne novine“, broj 105/16) 965.001
POVELJA O PRAVIMA SRBA I DRUGIH NACIONALNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ («Narodne novine», broj 31/91) 965.101
ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ("Narodne novine", broj 128/09) 956.107
ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA ("Narodne novine", broj 128/09) 965.108
ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNICE GRADA KNINA („Narodne novine“, broj 100/11) 965.109
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA VIJEĆA, KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA TE OBRASCIMA ZA UPIS I IZDAVANJE ISPRAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 106/11 i 21/20) 965.111
Sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 26/11, 12/12 i 126/12 - Odluka i Rješenje USRH) 963.301
ZAKON O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA (pročišćeni tekst) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/13, 57/15 i 98/19) 963.302
UREDBA O NAČINU PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA I UVJETIMA ZA ČLANOVE NADZORNIH, ODNOSNO UPRAVNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA IMA DIONICE ILI UDJELE („Narodne novine“, broj 95/10) 963.302
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O POPISU PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA (UPT, „Narodne novine“, broj 144/10, 16/14, 55/15, 105/15 i 134/20) 111.111
ODLUKA O OBJAVI OBRASCA IZVJEŠĆA S PODACIMA O IMOVINI I STALNIM PRIHODIMA DUŽNOSNIKA TE IMOVINI BRAČNOG DRUGA I MALODOBNE DJECE DUŽNOSNIKA («Narodne novine», broj 105/04) 963.401
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA KOJI NISU IZ REDA ZASTUPNIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/05 i 121/09) 963.402
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OBRASCA IZVJEŠĆA O IMOVINSKOM STANJU I OBRAZAC IZVJEŠĆA O IMOVINSKOM STANJU DUŽNOSNIKA („Narodne novine“, broj 04/15) 963.404
PRAVILNIK O NAČINU RADA I ODLUČIVANJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA („Narodne novine“, broj 105/14) 963.601
SADRŽAJ I OBLIK OBRASCA IZVJEŠĆA O IMOVNOM STANJU DUŽNOSNIKA(IMOVINSKE KARTICE) („Narodne novine“, broj 143/08 i 113/10) 963.603
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU OBRASCA IZVJEŠĆA O IMOVINSKOM STANJU DUŽNOSNIKA (IMOVINSKE KARTICE) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 40/11 i 42/11) 963.604
Državni dužnosnici
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03-Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju državnih dužnosti, 16/04, 30/04, 187/04, 121/05, 151/05, 141/06...66/ 962.701
UREDBA O NAČINU POSTUPANJA I POHRANE IZJAVA O IMOVINI DUŽNOSNIKA KOJE IMENUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 27/00 i 29/00) 962.801
UREDBA O DAROVIMA KOJE PRIME DUŽNOSNICI («Narodne novine», broj 141/04) 962.901
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O ZADOVOLJAVANJU STAMBENIH POTREBA DUŽNOSNIKA I SLUŽBENIKA U TIJELIMA DRŽAVNE VLASTI I JAVNIM SLUŽBAMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 140/97, 200/03 i 96/06) 963.001
ODLUKA O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA ("Narodne novine", broj 151/14) 963.402
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA I POHRANI IZJAVA O IMOVINI («Narodne novine», broj 127/98) 963.201
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID