Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Ustav Republike Hrvatske
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 61/11) NN 61/2011, (1367
ODLUKA O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 56/10) NN 56/2010, (1347
ODLUKA O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 131/13) NN 131/2013, (2840
ODLUKA O IMENOVANJU VIJEĆA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 55/16) NN 55/2016, (1439
ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZRADU SMJERNICA ZA DALJNJU FISKALNU DECENTRALIZACIJU I REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 28/19) NN 28/2019, (570
ODLUKA O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA („Narodne novine“, broj 58/20) NN 58/2020, (1163
OSTALO
USTAV REPUBLIKE HRVATSKE (pročišćeni tekst) („Narodne novine“, broj 85/10) NN 85/2010, (2422
Ustav, politički sustav (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
USTAVNI ZAKON ZA PROVEDBU USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 28/01) NN 28/2001, (488
USTAVNI ZAKON ZA PROVEDBU USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 121/10) NN 121/2010, (3143
USTAVNI ZAKON O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 49/02 i 101/14 - RUSRH) NN 49/2002, (967
ZAKON O IZBORU ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 92/10, 23/13 i 143/13) 950.002
ZAKON O POSTUPKU PRIMOPREDAJE VLASTI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 94/04, 17/07, 91/10 i 22/13 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika) NN 94/2004, (1774
ZAKON O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine», broj 33/96, 92/01, 44/06 - Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu RH i 58/06 – Odluka USRH, 38/09, 100/16 - OUSRH i 73/17) NN 33/1996, (673
ZAKON O PROCJENI UČINAKA PROPISA („Narodne novine“, broj 44/17) NN 44/2017, (998
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EZ) br. 1907/2006 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA EZ O REGISTRACIJI, EVALUACIJI, AUTORIZACIJI I OGRANIČAVANJU KEMIKALIJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 53/08, 18/13 i 115/18) NN 53/2008, (1782
ZAKON O GRBU, ZASTAVI I HIMNI REPUBLIKE HRVATSKE TE ZASTAVI I LENTI PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 55/90, 26/93- čl. 137. Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene kazne za privredne prijestupe i prekršaje i 29/94 – čl. 3. Zakona o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona NN 55/1990, (1067
ZAKON O REGISTRU BIRAČA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 144/12, 105/15 i 98/19) NN 144/2012, (3073
ZAKON O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 85/08 i 112/12) NN 85/2008, (2728
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2019/788 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. TRAVNJA 2019. GODINE O EUROPSKOJ GRAĐANSKOJ INICIJATIVI („Narodne novine“, broj 127/19) NN 127/2019, (2557
ZAKON O JAVNOM OKUPLJANJU Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 128/99, 150/05, 82/11 - OUSRH i 78/12) NN 128/1999, (2020
ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINE („Narodne novine“, broj 92/10) NN 92/2010, (2587
ZAKON O NIŠTETNOSTI ODREĐENIH PRAVNIH AKATA PRAVOSUDNIH TIJELA BIVŠE JNA, BIVŠE SFRJ I REPUBLIKE SRBIJE („Narodne novine“, broj 124/11) NN 124/2011, (2470
ZAKON O STATUSU PROGNANIKA I IZBJEGLICA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 96/93, 39/95, 29/99, 128/99, 51A/13 i 98/19) NN 96/1993, (1879
UREDBA O PROVEDBI POSTUPKA PROCJENE UČINAKA PROPISA („Narodne novine“, broj 52/17) NN 52/2017, (1170
UREDBA O UVJETIMA ZA UTVRĐIVANJE I GUBITAK STATUSA IZBJEGLICE, PROGNANIKA ODNOSNO POVRATNIKA („Narodne novine“, broj 133/13) NN 133/2013, (2883
ZAKON O PROVOĐENJU ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE OD 12. SVIBNJA 1998. (Urednički pročišćeni tekst “Narodne novine”, broj 105/04 i 19/07) NN 105/2004, (2024
ZAKON O HRVATSKOJ MATICI ISELJENIKA („Narodne novine“, broj 94/18) NN 94/2018, (1818
UREDBA O POSLOVIMA UPRAVLJANJA SUSTAVOM I NADZORU PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ SREDSTAVA ZAJMOVA I DAROVNICA REPUBLICI HRVATSKOJ IZ OSTALIH INOZEMNIH IZVORA (“Narodne novine”, broj 33/07) NN 33/2007, (1081
PODZAKONSKI AKT(I)
PLAN USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2022. GODINU („Narodne novine“, broj 16/22) NN 16/2022, (148
ODLUKA O RASPISU REFERENDUMA («Narodne novine», broj 21/91) NN 21/1991, (646
PLAN USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 20/21) NN 20/2021, (451
ODLUKA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE («Narodne novine», broj 24/91) NN 24/1991, (708
ODLUKA O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA« U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 16/17) NN 16/2017, (368
ODLUKA O PROGLAŠENJU »DANA PRAVA OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA« U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 64/12) NN 64/2012, (1517
ODLUKA O RASKIDU DRŽAVNOPRAVNE VEZE («Narodne novine», broj 53/91) 950.201
ODLUKA O OSNIVANJU TREĆEG VIJEĆA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE ZA ODLUČIVANJE O USTAVNIM TUŽBAMA („Narodne novine“, broj 109/10) NN 109/2010, (2903
ODLUKA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOJ UNIJI («Narodne novine», broj 23/03) NN 23/2003, (331
ODLUKA O PROGLAŠENJU NACIONALNOG DANA NIKOLE TESLE – DANA ZNANOSTI, TEHNOLOGIJE I INOVACIJE („Narodne novine“, broj 47/14) NN 47/2014, (881
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O DRŽAVNOM PROTOKOLU REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 34/03) NN 34/2003, (447
ODLUKA O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV RAKA DOJKE« (“Narodne novine”, broj 37/07) NN 37/2007, (1220
ODLUKA O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA ZAŠTITE NA RADU« (“Narodne novine”, broj 61/07) NN 61/2007, (1900
ODLUKA O NAKNADI ZA RAD PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE KOJI SU IZ REDA SUDACA («Narodne novine», broj 57/07) NN 57/2007, (1836
ODLUKA O VISINI NAKNADE PREDSJEDNIKU I ČLANOVIMA POVJERENSTAVA ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI („Narodne novine“, broj 43/12) NN 43/2012, (1089
ODLUKA O NACIONALNOM VIJEĆU ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 82/06 i 35/09) NN 82/2006, (1966
ODLUKA O PROGLAŠENJU »DANA SVJESNOSTI O MUCANJU U REPUBLICI HRVATSKOJ ("Narodne novine", broj 38/09) NN 38/2009, (851
ODLUKA O PROGLAŠENJU 11. SRPNJA DANOM SJEĆANJA NA GENOCID U SREBRENICI ("Narodne novine", broj 83/09) NN 83/2009, (2025
PRAVILNIK O OBRASCIMA POTVRDA KOJE SE IZDAJU IZ REGISTRA BIRAČA (“Narodne novine”, broj 31/20) NN 31/2020, (676
ODLUKA O PROGLAŠENJU »DANA SOCIJALNOG PARTNERSTVA« (“Narodne novine”, broj 108/07) NN 108/2007, (3162
ODLUKA O POVJERAVANJU MANDATA ZA SASTAVLJANJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 129/07) NN 129/2007, (3696
ODLUKA O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV RAKA VRATA MATERNICE« U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 27/11) NN 27/2011, (559
ODLUKA O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA OBOLJELIH OD EPILEPSIJE« («Narodne novine», broj 123/08) NN 123/2008, (3514
ODLUKA O PROGLAŠENJU »DANA KRAVATE U REPUBLICI HRVATSKOJ« («Narodne novine», broj 123/08) NN 123/2008, (3515
ODLUKA O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA INVALIDA RADA« („Narodne novine“, broj 24/09) NN 24/2009, (531
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OBRASCA IMUNITETNE ISKAZNICE SUCA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 131/09) NN 131/2009, (3221
ODLUKA O POVJERAVANJU MANDATA ZA SASTAVLJANJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 78/09) NN 78/2009, (1864
ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA ("Narodne novine", broj 83/09) NN 83/2009, (2029
ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA HRVATSKOGA SABORA ("Narodne novine", broj 83/09) 963.711
ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA ("Narodne novine", broj 83/09) NN 83/2009, (2031
ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE HRVATSKOGA SABORA ("Narodne novine", broj 83/09) NN 83/2009, (2032
ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA ("Narodne novine", broj 83/09) NN 83/2009, (2033
ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE ("Narodne novine", broj 83/09) NN 83/2009, (2034
ODLUKA O RAZRJEŠENJU PROČELNIKA ODJELA ZA PREDSTAVKE, PRITUŽBE I POMILOVANJA U STRUČNOJ SLUŽBI UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 83/09) NN 83/2009, (2035
ODLUKA O POTVRĐIVANJU STATUTA AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA („Narodne novine“, broj 22/11) NN 22/2011, (457
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACRTA USTAVNOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 70/11) NN 70/2011, (1511
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA PROPISA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2023. GODINE („Narodne novine“, broj 129/17) NN 129/2017, (2954
ODLUKA O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA HITNE MEDICINSKE SLUŽBE« („Narodne novine“, broj 54/13) NN 54/2013, (1092
ODLUKA O VRSTI I VISINI FINANCIJSKE POTPORE PROGNANICIMA I POVRATNICIMA („Narodne novine“, broj 133/13) NN 133/2013, (2886
ODLUKA U POVODU ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA O UREĐENJU PITANJA DAVANJA HRVATSKIH AUTOCESTA U KONCESIJU („Narodne novine“, broj 25/15) NN 25/2015, (519
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 150/13) NN 150/2013, (3173
DEKLARACIJA O KRŠENJU PRAVA PRIPADNIKA HRVATSKE MANJINE U REPUBLICI SRBIJI I AUTONOMNIM POKRAJINAMA VOJVODINI I KOSOVU (DEKLARACIJA BR. 2) («Narodne novine», broj 27/91) NN 27/1991, (746
DEKLARACIJA O OSUDI NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ZBOG MIJEŠANJA U UNUTARNJE STVARI REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 19/91) NN 19/1991, (588
DEKLARACIJA O PROGLAŠENJU SUVERENE I SAMOSTALNE REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 31/91) NN 31/1991, (875
DEKLARACIJA O OSUDI POLITIČKOG PROCESA I PRESUDE KARDINALU DR. ALOJZIJU STEPINCU («Narodne novine», broj 9/92) NN 9/1992, (140
DEKLARACIJA O OSUDI UHIĆENJA I UMORSTVA ANDRIJE HEBRANGA («Narodne novine», broj 9/92) NN 9/1992, (141
ODLUKA O OSNIVANJU VELEPOSLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI KOSOVO, SA SJEDIŠTEM U PRIŠTINI ("Narodne novine", broj 125/08) NN 125/2008, (3567
ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE ZA SOCIJALNU PRAVDU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 59/10, 82/10, 129/11, 97/12 i 99/12) NN 59/2010, (1388
DEKLARACIJA O VANJSKOJ POLITICI REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 68/93) NN 68/1993, (1398
ODLUKA O DODJELI POVELJE REPUBLIKE HRVATSKE GRADOVIMA ŠIBENIKU, VODICAMA I SKRADINA, ZAPOVJEDNIŠTVU I SVIM SUDIONICIMA AKCIJE "RATNI RUJANSKI PODVIG" („Narodne novine“, broj 113/11) NN 113/2011, (2207
ODLUKA O DODJELI POVELJE REPUBLIKE HRVATSKE GRADU PLOČE, ZAPOVJEDNIŠTVU I SVIM SUDIONICIMA AKCIJE "ZELENA TABLA - MALE BARE" („Narodne novine“, broj 113/11) NN 113/2011, (2208
ODLUKA O SAZIVANJU PRVOG ZASJEDANJA HRVATSKOGA SABORA („Narodne novine“, broj 145/11) NN 145/2011, (2939
ODLUKA O POVJERAVANJU MANDATA ZA SASTAVLJANJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 145/11) NN 145/2011, (2938
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA PROPISA ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2015. GODINE I AKCIJSKOG PLANA PROCJENE UČINAKA PROPISA ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2015. GODINE („Narodne novine“, broj 146/12) NN 146/2012, (3153
PRETHODNA ODLUKA O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI („Narodne novine“, broj 151/11) NN 151/2011, (3095
ODLUKA O RASPISIVANJU DRŽAVNOG REFERENDUMA O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI („Narodne novine“, broj 151/11) NN 151/2011, (3097
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ETIČKOG POVJERENSTVA („Narodne novine“, broj 33/13) NN 33/2013, (600
ODLUKA O RASPISIVANJU DRŽAVNOG REFERENDUMA („Narodne novine“, broj 134/13) NN 134/2013, (2896
ODLUKA O PROGLAŠENJU 22. VELJAČE – »DANOM HRVATSKE GLAGOLJICE I GLAGOLJAŠTVA« („Narodne novine“, broj 17/19) NN 17/2019, (361
DEKLARACIJA O OSUDI JEDNOSTRANOG ČINA PARLAMENTA REPUBLIKE SLOVENIJE («Narodne novine», broj 71/94) NN 71/1994, (1217
DEKLARACIJA O NESTALIM, ZATOČENIM I NASILNO ODVEDENIM OSOBAMA («Narodne novine», broj 19/96) NN 19/1996, (331
DEKLARACIJA O PRIORITETIMA VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 24/99) NN 24/1999, (501
DEKLARACIJA O STANJU MEĐUDRŽAVNIH ODNOSA REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE («Narodne novine», broj 32/99) NN 32/1999, (636
DEKLARACIJA O SURADNJI S MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOM U DEN HAAGU («Narodne novine», broj 41/00) NN 41/2000, (957
DEKLARACIJA O DOMOVINSKOM RATU («Narodne novine», broj 102/00) NN 102/2000, (1987
DEKLARACIJA O ANTIFAŠIZMU («Narodne novine», broj 51/05) NN 51/2005, (971
DEKLARACIJA O POTPORI HRVATSKO-MAĐARSKOJ KANDIDATURI ZA ORGANIZACIJU EUROPSKOGA NOGOMETNOG PRVENSTVA UEFA EURO 2012. GODINE («Narodne novine», broj 85/05) NN 85/2005, (1641
DEKLARACIJA KOJOM HRVATSKI SABOR UTVRĐUJE DA JE ZAKON O ZAŠTIĆENOJ EKOLOŠKOJ ZONI I EPIKONTINENTALNOM POJASU SLOVENSKOG PARLAMENTA NIŠTAVAN I MEĐUNARODNO PRAVNO NEUTEMELJEN («Narodne novine», broj 119/05) NN 119/2005, (2169
DEKLARACIJA O PRESUDI MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA ZA RATNI ZLOČIN NA OVČARI I SURADNJI REPUBLIKE HRVATSKE S MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOM ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU (“Narodne novine”, broj 108/07) NN 108/2007, (3161
DEKLARACIJA O PROMICANJU EUROPSKIH VRIJEDNOSTI U JUGOISTOČNOJ EUROPI („Narodne novine“, broj 121/11) NN 121/2011, (2379
REZOLUCIJA O ZAŠTITI USTAVNOG DEMOKRATSKOG PORETKA I NACIONALNIM PRAVIMA U HRVATSKOJ («Narodne novine», broj 34/90) NN 34/1990, (678
REZOLUCIJA O ZAŠTITI USTAVNOG PORETKA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 8/91) NN 8/1991, (187
REZOLUCIJA O PRIHVAĆANJU POSTUPKA ZA RAZDRUŽIVANJE SFRJ I O MOGUĆEM UDRUŽIVANJU U SAVEZ SUVERENIH REPUBLIKA («Narodne novine», broj 8/91) NN 8/1991, (186
REZOLUCIJA O OBNOVI HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE («Narodne novine», broj 34/92) NN 34/1992, (866
REZOLUCIJA SABORA RH OD 5. LIPNJA 1992. («Narodne novine», broj 34/92) NN 34/1992, (867
REZOLUCIJA ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE O VANJSKOJ POLITICI («Narodne novine», broj 9/94) NN 9/1994, (156
REZOLUCIJA O SURADNJI S MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOM U HAAGU («Narodne novine», broj 24/99) NN 24/1999, (500
REZOLUCIJA O POTICANJU PRESAĐIVANJA ORGANA U REPUBLICI HRVATSKOJ («Narodne novine», broj 32/99) NN 32/1999, (637
REZOLUCIJA O ZLOĆUDNIM TUMORIMA („Narodne novine“, broj 121/09) NN 121/2009, (2979
REZOLUCIJA O ŠEĆERNOJ BOLESTI („Narodne novine“, broj 70/11) NN 70/2011, (1512
ZAKLJUČCI O POLITIČKIM PRILIKAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ («Narodne novine», broj 19/91) NN 19/1991, (589
ZAKLJUČCI SABORA RH 3. KOLOVOZA 1991. («Narodne novine», broj 39/91) 953.301
ZAKLJUČCI SA ZAJEDNIČKE SJEDNICE SVIH VIJEĆA SABORA RH 9. STUDENOGA 1991. («Narodne novine», broj 59/91) NN 59/1991, (1572
ZAKLJUČAK ZAJEDNIČKE SJEDNICE SVIH VIJEĆA SABORA RH ODRŽANE 5. PROSINCA 1991. («Narodne novine», broj 73/91) 953.501
ZAKLJUČCI SABORA RH O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA PREDSJEDNIKA RH DR. FRANJE TUĐMANA O STANJU U RH («Narodne novine», broj 73/91) NN 73/1991, (1864
ZAKLJUČAK SABORA RH O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA "DEKLARACIJE" O SMJERNICAMA ZA PRIZNANJE NOVIH DRŽAVA U ISTOČNOJ EUROPI I SSSR-U I "DEKLARACIJE O JUGOSLAVIJI" («Narodne novine», broj 73/91) NN 73/1991, (1865
ZAKLJUČCI SABORA RH SA ZAJEDNIČKE SJEDNICE SVIH VIJEĆA 1992. («Narodne novine», broj 9/92) NN 9/1992, (139
ZAKLJUČCI SA ZAJEDNIČKE SJEDNICE SVIH VIJEĆA SABORA RH 27. OŽUJKA 1992. («Narodne novine», broj 18/92) NN 18/1992, (402
ZAKLJUČCI SABORA RH OD 8. SVIBNJA 1992. («Narodne novine», broj 33/92) 954.001
ZAKLJUČCI ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA RH SA SJEDNICE OD 26. OŽUJKA 1993. («Narodne novine», broj 27/93) NN 27/1993, (460
ZAKLJUČAK ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA RH O MIRNOM NAČINU RJEŠAVANJA SUKOBA HRVATA I MUSLIMANA U REPUBLICI BIH («Narodne novine», broj 43/93) NN 43/1993, (749
ZAKLJUČCI SABORA RH O SREDSTVIMA KREDITA ODOBRENIH PO OSNOVI STARE DEVIZNE ŠTEDNJE («Narodne novine», broj 68/93) NN 68/1993, (1399
ZAKLJUČCI ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 86/94) NN 86/1994, (1503
ZAKLJUČCI ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 86/94) NN 86/1994, (1504
ZAKLJUČCI ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 23/95) NN 23/1995, (477
ZAKLJUČAK HRVATSKOG SABORA OD 16. VELJAČE 2001. («Narodne novine», broj 14/01) NN 14/2001, (263
ZAKLJUČCI HRVATSKOG SABORA OD 30. OŽUJKA 2001. («Narodne novine», broj 30/01) NN 30/2001, (526
ZAKLJUČCI O SURADNJI S MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOM U HAAGU («Narodne novine», broj 66/01) NN 66/2001, (1082
ZAKLJUČAK U SVEZI S GRANIČNIM SPOROM S REPUBLIKOM SLOVENIJOM ("Narodne Novine", broj 26/09) NN 26/2009, (558
NACIONALNA POPULACIJSKA POLITIKA («Narodne novine», broj 132/06) NN 132/2006, (2957
NACIONALNI PROGRAM PROTUMINSKOG DJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 120/09) NN 120/2009, (2959
IZBORNI ETIČKI KODEKS («Narodne novine», broj 35/13) NN 35/2013, (652
POSLOVNIK O RADU DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 69/15 i 22/17) NN 69/2015, (1321
STRATEGIJA SUZBIJANJA KORUPCIJE (“Narodne novine”, broj 75/08) NN 75/2008, (2485
OBRASCI ZA STATISTIČKO PRAĆENJE SUDSKIH PREDMETA VEZANIH ZA DISKRIMINACIJU I OSNOVE DISKRIMINACIJE PO KOJIMA SE TI POSTUPCI VODE („Narodne novine“, broj 10/09) NN 10/2009, (238
OBRASCI ZA STATISTIČKO PRAĆENJE SUDSKIH PREDMETA VEZANIH ZA DISKRIMINACIJU I OSNOVE DISKRIMINACIJE PO KOJIMA SE TI POSTUPCI VODE („Narodne novine“, broj 36/10) NN 36/2010, (924
PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA ZAVRŠETAK PREGOVORA O PUNOPRAVNOM ČLANSTVU REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOJ UNIJI („Narodne novine“, broj 30/10) NN 30/2010, (691
OBRASCI ZA STATISTIČKO PRAĆENJE SUDSKIH PREDMETA VEZANIH ZA DISKRIMINACIJU I OSNOVE DISKRIMINACIJE PO KOJIMA SE TI POSTUPCI VODE ("Narodne novine", broj 151/13) NN 151/2013, (3199
IZVJEŠĆE O PRIMJENI ČLANKA 5. USTAVNOG ZAKONA ZA PROVEDBU USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE (»Narodne novine«, broj 121/10.) („Narodne novine“, broj 142/10) NN 142/2010, (3615
NAPUTAK O UNIŠTAVANJU OSNOVNE POPISNE GRAĐE POPISA STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA 2011. GODINE („Narodne novine“, broj 19/11) NN 19/2011, (395
NACIONALNA STRATEGIJA RAZVOJA ZDRAVSTVA 2012. – 2020. („Narodne novine“, broj 116/12) NN 116/2012, (2519
MIGRACIJSKA POLITIKA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2013. – 2015. GODINE („Narodne novine“, broj 27/13) NN 27/2013, (456
GODIŠNJI PLAN NORMATIVNE AKTIVNOSTI ZA 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 145/12) NN 145/2012, (3101
STRATEGIJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE 2013. – 2020. („Narodne novine“, broj 136/13) NN 136/2013, (2926
STATUT ODRŽIVOG RAZVOJA HRVATSKE („Narodne novine“, broj 22/14) NN 22/2014, (415
KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE PROVEDENIH 26. SVIBNJA 2019. GODINE („Narodne novine“, broj 57/19) NN 57/2019, (1084
IZBORI ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 52/13) NN 52/2013, (1063
STATUT POLITIČKE STRANKE PAMETNO („Narodne novine“, broj 96/15) NN 96/2015, (1866
STRATEGIJA OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE („Narodne novine“, broj 124/14) NN 124/2014, (2364
PRAVILA KOJIMA SE UREĐUJU PRAVA I DUŽNOSTI PROMATRAČA U PROMATRANJU IZBORNOG POSTUPKA NA IZBORIMA ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE TE PRAVA I OBVEZE IZBORNIH TIJELA („Narodne novine“, broj 40/14) NN 40/2014, (718
INDUSTRIJSKA STRATEGIJA REPULIKE HRVATSKE 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 126/14) NN 126/2014, (2395
IZBORNI ETIČKI KODEKS U IZBORIMA ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 43/19) NN 43/2019, (879
OSTALO
USTAVNA ODLUKA O SUVERENOSTI I SAMOSTALNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 31/91) NN 31/1991, (872
POSLOVNIK USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 181/03, 16/06, 30/08, 123/09, 63/10, 121/10, 19/13, 37/14 i 02/15) NN 181/2003, (2666
POVELJA ZASTUPNICIMA PRVOG SAZIVA SABORA, ČLANOVIMA VLADE I PREDSJEDNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U PERIODU 1990. – 1992. GODINE („Narodne novine“, broj 65/10) 963.803
Predsjednik Republike Hrvatske
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O POSTUPKU NOTIFIKACIJE U PODRUČJU TEHNIČKIH PROPISA I PROPISA O USLUGAMA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA (TRIS) („Narodne novine“, broj 21/22) NN 21/2022, (221
ZAKON O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 57/22) NN 57/2022, (803
USTAVNI ZAKON O PRIVREMENOJ SPRIJEČENOSTI PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE SVOJIH DUŽNOSTI ("Narodne novine", broj 123/99) NN 123/1999, (1973
ZAKON O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 22/92, 42/92, 71/97, 69/04 – Odluka USHR, 99/04 - ispravak Odluke USHR, 44/06, 24/11 i 128/14) NN 22/1992, (488
ZAKON O ODREĐENIM ASPEKTIMA UGOVORA O ISPORUCI DIGITALNOG SADRŽAJA I DIGITALNIH USLUGA („Narodne novine“, broj 110/21) NN 110/2021, (1925
ZAKON O SLUŽBENIM KONTROLAMA I DRUGIM SLUŽBENIM AKTIVNOSTIMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA, ZDRAVLJU BILJA I SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA („Narodne novine“, broj 52/21) NN 52/2021, (1050
ZAKON O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU („Narodne novine“, broj 52/21) NN 52/2021, (1049
ZAKON O POSEBNIM PRAVIMA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 105/04, 22/13, 102/14 - O i RUSRH i 49/16) NN 105/2004, (2022
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBI SA ZAKONSKOM SNAGOM («Narodne novine», broj 38/96) NN 38/1996, (755
UREDBA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBI IZ OBLASTI PRAVOSUĐA («Narodne novine», broj 103/96) NN 103/1996, (1993
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O OSNIVANJU UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 5/91 i 80/00-Odluka o Uredu Predsjednika RH) NN 5/1991, (105
ODLUKA O UREDU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE (UPT, „Narodne novine“, broj 18/20, 41/20 i 143/21) NN 18/2020, (462
ODLUKA O PONAVLJANJU IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 2/10) NN 2/2010, (13
ODLUKU O VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 112/19) NN 112/2019, (2244
PRAVILNIK O NAČINU ČUVANJA, EVIDENCIJAMA, TE POSTUPKU ODABIRANJA I IZLUČIVANJA GRADIVA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 185/04) NN 185/2004, (3197
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE STUPNJEVA TAJNOSTI PODATAKA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 30/20) NN 30/2020, (671
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 4/20) 956.409
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 8/10) 956.408
Hrvatski sabor
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 116/99, 109/00, 53/03, 69/03 - proč.tekst, 167/03, 44/06, 19/07, 145/10, 24/11 - Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, 93/11 - OUSRH, 19/15, 104/15 - OUSRH i 98/19) 955.801
ZAKON O INSTITUCIONALNOM OKVIRU ZA KORIŠTENJE FONDOVA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 116/21) NN 116/2021, (1985
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2020/1503 O EUROPSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA SKUPNOG FINANCIRANJA („Narodne novine“, broj 144/21) 111.111
ZAKON O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR („Narodne novine“, broj 66/15) NN 66/2015, (1259
ZAKON O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA («Narodne novine», broj 116/99) NN 116/1999, (1855
ZAKON O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 55/00, 107/01, 86/09, 91/10, 49/11, 12/12, 102/14 - O i RUSRH i 44/17) 957.501
ZAKON O SMANJENJU MIROVINA ODREĐENIH PREMA ZAKONU O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU ("Narodne novine", broj 86/09) NN 86/2009, (2123
PODZAKONSKI AKT(I)
IZBORNI ETIČKI KODEKS („Narodne novine“, broj 115/15) NN 115/2015, (2201
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2013. – 2019. godine („Narodne novine“, broj 105/21) NN 105/2021, (1854
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNE GRUPE SABORA REPUBLIKE HRVATSKE PRI INTERPARLAMENTARNOJ UNIJI («Narodne novine», broj 55/92) NN 55/1992, (1446
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU („Narodne novine“, broj 156/13) NN 156/2013, (3273
ODLUKA O NAČINU RADA HRVATSKOGA SABORA NA SJEDNICI BEZ NAZOČNOSTI JAVNOSTI («Narodne novine», broj 66/01) NN 66/2001, (1085
ODLUKA O STRUČNOJ SLUŽBI HRVATSKOGA SABORA («Narodne novine», broj 64/12) NN 64/2012, (1518
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OBRASCA ZASTUPNIČKE ISKAZNICE («Narodne novine», broj 106/16) NN 106/2016, (2264
ODLUKA O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIMANJA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZNANSTVENIM, STRUČNIM I JAVNIM DJELATNICIMA KOJI SU ČLANOVI RADNIH TIJELA HRVATSKOGA SABORA ILI SU UKLJUČENI U NJIHOV RAD (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 14/03, 70/04, 74/09, 12/13 i 37/19) NN 14/2003, (189
ODLUKA O UVJETIMA KORIŠTENJA SLUŽBENIH OSOBNIH AUTOMOBILA, MOBILNIH TELEFONA, SREDSTAVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, POSLOVNIH KREDITNIH KARTICA I SREDSTAVA REPREZENTACIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 137/02, 18/06 i 59/16) NN 137/2002, (2221
ODLUKA O SMJEŠTAJU ZASTUPNIKA HRVATSKOGA SABORA U ZAGREBU U VRIJEME ZASJEDANJA SABORA, RADNIH TIJELA I KLUBOVA ZASTUPNIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 44/05 i 47/16) NN 44/2005, (834
ODLUKA O ZASTUPNIČKOM PAUŠALU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 14/03, 70/04 i 56/17) NN 14/2003, (190
ODLUKA O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA („Narodne novine“, broj 111/07) 957.802
ODLUKA O SAZIVANJU PRVOG ZASJEDANJA HRVATSKOGA SABORA („Narodne novine“, broj 1/08) NN 1/2008, (1
ODLUKA O ISKAZIVANJU POVJERENJA VLADI („Narodne novine“, broj 6/08) NN 6/2008, (118
ODLUKA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNICE I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNICE U HRVATSKOM SABORU ("Narodne novine", broj 88/09) NN 88/2009, (2152
ODLUKA O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA RAD I NAKNADAMA TROŠKOVA ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU („Narodne novine“, broj 67/14) NN 67/2014, (1274
ODLUKA O ISKAZIVANJU POVJERENJA VLADI REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 79/09) NN 79/2009, (1882
ODLUKA U POVODU ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA O DONOŠENJU ZAKONA O OBAVLJANJU PRATEĆIH I NEOSNOVNIH DJELATNOSTI U JAVNOM SEKTORU („Narodne novine“, broj 25/15) NN 25/2015, (520
ODLUKA O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA („Narodne novine“, broj 121/11) NN 121/2011, (2378
ODLUKA O SAZIVANJU PRVOG ZASJEDANJA HRVATSKOGA SABORA („Narodne novine“, broj 130/15) NN 130/2015, (2460
ODLUKA O PROGLAŠENJU 1. OŽUJKA – NACIONALNIM DANOM EDUKACIJSKIH REHABILITATORA ("Narodne novine", broj 11/18) NN 11/2018, (249
ODLUKA O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA AMBLIOPIJE« („Narodne novine“, broj 58/16) 957.815
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR („Narodne novine“, broj 70/16) NN 70/2016, (1664
ODLUKA O SAZIVANJU PRVOG ZASJEDANJA HRVATSKOGA SABORA („Narodne novine“, broj 89/16) 957.817
ODLUKA O PROGLAŠENJU »HRVATSKOG DANA OSVIJEŠTENOSTI O DEBLJINI« ("Narodne novine", broj 60/17) NN 60/2017, (1361
ODLUKA O PROGLAŠENJU NACIONALNOG DANA MIROTVORSTVA ("Narodne novine", broj 60/18) NN 60/2018, (1245
PRAVILNIK O NAČINU ČUVANJA, EVIDENCIJAMA, TE POSTUPKU ODABIRANJA I IZLUČIVANJA GRADIVA NASTALOG U POSTUPKU IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR PROVEDENIM U STUDENOM 2003. («Narodne novine», broj 95/04) NN 95/2004, (1810
PRAVILA O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA NEVLADINIH UDRUGA («Narodne novine», broj 170/03 i 109/07) NN 170/2003, (2455
PRAVILA O POSTUPANJU ELEKTRONIČKIH MEDIJA S NACIONALNOM KONCESIJOM U REPUBLICI HRVATSKOJ TIJEKOM IZBORNE PROMIDŽBE („Narodne novine“, broj 118/14) NN 118/2014, (2222
IZBORNI ETIČKI KODEKS („Narodne novine“, broj 75/16) NN 75/2016, (1759
IZVJEŠĆE O POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA I O POSLOVNIKU HRVATSKOG SABORA („Narodne novine“, broj 12/13) NN 12/2013, (185
JEDINSTVENA METODOLOŠKO-NOMOTEHNIČKA PRAVILA ZA IZRADU AKATA KOJE DONOSI HRVATSKI SABOR („Narodne novine“, broj 74/15) NN 74/2015, (1410
POSLOVNIK O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE („Narodne novine“, broj 116/20) NN 116/2020, (2275
OSTALO
DEKLARACIJA O ALPE-ADRIA-DUNAV PODRUČJU SLOBODNOM OD GMO-A („Narodne novine“, broj 40/22) NN 40/2022, (491
STRATEGIJA SPRJEČAVANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2030. GODINE („Narodne novine“, broj 120/21) 111.111
IZBORNI ETIČKI KODEKS („Narodne novine“,broj 129/11) NN 129/2011, (2599
POSLOVNIK HRVATSKOGA SABORA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 81/13, 113/16, 69/17, 29/18, 53/20 i 123/20) NN 81/2013, (1709
IZBORNI ETIČKI KODEKS (“Narodne novine”, broj 115/07) NN 115/2015, (2201
REZOLUCIJA O BORBI PROTIV VIRUSNIH HEPATITISA („Narodne novine“, broj 64/09) NN 64/2009, (1435
IZVJEŠĆE O NEJEDNAKOJ TEŽINI BIRAČKOG GLASA U IZBORNIM JEDINICAMA ODREĐENIMA ČLANCIMA 2. DO 11. ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA (»Narodne novine« broj 116/99.) („Narodne novine“, broj 142/10) NN 142/2010, (3614
DEKLARACIJA O NEKIM PITANJIMA SURADNJE PRAVOSUDNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SRBIJE („Narodne novine“, broj 124/11) NN 124/2011, (2469
DEKLARACIJA O POTPORI HRVATSKOM NARODU U BOSNI I HERCEGOVINI I BOSNI I HERCEGOVINI U PROCESU USTAVNIH PROMJENA („Narodne novine“, broj 126/11) NN 126/2011, (2525
DEKLARACIJA O ČLANSTVU REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOJ UNIJI KAO STRATEŠKOM INTERESU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 11/12) NN 11/2012, (282
Vlada Republike Hrvatske
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) NN 150/2011, (3084
ZAKON O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 123/17) NN 123/2017, (2798
UREDBA O UVJETIMA I NAČINIMA UPRAVLJANJA PRIVREMENO ODUZETOM IMOVINOM U KAZNENOM POSTUPKU („Narodne novine“, broj 103/18) NN 103/2018, (2015
UREDBA O PREUZIMANJU DIREKTIVE 2012/29/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVI MINIMALNIH STANDARDA ZA PRAVA, POTPORU I ZAŠTITU ŽRTAVA KAZNENIH DJELA TE O ZAMJENI OKVIRNE ODLUKE VIJEĆA 2001/220/PUP ("Narodne novine", broj 13/18) NN 13/2018, (296
UREDBA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/452 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 19. OŽUJKA 2019. O USPOSTAVI OKVIRA ZA PROVJERU IZRAVNIH STRANIH ULAGANJA U UNIJI („Narodne novine“, broj 105/20) NN 105/2020, (1960
ZAKON O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA („Narodne novine“, broj 133/20) NN 133/2020, (2519
UREDBA O NAČINU USTROJAVANJA, SADRŽAJU I VOĐENJU SREDIŠNJEG ELEKTRONIČKOG REGISTRA RAZVOJNIH PROJEKATA ("Narodne novine", broj 42/18) NN 42/2018, (806
UREDBA O SMJERNICAMA ZA IZRADU AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA OD NACIONALNOG ZNAČAJA I OD ZNAČAJA ZA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ("Narodne novine", broj 89/18) NN 89/2018, (1748
UREDBA O POSTUPCIMA KOJI PRETHODE SKLAPANJU PRAVNIH POSLOVA RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U SVRHU PRODAJE, RAZVRGNUĆA SUVLASNIČKE ZAJEDNICE, ZAMJENE, DAVANJA U ZAKUP ILI NAJAM TE O POSTUPCIMA U VEZI SA STJECANJEM NEKRETNINA („Narodne novine“, broj 95/18) NN 95/2018, (1842
UREDBA O LJETNOM RAČUNANJU VREMENA U 2017. GODINI („Narodne novine“, broj 15/17) NN 15/2017, (350
UREDBA O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2017/556 ОD 24. OŽUJKA 2017. O DETALJNIM ARANŽMANIMA O POSTUPCIMA INSPEKCIJE DOBRE KLINIČKE PRAKSE U SKLADU S UREDBOM (EU) BR. 536/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA ("Narodne novine", broj 39/18) NN 39/2018, (745
ZAKON O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 124/11 i 16/12) NN 124/2011, (2471
ZAKON O SANIRANJU POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 77/14) NN 77/2014, (1446
ZAKON O SURADNJI HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKIM POSLOVIMA ("Narodne novine", broj 81/13) NN 81/2013, (1698
ZAKON O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA („Narodne novine“, broj 136/21) NN 136/2021, (2237
UREDBA O SREDIŠNJEM INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKOM SUSTAVU ELEKTRONIČKE NAPLATE UPRAVNIH PRISTOJBI (UPT, „Narodne novine“, broj 50/19 i 86/21) NN 50/2019, (962
ZAKON O OSOBAMA NESTALIM U DOMOVINSKOM RATU („Narodne novine“, broj 70/19) NN 70/2019, (1444
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O POSTUPKU PROVEDBE PROGRAMA – RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH PODUZEĆA, TE UVJETIMA I NAČINU FINANCIRANJA PROGRAMA («Narodne novine», broj 81/06) NN 81/2006, (1939
UREDBA O LJETNOM RAČUNANJU VREMENA U 2018., 2019., 2020. I 2021. GODINI ("Narodne novine", broj 9/18) NN 9/2018, (209
UREDBA O UREDU ZASTUPNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/12 i 84/18) NN 18/2012, (503
UREDBA O PREUZIMANJU DIREKTIVE 2014/54/EU O MJERAMA ZA LAKŠE OSTVARIVANJE PRAVA ZAJAMČENIH RADNICIMA U KONTEKSTU SLOBODE KRETANJA RADNIKA („Narodne novine“, broj 49/16) NN 49/2016, (1273
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O POVJERENSTVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRANICE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I POSLOVNIKA O RADU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRANICE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 31/12) NN 31/2012, (756
UREDBA O UREDU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU („Narodne novine“, broj 39/12) NN 39/2012, (1001
UREDBA O UKIDANJU UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA ("Narodne novine", broj 96/09) NN 96/2009, (2373
UREDBA O UREDU ZA PROTOKOL („Narodne novine“, broj 52/12) NN 52/2012, (1268
UREDBA O UREDU ZA ZAKONODAVSTVO („Narodne novine“, broj 63/19) NN 63/2019, (1237
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVLJANJA DIONICAMA I POSLOVNIM UDJELIMA („Narodne novine“, broj 39/19) NN 39/2019, (809
UREDBA O UREDU ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 57/19) NN 57/2019, (1074
UREDBA O UREDU ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA („Narodne novine“, broj 6/19) NN 6/2019, (126
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OSNIVANJU UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 22/12) NN 22/2012, (575
UREDBA O DIREKCIJI ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 54/13) NN 54/2013, (1096
UREDBA O GLAVNOM TAJNIŠTVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 03/12, 59/12, 49/13, 10/16 i 99/16) NN 3/2012, (51
UREDBA O UREDU PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 145/13) NN 145/2013, (3091
UREDBA O OSNIVANJU UREDA ZA LEKTORIRANJE («Narodne novine», broj 26/05) NN 26/2005, (437
UREDBA O PRESTANKU RADA UREDA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA SUKCESIJE («Narodne novine», broj 88/05) NN 88/2005, (1734
UREDBA O DAROVANJU STANOVA I KUĆA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI HRVATSKIM BRANITELJIMA TE ČLANOVIMA OBITELJI POGINULIH, ZATOČENIH ILI NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA (“Narodne novine”, broj 142/06) NN 142/2006, (3202
UREDBA O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA („Narodne novine“, broj 134/07) NN 134/2007, (3841
UREDBA O UREDU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI ("Narodne novine", broj 19/20) NN 19/2020, (475
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU („Narodne novine“, broj 97/20) NN 97/2020, (1830
UREDBA O PRAĆENJU, ANALIZI I PREDVIĐANJU POTREBA TRŽIŠTA RADA ZA POJEDINIM ZVANJIMA, TE IZRADI I UZIMANJU U OBZIR PREPORUKA ZA OBRAZOVNU UPISNU POLITIKU („Narodne novine“, broj 93/10) NN 93/2010, (2600
UREDBA O LJETNOM RAČUNANJU VREMENA U 2015. I 2016. GODINI („Narodne novine“, broj 15/15) NN 15/2015, (279
UREDBA O OSNIVANJU, SASTAVU, DJELOKRUGU I NAČINU RADA PARTNERSKIH VIJEĆA („Narodne novine“, broj 103/15) NN 103/2015, (2005
UREDBA O PREUZIMANJU DIREKTIVE 2013/40/EU O NAPADIMA NA INFORMACIJSKE SUSTAVE TE DIREKTIVE 2014/62/EU O KAZNENOPRAVNOJ ZAŠTITI EURA I DRUGIH VALUTA OD KRIVOTVORENJA („Narodne novine“, broj 102/15) NN 102/2015, (1978
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O FINANCIRANJU TROŠKOVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE RASELJENIH OSOBA IZ UKRAJINE U POJEDINAČNOM SMJEŠTAJU („Narodne novine“, broj 37/22) NN 37/2022, (439
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PROCJENU I UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 19/22) NN 19/2022, (206
ODLUKA O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE TE UREDIMA I DRUGIM STRUČNIM SLUŽBAMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 35/22) NN 35/2022, (413
ODLUKA O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA („Narodne novine“, broj 35/22) NN 35/2022, (414
ODLUKA O PROVEDBI MJERE ZA SMANJENJE UTJECAJA PORASTA CIJENA ENERGENATA NA PRUŽATELJE SOCIJALNIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 31/22) NN 31/2022, (376
ODLUKA O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA MIROVINE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA PORASTA CIJENA ENERGENATA („Narodne novine“, broj 31/22) NN 31/2022, (377
ODLUKA O OSNIVANJU MEĐURESORNOG POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU DJECE BEZ PRATNJE („Narodne novine“, broj 3/22) NN 3/2022, (20
ODLUKA O DAVANJU ODOBRENJA GRADU MURSKOM SREDIŠĆU ZA SUDJELOVANJE U EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU POD NAZIVOM »PANNON EUROPSKA GRUPACIJA ZA TERITORIJALNU SURADNJU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU« I ODOBRENJU KONVENCIJE („Narodne novine“, broj 129/17) NN 129/2017, (2961
GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2020. GODINU ("Narodne novine", broj 18/20) NN 18/2020, (463
ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 140/09, 42/12, 61/14 i 62/17) NN 140/2009, (3404
ODLUKA O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNE STATUTA SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA ("Narodne novine", broj 89/18) NN 89/2018, (1750
PRAVILNIK O ROKOVIMA I POSTUPCIMA PRAĆENJA I IZVJEŠTAVANJA O PROVEDBI AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA OD NACIONALNOG ZNAČAJA I OD ZNAČAJA ZA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 6/19) NN 6/2019, (136
ODLUKA O DAVANJU ODOBRENJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI I GRADU PRELOGU ZA SUDJELOVANJE U EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU POD NAZIVOM »PANNON EUROPSKA GRUPACIJA ZA TERITORIJALNU SURADNJU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU« I ODOBRENJU K („Narodne novine“, broj 24/18) NN 24/2018, (461
ODLUKA O OTPISU POTRAŽIVANJA ZA STANOVE, POSLOVNE PROSTORE I GARAŽE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 129/17) NN 129/2017, (2955
ODLUKA O DAVANJU ODOBRENJA OPĆINAMA LEGRAD, SVETA MARIJA I OREHOVICA ZA SUDJELOVANJE U EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU POD NAZIVOM »REGIJA MURA – EUROPSKA GRUPACIJA ZA TERITORIJALNU SURADNJU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU« I ODOBRENJU KO („Narodne novine“, broj 129/17) NN 129/2017, (2962
ODLUKA O DAVANJU ODOBRENJA OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI ZA SUDJELOVANJE U EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU POD NAZIVOM »PANNON EUROPSKA GRUPACIJA ZA TERITORIJALNU SURADNJU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU« I ODOBRENJU KONVENCIJE ("Narodne novine", broj 55/18) NN 55/2018, (1094
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA PLAŽE KOSTABELA U RIJECI TE ZAHVATA MORSKE VODE ZA POTREBE BAZENA I ZA POTREBE TERMOTEHNIČKIH UREĐAJA ("Narodne novine", broj 57/18) NN 57/2018, (1165
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 11/18) NN 11/2018, (255
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI, KAO I ZA POMOĆ POPLAVOM POGOĐENIM PODRUČJIMA U BOSNI I HERCEGOVINI ... („Narodne novine“, broj 145/14) NN 145/2014, (2714
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU TEMELJNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 10/17) NN 10/2017, (286
ODLUKA O USKLAĐIVANJU PREKRŠAJNOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S KAZNENIM ZAKONOM („Narodne novine“, broj 79/12) NN 79/2012, (1863
ODLUKA O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U 16-OJ NADOPUNI SREDSTAVA MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (IDA) („Narodne novine“, broj 52/12) NN 52/2012, (1271
ODLUKA O OSOBNIM ISKAZNICAMA IZDANIM PRIJE 1. SIJEČNJA 2003. GODINE („Narodne novine“, broj 99/12) NN 99/2012, (2191
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OBAVLJANJU POSLOVA ODNOSA S JAVNOŠĆU („Narodne novine“, broj 131/17) NN 131/2017, (3019
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU IZMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 9/18) NN 9/2018, (212
ODLUKA O OSNIVANJU VIJEĆA ZA DEMOGRAFSKU REVITALIZACIJU REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 141/20) NN 141/2020, (2731
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 43/21) NN 43/2021, (837
ODLUKA O OTPISU POTRAŽIVANJA S NASLOVA NAJMA STAMBENIH JEDINICA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA UPRAVLJA SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE (“Narodne novine”, broj 99/17) NN 99/2017, (2277
ODLUKA O OSLOBOĐENJU OD OBVEZE PLAĆANJA ZAKUPNINE, NAJAMNINE I NAKNADE ZA KORIŠTENJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZBOG POTRESA KOJI JE POGODIO PODRUČJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, KARLOVAČKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE („Narodne novine“, broj 23/21) NN 23/2021, (514
ODLUKA O DAVANJU OVLASTI SREDIŠNJEM DRŽAVNOM UREDU ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE DA KORISNIKE STAMBENIH JEDINICA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE PRIVREMENO OSLOBODI PLAĆANJA NAJAMNINE ZBOG („Narodne novine“, broj 23/21) NN 23/2021, (515
ODLUA O DONOŠENJU PROGRAMA POTPORE U ODGOJU I OBRAZOVANJU PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA RAZDOBLJE 2021. DO 2023. GODINE („Narodne novine“, broj 23/21) NN 23/2021, (516
ODLUKA O IZRADI SMJERNICA ZA RAD NADZORNIH I REVIZIJSKIH ODBORA U PRAVNIM OSOBAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU TE PRAVNIM OSOBAMA KOJIMA UPRAVLJA CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU („Narodne novine“, broj 46/21) NN 46/2021, (936
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ SOCIJALNIH POLITIKA („Narodne novine“, broj 46/21) NN 46/2021, (937
ODLUKA O PROVEDBI UREDBE (EU, EURATOM) BR. 1141/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. LISTOPADA 2014. O STATUTU I FINANCIRANJU EUROPSKIH POLITIČKIH STRANAKA I EUROPSKIH POLITIČKIH ZAKLADA („Narodne novine“, broj 3/17) NN 3/2017, (121
ODLUKA O PRODUŽETKU FINANCIRANJA U 2021. GODINI PROVEDBE PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE S DETALJNIM PLANOM ZA RAZDOBLJE DO KRAJA 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 83/21) NN 83/2021, (1528
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 84/21) NN 84/2021, (1564
Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda („Narodne novine“, broj 107/21) NN 107/2021, (1885
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG PROGRAMA OČUVANJA I ODRŽIVE UPORABE BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE („Narodne novine“, broj 86/21) NN 86/2021, (1591
ODLUKA O ODGODI PLAĆANJA ZAKUPNINE, NAKNADE ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP, NAKNADE ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP ZA RIBNJAKE, NAKNADE ZA KONCESIJU I NAKNADA ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 31/20) NN 31/2020, (675
ODLUKA O IZNIMNIM MJERAMA KONTROLE CIJENA ZA ODREĐENE PROIZVODE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 30/20, 53/20 i 88/20) NN 30/2020, (672
ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE (UPT, „Narodne novine“, broj 31/17 i 136/20) NN 31/2017, (697
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG PLANA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2030. („Narodne novine“, broj 86/21) NN 86/2021, (1588
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE RABAC („Narodne novine“, broj 96/17) NN 96/2017, (2209
ODLUKA O NAČINU IZVOĐENJA NASTAVE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO I NA VISOKIM UČILIŠTIMA TE OBAVLJANJU RADA U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U UVJETIMA EPIDEMIJE COVID-19 („Narodne novine“, broj 99/20) NN 99/2020, (1876
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPAKA ZA USTROJAVANJE DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA TE POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA ZA POTREBE ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 96/17) NN 96/2017, (2207
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNE STRATEGIJE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI, ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE („Narodne novine“, broj 96/17) NN 96/2017, (2206
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA 2020. I STRATEŠKOG PLANA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE 2017. – 2020. („Narodne novine“, broj 96/17) NN 96/2017, (2205
ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA ZA MLADE („Narodne novine“, broj 26/21) NN 26/2021, (572
ODLUKA O DONOŠENJU AKCIJSKOG PROGRAMA STRATEGIJE UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM: SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA (2021. – 2026.) („Narodne novine“, broj 28/21) NN 28/2021, (602
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE NACIONALNOG PLANA RAZVOJA BICIKLISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2027. GODINE („Narodne novine“, broj 127/21) NN 127/2021, (2153
ODLUKA O USPOSTAVI HRVATSKOG OKVIRA ZA INTEROPERABILNOST („Narodne novine“, broj 84/10) NN 84/2010, (2387
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA »COVID-19 ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA« (UPT, „Narodne novine“, broj 41/20, 70/20, 133/20 i 147/21) NN 41/2020, (857
ODLUKA O USPOSTAVI I VOĐENJU EVIDENCIJE ULAGANJA U REPUBLIKU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 115/11) NN 115/2011, (2248
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O EKSHUMIRANIM, IDENTIFICIRANIM I NEIDENTIFICIRANIM POSMRTNIM OSTACIMA IZ POJEDINAČNIH, MASOVNIH I ASANACIJSKIH GROBNICA („Narodne novine“, broj 22/20) NN 22/2020, (551
NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE („Narodne novine“, broj 13/21) NN 13/2021, (230
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA SANACIJU ŠTETA OD POTRESA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE, ZAGREBAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 14/21) NN 14/2021, (279
ODLUKA O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2021/111 ОD 29. SIJEČNJA 2021. O UVOĐENJU OBVEZE PREDOČENJA ODOBRENJA U SLUČAJU IZVOZA ODREĐENIH PROIZVODA („Narodne novine“, broj 14/21) NN 14/2021, (280
ODLUKA O OSNIVANJU VIJEĆA ZA DJECU („Narodne novine“, broj 14/21) NN 14/2021, (281
ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 14/21) NN 14/2021, (282
ODLUKA O FINANCIRANJU NAJAMNINE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESIMA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 17/21 i 65/21) NN 17/2021, (315
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBORE ZA OPĆINSKE NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE I ŽUPANE TE NJIHOVE ZAMJENIKE TE ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONAL („Narodne novine“, broj 52/17) NN 52/2017, (1171
ODLUKA O OSNIVANJU ODBORA ZA FISKALNU POLITIKU („Narodne novine“, broj 40/11) NN 40/2011, (946
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG STATUTA FONDA ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ("Narodne novine", broj 141/20 od 18.12.2020.) NN 141/2020, (2732
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA OBILJEŽAVANJE EUROPSKE GODINE VOLONTIRANJA („Narodne novine“, broj 114/12) NN 114/2012, (2462
ODLUKA O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE PRIČUVE ZA PRILAGODBU BREXITU („Narodne novine“, broj 136/21) NN 136/2021, (2237
ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA ZA LJUDSKA PRAVA („Narodne novine“, broj 136/21) NN 136/2021, (2243
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU GRANSKOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENIKE U USTANOVAMA KULTURE KOJE SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine“, broj 105/17) NN 105/2017, (2405
ODLUKA O NAČINU RASPODJELE BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE ODOBRENIH ZA POTPORU HITNIM MJERAMA PROTIV PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE, IMENOVANJU I ODREĐIVANJU ZADUŽENJA NACIONALNOG KO („Narodne novine“, broj 94/21) NN 94/2021, (1686
ODLUKA O PODUZIMANJU MJERA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2 I OSIGURANJE UVJETA ZA REDOVITO OBAVLJANJE POSLOVA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE („Narodne novine“, broj 116/20) NN 116/2020, (2277
ODLUKU O OSNIVANJU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM (UPT, „Narodne novine“, broj 19/17, 3/20 i 14/21) NN 19/2017, (437
ODLUKA O ZELENOJ JAVNOJ NABAVI U POSTUPCIMA SREDIŠNJE JAVNE NABAVE („Narodne novine“, broj 49/21) NN 49/2021, (983
Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za poduzimanje izvanredne mjere pomoći za ublažavanje posljedica šteta od potresa nastalih na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije – nabava stočne hrane za hranid („Narodne novine“, broj 5/21) NN 5/2021, (97
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA ŽALBE POVODOM PRIGOVORA SAVJESTI I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA POVJERENSTVA ("Narodne novine", broj 32/18) NN 32/2018, (634
ODLUKA O OTPISU POTRAŽIVANJA PO RAČUNIMA ZA STANOVE I POSLOVNE PROSTORE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZBOG EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2 I POTRESA KOJI JE POGODIO PODRUČJE GRADA ZAGREBA, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE I KRAPINSKO.. („Narodne novine“, broj 77/20) NN 77/2020, (1468
ODLUKA O ISPLATI MATERIJALNIH PRAVA I DRUGIH NAKNADA ZA ZAPOSLENIKE U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA („Narodne novine“, broj 131/17) NN 131/2017, (3017
ODLUKA O ISPLATI MATERIJALNIH PRAVA I DRUGIH NAKNADA ZA ZAPOSLENIKE U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI („Narodne novine“, broj 131/17) NN 131/2017, (3018
ODLUKA O ISPLATI MATERIJALNIH PRAVA I DRUGIH NAKNADA ZA ZAPOSLENIKE U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA („Narodne novine“, broj 131/17) NN 131/2017, (3016
ODLUKA O RASPODJELI DONACIJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA UPLAĆENIH NA RAČUN DRŽAVNOG PRORAČUNA U AKCIJI »POMOĆ ZA OBNOVU NAKON POTRESA« („Narodne novine“, broj 20/21) NN 20/2021, (453
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG PROGRAMA ZA SUZBIJANJE NEPRIJAVLJENOGA RADA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. – 2024. I AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU NACIONALNOG PROGRAMA („Narodne novine“, broj 20/21) NN 20/2021, (454
PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA HRVATSKIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. („Narodne novine“, broj 20/21) 111.111
ODLUKA O IZNIMNOM PRODULJENJU MOGUĆNOSTI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA RIBA I DRUGIH VODENIH ORGANIZAMA („Narodne novine“, broj 113/11) NN 113/2011, (2212
ODLUKA O FINANCIRANJU NAJAMNINE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE I KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 57/20) NN 57/2020, (1145
ODLUKA O USVAJANJU JAMSTVENIH PROGRAMA I OPĆIH UVJETA ZA IZDAVANJE JAMSTAVA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 51/12, 20/13, 153/13 i 145/14 i 62/15) 952.625
ODLUKA O PRIMJENI I VOĐENJU SUSTAVA ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA PUTEM PLATNIH KARTICA („Narodne novine“, broj 123/19) NN 123/2019, (2428
ODLUKA O VOĐENJU REGISTRA ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA („Narodne novine“, broj 83/10) NN 83/2010, (2365
ODLUKA O SUDJELOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE U PROVEDBI NASTAVNOG PROGRAMA I IZVOĐENJU NASTAVE NA DALJINU ("Narodne novine", broj 28/20) NN 28/2020, (649
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 102/17) NN 102/2017, (2347
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA RJEŠAVANJE O ŽALBAMA PREMA ZAKONU O OBEŠTEĆENJU RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA SALONIT d.d. U STEČAJU VRANJIC („Narodne novine“, broj 132/11) NN 132/2011, (2631
ODLUKA O UVJETIMA KORIŠTENJA SLUŽBENIH AUTOMOBILA, MOBILNIH TELEFONA, REDOVNIH ZRAKOPLOVNIH LINIJA, POSLOVNIH KREDITNIH KARTICA, SREDSTAVA REPREZENTACIJE TE NAČINU ODOBRAVANJA SLUŽBENIH PUTOVANJA („Narodne novine“, broj 37/16) NN 37/2016, (998
ODLUKA O POSEBNOJ NAGRADI RADNICIMA U SUSTAVU ZDRAVSTVA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE VEZANE ZA PRUŽANJE ZDRAVSTVENE SKRBI PACIJENTIMA OBOLJELIMA OD BOLESTI COVID-19 („Narodne novine“, broj 136/20) NN 136/2020, (2594
ODLUKA O POSEBNOJ NAGRADI RADNICIMA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI KOJI OBAVLJAJU POSLOVE VEZANE ZA BRIGU O ZDRAVLJU I NJEGU KORISNIKA USLUGE SMJEŠTAJA ILI ORGANIZIRANOG STANOVANJA OBOLJELIMA OD BOLESTI COVID-19 („Narodne novine“, broj 136/20) NN 136/2020, (2595
ODLUKA O POSEBNOJ NAGRADI PRIPADNICIMA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE – ZDRAVSTVENE SLUŽBE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE VEZANE ZA PRUŽANJE ZDRAVSTVENE SKRBI PACIJENTIMA OBOLJELIMA OD BOLESTI COVID-19 („Narodne novine“, broj 136/20) NN 136/2020, (2596
ODLUKA O POSEBNOJ NAGRADI SLUŽBENICIMA KAZNENIH TIJELA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE VEZANE ZA PRUŽANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSOBAMA LIŠENIM SLOBODE U ZATVORSKOM SUSTAVU OBOLJELIMA OD BOLESTI COVID-19 („Narodne novine“, broj 136/20) NN 136/2020, (2597
ODLUKA O PROGLAŠENJU PROJEKTA »REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE SJEVERNE LUKE NA LUČKOM PODRUČJU VRANJIČKO-SOLINSKOG BAZENA POD UPRAVOM LUČKE UPRAVE SPLIT« STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTOM REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 94/21) NN 94/2021, (1685
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POMOĆ POGOĐENIM DJELATNOSTIMA IZ PROMETNOG SEKTORA, TURISTIČKOG TE INDUSTRIJE KULTURNIH I UMJETNIČKIH DOGAĐANJA ZA POKRETANJE I NORMALIZACIJU TEKUĆEG POSLOVANJA USLIJED AKTUALNE PANDEMIJE COVI („Narodne novine“, broj 75/21) NN 75/2021, (1416
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA OD 2021. DO 2027. („Narodne novine“, broj 10/21) NN 10/2021, (195
ODLUKA O SUSTAVU UPRAVLJANJA I PRAĆENJU PROVEDBE AKTIVNOSTI U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026. („Narodne novine“, broj 78/21) NN 78/2021, (1450
ODLUKA O PRODAJI STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 78/21) NN 78/2021, (1451
ODLUKA O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 70/16, 50/17, 37/18, 71/18, 91/18 i 33/20) NN 70/2016, (1678
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE O DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE PULA ("Narodne novine", broj 9/18) NN 9/2018, (214
UREDBA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA NACIONALNIH MANJINA („Narodne novine“, broj 37/21) NN 37/2021, (758
ODLUKA O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA MIROVINE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA UZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 (UPT, „Narodne novine“, broj 39/21 i 107/21) NN 39/2021, (779
ODLUKA O OSLOBOĐENJU OD OBVEZE PLAĆANJA ZAKUPNINE, NAJAMNINE I NAKNADE ZA KORIŠTENJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZBOG POTRESA KOJI JE POGODIO PODRUČJE SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, KARLOVAČKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČK („Narodne novine“, broj 23/21) NN 23/2021, (514
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 24/18) NN 24/2018, (460
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE O PRODUŽENJU ROKA TRAJANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA – SIDRIŠTE U UVALI SIČ („Narodne novine“, broj 24/18) NN 24/2018, (462
ODLUKA O USVAJANJU JAMSTVENOG PROGRAMA »POLJOPRIVREDNICI« (“Narodne novine”, broj 99/17) NN 99/2017, (2278
UREDBA O UREDU POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 88/20) NN 88/2020, (1670
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA ESIF JAMSTVA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (UPT, „Narodne novine“, broj 62/16, 33/20, 70/20, 133/20 i 99/21) NN 62/2016, (1569
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA ESIF MIKRO I MALI ZAJMOVI HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (UPT, „Narodne novine“, broj 62/16 i 33/20) 111.111
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG PLANA ZA RAD, ZAŠTITU NA RADU I ZAPOŠLJAVANJE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE I AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU NACIONALNOG PLANA ZA RAD, ZAŠTITU NA RADU I ZAPOŠLJAVANJE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE, ZA RAZDO („Narodne novine“, broj 131/21) NN 131/2021, (2199
ODLUKA O RAZVOJU I ODRŽAVANJU INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA OBNOVE, STAMBENOG ZBRINJAVANJA I UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, IZ DJELOKRUGA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE ("Narodne novine", broj 55/17) NN 55/2017, (1225
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE UMAG – NOVIGRAD („Narodne novine“, broj 84/17) NN 84/2017, (2015
ODLUKA O PRESELJENJU DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA ILI OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA KOJE ISPUNJAVAJU UVJETE ZA ODOBRENJE MEĐUNARODNE ZAŠTITE (“Narodne novine”, broj 99/17) NN 99/2017, (2276
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODRŽIVI RAZVOJ (UPT, "Narodne novine", broj 7/18 i 43/21) NN 7/2018, (188
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU KOLEKTIVNOGA UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE I IMENOVANJU PREGOVARAČKOGA ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 72/17 i 105/17) NN 72/2017, (1748
ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 21/17, 66/18 i 101/20) NN 21/2017, (492
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU TEMELJNOGA KOLEKTIVNOGA UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOGA ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 88/17 i 105/17) NN 88/2017, (2091
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU („Narodne novine“, broj 88/17) NN 88/2017, (2092
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE I PROVOĐENJE PRAVNIH POSLOVA U OKVIRU POZIVA OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. – 2020. »PROMICANJE ODRŽIVOG KORIŠTENJA PRIRODNE BAŠTINE U NACIONALNIM PARKOVIMA I.. ("Narodne novine", broj 70/17) NN 70/2017, (1677
ODLUKA O DAVANJU OVLASTI SREDIŠNJEM DRŽAVNOM UREDU ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU ZA PROVEDBU POSTUPKA SREDIŠNJE JAVNE NABAVE ZA JAVNE NARUČITELJE KOJI NISU OBUHVAĆENI ČLANKOM 12. STAVKOM 1. UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG UREDA ZA SRED. JAVNU („Narodne novine“, broj 59/17) NN 59/2017, (1298
ODLUKA O OSNIVANJU VIJEĆA ZA UČENJE I POUČAVANJE HRVATSKOGA KAO DRUGOGA, STRANOG I NASLJEDNOG JEZIKA ("Narodne novine", broj 60/17) NN 60/2017, (1364
ODLUKA O DONOŠENJU AKCIJSKOG PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU UZ STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE ("Narodne novine", broj 60/17) NN 60/2017, (1365
ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE STANDARD COST MODEL (SCM) METODOLOGIJE ZA MJERENJE I CILJANO SMANJENJE ADMINISTRATIVNOG OPTEREĆENJA GOSPODARSTVA ("Narodne novine", broj 60/17) NN 60/2017, (1366
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE PULA (“Narodne novine”, broj 62/17) NN 62/2017, (1434
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE O DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE POREČ (“Narodne novine”, broj 62/17) NN 62/2017, (1435
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017. – 2025. GODINE („Narodne novine“, broj 65/17) NN 65/2017, (1530
ODLUKA O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U 18-OJ NADOPUNI SREDSTAVA MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (IDA) („Narodne novine“, broj 93/17) NN 93/2017, (2163
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE SOCIJALNE SKRBI ZA STARIJE OSOBE U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE ("Narodne novine", broj 97/17) NN 97/2017, (2236
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA MJERA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 97/17) NN 97/2017, (2237
ODLUKA O OSNIVANJU UPRAVLJAČKOG ODBORA I IZVRŠNE RADNE SKUPINE ZA IZRADU NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE ("Narodne novine", broj 97/17) NN 97/2017, (2238
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA ANGAŽIRANJE FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODNOSA S JAVNOŠĆU I UPRAVLJANJA KOMUNIKACIJAMA RADI INFORMIRANJA JAVNOSTI O GOSPODARSKI I FINANCIJSKI... (“Narodne novine”, broj 99/17) NN 99/2017, (2279
ODLUKA O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA U VEZI OKOLNOSTI NASTANKA POSLOVNOG KONCERNA AGROKOR, NJEGOVE DANAŠNJE POZICIJE NA TRŽIŠTU, NASTANKA NJEGOVIH POSLOVNIH PROBLEMA, A POSEBNO DUGOVANJA PREMA DOBAVLJAČIMA TE OSTALIM.. ("Narodne novine", broj 102/17) NN 102/2017, (2344
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENIKE U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 109/17) NN 109/2017, (2542
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENIKE U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 109/17) NN 109/2017, (2543
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 109/17 i 24/18) NN 109/2017, (2544
ODLUKA O DAVANJU NAKNADNE SUGLASNOSTI NA STATUT AGENCIJE ZA OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA ("Narodne novine", broj 109/17) NN 109/2017, (2545
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ("Narodne novine", broj 109/17) NN 109/2017, (2546
ODLUKA O OSNIVANJU INOVACIJSKOG VIJEĆA ZA INDUSTRIJU REPUBLIKE HRVATSKE (UPT, „Narodne novine“, broj 129/17, 36/19 i 25/20) NN 129/2017, (2956
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA UVOĐENJE EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ (UPT, "Narodne novine", broj 43/18, 52/18, 22/19 i 146/20) NN 43/2018, (832
ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA PREGOVORE O VIŠEGODIŠNJEM FINANCIJSKOM OKVIRU EU ZA RAZDOBLJE NAKON 2020. ("Narodne novine", broj 50/18) NN 50/2018, (993
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA »MIKRO I MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ« ("Narodne novine", broj 57/18, 41/20, 133/20 i 97/21) NN 57/2018, (1161
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA »POJEDINAČNA JAMSTVA ZA RURALNI RAZVOJ« (UPT, "Narodne novine", broj 57/18) NN 57/2018, (1162
ODLUKA O KRITERIJIMA I NAČINIMA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE STANOVNIKA ZGRADA I UKLANJANJE OSTATAKA PORUŠENIH OBITELJSKIH KUĆA I DRUGIH STAMBENIH ZGRADA KOJE SU UNIŠTENE ILI OŠTEĆENE ZBOG KLIZANJA TLA NA PODRUČJU HRVATSKE KOSTAJNICE I DRUGIH PODRUČJA ("Narodne novine", broj 60/18) NN 60/2018, (1252
ODLUKA O DAVANJU OVLASTI MINISTARSTVU ZDRAVSTVA ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI ZDRAVSTVENOJ USTANOVI KOJOJ JE OSNIVAČ REPUBLIKA HRVATSKA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA I/ILI ZEMLJIŠTA ("Narodne novine", broj 62/18) NN 62/2018, (1291
ODLUKA O ISPLATI MATERIJALNIH PRAVA I DRUGIH NAKNADA DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA ZAPOSLENIMA NA POSLOVIMA PROTUMINSKOG DJELOVANJA (UPT, „Narodne novine“, broj 116/18 i 138/21) NN 116/2018, (2306
ODLUKA O USVAJANJU JAMSTVENOG PROGRAMA »PLUS« (UPT, „Narodne novine“, broj 45/19 i 133/20) NN 45/2019, (890
GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 43/21) NN 43/2021, (840
PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU ZLOČINA IZ MRŽNJE („Narodne novine“, broj 43/21) NN 43/2021, (841
ODLUKA O PROVEDBI PRIVREMENE IZVANREDNE MJERE POMOĆI MALIM MLJEKARAMA S PROBLEMIMA U POSLOVANJU UZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 („Narodne novine“, broj 41/20) NN 41/2020, (858
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG ODBORA ZA PREVENCIJU I SMANJENJE NASILJA NA SPORTSKIM NATJECANJIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 51/13, 35/15 i 100/15) NN 51/2013, (1021
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NADLEŽNOG TIJELA ZA IZDAVANJE I OVJERU POTVRDE KOJOM SE TRAŽI SUSPENZIJA UVOZNIH CARINA NA ODREĐENO ORUŽJE I VOJNU OPREMU ZA POTREBE MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 97/13) NN 97/2013, (2192
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE IZBORA ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 32/13) NN 32/2013, (562
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – PRIVREMENI SMJEŠTAJ STRADALNIKA ZA VRIJEME OBNOVE STAMBENIH ZGRADA („Narodne novine“, broj 84/14) NN 84/2014, (1673
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – KOMUNALNI JAVNI RADOVI I POMOĆ POSLODAVCIMA („Narodne novine“, broj 84/14) NN 84/2014, (1674
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI („Narodne novine“, broj 84/14) NN 84/2014, (1675
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – DJELATNOST OBRAZOVANJA („Narodne novine“, broj 84/14) NN 84/2014, (1677
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE POGOĐENOM KATASTROFOM, ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI („Narodne novine“, broj 84/14) NN 84/2014, (1678
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – CESTOVNA INFRASTRUKTURA („Narodne novine“, broj 84/14) NN 84/2014, (1679
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA PRAVNE POMOĆI ZA SANIRANJE POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE POGOĐENOM POPLAVOM („Narodne novine“, broj 84/14) NN 84/2014, (1680
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – OBNOVA KULTURNIH DOBARA I KULTURNE INFRASTRUKTURE TE USPOSTAVLJANJE KULTURNIH DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 84/14) NN 84/2014, (1676
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA ZA RAZDOBLJE 2016. – 2020. („Narodne novine“, broj 22/17) NN 22/2017, (508
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK („Narodne novine“, broj 43/17) NN 43/2017, (983
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – OPREMANJE OBITELJSKIH KUĆA I STANOVA OŠTEĆENIH I UNIŠTENIH OD POPLAVA („Narodne novine“, broj 87/14) NN 87/2014, (1764
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA SUZBIJANJE HIV/AIDS-a ("Narodne novine", broj 60/17) NN 60/2017, (1363
ODLUKA O ISPRAVAMA I SLUŽBENIM OBRASCIMA ČIJI SU SADRŽAJ, OBLIK, NAČIN ZAŠTITE I OBVEZNA PRIMJENA PROPISANI ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/11, 119/11, 28/13, 96/13, 47/14, 61/15, 34/16, 17/17, 86/17 i 97/18) 952.624
ODLUKA O PRODAJI STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU HRVATSKOG PODUNAVLJA („Narodne novine“, broj 01/14) NN 1/2014, (27
ODLUKA O USVAJANJU »JAMSTVENOG PROGRAMA ŽENE PODUZETNICE« HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO („Narodne novine“, broj 33/11) NN 33/2011, (747
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA VREDNOVANJA („Narodne novine“, broj 66/19) NN 66/2019, (1307
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU IZMJENA I DOPUNA TEMELJNOGA KOLEKTIVNOGA UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 66/18) NN 66/2018, (1345
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU IZMJENA I DOPUNA KOLEKTIVNOGA UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 66/18) NN 66/2018, (1344
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE RADA KOMISIJE UJEDINJENIH NARODA ZA MEĐUNARODNO TRGOVAČKO PRAVO (UNCITRAL) („Narodne novine“, broj 134/12) NN 134/2012, (2836
ODLUKA O OSLOBAĐANJU OBVEZE PLAĆANJA ZAKUPNINE I NAKNADE ZA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA ZAKUPNIKE I KORISNIKE KOJIMA JE OBUSTAVLJEN RAD TEMELJEM ODLUKA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 134/20) NN 134/2020, (2553
ODLUKA O ODREĐIVANJU MJERE PLAĆANJA PREDUJMOM U UGOVORIMA KOJE SKLAPAJU PRORAČUNSKI KORISNICI DRŽAVNOG PRORAČUNA KAO NARUČITELJI („Narodne novine“, broj 43/12) NN 43/2012, (1088
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IZMJENE STATUTA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 43/12) NN 43/2012, (1090
ODLUKA O USVAJANJU JAMSTVENIH PROGRAMA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 153/13, 145/15, 62/15 i 108/15) 952.626
ODLUKA O OBAVLJANJU POSLOVA PODRŠKE PREKRŠAJNO-EVIDENCIJSKOM SUSTAVU („Narodne novine“, broj 156/13) NN 156/2013, (3278
ODLUKA O ODREĐIVANJU SREDIŠNJIH TIJELA ZA PROVEDBU UREDBE (EU) BR. 2016/1191 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 6. SRPNJA 2016. O PROMICANJU SLOBODNOG KRETANJA GRAĐANA POJEDNOSTAVNJENJEM ZAHTJEVA ZA PREDOČAVANJE ODREĐENIH JAVNIH ISPRAVA U EUROPSKOJ UN ("Narodne novine", broj 68/18) NN 68/2018, (1401
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2018. GODINU ("Narodne novine", broj 68/18) NN 68/2018, (1402
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PROCJENU I UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA STRATEŠKIH PROJEKATA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 57/18 i 21/19) NN 57/2018, (1163
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 146/13) NN 146/2013, (3113
ODLUKA O PRODAJI STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 144/13) NN 144/2013, (3077
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA IZBOR KANDIDATA REPUBLIKE HRVATSKE ZA SUCE I NEZAVISNOG ODVJETNIKA PRI SUDU EUROPSKE UNIJE („Narodne novine“, broj 117/12) NN 117/2012, (2526
ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA FINANCIJSKOG MEHANIZMA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2009. – 2014. GODINE I FINANCIJSKOG MEHANIZMA KRALJEVINE NORVEŠKE 2009. – 2014. GODINE („Narodne novine“, broj 28/14) NN 28/2014, (475
ODLUKA O USVAJANJU JAMSTVENOG PROGRAMA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE („Narodne novine“, broj 20/13) NN 20/2013, (339
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE NA DANE IZBORA („Narodne novine“, broj 138/11) NN 138/2011, (2765
ODLUKA O PRIKLJUČENJU BAZE PRAVNIH PROPISA REPUBLIKE HRVATSKE KOJU VODI DIGITALNI INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKI URED NA PORTAL N-LEX („Narodne novine“, broj 120/14) NN 120/2014, (2287
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT AGENCIJE ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI („Narodne novine“, broj 147/11) NN 147/2011, (2984
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADONAČELNIKA I DVA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA VARAŽDINA, TE OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SIBINJ („Narodne novine“, broj 98/11) NN 98/2011, (2031
ODLUKA O DODATNOJ POMOĆI GRADU SLUNJU, ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA ELEKTROENERGETSKOG PRIKLJUČKA, U SVRHU PROVOĐENJA PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA („Narodne novine“, broj 98/11) NN 98/2011, (2032
ODLUKA O USTROJAVANJU SLUŽBENIČKOG SUDA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE SUSTAVA IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 144/11, 84/14, 28/15 i 12/17) 952.624
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA REPUBLIKE HRVATSKE 2017. – 2020. S AKCIJSKIM PLANOM PROVEDBE 2017. – 2020. („Narodne novine“, broj 44/17) NN 44/2017, (1001
ODLUKA O OSNIVANJU MEĐURESORNE RADNE SKUPINE ZA EUROPSKE POSLOVE („Narodne novine“, broj 43/16) NN 43/2016, (1118
ODLUKA O ODREĐIVANJU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I NOSITELJA JAVNIH OVLASTI NADLEŽNIH ZA NADZOR NAD PROVEDBOM MEĐUNARODNIH MJERA OGRANIČAVANJA UTVRĐENIH PRAVNIM AKTIMA EUROPSKE UNIJE („Narodne novine“, broj 10/14) NN 10/2014, (179
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG DOPUNA STATUTA SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA („Narodne novine“, broj 52/17) NN 52/2017, (1172
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 103/20) NN 103/2020, (1932
ODLUKA O OBAVLJANJU POSLOVA PODRŠKE SUSTAVU NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA GOSPODARSKE I JAVNE NAMJENE U PLOVIDBI („Narodne novine“, broj 66/13) NN 66/2013, (1305
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINU („Narodne novine“, broj 133/11) NN 133/2011, (2642
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG STATUTA CENTRA ZA PRAĆENJE POSLOVANJA ENERGETSKOG SEKTORA I INVESTICIJA („Narodne novine“, broj 36/12) NN 36/2012, (927
ODLUKA O PRODUŽETKU FINANCIRANJA PROVEDBE PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA ZA RAZDOBLJE 2014. – 2015. GODINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/17 i 116/18) NN 48/2017, (1122
ODLUKA O UVJETIMA I KRITERIJIMA KOJE PRI JAVNOJ NABAVI MORAJU ZADOVOLJITI POLJOPRIVREDNI I PREHRAMBENI PROIZVODI („Narodne novine“, broj 41/20) NN 41/2020, (859
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE e-HRVATSKA 2020, S AKCIJSKIM PLANOM ZA PROVEDBU STRATEGIJE e-HRVATSKA 2020 (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/17 i 45/19) NN 50/2017, (1140
ODLUKA O USPOSTAVI IZVJEŠTAJNOG SUSTAVA ZA PODRŠKU PROCESIMA KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA I PRAĆENJA UČINAKA PRIMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA („Narodne novine“, broj 60/20) NN 60/2020, (1213
ODLUKA O ODREĐIVANJU MJERE PLAĆANJA PREDUJMOM U UGOVORIMA KOJE SKLAPAJU PRORAČUNSKI KORISNICI DRŽAVNOG PRORAČUNA KAO NARUČITELJI („Narodne novine“, broj 25/14) NN 25/2014, (449
ODLUKA O ODREĐIVANJU MJERE PLAĆANJA PREDUJMOM U UGOVORIMA KOJE KAO NARUČITELJI SKLAPAJU TRGOVAČKA DRUŠTVA U KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA IMA VEĆINSKI PAKET DIONICA ILI VEĆINSKI UDIO („Narodne novine“, broj 25/14) NN 25/2014, (450
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE KOMERCIJALNIH NESTAMBENIH ZGRADA ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. GODINE S DETALJNIM PLANOM ENERGETSKE OBNOVE KOMERCIJALNIH NESTAMBENIH ZGRADA ZA RAZDOBLJE 2014. – 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 98/14) NN 98/2014, (1947
ODLUKA O NAČINU RASPODJELE BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE ODOBRENIH ZA FINANCIRANJE SANACIJE ŠTETA OD POTRESA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, ¬KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, IMENOVANJU I ODRE („Narodne novine“, broj 125/20) NN 125/2020, (2404
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ("Narodne novine", broj 39/18) NN 39/2018, (747
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE DRŽAVNOG REFERENDUMA („Narodne novine“, broj 137/13) NN 137/2013, (2946
ODLUKA O PROVEDBI PRIVREMENE IZVANREDNE MJERE POMOĆI ZA PROIZVOĐAČE TOVNE JUNADI, TOVNIH SVINJA I JANJADI ZA KLANJE S PROBLEMIMA U POSLOVANJU UZROKOVANIH EPIDEMIJOM COVID-19 TE ZA SUBJEKTE KOJI POSLUJU U ODOBRENIM OBJEKTIMA ZA KLANJE PAPKARA („Narodne novine“, broj 60/20) NN 60/2020, (1214
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU IZMJENA I DOPUNA TEMELJNOGA KOLEKTIVNOGA UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 42/18) NN 42/2018, (807
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2020 AKTIVNOŠĆU OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU HRVATSKU ("Narodne novine", broj 60/18) NN 60/2018, (1253
ODLUKA O USPOSTAVI STRUKTURE ZA PRIPREMU I PROVEDBU PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2020 ("Narodne novine", broj 60/18) NN 60/2018, (1254
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU JEDNIM OD SREDIŠNJIH PROSTORA ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2020 U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 60/18 i 77/20) NN 60/2018, (1255
NAPUTAK O PROVEDBI PROJEKTA »HRVATSKO GOSPODARSTVO I NATO« („Narodne novine“, broj 138/13) NN 138/2013, (2958
ODLUKA O PROVEDBI PRIPREMNIH RADNJI U SVRHU OBNOVE STAMBENIH ZGRADA OŠTEĆENIH POPLAVOM NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 72/14) NN 72/2014, (1346
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE DIONICA I POSLOVNIH UDJELA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I PROVEDBI POSLJEDNJE JAVNE DRAŽBE ZA POKRIĆE KAPITALNIH IZDATAKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 61/14 i 23/15) NN 61/2014, (1139
ODLUKA O POMOĆI POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA NA PODRUČJIMA ZAHVAĆENIMA POPLAVOM, ZA IZGUBLJENI STOČNI FOND („Narodne novine“, broj 65/14) NN 65/2014, (1235
ODLUKA O POMOĆI POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA NA PODRUČJIMA ZAHVAĆENIMA POPLAVOM, ZA PROVEDBU NAKNADNE SJETVE ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 65/14) NN 65/2014, (1236
ODLUKA O OTPISU DIJELA ZAKUPNINE, NAKNADE ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP, NAKNADE ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP ZA RIBNJAKE I NAKNADE ZA KONCESIJU ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 65/14) NN 65/2014, (1237
ODLUKA O USVAJANJU KREDITNOG PROGRAMA »MIKROKREDITIRANJE – PRVI KORAK U PODUZETNIŠTVO« HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE („Narodne novine“, broj 55/14) NN 55/2014, (1034
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – OBNOVA ZGRADA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/14 i 140/14) NN 82/2014, (1570
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE, GOSPODARENJE OTPADOM („Narodne novine“, broj 82/14) NN 82/2014, (1567
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – OBNOVA VODNIH GRAĐEVINA I ZAŠTITA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I LJUDI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/14 i 154/14) NN 82/2014, (1568
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA POTPORA SUBJEKTIMA MALOG GOSPODARSTVA ZA SANIRANJE POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 82/14) NN 82/2014, (1569
ODLUKU O KONAČNOM POPISU NASELJA U OPĆINAMA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA OTPIS DIJELA ZAKUPNINE, NAKNADE ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP, NAKNADE ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP ZA RIBNJAKE I NAKNADE ZA KONCESIJU ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU ... („Narodne novine“, broj 125/14) 540.204
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O OSOBAMA NESTALIM U DOMOVINSKOM RATU I EVIDENCIJE SMRTNO STRADALIH OSOBA U DOMOVINSKOM RATU ZA KOJE NIJE POZNATO MJESTO UKOPA („Narodne novine“, broj 22/20) NN 22/2020, (550
ODLUKA O POSEBNIM AKTIVNOSTIMA U PROVEDBI SPORAZUMA O MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE FINANCIJSKIH TEŠKOĆA ODREĐENOG DIJELA GRAĐANA KOJI SU OVRŠENICI U POSTUPCIMA PRISILNE NAPLATE TRAŽBINA MALE VRIJEDNOSTI NA NOVČANIM SREDSTVIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 11/15 i 74/15) NN 11/2015, (217
ODLUKA O IZMJENAMA UVJETA KREDITA ODOBRENIH OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 105/04, 98/2005, 108/10, 79/15 i 55/19) NN 105/2004, (2043
ODLUKA O OBVEZI UVOĐENJA FUNKCIJE PRAĆENJA USKLAĐENOSTI POSLOVANJA U PRAVNIM OSOBAMA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU („Narodne novine“, broj 99/19) NN 99/2019, (1993
ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA FINANCIJSKOG MEHANIZMA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2021. GODINE I NORVEŠKOG FINANCIJSKOG MEHANIZMA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2021. GODINE („Narodne novine“, broj 58/18) NN 58/2018, (1189
ODLUKA O OBVEZI PROVEDBE PRETHODNE (EX-ANTE) KONTROLE JAVNIH NABAVA U OKVIRU PROJEKATA KOJI SE NAMJERAVAJU SUFINANCIRATI I SUFINANCIRAJU IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 87/18) NN 87/2018, (1709
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA U OPĆINI LEĆEVICA I OPĆINI GALOVAC („Narodne novine“, broj 69/10) NN 69/2010, (2094
ODLUKA O ODREĐIVANJU TIJELA ODGOVORNOG ZA KOORDINACIJU POSTUPKA IZDAVANJA DOZVOLA ZA PROJEKTE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA U ENERGETSKOM SEKTORU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 137/14 i 31/17) NN 137/2014, (2598
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU DODATKA TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOGA ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 116/20) NN 116/2020, (2278
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI, ZA 2011. GODINU („Narodne novine“, broj 78/11) NN 78/2011, (1649
ODLUKA O NAČINU PROVOĐENJA MEĐUNARODNIH MJERA OGRANIČAVANJA RASPOLAGANJA IMOVINOM („Narodne novine“, broj 78/11) NN 78/2011, (1651
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 53/14) NN 53/2014, (1005
ODLUKA O DONOŠENJU DUGOROČNE STRATEGIJE OBNOVE NACIONALNOG FONDA ZGRADA DO 2050. GODINE („Narodne novine“, broj 140/20) NN 140/2020, (2704
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ŽENA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE I AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STRATEGIJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ŽENA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 77/14) NN 77/2014, (1452
ODLUKA O POTVRĐIVANJU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE („Narodne novine“, broj 121/08) NN 121/2008, (3456
ODLUKA O PRAĆENJU PLANOVA I IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I PRAVNIH OSOBA KOJI ČINE DRŽAVNU IMOVINU ("Narodne novine", broj 71/18) NN 71/2018, (1451
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE („Narodne novine“, broj 8/11) NN 8/2011, (170
UREDBA O PREUZIMANJU OKVIRNE ODLUKE VIJEĆA 2009/905/PUP OD 30. STUDENOGA 2009. O AKREDITACIJI PRUŽATELJA FORENZIČKIH USLUGA KOJI OBAVLJAJU LABORATORIJSKE AKTIVNOSTI („Narodne novine“, broj 59/19) NN 59/2019, (1122
ODLUKA O INSTRUMENTIMA ZA USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE („Narodne novine“, broj 44/17) NN 44/2017, (1003
ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA („Narodne novine“, broj 60/10) NN 60/2010, (1938
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG ODBORA ZA EUROPSKE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE FONDOVE I INSTRUMENTE EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 15/17, 7/20 i 101/20) NN 15/2017, (353
ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA MINISTARSTVU REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA ZA DONOŠENJE ODLUKA O PRAVU NAJMA, ZAKUPA, SLUŽNOSTI I GRAĐENJA NA JAVNOM VODNOM DOBRU („Narodne novine“, broj 96/10) NN 96/2010, (2695
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA LJUDSKA PRAVA („Narodne novine“, broj 114/12) NN 114/2012, (2466
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU PRIJEDLOGA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA PROVEDBE REZOLUCIJA VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA: 1325 (2000) O POLOŽAJU ŽENA, MIRU I SIGURNOSTI, 1820 (2008) O UKLANJANJU SPOLNO UTEM („Narodne novine“, broj 114/12) NN 114/2012, (2465
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME („Narodne novine“, broj 96/10) NN 96/2010, (2696
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 96/10) NN 96/2010, (2701
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA DIGITALNU EKONOMIJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 62/15 i 78/17) NN 62/2015, (1196
ODLUKA O MJERAMA ZA SREĐIVANJE IMOVINSKOPRAVNOGA, GEODETSKOKATASTARSKOGA I GOSPODARSKOGA STANJA U DOLINI RIJEKE NERETVE («Narodne novine», broj 126/00) NN 126/2000, (2336
ODLUKA O POVJERAVANJU POSLOVA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM REPUBLIKE HRVATSKE POVJERENSTVU VLADE ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 126/00 i 87/03) NN 126/2000, (2337
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA INTERVENCIJE O MJERAMA ZAŠTITE SIGURNOSTI OPSKRBE PLINOM REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 78/14) NN 78/2014, (1462
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE S DETALJNIM PLANOM ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 78/14) NN 78/2014, (1463
ODLUKA O IZGRADNJI SPOMENIKA NEOVISNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 85/06 i 119/06) NN 85/2006, (2029
ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA MINISTRU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA ZA SKLAPANJE ODREĐENIH UGOVORA KOJI SE ODNOSE NA ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE («Narodne novine», broj 89/01) NN 89/2001, (1511
ODLUKA O PREUZIMANJU OBVEZE PLAĆANJA SUDSKIH PRISTOJBI ZA UMIROVLJENIKE KOJI SU PODNIJELI TUŽBU UPRAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE PROTIV REPUBLIČKOG FONDA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE, ZBOG NEDONOŠENJA RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA.. («Narodne novine», broj 21/02) NN 21/2002, (487
ODLUKA O REPROGRAMU KREDITA PO KREDITNOM PROGRAMU ZAPOŠLJAVANJA RAZVOJAČENIH PRIPADNIKA HRVATSKE VOJSKE («Narodne novine», broj 101/02) NN 101/2002, (1656
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE JAVNOG NADMETANJA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA („Narodne novine“, broj 31/14) NN 31/2014, (548
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG ODBORA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA („Narodne novine“, broj 136/20) NN 136/2020, (2593
ODLUKA O REPROGRAMU KREDITA PO KREDITNOM PROGRAMU ZAPOŠLJAVANJA RAZVOJAČENIH PRIPADNIKA HRVATSKE VOJSKE («Narodne novine», broj 101/02) NN 101/2002, (1656
ODLUKA O DONACIJI VOJNE OPREME ZA POTREBE OBUKE AFGANISTANSKE NARODNE VOJSKE («Narodne novine», broj 104/02) NN 104/2002, (1719
ODLUKA O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD MUZEJOM EVOLUCIJE I NALAZIŠTA PRAČOVJEKA S LOKALITETIMA JOSIPOVAC I HUŠNJAKOVO U KRAPINI («Narodne novine», broj 134/02) NN 134/2002, (2150
ODLUKA O KORIŠTENJU ZRAČNOG PROSTORA I ZRAČNIH LUKA REPUBLIKE HRVATSKE ZA POTREBE KOALICIJSKIH SNAGA POD VODSTVOM SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA («Narodne novine», broj 35/06) 961.501
ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ARGONAUT d.o.o. («Narodne novine», broj 52/03) NN 52/2003, (666
ODLUKA O KRITERIJIMA ZA DODJELU NOVČANE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 58/03, 187/03, 92/04 i 126/04) 961.701
ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA MINISTARSTVU ZA JAVNE RADOVE, OBNOVU I GRADITELJSTVO ZA KUPNJU STANOVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA KOJI NISU VLASNICI KUĆE ILI STANA, A ŽIVJELI SU U STANOVIMA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU (BIVŠI NOSITELJI STANARSKOG... («Narodne novine», broj 100/03) NN 100/2003, (1292
ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GOLF PROJEKT D.O.O. («Narodne novine», broj 179/03) NN 179/2003, (2606
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2006. GODINU («Narodne novine», broj 29/03) 962.001
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOG IZASLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PREGOVORE O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI, ČLANOVA PREGOVARAČKE SKUPINE ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKO ("Narodne novine", broj 57/12) NN 57/2012, (1415
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE S DETALJNIM PLANOM ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 43/14 i 57/20) NN 43/2014, (793
ODLUKA O OBRASCU STANDARDNE METODOLOGIJE ZA PROCJENU FINANCIJSKOG UČINKA («Narodne novine», broj 70/05) NN 70/2005, (1375
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA GARANCIJSKOG PROGRAMA »POLJOPRIVREDA« HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO ZA ODOBRAVANJE JAMSTAVA (“Narodne novine”, broj 75/06) NN 75/2006, (1776
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA USKLAĐENJE UGOVORA O KONCESIJI ZA OBAVLJANJE JAVNIH GOVORNIH USLUGA U NEPOKRETNOJ MREŽI I TRŽIŠNIH TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA U NEPOKRETNOJ MREŽI, SKLOPLJENOG IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I DRUŠTVA HT – HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 22/07) NN 22/2007, (822
ODLUKA O KORIŠTENJU REZIDENCIJALNIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 151/11, 11/15 i 47/16) 963.509
ODLUKA O NACIONALNOM CENTRU PODATAKA PREMA UGOVORU O SVEOBUHVATNOJ ZABRANI NUKLEARNIH POKUSA («Narodne novine», broj 24/07) NN 24/2007, (887
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU (»Narodne novine« br. 137/2006) U RAZDJELU 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, GLAVI 21 AKTIVNOST: 3811: TEKUĆE DONACIJE U NOVCU («Narodne novine» broj 26/07) NN 26/2007, (957
ODLUKA O DOKAZU PRAVA GRADNJE AUTOCESTA I DRŽAVNIH CESTA NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I NA OPĆEM DOBRU («Narodne novine», broj 27/07) NN 27/2007, (975
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2007. GODINU (“Narodne novine”, broj 31/07) NN 31/2007, (1050
ODLUKA O OSNIVANJU MEĐURESORSKE RADNE SKUPINE ZA SUZBIJANJE TERORIZMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 54/05 i 36/07) NN 54/2005, (1045
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA UNAPRJEĐENJE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI („Narodne novine“, broj 114/12) NN 114/2012, (2463
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 36/12, 79/12 i 87/12) NN 36/2012, (926
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA VUKOVARA („Narodne novine“, broj 01/11) NN 1/2011, (1
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODINU (“Narodne novine”, broj 92/08) NN 92/2008, (2917
ODLUKA O HRVATSKOM VIJEĆU ZA SURADNJU S MEĐUNARODNIM HIDROLOŠKIM PROGRAMOM I OPERATIVNIM HIDROLOŠKIM PROGRAMOM (“Narodne novine”, broj 38/08) NN 38/2008, (1272
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PLAĆE PREDSTOJNIKA UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 146/09) NN 146/2009, (3556
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA IZGRADNJU ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I NA OPĆEM DOBRU («Narodne novine», broj 60/08) NN 60/2008, (2060
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA FRANKOFONIJU («Narodne novine», broj 60/08) NN 60/2008, (2057
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIJSKOG ODBORA ZA PRAĆENJE I NADZOR REALIZACIJE UGOVORA O ZAJMU ZA PROJEKT ULAGANJA U MIROVINSKI SUSTAV, IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ („Narodne novine“, broj 117/12) NN 117/2012, (2527
ODLUKA O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U 15-OJ NADOPUNI SREDSTVA MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (IDA) („Narodne novine“, broj 86/08) 952.631
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA STATUT AGENCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO („Narodne novine“, broj 86/08) NN 86/2008, (2764
ODLUKA O UKIDANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA VREDNOVANJE MODERNIZACIJE DRŽAVNE UPRAVE („Narodne novine“, broj 102/09) NN 102/2009, (2623
ODLUKA O PROVEDBI STAMBENOG ZBRINJAVANJA POVRATNIKA – BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA NA STANOVIMA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI ("Narodne novine", broj 63/08) NN 63/2008, (2133
ODLUKA O OBRASCU STANDARDNE METODOLOGIJE ZA PROCJENU FISKALNOG UČINKA („Narodne novine“, broj 122/15) NN 122/2015, (2321
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINATIVNOG TIJELA ZA PRAĆENJE PROVEDBE MJERA U SUSTAVU JAVNE NABAVE („Narodne novine“, broj 114/12) NN 114/2012, (2471
ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 57/10) NN 57/2010, (1362
ODLUKA O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DODJELU POTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA GDJE NE POSTOJI DOSTATAN INTERES ZA RAZVOJ I ULAGANJE U INFRASTRUKTURU ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 50/07 i 69/07) NN 51/2007, (1687
ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA („Narodne novine“, broj 57/10) NN 57/2010, (1361
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STARI MIKANOVCI („Narodne novine“, broj 57/10) NN 57/2010, (1360
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG ODBORA ZA KOORDINACIJU SUDJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA TRANSNACIONALNE I MEĐUREGIONALNE SURADNJE TE MAKROREGIONALNIM STRATEGIJAMA EUROPSKE UNIJE ZA REPUBLIKU HRVATSKU, ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (“Narodne novine”, broj 60/13) NN 60/2013, (1225
ODLUKA O DAVANJU PREPORUKE NADZORNIM ODBORIMA I UPRAVAMA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA POKRETANJE POSTUPKA PREGOVARANJA O IZMJENAMA KOLEKTIVNIH UGOVORA, A U SKLADU S TRENUTAČNOM GOSPODARSKOM SITUACIJOM ("Narodne novine", broj 88/09) NN 88/2009, (2164
ODLUKA O OSNIVANJU STOŽERA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI U SLUČAJEVIMA UGROZE HRVATSKIH BRODOVA I HRVATSKIH POMORACA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 88/09 i 76/15) NN 88/2009, (2166
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 37/10) NN 37/2010, (945
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POSLOVNO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE ZA 2007. GODINU («Narodne novine», broj 60/08) NN 60/2008, (2061
ODLUKA O PRIJENOSU DIONICA I POSLOVNIH UDJELA HRVATSKOM FONDU ZA PRIVATIZACIJU NA UPRAVLJANJE („Narodne novine“, broj 50/10) NN 50/2010, (1201
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE („Narodne novine“, broj 125/08) NN 125/2008, (3572
ODLUKA O IZMJENAMA UVJETA KREDITA PO KREDITNOM PROGRAMU ZAPOŠLJAVANJA RAZVOJAČENIH PRIPADNIKA HRVATSKE VOJSKE („Narodne novine“, broj 102/15) NN 102/2015, (1989
ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA DONOŠENJE ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI DIJELU ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE („Narodne novine“, broj 57/19) NN 57/2019, (1076
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU (“Narodne novine”, broj 77/07) NN 77/2007, (2424
ODLUKA O OBRASCU STANDARDNE METODOLOGIJE ZA PROCJENU SOCIJALNOG UČINKA (“Narodne novine”, broj 38/07) NN 38/2007, (1250
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U DANE IZBORA („Narodne novine“, broj 116/07) NN 116/2007, (3384
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA ZBRINJAVANJA STANOVNIKA ZGRADA I UKLANJANJA OSTATAKA PORUŠENIH OBITELJSKIH KUĆA I DRUGIH STAMBENIH ZGRADA KOJE SU UNIŠTENE ILI OŠTEĆENE ZBOG KLIZANJA TLA NA PODRUČJU HRVATSKE KOSTAJNICE („Narodne novine“, broj 27/19) NN 27/2019, (549
ODLUKA O OBRASCU STANDARDNE METODOLOGIJE ZA PROCJENU EKOLOŠKOG UČINKA («Narodne novine», broj 57/07) NN 57/2007, (1835
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POSLOVNO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA PLOVNE PUTOVE UNUTARNJIH VODA ZA 2006. GODINU («Narodne novine», broj 57/07) NN 57/2007, (1837
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U DANE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA ODNOSNO PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (“Narodne novine”, broj 61/07) NN 61/2007, (1904
ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 48/09) NN 48/2009, (1070
ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA SAZIVANJE KONSTITUIRAJUĆIH SJEDNICA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA U KOJIMA JE IZABRANA NATPOLOVIČNA VEĆINA ČLANOVA („Narodne novine“, broj 82/07) NN 82/2007, (2584
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU („Narodne novine“, broj 82/07) NN 82/2007, (2590
ODLUKA O UNOSU NOVČANIH SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM DIONICA HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. U IMOVINU UMIROVLJENIČKOG FONDA („Narodne novine“, broj 99/07) NN 99/2007, (2942
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT MUZEJA IVANA MEŠTROVIĆA (“Narodne novine“, broj 102/07) NN 102/2007, (2988
ODLUKA O USVAJANJU JAMSTVENIH PROGRAMA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 105/07 i 56/09) NN 105/2007, (3074
ODLUKA O USPOSTAVLJANJU STRUKTURE ZA PREGOVORE O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI (“Narodne novine”, broj 49/05, 46/06 i 41/08) NN 49/2005, (950
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE REDOVITE OPSKRBE TRŽIŠTA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA («Narodne novine», broj 68/08) NN 68/2008, (2239
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE MJERA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE („Narodne novine“, broj 90/12) NN 90/2012, (2084
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA ZA POPULACIJSKU POLITIKU („Narodne novine“, broj 114/12) NN 114/2012, (2473
ODLUKA O KARTI REGIONALNIH POTPORA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 19/13 i 155/13) NN 19/2013, (327
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2008. GODINU („Narodne novine“, broj 52/08) NN 52/2008, (1759
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI STATUTA FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM („Narodne novine“, broj 52/08) NN 52/2008, (1761
ODLUKA O INTERVENTNOJ POTPORI ZBOG OTEŽANIH UVJETA I POVEĆANIH TROŠKOVA POSLOVANJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA 2008. – 31. PROSINCA 2008. GODINE (“Narodne novine”, broj 75/08) NN 75/2008, (2490
ODLUKA O PROVEDBI MJERA ZA UBLAŽAVANJE PORASTA CIJENA ELEKTRIČNE ENERGIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 75/08, 83/09, 81/10 i 148/10) NN 75/2008, (2491
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT HRVATSKOG GEODETSKOG INSTITUTA (“Narodne novine”, broj 77/08) NN 77/2008, (2523
ODLUKA O USVAJANJU »JAMSTVENOG PROGRAMA POLJOPRIVREDA« HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 182/04, 75/06, 105/07, 122/08, 56/09 i 129/11) NN 182/2004, (3145
ODLUKA O POČETKU DIGITALNOG EMITIRANJA I PRESTANKU ANALOGNOG EMITIRANJA TELEVIZIJSKIH PROGRAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 91/08) NN 91/2008, (2901
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POSLOVNIK O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA („Narodne novine“, broj 92/08) NN 92/2008, (2921
ODLUKA O OSNIVANJU AFCOS MREŽE („Narodne novine“, broj 151/13) NN 151/2013, (3187
ODLUKA O POSTUPANJU FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA PROVEDBU MJERA RADI UNAPRJEĐENJA SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM KOJI SADRŽI AZBEST („Narodne novine“, broj 58/11) NN 58/2011, (1264
ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRODAJU STANOVA NAJMOPRIMCIMA NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI („Narodne novine“, broj 100/08) NN 100/2008, (3030
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENU I DOPUNU STATUTA DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE («Narodne novine», broj 100/08) NN 100/2008, (3029
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU ORGANIZACIJE GODIŠNJE SKUPŠTINE EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) 2010. GODINE U ZAGREBU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 114/08 i 121/08) NN 114/2008, (3308
ODLUKA O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 53/09 i 57/12) NN 53/2009, (1227
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE („Narodne novine“, broj 134/08) NN 134/2008, (3786
ODLUKA O PRODAJI STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA UPRAVLJA MINISTARSTVO OBRANE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 43/09 i 109/10) NN 43/2009, (993
ODLUKA O OSNIVANJU KOMISIJE ZA GRANICE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 62/01, 14/02, 44/04, 12/09 i 60/17) NN 62/2001, (1016
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2009. GODINU („Narodne novine“, broj 18/09) NN 18/2009, (379
ODLUKA O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE ("Narodne novine", broj 40/09) NN 40/2009, (905
ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA, ŽUPANA I GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA I NJIHOVIH ZAMJENIKA („Narodne novine“, broj 48/09) NN 48/2009, (1070
ODLUKA O POTVRĐIVANJU STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE („Narodne novine“, broj 48/09) NN 48/2009, (1074
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT AGENCIJE ZA OSIGURANJE RADNIČKIH POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA („Narodne novine“, broj 48/09) NN 48/2009, (1075
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE NA DAN IZBORA 17. SVIBNJA 2009. GODINE („Narodne novine“, broj 56/09) NN 56/2009, (1323
ODLUKA O USVAJANJU JAMSTVENIH PROGRAMA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO („Narodne novine“, broj 56/09) NN 56/2009, (1324
ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA IMOVINU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I POVJERAVANJA TOM POVJERENSTVU POSLOVA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 113/11) NN 113/2011, (2213
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 72/09 i 132/09) NN 72/2009, (1732
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PLAĆA I DRUGIH PRIMANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 83/09, 03/11, 03/12, 46/12, 22/12, 25/14 i 77/14) NN 83/2009, (2039
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA DOPUNU STATUTA HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE („Narodne novine“, broj 96/09) NN 96/2009, (2377
ODLUKA O PROVEDBI POSEBNE MJERE ZA UBLAŽAVANJE PORASTA CIJENA PRIRODNOG PLINA U KUĆANSTVIMA U 2010. GODINI („Narodne novine“, broj 158/09) NN 158/2009, (3940
ODLUKA O OSNIVANJU MEĐURESORNOG POVJERENSTVA ZA NATO (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 116/09 i 34/12) NN 116/2009, (2871
ODLUKA O POTVRĐIVANJU POSLOVNIKA ODBORA ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE („Narodne novine“, broj 116/09) NN 116/2009, (2872
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA IZBOR KANDIDATA REPUBLIKE HRVATSKE ZA SUCA PRI EUROPSKOM SUDU ZA LJUDSKA PRAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 139/09, 95/10 i 119/11) NN 139/2009, (3377
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA BENKOVCA („Narodne novine“, broj 140/09) NN 140/2009, (3403
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE DRŽAVNOG REFERENDUMA („Narodne novine“, broj 154/11) NN 154/2011, (3216
ODLUKA O OBVEZI IZRADE FINANCIJSKIH PLANOVA AGENCIJA KOJE SU OBVEZNICE PRIMJENE UREDBE O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, A KOJE SE DIJELOM ILI U CIJELOSTI FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 146/09) NN 146/2009, (3557
ODLUKA O ISPLATI NAGRADE ZA BOŽIĆNE BLAGDANE (BOŽIĆNICI) („Narodne novine“, broj 153/09) NN 153/2009, (3765
ODLUKA O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE TE STRUČNIM SLUŽBAMA I UREDIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 70/16, 74/17 i 71/18) NN 70/2016, (1677
ODLUKA O SUDJELOVANJU U FONDOVIMA ZA GOSPODARSKU SURADNJU („Narodne novine“, broj 40/13) NN 40/2013, (742
ODLUKA O ISPLATI DRUGOG DIJELA BOŽIĆNICE ZA 2009. GODINU („Narodne novine“, broj 27/10) NN 27/2010, (655
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE („Narodne novine“, broj 30/10) NN 30/2010, (709
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE („Narodne novine“, broj 38/10) NN 38/2010, (973
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU („Narodne novine“, broj 43/10) NN 43/2010, (1084
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU („Narodne novine“, broj 142/14) NN 142/2014, (2673
ODLUKA O OSNIVANJU I ZADAĆAMA NACIONALNOG ODBORA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA LJUDSKA PRAVA I DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/10 i 89/10) NN 50/2010, (1202
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENU STATUTA HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE („Narodne novine“, broj 52/10) NN 52/2010, (1247
ODLUKA O DONOŠENJU KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA IMA DIONICE ILI UDJELE ("Narodne novine", broj 132/17) NN 132/2017, (3023
ODLUKA O DONOŠENJU MREŽE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA, UČENIČKIH DOMOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 70/11, 62/17 i 86/18) NN 70/2011, (1515
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PROGRAME SINDIKATA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA („Narodne novine“, broj 129/11) NN 129/2011, (2588
ODLUKA O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA ZA REDOVITE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA U RAZDOBLJU RUJAN – PROSINAC 2012. GODINE („Narodne novine“, broj 97/12) NN 97/2012, (2170
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 97/12) NN 97/2012, (2171
ODLUKA O POSTUPKU IMENOVANJA U IZASLANSTVO JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE U KONGRESU LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI VIJEĆA EUROPE („Narodne novine“, broj 98/12) NN 98/2012, (2178
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA KONTROLE ONEČIŠĆENJA ZRAKA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2029. GODINE („Narodne novine“, broj 90/19) NN 90/2019, (1786
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 137/12) NN 137/2012, (2899
ODLUKA O ODREĐIVANJU NACIONALNOG IMI KOORDINATORA („Narodne novine“, broj 08/13) NN 8/2013, (130
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM („Narodne novine“, broj 140/12) NN 140/2012, (2948
ODLUKA O POKRETANJU PROJEKTA e-GRAĐANI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 52/13, 31/14 i 44/16) NN 52/2013, (1058
ODLUKA O POVJERENSTVU ZA ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA („Narodne novine“, broj 46/13) NN 46/2013, (884
ODLUKA O POSTUPKU IMENOVANJA ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA U ODBOR REGIJA EUROPSKE UNIJE („Narodne novine“, broj 35/13) NN 35/2013, (636
ODLUKA O POSTUPKU IMENOVANJA ČLANOVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKI GOSPODARSKO-SOCIJALNI ODBOR („Narodne novine“, broj 28/13) NN 28/2013, (477
ODLUKA O ODREĐIVANJU TIJELA U KOJEM ĆE SE OSNOVATI NACIONALNI EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR („Narodne novine“, broj 47/13) NN 47/2013, (899
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBORE ZA OPĆINSKE NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE I ŽUPANE TE NJIHOVE ZAMJENIKE („Narodne novine“, broj 65/13) NN 65/2013, (1279
ODLUKA O SMJERNICAMA ZA UKLJUČIVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PRIJEDLOG UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVLJANJU INSTRUMENTA ZA POVEZIVANJE EUROPE, TE U PRIJEDLOG UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O SMJERNICAMA UNIJE ZA RAZVITAK TRANSEUROPS („Narodne novine“, broj 141/12) NN 141/2012, (2966
ODLUKA O ODREĐIVANJU DRŽAVNIH TIJELA KOJA ĆE OSIGURAVATI ISPRAVNO FUNKCIONIRANJE SUSTAVA VLASTITIH SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 12/13) NN 12/2013, (177
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE RAZVOJA ELEKTRONIČKE JAVNE NABAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ 2013. – 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 54/13) NN 54/2013, (1098
ODLUKA O ODREĐIVANJU TIJELA U KOJEM ĆE SE OSNOVATI NACIONALNI SOLVIT CENTAR ("Narodne novine", broj 72/13) NN 72/2013, (1445
ODLUKA O NAMJENSKOM VIŠEGODIŠNJEM INSTITUCIJSKOM FINANCIRANJU ZNANSTVENE DJELATNOSTI NA JAVNIM SVEUČILIŠTIMA I JAVNIM ZNANSTVENIM INSTITUTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ U GODINAMA 2013., 2014. I 2015. ("Narodne novine", broj 69/13) NN 69/2013, (1367
ODLUKA O UTVRĐIVANJU UVJETA, NAČINA I ROKOVA REDOVITOG POSLOVANJA SUSTAVA START („Narodne novine“, broj 103/18) NN 103/2018, (2016
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA USTROJAVANJE POSEBNIH STUDIJSKIH PROGRAMA ZA POTREBE ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 91/13) NN 91/2013, (2018
ODLUKA O ODREĐIVANJU TIJELA U KOJEM ĆE SE OSNOVATI KONTAKTNA TOČKA ZA PROIZVODE ("Narodne novine", broj 91/13) NN 91/2013, (2019
PRAVILNIK O SUDJELOVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U FONDOVIMA ZA GOSPODARSKU SURADNJU („Narodne novine“, broj 47/13) NN 47/2013, (906
ODLUKA O OTPISU ZAKONSKIH ZATEZNIH KAMATA NA POTRAŽIVANJA KOJA JE REPUBLIKA HRVATSKA OSTVARILA PREMA ZAPOSLENIMA NA PODRUČJU HRVATSKOG PODUNAVLJA TEMELJEM PRAVOMOĆNIH RJEŠENJA O PROTUOVRSI I PRESUDA RADI POVRATA STEČENOG BEZ OSNOVE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 65/15 i 50/18) NN 65/2015, (1244
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE („Narodne novine“, broj 101/18) NN 101/2018, (1982
ODLUKA O UVOĐENJU MJERE ZA POTICANJE POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 125/19 i 68/20) NN 125/2019, (2500
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SOPJE I OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE IVANSKA („Narodne novine“, broj 112/13) NN 112/2013, (2447
PRAVILNIK O NAČINU NAGRAĐIVANJA ZA DOSTAVLJENE INFORMACIJE I DOKUMENTACIJU O OSOBAMA NESTALIM U DOMOVINSKOM RATU („Narodne novine“, broj 53/20) NN 53/2020, (1068
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KARLOBAG („Narodne novine“, broj 112/13) NN 112/2013, (2448
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA HRVATSKIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE ("Narodne novine", broj 42/18) 952.692
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE ZA UVOĐENJE EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ ("Narodne novine", broj 43/18) NN 43/2018, (831
ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/17 i 135/20) NN 31/2017, (697
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU MEĐURESORNE RADNE SKUPINE ZA PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE PREPORUKE VIJEĆA EUROPSKE UNIJE – GARANCIJA ZA MLADE („Narodne novine“, broj 84/17) NN 84/2017, (2016
ODLUKA O SMJERNICAMA ZA POSTUPANJE ČLANOVA SKUPŠTINA, NADZORNIH ODBORA I UPRAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE PRAVNIH OSOBA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U POGLEDU VISINE, NAČINA I ROKOVA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA U DR („Narodne novine“, broj 76/15) NN 76/2015, (1449
ODLUKA O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA, PROVEDBE I KONTROLE KORIŠTENJA FONDA EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (UPT „Narodne novine“, broj 78/15 i 6/21) NN 78/2015, (1512
ODLUKA OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2015. GODINU („Narodne novine“, broj 78/15) NN 78/2015, (1511
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE („Narodne novine“, broj 78/15) NN 78/2015, (1510
ODLUKA O POKRETANJU PROJEKTA KONSOLIDACIJE UPRAVLJANJA POSTOJEĆIM RADIOKOMUNIKACIJSKIM MREŽAMA ZA POTREBE TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIH SLUŽBI I DRUGIH TIJELA JAVNE VLASTI („Narodne novine“, broj 83/15) NN 83/2015, (1593
ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA DONOŠENJE ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI DIJELA JAVNE CESTE („Narodne novine“, broj 27/19) NN 27/2019, (550
ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNE OSOBE ZA PRUŽANJE USLUGA ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA („Narodne novine“, broj 85/15) NN 85/2015, (1654
ODLUKA O OSNIVANJU MEĐURESORNE RADNE SKUPINE ZA PROVEDBU ODLUKE O PREMJEŠTANJU I PRESELJENJU DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA ILI OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA KOJE ISPUNJAVAJU UVJETE ZA ODOBRENJE MEĐUNARODNE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 78/15) NN 78/2015, (1508
ODLUKA O DONOŠENJU AKCIJSKOG PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU UZ STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 79/15) NN 79/2015, (1525
ODLUKA O DAVANJU ODOBRENJA KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI, VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI I PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI ZA SUDJELOVANJE U EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU POD NAZIVOM »SREDNJOEUROPSKI TRANSPORTNI KORIDOR EUROPSKA GRUPACIJA ZA TERITORIJALN („Narodne novine“, broj 85/15) NN 85/2015, (1656
ODLUKA O OSNIVANJU MEĐURESORNE RADNE SKUPINE ZA OSIGURAVANJE ULASKA REPUBLIKE HRVATSKE U SCHENGENSKI PROSTOR I USPOSTAVU PRAĆENJA RADA I EVALUACIJE PRIMJENE SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE TE RADNIH SKUPINA ZA POJEDINA PODRUČJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 85/15, 33/16, 15/17 i 112/17) NN 85/2015, (1655
ODLUKA O EVIDENTIRANJU SVIH NEKRETNINA NA PODRUČJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I AŽURIRANJE PODATAKA O OBVEZNICIMA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE („Narodne novine“, broj 87/15) NN 87/2015, (1715
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE NASTALIH USLIJED POPLAVA 2014. GODINE NA CESTOVNOJ INFRASTRUKTURI NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 93/15) NN 93/2015, (1796
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU AKCIJSKOG PLANA ZA UNAPRJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI POTROŠAČA ZA 2019. GODINU („Narodne novine“, broj 27/19) 451.039
ODLUKA O POVJERAVANJU POSLOVA VEZANIH UZ SURADNJU S EUROPSKOM INVESTICIJSKOM BANKOM I EUROPSKIM INVESTICIJSKIM FONDOM NA PROVEDBI PLANA ULAGANJA ZA EUROPU („Narodne novine“, broj 102/15) 451.041
ODLUKA O PROVEDBI ODLUKE BR. 445/2014/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVLJANJU INICIJATIVE UNIJE ZA EUROPSKE PRIJESTOLNICE KULTURE („Narodne novine“, broj 100/15) NN 100/2015, (1945
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU »ZAGREB« („Narodne novine“, broj 97/15) NN 97/2015, (1876
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA AGENCIJE ZA OSIGURANJE RADNIČKIH POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA („Narodne novine“, broj 97/15) NN 97/2015, (1877
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SJEVERNI JADRAN 08« („Narodne novine“, broj 102/15) NN 102/2015, (1980
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SREDNJI JADRAN 10« („Narodne novine“, broj 102/15) NN 102/2015, (1981
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SREDNJI JADRAN 11« („Narodne novine“, broj 102/15) NN 102/2015, (1982
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SREDNJI JADRAN 22« („Narodne novine“, broj 102/15) NN 102/2015, (1983
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SREDNJI JADRAN 23« („Narodne novine“, broj 102/15) NN 102/2015, (1984
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »JUŽNI JADRAN 27« („Narodne novine“, broj 102/15) NN 102/2015, (1985
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »JUŽNI JADRAN 28« („Narodne novine“, broj 102/15) NN 102/2015, (1986
ODLUKA O VISINI NAKNADE, NAČINU ISPLATE KAO I PRIHVATLJIVIM TROŠKOVIMA ZA KORIŠTENJE NAKNADE ZBOG ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA („Narodne novine“, broj 102/15) NN 102/2015, (1988
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE DIONICAMA I UDJELIMA KOJIMA UPRAVLJA CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU („Narodne novine“, broj 39/19) NN 39/2019, (812
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 119/19) NN 119/2019, (2361
ODLUKA O OSNIVANJU STALNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU INTEGRACIJE STRANACA U HRVATSKO DRUŠTVO (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 110/19 i 119/20) NN 110/2019, (2218
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG SAVJETA ZA DENTALNU MEDICINU („Narodne novine“, broj 108/15) NN 108/2015, (2103
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNE STRATEGIJE ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA („Narodne novine“, broj 108/15) NN 108/2015, (2105
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNE STRATEGIJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI I AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU NACIONALNE STRATEGIJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI („Narodne novine“, broj 108/15) NN 108/2015, (2106
ODLUKA O USVAJANJU JAMSTVENOG PROGRAMA »PORTFELJNA JAMSTVA« HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE („Narodne novine“, broj 108/15) NN 108/2015, (2107
ZAKLJUČAK ZA PRESTANAK POSTUPANJA PO SMJERNICAMA ZA PRIMJENU UGOVORNIH OBLIKA JAVNOPRIVATNOG PARTNERSTVA («Narodne novine», broj 146/08) 962.501
ZAKLJUČAK O MJERAMA ZA GOSPODARSKI OPORAVAK I RAZVITAK – MODELI FINANCIRANJA („Narodne novine“, broj 14/10) 962.502
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU SMJERNICA ZA POMOĆ PODUZETNICIMA U TEŠKOĆAMA („Narodne novine“, broj 46/10) 962.505
ZAKLJUČAK O OBVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA POKRETANJE POSTUPKA ZA PRESTANAK SPORAZUMA O ARBITRAŽI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE POTPISANOG 4. STUDENOGA 2009. („Narodne novine“, broj 85/15) NN 85/2015, (1651
AKCIJSKI PLAN ZA UNAPRJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI POTROŠAČA ZA 2016. GODINU („Narodne novine“, broj 61/16) NN 61/2016, (1538
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU („Narodne novine“, broj 112/15) NN 112/2015, (2164
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR („Narodne novine“, broj 112/15) NN 112/2015, (2165
ODLUKA O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA IZ SREDSTAVA KOJA PRIPADAJU REPUBLICI HRVATSKOJ KAO ČLANU UMIROVLJENIČKOG FONDA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 112/15 i 122/15) NN 112/2015, (2166
ODLUKA O OBRASCU STANDARDNE METODOLOGIJE ZA PROCJENU FISKALNOG UČINKA („Narodne novine“, broj 73/08) NN 73/2008, (2431
ODLUKA O ZAPRIMANJU STRUKTURIRANIH RAČUNA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU I PRATEĆIH ISPRAVA ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE/PRORAČUNSKE KORISNIKE DRŽAVNOG PRORAČUNA („Narodne novine“, broj 124/15) NN 124/2015, (2355
ODLUKA O PROVEDBI REFORMSKIH MJERA ZA UNAPRJEĐENJE SUSTAVA JAVNE UPRAVE („Narodne novine“, broj 18/16) NN 18/2016, (485
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU PLATOA A5 U RADNOJ ZONI R-27 KUKULJANOVO („Narodne novine“, broj 61/16) NN 61/2016, (1530
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI DRUŠTVU CROATIA AIRLINES d.d. ZA ANGAŽIRANJE FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODNOSA S JAVNOŠĆU ZA POTREBE PROJEKATA RESTRUKTURIRANJA I PRONALAŽENJA STRATEŠKOG PARTNERA („Narodne novine“, broj 141/15) NN 141/2015, (2633
ODLUKA O OSNIVANJU PARTNERSKOG VIJEĆA JADRANSKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/16 i 51/16) NN 18/2016, (486
ODLUKA O OSNIVANJU PARTNERSKOG VIJEĆA KONTINENTALNE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/16 i 51/16) NN 18/2016, (487
ODLUKA O KOORDINACIJI AKTIVNOSTI UNUTAR OKVIRA ZA GOSPODARSKO UPRAVLJANJE EUROPSKE UNIJE (UPT, „Narodne novine“, broj 13/17, 51/17, 97/17, 50/18, 74/19, 89/20 i 37/22) NN 13/2017, (315
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA DAVANJE U POTKONCESIJU DIJELA POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA NA PODRUČJU POSEBNOG REZERVATA MALOSTONSKOG ZALJEVA I MALOG MORA („Narodne novine“, broj 22/16) NN 22/2016, (605
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA („Narodne novine“, broj 22/16) NN 22/2016, (606
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU IZMJENA I DOPUNA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 24/16) NN 24/2016, (665
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU IZMJENA I DOPUNA TEMELJNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/16 i 109/16) NN 24/2016, (667
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU IZMJENA I DOPUNA TEMELJNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 24/16) NN 24/2016, (667
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU IZMJENA I DOPUNA SPORAZUMA O OSNOVICI PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/16 i 101/16) NN 24/2016, (668
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKOG NAČELNIKA TE ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE MURTER – KORNATI I RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VILJEVO IZ REDA PRIPADNIKA („Narodne novine“, broj 39/16) NN 39/2016, (1028
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE PAMETNE SPECIJALIZACIJE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2020. GODINE I AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STRATEGIJE PAMETNE SPECIJALIZACIJE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2017. GODINE („Narodne novine“, broj 32/16) NN 32/2016, (853
ODLUKA O DAVANJU ODREĐENIH NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA UPRAVLJANJE UREDU PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE I DRŽAVNOM UREDU ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM ODLUKA O DAVANJU ODREĐENIH NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA UPRAVLJANJE UREDU PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTARSTVU DRŽAVNE IMOVINE NN 47/2016, (1213
ODLUKA O KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA PRIHVAĆANJE POKROVITELJSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 44/16) NN 44/2016, (1142
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA, ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2020. GODINE (Urednički pročišćeni tekst, broj „Narodne novine“, broj 44/16, 37/17, 34/19 i 105/20) NN 44/2016, (1144
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU ZIP LINE 2 GRAĐEVINE U SKLOPU PROJEKTA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA »BIJELI VRH« U k.o. RUDOPOLJE („Narodne novine“, broj 61/16) NN 61/2016, (1531
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST I OPERATIVNO-TEHNIČKE KOORDINACIJE ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 61/16, 28/18, 110/18, 79/19 i 136/20) NN 61/2016, (1529
ODLUKA O PRIHVAĆANJU DRUGOG NACIONALNOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 62/16) NN 62/2016, (1566
ODLUKA O DAVANJU OVLASTI DRŽAVNOM UREDU ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU ZA PROVEDBU POSTUPKA SREDIŠNJE JAVNE NABAVE ZA JAVNE NARUČITELJE KOJI NISU OBUHVAĆENI ČLANKOM 12. STAVKOM 1. UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU („Narodne novine“, broj 62/16) NN 62/2016, (1567
RJEŠENJE O RASPUŠTANJU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČEMINAC („Narodne novine“, broj 62/16) NN 62/2016, (1571
ODLUKA O ISKAZIVANJU POVJERENJA VLADI REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 95/16) NN 95/2016, (2010
ODLUKA O POKRETANJU PROJEKTA e-POSLOVANJE ("Narodne novine", broj 53/18) NN 53/2018, (1034
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS UGOVORA O KONCESIJI ZA CRPLJENJE MINERALNIH VODA S DRUŠTVA PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA NA DRUŠTVO STUDENAC d.o.o., LIPIK (BUNARI: B-7 I B-8) („Narodne novine“, broj 70/16) NN 70/2016, (1671
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS UGOVORA O KONCESIJI ZA ZAHVAĆANJE VODA RADI PRODAJE NA TRŽIŠTU I ZA TEHNOLOŠKE I SLIČNE POTREBE S DRUŠTVA PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA NA DRUŠTVO STUDENAC d.o.o., LIPIK (BUNARI: BJ-1, BJ-2 I ZK-7) („Narodne novine“, broj 70/16) NN 70/2016, (1672
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS UGOVORA O KONCESIJI ZA ZAHVAĆANJE VODA RADI PRODAJE NA TRŽIŠTU S DRUŠTVA PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA NA DRUŠTVO STUDENAC d.o.o., LIPIK (BUNAR ZL-2) („Narodne novine“, broj 70/16) NN 70/2016, (1673
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS UGOVORA O KONCESIJI ZA CRPLJENJE MINERALNIH VODA ZA PROIZVODNJU MINERALNE VODE, RADI PRODAJE NA TRŽIŠTU S DRUŠTVA PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA NA DRUŠTVO STUDENAC d.o.o., LIPIK (BUNAR ZK-5) („Narodne novine“, broj 70/16) NN 70/2016, (1675
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS UGOVORA O KONCESIJI ZA ZAHVAĆANJE VODA RADI PRODAJE NA TRŽIŠTU S DRUŠTVA PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA NA DRUŠTVO STUDENAC d.o.o., LIPIK (BUNAR ZK-3) („Narodne novine“, broj 70/16) NN 70/2016, (1674
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS UGOVORA O KONCESIJI ZA ZAHVAĆANJE PITKE VODE (PRIRODNE IZVORSKE VODE) RADI PRODAJE NA TRŽIŠTU S DRUŠTVA PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA NA DRUŠTVO STUDENAC d.o.o., LIPIK (BUNAR ZK-8) („Narodne novine“, broj 70/16) NN 70/2016, (1676
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR („Narodne novine“, broj 76/16) NN 76/2016, (1768
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE IZBORA ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 40/19) NN 40/2019, (820
ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 40/19) NN 40/2019, (821
ODLUKA O DAVANJU OVLASTI SREDIŠNJEM DRŽAVNOM UREDU ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU ZA PROVEDBU POSTUPAKA SREDIŠNJE JAVNE NABAVE ZA JAVNE NARUČITELJE KOJI NISU OBUHVAĆENI ČLANKOM 12. STAVKOM 1. UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA („Narodne novine“, broj 65/19) NN 65/2019, (1276
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE KOMUNALNE I ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE GRADA VUKOVARA ZA RAZDOBLJE 2019. – 2022. GODINE („Narodne novine“, broj 45/19) NN 45/2019, (891
ODLUKA O OSNIVANJU HRVATSKOG POVJERENSTVA ZA SURADNJU S ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NARODA ZA PROSVJETU, ZNANOST I KULTURU („Narodne novine“, broj 28/19) NN 28/2019, (574
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU („Narodne novine“, broj 83/16) NN 83/2016, (1843
ODLUKA O OBAVLJANJU POSLOVA ZASTUPANJA REPUBLIKE HRVATSKE PRED SUDOM EUROPSKE UNIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/17 i 113/19) NN 31/2017, (696
NAPUTAK ZA PROVEDBU ODLUKE O REPROGRAMU KREDITA PO KREDITNOM PROGRAMU ZAPOŠLJAVANJA RAZVOJAČENIH PRIPADNIKA HRVATSKE VOJSKE («Narodne novine», broj 21/03) NN 21/2003, (313
ODREDNICE RAZVITKA I UPORABE RAČUNALNIH PROGRAMA S OTVORENIM KÔDOM U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE («Narodne novine», broj 81/06) NN 81/2006, (1945
SMJERNICE ZA PRIMJENU UGOVORNIH OBLIKA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA (JPP) («Narodne novine», broj 98/06) 929.901
SMJERNICE ZA RESTRUKTURIRANJE DUGA PODUZETNIKA IZVANSUDSKIM SPORAZUMOM („Narodne novine“, broj 119/15) 929.902
PROGRAM RAZVOJA USLUGA ZA STARIJE OSOBE U SUSTAVU MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI od 2008. do 2011. godine („Narodne novine“, broj 90/07) 929.902
PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA HRVATSKIH BRANITELJA I DJECE SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH ILI NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA ZA RAZDOBLJE OD 2008. DO 2011. GODINE („Narodne novine“, broj 90/07) 929.903
NACIONALNI PROGRAM ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA OD 2008. DO 2011. GODINE („Narodne novine“, broj 119/07) 929.904
NACIONALNI PROGRAM ZA MLADE OD 2009. DO 2013. GODINE ("Narodne novine", broj 82/09) 929.906
NACIONALNA STRATEGIJA PREVENCIJE POREMEĆAJA U PONAŠANJU DJECE I MLADIH OD 2009. DO 2012. GODINE („Narodne novine“, broj 98/09) 956.706
NACIONALNA STRATEGIJA I AKCIJSKI PLAN ZA KONTROLU MALOG I LAKOG ORUŽJA („Narodne novine“, broj 113/09) 956.707
NACIONALNA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI, ZA RAZDOBLJE OD 2011. DO 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 20/11) 956.708
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2030. GODINE („Narodne novine“, broj 84/17) NN 84/2017, (2014
NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA REPUBLIKE HRVATSKE 2011. – 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 59/11) NN 59/2011, (1321
NACIONALNA STRATEGIJA RAZVOJA SUSTAVA PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 75/15) NN 75/2015, (1437
ODLUKA O DONOŠENJU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA RAZDOBLJE 2019. – 2020. („Narodne novine“, broj 48/19) NN 48/2019, (933
ODLUKA O DONOŠENJU AKCIJSKOG PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU UZ STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 48/19) NN 48/2019, (934
ODLUKA O ODREĐIVANJU SREDIŠNJEG TIJELA U SKLADU S DELEGIRANOM UREDBOM KOMISIJE (EU) 2019/686 ZA SLANJE I PRIMANJE INFORMACIJA POVEZANIH S PRIJENOSOM VATRENOG ORUŽJA UNUTAR UNIJE ELEKTRONIČKIM SREDSTVIMA („Narodne novine“, broj 89/19) NN 89/2019, (1775
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA ISPUNJAVANJE OBVEZA PREMA MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJI RADA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 84/19 i 121/20) NN 84/2019, (1723
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU DODATKA TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 89/19) NN 89/2019, (1774
AKCIJSKI PLAN ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA („Narodne novine“, broj 136/12) NN 136/2012, (2887
PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA HRVATSKIH BRANITELJA I DJECE SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH ILI NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA ZA RAZDOBLJE OD 2012. DO 2013. GODINE („Narodne novine“, broj 43/12) 952.629
PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 96/10) 952.628
STRATEGIJA UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA RAZDOBLJE 2019. – 2025. („Narodne novine“, broj 96/19) NN 96/2019, (1863
OSTALO
HRVATSKA STRATEGIJA ZA VODIK DO 2050. GODINE („Narodne novine“, broj 40/22) NN 40/2022, (492
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA ZA RAZDOBLJE DO 2030. GODINE („Narodne novine“, broj 41/22) NN 41/2022, (505
POSLOVNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 154/11, 121/12, 07/13, 61/15, 99/16, 57/17, 87/19 i 88/20) NN 154/2011, (3214
NACIONALNI STRATEŠKI OKVIR PROTIV RAKA DO 2030. („Narodne novine“, broj 141/20) NN 141/2020, (2728
KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA („Narodne novine“, broj 140/09) NN 140/2009, (3402
Političke stranke
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19) NN 29/2019, (602
ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01) NN 76/1993, (1550
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA („Narodne novine“, broj 11/22) NN 11/2022, (99
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA I IZDAVANJA POTVRDA O PRIMITKU ČLANARINA I DOBROVOLJNIH PRILOGA (DONACIJA) (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 26/07 i 148/09) NN 26/2007, (952
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika („Narodne novine“, broj 5/21) 221.030
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika („Narodne novine“, broj 107/21) NN 107/2021, (1880
STATUT DOMOVINSKOG POKRETA („Narodne novine“, broj 120/21) NN 120/2021, (2079
STATUT POLITIČKE STRANKE ZAOKRET – NEZAVISNA LISTA („Narodne novine“, broj 42/21) NN 42/2021, (833
STATUT HRVATSKE STRANKE PRAVNE DRŽAVE (“Narodne novine”, broj 93/07) NN 93/2007, (2817
STATUT POLITIČKE STRANKE SRĐ JE GRAD („Narodne novine“, broj 20/21) NN 20/2021, (487
STATUT POLITIČKE STRANKE ZAJEDNO ZA MURTER „Narodne novine“, broj 3/21 NN 3/2021, (67
STATUT POLITIČKE STRANKE NEZAVISNA LISTA OSEJAVA („Narodne novine“, broj 26/21) NN 26/2021, (584
STATUT POLITIČKE STRANKE MATIJA POSAVEC – NEZAVISNA LISTA („Narodne novine“, broj 30/21) NN 30/2021, (663
STATUT LiPO („Narodne novine“, broj 11/21) NN 11/2021, (209
STATUT POLITIČKE STRANKE MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA („Narodne novine“, broj 77/21) NN 77/2021, (1443
STATUT POLITIČKE STRANKE ZAGREB JE NAŠ! („Narodne novine“, broj 77/21) NN 77/2021, (1444
ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA („Narodne novine“, broj 78/21) NN 78/2021, (1448
STATUT POLITIČKE STRANKE NEZAVISNI (UPT, „Narodne novine“, broj 112/17 i 29/21) 111.111
STATUT STRANKE ZA ZADAR! („Narodne novine“, broj 62/21) NN 62/2021, (1200
PRAVILNIK O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA REGISTRA POLITIČKIH STRANAKA TE OBRASCIMA I POSTUPKU PRIJAVE OSNIVANJA I DJELOVANJA USTROJSTVENIH OBLIKA POLITIČKIH STRANAKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 79/94, 144/10 i 27/20) NN 79/1994, (1329
STATUT HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE ("Narodne novine", broj 54/18) NN 54/2018, (1089
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, IZDAVANJA POTVRDA TE UNOSA IZVJEŠĆA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA U INFORMACIJSKI SUSTAV ZA NADZOR FINANCIRANJA („Narodne novine“, broj 71/19) NN 71/2019, (1504
STATUT ŽELJKO LACKOVIĆ – NEZAVISNE LISTE («Narodne novine», broj 112/17) NN 112/2017, (2632
STATUT AGENDE MLADIH DEMOKRATA („Narodne novine“, broj 89/11) NN 89/2011, (1914
STATUT HRVATSKA 21. STOLJEĆA („Narodne novine“, broj 101/11) NN 101/2011, (2084
STATUT MLADIH HRVATSKE („Narodne novine“, broj 116/11) NN 116/2011, (2272
STATUT STRANKE OBIČNIH LJUDI („Narodne novine“, broj 140/12) NN 140/2012, (2965
STATUT POKRETA ZA MODERNU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 1/12) NN 1/2012, (27
STATUT DUBROVAČKOG DEMOKRATSKOG SABORA („Narodne novine“, broj 30/13) NN 30/2013, (536
STATUT AKCIJE UMIROVLJENICI ZAJEDNO („Narodne novine“, broj 30/13) NN 30/2013, (537
STATUT GOSPODARSKE STRANKE („Narodne novine“, broj 134/14) NN 134/2014, (2549
STATUT HRVATSKE STRANKE REDA („Narodne novine“, broj 141/13) NN 141/2013, (3032
STATUT DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA („Narodne novine“, broj 42/17) NN 42/2017, (980
STATUT STRANKE ZA NAROD („Narodne novine“, broj 41/19) NN 41/2019, (850
STATUT DOMOVINSKOG POKRETA MIROSLAVA ŠKORE („Narodne novine“, broj 73/20) NN 73/2020, (1429
STATUT ŽUPSKE STRANKE („Narodne novine“, broj 78/20) NN 78/2020, (1487
PRAVILNIK O NAČINU REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 65/19) NN 65/2019, (1280
OSTALO
STATUT STRANKE FOKUS (PROČIŠĆENI TEKST) („Narodne novine“, broj 22/22) NN 22/2022, (277
Županije, gradovi, općine
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O RASPOREDU NEUTROŠENIH SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA AGENCIJI ZA UGLJIKOVODIKE („Narodne novine“, broj 93/17) NN 93/2017, (2162
Deklaracije
OSTALO
DEKLARACIJA O OSUDI ZLOČINA POČINJENIH TIJEKOM TOTALITARNOGA KOMUNISTIČKOG PORETKA U HRVATSKOJ 1945. – 1990. GODINE (“Narodne novine”, broj 76/06) NN 76/2006, (1786
DEKLARACIJA O OLUJI (“Narodne novine”, broj 76/06) NN 76/2006, (1787
Nacionalne manjine
ZAKON(I), UREDBA(E)
USTAVNI ZAKON O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 155/02, 47/10 - OUSRH, 80/10 i 93/11 - OUSRH) NN 155/2002, (2532
ZAKON O UPORABI JEZIKA I PISMA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 51/00 i 56/00) NN 51/2000, (1128
ZAKON O REGISTRU VIJEĆA, KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 80/11, 34/12 i 98/19) NN 80/2011, (1700
UREDBA O STRUČNOJ SLUŽBI SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 77/03, 130/06, 76/11, 79/12 i 87/18) NN 77/2003, (931
PODZAKONSKI AKT(I)
PROGRAM RADA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ZA 2022. GODINU („Narodne novine“, broj 14/22) NN 14/2022, (143
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA KOJA SE U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE OSIGURAVAJU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA U 2021. GODINI („Narodne novine“, broj 41/21) NN 41/2021, (821
PROGRAM RADA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ZA 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 9/21) NN 9/2021, (182
ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA („Narodne novine“, broj 133/09) NN 133/2009, (3248
ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ZEMUNIK DONJI („Narodne novine“, broj 62/11) NN 62/2011, (1383
ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA SAZIVANJE KONSTITUIRAJUĆIH SJEDNICA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA („Narodne novine“, broj 93/11) NN 93/2011, (1973
PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA I NAGRADI ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA I PREDSTAVNICIMA NACIONALNIH MANJINA («Narodne novine», broj 120/03) 964.501
STATUT SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE («Narodne novine», broj 106/03) NN 106/2003, (1382
KRITERIJI FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA I METODOLOGIJA PRAĆENJA I VREDNOVANJA PROVEDBE FINANCIRANIH PROGRAMA („Narodne novine“, broj 105/16) NN 105/2016, (2258
POVELJA O PRAVIMA SRBA I DRUGIH NACIONALNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ («Narodne novine», broj 31/91) NN 31/1991, (876
ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ("Narodne novine", broj 128/09) NN 128/2009, (3150
ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA ("Narodne novine", broj 128/09) NN 128/2009, (3151
ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNICE GRADA KNINA („Narodne novine“, broj 100/11) NN 100/2011, (2052
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA VIJEĆA, KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA TE OBRASCIMA ZA UPIS I IZDAVANJE ISPRAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 106/11 i 21/20) NN 106/2011, (2127
Državni dužnosnici
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03-Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju državnih dužnosti, 16/04, 30/04, 187/04, 121/05, 151/05, 141/06...66/ NN 101/1998, (1395
UREDBA O NAČINU POSTUPANJA I POHRANE IZJAVA O IMOVINI DUŽNOSNIKA KOJE IMENUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 27/00 i 29/00) NN 27/2000, (540
UREDBA O DAROVIMA KOJE PRIME DUŽNOSNICI («Narodne novine», broj 141/04) NN 141/2004, (2477
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O ZADOVOLJAVANJU STAMBENIH POTREBA DUŽNOSNIKA I SLUŽBENIKA U TIJELIMA DRŽAVNE VLASTI I JAVNIM SLUŽBAMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 140/97, 200/03 i 96/06) NN 140/1997, (2003
ODLUKA O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA ("Narodne novine", broj 151/14) NN 151/2014, (2830
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA I POHRANI IZJAVA O IMOVINI («Narodne novine», broj 127/98) NN 127/1998, (1584
Sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 26/11, 12/12 i 126/12 - Odluka i Rješenje USRH) NN 26/2011, (547
ZAKON O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA (pročišćeni tekst) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/13, 57/15 i 98/19) NN 48/2013, (914
ZAKON O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA („Narodne novine“, broj 143/21) 111.111
UREDBA O NAČINU PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA I UVJETIMA ZA ČLANOVE NADZORNIH, ODNOSNO UPRAVNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA IMA DIONICE ILI UDJELE („Narodne novine“, broj 95/10) NN 95/2010, (2637
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O IMOVINSKOJ KARTICI OBVEZNIKA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA („Narodne novine“, broj 8/22) NN 8/2022, (81
ODLUKA O POPISU PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA (UPT, „Narodne novine“, broj 144/10, 16/14, 55/15, 105/15 i 134/20) NN 144/2010, (3629
ODLUKA O OBJAVI OBRASCA IZVJEŠĆA S PODACIMA O IMOVINI I STALNIM PRIHODIMA DUŽNOSNIKA TE IMOVINI BRAČNOG DRUGA I MALODOBNE DJECE DUŽNOSNIKA («Narodne novine», broj 105/04) NN 105/2004, (2028
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA KOJI NISU IZ REDA ZASTUPNIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/05 i 121/09) NN 31/2005, (550
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OBRASCA IZVJEŠĆA O IMOVINSKOM STANJU I OBRAZAC IZVJEŠĆA O IMOVINSKOM STANJU DUŽNOSNIKA („Narodne novine“, broj 04/15) NN 4/2015, (85
PRAVILNIK O NAČINU RADA I ODLUČIVANJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA („Narodne novine“, broj 105/14) NN 105/2014, (2028
SADRŽAJ I OBLIK OBRASCA IZVJEŠĆA O IMOVNOM STANJU DUŽNOSNIKA(IMOVINSKE KARTICE) („Narodne novine“, broj 143/08 i 113/10) 963.603
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU OBRASCA IZVJEŠĆA O IMOVINSKOM STANJU DUŽNOSNIKA (IMOVINSKE KARTICE) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 40/11 i 42/11) NN 40/2011, (956
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava