Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Vatrogastvo (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O VATROGASTVU („Narodne novine“, broj 125/19) NN 125/2019, (2486
UREDBA O OSNIVANJU DRŽAVNE VATROGASNE ŠKOLE („Narodne novine“, broj 107/20) NN 107/2020, (2008
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE RASHODA JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2021. GODINI („Narodne novine“, broj 148/20) NN 148/2020, (2895
Pravilnik o vatrogasnoj tehnici („Narodne novine“, broj 5/21) NN 5/2021, (113
PRAVILNIK O SADRŽAJU OSOBNIH PODATAKA, SVRSI PRIKUPLJANJA, ROKU ČUVANJA EVIDENCIJE I NAČINU OVLAŠĆIVANJA ZA KORIŠTENJE PODATAKA DOBROVOLJNIH I PROFESIONALNIH VATROGASACA U RAČUNALNIM APLIKACIJAMA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE („Narodne novine“, broj 80/21) NN 80/2021, (1494
PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA ŽUPANIJSKOG VATROGASNOG ZAPOVJEDNIKA I ZAMJENIKA ŽUPANIJSKOG VATROGASNOG ZAPOVJEDNIKA ODNOSNO VATROGASNOG ZAPOVJEDNIKA GRADA ZAGREBA („Narodne novine“, broj 27/21 i 30/21 - ispr.) NN 27/2021, (592
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENE ZNAČKE I SLUŽBENE ISKAZNICE INSPEKTORA VATROGASTVA, NAČINU IZDAVANJA, UPORABI I VOĐENJU ZAPISNIKA O IZDANIM SLUŽBENIM ISKAZNICAMA (UPT, „Narodne novine“, broj 104/20 i 123/21) NN 104/2020, (1950
PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA GRADSKOG, PODRUČNOG ODNOSNO OPĆINSKOG VATROGASNOG ZAPOVJEDNIKA I ZAMJENIKA GRADSKOG, PODRUČNOG ODNOSNO OPĆINSKOG VATROGASNOG ZAPOVJEDNIKA („Narodne novine“, broj 39/21) NN 39/2021, (785
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U PRVOM TROMJESEČJU 2008. GODINE ("Narodne novine", broj 127/07) NN 127/2007, (3637
ODLUKA MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2005. GODINI («Narodne novine», broj 187/04) NN 187/2004, (3207
ODLUKU O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U PRVOM TROMJESEČJU 2008. GODINE ("Narodne novine", broj 127/07) NN 127/2007, (3637
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2006. GODINI («Narodne novine», broj 144/05) NN 144/2005, (2720
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2007. GODINI («Narodne novine», broj 143/06) NN 143/2006, (3248
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2009. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 8/09 i 76/09) NN 8/2009, (186
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2010. GODINI („Narodne novine“, broj 19/10) NN 19/2010, (456
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2011. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 29/11, 52/11 i 66/11) NN 29/2011, (623
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U PRVOM TROMJESEČJU 2012. GODINE („Narodne novine“, broj 149/11) NN 149/2011, (3056
PRAVILNIK O OSNOVAMA ORGANIZIRANOSTI VATROGASNIH POSTROJBI NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 61/94) NN 61/1994, (1101
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU OSPOSOBLJAVANJA PUČANSTVA ZA PROVEDBU PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, GAŠENJE POŽARA I SPAŠAVANJE LJUDI I IMOVINE UGROŽENIH POŽAROM («Narodne novine», broj 61/94) NN 61/1994, (1103
PRAVILNIK O PODACIMA KOJE MORA SADRŽAVATI IZVJEŠĆE INSPEKTORA VATROGASTVA O DOGAĐAJU KOJI JE PROUZROČIO SMRT RADNIKA („Narodne novine“, broj 111/20) NN 111/2020, (2195
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2013. GODINI („Narodne novine“, broj 29/13) NN 29/2013, (496
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2012. GODINI („Narodne novine“, broj 52/12) NN 52/2012, (1275
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2019. GODINI („Narodne novine“, broj 2/19) NN 2/2019, (38
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2014. GODINI („Narodne novine“, broj 07/14) NN 7/2014, (115
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2015. GODINI („Narodne novine“, broj 15/15) NN 15/2015, (286
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 122/15) NN 122/2015, (2320
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2016. GODINI („Narodne novine“, broj 33/16) NN 33/2016, (891
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2018. GODINI ("Narodne novine", broj 7/18) NN 7/2018, (187
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2017. GODINI („Narodne novine“, broj 13/17) NN 13/2017, (312
PRAVILNIK O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA VATROGASNIH KADROVA («Narodne novine», broj 61/94) NN 61/1994, (1105
PRAVILNIK O MINIMALNOJ RADNOJ I ZAŠTITNOJ OPREMI, ODJEĆI I OBUĆI INSPEKTORA VATROGASTVA („Narodne novine“, broj 111/20) NN 111/2020, (2196
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ZAŠTITNU I DRUGU OSOBNU OPREMU KOJU PRIPADNICI VATROGASNIH POSTROJBI KORISTE PRILIKOM VATROGASNE INTERVENCIJE („Narodne novine“, broj 31/11) NN 31/2011, (695
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O INSPEKCIJSKIM NADZORIMA I PODUZETIM MJERAMA INSPEKTORA VATROGASTVA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE („Narodne novine“, broj 111/20) NN 111/2020, (2197
PRAVILNIK O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA VATROGASNIH POSTROJBI U VATROGASNIM INTERVENCIJAMA («Narodne novine», broj 65/94) NN 65/1994, (1155
PRAVILNIK O JEDINSTVENOM OBLIKU I KROJU ODORE ČLANOVA VATROGASNIH POSTROJBI TE OZNAKAMA ZVANJA («Narodne novine», broj 65/94) NN 65/1994, (1156
PRAVILNIK O MINIMUMU TEHNIČKE OPREME I SREDSTAVA VATROGASNIH POSTROJBI (Urednički pročišćeni tekst,»Narodne novine» broj 43/95 i 91/02 – Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava) NN 43/1995, (846
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VATROGASCE S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA («Narodne novine» broj 110/20) NN 110/2020, (2170
PROGRAM I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA («Narodne novine» broj 115/20) NN 115/2020, (2255
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ZADOVOLJITI OBRAZOVNA USTANOVA GLEDE ŠKOLOVANJA VATROGASACA («Narodne novine» broj 89/01) NN 89/2001, (1515
PRAVILNIK O MINIMUMU OPREME I SREDSTAVA ZA RAD ODREĐENIH VATROGASNIH POSTROJBI DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA («Narodne novine» broj 91/02) NN 91/2002, (1486
PRAVILNIK O USTROJU, OPREMANJU, OSPOSOBLJAVANJU, NAČINU POKRETANJA I DJELOVANJA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH POSTROJBI TE NAKNADI TROŠKOVA NASTALIH NJIHOVIM DJELOVANJEM („Narodne novine“, broj 31/11) NN 31/2011, (696
PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE INSPEKTORA ZA ZAŠTITU OD POŽARA («Narodne novine», broj 28/78 i 58/93-Zakon o zaštiti od požara ) 524.002
POSLOVNIK O RADU NACIONALNOG ODBORA ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU I GAŠENJE POŽARA („Narodne novine“, broj 123/20) NN 123/2020, (2390
STATUT NACIONALNOG ODBORA ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU I GAŠENJE POŽARA («Narodne novine», broj 65/94) NN 65/1994, (1160
POPIS PRAVNIH OSOBA OVLAŠTENIH ZA OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE VATROGASNIH KADROVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 34/97 i 60/01) NN 34/1997, (510
PLAN INTERVENCIJA KOD VELIKIH POŽARA OTVORENOG PROSTORA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 25/01) NN 25/2001, (460
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENA NALJEPNICA KOJIMA SE OZNAČAVA ODRŽAVANJE VATROGASNIH APARATA („Narodne novine“, broj 85/08) NN 85/2008, (2742
OSTALO
PODRUČJE PRIMJENE I KORIŠTENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE, PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI KORISNIKA TE SADRŽAJ I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA („Narodne novine“, broj 80/21) NN 80/2021, (1495
CJENIK VATROGASNIH INTERVENCIJA („Narodne novine“, broj 74/21) NN 74/2021, (1391
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava