Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Veterinarstvo (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O VETERINARSTVU (UPT, „Narodne novine“, broj 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21) 111.111
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI KLAONICE („Narodne novine“, broj 57/15) VET10P110
NAREDBA O MJERAMA ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U 2021. GODINI (UPT „Narodne novine“, broj 2/21, 4/21, 7/21 i 19/21) 111.111
ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA SAKUPLJANJA I TOPLINSKE PRERADE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI (“Narodne novine”, broj 64/07) 526.202
NAREDBA O MJERAMA SPRJEČAVANJA POJAVE I RANOG OTKRIVANJA UNOSA VIRUSA AFRIČKE SVINJSKE KUGE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 28/21) 111.111
PRAVILNIK O REGISTRACIJI I ODOBRAVANJU OBJEKATA TE O REGISTRACIJI SUBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM (UPT. „Narodne novine“, broj 123/19 i 3/21) 529.601
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU REGISTRACIJE FARMI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 96/15, 101/18 i 44/19) 111.111
ODLUKA O OSNIVANJU GRANIČNIH VETERINARSKIH STANICA («Narodne novine», broj 58/91) 526.201
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA SAKUPLJANJA I TOPLINSKE PRERADE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI (“Narodne novine”, broj 127/07) 526.202
ODLUKA O ODREĐIVANJU REFERENTNOG LABORATORIJA ZA VIROLOŠKE PRETRAGE NA SLINAVKU I ŠAP („Narodne novine“, broj 79/11) 526.203
PRAVILNIK O KAKVOĆI SVINJSKIH TRUPOVA I POLOVICA NA LINIJI KLANJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 85/05 i 13/06) 488.451
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE LEPTOSPIROZE ŽIVOTINJA („Narodne novine“, broj 89/11) 526.301
PRAVILNIK O ZAHTJEVIMA CERTIFICIRANJA PRI UVOZU PROIZVODA RIBARSTVA, ŽIVIH ŠKOLJKAŠA, BODLJIKAŠA, PLAŠTENJAKA I MORSKIH PUŽEVA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI („Narodne novine“, broj 107/13) 488.452
PRAVILNIK O POPISU POŠILJKA KOJE PODLIJEŽU VETERINARSKOM PREGLEDU U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst «Narodne novine», broj 97/07, 142/08, 106/11 i 101/12) 528.551
PRAVILNIK O VETERINARSKIM UVJETIMA ZA PROMET I UVOZ SJEMENA GOVEDA (Urednički pročišćeni tekst „Narodne novine“, broj 60/08 i 135/08) 750.401
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE ENZOOTSKE LEUKOZE GOVEDA („Narodne novine“, broj 30/12) 526.401
PRAVILNIK O DETALJNIM PRAVILIMA U PROMETU UNUTAR EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE ŽIVOTINJE I PROIZVODE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE IZVOZU U TREĆE ZEMLJE[1] ("Narodne novine", broj 154/08) 526.361
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA VETERINARSKIH INSPEKTORA I SLUŽBENIH VETERINARA („Narodne novine“, broj 01/13) 527.601
PRAVILNIK O PRETRAŽIVANJU SPONGIFORMNE ENCEFALOPATIJE JELENA („Narodne novine“, broj 124/10) 488.453
PRAVILNIK O DETALJNOM NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH PREGLEDA I KONTROLA ŽIVIH ŽIVOTINJA U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 2/07) 526.001
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BEDRENICE KOD ŽIVOTINJA («Narodne novine», broj 67/91) 526.501
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE NJUKASLSKE BOLESTI («Narodne novine», broj 67/91) 526.601
PRAVILNIK O KLANJU ŽIVOTINJA NAMIJENJENIH POTROŠNJI U KUĆANSTVU („Narodne novine“, broj 85/14) 526.602
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BRUCELOZE GOVEDA („Narodne novine“, broj 112/13) 526.701
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE TUBERKULOZE GOVEDA („Narodne novine“, broj 34/13) 529.901
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U VETERINARSKOJ DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 139/10) 527.301
PRAVILNIK O POPISU TREĆIH ZEMALJA I PODRUČJA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ ŠKOLJKAŠA, BODLJIKAŠA, PLAŠTENJAKA, MORSKIH PUŽEVA I PROIZVODA RIBARSTVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 3/11 i 111/12) 527.502
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ ŽIVOTINJA I SKLADIŠTA ZA SMJEŠTAJ PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA I OTPADNE ANIMALNE TVARI NA GRANIČNIM PRIJELAZIMA («Narodne novine», broj 52/93) 527.401
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI KOLODVORI I PRISTANIŠTA ZA UTOVAR, PRETOVAR I ISTOVAR POŠILJKI ŽIVOTINJA («Narodne novine», broj 52/93) 527.501
PRAVILNIK O UVJETIMA I TRAJANJU KARANTENE ZA UVEZENE ŽIVOTINJE («Narodne novine», broj 13/94) 527.601
PRAVILNIK O DOBROJ LABORATORIJSKOJ PRAKSI I VERIFIKACIJI NJENE PRIMJENE KOD ISPITIVANJA VETERINARSKO-MEDICINSKIH PROIZVODA ("Narodne novine", broj 69/07) 527.651
PRAVILNIK O REGISTRACIJI SUBJEKATA I ODOBRAVANJU OBJEKATA U KOJIMA POSLUJU SUBJEKTI U POSLOVANJU S NUSPROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI („Narodne novine“, broj 20/10) 527.701
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BRUCELOZE SVINJA (B. suis) („Narodne novine“, broj 86/12) 527.001
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI OBJEKTI ZA VALENJE DOMAĆE PERADI I PERNATE DIVLJAČI («Narodne novine», broj 36/95) 527.801
PRAVILNIK O MJERAMA ZA OTKRIVANJE, SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE GOVEĐE SPONGIFORMNE ENCEFALOPATIJE («Narodne novine», broj 44/96) 527.901
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O PROVEDBI OBVEZATNIH MJERA U ODOBRENIM OBJEKTIMA RADI SMANJENJA MIKROBIOLOŠKIH I DRUGIH ONEČIŠĆENJA MESA, MESNIH PROIZVODA I OSTALIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOGA PODRIJETLA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI („Narodne novine“, broj 128/12) 528.001
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O MODELU CERTIFIKATA ZA ŽIVOTINJE AKVAKULTURE I NJIHOVE PROIZVODE („Narodne novine“, broj 107/13) 526.351
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZDAVANJA, PRODULJIVANJA I ODUZIMANJA ODOBRENJA ZA RAD VETERINARA (LICENCIJE) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 2/10 i 33/13) 528.401
PRAVILNIKO POSTUPKU PRIZNAVANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA I UVJETIMA ZA PRIVREMENO ILI POVREMENO OBAVLJANJE VETERINARSKE DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 2/10) 528.402
PRAVILNIK O OZNAČAVANJU PASA („Narodne novine“, broj 72/10) 529.701
PRAVILNIK O VJEŽBENIČKOM STAŽU VETERINARSKIH DJELATNIKA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 5/99 i 44/99) 528.601
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE TRIHINELOZE SVINJA («Narodne novine», broj 81/99) 528.701
PRAVILNIK O MJERAMA SUZBIJANJA I ISKORJENJIVANJA INFEKCIOZNE ANEMIJE KOPITARA («Narodne novine», broj 42/13) 528.801
PRAVILNIK O VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OBJEKTI ZA UZGOJ, PROIZVODNJU I STAVLJANJE U PROMET RIBA I PROIZVODA OD RIBA TE RAKOVA I PROIZVODA OD RAKOVA («Narodne novine», broj 148/99) 528.901
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BJESNOĆE KOD ŽIVOTINJA («Narodne novine», broj 32/00) 529.001
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE SLINAVKE I ŠAPA («Narodne novine», broj 50/13) 529.101
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKO-SANITARNOG PREGLEDA I KONTROLE NOJEVA («Narodne novine», broj 150/02) 529.201
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA SAKUPLJANJE I TOPLINSKU PRERADU NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI („Narodne novine“, broj 99/08) 529.301
PRAVILNIK O VOĐENJU UPISNIKA ODOBRENIH OBJEKATA («Narodne novine», broj 88/03) 529.501
PRAVILNIK O UVJETIMA POD KOJIMA POSJEDNICI ŽIVOTINJA IMAJU PRAVO ODABRATI OVLAŠTENU VETERINARSKU ORGANIZACIJU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 181/03 i 145/08) 529.801
PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU LOVACA ZA PRVI PREGLED ODSTRIJELJENE DIVLJAČI NAMIJENJENE STAVLJANJU NA TRŽIŠTE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 102/14 i 55/20) 531.322
PRAVILNIK O VISINI NAKNADA ZA VETERINARSKE PREGLEDE ŽIVIH ŽIVOTINJA U UNUTARNJEM PROMETU I SVJEDODŽBI O ZDRAVSTVENOM STANJU I MJESTU PODRIJETLA ŽIVOTINJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 104/08 i 80/12) 529.951
PRAVILNIK O VETERINARSKIM PREGLEDIMA ŽIVIH ŽIVOTINJA U UNUTARNJEM PROMETU I SVJEDODŽBI O ZDRAVSTVENOM STANJU I MJESTU PODRIJETLA ŽIVOTINJE („Narodne novine“, broj 87/08) 529.901
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BOLESTI PLAVOGA JEZIKA («Narodne novine», broj 103/04) 530.001
PRAVILNIK O OBVEZNOM OZNAČAVANJU I UPISU U JEDINSTVENI REGISTAR DOMAĆIH ŽIVOTINJA TE VOĐENJU EVIDENCIJA («Narodne novine», broj 110/04) 530.101
PRAVILNIK O MJERAMA SUZBIJANJA I ISKORJENJIVANJA PČELINJIH BOLESTI («Narodne novine», broj 114/04) 530.201
PRAVILNIK O VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM UVJETIMA ZA IZLOV, UZGOJ, PROČIŠĆAVANJE I STAVLJANJE U PROMET ŽIVIH ŠKOLJKAŠA («Narodne novine», broj 117/04) 530.301
PRAVILNIK O MJERAMA ZA MONITORING ODREĐENIH TVARI I NJIHOVIH REZIDUA U ŽIVIM ŽIVOTINJAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOGA PODRIJETLA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 118/04, 138/08 i 15/10) 530.401
PRAVILNIK O PRAVILIMA SLUŽBENOG UZORKOVANJA U SVRHU MONITORINGA ODREĐENIH TVARI I REZIDUA U ŽIVIM ŽIVOTINJAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA[1] (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 138/08 i 142/12) 530.402
PRAVILNIK O POŠILJKAMA ZA KOJE NIJE POTREBNO RJEŠENJE O VETERINARSKIM UVJETIMA ZA UVOZ („Narodne novine“, broj 53/11) 530.501
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BRUCELOZE (B. MELITENSIS) I UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE ZDRAVSTVENOG STATUSA STADA OVACA I KOZA U ODNOSU NA BRUCELOZU (B. MELITENSIS) («Narodne novine», broj 146/04) 530.601
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKIH PREGLEDA I KONTROLA ŽIVIH ŽIVOTINJA U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 154/08, 154/09, 28/10 i 50/11) 530.701
PRAVILNIK O DETALJNOM NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH PREGLEDA I KONTROLA ŽIVIH ŽIVOTINJA U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 2/07) 530.801
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH PREGLEDA GOTOVE STOČNE HRANE, ADITIVA I LIJEKOVA U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 151/04) 531.001
PRAVILNIK O MJERAMA ZA OTKRIVANJE, SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE KLASIČNE SVINJSKE KUGE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 187/04 i 123/08) 531.201
PRAVILNIK O OBRASCU CERTIFIKATA ZA JAJNE STANICE I ZAMETKE SVINJA U PROMETU S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE[1] ("Narodne Novine", broj 25/09) 534.730
PRAVILNIK O PROVOĐENJU ANALITIČKIH METODA I TUMAČENJU REZULTATA («Narodne novine», broj 2/05) 531.301
NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O DODATNIM ZAHTJEVIMA ZA NADZIRANJE INFLUENCE PTICA U DIVLJIH PTICA („Narodne novine“, broj 50/15) 533.551
PRAVILNIK O DIJAGNOSTIČKOM PRIRUČNIKU ZA KLASIČNU SVINJSKU KUGU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 16/05 i 62/08) 531.501
PRAVILNIK O OPASNIM PSIMA («Narodne novine», broj 26/05) 531.601
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE INFEKCIJE BRUCELLOM OVIS («Narodne novine», broj 30/05) 531.701
PRAVILNIK O NAČINU PRAĆENJA ZOONOZA I UZROČNIKA ZOONOZA («Narodne novine», broj 42/13) 531.801
PRAVILNIK O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA PRILIKOM PREMJEŠTANJA I UVOZA KOPITARA IZ TREĆIH ZEMALJA ("Narodne novine", broj 78/12) 531.901
PRAVILNIK O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I OBRASCIMA VETERINARSKIH CERTIFIKATA ZA UVOZ REGISTRIRANIH KOPITARA TE KOPITARA ZA RASPLOD I PROIZVODNJU[1] („Narodne novine“, broj 120/10) 531.902
PRAVILNIK O UVJETIMA U POSLOVANJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE («Narodne novine», broj 84/06) 532.001
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI FARME I UVJETIMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA NA FARMAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 136/05, 101/07, 11/10, 28/10, 44/10, 77/10, 113/10 i 119/10) 532.301
PRAVILNIK O ELEKTRONIČKOM UPISNIKU O POSLOVANJIMA AKVAKULTURE I AUTORIZIRANIM OBJEKTIMA ZA PRERADU[1] (“Narodne novine”, broj 78/10) 532.402
PRAVILNIK O UČESTALOSTI SLUŽBENIH KONTROLA I VISINI NAKNADA ZA SLUŽBENE KONTROLE („Narodne novine“, broj 39/09) 532.401
PRAVILNIK O VETERINARSKIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE U PROMET GOVEDA I SVINJA („Narodne novine“, broj 5/16) 532.501
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA O OBAVLJANJU POSLOVA VETERINARSKE DJELATNOSTI TE O NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU SLUŽBENE EVIDENCIJE I IZVJEŠĆA U KLAONICI („Narodne novine“, broj 84/11) 532.652
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KLAONICE, MLJEKARA I PROSTORIJE ZA PRERADU NAMIRNICA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA I STOČNA SAJMIŠTA («Narodne novine», broj 20/68, 24/68 i 3/83) 534.501
PRAVILNIK O MJERAMA KONTROLE NEWCASTLESKE BOLESTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 45/13 i 72/18) 534.611
PRAVILNIK O POSEBNIM KRITERIJIMA ZA PROVEDBU SEROLOŠKIH TESTOVA ZA PRAĆENJE UČINKOVITOSTI CJEPIVA PROTIV BJESNOĆE[1] („Narodne novine“, broj 89/11) 534.601
PRAVILNIK O PROVEDBI PRAVILNIKA O POSEBNIM KRITERIJIMA ZA PROVEDBU SEROLOŠKIH TESTOVA ZA PRAĆENJE UČINKOVITOSTI CJEPIVA PROTIV BJESNOĆE[1] („Narodne novine“, broj 89/11) 534.602
PRAVILNIK O SMANJENOJ UČESTALOSTI FIZIČKIH PREGLEDA POŠILJAKA ODREĐENIH PROIZVODA KOJE PODLIJEŽU VETERINARSKOM PREGLEDU I KONTROLI, A KOJE SE UVOZE U REPUBLIKU HRVATSKU IZ DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE EUROPSKE UNIJE (»Narodne novine«, broj 133/06) 534.612
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI SAJMOVI, TRŽNICE, IZLOŽBE, DOGONI I DRUGA OTKUPNA MJESTA TE JAVNE SMOTRE ŽIVOTINJA («Narodne novine», broj 3/83) 534.601
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I KONTROLU INFLUENCE PTICA (»Narodne novine«, broj 131/06) 534.612
PRAVILNIK O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I VETERINARSKOM CERTIFICIRANJU ZA PONOVNI ULAZAK REGISTRIRANIH KONJA ZA UTRKE, NATJECANJE I KULTURNA DOGAĐANJA NAKON PRIVREMENOG IZVOZA („Narodne novine“, broj 70/10) 534.721
PRAVILNIK O MJERAMA KONTROLE AFRIČKE SVINJSKE KUGE („Narodne novine“, broj 112/07) 534.613
PRAVILNIK O MONITORINGU ODREĐENIH TVARI I NJIHOVIH REZIDUA U ŽIVIM ŽIVOTINJAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOGA PODRIJETLA1 (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 79/08 i 51/13) 534.713
PRAVILNIK O DODATNIM JAMSTVIMA ZA TRGOVINU GOVEDIMA U ODNOSU NA ZARAZNI GOVEĐI RINOTRAHEITIS / ZARAZNI PUSTULARNI VULVOVAGINITIS I UVJETIMA ZA UTVRĐIVANJE STATUSA STADA[1] (“Narodne novine”, broj 153/09) 531.305
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PREVALENCIJE I OTPORNOSTI BAKTERIJA RODA CAMPYLOBACTER SPP. NA ANTIMIKROBNE PRIPRAVKE U JATIMA TOVNIH PILIĆA I UTVRĐIVANJU PREVALENCIJE BAKTERIJA CAMPYLOBACTER SPP. I SALMONELLA SPP. U TRUPOVIMA TOVNIH PILIĆA[1] („Narodne novine“, broj 31/10) 534.615
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O POPISU TREĆIH ZEMALJA, PODRUČJA, ZONA ILI KOMPARTMENTA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ I PROVOZ PERADI I PROIZVODA OD PERADI TE O ZAHTJEVIMA VETERINARSKOG CERTIFICIRANJA („Narodne novine“, broj 107/13) 531.310
PRAVILNIK O SMJERNICAMA ZA PROGRAME NADZIRANJA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA TEMELJENIH NA PROCJENI RIZIKA[1] („Narodne novine“, broj 88/10) 534.721
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA VISOKO PATOGENE INFLUENCE PTICA NA DRUGE PTICE DRŽANE U ZATOČENIŠTVU U ZOOLOŠKIM VRTOVIMA I ODOBRENIM TIJELIMA, INSTITUTIMA ILI CENTRIMA1 („Narodne novine“, broj 116/08) 534.717
PRAVILNIK O POPISU ZARAZNIH BOLESTI KOJE SE SUZBIJAJU PRILIKOM UNOŠENJA ŽIVOTINJA U REPUBLIKU HRVATSKU («Narodne novine», broj 62/08) 534.621
PRAVILNIK O OBRASCU CERTIFIKATA ZA SJEME, JAJNE STANICE I ZAMETKE OVACA I KOZA („Narodne novine“, broj 62/09) 534.787
PRAVILNIK O UVJETIMA NEKOMERCIJALNOG KRETANJA MLADIH PASA I MAČAKA1 («Narodne novine», broj 124/08) 531.302
PRAVILNIK O ZAHTJEVIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I JAVNOG ZDRAVLJA TE OBRASCIMA CERTIFIKATA ZA UVOZ ODREĐENIH PROIZVODA OD MESA, OBRAĐENIH ŽELUDACA, MJEHURA I CRIJEVA ZA PREHRANU LJUDI[1] („Narodne novine“, broj 156/09) 531.308
PRAVILNIK O MJERAMA KONTROLE ARTERITISA KONJA („Narodne novine“, broj 62/09) 534.788
PRAVILNIK O OBVEZNOM OZNAČAVANJU I REGISTRACIJI SVINJA („Narodne novine“, broj 21/20) 534.614
PRAVILNIK O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I VETERINARSKOM CERTIFICIRANJU ZA UVOZ JAJNIH STANICA I ZAMETAKA KOPITARA[1] („Narodne novine“, broj 102/10) 531.302
PRAVILNIK O ZAŠTITNIM MJERAMA RADI VISOKO PATOGENE INFLUENCE PTICA I KRETANJU PTICA – KUĆNIH LJUBIMACA U PRATNJI VLASNIKA PRI ULASKU U REPUBLIKU HRVATSKU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 28/09, 23/10 i 142/11) 534.785
PRAVILNIK O VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PRISTOJBI ZA SLUŽBENE KONTROLE KOJE SE PROVODE NAD ŽIVOTINJAMA I ROBOM NA GRANICAMA REPUBLIKE HRVATSKE S TREĆIM ZEMLJAMA („Narodne novine“, broj 116/19) 534.715
PRAVILNIK O DODATNIM JAMSTVIMA U TRGOVINI SVINJAMA U ODNOSU NA BOLEST AUJESZKOGA ("Narodne novine", broj 71/14) 534.793
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI VETERINARSKE ORGANIZACIJE, VETERINARSKA PRAKSA I VETERINARSKA SLUŽBA U SUSTAVU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 103/13, 130/14 i 9/19) 534.785
PRAVILNIK O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA KOJI SE PRIMJENJUJU NA ŽIVOTINJE AKVAKULTURE I NJIHOVE PROIZVODE TE SPRJEČAVANJU I SUZBIJANJU ODREĐENIH BOLESTI AKVATIČNIH ŽIVOTINJA („Narodne novine“, broj 132/14) 534.619
PRAVILNIK O GRANIČNIM PRIJELAZIMA ODREĐENIM ZA NEKOMERCIJALNO PREMJEŠTANJE KUĆNIH LJUBIMACA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 91/13, 132/13, 44/14 i 87/15) 534.787
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI SAJMOVI ZA ŽIVOTINJE („Narodne novine“, broj 45/11) 531.302
PRAVILNIK O VETERINARSKIM UVJETIMA ZA PROMET I UVOZ SJEMENA GOVEDA („Narodne novine“, broj 60/08) 534.619
PRAVILNIK O VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE U PROMET OVACA I KOZA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 51/09 i 44/13) 534.785
PRAVILNIK O SHEMI TESTIRANJA ZA SMANJENJE PRISUTNOSTI SEROTIPOVA SALMONELA U ODRASLIH RASPLODNIH JATA VRSTE GALLUS GALLUS (“Narodne novine”, broj 65/11) 534.614
PRAVILNIK O PRIVREMENOM ULASKU I UVOZU REGISTRIRANIH KONJA IZ JUŽNOAFRIČKE REPUBLIKE („Narodne novine“, broj 41/10) 531.312
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA ZONIRANJE I SLUŽBENO NADZIRANJE U SLUČAJU SUMNJE ILI POTVRĐENOG SLUČAJA ZARAZNE ANEMIJE LOSOSA („Narodne novine“, broj 150/09) 531.304
PRAVILNIK O PROVOĐENJU OBVEZNOG OZNAČAVANJA I REGISTRACIJE GOVEDA („Narodne novine“, broj 108/13) 534.613
PRAVILNIK O KONTROLI ODREĐENIH BOLESTI ŽIVOTINJA I POSEBNIM MJERAMA KOJE SE ODNOSE NA VEZIKULARNU ENTEROVIRUSNU BOLEST SVINJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 115/07 i 45/13) 634.618
PRAVILNIK O PROVOĐENJU OBVEZNOG OZNAČAVANJA I REGISTRACIJE OVACA I KOZA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 111/07, 128/08, 154/08, 9/10, 110/10 i 124/11) 534.617
PRAVILNIK O SMJERNICAMA I POSTUPKU ELEKTRONIČKOG OZNAČAVANJA OVACA I KOZA („Narodne novine“, broj 36/12) 534.728
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA UNOŠENJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA U OSOBNOJ PRTLJAZI PUTNIKA („Narodne novine“, broj 68/08) 534.618
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ODOBRENJE GRANIČNIH VETERINARSKIH POSTAJA ODGOVORNIH ZA VETERINARSKE PREGLEDE PROIZVODA KOJI SE UNOSE U REPUBLIKU HRVATSKU IZ TREĆIH ZEMALJA („Narodne novine“, broj 72/08) 534.619
PRAVILNIK O VETERINARSKIM UVJETIMA KOJI SE PRIMJENJUJU U PROMETU I UVOZU ZAMETAKA GOVEDA1 («Narodne novine», broj 74/08) 534.712
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DIJAGNOSTIČKOG POSTUPKA, METODA UZIMANJA UZORAKA I KRITERIJA ZA VREDNOVANJE REZULTATA LABORATORIJSKIH TESTOVA ZA POTVRĐIVANJE I DIFERENCIJALNO DIJAGNOSTICIRANJE VEZIKULARNE ENTEROVIRUSNE BOLESTI SVINJA („Narodne novine“, broj 99/08) 534.713
PRAVILNIK O DIJAGNOSTIČKOM PRIRUČNIKU ZA INFLUENCU PTICA („Narodne novine“, broj 99/08) 534.714
PRAVILNIK O MJERAMA KONTROLE I SUZBIJANJA KONJSKE KUGE1 („Narodne novine“, broj 112/08) 534.715
PRAVILNIK O VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM UVJETIMA KOJI SE PRIMJENJUJU U PROMETU I UVOZU SJEMENA SVINJA DOMAĆIH VRSTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 134/13, 132/14 i 140/14) 534.716
PRAVILNIK O DIJAGNOSTIČKOM PRIRUČNIKU ZA AFRIČKU SVINJSKU KUGU1 („Narodne novine“, broj 116/08) 534.718
PRAVILNIK O IZDAVANJU CERTIFIKATA ZA ŽIVE ŽIVOTINJE I PROIZVODE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA U MEĐUNARODNOM PROMETU[1] (“Narodne novine ”, broj 137/08) 534.719
PRAVILNIK O VETERINARSKIM PREGLEDIMA U PROMETU S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE S CILJEM STVARANJA JEDINSTVENOG TRŽIŠTA[1] („Narodne novine“, broj 139/08) 534.721
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKIH PREGLEDA I UVJETIMA CERTIFICIRANJA PROIZVODA KOJI SE UNOSE U SLOBODNE ZONE, SLOBODNA SKLADIŠTA, CARINSKA SKLADIŠTA ILI ZA SUBJEKTE KOJI OPSKRBLJUJU POMORSKA PRIJEVOZNA SREDSTVA U PREKOGRANIČNOM PROMETU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 139/08 i 94/10) 534.722
PRAVILNIK O PUTOVNICI ZA KUĆNE LJUBIMCE („Narodne novine“, broj 145/14) 534.723
PRAVILNIK O IZRADI PLANOVA UZORKOVANJA I DIJAGNOSTIČKIH METODA ZA OTKRIVANJE I POTVRĐIVANJE PRISUTNOSTI BOLESTI MEKUŠACA BONAMIOZE (Bonamia ostreae) I MARTEILIOZE (Marteilia refringens) („Narodne novine“, broj 142/08) 534.724
PRAVILNIK O PLANOVIMA UZORKOVANJA I DIJAGNOSTIČKIM METODAMA ZA OTKRIVANJE I POTVRĐIVANJE ODREĐENIH BOLESTI RIBA[1] ("Narodne novine", broj 142/08) 534.725
PRAVILNIK O USKLAĐENIM STANDARDIMA ZA ANALIZU ODREĐENIH REZIDUA U PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI SE UVOZE IZ TREĆIH ZEMALJA („Narodne novine“, broj 145/08) 534.726
PRAVILNIK O VETERINARSKIM PREGLEDIMA ODREĐENIH ŽIVIH ŽIVOTINJA I PROIZVODA U PROMETU S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE („Narodne novine“, broj 101/18) 534.727
PRAVILNIK O ODOBRENIM NACIONALNIM MJERAMA ODREĐENIH DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE ZA OGRANIČAVANJE UČINKA ODREĐENIH BOLESTI ŽIVOTINJA AKVAKULTURE I SLOBODNOŽIVUĆIH AKVATIČNIH ŽIVOTINJA („Narodne novine“, broj 98/11) 531.309
PRAVILNIK O POPISU TREĆIH ZEMALJA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ JAJNIH STANICA, ZAMETAKA I SJEMENA SVINJA[1] („Narodne novine“, broj 28/10) 531.309
PRAVILNIK O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I VETERINARSKOM CERTIFICIRANJU ZA PRIVREMENI ULAZAK REGISTRIRANIH KONJA („Narodne novine“, broj 28/10) 531.311
PRAVILNIK O STRUČNOM SUSTAVU ZA KONTROLU PROMETA ŽIVOTINJAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA TE DRUGIM PROIZVODIMA („Narodne novine“, broj 5/10) 531.308
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA UPISNIKA ODOBRENIH SUBJEKATA I LABORATORIJA U SKLADU S VETERINARSKIM I ZOOTEHNIČKIM PROPISIMA („Narodne novine“, broj 61/10) 534.794
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PREKRCAJ NA GRANIČNOJ VETERINARSKOJ POSTAJI POŠILJAKA PROIZVODA NAMIJENJENIH UVOZU ILI ZA TREĆE ZEMLJE ("Narodne novine", broj 16/13) 534.728
PRAVILNIK O PRIJAVI BOLESTI ŽIVOTINJA („Narodne novine“, broj 65/20) 534.729
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PROVOZ CESTOM PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ JEDNE TREĆE ZEMLJE U DRUGU TREĆU ZEMLJU PREKO EUROPSKE UNIJE («Narodne novine», broj 32/09) 534.783
PRAVILNIK O VETERINARSKIM UVJETIMA ZA UVOZ I PROVOZ ODREĐENIH ŽIVIH PAPKARA I KOPITARA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 41/09 i 32/13) 534.784
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BRUCELOZE (B. melitensis) („Narodne novine“, broj 114/14) 534.786
PRAVILNIK O OBRASCIMA VETERINARSKIH CERTIFIKATA ZA UVOZ I NEKOMERCIJALNO KRETANJE PASA, MAČAKA I PITOMIH VRETICA IZ TREĆIH ZEMALJA („Narodne novine“, broj 93/12) 534.788
PRAVILNIK O STATUSU DRŽAVA ILI REGIJA U ODNOSU NA GOVEĐU SPONGIFORMNU ENCEFALOPATIJU („Narodne novine“, broj 64/09) 534.789
PRAVILNIK O VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA KOJI SE IZDAJU BEZ VETERINARSKOG RECEPTA A PRIMJENJUJU SE NA ŽIVOTINJAMA NAMIJENJENIMA ZA PREHRANU LJUDI[1] („Narodne novine“, broj 67/09) 534.791
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UVOZ MAČAKA, PASA I PITOMIH VRETICA NAMIJENJENIH USTANOVAMA, INSTITUTIMA ILI CENTRIMA (“Narodne novine”, broj 68/09) 534.792
PRAVILNIK O MJERAMA ZA KONTROLU I ISKORJENJIVANJE BOLESTI PLAVOGA JEZIKA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 73/09 i 44/13) 534.793
PRAVILNIK O UJEDNAČENOM PRAĆENJU OTPORNOSTI BAKTERIJA RODA SALMONELLA U PERADI I SVINJA NA ANTIMIKROBNE PRIPRAVKE („Narodne novine“, broj 75/09) 534.794
PRAVILNIK O ZAHTJEVIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I JAVNOG ZDRAVLJA ZA PROMET I UVOZ ODREĐENIH PROIZVODA[1] ("Narodne novine", broj 81/09) 543.795
PRAVILNIK O VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM ZAHTJEVIMA ZA STAVLJANJE U PROMET I UVOZ ŽIVOTINJA, SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA KOJI NE PODLIJEŽU ZAHTJEVIMA PROPISA IZ DODATKA A DIJELA I. PRAVILNIKA O VETERINARSKIM I ZOOTEHNIČKIM PREGLEDIMA ODREĐENIH... (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 137/13, 82/14 i 123/19) 543.797
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I UVJETIMA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA ZA UVOZ PČELA (APIS MELLIFERA I BOMBUS SPP.) IZ ODREĐENIH TREĆIH ZEMALJA („Narodne novine“, broj 107/13) 543.808
PRAVILNIK O SUSTAVU OZNAČAVANJA PASA I MAČAKA IZ REPUBLIKE HRVATSKE KOJI SE STAVLJAJU NA TRŽIŠTE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA I IRSKE („Narodne novine“, broj 100/09) 543.805
PRAVILNIK[1] O DODATNIM JAMSTVIMA ZA GOSPODARSTVA U ODNOSU NA TRANSMISIVNE SPONGIFORMNE ENCEFALOPATIJE U OVACA ("Narodne novine", broj 101/09) 543.805
PRAVILNIK[1] O CJEPIVIMA PROTIV BRUCELOZE GOVEDA ("Narodne novine", broj 101/09) 543.806
PRAVILNIK[1] O ZAHTJEVU ZA ODREĐENE KATEGORIJE MUŠKIH GRLA KOPITARA U ODNOSU NA ARTERITIS KONJA, KOJI SE PRIMJENJUJE PRILIKOM PREMJEŠTANJA I UVOZA IZ TREĆIH ZEMALJA ("Narodne novine", broj 101/09) 543.807
PRAVILNIK O OBRASCU VETERINARSKOG CERTIFIKATA ZA STAVLJANJE U PROMET SJEMENA KOPITARA[1] ("Narodne novine", broj 110/09) 543.808
PRAVILNIK O POPISU LABORATORIJA ZA PROVJERU UČINKOVITOSTI CIJEPLJENJA PROTIV BJESNOĆE U ODREĐENIH DOMAĆIH MESOJEDA („Narodne novine“, broj 112/09) 534.809
PRAVILNIK O DODATNIM JAMSTVIMA U ODNOSU NA SALMONELU ZA POŠILJKE KONZUMNIH NESILICA PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE HRVATSKE NAMIJENJENIH STAVLJANJU NA TRŽIŠTE U REPUBLICI FINSKOJ I KRALJEVINI ŠVEDSKOJ („Narodne novine“, broj 137/09) 531.303
PRAVILNIK O OBRASCU VETERINARSKOG CERTIFIKATA ZA STAVLJANJE U PROMET JAJNIH STANICA I ZAMETAKA KOPITARA („Narodne novine“, broj 118/09) 531.302
PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA VETERINARSKO-MEDICINSKIH PROIZVODA („Narodne novine“, broj 146/09) 531.303
PRAVILNIK O ODOBRAVANJU TESTOVA ZA UTVRĐIVANJE PROTUTIJELA ZA BRUCELOZU GOVEDA (“Narodne novine”, broj 152/09) 531.304
PRAVILNIK O DODATNIM JAMSTVIMA U ODNOSU NA SALMONELU ZA POŠILJKE RASPLODNE PERADI I JEDNODNEVNIH PILIĆA ZA RASPLOD ILI PROIZVODNJU PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE HRVATSKE NAMIJENJENIH STAVLJANJU NA TRŽIŠTE U REPUBLICI FINSKOJ I KRALJEVINI ŠVEDSKOJ[1] (“Narodne novine”, broj 152/09) 531.304
PRAVILNIK KOJIM SE UTVRĐUJU KRITERIJI ZA GODIŠNJE TESTIRANJE RASPLODNE PERADI NA NEWCASTLESKU BOLEST[1] (“Narodne novine”, broj 153/09) 531.306
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA U SKLADU S PRAVILNIKOM O VETERINARSKIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE U PROMET GOVEDA I SVINJA[1] („Narodne novine“, broj 154/09) 531.307
PRAVILNIK O OBIMU I UČESTALOSTI UZORKOVANJA U SVRHU MONITORINGA ODREĐENIH TVARI I NJIHOVIH REZIDUA U ODREĐENIM PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA („Narodne novine“, broj 15/10) 531.308
PRAVILNIK O SMANJENJU PREVALENCIJE SALMONELLA ENTERITIDIS I SALMONELLA TYPHIMURIUM U PURANA[1] („Narodne novine“, broj 34/10) 531.309
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM UVJETIMA ZA PROVOZ KOPITARA („Narodne novine“, broj 36/10) 531.311
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PREVALENCIJE SALMONELLA SPP. I METICILIN REZISTENTNOG STAPHYLOCOCCUS AUREUS U STADIMA RASPLODNIH SVINJA[1] („Narodne novine“, broj 55/10) 534.720
PRAVILNIK O OVLAŠĆIVANJU SLUŽBENIH I REFERENTNIH LABORATORIJA U PODRUČJU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 102/10) 534.720
PRAVILNIK O UVOZU SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA VRSTA OVACA I KOZA IZ TREĆIH ZEMALJA[1] („Narodne novine“, broj 120/10) 531.310
PRAVILNIK O UVJETIMA UVOZA SJEMENA GOVEDA DOMAĆIH VRSTA („Narodne novine“, broj 141/10) 531.311
PRAVILNIK O ZAHTJEVIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I VETERINARSKOM CERTIFICIRANJU ZA UVOZ ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA IZ TREĆIH ZEMALJA[1] („Narodne novine“, broj 146/10) 531.312
PRAVILNIK O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA PRI STAVLJANJU U PROMET NA PODRUČJU EUROPSKE UNIJE TE UVOZU IZ TREĆIH ZEMALJA PERADI I JAJA ZA VALENJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 107/11 i 42/13) 531.314
PRAVILNIK ZA KONTROLU SALMONELA I DRUGIH ODREĐENIH UZROČNIKA ZOONOZA KOJI SE PRENOSE HRANOM („Narodne novine“, broj 58/12) 531.315
PRAVILNIK O UVJETIMA KARANTENE ZA AKVATIČNE ŽIVOTINJE („Narodne novine“, broj 58/12) 531.316
PRAVILNIK O POSEBNIM PRAVILIMA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA KOJE SE PROVODE NA PROIZVODNIM PODRUČJIMA I PODRUČJIMA ZA PONOVNO POLAGANJE ŽIVIH ŠKOLJKAŠA („Narodne novine“, broj 82/14) 531.321
PRAVILNIK O MJERAMA KONTROLE, SUZBIJANJA I ISKORJENJIVANJA BOLESTI AUJESZKOGA („Narodne novine“, broj 95/12) 531.317
PRAVILNIK O HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA POSEBNE HRANIDBENE NAMJENE („Narodne novine“, broj 133/13) 531.318
PRAVILNIK O ORALNOM CIJEPLJENJU LISICA („Narodne novine“, broj 137/13) 531.319
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UVOZ I STAVLJANJE NA TRŽIŠTE HRANE ZA ŽIVOTINJE NEŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ TREĆIH ZEMALJA („Narodne novine“, broj 158/13) 531.321
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE DOMAĆIH I DIVLJIH SVINJA I NJIHOVIH PROIZVODA RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE (“Narodne novine“, broj 12/12) 526.003
NAREDBA O ZABRANI PRIMJENE ODREĐENIH TVARI HORMONSKOG ILI TIREOSTATSKOG UČINKA I BETA-AGONISTA NA FARMSKIM ŽIVOTINJAMA („Narodne novine“, broj 51/13) 532.801
NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O POPISU TREĆIH ZEMALJA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ ŽIVE RIBE, NJIHOVIH JAJA I GAMETA NAMIJENJENIH UZGOJU U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 107/13) 531.303
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA TRANSMISIVNIH SPONGIFORMNIH ENCEFALOPATIJA («Narodne novine», broj 3/06) 533.501
NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O ZABRANI PRIMJENE ODREĐENIH VETERINARSKIH LIJEKOVA NA ŽIVOTINJAMA KOJE SE KORISTE ZA PREHRANU LJUDI («Narodne novine», broj 70/06) 553.571
NAREDBA O VISINI NAKNADE ZA SVJEDODŽBU O ZDRAVSTVENOM STANJU ŽIVOTINJA («Narodne novine», broj 26/04) 532.901
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE PERADI I PROIZVODA OD PERADI IZ POJEDINIH ZEMALJA ČLANICA EU RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA INFLUENCE PTICA („Narodne novine“, broj 16/07) 533.701
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE PERADI I PROIZVODA OD PERADI IZ ODREĐENIH ZEMALJA ČLANICA EUROPSKE UNIJE RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA INFLUENCE PTICA («Narodne novine», broj 113/06) 533.801
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE PERADI I PROIZVODA OD PERADI IZ BOSNE I HERCEGOVINE RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA INFLUENCE PTICA («Narodne novine», broj 41/06) 533.901
NAREDBA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U REPUBLIKU HRVATSKU ZARAZNE BOLESTI SLINAVKE I ŠAPA IZ ZEMALJA KOJE NISU ČLANICE EUROPSKE UNIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 15/08 i 20/08) 534.001
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE PERADI I PROIZVODA OD PERADI RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA U REPUBLIKU HRVATSKU NEWCASTLESKE BOLESTI („Narodne novine“, broj 27/11) 534.101
NAREDBA O GRANIČNIM PRIJELAZIMA NA KOJIMA JE POSTAVLJENA VETERINARSKA INSPEKCIJA («Narodne novine», broj 73/05) 533.301
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE DOMAĆIH I DIVLJIH PREŽIVAČA I GENETSKOG MATERIJALA PODRIJETLOM OD PREŽIVAČA IZ DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA U REPUBLIKU.... („Narodne novine“, broj 142/12) 534.201
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE PERADI I PROIZVODA OD PERADI IZ POJEDINIH ZEMALJA ČLANICA EU RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA INFLUENCE PTICA („Narodne novine“ broj 93/07) 534.411
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ KINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 107/12 i 118/12) 543.414
NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O ZABRANI PRIMJENE ODREĐENIH VETERINARSKIH LIJEKOVA NA ŽIVOTINJAMA KOJE SE KORISTE ZA PREHRANU LJUDI („Narodne novine“, broj 119/14) 534.618
NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U REPUBLIKU HRVATSKU ZARAZNE BOLESTI SLINAVKE I ŠAPA IZ UJEDINJENOG KRALJEVSTVA I CIPRA ("Narodne novine", broj 41/09) 534.621
NAREDBU O OBVEZNOM PREGLEDU MESA SVINJA NA PRISUTNOST OBLIĆA RODA TRICHINELLA KOD KLANJA ZA OSOBNU UPORABU U KUĆANSTVU („Narodne novine“, broj 28/10) 534.620
NAREDBA O PRIZNAVANJU CJEPIVA PROTIV BJESNOĆE („Narodne novine“, broj 39/08) 534.622
NAREDBA O ZABRANI STAVLJANJA U PROMET I PRIMJENI GOVEĐEG HORMONA SOMATOTROPINA („Narodne novine“, broj 93/08) 534.623
NAREDBA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U REPUBLIKU HRVATSKU ZARAZNE BOLESTI SLINAVKE I ŠAPA ("Narodne novine", broj 17/09) 534.624
NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O POVEĆANOM ODSTRELU LISICA ("Narodne novine", broj 03/14) 534.404
NAREDBA O POPISU ZEMALJA, NJIHOVIH PODRUČJA, ZONA ILI KOMPARTMENTA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ SVJEŽEG MESA U REPUBLIKU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 65/09) 534.408
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE ŽIVIH KOPITARA PODRIJETLOM IZ BOSNE I HERCEGOVINE ("Narodne Novine", broj 115/11) 534.405
NAREDBA O PROVOĐENJU POSEBNIH MJERA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BJESNOĆE KOD ŽIVOTINJA NA PODRUČJU OPĆINE DVOR I GRADA GLINA („Narodne novine“, broj 45/09) 534.406
NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O ZABRANI UVOZA I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE ŽIVIH SVINJA I NJIHOVIH PROIZVODA RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA VIRUSA SVINJSKE GRIPE PODTIPA H1N1 („Narodne novine“, broj 70/09) 534.407
NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O POPISU ZEMALJA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ ODREĐENIH MESNIH PROIZVODA, OBRAĐENIH ŽELUDACA, MJEHURA I CRIJEVA ZA PREHRANU LJUDI IZ TREĆIH ZEMALJA U REPUBLIKU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 40/10) 534.408
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE PERADI I PROIZVODA OD PERADI IZ POJEDINIH ZEMALJA ČLANICA EU RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA INFLUENCE PTICA („Narodne novine“, broj 41/10) 534.704
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE DOMAĆIH I DIVLJIH SVINJA I PROIZVODA PODRIJETLOM OD NAVEDENIH ŽIVOTINJA IZ REPUBLIKE ITALIJE – REGIJA KALABRIJA, KAMPANIJA I LAZIO („Narodne novine“, broj 23/10) 534.703
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE DOMAĆIH I DIVLJIH SVINJA I NJIHOVIH PROIZVODA IZ ODREĐENIH DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA KLASIČNE SVINJSKE KUGE („Narodne novine“, broj 65/12) 534.702
NAREDBA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U REPUBLIKU HRVATSKU ZARAZNE BOLESTI SLINAVKE I ŠAPA ("Narodne novine", broj 42/12) 534.703
NAREDBA O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE PERADI I PROIZVODA OD PERADI RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA INFLUENCE PTICA („Narodne novine“, broj 35/12) 534.704
NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O POPISU TREĆIH ZEMALJA, NJIHOVIH PODRUČJA, ZONA ILI KOMPARTMENTA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ SVJEŽEG MESA U REPUBLIKU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 107/13) 534.711
NAREDBA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE, RANO OTKRIVANJE I KONTROLU NOVOG VIRUSA INFLUENCE A PODTIP H1N1 (2009) U UZGOJIMA SVINJA („Narodne novine“, broj 150/09) 534.706
NAREDBA O POPISU ZEMALJA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ ODREĐENIH PROIZVODA OD MESA, OBRAĐENIH ŽELUDACA, MJEHURA I CRIJEVA ZA PREHRANU LJUDI U REPUBLIKU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 107/12) 534.708
NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O POPISU TREĆIH ZEMALJA I PODRUČJA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ U REPUBLIKU HRVATSKU ŽIVIH, SMRZNUTIH ILI PRERAĐENIH ŠKOLJKAŠA, BODLJIKAŠA, PLAŠTENJAKA, MORSKIH PUŽEVA I PROIZVODA RIBARSTVA ZA PREHRANU LJUDI („Narodne novine“, broj 20/11) 534.707
NAREDBA O PROVEDBI ORALNE VAKCINACIJE LISICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE U 2013. GODINI („Narodne novine“, broj 57/13) 534.710
NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O POPISU ZEMALJA, NJIHOVIH PODRUČJA ILI DIJELOVA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ I PROVOZ ODREĐENIH VRSTA ŽIVIH ŽIVOTINJA („Narodne novine“, broj 107/13) 534.711
NAREDBA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I RANOG OTKRIVANJA UNOSA VIRUSA AFRIČKE SVINJSKE KUGE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 96/19, 99/19 i 125/19) 534.712
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O LISTI TREĆIH ZEMALJA ILI NJIHOVIH DIJELOVA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ I PROVOZ MESA DIVLJIH ZEČEVA, ODREĐENIH DIVLJIH KOPNENIH SISAVACA I KUNIĆA IZ UZGOJA TE O ZAHTJEVIMA VETERINARSKOG CERTIFICIRANJA („Narodne novine“, broj 107/13) 534.710
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I SPALJIVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 106/13 i 43/15) 534.711
PRAVILNIK O INFORMIRANJU O VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA PUTEM SUSTAVA BRZOG UZBUNJIVANJA („Narodne novine“, broj 135/15) 534.715
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKIH PREGLEDA I KONTROLA PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ TREĆIH ZEMALJA U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 113/13) 534.712
PRAVILNIK O MJERAMA PRILAGODBE ZAHTJEVIMA PROPISA O HRANI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 51/15, 106/15 i 21/19) 534.713
PRAVILNIK O RADU VOJNE VETERINARSKE INSPEKCIJE MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 115/15) 534.714
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJI SE PRIMJENJUJU PRILIKOM NEKOMERCIJALNOG PREMJEŠTANJA KUĆNIH LJUBIMACA U REPUBLIKU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 65/16) 534.715
PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA DJELATNIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U VETERINARSTVU («Narodne novine», broj 45/92) 534.701
PLAN PRAĆENJA KVALITETE MORA I ŠKOLJKAŠANA PODRUČJIMA UZGOJA, IZLOVA I PONOVNOG POLAGANJA ŠKOLJKAŠA («Narodne novine», broj 53/05) 534.801
PLAN PRAĆENJA KVALITETE MORA I ŠKOLJKAŠA NA PODRUČJIMA UZGOJA, IZLOVA I PONOVNOG POLAGANJA ZA 2007. GODINU ("Narodne novine", broj 49/07) 534.802
POPIS GOTOVIH VETERINARSKIH LIJEKOVA, LJEKOVITIH DODATAKA I VETERINARSKO--MEDICINSKIH PROIZVODA ODOBRENIH ZA UPORABU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 132/05, 63/06 i 38/07) 534.901
PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA OBAVLJANJE UMJETNOG OSJEMENJIVANJA ŽIVOTINJA («Narodne novine», broj 14/84) 534.401
POPIS OVLAŠTENIH VETERINARSKIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 27/11) 534.402
POPIS SLUŽBENIH LABORATORIJA U PODRUČJU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 123/11) 534.902
NAPUTAK O NAČINU PROVOĐENJA NAREDBE O PROVEDBI ORALNE VAKCINACIJE LISICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE U 2013. GODINI („Narodne novine“, broj 93/13) 534.405
POPIS REFERENTNIH LABORATORIJA U PODRUČJU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 145/11) 534.406
NAPUTAK O NAČINU PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU („Narodne novine“, broj 86/20) 534.408
OSTALO
STATUT HRVATSKE VETERINARSKE KOMORE („Narodne novine“, broj 89/16) 525.002
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID