Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Visoko obrazovanje - znanstvena djelatnost
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI („Narodne novine“, broj 34/21) 111.111
Visoko obrazovanje i znanstvena djelatnost (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ODREĐIVANJU ORGANA I ORGANIZACIJA NADLEŽNIH ZA PRIKUPLJANJE I EVIDENTIRANJE PODATAKA ZNANSTVENE, KULTURNE, PROSVJETNE, TEHNIČKE I TEHNOLOŠKE SURADNJE S INOZEMSTVOM («Narodne novine» broj 46/83) 1300.001
ZAKON O EVIDENCIJI ZNANSTVENE, KULTURNE, PROSVJETNE I TEHNIČKE SURADNJE S INOZEMSTVOM (Urednički pročišćeni tekst, «Službeni list» broj 59/81 i «Narodne novine» broj 53/91) 1300.101
ZAKON O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU (Urednički pročišćeni tekst,“Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O, RUSRH, 60/15 - OUSRH i 131/17) 1300.111
ZAKON O OSIGURAVANJU KVALITETE U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU („Narodne novine“, broj 145/09) 1300.132
ZAKON O NACIONALNOM CENTRU ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA («Narodne novine» broj 151/04) 1300.121
ZAKON O AKADEMSKIM I STRUČNIM NAZIVIMA I AKADEMSKOM STUPNJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 107/07 i 118/12) 1300.131
ZAKON O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU („Narodne novine“, broj 110/15) 1300.132
ZAKON O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 96/18 i 16/20) 1300.136
ZAKON O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD SVEUČILIŠTEM SJEVER NA REPUBLIKU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 64/15) 1300.135
UREDBA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 101/04 i 8/07) 1300.151
ODLUKA O PROGRAMSKOM FINANCIRANJU JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ U AKADEMSKIM GODINAMA 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. I 2021./2022. („Narodne novine“, broj 87/18) 1300.199
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O MINIMALNIM UVJETIMA RADNIH OBVEZA ZA REIZBOR NA ZNANSTVENA, ZNANSTVE­NO-NASTAVNA, UMJETNIČKO-NASTAVNA, NASTAVNA I STRUČNA RADNA MJESTA TE O OBLIKU IZVJEŠĆA STRUČNOG POVJERENSTVA O RADU ZAPOSLENIKA U POSTUPKU REIZBORA („Narodne novine“, broj 24/21) 111.111
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA (UPT, “Narodne novine”, broj 28/17, 72/19 i 21/21) 111.111
PRAVILNIK O USTROJU I NAČINU RADA MATIČNIH POVJERENSTAVA I PROVEDBI POSTUPKA IZBORA (UPT, „Narodne novine“, broj 118/19 i 62/21) 111.111
POPIS ODGOVARAJUĆIH STRUČNIH NAZIVA I NJIHOVIH KRATICA S KOJIMA SE IZJEDNAČAVA STRUČNI NAZIV STEČEN ZAVRŠETKOM STRUČNOGA DODIPLOMSKOG STUDIJA U TRAJANJU KRAĆEM OD TRI GODINE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 45/08, 87/09, 88/11 i 103/16) 1300.134
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA MATIČNIH POVJERENSTAVA (Urednički pročišćeni tekst,“Narodne novine”, broj 37/01, 38/02 i 67/03) 1300.161
ODLUKA O UMJETNIČKIM OSTVARENJIMA KOJA SU UVJET ZA IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE DOCENT, IZVANREDNI PROFESOR I REDOVITI PROFESOR (“Narodne novine”, broj 57/01) 1300.171
ODLUKA O NUŽNIM UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 106/06, 128/08 i 139/13 - Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske) 1300.181
ODLUKA O NUŽNIM UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I ZNANSTVENO-STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA ("Narodne novine", broj 122/17) 1300.197
ODLUKA O NUŽNIM UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U UMJETNIČKO-NASTAVNA I NASTAVNA ZVANJA U PODRUČJU UMJETNOSTI (“Narodne novine”, broj 61/17) 1300.201
ODLUKA O UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U NASTAVNA ZVANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/12, 85/13 i 04/15) 1300.192
ODLUKA O PUNOJ SUBVENCIJI PARTICIPACIJE U TROŠKOVIMA STUDIJA ZA REDOVITE STUDENTE NA JAVNIM VISOKIM UČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ U AKADEMSKOJ GODINI 2012./2013., 2013./2014. I 2014./2015. („Narodne novine“, broj 90/12) 1300.192
ODLUKA O NUŽNIM UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U NASTAVNA ZVANJA („Narodne novine“, broj 13/12) 1300.191
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA STJECANJA PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA ZA STRUKOVNE UČITELJE I SURADNIKE U NASTAVI („Narodne novine“, broj 49/17) 1300.194
ODLUKA O PLAĆI REKTORA I PROREKTORA JAVNIH SVEUČILIŠTA („Narodne novine“, broj 108/13) 1300.192
ODLUKA O PUNOJ SUBVENCIJI PARTICIPACIJE REDOVITIH STUDENATA U TROŠKOVIMA STUDIJA I SUFINANCIRANJU MATERIJALNIH TROŠKOVA JAVNIM VISOKIM UČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ U AKADEMSKIM GODINAMA 2015./2016., 2016./2017. I 2017./2018. („Narodne novine“, broj 83/15) 1300.193
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVA NA PREHRANU RAZINE 2 („Narodne novine“, broj 124/19) 1300.194
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IZDAVANJE DOPUSNICE ZA OBAVLJANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI, UVJETIMA ZA REAKREDITACIJU ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA I SADRŽAJU DOPUSNICE („Narodne novine“, broj 83/10) 1300.456
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE DOPUSNICE ZA OBAVLJANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst „Narodne novine“, broj 98/07 i 83/10) 1300.455
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU INDEKSA I DIPLOME KOJI SE IZDAJU POLAZNIKU PROGRAMA USMJERENOG OBRAZOVANJA ZA STJECANJE STRUČNE SPREMA ŠESTOG ODNOSNO SEDMOG STUPNJA («Narodne novine», broj 12/84, 42/86 i 50 95) 1300.211
PRAVILNIK O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE („Narodne novine“, broj 9/19) 1300.456
PRAVILNIK O VOĐENJU POPISA ZNANSTVENIKA I ISTRAŽIVAČA MINISTARSTVA ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE («Narodne novine», broj 93/95) 1300.221
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI ("Narodne novine", broj 78/18) 1300.198
PRAVILNIK O MJERILIMA I UVJETIMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU SA ZNANSTVENIM NOVACIMA RADI SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA (“Narodne novine”, broj 77/97) 1300.251
PRAVILNIK O UPISNIKU STUDENTSKIH UDRUGA (“Narodne novine”, broj 41/97) 1300.261
PRAVILNIK O HABILITACIJSKOM POSTUPKU (“Narodne novine”, broj 69/98) 1300.291
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA TROŠKOVE POSTUPKA PRIZNAVANJA POTPUNE ISTOVRIJEDNOSTI ODNOSNO ISTOVRIJEDNOSTI STRANIH DIPLOMA (“Narodne novine”, broj 34/00) 1300.301
PRAVILNIK O USTROJU I NAČINU RADA MATIČNIH POVJERENSTAVA (“Narodne novine”, broj 18/01) 1300.311
PRAVILNIK O DODJELJIVANJU DRŽAVNIH STIPENDIJA I PRIPOMOĆI STUDENTIMA DODIPLOMSKIH I POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA TE POSLIJEDOKTORANDIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 26/97 i 1/02) 1300.321
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POKRIĆE TROŠKOVA PREHRANE STUDENATA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 120/13 i 08/14) 1300.331
PRAVILNIK O FINANCIRANJU PROJEKATA I PROGRAMA STUDENTSKIH UDRUGA (“Narodne novine”, broj 70/03) 1300.341
PRAVILNIK O UPISNIKU ZNANSTVENIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 72/04, 101/04 i 82/10) 1300.351
PRAVILNIK O UPISNIKU ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA I UPISNIKU VISOKIH UČILIŠTA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 72/04, 80/04 i 29/18) 1300.361
PRAVILNIK O PROGRAMU, UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA (“Narodne novine”, broj 26/00) 1300.365
PRAVILNIK O SADRŽAJU DOPUSNICE TE UVJETIMA ZA IZDAVANJE DOPUSNICE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VISOKOG OBRAZOVANJA, IZVOĐENJE STUDIJSKOG PROGRAMA I REAKREDITACIJU VISOKIH UČILIŠTA ("Narodne novine", broj 24/10) 1300.371
PRAVILNIK O SADRŽAJU DIPLOMA I DOPUNSKIH ISPRAVA O STUDIJU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 77/08 i 149/11) 1300.391
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJA O STUDENTIMA VISOKIH UČILIŠTA (“Narodne novine”, broj 9/05) 1300.401
PRAVILNIK O VREDNOVANJU ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 104/08 i 83/10) 1300.421
PRAVILNIK O USTROJU I NAČINU RADA PODRUČNIH VIJEĆA I MATIČNIH ODBORA („Narodne novine“, broj 47/17) 1300.195
PRAVILNIK O USTROJU I NAČINU RADA PODRUČNIH VIJEĆA I MATIČNIH ODBORA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 76/05, 113/05 – Odluka USRH, 118/05, 55/09, 38/10, 40/11, 123/12, 32/13 34/13) 1300.441
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 61/17 i 95/17) 1300.196
PRAVILNIK O POSTUPKU PODJELE DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 38/97, 99/97, 41/05, 45/05 i 52/06) 130.452
PRAVILNIK O SADRŽAJU STUDENTSKE ISPRAVE („Narodne novine“, broj 118/13) 130.453
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IZBOR U UMJETNIČKO-NASTAVNA ZVANJA („Narodne novine“, broj 86/10) 130.454
PRAVILNIK O ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA, POLJIMA I GRANAMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 118/09, 82/12, 32/13 i 34/16) 130.455
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IZBOR I ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA LEKTORA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI NA STRANIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 2/10, 107/10 i 131/12) 130.456
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU POTPORU ZA PODMIRENJE DIJELA TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA REDOVITE STUDENTE S INVALIDITETOM („Narodne novine“, broj 23/15) 130.457
PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI („Narodne novine“, broj 90/14) 130.457
PRAVILNIK O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI POSREDOVANJA U OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA („Narodne novine“, broj 3/19) 130.459
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE („Narodne novine“, broj 63/19) 130.458
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU UGOVORA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA („Narodne novine“, broj 3/19) 130.461
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU ZA POSEBNE SKUPINE STUDENATA („Narodne novine“, broj 74/19) 130.462
MINIMALNI UVJETI ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA (“Narodne novine”, broj 38/97) 1300.471
STATUT NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA («Narodne novine» broj 1/06) 1300.155
STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE »HRVATSKA U 21.STOLJEĆU« – ZNANOST (“Narodne novine”, broj 108/03) 1300.491
POPIS AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKIH STUPNJEVA TE NJIHOVIH KRATICA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 87/09, 88/11, 61/12, 144/13, 37/17, 55/19 i 70/20) 1300.493
POPIS STRUČNIH NAZIVA I NJIHOVIH KRATICA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 87/09, 88/11, 61/12, 144/13, 37/17, 98/19 i 75/20) 1300.494
INTEGRIRANI POPIS AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKIH STUPNJEVA TE NJIHOVIH KRATICA („Narodne novine“, broj 50/15) 1300.496
INTEGRIRANI POPIS STRUČNIH NAZIVA I NJIHOVIH KRATICA („Narodne novine“, broj 50/15) 1300.495
Ostalo - visoko obrazovanje i znanstvena djelatnost
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU ZA STUDENTE PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE (UPT, „Narodne novine“, broj 76/19 i 64/21) 111.111
ODLUKA O PROMJENI DIZAJNA STUDENTSKE ISKAZNICE („Narodne novine“, broj 127/14) 1300.193
Osnivanje fakulteta, visokih škola i učilišta
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 163/03 i 80/11) 1300.501
ZAKON O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA U PULI (“Narodne novine”, broj 111/06) 1300.511
UREDBA O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (“Narodne novine”, broj 107/96) 1300.521
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE ŠKOLE ZA TURISTIČKI MENADŽMENT U ŠIBENIKU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 40/97 i 76/05) 1300.531
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U PETRINJI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 40/97 i 76/05) 1300.541
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U ČAKOVCU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 40/97 i 76/05) 1300.551
UREDBA O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA U KARLOVCU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 40/97,51/05, 57/07 i 119/13) 1300.561
UREDBA O OSNIVANJU VISOKOG GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 40/98, 76/05, 75/07 i 119/13) 1300.571
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U ZADRU (“Narodne novine”, broj 75/98) 1300.581
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U OSIJEKU (“Narodne novine”, broj 75/98) 1300.591
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U SPLITU (“Narodne novine”, broj 75/98) 1300.601
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U PULI (“Narodne novine”, broj 75/98) 1300.611
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U GOSPIĆU (“Narodne novine”, broj 75/98) 1300.621
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U RIJECI (“Narodne novine”, broj 75/98) 1300.631
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U ZAGREBU (“Narodne novine”, broj 75/98) 1300.641
UREDBA O OSNIVANJU TEHNIČKOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 75/98, 51/05, 57/07 i 119/13) 1300.661
UREDBA O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA U POŽEGI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 75/98, 51/05, 57/07 i 119/13) 1300.671
UREDBA O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA U SPLITU (“Narodne novine”, broj 75/98) 1300.681
UREDBA O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA U RIJECI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 75/98, 51/05, 57/07 i 119/13) 1300.691
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE POMORSKE ŠKOLE U SPLITU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 80/98 i 83/03) 1300.701
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE POMORSKE ŠKOLE U RIJECI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 80/98 i 56/01) 1300.711
UREDBA O PRIPAJANJU VELEUČILIŠTA U SPLITU SVEUČILIŠTU U SPLITU (“Narodne novine”, broj 168/03) 1300.721
UREDBA O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA »MARKO MARULIĆ« U KNINU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 73/05, 57/07 i 119/13) 1300.731
UREDBA O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA »LAVOSLAV RUŽIČKA« U VUKOVARU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 92/05, 57/07 i 119/13) 1300.741
UREDBA O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA »NIKOLA TESLA« U GOSPIĆU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 75/06, 57/07 i 119/13) 1300.751
UREDBA O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 76/06, 57/07 i 119/13) 1300.761
UREDBA O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 108/06, 57/07 i 119/13) 1300.771
UREDBA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 41/96, 39/05, 57/07 i 119/13) 1300.772
Studenti
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O STUDENTSKOM ZBORU I DRUGIM STUDENTSKIM ORGANIZACIJAMA (“Narodne novine”, broj 71/07) 1300.801
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O ODREĐIVANJU CIJENE IZRADE STUDENTSKE ISKAZNICE SA STANDARDNIM GRAFIČKIM DIZAJNOM ZA AK. G. 2014./2015. („Narodne novine“, broj 111/14) 1300.805
PRAVILNIK O UPISNIKU STUDENTSKIH ZBOROVA (“Narodne novine”, broj 19/98) 1300.811
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU NA TEMELJU SOCIO-EKONOMSKOGA STATUSA („Narodne novine“, broj 83/18) 1300.821
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI (Urednički pročišćeni tekst “Narodne novine”, broj 34/91, 43/96, 150/02 i 65/09) 1300.901
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O POTVRĐIVANJU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI („Narodne novine“, broj 19/11) 1300.905
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID