Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Doprinosi za obvezna osiguranja (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O DOPRINOSIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 26/14 - RUSRH, 30/14 - RUSRH, 41/14,143/14,115/16 i 106/18) 100.001
ZAKON O PRIKUPLJANJU PODATAKA PO OSIGURANICIMA O DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA MIROVINSKA OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 177/04, 90/11 i 159/13 - Zakon o Središnjem registru osiguranika) 100.002
ZAKON O SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 159/13 i 39/18) 100.003
ZAKON O PRIKUPLJANJU, OBRADI, POVEZIVANJU, KORIŠTENJU I RAZMJENI PODATAKA O PRIMICIMA I JAVNIM DAVANJIMA PO OSIGURANICIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 157/13, 154/14, 36/15, 96/15 i 25/18) 100.003
UREDBA O NAČINU PROVEDBE PLAĆANJA DOPRINOSA PREMA PLAĆI, PRIMICIMA UZ PLAĆU, ODNOSNO MJESEČNOJ OSNOVICI ZA OBRAČUN DOPRINOSA TEMELJEM RADNOG ODNOSA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 49/12 i 31/14) 100.006
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE MJESEČNE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA („Narodne novine“, broj 84/14) 100.101
ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA VOĐENJE JEDINSTVENOG RAČUNOVODSTVA OSOBNIH RAČUNA ČLANOVA OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA („Narodne novine“, broj 114/15) 100.102
ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA VOĐENJE JEDINSTVENOG RAČUNOVODSTVA OSOBNIH RAČUNA ČLANOVA OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA („Narodne novine“, broj 101/16) 100.102
ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA VOĐENJE JEDINSTVENOG RAČUNOVODSTVA OSOBNIH RAČUNA ČLANOVA OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA („Narodne novine“, broj 109/18) 100.103
PRAVILNIK O DOPRINOSIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 2/09, 9/09, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14, 128/17 i 1/19) 100.102
PRAVILNIK O OBRASCU R-Sm (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, br. 38/05, 42/05, 64/05,73/05, 116/06, 135/06, 126/07 i 135/09) 100.101
PRAVILNIK O POSTUPKU NAKNADNE UPLATE DOPRINOSA OTPISANIH ZBOG ZASTARE ILI NENAPLATIVOSTI ZA OSIGURANIKE KOJI SU SAMI ZA SEBE OBVEZNICI DOPRINOSA I OBVEZNICI PLAĆANJA DOPRINOSA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/14 i 124/19) 100.201
PRAVILNIK O NAČINU IZVJEŠĆIVANJA, OBLIKU I SADRŽAJU TE ROKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA O OBRAČUNANOM DODATNOM DOPRINOSU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 28/09 i 160/13) 100.202
PRAVILNIK O REGISTRU SREDIŠNJEG REGISTRAOSIGURANIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 38/05, 135/06 i 135/09) 100.203
PRAVILNIK O POSTUPKU PRIJEBOJA POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRAVA NA POVRAT ISPLAĆENE NAKNADE PLAĆE, PRAVA NA NAKNADU PLAĆE I PRAVA PO OSNOVI UGOVORNOG ODNOSA S HRVATSKIM ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE S OBVEZOM PO OSNOVI DUGA ZA DOPRINOSE („Narodne novine“, broj 61/12) 100.204
PRAVILNIK O POVEZIVANJU PODATAKA O DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA MIROVINSKA OSIGURANJA ("Narodne novine", broj 71/18) 100.204
PRAVILNIK O REGISTRU SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA ("Narodne novine", broj 71/18) 100.205
PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – KOLOVOZ 2006. («Narodne novine», broj 119/06) 100.211
NAREDBA O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2019. GODINU («Narodne novine», broj 1/19) 100.221
NAREDBA O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 141/09) 100.224
NAREDBA O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2008. GODINU („Narodne novine“, broj 119/07) 100.222
NAREDBA O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2009. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 2/09 i 97/09) 100.223
NAREDBA O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2011. GODINU („Narodne novine“, broj 133/10) 100.223
NAREDBA O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2012. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 137/11 i 61/12) 100.224
NAREDBA O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2013. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 132/12 i 34/13) 100.225
NAREDBA O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 125/19) 100.231
NAREDBA O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2015. GODINU („Narodne novine“, broj 153/14) 100.227
NAREDBA O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 157/13) 100.226
NAREDBA O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2017. GODINU („Narodne novine“, broj 2/17) 100.229
NAREDBA O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2016. GODINU („Narodne novine“, broj 125/15) 100.228
NAREDBA O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2021. GODINU ("Narodne novine", broj 141/20 od 18.12.2020.) 100.230
PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – KOLOVOZ 2008. („Narodne novine“, broj 129/08) 100.223
STATUT SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 83/14 i 60/15) 100.224
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID