Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Vode i vodno gospodarstvo (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O VODAMA (UPT, „Narodne novine“, broj 66/19 i 84/21) NN 66/2019, (1285
ZAKON O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) NN 153/2009, (3745
ZAKON O FINANCIRANJU VODNOG GOSPODARSTVA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 107/95, 19/96, 88/98, 150/05 i 153/09 - Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva) NN 107/1995, (1770
ZAKON O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) NN 56/2013, (1138
ZAKON O PROJEKTU ZAŠTITE OD POPLAVA U SLIVU RIJEKE KUPE („Narodne novine“, broj 118/18) NN 118/2018, (2337
ZAKON O VODNIM USLUGAMA („Narodne novine“, broj 66/19) NN 66/2019, (1286
UREDBA O KATEGORIZACIJI VODOTOKA («Narodne novine», broj 15/81) 633.201
UREDBA O UVJETIMA DAVANJA KONCESIJA ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE VODA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 89/10, 46/12, 51/13 i 120/14) NN 89/2010, (2504
UREDBA O STANDARDU KAKVOĆE VODA („Narodne novine“, broj 96/19) 633.401
UREDBA O VISINI VODNOGA DOPRINOSA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19 i 73/20) NN 78/2010, (2242
UREDBA O VISINI NAKNADE ZA UREĐENJE VODA (Urednički pročišćeni tekt, „Narodne novine“, broj 82/10 i 108/13) NN 82/2010, (2336
UREDBA O NAJNIŽOJ OSNOVNOJ CIJENI VODNIH USLUGA I VRSTI TROŠKOVA KOJE CIJENA VODNIH USLUGA POKRIVA (“Narodne novine”, broj 112/10) NN 112/2010, (2961
UREDBA O MJERILIMA EKONOMIČNOG POSLOVANJA ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA (“Narodne novine”, broj 112/10) NN 112/2010, (2962
UREDBA O USLUŽNIM PODRUČJIMA („Narodne novine“, broj 67/14) NN 67/2014, (1276
UREDBA O VISINI NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/10, 83/12, 151/13 i 116/18) NN 82/2010, (2334
UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/10, 83/12, 10/14 i 32/20) NN 82/2010, (2335
UREDBA O KAKVOĆI VODA ZA KUPANJE („Narodne novine“, broj 51/14) NN 51/2014, (978
UREDBA O NAJVIŠEM IZNOSU NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE („Narodne novine“, broj 109/11) NN 109/2011, (2147
PODZAKONSKI AKT(I)
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na području Grada Novigrada - Cittanova („Narodne novine“, broj 5/21) NN 5/2021, (117
ODLUKA O NAKNADI ZA RAZVOJ („Narodne novine“, broj 89/21) NN 89/2021, (1639
PRAVILNIK O POLAGANJU ISPITA ZA VODOČUVARA I VODOČUVARSKOJ ISKAZNICI („Narodne novine“, broj 116/21) NN 116/2021, (1990
ODLUKA O NAKNADI ZA RAZVOJ ZA PODRUČJE OPĆINE JESENJE („Narodne novine“, broj 116/21) NN 116/2021, (2002
ODLUKA O NAKNADI ZA RAZVOJ KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA PODRUČJE GRADA HVARA („Narodne novine“, broj 117/21) NN 117/2021, (2022
UREDBA O USLUŽNIM PODRUČJIMA („Narodne novine“, broj 147/21) NN 147/2021, (2535
PRAVILNIK O SADRŽAJU AKCIJSKOG PROGRAMA ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA („Narodne novine“, broj 72/21) NN 72/2021, (1355
III. AKCIJSKI PROGRAM ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA („Narodne novine“, broj 73/21) NN 73/2021, (1374
ODLUKA O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ JAVNE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA LABINA I OPĆINA RAŠE, KRŠANA, SV. NEDELJE I PIĆNA („Narodne novine“, broj 22/21) NN 22/2021, (512
ODLUKA O GRANICAMA VODNIH PODRUČJA („Narodne novine“, broj 79/10) NN 79/2010, (2263
ODLUKA O POPISU VODA I. REDA („Narodne novine“, broj 79/10) NN 79/2010, (2264
ODLUKA O PRODAJI PIJESKA NA SLOBODNOM TRŽIŠTU PUTEM JAVNOG NADMETANJA („Narodne novine“, broj 68/11) NN 68/2011, (1486
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA („Narodne novine“, broj 82/13) NN 82/2013, (1737
ODLUKA O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ ZA GRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU OPĆINE DOBRINJ („Narodne novine“, broj 67/20) NN 67/2020, (1346
PRAVILNIK O GRANICAMA PODRUČJA PODSLIVOVA, MALIH SLIVOVA I SEKTORA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 97/10 i 31/13) NN 97/2010, (2726
PRAVILNIK O POSTUPKU I OBAVLJANJU OBVEZNOG INFORMIRANJA JAVNOSTI I SUDJELOVANJA KORISNIKA VODA U IZRADI PLANSKIH OSNOVA UPRAVLJANJA VODAMA ("Narodne novine", broj 70/08) NN 70/2008, (2349
ODLUKA O VISINI I OBRAČUNU NAKNADE ZA VAĐENJE PIJESKA I ŠLJUNKA («Narodne novine», broj 103/02) NN 103/2002, (1708
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 14/06 i 20/07) NN 14/2006, (365
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE DRUŠTVU KALNIČKE VODE BIO NATURA d.d., KRIŽEVCI, ZA CRPLJENJE MINERALNIH VODA RADI PRODAJE (PRIRODNE MINERALNE VODE) NA TRŽIŠTU I KORIŠTENJA U PROIZVODNOM POSTUPKU (ZA TEHNOLOŠKE I SLIČNE POTREBE) („Narodne novine“, broj 28/09) NN 28/2009, (604
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA KORIŠTENJE VODNE SNAGE RADI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE DRUŠTVU HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. ZAGREB U HE LEŠĆE NA RIJECI DOBRI („Narodne novine“, broj 130/09) NN 130/2009, (3193
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA CRPLJENJE TERMALNIH VODA SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/98 i 31/11) NN 39/1998, (481
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA CRPLJENJE MINERALNIH VODA DRUŠTVU JAMNICA d.d., ZAGREB („Narodne novine“, broj 139/09) NN 139/2009, (3376
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA ZAHVAĆANJE VODA ZA POTREBE JAVNE VODOOPSKRBE "KOMUNALCU" d.o.o., DELNICE („Narodne novine“, broj 31/11) 634.148
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE DRUŠTVU PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA ZA ZAHVAĆANJE PITKE VODE (PRIRODNE IZVORSKE VODE) RADI PRODAJE NA TRŽIŠTU („Narodne novine“, broj 155/09) NN 155/2009, (3829
ODLUKA O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ ZA IZGRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA („Narodne novine“, broj 4/20) NN 4/2020, (59
ODLUKA O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ ZA GRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA („Narodne novine“, broj 132/20) NN 132/2020, (2516
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT HRVATSKIH VODA („Narodne novine“, broj 62/11) NN 62/2011, (1384
PRAVILNIK O OBRAČUNU I NAPLATI VODNOGA DOPRINOSA („Narodne novine“, broj 107/14) NN 107/2014, (2077
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA CRPLJENJE TERMALNIH VODA DRUŠTVU TOPLISSA d.o.o., VARAŽDINSKE TOPLICE („Narodne novine“, broj 43/10) NN 43/2010, (1085
ODLUKA O ODREĐIVANJU OSJETLJIVIH PODRUČJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 81/10 i 141/15) NN 81/2010, (2310
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PRIJENOS PRAVA I OBVEZA KORISNIKA KONCESIJE USTANOVE ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI, VARAŽDIN ZA CRPLJENJE TERMALNE VODE NA DRUŠTVO TERME JEZERČICA d.o.o., VARAŽDIN – PODRUŽNICA JEZERČICA ZA TURIZAM.. („Narodne novine“, broj 79/10) NN 79/2010, (2266
ODLUKA O VISINI NAKNADE ŠTETE ZA PROTUPRAVNO IZVAĐEN ŠLJUNAK I PIJESAK („Narodne novine“, broj 80/10) NN 80/2010, (2287
ODLUKA O VISINI NAKNADE NAJMA, ZAKUPA, SLUŽNOSTI I GRAĐENJA NA JAVNOM VODNOM DOBRU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 89/10 i 88/11) NN 89/2010, (2507
ODLUKA O ODREĐIVANJU PODRUČJA VODA POGODNIH ZA ŽIVOT SLATKOVODNIH RIBA („Narodne novine“, broj 33/11) 645.149
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA HRVATSKIH VODA („Narodne novine“, broj 104/12) NN 104/2012, (2266
ODLUKA O REDU PRVENSTVA KORIŠTENJA VODA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI IZ TIJELA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA ZA VRIJEME TEŽIH POREMEĆAJA U VODOOPSKRBI I DRUGIM OBLICIMA KORIŠTENJA VODA („Narodne novine“, broj 95/12) NN 95/2012, (2152
ODLUKA O ODREĐIVANJU RANJIVIH PODRUČJA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 130/12) NN 130/2012, (2771
ODLUKA O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE („Narodne novine“, broj 104/19) NN 104/2019, (2096
PRAVILNIK O IZDAVANJU VODOPRAVNIH AKATA („Narodne novine“, broj 9/20) NN 9/2020, (171
PRAVILNIK O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA („Narodne novine“, broj 36/20) NN 36/2020, (765
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VODOISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH HIDROGEOLOŠKIH USLUGA, POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA TE POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA TE ODRŽAVANJA DETALJNIH GRAĐEVINA ZA MELIORAC („Narodne novine“, broj 26/20) NN 26/2020, (623
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNE VODOOPSKRBE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 28/11 i 16/14) NN 28/2011, (585
PRAVILNIK O OČEVIDNIKU ZAHVAĆENIH I KORIŠTENIH KOLIČINA VODA (“Narodne novine”, broj 81/10) NN 81/2010, (2318
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNE ODVODNJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 28/11 i 16/14) 634.191
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UZIMANJA UZORAKA I ISPITIVANJA VODA („Narodne novine“, broj 3/20) NN 3/2020, (43
PRAVILNIK O OČEVIDNIKU VAĐENJA ŠLJUNKA I PIJESKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 80/10 i 03/14) NN 80/2010, (2285
PRAVILNIK O OČEVIDNIKU DEPONIRANOG ŠLJUNKA I PIJESKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 80/10 i 03/14) NN 80/2010, (2286
PRAVILNIK O TEHNIČKIM, GOSPODARSKIM I DRUGIM UVJETIMA ZA UREĐENJE SUSTAVAMELIORACIJSKE ODVODNJE, TE OSNOVAMA ZA TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE SUSTAVA (“Narodne novine”, broj 4/98) NN 4/1998, (50
PRAVILNIK O OBRASCIMA SLUŽBENE ISKAZNICE VODOPRAVNIH INSPEKTORA (“Narodne novine”, broj 20/98) NN 20/1998, (2420
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE VODOČUVARSKIH POSLOVA (“Narodne novine”, broj 46/98) NN 46/1998, (561
PRAVILNIK O OBRAČUNU I PLAĆANJU NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 97/07 i 84/10) NN 97/2007, (2900
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UTVRĐIVANJE ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 66/11 i 47/13) NN 66/2011, (1460
PRAVILNIK O IZRADI VODNOGOSPODARSKE OSNOVE HRVATSKE («Narodne novine», broj 120/03) NN 120/2003, (1665
PRAVILNIK O VODNOJ DOKUMENTACIJI (“Narodne novine”, broj 13/06) NN 13/2006, (347
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI VODOPRAVNIH INSPEKTORA («Narodne novine», broj 17/07) NN 17/2007, (678
PRAVILNIK O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU NAKNADE ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU (“Narodne novine”, broj 37/07) NN 37/2007, (1229
PRAVILNIK O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA OTPADNIH VODA („Narodne novine“, broj 26/20) NN 26/2020, (622
PRAVILNIK O SADRŽAJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA („Narodne novine“, broj 102/12) NN 102/2012, (2244
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM NADZORIMA DRŽAVNOG VODOPRAVNOG INSPEKTORA („Narodne novine“, broj 73/10) NN 73/2010, (2181
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA SUFINANCIRANJE GRADNJE GRAĐEVINA ZA NAVODNJAVANJE U VLASNIŠTVU FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA („Narodne novine“, broj 83/10) NN 83/2010, (2376
PRAVILNIK O UPRAVLJANJU I UREĐENJU SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 83/10 i 76/14) NN 83/2010, (2377
PRAVILNIK O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA („Narodne novine“, broj 48/19) NN 48/2019, (939
PRAVILNIK O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA UREĐENJE VODA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 83/10 i 126/13) NN 83/2010, (2379
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VODOČUVARSKE SLUŽBE («Narodne novine», broj 114/10) NN 114/2010, (3015
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA VODNE DOKUMENTACIJE („Narodne novine“, broj 120/10) NN 120/2010, (3122
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA („Narodne novine“, broj 9/11) NN 9/2020, (172
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SPRJEČAVANJA ŠIRENJA I OTKLANJANJA POSLJEDICA IZVANREDNIH I IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA VODA I VODNOGA DOBRA („Narodne novine“, broj 3/20) NN 3/2020, (44
PRAVILNIK O NAČINU KONZULTIRANJA I INFORMIRANJA JAVNOSTI O NACRTU STRATEGIJE UPRAVLJANJA VODAMA I PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA („Narodne novine“, broj 48/14) NN 48/2014, (926
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA GRAĐEVINE ODVODNJE OTPADNIH VODA, KAO I ROKOVIMA OBVEZNE KONTROLE ISPRAVNOSTI GRAĐEVINA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA („Narodne novine“, broj 03/11) NN 3/2011, (53
II. AKCIJSKI PROGRAM ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA ("Narodne novine", broj 60/17) NN 60/2017, (1368
PRAVILNIK O PARAMETRIMA SUKLADNOSTI, METODAMA ANALIZE, MONITORINGU I PLANOVIMA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU TE NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 125/17 i 39/20) NN 125/2017, (2848
PRAVILNIK O SADRŽAJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 74/13, 53/16 i 64/18) NN 74/2013, (1488
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA ZAHVAĆANJE VODE ZA POTREBE JAVNE VODOOPSKRBE GRADSKOM KOMUNALNOM DRUŠTVU KOMUNALAC DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SENJ („Narodne novine“, broj 129/11) NN 129/2011, (2589
ODLUKA O GRANICI IZMEĐU KOPNENIH VODA I VODA MORA („Narodne novine“, broj 89/10) NN 89/2010, (2506
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA 2016. – 2021. („Narodne novine“, broj 66/16) NN 66/2016, (1623
ODLUKA O DONOŠENJU VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA („Narodne novine“, broj 117/15) NN 117/2015, (2213
ODLUKA O DONOŠENJU VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA GRADNJE REGULACIJSKIH I ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA I GRAĐEVINA ZA MELIORACIJE („Narodne novine“, broj 117/15) NN 117/2015, (2214
ODLUKA O REDU PRVENSTVA KORIŠTENJA VODA IZ TIJELA PODZEMNIH VODA S VODOCRPILIŠTA UTINJA VRELO („Narodne novine“, broj 78/17) NN 78/2017, (1949
ODLUKA O REDU PRVENSTVA KORIŠTENJA VODA IZ BUNARA JADREŠKI („Narodne novine“, broj 80/17) NN 80/2017, (1975
ODLUKA O REDU PRVENSTVA KORIŠTENJA VODA IZ IZVORIŠTA GRADOLE („Narodne novine“, broj 80/17) NN 80/2017, (1976
DRŽAVNI PLAN OBRANE OD POPLAVA („Narodne novine“, broj 84/10) NN 84/2010, (2389
PLAN INTERVENCIJA KOD IZNENADNOG ONEČIŠĆENJA MORA U REPUBLICI HRVATSKOJ (“Narodne novine”, broj 8/97) NN 8/1997, (120
DRŽAVNI PLAN ZA ZAŠTITU VODA (“Narodne novine”, broj 8/99) NN 8/1999, (98
DRŽAVNI PLAN MJERA ZA SLUČAJ IZVANREDNIH I IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA VODA („Narodne novine“, broj 5/11) NN 5/2011, (82
OBJAVA POPISA OVLAŠTENIH LABORATORIJA (“Narodne novine”, broj 107/00) NN 107/2000, (2115
STRATEGIJA UPRAVLJANJA VODAMA ("Narodne novine", broj 91/08) NN 91/2008, (2900
OBJAVA POPISA OVLAŠTENIH LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA („Narodne novine“, broj 147/09) NN 147/2009, (3588
POPIS GRAĐEVINA ZA OSNOVNU MELIORACIJSKU ODVODNJU I MJEŠOVITIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 83/10) NN 83/2010, (2381
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava