Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Vrijednosni papiri (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2365 O TRANSPARENTNOSTI TRANSAKCIJA FINANCIRANJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA I PONOVNE UPORABE ("Narodne novine", broj 12/18) 400.804
ZAKON O IZDAVANJU OBVEZNICA ZA RESTRUKTURIRANJE GOSPODARSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 27/91 i 84/92 – Zakon o Hrvatskom fondu za privatizaciju) 400.001
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1286/2014 O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA UPAKIRANE INVESTICIJSKE PROIZVODE („Narodne novine“, broj 112/18) 400.809
ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA (P2018-065-1329) ("Narodne novine", broj 65/18, 17/20 i ) 111.111
ZAKON O HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine" broj 140/05, 154/11 i 12/12) 400.051
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 909/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 23. SRPNJA 2014. O POBOLJŠANJU NAMIRE VRIJEDNOSNIH PAPIRA U EUROPSKOJ UNIJI I O SREDIŠNJIM DEPOZITORIJIMA VRIJEDNOSNIH PAPIRA TE IZMJENI DIREKTIVA 98/26/EZ I 2014/65/EU TE... („Narodne novine“, broj 44/16) 400.055
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 648/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 4. SRPNJA 2012. GODINE O OTC IZVEDENICAMA, SREDIŠNJOJ DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI I TRGOVINSKOM REPOZITORIJU („Narodne novine“, broj 54/13) 400.052
ZAKON O FAKTORINGU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 94/14, 85/15 i 41/16) 400.053
ZAKON O MJENICI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 74/94 i 92/10) 410.901
ZAKON O ČEKU («Narodne novine», broj 74/94) 420.101
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O IZRAČUNU, VISINI I NAPLATI NAKNADA KOJE SE PLAĆAJU HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 147/20) 111.111
ODLUKA O USKLAĐENJU SREDSTAVA JAMSTVENOG POLOGA ZA 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 12/21) 111.111
PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA O PRITUŽBAMA ČLANOVA FONDA DRUŠTVIMA ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA („Narodne novine“, broj 144/21) 111.111
PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA O PRITUŽBAMA ČLANOVA FONDA DRUŠTVIMA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA („Narodne novine“, broj 144/21) 111.111
PRAVILNIK O IZRAČUNU, VISINI I NAPLATI NAKNADA KOJE SE PLAĆAJU HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2022. GODINU („Narodne novine“, broj 144/21) 111.111
PRAVILNIK O ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA ZA OPERATERA SUSTAVA PORAVNANJA, TE MINIMALNIM STANDARDIMA KOJI SE PRIMJENJUJU NA SUSTAV UPRAVLJANJA RIZICIMA I INFORMACIJSKI SUSTAV TOG OPERATERA („Narodne novine“, broj 7/21) 111.111
PRAVILNIK O SADRŽAJU I STRUKTURI IZVJEŠTAJA IZDAVATELJA ZA RAZDOBLJA TIJEKOM GODINE TE OBLIKU I NAČINU NJIHOVOG DOSTAVLJANJA HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA (P2018-114-2225) (UPT „Narodne novine“, broj 114/18 i 27/21) 111.111
PRAVILNIK O OBRAZOVNOM PROGRAMU I ISPITIMA ZA PROVJERU ZNANJA I STJECANJE KVALIFIKACIJA ZA PRUŽANJE INFORMACIJA O INVESTICIJSKIM PROIZVODIMA I USLUGAMA, BROKERSKE POSLOVE I INVESTICIJSKO SAVJETOVANJE (UPT „Narodne novine“, broj 99/19 i 83/21) 111.111
PRAVILNIK O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE TE ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG ODNOSNO KONTROLNOG UDJELA I KRITERIJIMA ZA PROCJENU PRIMJERENOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA, NOSITELJA KLJUČNIH FUNKCIJA I VIŠEG RUKOVODSTVA („Narodne novine“, broj 36/21) 111.111
ODLUKA O USPOSTAVI I ODRŽAVANJU USLUGE CENTRALIZIRANOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA ZA SVA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE (COP I HRM TDU) (“Narodne novine”, broj 90/06) 400.201
ODLUKA O IZDAVANJU OBVEZNICA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 6/91 i 15/91) 400.301
ODLUKA KOJOM SE DO 31. PROSINCA 2009. DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA OSLOBAĐAJU PLAĆANJA NAKNADE HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE U KORIST DRŽAVNOG PRORAČUNA („Narodne novine“, broj 120/09) 400.086
ODLUKA KOJOM SE DO 1. OŽUJKA 2010. DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA OSLOBAĐAJU PLAĆANJA NAKNADE HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE U KORIST DRŽAVNOG PRORAČUNA, ISKLJUČIVO I JEDINO ZA IZMJENE ("Narodne novine", broj 26/10) 400.086
ODLUKA KOJOM SE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA OSLOBAĐAJU PLAĆANJA NAKNADE HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA („Narodne novine“, broj 40/10) 400.087
PRAVILNIK O KVALIFIKACIJAMA I KADROVSKIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE INVESTICIJSKIH USLUGA („Narodne novine“, broj 83/18) 400.809
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NASTANKA OSIGURANOG SLUČAJA U SUSTAVU ZAŠTITE ULAGATELJA NA TRŽIŠTU KAPITALA („Narone novine“, broj 66/19) 400.811
PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU O NEUSPJELIM NAMIRAMA I O INTERNALIZIRANOJ NAMIRI ("Narodne novine", broj 47/18) 400.806
PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU MOGUĆIH ILI STVARNIH KRŠENJA UREDBE (EU) BR. 909/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA ("Narodne novine", broj 47/18) 400.807
PRAVILNIK O SADRŽAJU REVIZIJE U INVESTICIJSKIM DRUŠTVIMA („Narodne novine“, broj 83/18) 400.810
ODLUKA O IZDAVANJU BLAGAJNIČKIH ZAPISA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 3/91) 401.201
PRAVILNIK O GODIŠNJEM IZVJEŠTAVANJU HANFE O USKLAĐENOSTI S ODREDBAMA UREDBE (EU) BR. 648/2012, USKLAĐENOSTI S ODREDBAMA DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2017/592 KOD UTVRĐIVANJA KADA SE AKTIVNOST TREBA SMATRATI POMOĆNOM UZ REDOVNU DJELATNOST... („Narodne novine“, broj 115/20) 401.202
ODLUKA O ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVE PODATAKA O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I NJIHOVIM VLASNICIMA IZ KNJIGA DIONICA ILI REGISTRA IZDAVATELJA U DEPOZITORIJ SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE («Narodne novine», broj 140/02) 400.401
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE BANKE SKRBNIKA ZA 2007. GODINU (“Narodne novine”, broj 22/07) 420.169
ODLUKA O POTVRĐIVANJU STATUTA HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA („Narodne novine“, broj 53/12) 400.088
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE ZA UPRAVLJANJE OBVEZNOM MIROVINSKOM DRUŠTVU ZA 2011. GODINU („Narodne novine“, broj 148/10) 400.087
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE ZA UPRAVLJANJE OBVEZNOM MIROVINSKOM DRUŠTVU ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 156/09) 400.086
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE BANKE SKRBNIKA ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 156/09) 400.087
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE BANKE SKRBNIKA ZA 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 141/12) 400.088
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE ZA UPRAVLJANJE OBVEZNOM MIROVINSKOM DRUŠTVU ZA 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 141/12) 400.089
ODLUKA O REFERENTNOM PRINOSU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA U 2006. GODINI (“Narodne novine”, broj 22/07) 520.168
ODLUKA O USVAJANJU KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA (“Narodne novine”, broj 46/07) 520.169
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE BANKE SKRBNIKA ZA 2008. GODINU (“Narodne novine”, broj 10/08) 520.171
ODLUKA O ROKU ZA USKLAĐENJE ULAGANJA IMOVINE MIROVINSKIH FONDOVA ("Narodne novine", broj 82/09) 400.085
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE BANKE SKRBNIKA ZA 2011. GODINU („Narodne novine“, broj 148/10) 400.088
ODLUKA KOJOM SE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE MIROVINSKIM FONDOVIMA OSLOBAĐAJU PLAĆANJA NAKNADE HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA, ISKLJUČIVO I JEDINO ZA IZMJENE STATUTA I INFORMATIVNOG PROSPEKTA MIROVINSKOG FONDA TE OGLASA ILI PROMIDŽBENIH.. („Narodne novine“, broj 98/10) 400.086
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA STJECANJE I PROVJERU STRUČNIH ZNANJA POTREBNIH ZA DOBIVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 80/10) 400.603
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE ZA UPRAVLJANJE OBVEZNOM MIROVINSKOM DRUŠTVU ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 156/13) 400.090
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE BANKE SKRBNIKA ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 156/13) 400.088
PRAVILNIK O POSLOVIMA DEPOZITNE BANKE (“Narodne novine”, broj 26/08) 400.601
PRAVILNIK O POSLOVANJU DRUŠTAVA ZA POSLOVANJE VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KADA IZVAN ORGANIZIRANOG TRŽIŠTA KUPUJU DIONICE PRIVATIZACIJSKIH INVESTICIJSKIH FONDOVA («Narodne novine», broj 40/99) 400.701
PRAVILNIK O TRGOVANJU NEMATERIJALIZIRANIM VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA UKLJUČENIM U USLUGE PRIJEBOJA I NAMIRE SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE («Narodne novine», broj 83/99) 400.801
PRAVILNIK O SADRŽAJU I STRUKTURI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA IZDAVATELJA TE OBLIKU I NAČINU NJEGOVOG DOSTAVLJANJA HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 114/18 i 132/20) 400.804
PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNA GRANICA SOLVENTNOSTI (ADEKVATNOSTI KAPITALA) DRUŠTVA ZA OSIGURANJE (“Narodne novine”, broj 112/06) 400.802
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU DOSTAVLJANJA PROPISANIH INFORMACIJA HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA I U SLUŽBENI REGISTAR PROPISANIH INFORMACIJA („Narodne novine“, broj 114/18) 400.804
PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU MOGUĆIH ILI STVARNIH KRŠENJA UREDBE (EU) 2015/2365 („Narodne novine“, broj 84/20) 400.804
PRAVILNIK O MINIMALNOM OBLIKU I SADRŽAJU INFORMACIJSKOG DOKUMENTA KOD IZNIMKE OD OBVEZE OBJAVE PROSPEKTA („Narodne novine“, broj 87/20) 400.805
PRAVILNIK O STRUKTURI, SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE IZVJEŠTAJA KOD IZNIMKE OD OBVEZE UPISA NEMATERIJALIZIRANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA KOD SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA ILI DRUGOG REGISTRA PROPISANOG POSEBNIM ZAKONOM („Narodne novine“, broj 106/20) 400.806
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE ZA UPRAVLJANJE OBVEZNOM MIROVINSKOM DRUŠTVU ZA 2009. GODINU ("Narodne novine", broj 151/08) 401.251
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE BANKE SKRBNIKA ZA 2009. GODINU ("Narodne novine", broj 151/08) 401.261
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE BANKE SKRBNIKA ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 154/11) 400.089
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE ZA UPRAVLJANJE OBVEZNOM MIROVINSKOM DRUŠTVU ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 154/11) 400.091
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE DEPOZITARU ZA 2021. GODINU ("Narodne novine", broj 144/20 od 23.12.2020.) 400.892
ODLUKA O OBLIKU, SADRŽAJU I ROKOVIMA IZVJEŠTAVANJA („Narodne novine“, broj 42/16 i 106/20) 400.895
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE DEPOZITARU ZA 2016. GODINU („Narodne novine“, broj 137/15) 400.893
ODLUKA O UVJETIMA ZA DAVANJE FINANCIJSKE POTPORE GRUPE KREDITNIH INSTITUCIJA („Narodne novine“, broj 67/16) 400.894
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE DEPOZITARU ZA 2019. GODINU („Narodne novine“, broj 114/18) 400.895
PRAVILNIK O POHRANI DIONICA KOJE SE VODE U RAČUNALNOM SUSTAVU SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE ZA POTREBE PREUZIMANJA DIONIČKIH DRUŠTAVA («Narodne novine», broj 12/00) 400.901
PRAVILNIK O VRSTI I VISINI ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I NAKNADA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 115/02 i 43/03) 410.001
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE I POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLA OVLAŠTENIM DRUŠTVIMA I OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA OBAVLJANJE POSLOVA S VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA («Narodne novine», broj 143/02) 410.101
PRAVILNIK O ISPITU ZA OBAVLJANJE POSLOVA BROKERA I INVESTICIJSKOG SAVJETNIKA («Narodne novine», broj 118/03) 410.201
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA KNJIGE NALOGA I KNJIGE TRANSAKCIJA ("Narodne novine", broj 81/07) 410.301
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA I PRILOZIMA ZA ODOBRENJE PROSPEKTA I SKRAĆENOM PROSPEKTU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 118/03 i 26/08) 410.501
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU I OBLIKU POSLOVNIH I FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA BROKERSKIH DRUŠTAVA («Narodne novine», broj 118/03) 410.601
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU FINANCIJSKIH I POSLOVNIH IZVJEŠĆA JAVNIH DIONIČKIH DRUŠTAVA («Narodne novine», broj 118/03) 410.701
PRAVILNIK O SADRŽAJU IZVJEŠĆA DIONIČARA I IMATELJA UDJELA U FONDU I VOĐENJU POSLOVNIH KNJIGA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA («Narodne novine», broj 45/06) 410.801
PRAVILNIK O OBRAČUNSKIM ZAVODIMA, NAKNADI ZA POSREDOVANJE I OBRASCU MJENICE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 77/99, 146/99, 35/00, 22/03, 39/08 i 146/10) 420.001
PRAVILNIK O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I OGRANIČENJIMA ULAGANJA UCITS FONDA („Narodne novine“, broj 110/16) 216.896
PRAVILNIK O PRIJENOSU UPRAVLJANJA AIF-om („Narodne novine“, broj 26/19) 216.876
PRAVILNIK O NAČINU OBAVJEŠTAVANJA HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA O OTUĐENJU DIONICA ILI POSLOVNOG UDJELA BROKERSKOG DRUŠTVA, BURZE ILI SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 11/07 i 26/08) 420.101
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI BURZE I POSTUPKU IZDAVANJA SUGLASNOSTI ČLANU UPRAVE BURZE ("Narodne Novine", broj 32/14) 400.083
PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD, ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA I NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA PRUŽATELJA USLUGA DOSTAVE PODATAKA („Narodne novine“, broj 84/20) 400.084
PRAVILNIK O MINIMALNOJ LIKVIDNOSTI BROKERSKIH DRUŠTAVA (“Narodne novine”, broj 11/07) 420.111
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG DRUŠTVA («Narodne novine», broj 14/07) 420.141
PRAVILNIK O UKIDANJU PRAVILNIKA O OBUSTAVI TRGOVANJA DIONICAMA NA BURZAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (“Narodne novine”, broj 70/11) 420.161
PRAVILNIK O SADRŽAJU DOKUMENTACIJE KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA KANDIDATU ZA ČLANA UPRAVE SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE («Narodne novine», broj 17/07) 420.161
PRAVILNIK O SADRŽAJU DOKUMENTACIJE KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA KANDIDATU ZA ČLANA UPRAVE BURZE («Narodne novine», broj 17/07) 420.162
PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNA KAPITALA, JAMSTVENOG KAPITALA I ADEKVATNOSTI KAPITALA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE (“Narodne novine”, broj 78/06) 420.164
PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNA POKAZATELJA LIKVIDNOSTI I NAJMANJOJ VRIJEDNOSTI POKAZATELJA LIKVIDNOSTI DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE (“Narodne novine”, broj 78/06) 420.166
PRAVILNIK KOJIM SE UREĐUJE OBVEZNI SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA I OBVEZNI SADRŽAJ PROSPEKATA ZATVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM (“Narodne novine”, broj 22/07) 420.167
PRAVILNIK O POSTUPKU I VRSTI POSLOVA KOJE JE DOPUŠTENO DELEGIRATI NA TREĆE OSOBE OD STRANE DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE («Narodne novine», broj 25/07) 420.167
PRAVILNIK KOJIM SE UREĐUJE POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA («Narodne novine», broj 25/07) 420.168
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU POSLOVNIH I FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA OVLAŠTENIH DRUŠTAVA (“Narodne novine”, broj 33/07) 420.169
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA IZVRŠENJE BLOK TRANSAKCIJA DIONICAMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 38/07 i 123/07) 420.171
PRAVILNIK O DODATNIM MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE MANIPULACIJE TRŽIŠTEM (“Narodne novine”, broj 46/07) 420.172
PRAVILNIK O NAČINIMA SPRJEČAVANJA SUKOBA INTERESA ("Narodne novine", broj 81/07) 420.172
PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU KLIJENATA («Narodne novine», broj 84/07) 420.172
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA (“Narodne novine”, broj 94/08) 400.061
PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU ZA AUTORIZACIJU („Narodne novine“, broj 08/11) 400.070
PRAVILNIK O KARAKTERISTIKAMA IZVEDENICA („Narodne novine“, broj 5/09) 400.064
PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU O IZUZEĆIMA OD PRIMJENE POZICIJSKIH LIMITA U ROBNIM IZVEDENICAMA I O IZVJEŠTAVANJU O POZICIJAMA U ROBNIM IZVEDENICAMA („Narodne novine“, broj 5/20) 400.079
PRAVILNIK O IZDAVANJU SUGLASNOSTI I KRITERIJIMA ZA PROCJENU PRIMJERENOSTI ČLANOVA UPRAVE, NOSITELJA KLJUČNIH FUNKCIJA I IMATELJA KVALIFICIRANOG UDJELA U INVESTICIJSKOM DRUŠTVU ("Narodne novine", broj 96/18) 400.067
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA ISPUNJAVANJE UVJETA ZA IMENOVANJE VEZANOG ZASTUPNIKA I REGISTRU VEZANIH ZASTUPNIKA („Narodne novine“, broj 25/19) 690.669
PRAVILNIK O OBVEZAMA IZVJEŠTAVANJA O IZVRŠENIM TRANSAKCIJAMA („Narodne novine“, broj 5/09) 400.071
PRAVILNIK O OBVEZAMA OBJAVE PODATAKA O TRGOVANJU („Narodne novine“, broj 5/09) 400.072
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU („Narodne novine“, broj 18/19) 400.069
PRAVILNIK O LIKVIDNOSTI INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA („Narodne novine“, broj 31/14) 400.072
PRAVILNIK O UPRAVLJANJU RIZICIMA, ADEKVATNOSTI KAPITALA I LIKVIDNOSTI INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA („Narodne novine“, broj 110/18) 400.073
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU, ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJA O TRANSAKCIJAMA I TRGOVANJU S FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZVRŠENIM NA UREĐENOM TRŽIŠTU KOJIM UPRAVLJA BURZA ("Narodne novine", broj 87/20) 400.073
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BURZI („Narodne novine“, broj 98/20) 400.074
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE FINANCIJSKI INSTRUMENTI MORAJU ZADOVOLJAVATI PRILIKOM UVRŠTENJA NA UREĐENO TRŽIŠTE („Narodne novine“, broj 5/09) 400.075
PRAVILNIK O MINIMUMU INFORMACIJA U PROSPEKTU, FORMATU PROSPEKTA I OBJAVI PROSPEKTA I OGLASA U VEZI S PROSPEKTOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 5/09 i 34/12) 400.076
PRAVILNIK O UVJETIMA PROVOĐENJA PROGRAMA OTKUPA VLASTITIH DIONICA I MJERA STABILIZACIJE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA POD KOJIMA SE OSTVARUJE IZUZEĆE OD ZABRANA ZLOUPORABA TRŽIŠTA („Narodne novine“, broj 5/09) 400.078
PRAVILNIK O OBJAVI POVLAŠTENIH INFORMACIJA KOJE SE NEPOSREDNO ODNOSE NA IZDAVATELJA TE O ODREĐIVANJU OPRAVDANIH INTERESA IZDAVATELJA U SVRHU NEOBJAVLJIVANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 5/09 i 85/13) 400.079
PRAVILNIK O MANIPULACIJI I OBVEZI OBAVJEŠĆIVANJA O SUMNJI NA ZLOUPORABU TRŽIŠTA („Narodne novine“, broj 5/09) 400.081
PRAVILNIK O PRIHVAĆENIM TRŽIŠNIM PRAKSAMA („Narodne novine“, broj 5/09) 400.082
PRAVILNIK O NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA ZA PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA PRUŽANJE INVESTICIJSKIH I POMOĆNIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI, TRŽIŠNOG POSREDNIKA, PODRUŽNICE INVESTICIJSKOG DRUŠTVA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE I TREĆE ZEMLJE („Narodne novine“, broj 39/19) 400.085
PRAVILNIK O VOĐENJU SLUŽBENOG REGISTRA PROPISANIH INFORMACIJA („Narodne novine“, broj 114/18) 400.083
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA REGISTRA KVALIFICIRANIH ULAGATELJA ("Narodne Novine", broj 30/09) 400.083
PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU O ADEKVATNOSTI KAPITALA INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/09, 30/13 i 85/13) 400.084
PRAVILNIK O OBJAVLJIVANJU INFORMACIJA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/09 i 85/13) 400.085
PRAVILNIK O ADEKVATNOSTI KAPITALA INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/09 i 85/13) 400.086
PRAVILNIK O KAPITALU INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/09 i 85/13) 400.087
PRAVILNIK O REDOVITOM DOPRINOSU ČLANOVA, NAČINU RASPOLAGANJA SREDSTVIMA I FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA FONDA ZA ZAŠTITU ULAGATELJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 66/19 i 132/20) 400.088
PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNA GRANICA SOLVENTNOSTI (ADEKVATNOSTI KAPITALA) DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I DRUŠTAVA ZA REOSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 92/09, 39/12, 73/13 i 136/14) 400.089
PRAVILNIK O POSTUPANJU DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE S PRITUŽBAMA OSIGURANIKA, UGOVARATELJA OSIGURANJA I KORISNIKA IZ UGOVORA O OSIGURANJU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 73/13 i 146/14) 400.092
PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA, NAČINU OBRAČUNA I MJERILIMA ZA IZRAČUN TEHNIČKIH PRIČUVA PREMA RAČUNOVODSTVENIM PROPISIMA („Narodne novine“, broj 72/19) 400.091
PRAVILNIK O DODATNOM NADZORU DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE U GRUPI OSIGURAVATELJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 97/09, 79/13 i 154/14) 400.090
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 37/16, 96/18, 50/19 i 98/20) 400.095
PRAVILNIK O OBLIKU I IZNOSU REGULATORNOG KAPITALA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA („Narodne novine“, broj 13/19) 400.094
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA ČLANOVI UPRAVE I NADZORNOG ODBORA MIROVINSKOG DRUŠTVA MORAJU UDOVOLJAVATI, SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ..... („Narodne novine“, broj 08/11) 400.095
PRAVILNIK O ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA I PRAVILIMA POSLOVNOG PONAŠANJA ZA OBAVLJANJE INVESTICIJSKIH USLUGA I AKTIVNOSTI TE POLITIKAMA PRIMITAKA I KRITERIJIMA ZA ZNAČAJNA INVESTICIJSKA DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 89/18) 400.065
PRAVILNIK O SADRŽAJU I TRAJANJU OBRAZOVNOG PROGRAMA, UVJETIMA ZA PRISTUP ISPITU, POSTUPKU PROVOĐENJA ISPITA ZA STJECANJE ZVANJA OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKIH FONDOVA I UVJETIMA ZA DOBIVANJE LICENCE I VAŽENJE LICENCE OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVI („Narodne novine“, broj 6/11) 400.093
PRAVILNIK O NAČINU PRIBAVLJANJA PODATAKA, SADRŽAJU IZVJEŠĆA TE ROKOVIMA DOSTAVE PODATAKA IZ SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA („Narodne novine“, broj 107/19) 400.096
SMJERNICE ZA IDENTIFICIRANJE, MJERENJE I PRAĆENJE RIZIKA KOJIMA JE U SVOJEM POSLOVANJU IZLOŽENO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVO ZA REOSIGURANJE („Narodne novine“, broj 155/09) 420.173
PRAVILNIK O GODIŠNJEM OBAVJEŠTAVANJU HANFE O KORIŠTENJU IZUZEĆA OD OBVEZE ISHOĐENJA ODOBRENJA ZA RAD I PRIMJENE UVJETA ZA OBAVLJANJE INVESTICIJSKIH USLUGA I AKTIVNOSTI ("Narodne novine", broj 96/18) 400.114
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI FAKTORING-DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 16/15) 400.094
PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD INVESTICIJSKOM DRUŠTVU, TRŽIŠNOM POSREDNIKU, PODRUŽNICI IZ TREĆE ZEMLJE, REGISTRU OSOBA OVLAŠTENIH OBAVLJATI USLUGE I AKTIVNOSTI IZ ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA TE STATUSNIM PROMJENAMA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 96/18 i 132/20) 400.094
PRAVILNIK O SADRŽAJU UGOVORA O FAKTORINGU („Narodne novine“, broj 16/15) 400.095
PRAVILNIK O FINANCIJSKIM I DODATNIM IZVJEŠTAJIMA TE KONTNOM PLANU FAKTORING DRUŠTAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 41/16, 61/16 i 132/17) 400.096
PRAVILNIK O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I OGRANIČENJIMA ULAGANJA UCITS FONDA ("Narodne novine", broj 85/13) 400.097
PRAVILNIK O DETALJNIM PRAVILIMA I KRITERIJIMA POŠTIVANJA OSOBNE OKOLNOSTI SPOLA („Narodne novine“, broj 10/16) 400.096
PRAVILNIK O GLAVNIM I NAPAJAJUĆIM UCITS FONDOVIMA ("Narodne novine", broj 108/16) 400.098
PRAVILNIK O OBAVJEŠTAVANJU KOD TRGOVANJA UDJELIMA UCITS FONDOVA U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI ("Narodne novine", broj 108/16) 400.099
PRAVILNIK O OBAVJEŠTAVANJU ULAGATELJA KOD PRIPAJANJA UCITS FONDOVA („Narodne novine“, broj 85/13) 400.101
PRAVILNIK O ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA („Narodne novine“, broj 41/17) 400.102
PRAVILNIK O VRSTI UVRŠTENIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA I VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA NA KOJE SE PRIMJENJUJE OBVEZA PRIJAVE OTC TRANSAKCIJA BURZI ("Narodne novine", broj 85/13) 400.103
PRAVILNIK O ULAGANJIMA DRUŠTVA ZA DOKUP MIROVINE („Narodne novine“, broj 72/14) 400.105
PRAVILNIK O PODACIMA U VEZI S KORPORATIVNIM UPRAVLJANJEM KOJE SU IZDAVATELJI OBVEZNI DOSTAVLJATI HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA, TE O OBLIKU, ROKOVIMA I NAČINU NJIHOVOG DOSTAVLJANJA („Narodne novine“, broj 59/20) 400.105
PRAVILNIK O DODATNIM ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA („Narodne novine“, broj 25/19) 400.104
PRAVILNIK O KAPITALU FAKTORING DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 12/15) 400.109
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU FAKTORING DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 129/14) 400.106
PRAVILNIK O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U FAKTORING DRUŠTVU I DRUGOJ PRAVNOJ OSOBI („Narodne novine“, broj 129/14) 400.107
PRAVILNIK O SUSTAVU UPRAVLJANJA RIZICIMA („Narodne novine“, broj 154/14) 400.107
PRAVILNIK O SADRŽAJU REDOVITIH IZVJEŠĆA I IZVJEŠĆA NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA KOJA SU DUŽNA DOSTAVLJATI FAKTORING DRUŠTVA TE NAČINU I ROKOVIMA NJIHOVE DOSTAVE („Narodne novine“, broj 140/14) 400.106
PRAVILNIK O PLANOVIMA OPORAVKA INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA („Narodne novine“, broj 110/18) 400.112
PRAVILNIK O OBAVLJANJU POSLOVA FAKTORINGA FAKTORING DRUŠTAVA IZ DRUGIH DRŽAVA ČLANICA I TREĆIH DRŽAVA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 58/15) 400.113
PRAVILNIK O PRIMJENI ODREDABA ZAKONA O FAKTORINGU I DRUGIH PROPISA NA FAKTORING DRUŠTVA U LIKVIDACIJI („Narodne novine“, broj 52/15) 400.112
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA INTERNE REVIZIJE FAKTORING DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 12/15) 400.111
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I NAČINU UPRAVLJANJA RIZICIMA FAKTORING DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 86/18) 400.113
PRAVILNIK O POSTUPANJU HANFE U VEZI NAKNADA ZA USLUGE UREĐENOG TRŽIŠTA („Narodne novine“, broj 25/19) 400.114
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA I POSTUPKU IZDAVANJA SUGLASNOSTI ČLANU UPRAVE SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 26/19) 400.115
PRAVILNIK O VRSTI I VISINI NAKNADA HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA („Narodne novine“, broj 26/19) 400.114
PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU POVREDA ODNOSNO SUMNJI NA POVREDU ODREDABA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, UREDBE (EU) BR. 600/2014, UREDBE (EU) BR. 596/2014 I UREDBE (EU) BR. 909/2014 („Narodne novine“, broj 124/19) 400.113
PRAVILNIK O POLITICI PRIMITAKA SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 18/19) 400.114
PRAVILNIK O TROŠKOVIMA KOJI SE MOGU PLAĆATI IZ IMOVINE OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA TE NAČINU I SADRŽAJU IZRAČUNA POKAZATELJA UKUPNIH TROŠKOVA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA („Narodne novine“, broj 9/19) 400.113
PRAVILNIK O LISTI DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA PROCJENU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU („Narodne novine“, broj 26/19) 400.119
RAVILNIK O PLANU OPORAVKA, KRITERIJIMA ZNAČAJNOSTI I POKAZATELJIMA TRENDA KOJI UKAZUJU NA NEMOGUĆNOST KONTINUIRANOG ISPUNJAVANJA UVJETA ZA RAD I IZDVAJANJU ZNAČAJNIH AKTIVNOSTI I PROCESA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE („Narodne novine“, broj 77/19) 400.121
PRAVILNIK O NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE (UPT, „Narodne novine“, broj 82/19 i 144/21) 400.124
PRAVILNIK O PERIODIČKOM, STATISTIČKOM I KAPITALNOM IZVJEŠTAVANJU OD STRANE SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA TE IZVJEŠTAVANJU OD STRANE SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE (UPT, „Narodne novine“, broj 91/19 i 144/21) 400.124
PRAVILNIK O STRUKTURI, SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I REVIZORSKOG IZVJEŠĆA, FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJA TIJEKOM GODINE TE PRIMJENI KONTNOG PLANA ZASREDIŠNJI DEPOZITORIJ VRIJEDNOSNIH PAPIRA („Narodne novine“, broj 91/19) 400.123
PRAVILNIK O SADRŽAJU, FORMATU I NAČINU DOSTAVE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE („Narodne novine“, broj 77/19) 400.122
PRAVILNIK O STRUKTURI, I SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I REVIZORSKOG IZVJEŠĆA TE PRIMJENI KONTNOG PLANA ZA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE („Narodne novine“, broj 77/19) 400.123
PRAVILNIK O TROŠKOVIMA KOJI SE MOGU PLAĆATI IZ IMOVINE DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA TE NAČINU I SADRŽAJU IZRAČUNA POKAZATELJA UKUPNIH TROŠKOVA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA („Narodne novine“, broj 124/19) 400.125
PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU POVREDA ODNOSNO SUMNJI NA POVREDU ODREDABA UREDBE (EU) BR. 1286/2014 ("Narodne novine", broj 132/20) 400.127
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O RESEKURITIZACIJI, OBJAVI INFORMACIJA O PRIVATNIM SEKURITIZACIJAMA I MREŽNIM STRANICAMA TE IZDAVANJU ODOBRENJA TREĆIM STRANAMA KOJE PROVJERAVAJU STS USKLAĐENOST („Narodne novine“, broj 88/21) NN 88/2021, (1630
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID