Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Vrijednosni papiri (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2365 O TRANSPARENTNOSTI TRANSAKCIJA FINANCIRANJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA I PONOVNE UPORABE ("Narodne novine", broj 12/18) NN 12/2018, (265
ZAKON O IZDAVANJU OBVEZNICA ZA RESTRUKTURIRANJE GOSPODARSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 27/91 i 84/92 – Zakon o Hrvatskom fondu za privatizaciju) NN 27/1991, (751
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1286/2014 O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA UPAKIRANE INVESTICIJSKE PROIZVODE („Narodne novine“, broj 112/18) NN 112/2018, (2166
ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA (P2018-065-1329) ("Narodne novine", broj 65/18, 17/20 i ) NN 65/2018, (1329
ZAKON O HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine" broj 140/05, 154/11 i 12/12) NN 140/2005, (2639
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 909/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 23. SRPNJA 2014. O POBOLJŠANJU NAMIRE VRIJEDNOSNIH PAPIRA U EUROPSKOJ UNIJI I O SREDIŠNJIM DEPOZITORIJIMA VRIJEDNOSNIH PAPIRA TE IZMJENI DIREKTIVA 98/26/EZ I 2014/65/EU TE... („Narodne novine“, broj 44/16) NN 44/2016, (1134
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 648/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 4. SRPNJA 2012. GODINE O OTC IZVEDENICAMA, SREDIŠNJOJ DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI I TRGOVINSKOM REPOZITORIJU („Narodne novine“, broj 54/13) NN 54/2013, (1080
ZAKON O FAKTORINGU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 94/14, 85/15 i 41/16) NN 94/2014, (1883
ZAKON O MJENICI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 74/94 i 92/10) NN 74/1994, (1287
ZAKON O ČEKU («Narodne novine», broj 74/94) NN 74/1994, (1288
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O USKLAĐENJU SREDSTAVA JAMSTVENOG POLOGA ZA 2022. GODINU („Narodne novine“, broj 16/22) NN 16/2022, (176
PRAVILNIK O IZRAČUNU, VISINI I NAPLATI NAKNADA KOJE SE PLAĆAJU HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 147/20) NN 147/2020, (2881
ODLUKA O USKLAĐENJU SREDSTAVA JAMSTVENOG POLOGA ZA 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 12/21) NN 12/2021, (226
PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA O PRITUŽBAMA ČLANOVA FONDA DRUŠTVIMA ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA („Narodne novine“, broj 144/21) NN 144/2021, (2475
PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA O PRITUŽBAMA ČLANOVA FONDA DRUŠTVIMA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA („Narodne novine“, broj 144/21) NN 144/2021, (2476
PRAVILNIK O IZRAČUNU, VISINI I NAPLATI NAKNADA KOJE SE PLAĆAJU HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2022. GODINU („Narodne novine“, broj 144/21) NN 144/2021, (2478
PRAVILNIK O ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA ZA OPERATERA SUSTAVA PORAVNANJA, TE MINIMALNIM STANDARDIMA KOJI SE PRIMJENJUJU NA SUSTAV UPRAVLJANJA RIZICIMA I INFORMACIJSKI SUSTAV TOG OPERATERA („Narodne novine“, broj 7/21) NN 7/2021, (156
PRAVILNIK O SADRŽAJU I STRUKTURI IZVJEŠTAJA IZDAVATELJA ZA RAZDOBLJA TIJEKOM GODINE TE OBLIKU I NAČINU NJIHOVOG DOSTAVLJANJA HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA (P2018-114-2225) (UPT „Narodne novine“, broj 114/18 i 27/21) NN 114/2018, (2225
PRAVILNIK O OBRAZOVNOM PROGRAMU I ISPITIMA ZA PROVJERU ZNANJA I STJECANJE KVALIFIKACIJA ZA PRUŽANJE INFORMACIJA O INVESTICIJSKIM PROIZVODIMA I USLUGAMA, BROKERSKE POSLOVE I INVESTICIJSKO SAVJETOVANJE (UPT „Narodne novine“, broj 99/19 i 83/21) NN 99/2019, (1999
PRAVILNIK O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE TE ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG ODNOSNO KONTROLNOG UDJELA I KRITERIJIMA ZA PROCJENU PRIMJERENOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA, NOSITELJA KLJUČNIH FUNKCIJA I VIŠEG RUKOVODSTVA („Narodne novine“, broj 36/21) NN 36/2021, (756
ODLUKA O USPOSTAVI I ODRŽAVANJU USLUGE CENTRALIZIRANOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA ZA SVA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE (COP I HRM TDU) (“Narodne novine”, broj 90/06) NN 90/2006, (2121
ODLUKA O IZDAVANJU OBVEZNICA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 6/91 i 15/91) NN 6/1991, (154
ODLUKA KOJOM SE DO 31. PROSINCA 2009. DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA OSLOBAĐAJU PLAĆANJA NAKNADE HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE U KORIST DRŽAVNOG PRORAČUNA („Narodne novine“, broj 120/09) 400.086
ODLUKA KOJOM SE DO 1. OŽUJKA 2010. DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA OSLOBAĐAJU PLAĆANJA NAKNADE HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE U KORIST DRŽAVNOG PRORAČUNA, ISKLJUČIVO I JEDINO ZA IZMJENE ("Narodne novine", broj 26/10) 400.086
ODLUKA KOJOM SE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA OSLOBAĐAJU PLAĆANJA NAKNADE HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA („Narodne novine“, broj 40/10) 400.087
PRAVILNIK O KVALIFIKACIJAMA I KADROVSKIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE INVESTICIJSKIH USLUGA („Narodne novine“, broj 83/18) NN 83/2018, (1659
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NASTANKA OSIGURANOG SLUČAJA U SUSTAVU ZAŠTITE ULAGATELJA NA TRŽIŠTU KAPITALA („Narone novine“, broj 66/19) NN 66/2019, (1315
PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU O NEUSPJELIM NAMIRAMA I O INTERNALIZIRANOJ NAMIRI ("Narodne novine", broj 47/18) NN 47/2018, (901
PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU MOGUĆIH ILI STVARNIH KRŠENJA UREDBE (EU) BR. 909/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA ("Narodne novine", broj 47/18) NN 47/2018, (902
PRAVILNIK O SADRŽAJU REVIZIJE U INVESTICIJSKIM DRUŠTVIMA („Narodne novine“, broj 83/18) NN 83/2018, (1660
ODLUKA O IZDAVANJU BLAGAJNIČKIH ZAPISA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 3/91) NN 3/1991, (73
PRAVILNIK O GODIŠNJEM IZVJEŠTAVANJU HANFE O USKLAĐENOSTI S ODREDBAMA UREDBE (EU) BR. 648/2012, USKLAĐENOSTI S ODREDBAMA DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2017/592 KOD UTVRĐIVANJA KADA SE AKTIVNOST TREBA SMATRATI POMOĆNOM UZ REDOVNU DJELATNOST... („Narodne novine“, broj 115/20) NN 115/2020, (2257
ODLUKA O ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVE PODATAKA O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I NJIHOVIM VLASNICIMA IZ KNJIGA DIONICA ILI REGISTRA IZDAVATELJA U DEPOZITORIJ SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE («Narodne novine», broj 140/02) NN 140/2002, (2271
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE BANKE SKRBNIKA ZA 2007. GODINU (“Narodne novine”, broj 22/07) NN 22/2007, (865
ODLUKA O POTVRĐIVANJU STATUTA HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA („Narodne novine“, broj 53/12) NN 53/2012, (1292
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE ZA UPRAVLJANJE OBVEZNOM MIROVINSKOM DRUŠTVU ZA 2011. GODINU („Narodne novine“, broj 148/10) NN 148/2010, (3788
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE ZA UPRAVLJANJE OBVEZNOM MIROVINSKOM DRUŠTVU ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 156/09) NN 156/2009, (3930
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE BANKE SKRBNIKA ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 156/09) NN 156/2009, (3929
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE BANKE SKRBNIKA ZA 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 141/12) NN 141/2012, (2996
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE ZA UPRAVLJANJE OBVEZNOM MIROVINSKOM DRUŠTVU ZA 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 141/12) NN 141/2012, (2997
ODLUKA O REFERENTNOM PRINOSU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA U 2006. GODINI (“Narodne novine”, broj 22/07) NN 22/2007, (864
ODLUKA O USVAJANJU KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA (“Narodne novine”, broj 46/07) NN 46/2007, (1596
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE BANKE SKRBNIKA ZA 2008. GODINU (“Narodne novine”, broj 10/08) NN 10/2008, (330
ODLUKA O ROKU ZA USKLAĐENJE ULAGANJA IMOVINE MIROVINSKIH FONDOVA ("Narodne novine", broj 82/09) NN 82/2009, (2017
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE BANKE SKRBNIKA ZA 2011. GODINU („Narodne novine“, broj 148/10) NN 148/2010, (3789
ODLUKA KOJOM SE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE MIROVINSKIM FONDOVIMA OSLOBAĐAJU PLAĆANJA NAKNADE HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA, ISKLJUČIVO I JEDINO ZA IZMJENE STATUTA I INFORMATIVNOG PROSPEKTA MIROVINSKOG FONDA TE OGLASA ILI PROMIDŽBENIH.. („Narodne novine“, broj 98/10) 400.086
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA STJECANJE I PROVJERU STRUČNIH ZNANJA POTREBNIH ZA DOBIVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 80/10) NN 80/2010, (2300
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE ZA UPRAVLJANJE OBVEZNOM MIROVINSKOM DRUŠTVU ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 156/13) NN 156/2013, (3287
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE BANKE SKRBNIKA ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 156/13) NN 156/2013, (3288
PRAVILNIK O POSLOVIMA DEPOZITNE BANKE (“Narodne novine”, broj 26/08) NN 26/2008, (882
PRAVILNIK O POSLOVANJU DRUŠTAVA ZA POSLOVANJE VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KADA IZVAN ORGANIZIRANOG TRŽIŠTA KUPUJU DIONICE PRIVATIZACIJSKIH INVESTICIJSKIH FONDOVA («Narodne novine», broj 40/99) NN 40/1999, (806
PRAVILNIK O TRGOVANJU NEMATERIJALIZIRANIM VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA UKLJUČENIM U USLUGE PRIJEBOJA I NAMIRE SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE («Narodne novine», broj 83/99) NN 83/1999, (1506
PRAVILNIK O SADRŽAJU I STRUKTURI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA IZDAVATELJA TE OBLIKU I NAČINU NJEGOVOG DOSTAVLJANJA HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 114/18 i 132/20) NN 114/2018, (2224
PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNA GRANICA SOLVENTNOSTI (ADEKVATNOSTI KAPITALA) DRUŠTVA ZA OSIGURANJE (“Narodne novine”, broj 112/06) NN 112/2006, (2485
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU DOSTAVLJANJA PROPISANIH INFORMACIJA HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA I U SLUŽBENI REGISTAR PROPISANIH INFORMACIJA („Narodne novine“, broj 114/18) NN 114/2018, (2226
PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU MOGUĆIH ILI STVARNIH KRŠENJA UREDBE (EU) 2015/2365 („Narodne novine“, broj 84/20) NN 84/2020, (1572
PRAVILNIK O MINIMALNOM OBLIKU I SADRŽAJU INFORMACIJSKOG DOKUMENTA KOD IZNIMKE OD OBVEZE OBJAVE PROSPEKTA („Narodne novine“, broj 87/20) NN 87/2020, (1664
PRAVILNIK O STRUKTURI, SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE IZVJEŠTAJA KOD IZNIMKE OD OBVEZE UPISA NEMATERIJALIZIRANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA KOD SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA ILI DRUGOG REGISTRA PROPISANOG POSEBNIM ZAKONOM („Narodne novine“, broj 106/20) NN 106/2020, (2001
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE ZA UPRAVLJANJE OBVEZNOM MIROVINSKOM DRUŠTVU ZA 2009. GODINU ("Narodne novine", broj 151/08) NN 151/2008, (4136
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE BANKE SKRBNIKA ZA 2009. GODINU ("Narodne novine", broj 151/08) NN 151/2008, (4135
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE BANKE SKRBNIKA ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 154/11) NN 154/2011, (3238
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE ZA UPRAVLJANJE OBVEZNOM MIROVINSKOM DRUŠTVU ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 154/11) NN 154/2011, (3239
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE DEPOZITARU ZA 2021. GODINU ("Narodne novine", broj 144/20 od 23.12.2020.) NN 144/2020, (2792
ODLUKA O OBLIKU, SADRŽAJU I ROKOVIMA IZVJEŠTAVANJA („Narodne novine“, broj 42/16 i 106/20) NN 106/2020, (2003
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE DEPOZITARU ZA 2016. GODINU („Narodne novine“, broj 137/15) NN 137/2015, (2580
ODLUKA O UVJETIMA ZA DAVANJE FINANCIJSKE POTPORE GRUPE KREDITNIH INSTITUCIJA („Narodne novine“, broj 67/16) NN 67/2016, (1629
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE DEPOZITARU ZA 2019. GODINU („Narodne novine“, broj 114/18) NN 114/2018, (2232
PRAVILNIK O POHRANI DIONICA KOJE SE VODE U RAČUNALNOM SUSTAVU SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE ZA POTREBE PREUZIMANJA DIONIČKIH DRUŠTAVA («Narodne novine», broj 12/00) NN 12/2000, (155
PRAVILNIK O VRSTI I VISINI ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I NAKNADA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 115/02 i 43/03) NN 115/2002, (1854
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE I POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLA OVLAŠTENIM DRUŠTVIMA I OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA OBAVLJANJE POSLOVA S VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA («Narodne novine», broj 143/02) NN 143/2002, (2309
PRAVILNIK O ISPITU ZA OBAVLJANJE POSLOVA BROKERA I INVESTICIJSKOG SAVJETNIKA («Narodne novine», broj 118/03) NN 118/2003, (1652
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA KNJIGE NALOGA I KNJIGE TRANSAKCIJA ("Narodne novine", broj 81/07) NN 81/2007, (2575
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA I PRILOZIMA ZA ODOBRENJE PROSPEKTA I SKRAĆENOM PROSPEKTU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 118/03 i 26/08) NN 118/2003, (1655
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU I OBLIKU POSLOVNIH I FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA BROKERSKIH DRUŠTAVA («Narodne novine», broj 118/03) NN 118/2003, (1656
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU FINANCIJSKIH I POSLOVNIH IZVJEŠĆA JAVNIH DIONIČKIH DRUŠTAVA («Narodne novine», broj 118/03) NN 118/2003, (1657
PRAVILNIK O SADRŽAJU IZVJEŠĆA DIONIČARA I IMATELJA UDJELA U FONDU I VOĐENJU POSLOVNIH KNJIGA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA («Narodne novine», broj 45/06) NN 45/2006, (1110
PRAVILNIK O OBRAČUNSKIM ZAVODIMA, NAKNADI ZA POSREDOVANJE I OBRASCU MJENICE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 77/99, 146/99, 35/00, 22/03, 39/08 i 146/10) NN 77/1999, (1387
PRAVILNIK O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I OGRANIČENJIMA ULAGANJA UCITS FONDA („Narodne novine“, broj 110/16) NN 110/2016, (2428
PRAVILNIK O PRIJENOSU UPRAVLJANJA AIF-om („Narodne novine“, broj 26/19) NN 26/2019, (539
PRAVILNIK O NAČINU OBAVJEŠTAVANJA HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA O OTUĐENJU DIONICA ILI POSLOVNOG UDJELA BROKERSKOG DRUŠTVA, BURZE ILI SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 11/07 i 26/08) NN 11/2007, (488
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI BURZE I POSTUPKU IZDAVANJA SUGLASNOSTI ČLANU UPRAVE BURZE ("Narodne Novine", broj 32/14) NN 32/2014, (588
PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD, ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA I NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA PRUŽATELJA USLUGA DOSTAVE PODATAKA („Narodne novine“, broj 84/20) NN 84/2020, (1571
PRAVILNIK O MINIMALNOJ LIKVIDNOSTI BROKERSKIH DRUŠTAVA (“Narodne novine”, broj 11/07) NN 11/2007, (489
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG DRUŠTVA («Narodne novine», broj 14/07) NN 14/2007, (604
PRAVILNIK O UKIDANJU PRAVILNIKA O OBUSTAVI TRGOVANJA DIONICAMA NA BURZAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (“Narodne novine”, broj 70/11) NN 70/2011, (1527
PRAVILNIK O SADRŽAJU DOKUMENTACIJE KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA KANDIDATU ZA ČLANA UPRAVE SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE («Narodne novine», broj 17/07) NN 17/2007, (684
PRAVILNIK O SADRŽAJU DOKUMENTACIJE KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA KANDIDATU ZA ČLANA UPRAVE BURZE («Narodne novine», broj 17/07) NN 17/2007, (685
PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNA KAPITALA, JAMSTVENOG KAPITALA I ADEKVATNOSTI KAPITALA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE (“Narodne novine”, broj 78/06) NN 78/2006, (1872
PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNA POKAZATELJA LIKVIDNOSTI I NAJMANJOJ VRIJEDNOSTI POKAZATELJA LIKVIDNOSTI DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE (“Narodne novine”, broj 78/06) NN 78/2006, (1874
PRAVILNIK KOJIM SE UREĐUJE OBVEZNI SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA I OBVEZNI SADRŽAJ PROSPEKATA ZATVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM (“Narodne novine”, broj 22/07) NN 22/2007, (857
PRAVILNIK O POSTUPKU I VRSTI POSLOVA KOJE JE DOPUŠTENO DELEGIRATI NA TREĆE OSOBE OD STRANE DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE («Narodne novine», broj 25/07) NN 25/2007, (940
PRAVILNIK KOJIM SE UREĐUJE POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA («Narodne novine», broj 25/07) NN 25/2007, (940
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU POSLOVNIH I FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA OVLAŠTENIH DRUŠTAVA (“Narodne novine”, broj 33/07) NN 33/2007, (1096
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA IZVRŠENJE BLOK TRANSAKCIJA DIONICAMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 38/07 i 123/07) NN 38/2007, (1293
PRAVILNIK O DODATNIM MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE MANIPULACIJE TRŽIŠTEM (“Narodne novine”, broj 46/07) NN 46/2007, (1592
PRAVILNIK O NAČINIMA SPRJEČAVANJA SUKOBA INTERESA ("Narodne novine", broj 81/07) NN 81/2007, (2576
PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU KLIJENATA («Narodne novine», broj 84/07) NN 84/2007, (2649
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA (“Narodne novine”, broj 94/08) NN 94/2008, (2964
PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU ZA AUTORIZACIJU („Narodne novine“, broj 08/11) NN 8/2011, (188
PRAVILNIK O KARAKTERISTIKAMA IZVEDENICA („Narodne novine“, broj 5/09) NN 5/2009, (127
PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU O IZUZEĆIMA OD PRIMJENE POZICIJSKIH LIMITA U ROBNIM IZVEDENICAMA I O IZVJEŠTAVANJU O POZICIJAMA U ROBNIM IZVEDENICAMA („Narodne novine“, broj 5/20) NN 5/2020, (69
PRAVILNIK O IZDAVANJU SUGLASNOSTI I KRITERIJIMA ZA PROCJENU PRIMJERENOSTI ČLANOVA UPRAVE, NOSITELJA KLJUČNIH FUNKCIJA I IMATELJA KVALIFICIRANOG UDJELA U INVESTICIJSKOM DRUŠTVU ("Narodne novine", broj 96/18) NN 96/2018, (1865
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA ISPUNJAVANJE UVJETA ZA IMENOVANJE VEZANOG ZASTUPNIKA I REGISTRU VEZANIH ZASTUPNIKA („Narodne novine“, broj 25/19) NN 25/2019, (505
PRAVILNIK O OBVEZAMA IZVJEŠTAVANJA O IZVRŠENIM TRANSAKCIJAMA („Narodne novine“, broj 5/09) NN 5/2009, (136
PRAVILNIK O OBVEZAMA OBJAVE PODATAKA O TRGOVANJU („Narodne novine“, broj 5/09) NN 5/2009, (137
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU („Narodne novine“, broj 18/19) NN 18/2019, (394
PRAVILNIK O LIKVIDNOSTI INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA („Narodne novine“, broj 31/14) NN 31/2014, (561
PRAVILNIK O UPRAVLJANJU RIZICIMA, ADEKVATNOSTI KAPITALA I LIKVIDNOSTI INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA („Narodne novine“, broj 110/18) NN 110/2018, (2135
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU, ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJA O TRANSAKCIJAMA I TRGOVANJU S FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZVRŠENIM NA UREĐENOM TRŽIŠTU KOJIM UPRAVLJA BURZA ("Narodne novine", broj 87/20) NN 87/2020, (1662
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BURZI („Narodne novine“, broj 98/20) NN 98/2020, (1862
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE FINANCIJSKI INSTRUMENTI MORAJU ZADOVOLJAVATI PRILIKOM UVRŠTENJA NA UREĐENO TRŽIŠTE („Narodne novine“, broj 5/09) NN 5/2009, (142
PRAVILNIK O MINIMUMU INFORMACIJA U PROSPEKTU, FORMATU PROSPEKTA I OBJAVI PROSPEKTA I OGLASA U VEZI S PROSPEKTOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 5/09 i 34/12) NN 5/2009, (143
PRAVILNIK O UVJETIMA PROVOĐENJA PROGRAMA OTKUPA VLASTITIH DIONICA I MJERA STABILIZACIJE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA POD KOJIMA SE OSTVARUJE IZUZEĆE OD ZABRANA ZLOUPORABA TRŽIŠTA („Narodne novine“, broj 5/09) NN 5/2009, (145
PRAVILNIK O OBJAVI POVLAŠTENIH INFORMACIJA KOJE SE NEPOSREDNO ODNOSE NA IZDAVATELJA TE O ODREĐIVANJU OPRAVDANIH INTERESA IZDAVATELJA U SVRHU NEOBJAVLJIVANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 5/09 i 85/13) NN 5/2009, (146
PRAVILNIK O MANIPULACIJI I OBVEZI OBAVJEŠĆIVANJA O SUMNJI NA ZLOUPORABU TRŽIŠTA („Narodne novine“, broj 5/09) NN 5/2009, (147
PRAVILNIK O PRIHVAĆENIM TRŽIŠNIM PRAKSAMA („Narodne novine“, broj 5/09) NN 5/2009, (148
PRAVILNIK O NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA ZA PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA PRUŽANJE INVESTICIJSKIH I POMOĆNIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI, TRŽIŠNOG POSREDNIKA, PODRUŽNICE INVESTICIJSKOG DRUŠTVA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE I TREĆE ZEMLJE („Narodne novine“, broj 39/19) NN 39/2019, (815
PRAVILNIK O VOĐENJU SLUŽBENOG REGISTRA PROPISANIH INFORMACIJA („Narodne novine“, broj 114/18) NN 114/2018, (2227
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA REGISTRA KVALIFICIRANIH ULAGATELJA ("Narodne Novine", broj 30/09) NN 30/2009, (661
PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU O ADEKVATNOSTI KAPITALA INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/09, 30/13 i 85/13) NN 48/2009, (1110
PRAVILNIK O OBJAVLJIVANJU INFORMACIJA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/09 i 85/13) NN 48/2009, (1111
PRAVILNIK O ADEKVATNOSTI KAPITALA INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/09 i 85/13) NN 48/2009, (1112
PRAVILNIK O KAPITALU INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/09 i 85/13) NN 48/2009, (1113
PRAVILNIK O REDOVITOM DOPRINOSU ČLANOVA, NAČINU RASPOLAGANJA SREDSTVIMA I FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA FONDA ZA ZAŠTITU ULAGATELJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 66/19 i 132/20) NN 66/2019, (1313
PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNA GRANICA SOLVENTNOSTI (ADEKVATNOSTI KAPITALA) DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I DRUŠTAVA ZA REOSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 92/09, 39/12, 73/13 i 136/14) NN 92/2009, (2326
PRAVILNIK O POSTUPANJU DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE S PRITUŽBAMA OSIGURANIKA, UGOVARATELJA OSIGURANJA I KORISNIKA IZ UGOVORA O OSIGURANJU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 73/13 i 146/14) NN 73/2013, (1470
PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA, NAČINU OBRAČUNA I MJERILIMA ZA IZRAČUN TEHNIČKIH PRIČUVA PREMA RAČUNOVODSTVENIM PROPISIMA („Narodne novine“, broj 72/19) NN 72/2019, (1560
PRAVILNIK O DODATNOM NADZORU DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE U GRUPI OSIGURAVATELJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 97/09, 79/13 i 154/14) NN 97/2009, (2478
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 37/16, 96/18, 50/19 i 98/20) NN 37/2016, (1011
PRAVILNIK O OBLIKU I IZNOSU REGULATORNOG KAPITALA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA („Narodne novine“, broj 13/19) NN 13/2019, (264
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA ČLANOVI UPRAVE I NADZORNOG ODBORA MIROVINSKOG DRUŠTVA MORAJU UDOVOLJAVATI, SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ..... („Narodne novine“, broj 08/11) NN 8/2011, (189
PRAVILNIK O ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA I PRAVILIMA POSLOVNOG PONAŠANJA ZA OBAVLJANJE INVESTICIJSKIH USLUGA I AKTIVNOSTI TE POLITIKAMA PRIMITAKA I KRITERIJIMA ZA ZNAČAJNA INVESTICIJSKA DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 89/18) NN 89/2018, (1754
PRAVILNIK O SADRŽAJU I TRAJANJU OBRAZOVNOG PROGRAMA, UVJETIMA ZA PRISTUP ISPITU, POSTUPKU PROVOĐENJA ISPITA ZA STJECANJE ZVANJA OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKIH FONDOVA I UVJETIMA ZA DOBIVANJE LICENCE I VAŽENJE LICENCE OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVI („Narodne novine“, broj 6/11) NN 6/2011, (120
PRAVILNIK O NAČINU PRIBAVLJANJA PODATAKA, SADRŽAJU IZVJEŠĆA TE ROKOVIMA DOSTAVE PODATAKA IZ SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA („Narodne novine“, broj 107/19) NN 107/2019, (2145
SMJERNICE ZA IDENTIFICIRANJE, MJERENJE I PRAĆENJE RIZIKA KOJIMA JE U SVOJEM POSLOVANJU IZLOŽENO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVO ZA REOSIGURANJE („Narodne novine“, broj 155/09) NN 155/2009, (3859
PRAVILNIK O GODIŠNJEM OBAVJEŠTAVANJU HANFE O KORIŠTENJU IZUZEĆA OD OBVEZE ISHOĐENJA ODOBRENJA ZA RAD I PRIMJENE UVJETA ZA OBAVLJANJE INVESTICIJSKIH USLUGA I AKTIVNOSTI ("Narodne novine", broj 96/18) NN 96/2018, (1866
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI FAKTORING-DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 16/15) NN 16/2015, (309
PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD INVESTICIJSKOM DRUŠTVU, TRŽIŠNOM POSREDNIKU, PODRUŽNICI IZ TREĆE ZEMLJE, REGISTRU OSOBA OVLAŠTENIH OBAVLJATI USLUGE I AKTIVNOSTI IZ ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA TE STATUSNIM PROMJENAMA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 96/18 i 132/20) NN 96/2018, (1864
PRAVILNIK O SADRŽAJU UGOVORA O FAKTORINGU („Narodne novine“, broj 16/15) NN 16/2015, (310
PRAVILNIK O FINANCIJSKIM I DODATNIM IZVJEŠTAJIMA TE KONTNOM PLANU FAKTORING DRUŠTAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 41/16, 61/16 i 132/17) NN 41/2016, (1086
PRAVILNIK O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I OGRANIČENJIMA ULAGANJA UCITS FONDA ("Narodne novine", broj 85/13) NN 85/2013, (1893
PRAVILNIK O DETALJNIM PRAVILIMA I KRITERIJIMA POŠTIVANJA OSOBNE OKOLNOSTI SPOLA („Narodne novine“, broj 10/16) NN 10/2016, (261
PRAVILNIK O GLAVNIM I NAPAJAJUĆIM UCITS FONDOVIMA ("Narodne novine", broj 108/16) NN 108/2016, (2349
PRAVILNIK O OBAVJEŠTAVANJU KOD TRGOVANJA UDJELIMA UCITS FONDOVA U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI ("Narodne novine", broj 108/16) NN 108/2016, (2348
PRAVILNIK O OBAVJEŠTAVANJU ULAGATELJA KOD PRIPAJANJA UCITS FONDOVA („Narodne novine“, broj 85/13) NN 85/2013, (1895
PRAVILNIK O ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA („Narodne novine“, broj 41/17) NN 41/2017, (936
PRAVILNIK O VRSTI UVRŠTENIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA I VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA NA KOJE SE PRIMJENJUJE OBVEZA PRIJAVE OTC TRANSAKCIJA BURZI ("Narodne novine", broj 85/13) NN 85/2013, (1900
PRAVILNIK O ULAGANJIMA DRUŠTVA ZA DOKUP MIROVINE („Narodne novine“, broj 72/14) NN 72/2014, (1356
PRAVILNIK O PODACIMA U VEZI S KORPORATIVNIM UPRAVLJANJEM KOJE SU IZDAVATELJI OBVEZNI DOSTAVLJATI HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA, TE O OBLIKU, ROKOVIMA I NAČINU NJIHOVOG DOSTAVLJANJA („Narodne novine“, broj 59/20) NN 59/2020, (1199
PRAVILNIK O DODATNIM ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA („Narodne novine“, broj 25/19) NN 25/2019, (501
PRAVILNIK O KAPITALU FAKTORING DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 12/15) NN 12/2015, (238
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU FAKTORING DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 129/14) NN 129/2014, (2453
PRAVILNIK O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U FAKTORING DRUŠTVU I DRUGOJ PRAVNOJ OSOBI („Narodne novine“, broj 129/14) NN 129/2014, (2454
PRAVILNIK O SUSTAVU UPRAVLJANJA RIZICIMA („Narodne novine“, broj 154/14) NN 154/2014, (2923
PRAVILNIK O SADRŽAJU REDOVITIH IZVJEŠĆA I IZVJEŠĆA NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA KOJA SU DUŽNA DOSTAVLJATI FAKTORING DRUŠTVA TE NAČINU I ROKOVIMA NJIHOVE DOSTAVE („Narodne novine“, broj 140/14) NN 140/2014, (2657
PRAVILNIK O PLANOVIMA OPORAVKA INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA („Narodne novine“, broj 110/18) NN 110/2018, (2136
PRAVILNIK O OBAVLJANJU POSLOVA FAKTORINGA FAKTORING DRUŠTAVA IZ DRUGIH DRŽAVA ČLANICA I TREĆIH DRŽAVA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 58/15) NN 58/2015, (1141
PRAVILNIK O PRIMJENI ODREDABA ZAKONA O FAKTORINGU I DRUGIH PROPISA NA FAKTORING DRUŠTVA U LIKVIDACIJI („Narodne novine“, broj 52/15) NN 52/2015, (1021
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA INTERNE REVIZIJE FAKTORING DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 12/15) NN 12/2015, (239
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I NAČINU UPRAVLJANJA RIZICIMA FAKTORING DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 86/18) NN 86/2018, (1700
PRAVILNIK O POSTUPANJU HANFE U VEZI NAKNADA ZA USLUGE UREĐENOG TRŽIŠTA („Narodne novine“, broj 25/19) NN 25/2019, (506
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA I POSTUPKU IZDAVANJA SUGLASNOSTI ČLANU UPRAVE SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 26/19) NN 26/2019, (543
PRAVILNIK O VRSTI I VISINI NAKNADA HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA („Narodne novine“, broj 26/19) NN 26/2019, (538
PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU POVREDA ODNOSNO SUMNJI NA POVREDU ODREDABA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, UREDBE (EU) BR. 600/2014, UREDBE (EU) BR. 596/2014 I UREDBE (EU) BR. 909/2014 („Narodne novine“, broj 124/19) NN 124/2019, (2480
PRAVILNIK O POLITICI PRIMITAKA SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 18/19) NN 18/2019, (393
PRAVILNIK O TROŠKOVIMA KOJI SE MOGU PLAĆATI IZ IMOVINE OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA TE NAČINU I SADRŽAJU IZRAČUNA POKAZATELJA UKUPNIH TROŠKOVA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA („Narodne novine“, broj 9/19) NN 9/2019, (200
PRAVILNIK O LISTI DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA PROCJENU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU („Narodne novine“, broj 26/19) NN 26/2019, (544
RAVILNIK O PLANU OPORAVKA, KRITERIJIMA ZNAČAJNOSTI I POKAZATELJIMA TRENDA KOJI UKAZUJU NA NEMOGUĆNOST KONTINUIRANOG ISPUNJAVANJA UVJETA ZA RAD I IZDVAJANJU ZNAČAJNIH AKTIVNOSTI I PROCESA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE („Narodne novine“, broj 77/19) NN 77/2019, (1623
PRAVILNIK O NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE (UPT, „Narodne novine“, broj 82/19 i 144/21) NN 82/2019, (1716
PRAVILNIK O PERIODIČKOM, STATISTIČKOM I KAPITALNOM IZVJEŠTAVANJU OD STRANE SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA TE IZVJEŠTAVANJU OD STRANE SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE (UPT, „Narodne novine“, broj 91/19 i 144/21) NN 91/2019, (1819
PRAVILNIK O STRUKTURI, SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I REVIZORSKOG IZVJEŠĆA, FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJA TIJEKOM GODINE TE PRIMJENI KONTNOG PLANA ZASREDIŠNJI DEPOZITORIJ VRIJEDNOSNIH PAPIRA („Narodne novine“, broj 91/19) NN 91/2019, (1818
PRAVILNIK O SADRŽAJU, FORMATU I NAČINU DOSTAVE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE („Narodne novine“, broj 77/19) NN 77/2019, (1624
PRAVILNIK O STRUKTURI, I SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I REVIZORSKOG IZVJEŠĆA TE PRIMJENI KONTNOG PLANA ZA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE („Narodne novine“, broj 77/19) 400.123
PRAVILNIK O TROŠKOVIMA KOJI SE MOGU PLAĆATI IZ IMOVINE DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA TE NAČINU I SADRŽAJU IZRAČUNA POKAZATELJA UKUPNIH TROŠKOVA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA („Narodne novine“, broj 124/19) NN 124/2019, (2479
PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU POVREDA ODNOSNO SUMNJI NA POVREDU ODREDABA UREDBE (EU) BR. 1286/2014 ("Narodne novine", broj 132/20) NN 132/2020, (2511
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O RESEKURITIZACIJI, OBJAVI INFORMACIJA O PRIVATNIM SEKURITIZACIJAMA I MREŽNIM STRANICAMA TE IZDAVANJU ODOBRENJA TREĆIM STRANAMA KOJE PROVJERAVAJU STS USKLAĐENOST („Narodne novine“, broj 88/21) NN 88/2021, (1630
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava