Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Zdravstveno osiguranje (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 80/13, 137/13 i 98/19) 490.001
ZAKON O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 85/06, 150/08, 71/10 i 53/20) 490.201
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU („Narodne novine“, broj 139/10) 490.102
ZAKON O PRIVREMENOJ MJERI U PODRUČJU OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA („Narodne novine“, broj 70/19) 490.103
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA (P2021-071-1352) (UPT, "Narodne novine", broj 71/21, 87/21 i 93/21-ispr. i 106/21) 111.111
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA BOLNIČKO LIJEČENJE MEDICINSKOM REHABILITACIJOM I FIZIKALNOM TERAPIJOM U KUĆI (UPT, "Narodne novine", broj 46/07 - pročišćeni tekst, 64/08, 91/09, 118/09 i 9/21) 111.111
STATUT HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (UPT, "Narodne novine", broj 18/09, 33/10, 8/11, 18/13, 01/14, 83/15 i 108/21) 111.111
ODLUKA O UTVRĐIVANJU DODATNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE („Narodne novine“, broj 51/21) 111.111
ODLUKA O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (P2017-056-w575) („Narodne novine“, broj 56/17, 73/17 - Ispravak, 30/18, 35/18 - Ispravak, 119/18, 32/19, 62/19, 94/19, 104/19, 22/20, 84/20, 123/20, 12/21, i 45/21 i 62/21) 455.513
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (P2019-051-w576) (UPT, „Narodne novine“, broj 51/19, 69/19, 75/19-ispr., 97/19, 122/19, 40/20, 65/20, 69/20-ispr., 89/20, 126/20, 14/21, 21/21-ispr., 55/21, 71/21) 111.111
ODLUKA O UTVRĐIVANJU TERAPIJSKIH I DIJAGNOSTIČKIH POSTUPAKA ZA KOJE JE PROPISANA OBVEZA SUDJELOVANJA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU KOD IZABRANOG DOKTORA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Narodne novine", broj 10/18) 455.516
ODLUKA O OTVARANJU POSEBNOG ŽIRO RAČUNA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA TRANSFERNA SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 18/96) 450.011
ODLUKA O OBUSTAVI INVESTICIJSKIH ULAGANJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA UKLJUČENIM U MREŽU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 85/02) 450.021
ODLUKA O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I PRIVATNIM ZDRAVSTVENIM RADNICIMA ZA 2006. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 26/06, 49/06, 64/06, 84/06, 88/06 i 142/06) 450.061
ODLUKA O IZNOSU ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE KOJA SE PLAĆA PRILIKOM KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE («Narodne novine», broj 111/05) 450.031
ODLUKA O PREUZIMANJU I PRIJENOSU SREDSTAVA, PRAVA I OBVEZA ("Narodne novine", broj 32/91) 450.091
PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 126/06 i 156/08) 452.901
ODLUKA O OPSEGU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OSNOVNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2006. GODINU («Narodne novine», broj 153/05) 450.041
ODLUKA O POČETKU IZDAVANJA ISKAZNICE ZDRAVSTVENO OSIGURANE OSOBE I VREMENU TRAJANJA ZAMJENE POSTOJEĆE ISKAZNICE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 81/94, 104/95, 53/96 i 93/96) 450.091
ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O MAKSIMALNOM TRAJANJU POSTUPAKA ZDRAVSTVENE NJEGE I REHABILITACIJE U KUĆI (“Narodne novine”, broj 40/07) 450.071
ODLUKA O NAJNIŽEM IZNOSU NADOKNADE PLAĆE (“Narodne novine”, broj 84/96) 451.032
ODLUKA O UTVRĐIVANJU BROJA BOLESNIČKIH LEŽAJA U STACIONARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ZA LIJEČENJE KRONIČNIH BOLESTI (“Narodne novine”, broj 49/92) 451.151
ODLUKA O UTVRÐIVANJU PROSJEČNOG TRAJANJA LIJEČENJA U STACIONARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (“Narodne novine”, broj 32/92) 451.131
ODLUKA O USKLAĐIVANJU PRIHODOVNOG CENZUSA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PLAĆANJE PREMIJE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U 2021. GODINI („Narodne novine“, broj 131/20) 451.132
ODLUKA O UTVRĐIVANJU BROJA BOLESNIČKIH LEŽAJA U STACIONARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 32/92 i 49/92) 451.141
ODLUKA O USVAJANJU PLANA POTREBNOG BROJA BOLESNIČKIH LEŽAJA U STACIONARNIM USTANOVAMA ZA LIJEČENJE AKUTNIH I KRONIČNIH BOLESTI OSIGURANIKA REPUBLIČKOG FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 70/92) 451.161
ODLUKA O VISINI PROSJEČNOG TROŠKA S NASLOVA PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI ZA 2005. GODINU ("Narodne novine", broj 46/06) 451.149
ODLUKA O VISINI PROSJEČNOG TROŠKA S NASLOVA PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 2. KOLOVOZA 2006. GODINE («Narodne novine», broj 136/06) 451.151
ODLUKA O NAČINU DOSTAVE MATIČNOG BROJA OSIGURANE OSOBE U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU («Narodne novine», broj 11/07) 451.154
ODLUKA O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE "Narodne novine", broj 47/14, 157/14, 139/15, 28/16, 26/17, 132/17, 119/18, 32/19, 128/19, 22/20 i 147/20 450.094
ODLUKA O POSEBNIM STANDARDIMA I MJERILIMA NJIHOVE PRIMJENE U PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 156/13, 24/14 i 54/14) 451.155
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENU STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU ("Narodne novine", broj 112/07) 451.156
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE („Narodne novine“, broj 18/09) 450.092
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA TROŠKOVE IZDAVANJA ISKAZNICE ZDRAVSTVENO OSIGURANE OSOBE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (ISPRAVA 2) („Narodne novine“, broj 113/09) 450.093
ODLUKA O POSEBNOM STANDARDU I MJERILIMA NJEGOVE PRIMJENE U PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA („Narodne novine“, broj 66/14) 450.094
ODLUKA O POPISU POSTUPAKA LIJEČENJA KOJI SE PROVODE U OKVIRU PLANIRANE PREKOGRANIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 133/13) 450.095
ODLUKA O POJEDINIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KOJE SE OSTVARUJE NA OSNOVI UPUTNICE I ROKOVIMA VAŽENJA UPUTNICE („Narodne novine“, broj 127/19) 450.096
ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE STANDARDA I NORMATIVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA („Narodne novine“, broj 135/14) 450.097
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OBLIKA I SADRŽAJA POTVRDA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 51/19 i 110/19) 455.515
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ KNJIŽICI OD ROĐENJA DO PUNOLJETNOSTI (“Narodne novine”, broj 126/06) 452.151
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA NADZORA I KONTROLE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 47/14, 11/16, 129/17 i 35/19) 451.111
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA KONTROLE PONAŠANJA OSIGURANIKA ZA VRIJEME PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI SPRIJEČENOSTI ZA RAD (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 39/91, 46/91 i 75/93 – Zakon o zdravstvenom osiguranju) 451.101
PRAVILNIK O SASTAVU, OVLASTIMA I NAČINU RADA LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 46/09 i 113/09) 451.121
PRAVILNIK O OVLASTIMA, OBVEZAMA I NAČINU RADA LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 08/15, 17/15 - Ispravak, 41/15 - Ispravak, 104/17 i 34/18) 451.121
PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA PREKOGRANIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 160/13, 11/15, 16/15, 113/16 i 34/18) 451.062
PRAVILNIK O MJERILIMA I POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE NESPOSOBNOSTI ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD I NEDOSTATAK SREDSTAVA ZA UZDRŽAVANJE ZA OSOBE S PREBIVALIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ KOJIMA SE ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NE OSIGURAVA PO DRUGOJ OSNOVI (“Narodne novine”, broj 39/02) 451.051
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA PRAVA NA POMOĆ ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA (“Narodne novine”, broj 58/94) 451.041
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SLOBODAN IZBOR DOKTORA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 147/14, 17/15, 41/15 - Ispravak i 129/17) 451.021
EDUKACIJSKI PROGRAM OSNOVNIH EDUKACIJSKIH VJEŽBI ZA RADNIKE KOJI PROVODE TRIJAŽU U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE („Narodne novine“, broj 80/16) 455.512
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI ZDRAVSTVENOG INSPEKTORA („Narodne novine“, broj 63/19) 451.091
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA ("Narodne novine", broj 46/07) 451.082
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA ZDRAVSTVENOG INSPEKTORA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 35/94 i 121/03 – Zakon o zdravstvenoj zaštiti) 451.081
PRAVILNIK O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZAŠTITE NA RADU (Urednički pročišćeni tekst «Narodne novine», broj 142/06, 11/07 i 120/07) 451.082
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PROVOĐENJA DODATNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (“Narodne novine”, broj 112/06) 451.083
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU DAVANJA SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA DOBROVOLJNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 112/06 i 38/08) 451.084
PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA TE STJECANJU STATUSA OSIGURANE OSOBE U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/14, 17/15, 99/17 i 129/17) 451.085
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA NA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI OSIGURANE OSOBE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 88/10, 01/11, 16/11, 87/11, 38/13, 49/13, 93/13, 62/15, 77/15 - Ispravak i 129/17) 451.086
PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 75/14, 154/14, 79/15, 139/15, 105/16, 40/17, 66/17, 109/17, 132/17, 119/18, 41/19, 22/20 i 39/20) 451.012
PRAVILNIK O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU („Narodne novine“, broj 115/10) 451.014
PRAVILNIK O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 62/19, 40/20 i 81/20) 455.515
PRAVILNIK O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA NA RECEPT (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 17/09, 46/09, 4/10, 110/10, 131/10, 1/11, 16/11, 52/11, 129/13, 146/13, 45/14, 81/14, 17/15, 113/16, 129/17 i 89/20) 451.015
PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA TE IZVJEŠĆIVANJA O PRIHODU OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PO OSNOVI OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 135/14 i 128/17) 451.016
PRAVILNIK O SANITETSKOM PRIJEVOZU ("Narodne novine", broj 123/09) 451.012
PRAVILNIK O ROKOVIMA NAJDULJEG TRAJANJA BOLOVANJA OVISNO O VRSTI BOLESTI (“Narodne novine”, broj 153/09) 451.011
PRAVILA USPOSTAVLJANJA I PROVOĐENJA DODATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE („Narodne novine“, broj 01/11) 451.012
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZBORA DOKTORA SPECIJALISTA MEDICINE RADA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 12/14, 149/14, 53/17, 129/17 i 22/20) 451.013
PRAVILA I OPĆI UVJETI UGOVARANJA PRIMARNE, SEKUNDARNE I TERCIJARNE RAZINE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI I RAZINE ZDRAVSTVENIH ZAVODA ZA 2006. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 29/06, 36/06, 49/06, 64/06, 84/06 i 120/06) 451.011
PRAVILNIK O EUROPSKOJ KARTICI ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA („Narodne novine“, broj 144/14) 451.017
PRAVILNIK O KONTROLI PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD („Narodne novine“, broj 130/13) 451.014
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE POLJOPRIVREDNIKA STARIJIH OD 65 GODINA („Narodne novine“, broj 141/13) 451.016
PRAVILNIK O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 146/13, 160/13, 34/14 i 66/14, 62/15, 129/17 i 22/20) 451.017
PRAVILNIK O POSTUPKU STAVLJANJA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA I ODREĐIVANJA CIJENA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 68/19 i 81/20) 451.018
NACIONALNA STRATEGIJA RAZVITKA ZDRAVSTVA 2006. – 2011. (“Narodne novine”, broj 72/06) 450.035
STATUT HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 90/07 i 55/10) 450.053
POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (“Narodne novine”, broj 4/94) 450.051
PODATAK O UKUPNIM IZDACIMA OSNOVNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HZZO-A ZA 2004. G. (“Narodne novine”, broj 51/05) 451.001
PODATAK O UKUPNIM IZDACIMA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2006. GODINU ("Narodne novine", broj 68/07) 451.011
OPĆI UVJETI UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 11/07, 40/07, 117/07, 11/08, 21/08, 45/08, 85/08, 7/09, 32/09, 46/09, 63/09 i 4/10) 451.011
OPĆI UVJETI UGOVORA O DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Narodne novine", broj 2/09) 451.022
OPĆI UVJETI UGOVORA O DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Narodne novine", broj 59/09) 451.023
OPĆI UVJETI UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE I BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/10, 71/10, 88/10, 01/11 i 38/12) 451.024
OPĆI UVJETI UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 160/13, 17/15, 129/17 i 42/18) 451.026
OPĆI UVJETI UGOVORA O PROVOĐENJU BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 160/13, 17/15, 129/17 i 42/18) 451.027
OPĆI UVJETI UGOVORA O PROVOĐENJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 160/13, 17/15, 129/17 i 42/18) 451.028
STANDARD VOZILA I VANJSKOG IZGLEDA VOZILA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINE („Narodne novine“, broj 80/16) 451.040
Osnovno zdravstveno osiguranje
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O POSEBNIM STANDARDIMA I MJERILIMA NJIHOVE PRIMJENE U PROVOĐENJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2006. GODINU («Narodne novine», broj 26/06 i 142/06) 452.001
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (UPT,, „Narodne novine“, broj 49/14, 51/14, 11/15, 17/15, 123/16 - ispr., 129/17 i 9/21 111.111
ODLUKA O ISKAZNICI OSIGURANE OSOBE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (UPT, „Narodne novine“, broj 66/17, 24/20 i 71/21) 111.111
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CIJENE RADA I MATERIJALA ZUBOTEHNIČARA ZA IZRADU STOMATOLOŠKO-PROTETSKIH POMAGALA, ORTODONTSKIH UREĐAJA, UDLAGA, RESEKCIJSKIH PROTEZA, EPITEZA I OPTURATORA ZA OSIGURANE OSOBE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2006. GOD («Narodne novine», broj 26/06 i 142/06) 452.301
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OSNOVNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI (“Narodne novine”, broj 76/02) 452.401
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA („Narodne novine“, broj 38/13) 452.801
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OSNOVNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA S OSNOVE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI («Narodne novine», broj 32/03) 452.501
Dopunsko zdravstveno osiguranje
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O SADRŽAJU, OBLIKU, IZGLEDU I NAČINU KORIŠTENJA ISKAZNICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA («Narodne novine», broj 78/06) 453.001
ODLUKA O CIJENI POLICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 118/13, 11/14, 120/15 i 74/16) 453.101
ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O VISINI POPUSTA NA CIJENU POLICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Narodne novine", broj 130/07) 453.102
ODLUKA O NAČINU OSIGURAVANJA I RASPOLAGANJA SREDSTVIMA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 91/13, 12/14, 29/15 i 53/15) 453.201
ODLUKA O IZGLEDU, OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU KORIŠTENJA ISKAZNICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 32/09, 59/09, 118/09, 4/10, 125/13 i 11/16) 453.103
PRAVILNIK O POSTUPKU, UVJETIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA PRAVA NA PLAĆANJE PREMIJE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 156/08, 88/10, 31/16, 116/17, 106/18 i 65/20) 453.351
OPĆI UVJETI UGOVORA O DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Narodne novine", broj 156/08) 453.451
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PROVOĐENJA DOPUNSKOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 2/09 i 123/09) 453.302
PRAVILA USPOSTAVLJANJA I PROVOĐENJA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 91/13, 136/13, 21/14, 135/14 i 144/14) 453.401
OPĆI UVJETI UGOVORA O DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 91/13, 119/13, 18/14, 119/14, 135/14, 144/14, 17/15, 139/15, 63/16, 99/17 i 40/19) 453.503
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID