Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Zdravstvena zaštita (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 100/18 i 125/19) 455.012
ZAKON O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA DIJELA TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 32/02 i 30/04) 455.001
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/745 O MEDICINSKIM PROIZVODIMA I UREDBE (EU) 2017/746 O IN VITRO DIJAGNOSTIČKIM MEDICINSKIM PROIZVODIMA („Narodne novine“, broj 100/18) 455.013
ZAKON O KVALITETI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 118/18) 455.012
UREDBA O OSNIVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MEDICINU RADA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 10/96 i 13/96) 455.801
UREDBA O OSNIVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 51/97) 455.901
UREDBA O OSNIVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA TOKSIKOLOGIJU (“Narodne novine”, broj 101/97) 456.001
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2006. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 144/05 i 90/06) 455.101
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2007. GODINI (Urednički pročišćeni tekst,«Narodne novine», broj 143/06, 64/07 i 109/07) 455.012
ODLUKA O OSNIVANJU FONDA ZA OBNOVU RATOM RAZRUŠENIH HRVATSKIH BOLNICA (“Narodne novine”, broj 55/91) 456.101
ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNOG BROJA ZAPOSLENIKA UPRAVE DOMA ZDRAVLJA (“Narodne novine”, broj 19/03) 456.201
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U PRVOM TROMJESEČJU 2008. GODINE (“Narodne novine”, broj 127/07) 456.202
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2008. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 52/08 i 119/08) 456.203
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2009. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 8/09 i 126/09) 456.204
ODLUKA O NAJVIŠEODLUKU O NAJVIŠEM IZNOSU NAKNADE ZA KONCESIJU ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBEM IZNOSU NAKNADE ZA KONCESIJU ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE („Narodne novine“, broj 55/15) 456.205
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2010. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 19/10 i 118/10) 456.206
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2011. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 29/11 i 126/11) 456.207
ODLUKA O VISINI ISPLATE NA OSNOVI RADA U DEŽURSTVU I RADA PO POZIVU TE NAKNADE ZA PRIPRAVNOST („Narodne novine“, broj 100/11) 456.208
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U PRVOM TROMJESEČJU 2012. GODINE („Narodne novine“, broj 149/11) 458.272
ODLUKA O IZNOSU TROŠKOVA SPECIJALIZACIJE IZ OBITELJSKE MEDICINE („Narodne novine“, broj 139/11) 458.272
ODLUKA O VISINI TROŠKOVA PROVOĐENJA OBDUKCIJE („Narodne novine“, broj 108/13) 458.274
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2012. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 52/12 i 105/12) 458.273
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2013. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 29/13 i 123/13) 458.274
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE MENTORU NA SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU MAGISTARA MEDICINSKE BIOKEMIJE („Narodne novine“, broj 61/20) 458.275
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2014. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 07/14 i 111/14) 458.276
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2018. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 7/18 i 95/18) 458.282
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE GLAVNOM MENTORU I MENTORU („Narodne novine“, broj 24/17) 458.281
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2015. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 15/15 i 97/15) 458.277
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 122/15) 458.278
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2016. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 33/16 i 83/16) 458.279
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2017. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 13/17 i 84/17) 458.279
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2019. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 2/19 i 102/19) 458.281
PRAVILNIK O SADRŽAJU MJERA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJELATNIKA MINISTARSTVA OBRANE I PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“,broj 52/10) 455.311
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU DAVANJA MIŠLJENJA O OPRAVDANOSTI OSNIVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, ODNOSNO PRIVATNE PRAKSE U OSNOVNOJ MREŽI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 94/05, 136/06, 80/07, 117/07, 64/08, 118/09, 50/10 i 126/11) 455.301
PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 52/20) 455.201
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE ILI DIJELOVI ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA DODJELU NAZIVA KLINIKA ILI KLINIČKA USTANOVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 119/03 i 11/04) 456.301
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA RAZVRSTAVANJE BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U KATEGORIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 95/10 i 86/14) 456.302
PRAVILNIK O UVJETIMA, ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA HITNE MEDICINE („Narodne novine“, broj 71/16) 456.401
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA DODJELU I OBNOVU NAZIVA REFERENTNOG CENTRA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA ZDRAVSTVO (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 77/05 i 125/08) 456.501
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU U DJELATNOSTI MEDICINE RADA (“Narodne novine”, broj 106/04) 456.601
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OSOBNOG ZDRAVSTVENOG KARTONA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU (“Narodne novine”, broj 82/10) 456.602
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA NADZORA NAD STRUČNOŠĆU RADA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 40/94, 121/03-Zakon o zdravstvenoj zaštiti i 86/04-Pravilnik o stručnom nadzoru u ljekarništvu) 457.501
PRAVILNIK O NAČINU PREGLEDA UMRLIH TE UTVRĐIVANJA VREMENA I UZROKA SMRTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 46/11, 06/13 i 63/14) 457.601
PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA RADA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA PRIVATNE PRAKSE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 39/95 i 121/03 – Zakon o zdravstvenoj zaštiti) 458.001
PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I DJELATNIKA VOJNO ZDRAVSTVENOG SREDIŠTA MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 95/20) 458.202
PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA RADA LJEKARNIKA PRIVATNE PRAKSE I ZDRAVSTVENIH LJEKARNIČKIH USTANOVA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU (“Narodne novine”, broj 66/98) 458.201
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRIMANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA PRIPRAVNIČKI STAŽ ("Narodne novine", broj 124/13) 458.351
PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU DOKTORA DENTALNE MEDICINE („Narodne novine“, broj 145/13) 458.352
PRAVILNIK O STJECANJU STATUSA SPECIJALISTA HITNE MEDICINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 116/10 i 131/12) 458.353
PRAVILNIK O STJECANJU STATUSA SPECIJALISTA IZ UŽE SPECIJALIZACIJE ("Narodne novine", broj 38/18) 458.283
PRAVILNIK O USTROJSTVU I NAČINU RADA KRIZNOGA STOŽERA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Narodne novine", broj 18/15) 458.251
PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZDRAVSTVENIH USTANOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 12/12, 99/13 i 63/16) 458.251
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU ZA DAVANJE U ZAKUP DIJELOVA DOMOVA ZDRAVLJA I LJEKARNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA («Narodne novine», broj 80/07) 458.251
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU (Urednički pročišćeni tekst „Narodne novine“, broj 106/12 i 156/14) 458.263
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UNUTARNJI USTROJ KLINIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 145/13, 31/15, 79/15, 49/16 i 62/18) 458.252
PRAVILNIK O OBRASCU ZAPISNIKA O POLAGANJU SPECIJALISTIČKOG ISPITA DOKTORA MEDICINE („Narodne novine“, broj 123/11) 458.267
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE IZ OBITELJSKE MEDICINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/11, 129/12, 120/13 i 31/17) 458.258
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU MEDICINSKIH SESTARA – MEDICINSKIH TEHNIČARA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 139/09, 52/10 - Pravilnik o dodatnom specijalističkom stručnom usavršavanju medicinskih sestara –medicinskih tehničara iz hitne medicinske pomoći) i 32/12 458.258
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA („Narodne novine“, broj 72/19) 458.258
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UNUTARNJI USTROJ OPĆIH I SPECIJALNIH BOLNICA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 145/13, 31/15, 49/16 i 62/18) 458.253
PRAVILNIK O UVJETIMA, ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA TELEMEDICINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 138/11 i 110/12) 458.254
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU MAGISTARA MEDICINSKE BIOKEMIJE (»Narodne novine«, broj 73/08) 458.255
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 - Ispravak i 6/17) 458.256
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU MAGISTARA FARMACIJE (»Narodne novine«, broj 73/08) 458.257
PRAVILNIK O UPORABI I ZAŠTITI PODATAKA IZ MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PACIJENATA U CENTRALNOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 14/10) 458.257
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU PRVOSTUPNIKA SESTRINSTVA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 109/19 i 119/19 - Ispravak) 458.259
PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI HITNE MEDICINE („Narodne novine“, broj 71/16) 458.261
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA, ČUVANJA, PRIKUPLJANJA I RASPOLAGANJA MEDICINSKOM DOKUMENTACIJOM PACIJENATA U CENTRALNOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 82/10) 458.262
PRAVILNIK O AKREDITACIJSKIM STANDARDIMA ZA BOLNIČKE ZDRAVSTVENE USTANOVE („Narodne novine“, broj 92/19) 458.263
PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I NAČINU NJIHOVE PRIMJENE („Narodne novine“, broj 79/11) 458.264
PRAVILNIK O NAČINU PRIKUPLJANJA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE TE UTVRĐIVANJU UVJETA I PRETPOSTAVKI ZA PROMJENU SPOLA ILI O ŽIVOTU U DRUGOM RODNOM IDENTITETU („Narodne novine“, broj 132/14) 458.265
PRAVILNIK O OBRASCU DIPLOME O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU („Narodne novine“, broj 123/11) 458.266
PRAVILNIK O OBRASCU KNJIŽICE O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE („Narodne novine“, broj 123/11) 458.268
PRAVILNIK O OBRASCU DNEVNIKA RADA DOKTORA MEDICINE NA SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU („Narodne novine“, broj 123/11) 458.269
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE RADI SPRJEČAVANJA NASTANKA OZLJEDA OŠTRIM PREDMETIMA („Narodne novine“, broj 39/20) 485.272
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRIJAM SPECIJALIZANATA („Narodne novine“, broj 83/15) 486.277
PRAVILNIK O STJECANJU STATUSA SPECIJALISTA PEDIJATRIJSKE INFEKTOLOGIJE („Narodne novine“, broj 46/13) 485.272
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU ZA ODOBRENJE NASTAVKA RADA ZDRAVSTVENOG RADNIKA U PRIVATNOJ PRAKSI U SLUČAJU PRESTANKA KONCESIJE („Narodne novine“, broj 146/12) 485.271
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA ("Narodne novine", broj 89/13) 485.272
PRAVILNIK O STJECANJU STATUSA SPECIJALISTA LABORATORIJSKE IMUNOLOGIJE ("Narodne novine", broj 99/13) 485.273
PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU DOKTORA MEDICINE (Urednički proćišćen tekst, "Narodne novine", broj 114/13, 157/13, 30/14 i 129/15) 485.274
PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA JAVNO DOSTUPNE RANE DEFIBRILACIJE ("Narodne novine", broj 86/20) 485.275
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 63/19 i 113/20) 486.276
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA VOJNOGA ZDRAVSTVENOG SREDIŠTA MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 20/20) 486.276
PRAVILNIK O POJEDINIM OBLICIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE SE PRUŽAJU U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENOG TURIZMA TE STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA NJIHOVO OBAVLJANJE („Narodne novine“, broj 79/19) 486.276
PRAVILNIK O POČETKU, ZAVRŠETKU I RASPOREDU RADNOG VREMENA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA U MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE („Narodne novine“, broj 106/19) 486.275
STRUČNE SMJERNICE ZA IZRADU MIŠLJENJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I PSIHOLOGA O UTVRĐIVANJU UVJETA I PRETPOSTAVKI ZA PROMJENU SPOLA I ŽIVOTU U DRUGOM RODNOM IDENTITETU („Narodne novine“, broj 7/16) 486.277
PRAVILNIK O NAČINU POKOPA TE OBRASCU SUGLASNOSTI ZA POKOP POSMRTNIH OSTATAKA MRTVOROĐENOG DJETETA KOJEG RODITELJI ODNOSNO ČLANOVI OBITELJI ODBIJAJU PREUZETI („Narodne novine“, broj 86/19) 486.276
PRAVILNIK O NAČINU, UVJETIMA I POSTUPKU ZA DAVANJE AKREDITACIJE NOSITELJIMA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 92/19) 486.277
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRIZNAVANJE MEĐUNARODNE AKREDITACIJE („Narodne novine“, broj 90/20) 486.278
NAREDBA O NAJVEĆEM IZNOSU ZAKUPNINE ZA JEDINICE ZAKUPA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA 2007. GODINU (“Narodne novine”, broj 7/07) 458.361
NAREDBA O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA OSNIVANJE PRIVATNE PRAKSE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 39/95 i 165/98) 458.301
NAREDBA O OBVEZNOM ISTICANJU OZNAKE O POČETKU I ZAVRŠETKU RADNOG VREMENA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 19/99 i 121/03- Zakon o zdravstvenoj zaštiti) 456.901
PLAN ZDRAVSTVENE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 19/20) 455.601
PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 30/02, 53/04 i 62/05) 455.501
MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 101/12, 31/13 i 113/15) 455.502
ODLUKA O DONOŠENJU MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 115/19 i 103/20) 455.503
PLAN I PROGRAM MJERA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA ("Narodne novine", broj 122/07) 455.503
PLAN I PROGRAM MJERA ZA OSIGURANJE, UNAPREĐENJE, PROMICANJE I PRAĆENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE («Narodne novine», broj 114/10) 455.504
MREŽA HITNE MEDICINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 49/16 i 67/17) 455.504
MREŽA UGOVORNIH SUBJEKATA MEDICINE RADA („Narodne novine“, broj 55/11) 455.505
PLAN RAZVOJA JAVNOG ZDRAVSTVA ZA RAZDOBLJE 2011. – 2015. GODINE („Narodne novine“, broj 49/11) 455.505
PLAN RAZVOJA TKIVNOG BANKARSTVA („Narodne novine“, broj 60/11) 455.506
NAPUTAK ZA SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE TUBERKULOZE („Narodne novine“, broj 83/12) 455.507
STANDARD ZAŠTITNE RADNE ODJEĆE, OBUĆE I OSOBNE ZAŠTITNE OPREME RADNIKA U DJELATNOSTI IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINE („Narodne novine“, broj 80/16) 455.509
STANDARD MEDICINSKE OPREME, MEDICINSKIH UREĐAJA I PRIBORA ZA OBAVLJANJE BOLNIČKE HITNE MEDICINE („Narodne novine“, broj 80/16) 455.510
EDUKACIJSKI PROGRAMI U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINI („Narodne novine“, broj 80/16) 455.511
NACIONALNI PLAN SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020. – 2024.) („Narodne novine“, broj 103/20) 455.512
Zdravstveni djelatnici
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O DJELATNOSTIMA U ZDRAVSTVU („Narodne novine“, broj 87/09) 456.095
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE GLAVNOM MENTORU I MENTORU („Narodne novine“, broj 136/11) 456.991
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE GLAVNOM MENTORU I MENTORU SPECIJALIZACIJE IZ OBITELJSKE MEDICINE („Narodne novine“, broj 139/11) 456.992
PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU ZDRAVSTVENIH RADNIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 2/11, 14/13, 126/14, 129/15 - Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine i 135/15) 457.001
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PRIMANJE NA PRIPRAVNIČKI STAŽ ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 22/94, 82/98, 58/99 i 121/03 – Zakon o zdravstvenoj zaštiti) 457.101
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 33/94, 53/98, 64/98, 97/99, 84/01, 43/03, 121/03-Zakon o zdravstvenoj zaštiti, 73/08 - Pravilnik o specijalističkom usavršavanju i 123/11 - Pravilnik o obrascu knjižice o specijalističkom...) 457.201
PRAVILNIK O SADRŽAJU, ROKOVIMA I POSTUPKU STRUČNOG USAVRŠAVANJA I PROVJERE STRUČNOSTI DOKTORA STOMATOLOGIJE (“Narodne novine”, broj 22/96) 456.701
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA RAD ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA IZVAN PUNOGA RADNOG VREMENA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 16/01 i 121/03 – Zakon o zdravstvenoj zaštiti) 457.301
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRIZNAVANJE NAZIVA PRIMARIJUS («Narodne novine, broj 28/12) 457.401
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA DAVANJE ODOBRENJA ZDRAVSTVENOM RADNIKU ZA SKLAPANJE POSLOVA IZ DJELATNOSTI POSLODAVCA („Narodne novine“, broj 42/16) 457.402
PRAVILNIK O DODATNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU PRVOSTUPNIKA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE U PODRUČJU CITODIJAGNOSTIKE („Narodne novine“, broj 91/18) 457.403
Zakup kod zdravstvenih ustanova
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA DAVANJE U ZAKUP ZDRAVSTVENIH USTANOVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I LJEČILIŠTA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 6/96, 29/97, 1/98, 45/99, 121/99, 112/00, 87/02, 150/02, 7/03 i 121/03-Zakon o zdravstvenoj zaštiti) 457.701
PRAVILNIK O RADNOM VREMENU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE IMAJU SKLOPLJENI UGOVOR O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SA HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 87/02, 9/03 i 121/03-Zakon o zdravstvenoj zaštiti) 457.801
NAREDBA O NAJVEĆEM IZNOSU ZAKUPNINE ZA JEDINICE ZAKUPA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA 2006. GODINU («Narodne novine», broj 146/05) 457.901
Evidencije u zdravstvu
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA (Urednički pročišćeni tekst, «Službeni list» broj 22/78 i 18/88) 458.401
ZAKON O PODACIMA I INFORMACIJAMA U ZDRAVSTVU („Narodne novine“, broj 14/19) 458.402
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O PROVEDBI ZAKONA O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ZA PRIMARNU I SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 4/95 i 82/10) 458.501
PRAVILNIK O PROVEDBI ZAKONA O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ZA PODRUČJE STACIONARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I PRAĆENJA BOLESTI OVISNOSTI (“Narodne novine”, broj 44/00) 458.601
PRAVILNIK O PROVEDBI ZAKONA O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA NA PODRUČJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE GERIJATRIJSKIH BOLESNIKA (“Narodne novine”, broj 82/02) 458.701
Liječništvo
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O LIJEČNIŠTVU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 121/03 i 117/08) 458.801
ZAKON O PRIMALJSTVU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 120/08 i 145/10) 458.802
ZAKON O FIZIOTERAPEUTSKOJ DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 120/08) 458.803
PODZAKONSKI AKT(I)
STATUT HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE ("Narodne novine", broj 55/18) 458.901
KODEKS MEDICINSKE ETIKE I DEONTOLOGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 55/08 i 139/15) 459.001
Stomatološka djelatnost
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O STOMATOLOŠKOJ DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 121/03, 117/08 i 120/09) 459.101
PODZAKONSKI AKT(I)
STATUT HRVATSKE STOMATOLOŠKE KOMORE - Pročišćeni tekst („Narodne novine“, broj 13/10) 459.201
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA STOMATOLOGIJE (“Narodne novine”, broj 115/07) 459.202
KODEKS DENTALNE ETIKE I DEONTOLOGIJE („Narodne novine“, broj 67/19) 459.206
Medicinsko - biokemijska djelatnost
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 511/2014 O MJERAMA USKLAĐIVANJA ZA KORISNIKE PROTOKOLA IZ NAGOYE O PRISTUPU GENETSKIM RESURSIMA TE POŠTENOJ I PRAVIČNOJ PODJELI DOBITI KOJA PROIZLAZI IZ NJIHOVA KORIŠTENJA U UNIJI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 20/18 i 14/19) 459.703
ZAKON O MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 121/03 i 117/08) 459.301
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O VRSTAMA PRETRAGA KOJE OBAVLJAJU MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJI («Narodne novine», broj 197/03) 459.401
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM MEDICINSKO-BIOKEMIJSKIH LABORATORIJA I MEDICINSKIM BIOKEMIČARIMA («Narodne novine», broj 8/04) 459.501
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA MEDICINSKO--BIOKEMIJSKE DJELATNOSTI U LIJEČNIČKIM ORDINACIJAMA («Narodne novine», broj 63/19) 459.601
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA MEDICINSKO-BIOKEMIJSKE DJELATNOSTI UZ BOLESNIKA («Narodne novine», broj 34/05) 459.701
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU NAD OBAVLJANJEM MEDICINSKO-BIOKEMIJSKE DJELATNOSTI UZ BOLESNIKA I U LIJEČNIČKOJ ORDINACIJI ("Narodne novine", broj 118/09) 459.702
Sestrinstvo
PODZAKONSKI AKT(I)
ZAKON O SESTRINSTVU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 121/03, 117/08 i 57/11) 459.801
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM MEDICINSKIH SESTARA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 92/04, 03/11 i 148/11) 459.901
PRAVILNIK O DODATNOM USAVRŠAVANJU MEDICINSKIH SESTARA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 35/18, 31/19 i 68/20) 459.903
PRAVILNIK O SESTRINSKOJ DOKUMENTACIJI U BOLNIČKIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 79/11, 131/12 i 71/16) 459.902
Ljekarništvo
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O LJEKARNIŠTVU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 121/03, 142/06, 35/08 i 117/08) 460.001
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O NAČINU OBLIKOVANJA MALOPRODAJNIH CIJENA LIJEKOVA I DRUGIH SREDSTAVA KOJI NISU PREDMET UGOVARANJA S HZZO-m (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 38/07 i 85/07) 460.302
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU U LJEKARNIŠTVU (“Narodne novine”, broj 86/04) 460.101
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE PODRUČJA NA KOJEM ĆE SE OSNIVATI LJEKARNE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 26/07, 118/07, 81/08, 98/12 i 116/15) 929.102
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE PODRUČJA NA KOJEM ĆE SE OSNIVATI LJEKARNIČKI DEPO („Narodne novine“, broj 80/12) 929.103
POPIS KOZMETIČKIH I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA KOJIMA LJEKARNE MOGU OPSKRBLJIVATI KORISNIKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 22/17, 96/18, 46/19 i 90/20) 460.201
NACIONALNI PROGRAM NADGLEDANJA SUKLADNOSTI S NAČELIMA DOBRE LABORATORIJSKE PRAKSE („Narodne novine“, broj 61/12) 460.203
Prava pacijenata
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 169/04 i 37/08 - OUSRH) 460.401
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O OBRASCU SUGLASNOSTI TE OBRASCU IZJAVE O ODBIJANJU POJEDINOG DIJAGNOSTIČKOG, ODNOSNO TERAPIJSKOG POSTUPKA ("Narodne novine", broj 10/08) 460.402
Zdravstvena ispravnost i zdravstveni nadzor nad namirnicama i predmetima opće uporabe
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PREDMETIMA OPĆE UPORABE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/13, 47/14 i 114/18) 460.502
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O PROVOĐENJU SUSTAVNOG PRAĆENJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI, ODNOSNO SUKLADNOSTI PREDMETA OPĆE UPORABE („Narodne novine“, broj 29/21) 111.111
PRAVILNIK O NORMATIVIMA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE I METODE NJENOG ODREĐIVANJA (“Narodne novine”, broj 46/94) 461.201
PRAVILNIK O MIKROBIOLOŠKIM STANDARDIMA ZA NAMIRNICE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 46/94, 20/91, 40/01, 125/03 i 32/04) 461.301
PRAVILNIK O UVJETIMA KONZERVIRANJA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE IONIZIRAJUĆIM ZRAČENJEM (“Narodne novine”, broj 46/94) 461.401
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PRIPREMU I PRODAJU NAMIRNICA IZVAN PROSTORIJA (“Narodne novine”, broj 46/94) 461.501
PRAVILNIK O POSEBNOJ RADNOJ ODJEĆI I OBUĆI OSOBA KOJE NA SVOJIM RADNIM MJESTIMA U PROIZVODNJI ILI PROMETU DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S NAMIRNICAMA, SREDSTVIMA ZA ODRŽAVANJE OSOBNE HIGIJENE, NJEGU I ULJEPŠAVANJE LICA I TIJELA (“Narodne novine”, broj 46/94) 461.601
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENI LABORATORIJI ZA POTREBE INSPEKCIJSKIH NADZORA I SLUŽBENIH KONTROLA I REFERENTNI LABORATORIJI ZA ISPITIVANJE PREDMETA OPĆE UPORABE („Narodne novine“, broj 28/19) 462.001
PRAVILNIK O OPSEGU, UVJETIMA I NAČINU ISPITIVANJA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE U TIJEKU PROIZVODNJE I NAČINU VOÐENJA EVIDENCIJE O IZVRŠENIM ISPITIVANJIMA PROIZVODA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 80/99, 152/03 i 105/09) 462.501
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O OPSEGU, UVJETIMA I NAČINU ISPITIVANJA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE U TIJEKU PROIZVODNJE I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZVRŠENIM ISPITIVANJIMA PROIZVODA („Narodne novine“, broj 105/09) 462.502
PRAVILNIK O SIGURNOSTI IGRAČAKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 83/14, 38/15, 35/17, 50/18 i 60/19) 462.302
PRAVILNIK O UVJETIMA GLEDE STRUČNIH DJELATNIKA, PROSTORIJA I OPREME KOJE MORAJU ISPUNJAVATI LABORATORIJI PROIZVOĐAČA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE («Narodne novine», broj 62/99) 461.901
PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA ODNOSNO O METODAMA ZA OBAVLJANJE ANALIZA I SUPERANALIZA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 58/98 i 105/09) 461.801
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O NAČINU UZIMANJA UZORAKA ODNOSNO O METODAMA ZA OBAVLJANJE ANALIZA I SUPERANALIZA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE („Narodne novine“, broj 105/09) 461.802
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADA I NAČINU NJIHOVOG OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA ZA POKRIVANJE TROŠKOVA SLUŽBENIH KONTROLA HRANE I PREDMETA OPĆE UPORABE KOJE SE UVOZE U REPUBLIKU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 85/15 461.101
PRAVILNIK O METODAMA OBAVLJANJA pH VRIJEDNOSTI I KOLIČINE TOKSIČNIH METALA I NEMETALA U SREDSTVIMA ZA ODRŽAVANJE OSOBNE HIGIJENE, NJEGU I ULJEPŠAVANJE LICA I TIJELA TE O METODAMA UTVRĐIVANJA ISPRAVNOSTI TIH SREDSTAVA («Službeni list», broj 46/83 i «Narodne novine», broj 60/92 – Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe) 460.701
PRAVILNIK O NAČINU ISPITIVANJA ŽIVEŽNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE KOJE ZA TRŽIŠTE PROIZVODE ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA I SAMOSTALNI PROIZVOĐAČI («Službeni list», broj 42/88 i «Narodne novine», broj 60/92 – Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe) 460.901
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 125/09, 31/11, 39/13 i 62/13) 460.903
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI MATERIJALA I PREDMETA IZRAĐENIH OD KERAMIKE KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM („Narodne novine“, broj 62/13) 460.907
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI MATERIJALA I PREDMETA IZRAĐENIH OD REGENERIRANE CELULOZE KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM („Narodne novine“, broj 62/13) 460.906
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA ŠIROKE POTROŠNJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 125/09, 23/13 i 90/13) 460.904
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA PROIZVODNJU I STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PREDMETA OPĆE UPORABE („Narodne novine“, broj 80/18) 460.905
RJEŠENJE O DAVANJU OVLAŠTENJA ZDRAVSTVENIM I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 20/01, 93/02, 3/03, 107/03 i 145/03) 462.601
NAPUTAK O JODIRANJU KUHINJSKE SOLI («Narodne novine», broj 84/96) 462.801
RJEŠENJE O ZDRAVSTVENIM I DRUGIM ORGANIZACIJAMA UDRUŽENOG RADA KOJE UDOVOLJAVAJU UVJETIMA ZA OBAVLJANJE SUPERANALIZE ŽIVEŽNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPOTREBE («Službeni list», broj 25/80, 4/83, 69/91 i «Narodne novine», broj 60/92 – Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe) 462.501
Psihološka djelatnost
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI (“Narodne novine”, broj 98/19) 465.501
ZAKON O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE („Narodne novine“, broj 64/18) 465.702
PODZAKONSKI AKT(I)
STATUT HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE („Narodne novine“, broj 21/21) 111.111
PRAVILNIK O POSEBNOM DODATNOM OBRAZOVANJU ZA RAD S DJECOM I ADOLESCENTIMA („Narodne novine“, broj 9/21) 111.111
Pravilnik o provođenju stručnog nadzora nad radom psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta („Narodne novine“, broj 4/21) 221.020
Pravilnik o načinu oglašavanja i isticanja naziva privatne prakse psihoterapeuta i savjetodavnog terapeuta, uvjetima prostora i opreme za rad psihoterapeuta i savjetodavnog psihoterapeuta te načinu vođenja i čuvanja dokumentacije („Narodne novine“, broj 4/21) 221.021
STATUT HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE (“Narodne novine”, broj 15/04) 465.601
KODEKS ETIKE PSIHOLOŠKE DJELATNOSTI (“Narodne novine”, broj 13/05) 465.701
PRAVILNIK O SADRŽAJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE („Narodne novine“, broj 84/20) 465.702
PRAVILNIK O SADRŽAJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH PEDAGOGA („Narodne novine“, broj 84/20) 465.702
OSTALO
Statut Hrvatske komore socijalnih pedagoga („Narodne novine“, broj 3/21) 221.015
Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 22/14 - RUSRH, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20) 462.901
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE GRADA DUBROVNIKA, OPĆINE KONAVLE, OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA, OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE I OPĆINE STON („Narodne novine“, broj 21/21) 111.111
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE GRADA ZAGREBA (UPT, „Narodne novine“, broj 21/21 i 30/21) 111.111
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE ISTARSKE ŽUPANIJE "Narodne novine", broj 31/21 i 38/21 111.111
ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI I OGRANIČAVANJU PRELASKA PREKO GRANIČNIH PRIJELAZA REPUBLIKE HRVATSKE (UPT, "Narodne novine", broj 33/21, 40/21 i 46/21) 111.111
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE (UPT, "Narodne novine", broj 32/21, 40/21 i 46/21) 111.111
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (UPT, "Narodne novine", broj 32/21, 33/21-ispr., 40/21 i 46/21) 111.111
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE GRADA ZAGREBA (UPT, "Narodne novine", broj 33/21, 40/21 i 46/21) 111.111
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE GRADA METKOVIĆA, GRADA PLOČE, GRADA OPUZENA, OPĆINE POJEZERJE, OPĆINE SLIVNO, OPĆINE KULA NORINSKA I OPĆINE ZAŽABLJE („Narodne novine“, broj 43/21) 111.111
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE ZA PODRUČJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 44/21) 111.111
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE ISTARSKE ŽUPANIJE (UPT, „Narodne novine“, broj 31/21, 38/21 i 44/21) 111.111
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE GRADA METKOVIĆA, GRADA PLOČE, GRADA OPUZENA, OPĆINE POJEZERJE, OPĆINE SLIVNO, OPĆINE KULA NORINSKA I OPĆINE ZAŽABLJE („Narodne novine“, broj 46/21) 111.111
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE (UPT, „Narodne novine“, broj 28/21, 30/21 i 33/21) 111.111
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 29/21) 111.111
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE OBUSTAVE RADA CASINA, AUTOMAT KLUBOVA I UPLATNIH MJESTA ZA KLAĐENJE NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 15/21) 111.111
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 15/21) 111.111
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE ZABRANE POSJETE KORISNICIMA UNUTAR PROSTORIJA DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 16/21) 111.111
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 43/21) 111.111
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O NUŽNOJ MJERI ZABRANE UPLOVLJAVANJA PUTNIČKIM BRODOVIMA NA MEĐUNARODNIM KRUŽNIM PUTOVANJIMA U MORSKE LUKE I LUKE UNUTARNJE PLOVIDBE ZA VRIJEME TRAJANJA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 („Narodne novine“, broj 20/21) 111.111
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 20/21) 111.111
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE ZADARSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 30/21) 111.111
ODLUKU O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE GRADA DUBROVNIKA, OPĆINE KONAVLE, OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA, OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE, OPĆINE STON, GRADA METKOVIĆA, GRADA PLOČE, GRADA OPUZENA, OPĆINE POJEZERJE, OPĆINE SLIVNO, OPĆI (UPT, „Narodne novine“, broj 30/21 i 33/21) 111.111
ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI I OGRANIČAVANJU PRELASKA PREKO GRANIČNIH PRIJELAZA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 32/21) 111.111
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 32/21 i 33/21) 111.111
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE (UPT, "Narodne novine", broj 28/21, 30/21, 33/21, 37/21, 43/21 i 44/21) 111.111
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE ZADARSKE ŽUPANIJE (UPT, "Narodne novine", broj 30/21, 35/21, 40/21 i 46/21) 111.111
ODLUKA O POSEBNOJ SIGURNOSNOJ MJERI OBVEZNOG SUDJELOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I NJIHOVIH RADNIKA TE PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA, U PROVOĐENJU CIJEPLJENJA RADI SUZBIJANJA BOLESTI COVID-19 ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 („Narodne novine“, broj 48/21) 111.111
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 12/21) 111.111
ODLUKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE AKUTNE MLOHAVE KLJENUTI I CREUTZFELDT – JAKOBOVE BOLESTI («Narodne novine», broj 126/00) 463.001
ODLUKA O UVRŠTAVANJU BOLESTI SARS (SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME) NA LISTU BOLESTI NA KOJE SE ODNOSE SVE ODREDBE ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI («Narodne novine», broj 11/04) 463.101
ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O UVOĐENJU IZVANREDNE TERETNE LINIJE ZADAR – ANCONA I OBRATNO U MEĐUNARODNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU ZA VRIJEME TRAJANJA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 („Narodne novine“, broj 59/20) 463.102
ODLUKA O KONTROLI PRIDRŽAVANJA PREPORUKE ZA SPRJEČAVANJE ZARAZE BOLEŠĆU COVID-19 U UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI NOĆNIH KLUBOVA („Narodne novine“, broj 74/20) 463.106
ODLUKA O USPOSTAVI PREKOGRANIČNE INTEROPERABILNOSTI MOBILNE APLIKACIJE ZA OBAVJEŠTAVANJE KORISNIKA O IZLOŽENOSTI COVID-19 U SVRHU JAVNOZDRAVSTVENOG INTERESA PRAĆENJA I SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI („Narodne novine“, broj 125/20) 463.121
PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O SPREČAVANJU ZARAZNIH BOLESTI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 116/18 i 9/20) 531.319
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE OBAVLJAJU IMUNIZACIJU PROTIV ŽUTE GROZNICE I BJESNOĆE («Narodne novine», broj 23/94) 463.301
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVEKOJE OBAVLJAJU LABORATORIJSKO ISPITIVANJE UZROČNIKA ZARAZNIH BOLESTI, ODNOSNOEPIDEMIJE ZARAZNIH BOLESTI I PROVJERU (VERIFIKACIJU) LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA UZROČNIKA ZARAZNIH BOLESTI («Narodne novine», broj 23/94) 463.401
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA OSOBA KOJE SU KLICONOŠE ILI SE SUMNJA DA SU KLICONOŠE ODREĐENIH ZARAZNIH BOLESTI ("Narodne novine", broj 116/18) 463.501
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA OSOBA POD ZDRAVSTVENIM NADZOROM ("Narodne novine", broj 116/18) 463.601
PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI HRANE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 116/18 i 9/20) 463.701
PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVLJIVANJA ZARAZNIH BOLESTI («Narodne novine», broj 23/94) 463.801
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA... (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 116/18 i 50/20) 463.901
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZVRŠENIM LABORATORIJSKIM ISPITIVANJIMA («Narodne novine», broj 23/94) 464.001
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU KAO MJERU ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI PUČANSTVA («Narodne novine», broj 38/98) 464.101
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA OBVEZATNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE («Narodne novine», broj 38/98) 464.201
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE PROVODE ZDRAVSTVENI ODGOJ OSOBA KOJE RADE U PROIZVODNJI ILI PROMETU NAMIRNICA («Narodne novine», broj 2/02) 464.301
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA MJERA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 85/12 i 129/13) 464.401
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA POTREBE HEMODIJALIZE («Narodne novine», broj 125/03) 464.501
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE, KEMOPROFILAKSE PROTIV ZARAZNIH BOLESTI TE O OSOBAMA KOJE SE MORAJU PODVRGNUTI TOJ OBVEZI "Narodne novine", broj 103/13 i 144/20 464.601
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST OBVEZATNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE KAO MJERE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI PUČANSTVA (“Narodne novine”, broj 35/07) 464.602
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE OBVEZATNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 35/07 i 76/12) 464.603
PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVCA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA REPUBLIKU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 128/11 i 62/18) 464.605
PRAVILNIK O UČESTALOSTI KONTROLE I NORMATIVIMA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM („Narodne novine“, broj 137/09) 464.604
PRAVILNIK O SANITARNO-TEHNIČKIM I HIGIJENSKIM UVJETIMA BAZENSKIH KUPALIŠTA TE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI BAZENSKIH VODA („Narodne novine“, broj 59/20) 531.318
NAPUTAK O POSTUPANJU S OTPADOM KOJI NASTAJE PRI PRUŽANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE («Narodne novine», broj 50/00) 464.801
LISTA ZARAZNIH BOLESTI ČIJE JE SPREČAVANJE I SUZBIJANJE OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 60/14 i 28/20) 464.820
Medicinska oplodnja
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O MEDICINSKI POMOGNUTOJ OPLODNJI („Narodne novine“, broj 86/12) 469.015
ZAKON O ZDRAVSTVENIM MJERAMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SLOBODNO ODLUČIVANJE O RAĐANJU DJECE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/78 i 88/09 – Zakon o medicinskoj oplodnji) 469.016
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU DAVANJA PRISTANKA I IDENTIFIKACIJE DARIVATELJA SPOLNIH STANICA I ZAMETAKA („Narodne novine“, broj 70/13) 469.021
PRAVILNIK O NAČINU DAVANJA PRISTANKA KORISNIKA PRAVA NA MEDICINSKI POMOGNUTU OPLODNJU ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE („Narodne novine“, broj 70/13) 469.022
PRAVILNIK O POSTUPCIMA I KRITERIJIMA PROCJENE DARIVATELJA SPOLNIH STANICA, POSTUPCIMA UZIMANJA SPOLNIH STANICA I POSTUPCIMA ZAPRIMANJA I POHRANJIVANJA SPOLNIH STANICA („Narodne novine“, broj 70/13) 469.023
PRAVILNIK O NAČINU DAVANJA PRISTANKA I IDENTIFIKACIJE DARIVATELJA SPOLNIH STANICA („Narodne novine“, broj 110/09) 469.024
PRAVILNIK O NAČINU DAVANJA PRISTANKA ZA UZIMANJE, ČUVANJE I POHRANJIVANJE SPOLNIH STANICA, SPOLNIH TKIVA I ZAMETAKA („Narodne novine“, broj 70/13) 469.025
PRAVILNIK O NAČINU IZVJEŠĆIVANJA TE O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I ROKOVIMA IZVJEŠĆIVANJA O OZBILJNIM ŠTETNIM DOGAĐAJIMA I OZBILJNIM ŠTETNIM REAKCIJAMA U POSTUPCIMA MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE („Narodne novine“, broj 70/13) 469.026
PRAVILNIK O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME I SUSTAVA KVALITETE ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE ("Narodne novine", broj 70/13) 469.023
PRAVILNIK O OBRASCU POTVRDE O UNIŠTENJU SPOLNIH STANICA NAKON POVLAČENJA PRISTANKA DARIVATELJA ("Narodne novine", broj 70/13) 469.024
PRAVILNIK O OBRASCU IZJAVE O IZVANBRAČNOJ ZAJEDNICI („Narodne novine“, broj 156/09) 469.025
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRASCA IZVJEŠĆA O BROJU I VRSTI OBAVLJENIH POSTUPAKA MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE, O NJIHOVOJ USPJEŠNOSTI TE O POHRANJENIM SPOLNIM STANICAMA, SPOLNIM TKIVIMA I ZAMECIMA („Narodne novine“, broj 70/13) 469.027
PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI BANKE SPOLNIH STANICA, SPOLNIH TKIVA I ZAMETAKA ("Narodne novine", broj 70/13) 469.029
PRAVILNIK O NAČINU RADA DRŽAVNOG REGISTRA O MEDICINSKI POMOGNUTOJ OPLODNJI I DODJELI JEDINSTVENOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA („Narodne novine“, broj 70/13) 469.028
Zaštita osoba s duševnim smetnjama
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA („Narodne novine“, broj 76/14) 464.901
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBAVIJESTI O PRISILNOM ZADRŽAVANJU U PSIHIJATRIJSKOJ USTANOVI („Narodne novine“, broj 13/15) 465.002
PRAVILNIK O SADRŽAJU ISPRAVE O PREGLEDU OSOBE ZA KOJU SE PREDLAŽE PRISILNI SMJEŠTAJ („Narodne novine“, broj 13/15) 465.003
PRAVILNIK O LISTI PSIHIJATRIJSKIH USTANOVA KOJE ISPUNJAVAJU UVJETE ZA SMJEŠTAJ I LIJEČENJE DJECE ODVOJENO OD PUNOLJETNIH OSOBA („Narodne novine“, broj 13/15) 465.004
PRAVILNIK O LISTI PSIHIJATRIJSKIH USTANOVA ZA PRISILNI SMJEŠTAJ NEUBROJIVIH OSOBA I PSIHIJATRIJSKIH USTANOVA U KOJIMA SE NEUBROJIVE OSOBE LIJEČE NA SLOBODI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 13/15 i 55/15) 465.005
PRAVILNIK O VRSTAMA I NAČINU PRIMJENE MJERA PRISILE PREMA OSOBI S TEŽIM DUŠEVNIM SMETNJAMA („Narodne novine“, broj 16/15) 465.007
POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA („Narodne novine“, broj 46/15) 456.006
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O OBVEZUJUĆIM IZJAVAMA, NAČINU POHRANJIVANJA, ČUVANJA I OSTVARIVANJA PRAVA PRISTUPA PODACIMA IZ OBVEZUJUĆIH IZJAVA („Narodne novine“, broj 16/15) 456.006
RJEŠENJE O ODREÐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA SMJEŠTAJ I LIJEČENJE NEUBROJIVIH OSOBA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine,» broj 86/98 i 45/06) 465.001
RJEŠENJE O OSNIVANJU I IMENOVANJU DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA («Narodne novine», broj 23/00) 465.101
RJEŠENJE O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 28/00 i 83/12) 465.201
OBRAZAC OBAVIJESTI O PRISILNOM ZADRŽAVANJU U PSIHIJATRIJSKOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI («Narodne novine», broj 86/98) 465.301
OBRAZAC OBRAZLOŽENJA PRISILNOG SMJEŠTAJA OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA U PSIHIJATRIJSKOJ USTANOVI («Narodne novine», broj 86/98) 465.401
ODLUKA O USKLAĐENJU SREDSTAVA JAMSTVENOG POLOGA ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 13/15) 400.893
NAPUTAK O POSTUPANJU POLICIJE U DOVOĐENJU OSOBE S DUŠEVNIM SMETNJAMA U PSIHIJATRIJSKU USTANOVU („Narodne novine“, broj 50/15) 400.894
Presađivanje dijelova ljudskog tijela
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O UZIMANJU I PRESAĐIVANJU DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA U SVRHU LIJEČENJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 177/04, 45/09 i 144/12) 465.801
ZAKON O PRIMJENI LJUDSKIH TKIVA I STANICA („Narodne novine“, broj 144/12) 465.802
ZAKON O PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA U SVRHU LIJEČENJA („Narodne novine“, broj 144/12) 465.803
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I MEDICINSKIM KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE SMRTI OSOBE ČIJI SE DIJELOVI TIJELA MOGU UZIMATI RADI PRESAĐIVANJA («Narodne novine», broj 3/06) 465.901
PRAVILNIK O NAČINU ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA DARIVATELJA I PRIMATELJA DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA U SVRHU LIJEČENJA («Narodne novine», broj 141/05) 466.101
PRAVILNIK O MJERAMA ZA OSIGURANJE SIGURNOSTI I KVALITETE DIJELOVA LJUDSKOGA TIJELA ZA MEDICINSKU UPOTREBU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 143/05, 70/09 i 62/13) 466.101
PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETE I SIGURNOSTI ORGANA ZA PRESAĐIVANJE («Narodne novine», broj 62/13) 446.102
PRAVILNIK O POSTUPKU DODJELE ALOGENIH NESRODNIHKRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA I RADUREGISTRA MOGUĆIH DARIVATELJA KOŠTANE MOŽDINE («Narodne novine», broj 151/05) 466.301
PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVE PRIMATELJA ORGANA I NAČINU VOĐENJA NACIONALNE LISTE ČEKANJA ZA ORGANE TE KRITERIJIMA DODJELE ORGANA („Narodne novine“, broj 92/16) 466.401
PRAVILNIK O NAČINU POHRANE I PRIJEVOZA DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA NAMIJENJENIH PRESAĐIVANJU («Narodne novine», broj 152/05) 466.501
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE TE OSIGURANJU SLJEDIVOSTI SVIH PRIBAVLJENIH, DODIJELJENIH I PRESAĐENIH LJUDSKIH ORGANA («Narodne novine», broj 54/13) 466.601
PRAVILNIK O POSTUPKU OBAVJEŠTAVANJA O SMRTI OSOBA KOJE DOLAZE U OBZIR KAO DARIVATELJI DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA ZBOG PRESAĐIVANJA U SVRHU LIJEČENJA («Narodne novine», broj 152/05) 466.701
PRAVILNIK O UVJETIMA U POGLEDU STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI, STRUČNOG USAVRŠAVANJA, TE NAČINU PROVOĐENJA NADZORA U PODRUČJU PRIMJENE LJUDSKIH TKIVA I STANICA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 57/13 i 63/19 - Pravilnika o službenoj iskaznici i znački zdravstvenog inspektora) 466.801
PRAVILNIK O NAČINU RADA KOORDINATORA U POSTUPCIMA UZIMANJA I PRESAĐIVANJA DIJELOVA TIJELA U SVRHU LIJEČENJA («Narodne novine», broj 51/06) 467.001
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA SUGLASNOSTI PRIMATELJA DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA («Narodne novine», broj 84/07) 467.004
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA SUGLASNOSTI ŽIVOG DARIVATELJA DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA («Narodne novine», broj 84/07) 467.005
PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA OBRASCA TE NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I POSTUPKU OPOZIVA IZJAVE O NEDARIVANJU DIJELOVA TIJELA S UMRLE OSOBE ("Narodne novine", broj 111/07) 467.006
PRAVILNIK O OSIGURANJU SLJEDIVOSTI TKIVA OD DARIVATELJA DO PRIMATELJA, NAČINU PRAĆENJA OZBILJNIH ŠTETNIH DOGAĐAJA I OZBILJNIH ŠTETNIH REAKCIJA, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I ROKOVIMA IZVJEŠĆIVANJA TE SADRŽAJU TISKANICE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA („Narodne novine“, broj 12/17) 467.008
PRAVILNIK O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, STRUČNIH RADNIKA, MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME I SUSTAVA KVALITETE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIKUPLJANJA, UZIMANJA, TESTIRANJA, OBRADE, OČUVANJA, POHRANE I RASPODJELE LJUDSKIH TKIVA I STANICA („Narodne novine“, broj 80/13) 467.009
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ODABIRA, PROCJENE I PRAĆENJA ZDRAVSTVENOG STANJA ŽIVOG DARIVATELJA ORGANA („Narodne novine“, broj 54/13) 467.011
PRAVILNIK O NAČINU IZVJEŠĆIVANJA, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I ROKOVIMA IZVJEŠĆIVANJA O OZBILJNIM ŠTETNIM DOGAĐAJIMA I OZBILJNIM ŠTETNIM REAKCIJAMA U POSTUPCIMA PRESAĐIVANJA LJUDSKIH ORGANA U SVRHU LIJEČENJA („Narodne novine“, broj 54/13) 467.012
PRAVILNIK O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA, MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME, KVALTETE I SIGURNOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UZIMANJA I PRESAĐIVANJA ORGANA („Narodne novine“, broj 54/13) 467.013
PRAVILNIK O NAČINU PROCJENE OBILJEŽJA PREMINULOG DARIVATELJA I ORGANA ZA PRESAĐIVANJE („Narodne novine“, broj 62/13) 467.015
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID
VAŽNO
VIŠE O TOME