Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Zdravstvena zaštita (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA DIJELA TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 32/02 i 30/04) 455.001
ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (UPT, „Narodne novine“, broj 100/18, 125/19 i 147/20) 111.111
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/745 O MEDICINSKIM PROIZVODIMA I UREDBE (EU) 2017/746 O IN VITRO DIJAGNOSTIČKIM MEDICINSKIM PROIZVODIMA („Narodne novine“, broj 100/18) 455.013
ZAKON O KVALITETI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 118/18) 455.012
UREDBA O OSNIVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MEDICINU RADA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 10/96 i 13/96) 455.801
UREDBA O OSNIVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 51/97) 455.901
UREDBA O OSNIVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA TOKSIKOLOGIJU (“Narodne novine”, broj 101/97) 456.001
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU („Narodne novine“, broj 118/21) 111.111
PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2020. – 2022. („Narodne novine“, broj 142/20) 111.111
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2021. GODINI (UPT, „Narodne novine“, broj 148/20 i 109/21) 111.111
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENI DRŽAVNI SLUŽBENICI IMENOVANI U POVJERENSTVO ZA UPRAVNI NADZOR U ZDRAVSTVENOJ DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 64/21) 111.111
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2006. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 144/05 i 90/06) 455.101
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2007. GODINI (Urednički pročišćeni tekst,«Narodne novine», broj 143/06, 64/07 i 109/07) 455.012
ODLUKA O OSNIVANJU FONDA ZA OBNOVU RATOM RAZRUŠENIH HRVATSKIH BOLNICA (“Narodne novine”, broj 55/91) 456.101
ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNOG BROJA ZAPOSLENIKA UPRAVE DOMA ZDRAVLJA (“Narodne novine”, broj 19/03) 456.201
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U PRVOM TROMJESEČJU 2008. GODINE (“Narodne novine”, broj 127/07) 456.202
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2008. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 52/08 i 119/08) 456.203
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2009. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 8/09 i 126/09) 456.204
ODLUKA O NAJVIŠEODLUKU O NAJVIŠEM IZNOSU NAKNADE ZA KONCESIJU ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBEM IZNOSU NAKNADE ZA KONCESIJU ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE („Narodne novine“, broj 55/15) 456.205
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2010. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 19/10 i 118/10) 456.206
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2011. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 29/11 i 126/11) 456.207
ODLUKA O VISINI ISPLATE NA OSNOVI RADA U DEŽURSTVU I RADA PO POZIVU TE NAKNADE ZA PRIPRAVNOST („Narodne novine“, broj 100/11) 456.208
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U PRVOM TROMJESEČJU 2012. GODINE („Narodne novine“, broj 149/11) 458.272
ODLUKA O IZNOSU TROŠKOVA SPECIJALIZACIJE IZ OBITELJSKE MEDICINE („Narodne novine“, broj 139/11) 458.272
ODLUKA O VISINI TROŠKOVA PROVOĐENJA OBDUKCIJE („Narodne novine“, broj 108/13) 458.274
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2012. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 52/12 i 105/12) 458.273
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2013. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 29/13 i 123/13) 458.274
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE MENTORU NA SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU MAGISTARA MEDICINSKE BIOKEMIJE („Narodne novine“, broj 61/20) 458.275
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2014. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 07/14 i 111/14) 458.276
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2018. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 7/18 i 95/18) 458.282
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE GLAVNOM MENTORU I MENTORU („Narodne novine“, broj 24/17) 458.281
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2015. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 15/15 i 97/15) 458.277
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 122/15) 458.278
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2016. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 33/16 i 83/16) 458.279
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2017. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 13/17 i 84/17) 458.279
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2019. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 2/19 i 102/19) 458.281
PRAVILNIK O SADRŽAJU MJERA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJELATNIKA MINISTARSTVA OBRANE I PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“,broj 52/10) 455.311
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU DAVANJA MIŠLJENJA O OPRAVDANOSTI OSNIVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, ODNOSNO PRIVATNE PRAKSE U OSNOVNOJ MREŽI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 94/05, 136/06, 80/07, 117/07, 64/08, 118/09, 50/10 i 126/11) 455.301
PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 52/20) 455.201
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE ILI DIJELOVI ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA DODJELU NAZIVA KLINIKA ILI KLINIČKA USTANOVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 119/03 i 11/04) 456.301
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA RAZVRSTAVANJE BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U KATEGORIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 95/10 i 86/14) 456.302
PRAVILNIK O UVJETIMA, ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA HITNE MEDICINE („Narodne novine“, broj 71/16) 456.401
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA DODJELU I OBNOVU NAZIVA REFERENTNOG CENTRA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA ZDRAVSTVO (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 77/05 i 125/08) 456.501
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU U DJELATNOSTI MEDICINE RADA (“Narodne novine”, broj 106/04) 456.601
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OSOBNOG ZDRAVSTVENOG KARTONA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU (“Narodne novine”, broj 82/10) 456.602
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA NADZORA NAD STRUČNOŠĆU RADA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 40/94, 121/03-Zakon o zdravstvenoj zaštiti i 86/04-Pravilnik o stručnom nadzoru u ljekarništvu) 457.501
PRAVILNIK O NAČINU PREGLEDA UMRLIH TE UTVRĐIVANJA VREMENA I UZROKA SMRTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 46/11, 06/13 i 63/14) 457.601
PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA RADA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA PRIVATNE PRAKSE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 39/95 i 121/03 – Zakon o zdravstvenoj zaštiti) 458.001
PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I DJELATNIKA VOJNO ZDRAVSTVENOG SREDIŠTA MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 95/20) 458.202
PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA RADA LJEKARNIKA PRIVATNE PRAKSE I ZDRAVSTVENIH LJEKARNIČKIH USTANOVA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU (“Narodne novine”, broj 66/98) 458.201
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRIMANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA PRIPRAVNIČKI STAŽ ("Narodne novine", broj 124/13) 458.351
PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU DOKTORA DENTALNE MEDICINE („Narodne novine“, broj 145/13) 458.352
PRAVILNIK O STJECANJU STATUSA SPECIJALISTA HITNE MEDICINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 116/10 i 131/12) 458.353
PRAVILNIK O STJECANJU STATUSA SPECIJALISTA IZ UŽE SPECIJALIZACIJE ("Narodne novine", broj 38/18) 458.283
PRAVILNIK O USTROJSTVU I NAČINU RADA KRIZNOGA STOŽERA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Narodne novine", broj 18/15) 458.251
PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZDRAVSTVENIH USTANOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 12/12, 99/13 i 63/16) 458.251
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU ZA DAVANJE U ZAKUP DIJELOVA DOMOVA ZDRAVLJA I LJEKARNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA («Narodne novine», broj 80/07) 458.251
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU (Urednički pročišćeni tekst „Narodne novine“, broj 106/12 i 156/14) 458.263
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UNUTARNJI USTROJ KLINIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 145/13, 31/15, 79/15, 49/16 i 62/18) 458.252
PRAVILNIK O OBRASCU ZAPISNIKA O POLAGANJU SPECIJALISTIČKOG ISPITA DOKTORA MEDICINE („Narodne novine“, broj 123/11) 458.267
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE IZ OBITELJSKE MEDICINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/11, 129/12, 120/13 i 31/17) 458.258
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU MEDICINSKIH SESTARA – MEDICINSKIH TEHNIČARA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 139/09, 52/10 - Pravilnik o dodatnom specijalističkom stručnom usavršavanju medicinskih sestara –medicinskih tehničara iz hitne medicinske pomoći) i 32/12 458.258
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA („Narodne novine“, broj 72/19) 458.258
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UNUTARNJI USTROJ OPĆIH I SPECIJALNIH BOLNICA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 145/13, 31/15, 49/16 i 62/18) 458.253
PRAVILNIK O UVJETIMA, ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA TELEMEDICINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 138/11 i 110/12) 458.254
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU MAGISTARA MEDICINSKE BIOKEMIJE (»Narodne novine«, broj 73/08) 458.255
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 - Ispravak i 6/17) 458.256
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU MAGISTARA FARMACIJE (»Narodne novine«, broj 73/08) 458.257
PRAVILNIK O UPORABI I ZAŠTITI PODATAKA IZ MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PACIJENATA U CENTRALNOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 14/10) 458.257
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU PRVOSTUPNIKA SESTRINSTVA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 109/19 i 119/19 - Ispravak) 458.259
PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI HITNE MEDICINE („Narodne novine“, broj 71/16) 458.261
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA, ČUVANJA, PRIKUPLJANJA I RASPOLAGANJA MEDICINSKOM DOKUMENTACIJOM PACIJENATA U CENTRALNOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 82/10) 458.262
PRAVILNIK O AKREDITACIJSKIM STANDARDIMA ZA BOLNIČKE ZDRAVSTVENE USTANOVE („Narodne novine“, broj 92/19) 458.263
PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I NAČINU NJIHOVE PRIMJENE („Narodne novine“, broj 79/11) 458.264
PRAVILNIK O NAČINU PRIKUPLJANJA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE TE UTVRĐIVANJU UVJETA I PRETPOSTAVKI ZA PROMJENU SPOLA ILI O ŽIVOTU U DRUGOM RODNOM IDENTITETU („Narodne novine“, broj 132/14) 458.265
PRAVILNIK O OBRASCU DIPLOME O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU („Narodne novine“, broj 123/11) 458.266
PRAVILNIK O OBRASCU KNJIŽICE O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE („Narodne novine“, broj 123/11) 458.268
PRAVILNIK O OBRASCU DNEVNIKA RADA DOKTORA MEDICINE NA SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU („Narodne novine“, broj 123/11) 458.269
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE RADI SPRJEČAVANJA NASTANKA OZLJEDA OŠTRIM PREDMETIMA („Narodne novine“, broj 39/20) 485.272
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRIJAM SPECIJALIZANATA („Narodne novine“, broj 83/15) 486.277
PRAVILNIK O STJECANJU STATUSA SPECIJALISTA PEDIJATRIJSKE INFEKTOLOGIJE („Narodne novine“, broj 46/13) 485.272
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU ZA ODOBRENJE NASTAVKA RADA ZDRAVSTVENOG RADNIKA U PRIVATNOJ PRAKSI U SLUČAJU PRESTANKA KONCESIJE („Narodne novine“, broj 146/12) 485.271
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA ("Narodne novine", broj 89/13) 485.272
PRAVILNIK O STJECANJU STATUSA SPECIJALISTA LABORATORIJSKE IMUNOLOGIJE ("Narodne novine", broj 99/13) 485.273
PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU DOKTORA MEDICINE (Urednički proćišćen tekst, "Narodne novine", broj 114/13, 157/13, 30/14 i 129/15) 485.274
PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA JAVNO DOSTUPNE RANE DEFIBRILACIJE ("Narodne novine", broj 86/20) 485.275
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 63/19 i 113/20) 486.276
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA VOJNOGA ZDRAVSTVENOG SREDIŠTA MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 20/20) 486.276
PRAVILNIK O POJEDINIM OBLICIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE SE PRUŽAJU U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENOG TURIZMA TE STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA NJIHOVO OBAVLJANJE („Narodne novine“, broj 79/19) 486.276
PRAVILNIK O POČETKU, ZAVRŠETKU I RASPOREDU RADNOG VREMENA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA U MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE („Narodne novine“, broj 106/19) 486.275
STRUČNE SMJERNICE ZA IZRADU MIŠLJENJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I PSIHOLOGA O UTVRĐIVANJU UVJETA I PRETPOSTAVKI ZA PROMJENU SPOLA I ŽIVOTU U DRUGOM RODNOM IDENTITETU („Narodne novine“, broj 7/16) 486.277
PRAVILNIK O NAČINU POKOPA TE OBRASCU SUGLASNOSTI ZA POKOP POSMRTNIH OSTATAKA MRTVOROĐENOG DJETETA KOJEG RODITELJI ODNOSNO ČLANOVI OBITELJI ODBIJAJU PREUZETI („Narodne novine“, broj 86/19) 486.276
PRAVILNIK O NAČINU, UVJETIMA I POSTUPKU ZA DAVANJE AKREDITACIJE NOSITELJIMA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 92/19) 486.277
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRIZNAVANJE MEĐUNARODNE AKREDITACIJE („Narodne novine“, broj 90/20) 486.278
NAREDBA O NAJVEĆEM IZNOSU ZAKUPNINE ZA JEDINICE ZAKUPA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA 2007. GODINU (“Narodne novine”, broj 7/07) 458.361
NAREDBA O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA OSNIVANJE PRIVATNE PRAKSE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 39/95 i 165/98) 458.301
NAREDBA O OBVEZNOM ISTICANJU OZNAKE O POČETKU I ZAVRŠETKU RADNOG VREMENA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 19/99 i 121/03- Zakon o zdravstvenoj zaštiti) 456.901
PLAN ZDRAVSTVENE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 19/20) 455.601
PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 30/02, 53/04 i 62/05) 455.501
MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 101/12, 31/13 i 113/15) 455.502
ODLUKA O DONOŠENJU MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 115/19 i 103/20) 455.503
PLAN I PROGRAM MJERA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA ("Narodne novine", broj 122/07) 455.503
PLAN I PROGRAM MJERA ZA OSIGURANJE, UNAPREĐENJE, PROMICANJE I PRAĆENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE («Narodne novine», broj 114/10) 455.504
MREŽA HITNE MEDICINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 49/16 i 67/17) 455.504
MREŽA UGOVORNIH SUBJEKATA MEDICINE RADA („Narodne novine“, broj 55/11) 455.505
PLAN RAZVOJA JAVNOG ZDRAVSTVA ZA RAZDOBLJE 2011. – 2015. GODINE („Narodne novine“, broj 49/11) 455.505
PLAN RAZVOJA TKIVNOG BANKARSTVA („Narodne novine“, broj 60/11) 455.506
NAPUTAK ZA SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE TUBERKULOZE („Narodne novine“, broj 83/12) 455.507
STANDARD ZAŠTITNE RADNE ODJEĆE, OBUĆE I OSOBNE ZAŠTITNE OPREME RADNIKA U DJELATNOSTI IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINE („Narodne novine“, broj 80/16) 455.509
STANDARD MEDICINSKE OPREME, MEDICINSKIH UREĐAJA I PRIBORA ZA OBAVLJANJE BOLNIČKE HITNE MEDICINE („Narodne novine“, broj 80/16) 455.510
EDUKACIJSKI PROGRAMI U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINI („Narodne novine“, broj 80/16) 455.511
NACIONALNI PLAN SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020. – 2024.) („Narodne novine“, broj 103/20) 455.512
Zdravstveni djelatnici
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O DJELATNOSTIMA U ZDRAVSTVU („Narodne novine“, broj 87/09) 456.095
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE GLAVNOM MENTORU I MENTORU („Narodne novine“, broj 136/11) 456.991
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE GLAVNOM MENTORU I MENTORU SPECIJALIZACIJE IZ OBITELJSKE MEDICINE („Narodne novine“, broj 139/11) 456.992
PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU ZDRAVSTVENIH RADNIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 2/11, 14/13, 126/14, 129/15 - Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine i 135/15) 457.001
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PRIMANJE NA PRIPRAVNIČKI STAŽ ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 22/94, 82/98, 58/99 i 121/03 – Zakon o zdravstvenoj zaštiti) 457.101
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 33/94, 53/98, 64/98, 97/99, 84/01, 43/03, 121/03-Zakon o zdravstvenoj zaštiti, 73/08 - Pravilnik o specijalističkom usavršavanju i 123/11 - Pravilnik o obrascu knjižice o specijalističkom...) 457.201
PRAVILNIK O SADRŽAJU, ROKOVIMA I POSTUPKU STRUČNOG USAVRŠAVANJA I PROVJERE STRUČNOSTI DOKTORA STOMATOLOGIJE (“Narodne novine”, broj 22/96) 456.701
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA RAD ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA IZVAN PUNOGA RADNOG VREMENA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 16/01 i 121/03 – Zakon o zdravstvenoj zaštiti) 457.301
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRIZNAVANJE NAZIVA PRIMARIJUS («Narodne novine, broj 28/12) 457.401
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA DAVANJE ODOBRENJA ZDRAVSTVENOM RADNIKU ZA SKLAPANJE POSLOVA IZ DJELATNOSTI POSLODAVCA („Narodne novine“, broj 42/16) 457.402
PRAVILNIK O DODATNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU PRVOSTUPNIKA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE U PODRUČJU CITODIJAGNOSTIKE („Narodne novine“, broj 91/18) 457.403
Zakup kod zdravstvenih ustanova
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA DAVANJE U ZAKUP ZDRAVSTVENIH USTANOVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I LJEČILIŠTA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 6/96, 29/97, 1/98, 45/99, 121/99, 112/00, 87/02, 150/02, 7/03 i 121/03-Zakon o zdravstvenoj zaštiti) 457.701
PRAVILNIK O RADNOM VREMENU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE IMAJU SKLOPLJENI UGOVOR O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SA HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 87/02, 9/03 i 121/03-Zakon o zdravstvenoj zaštiti) 457.801
NAREDBA O NAJVEĆEM IZNOSU ZAKUPNINE ZA JEDINICE ZAKUPA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA 2006. GODINU («Narodne novine», broj 146/05) 457.901
Evidencije u zdravstvu
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA (Urednički pročišćeni tekst, «Službeni list» broj 22/78 i 18/88) 458.401
ZAKON O PODACIMA I INFORMACIJAMA U ZDRAVSTVU („Narodne novine“, broj 14/19) NN 14/2019, (269
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O PROVEDBI ZAKONA O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ZA PRIMARNU I SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 4/95 i 82/10) NN 4/1995, (39
PRAVILNIK O PROVEDBI ZAKONA O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ZA PODRUČJE STACIONARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I PRAĆENJA BOLESTI OVISNOSTI (“Narodne novine”, broj 44/00) NN 44/2000, (1018
PRAVILNIK O PROVEDBI ZAKONA O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA NA PODRUČJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE GERIJATRIJSKIH BOLESNIKA (“Narodne novine”, broj 82/02) NN 82/2002, (1353
Liječništvo
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O LIJEČNIŠTVU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 121/03 i 117/08) NN 121/2003, (1707
ZAKON O PRIMALJSTVU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 120/08 i 145/10) NN 120/2008, (3436
ZAKON O FIZIOTERAPEUTSKOJ DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 120/08) NN 120/2008, (3437
PODZAKONSKI AKT(I)
STATUT HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE ("Narodne novine", broj 55/18) NN 55/2018, (1100
KODEKS MEDICINSKE ETIKE I DEONTOLOGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 55/08 i 139/15) NN 55/2008, (1914
Stomatološka djelatnost
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O DENTALNOJ MEDICINI (Zakon o stomatološkoj djelatnosti) (P2003-121-1708) (UPT, “Narodne novine”, broj 121/03, 117/08, 120/09 i 46/21) 111.111
PODZAKONSKI AKT(I)
STATUT HRVATSKE STOMATOLOŠKE KOMORE - Pročišćeni tekst („Narodne novine“, broj 13/10) NN 13/2010, (331
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA STOMATOLOGIJE (“Narodne novine”, broj 115/07) NN 115/2007, (3369
KODEKS DENTALNE ETIKE I DEONTOLOGIJE („Narodne novine“, broj 67/19) NN 67/2019, (1361
Medicinsko - biokemijska djelatnost
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 511/2014 O MJERAMA USKLAĐIVANJA ZA KORISNIKE PROTOKOLA IZ NAGOYE O PRISTUPU GENETSKIM RESURSIMA TE POŠTENOJ I PRAVIČNOJ PODJELI DOBITI KOJA PROIZLAZI IZ NJIHOVA KORIŠTENJA U UNIJI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 20/18 i 14/19) NN 20/2018, (401
ZAKON O MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 121/03 i 117/08) NN 121/2003, (1709
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O VRSTAMA PRETRAGA KOJE OBAVLJAJU MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJI («Narodne novine», broj 197/03) NN 197/2003, (3150
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM MEDICINSKO-BIOKEMIJSKIH LABORATORIJA I MEDICINSKIM BIOKEMIČARIMA («Narodne novine», broj 8/04) NN 8/2004, (244
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA MEDICINSKO--BIOKEMIJSKE DJELATNOSTI U LIJEČNIČKIM ORDINACIJAMA («Narodne novine», broj 63/19) NN 63/2019, (1250
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA MEDICINSKO-BIOKEMIJSKE DJELATNOSTI UZ BOLESNIKA («Narodne novine», broj 34/05) NN 34/2005, (692
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU NAD OBAVLJANJEM MEDICINSKO-BIOKEMIJSKE DJELATNOSTI UZ BOLESNIKA I U LIJEČNIČKOJ ORDINACIJI ("Narodne novine", broj 118/09) NN 118/2009, (2930
Sestrinstvo
PODZAKONSKI AKT(I)
ZAKON O SESTRINSTVU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 121/03, 117/08 i 57/11) NN 121/2003, (1710
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM MEDICINSKIH SESTARA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 92/04, 03/11 i 148/11) NN 92/2004, (1759
PRAVILNIK O DODATNOM USAVRŠAVANJU MEDICINSKIH SESTARA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 35/18, 31/19 i 68/20) NN 35/2018, (690
PRAVILNIK O SESTRINSKOJ DOKUMENTACIJI U BOLNIČKIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 79/11, 131/12 i 71/16) NN 79/2011, (1692
Ljekarništvo
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O LJEKARNIŠTVU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 121/03, 142/06, 35/08 i 117/08) NN 121/2003, (1711
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O NAČINU OBLIKOVANJA MALOPRODAJNIH CIJENA LIJEKOVA I DRUGIH SREDSTAVA KOJI NISU PREDMET UGOVARANJA S HZZO-m (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 38/07 i 85/07) NN 38/2007, (1271
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU U LJEKARNIŠTVU (“Narodne novine”, broj 86/04) NN 86/2004, (1650
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE PODRUČJA NA KOJEM ĆE SE OSNIVATI LJEKARNE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 26/07, 118/07, 81/08, 98/12 i 116/15) NN 26/2007, (953
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE PODRUČJA NA KOJEM ĆE SE OSNIVATI LJEKARNIČKI DEPO („Narodne novine“, broj 80/12) NN 80/2012, (1879
POPIS KOZMETIČKIH I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA KOJIMA LJEKARNE MOGU OPSKRBLJIVATI KORISNIKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 22/17, 96/18, 46/19 i 90/20) NN 22/2017, (514
NACIONALNI PROGRAM NADGLEDANJA SUKLADNOSTI S NAČELIMA DOBRE LABORATORIJSKE PRAKSE („Narodne novine“, broj 61/12) NN 61/2012, (1486
Prava pacijenata
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 169/04 i 37/08 - OUSRH) NN 169/2004, (2953
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O OBRASCU SUGLASNOSTI TE OBRASCU IZJAVE O ODBIJANJU POJEDINOG DIJAGNOSTIČKOG, ODNOSNO TERAPIJSKOG POSTUPKA ("Narodne novine", broj 10/08) NN 10/2008, (305
Zdravstvena ispravnost i zdravstveni nadzor nad namirnicama i predmetima opće uporabe
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PREDMETIMA OPĆE UPORABE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/13, 47/14 i 114/18) 460.502
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O PROVOĐENJU SUSTAVNOG PRAĆENJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI, ODNOSNO SUKLADNOSTI PREDMETA OPĆE UPORABE („Narodne novine“, broj 29/21) 111.111
PRAVILNIK O SIGURNOSTI IGRAČAKA (UPT, „Narodne novine“, broj 83/14, 38/15, 35/17, 50/18, 60/19 i 48/21) 111.111
ODLUKA O DONOŠENJU MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA („Narodne novine“, broj 94/21) 111.111
PRAVILNIK O NORMATIVIMA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE I METODE NJENOG ODREĐIVANJA (“Narodne novine”, broj 46/94) 461.201
PRAVILNIK O MIKROBIOLOŠKIM STANDARDIMA ZA NAMIRNICE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 46/94, 20/91, 40/01, 125/03 i 32/04) 461.301
PRAVILNIK O UVJETIMA KONZERVIRANJA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE IONIZIRAJUĆIM ZRAČENJEM (“Narodne novine”, broj 46/94) 461.401
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PRIPREMU I PRODAJU NAMIRNICA IZVAN PROSTORIJA (“Narodne novine”, broj 46/94) 461.501
PRAVILNIK O POSEBNOJ RADNOJ ODJEĆI I OBUĆI OSOBA KOJE NA SVOJIM RADNIM MJESTIMA U PROIZVODNJI ILI PROMETU DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S NAMIRNICAMA, SREDSTVIMA ZA ODRŽAVANJE OSOBNE HIGIJENE, NJEGU I ULJEPŠAVANJE LICA I TIJELA (“Narodne novine”, broj 46/94) 461.601
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENI LABORATORIJI ZA POTREBE INSPEKCIJSKIH NADZORA I SLUŽBENIH KONTROLA I REFERENTNI LABORATORIJI ZA ISPITIVANJE PREDMETA OPĆE UPORABE („Narodne novine“, broj 28/19) 462.001
PRAVILNIK O OPSEGU, UVJETIMA I NAČINU ISPITIVANJA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE U TIJEKU PROIZVODNJE I NAČINU VOÐENJA EVIDENCIJE O IZVRŠENIM ISPITIVANJIMA PROIZVODA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 80/99, 152/03 i 105/09) 462.501
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O OPSEGU, UVJETIMA I NAČINU ISPITIVANJA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE U TIJEKU PROIZVODNJE I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZVRŠENIM ISPITIVANJIMA PROIZVODA („Narodne novine“, broj 105/09) 462.502
PRAVILNIK O UVJETIMA GLEDE STRUČNIH DJELATNIKA, PROSTORIJA I OPREME KOJE MORAJU ISPUNJAVATI LABORATORIJI PROIZVOĐAČA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE («Narodne novine», broj 62/99) 461.901
PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA ODNOSNO O METODAMA ZA OBAVLJANJE ANALIZA I SUPERANALIZA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 58/98 i 105/09) 461.801
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O NAČINU UZIMANJA UZORAKA ODNOSNO O METODAMA ZA OBAVLJANJE ANALIZA I SUPERANALIZA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE („Narodne novine“, broj 105/09) 461.802
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADA I NAČINU NJIHOVOG OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA ZA POKRIVANJE TROŠKOVA SLUŽBENIH KONTROLA HRANE I PREDMETA OPĆE UPORABE KOJE SE UVOZE U REPUBLIKU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 85/15 461.101
PRAVILNIK O METODAMA OBAVLJANJA pH VRIJEDNOSTI I KOLIČINE TOKSIČNIH METALA I NEMETALA U SREDSTVIMA ZA ODRŽAVANJE OSOBNE HIGIJENE, NJEGU I ULJEPŠAVANJE LICA I TIJELA TE O METODAMA UTVRĐIVANJA ISPRAVNOSTI TIH SREDSTAVA («Službeni list», broj 46/83 i «Narodne novine», broj 60/92 – Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe) 460.701
PRAVILNIK O NAČINU ISPITIVANJA ŽIVEŽNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE KOJE ZA TRŽIŠTE PROIZVODE ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA I SAMOSTALNI PROIZVOĐAČI («Službeni list», broj 42/88 i «Narodne novine», broj 60/92 – Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe) 460.901
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 125/09, 31/11, 39/13 i 62/13) 460.903
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI MATERIJALA I PREDMETA IZRAĐENIH OD KERAMIKE KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM („Narodne novine“, broj 62/13) 460.907
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI MATERIJALA I PREDMETA IZRAĐENIH OD REGENERIRANE CELULOZE KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM („Narodne novine“, broj 62/13) 460.906
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA ŠIROKE POTROŠNJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 125/09, 23/13 i 90/13) 460.904
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA PROIZVODNJU I STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PREDMETA OPĆE UPORABE („Narodne novine“, broj 80/18) 460.905
RJEŠENJE O DAVANJU OVLAŠTENJA ZDRAVSTVENIM I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 20/01, 93/02, 3/03, 107/03 i 145/03) 462.601
NAPUTAK O JODIRANJU KUHINJSKE SOLI («Narodne novine», broj 84/96) 462.801
RJEŠENJE O ZDRAVSTVENIM I DRUGIM ORGANIZACIJAMA UDRUŽENOG RADA KOJE UDOVOLJAVAJU UVJETIMA ZA OBAVLJANJE SUPERANALIZE ŽIVEŽNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPOTREBE («Službeni list», broj 25/80, 4/83, 69/91 i «Narodne novine», broj 60/92 – Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe) 462.501
Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (UPT, „Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 22/14 - RUSRH, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) 462.901
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE, SPLITSKO-DALMATINSKE, ŠIBENSKO-KNINSKE, ZADARSKE, PRIMORSKO-GORANSKE I ISTARSKE ŽUPANIJE TE ZA PODRUČJE GRADA NOVALJE, GRADA SENJA I OPĆINE KARLOBAG („Narodne novine“, broj 84/21) 111.111
Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS-CoV-2 („Narodne novine“, broj 105/21) 111.111
Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni djelatnici obvezni provoditi prilikom prijema pacijenata („Narodne novine“, broj 105/21) 111.111
Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2 („Narodne novine“, broj 105/21) 111.111
ODLUKA O UVOĐENJU POSEBNE SIGURNOSNE MJERE OBVEZNOG TESTIRANJA DUŽNOSNIKA, DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA, SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA, SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI TE ZAPOSLENI („Narodne novine“, broj 121/21) 111.111
ODLUKA O UVOĐENJU POSEBNE SIGURNOSNE MJERE U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI („Narodne novine“, broj 138/21) 111.111
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE ZA PODRUČJE ZADARSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 76/21) 111.111
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 78/21) 111.111
ODLUKA O SIGURNOSNOJ MJERI PRIVREMENE ZABRANE ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU ZA OSOBE KOJE DOLAZE IZ JUŽNOAFRIČKE REPUBLIKE, BOCWANE, KRALJEVINE ESWATINI, LESOTA, NAMIBIJE, ZIMBABVEA I REPUBLIKE MOZAMBIK (UPT, „Narodne novine“, broj 127/21, 129/21, 138/21 i 145/21) 111.111
ODLUKA O NUŽNOJ EPIDEMIOLOŠKOJ MJERI OBVEZNOG POSJEDOVANJA EU DIGITALNE COVID POTVRDE PRILIKOM PROVOĐENJA DRUGE FAZE POPISA STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE („Narodne novine“, broj 100/21) 111.111
ODLUKA O NAČINU IZVOĐENJA NASTAVE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO I NA VISOKIM UČILIŠTIMA TE OBAVLJANJU RADA U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U UVJETIMA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 („Narodne novine“, broj 97/21) 111.111
xxx („Narodne novine“, broj 65/21) 111.111
ODLUKA O USPOSTAVI NACIONALNOG SUSTAVA ZA IZDAVANJE EU DIGITALNE COVID POTVRDE („Narodne novine“, broj 60/21) 111.111
ODLUKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE AKUTNE MLOHAVE KLJENUTI I CREUTZFELDT – JAKOBOVE BOLESTI («Narodne novine», broj 126/00) 463.001
ODLUKA O UVRŠTAVANJU BOLESTI SARS (SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME) NA LISTU BOLESTI NA KOJE SE ODNOSE SVE ODREDBE ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI («Narodne novine», broj 11/04) 463.101
PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O SPREČAVANJU ZARAZNIH BOLESTI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 116/18 i 9/20) 531.319
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE OBAVLJAJU IMUNIZACIJU PROTIV ŽUTE GROZNICE I BJESNOĆE («Narodne novine», broj 23/94) 463.301
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVEKOJE OBAVLJAJU LABORATORIJSKO ISPITIVANJE UZROČNIKA ZARAZNIH BOLESTI, ODNOSNOEPIDEMIJE ZARAZNIH BOLESTI I PROVJERU (VERIFIKACIJU) LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA UZROČNIKA ZARAZNIH BOLESTI («Narodne novine», broj 23/94) 463.401
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA OSOBA KOJE SU KLICONOŠE ILI SE SUMNJA DA SU KLICONOŠE ODREĐENIH ZARAZNIH BOLESTI ("Narodne novine", broj 116/18) 463.501
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA OSOBA POD ZDRAVSTVENIM NADZOROM ("Narodne novine", broj 116/18) 463.601
PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI HRANE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 116/18 i 9/20) 463.701
PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVLJIVANJA ZARAZNIH BOLESTI («Narodne novine», broj 23/94) 463.801
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA... (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 116/18 i 50/20) 463.901
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZVRŠENIM LABORATORIJSKIM ISPITIVANJIMA («Narodne novine», broj 23/94) 464.001
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU KAO MJERU ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI PUČANSTVA («Narodne novine», broj 38/98) 464.101
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA OBVEZATNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE («Narodne novine», broj 38/98) 464.201
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE PROVODE ZDRAVSTVENI ODGOJ OSOBA KOJE RADE U PROIZVODNJI ILI PROMETU NAMIRNICA («Narodne novine», broj 2/02) 464.301
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA MJERA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 85/12 i 129/13) 464.401
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA POTREBE HEMODIJALIZE («Narodne novine», broj 125/03) 464.501
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE, KEMOPROFILAKSE PROTIV ZARAZNIH BOLESTI TE O OSOBAMA KOJE SE MORAJU PODVRGNUTI TOJ OBVEZI "Narodne novine", broj 103/13 i 144/20 464.601
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST OBVEZATNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE KAO MJERE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI PUČANSTVA (“Narodne novine”, broj 35/07) 464.602
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE OBVEZATNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 35/07 i 76/12) 464.603
PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVCA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA REPUBLIKU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 128/11 i 62/18) 464.605
PRAVILNIK O UČESTALOSTI KONTROLE I NORMATIVIMA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM („Narodne novine“, broj 137/09) 464.604
PRAVILNIK O SANITARNO-TEHNIČKIM I HIGIJENSKIM UVJETIMA BAZENSKIH KUPALIŠTA TE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI BAZENSKIH VODA („Narodne novine“, broj 59/20) 531.318
NAPUTAK O POSTUPANJU S OTPADOM KOJI NASTAJE PRI PRUŽANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE («Narodne novine», broj 50/00) 464.801
LISTA ZARAZNIH BOLESTI ČIJE JE SPREČAVANJE I SUZBIJANJE OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 60/14 i 28/20) 464.820
Medicinska oplodnja
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O MEDICINSKI POMOGNUTOJ OPLODNJI („Narodne novine“, broj 86/12) NN 86/2012, (1962
ZAKON O ZDRAVSTVENIM MJERAMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SLOBODNO ODLUČIVANJE O RAĐANJU DJECE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/78 i 88/09 – Zakon o medicinskoj oplodnji) 469.016
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU DAVANJA PRISTANKA I IDENTIFIKACIJE DARIVATELJA SPOLNIH STANICA I ZAMETAKA („Narodne novine“, broj 70/13) NN 70/2013, (1397
PRAVILNIK O NAČINU DAVANJA PRISTANKA KORISNIKA PRAVA NA MEDICINSKI POMOGNUTU OPLODNJU ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE („Narodne novine“, broj 70/13) NN 70/2013, (1399
PRAVILNIK O POSTUPCIMA I KRITERIJIMA PROCJENE DARIVATELJA SPOLNIH STANICA, POSTUPCIMA UZIMANJA SPOLNIH STANICA I POSTUPCIMA ZAPRIMANJA I POHRANJIVANJA SPOLNIH STANICA („Narodne novine“, broj 70/13) NN 70/2013, (1394
PRAVILNIK O NAČINU DAVANJA PRISTANKA I IDENTIFIKACIJE DARIVATELJA SPOLNIH STANICA („Narodne novine“, broj 110/09) NN 110/2009, (2820
PRAVILNIK O NAČINU DAVANJA PRISTANKA ZA UZIMANJE, ČUVANJE I POHRANJIVANJE SPOLNIH STANICA, SPOLNIH TKIVA I ZAMETAKA („Narodne novine“, broj 70/13) NN 70/2013, (1391
PRAVILNIK O NAČINU IZVJEŠĆIVANJA TE O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I ROKOVIMA IZVJEŠĆIVANJA O OZBILJNIM ŠTETNIM DOGAĐAJIMA I OZBILJNIM ŠTETNIM REAKCIJAMA U POSTUPCIMA MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE („Narodne novine“, broj 70/13) NN 70/2013, (1393
PRAVILNIK O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME I SUSTAVA KVALITETE ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE ("Narodne novine", broj 70/13) NN 70/2013, (1396
PRAVILNIK O OBRASCU POTVRDE O UNIŠTENJU SPOLNIH STANICA NAKON POVLAČENJA PRISTANKA DARIVATELJA ("Narodne novine", broj 70/13) NN 70/2013, (1392
PRAVILNIK O OBRASCU IZJAVE O IZVANBRAČNOJ ZAJEDNICI („Narodne novine“, broj 156/09) NN 156/2009, (3905
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRASCA IZVJEŠĆA O BROJU I VRSTI OBAVLJENIH POSTUPAKA MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE, O NJIHOVOJ USPJEŠNOSTI TE O POHRANJENIM SPOLNIM STANICAMA, SPOLNIM TKIVIMA I ZAMECIMA („Narodne novine“, broj 70/13) NN 70/2013, (1395
PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI BANKE SPOLNIH STANICA, SPOLNIH TKIVA I ZAMETAKA ("Narodne novine", broj 70/13) 469.029
PRAVILNIK O NAČINU RADA DRŽAVNOG REGISTRA O MEDICINSKI POMOGNUTOJ OPLODNJI I DODJELI JEDINSTVENOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA („Narodne novine“, broj 70/13) NN 70/2013, (1390
Psihološka djelatnost
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI (“Narodne novine”, broj 98/19) NN 98/2019, (1914
ZAKON O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE („Narodne novine“, broj 64/18) NN 64/2018, (1307
PODZAKONSKI AKT(I)
STATUT HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE („Narodne novine“, broj 21/21) NN 21/2021, (496
PRAVILNIK O POSEBNOM DODATNOM OBRAZOVANJU ZA RAD S DJECOM I ADOLESCENTIMA („Narodne novine“, broj 9/21) NN 9/2021, (175
Pravilnik o provođenju stručnog nadzora nad radom psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta („Narodne novine“, broj 4/21) NN 4/2021, (76
Pravilnik o načinu oglašavanja i isticanja naziva privatne prakse psihoterapeuta i savjetodavnog terapeuta, uvjetima prostora i opreme za rad psihoterapeuta i savjetodavnog psihoterapeuta te načinu vođenja i čuvanja dokumentacije („Narodne novine“, broj 4/21) NN 4/2021, (77
KODEKS ETIKE PSIHOLOŠKE DJELATNOSTI (“Narodne novine”, broj 13/05) NN 13/2005, (217
PRAVILNIK O SADRŽAJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE („Narodne novine“, broj 84/20) NN 84/2020, (1562
PRAVILNIK O SADRŽAJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH PEDAGOGA („Narodne novine“, broj 84/20) NN 84/2020, (1564
OSTALO
Statut Hrvatske komore socijalnih pedagoga („Narodne novine“, broj 3/21) NN 3/2021, (68
Zaštita osoba s duševnim smetnjama
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA („Narodne novine“, broj 76/14) 464.901
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBAVIJESTI O PRISILNOM ZADRŽAVANJU U PSIHIJATRIJSKOJ USTANOVI („Narodne novine“, broj 13/15) 465.002
PRAVILNIK O SADRŽAJU ISPRAVE O PREGLEDU OSOBE ZA KOJU SE PREDLAŽE PRISILNI SMJEŠTAJ („Narodne novine“, broj 13/15) 465.003
PRAVILNIK O LISTI PSIHIJATRIJSKIH USTANOVA KOJE ISPUNJAVAJU UVJETE ZA SMJEŠTAJ I LIJEČENJE DJECE ODVOJENO OD PUNOLJETNIH OSOBA („Narodne novine“, broj 13/15) 465.004
PRAVILNIK O LISTI PSIHIJATRIJSKIH USTANOVA ZA PRISILNI SMJEŠTAJ NEUBROJIVIH OSOBA I PSIHIJATRIJSKIH USTANOVA U KOJIMA SE NEUBROJIVE OSOBE LIJEČE NA SLOBODI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 13/15 i 55/15) 465.005
PRAVILNIK O VRSTAMA I NAČINU PRIMJENE MJERA PRISILE PREMA OSOBI S TEŽIM DUŠEVNIM SMETNJAMA („Narodne novine“, broj 16/15) 465.007
POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA („Narodne novine“, broj 46/15) 456.006
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O OBVEZUJUĆIM IZJAVAMA, NAČINU POHRANJIVANJA, ČUVANJA I OSTVARIVANJA PRAVA PRISTUPA PODACIMA IZ OBVEZUJUĆIH IZJAVA („Narodne novine“, broj 16/15) 456.006
RJEŠENJE O ODREÐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA SMJEŠTAJ I LIJEČENJE NEUBROJIVIH OSOBA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine,» broj 86/98 i 45/06) 465.001
OBRAZAC OBAVIJESTI O PRISILNOM ZADRŽAVANJU U PSIHIJATRIJSKOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI («Narodne novine», broj 86/98) 465.301
OBRAZAC OBRAZLOŽENJA PRISILNOG SMJEŠTAJA OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA U PSIHIJATRIJSKOJ USTANOVI («Narodne novine», broj 86/98) 465.401
NAPUTAK O POSTUPANJU POLICIJE U DOVOĐENJU OSOBE S DUŠEVNIM SMETNJAMA U PSIHIJATRIJSKU USTANOVU („Narodne novine“, broj 50/15) 400.894
Presađivanje dijelova ljudskog tijela
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O UZIMANJU I PRESAĐIVANJU DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA U SVRHU LIJEČENJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 177/04, 45/09 i 144/12) NN 177/2004, (3080
ZAKON O PRIMJENI LJUDSKIH TKIVA I STANICA („Narodne novine“, broj 144/12) NN 144/2012, (3070
ZAKON O PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA U SVRHU LIJEČENJA („Narodne novine“, broj 144/12) NN 144/2012, (3071
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I MEDICINSKIM KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE SMRTI OSOBE ČIJI SE DIJELOVI TIJELA MOGU UZIMATI RADI PRESAĐIVANJA («Narodne novine», broj 3/06) NN 3/2006, (92
PRAVILNIK O NAČINU ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA DARIVATELJA I PRIMATELJA DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA U SVRHU LIJEČENJA («Narodne novine», broj 141/05) NN 141/2005, (2671
PRAVILNIK O MJERAMA ZA OSIGURANJE SIGURNOSTI I KVALITETE DIJELOVA LJUDSKOGA TIJELA ZA MEDICINSKU UPOTREBU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 143/05, 70/09 i 62/13) NN 143/2005, (2699
PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETE I SIGURNOSTI ORGANA ZA PRESAĐIVANJE («Narodne novine», broj 62/13) NN 62/2013, (1252
PRAVILNIK O POSTUPKU DODJELE ALOGENIH NESRODNIHKRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA I RADUREGISTRA MOGUĆIH DARIVATELJA KOŠTANE MOŽDINE («Narodne novine», broj 151/05) NN 151/2005, (2946
PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVE PRIMATELJA ORGANA I NAČINU VOĐENJA NACIONALNE LISTE ČEKANJA ZA ORGANE TE KRITERIJIMA DODJELE ORGANA („Narodne novine“, broj 92/16) NN 92/2016, (1964
PRAVILNIK O NAČINU POHRANE I PRIJEVOZA DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA NAMIJENJENIH PRESAĐIVANJU («Narodne novine», broj 152/05) NN 152/2005, (2955
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE TE OSIGURANJU SLJEDIVOSTI SVIH PRIBAVLJENIH, DODIJELJENIH I PRESAĐENIH LJUDSKIH ORGANA («Narodne novine», broj 54/13) NN 54/2013, (1108
PRAVILNIK O POSTUPKU OBAVJEŠTAVANJA O SMRTI OSOBA KOJE DOLAZE U OBZIR KAO DARIVATELJI DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA ZBOG PRESAĐIVANJA U SVRHU LIJEČENJA («Narodne novine», broj 152/05) NN 152/2005, (2957
PRAVILNIK O UVJETIMA U POGLEDU STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI, STRUČNOG USAVRŠAVANJA, TE NAČINU PROVOĐENJA NADZORA U PODRUČJU PRIMJENE LJUDSKIH TKIVA I STANICA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 57/13 i 63/19 - Pravilnika o službenoj iskaznici i znački zdravstvenog inspektora) NN 57/2013, (1182
PRAVILNIK O NAČINU RADA KOORDINATORA U POSTUPCIMA UZIMANJA I PRESAĐIVANJA DIJELOVA TIJELA U SVRHU LIJEČENJA («Narodne novine», broj 51/06) NN 51/2006, (1228
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA SUGLASNOSTI PRIMATELJA DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA («Narodne novine», broj 84/07) NN 84/2007, (2621
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA SUGLASNOSTI ŽIVOG DARIVATELJA DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA («Narodne novine», broj 84/07) NN 84/2007, (2622
PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA OBRASCA TE NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I POSTUPKU OPOZIVA IZJAVE O NEDARIVANJU DIJELOVA TIJELA S UMRLE OSOBE ("Narodne novine", broj 111/07) NN 111/2007, (3245
PRAVILNIK O OSIGURANJU SLJEDIVOSTI TKIVA OD DARIVATELJA DO PRIMATELJA, NAČINU PRAĆENJA OZBILJNIH ŠTETNIH DOGAĐAJA I OZBILJNIH ŠTETNIH REAKCIJA, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I ROKOVIMA IZVJEŠĆIVANJA TE SADRŽAJU TISKANICE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA („Narodne novine“, broj 12/17) NN 12/2017, (306
PRAVILNIK O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, STRUČNIH RADNIKA, MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME I SUSTAVA KVALITETE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIKUPLJANJA, UZIMANJA, TESTIRANJA, OBRADE, OČUVANJA, POHRANE I RASPODJELE LJUDSKIH TKIVA I STANICA („Narodne novine“, broj 80/13) NN 80/2013, (1689
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ODABIRA, PROCJENE I PRAĆENJA ZDRAVSTVENOG STANJA ŽIVOG DARIVATELJA ORGANA („Narodne novine“, broj 54/13) NN 54/2013, (1109
PRAVILNIK O NAČINU IZVJEŠĆIVANJA, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I ROKOVIMA IZVJEŠĆIVANJA O OZBILJNIM ŠTETNIM DOGAĐAJIMA I OZBILJNIM ŠTETNIM REAKCIJAMA U POSTUPCIMA PRESAĐIVANJA LJUDSKIH ORGANA U SVRHU LIJEČENJA („Narodne novine“, broj 54/13) NN 54/2013, (1110
PRAVILNIK O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA, MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME, KVALTETE I SIGURNOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UZIMANJA I PRESAĐIVANJA ORGANA („Narodne novine“, broj 54/13) NN 54/2013, (1112
PRAVILNIK O NAČINU PROCJENE OBILJEŽJA PREMINULOG DARIVATELJA I ORGANA ZA PRESAĐIVANJE („Narodne novine“, broj 62/13) NN 62/2013, (1253
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID