Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Zračni promet (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OSNUTKU HRVATSKE KONTROLE ZRAČNE PLOVIDBE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 19/98, 20/00-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 51A/13) NN 19/1998, (2270
ZAKON O PRIVREMENIM MJERAMA O NAČINU OSIGURANJA SREDSTAVA ZA NABAVU AVIONA ZA GAŠENJE ŠUMSKIH I DRUGIH POŽARA I NAČINU OSIGURAVANJA SREDSTAVA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE TIH AVIONA A I AVIONA KOJI SU ZA TU SVRHU PRIJE NABAVLJENI («Službeni list» broj 73/90 i «Narodne novine» broj 53/91) 494.001
ZAKON O ZRAČNIM LUKAMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 19/98, 14/11 i 78/15) NN 19/1998, (2280
ZAKON O ZRAČNOM PROMETU (Urednički pročiščeni tekst, "Narodne novine", broj 69/09, 84/11, 54/13 - Zakon o osnivanju agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, 127/13 i 92/14) 494.971
ZAKON O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 54/13 i 96/18) NN 54/2013, (1076
ZAKON O OBVEZNIM I STVARNOPRAVNIM ODNOSIMA U ZRAČNOM PROMETU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 132/98, 63/08, 134/09 i 94/13) 4NN 132/1998, (1597
UREDBA O POSLOVIMA KONTROLE LETENJA KOJI SE OBAVLJAJU PO NALOGU MINISTARSTVA OBRANE (" Narodne novine", broj 2/95) NN 2/1995, (10
UREDBA O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 129/11) NN 129/2011, (2586
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA („Narodne novine“, broj 38/22) NN 389/2022, (474
ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA IZVANREDNE DOGAĐAJE U ZRAČNOM PROMETU (“Narodne novine”, broj 19/93) NN 19/1993, (301
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM („Narodne novine“, broj 129/17) NN 129/2017, (2958
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU U ZRAČNOM PROMETU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/17 i 25/19) NN 129/2017, (2960
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UPOTREBE SPORTSKO REKREATIVNIH ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 83/21) NN 83/2021, (1545
PRAVILNIK O HELIDROMIMA („Narodne novine“, broj 109/21) NN 109/2021, (1923
PRAVILNIK O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA („Narodne novine“, broj 117/21) NN 117/2021, (2015
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UPOTREBE SPORTSKO REKREATIVNIH ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 83/21) NN 83/2021, (1545
PRAVILNIK O GRADNJI, OBNOVI, ODRŽAVANJU I KONTINUIRANOJ PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE UREDBA (EU) 2018/1139 (UPT, „Narodne novine“, broj 134/20 i 124/21) NN 134/2020, (2570
PRAVILNIK O LETENJU ZRAKOPLOVA (UPT, "Narodne novine", broj 32/18. i 10/21) NN 32/2018, (646
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU CIVILNOG ZRAČNOG PROMETA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/17 i 35/18) NN 129/2017, (2959
PRAVILNIK O PROVEDBI UREDBE (EU) 255/2010 O UTVRĐIVANJU ZAJEDNIČKIH PRAVILA ZA UPRAVLJANJE PROTOKOM ZRAČNOG PROMETA I PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2019/123 O UTVRĐIVANJU DETALJNIH PRAVILA ZA PROVEDBU MREŽNIH FUNKCIJA ZA UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMET („Narodne novine“, broj 10/21) NN 10/2021, (201
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova („Narodne novine“, broj 2/21) NN 2/2021, (44
PRAVILNIK O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA („Narodne novine“, broj 32/21) NN 32/2021, (684
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA OLAKŠICE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/17, 97/18, 27/19 i 57/19) NN 129/2017, (2957
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O SUSTAVIMA BESPILOTNIH ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 10/21) NN 10/2021, (204
PRAVILNIK O ZRAKOPLOVNIM PRIREDBAMA („Narodne novine“, broj 64/18) NN 64/2018, (1318
PRAVILNIK O CIJENAMA ZRAČNOG PRIJEVOZA PUTNIKA I ROBE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 53/08 i 132/08) NN 53/2008, (1812
PRAVILNIK O OBLIKOVANJU I UTVRĐIVANJU NAČINA, POSTUPAKA I DRUGIH UVJETA ZA SIGURNO UZLIJETANJE I SLIJETANJE ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 53/16) NN 53/2016, (1388
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UPORABE OVJESNE JEDRILICE I PARAJEDRILICE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 43/15 i 60/19) NN 43/2015, (879
PRAVILNIK O USPOSTAVLJANJU PRAVILA I POSTUPAKA U SVEZI UVOĐENJA OPERATIVNIH OGRANIČENJA VEZANIH ZA BUKU ZRAKOPLOVA NA ZRAČNIM LUKAMA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 39/13) NN 39/2013, (730
PRAVILNIK O VREMENSKIM SLOTOVIMA I USUGLAŠAVANJU REDOVA LETENJA NA ZRAČNIM LUKAMA („Narodne novine“, broj 39/13) NN 39/2013, (731
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LETOVA KOJI SE IZUZIMAJU OD PLAĆANJA NAKNADA U ZRAČNOJ PLOVIDBI („Narodne novine“, broj 81/14) NN 81/2014, (1556
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG PROGRAMA SIGURNOSTI U ZRAČNOM PROMETU („Narodne novine“, broj 141/15) NN 141/2015, (2632
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG PROGRAMA ZA OLAKŠICE („Narodne novine“, broj 105/15) NN 105/2015, (2054
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA, IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I PRODUŽAVANJA DOZVOLE I OVLAŠTENJA ZRAKOPLOVNOM OSOBLJU- PILOTIMA AVIONA („Narodne novine“, broj 133/11) NN 133/2011, (2668
PRAVILNIK O PROJEKTIRANJU, PRIHVAĆANJU, GRADNJI I ODRŽAVANJU ZRAKOPLOVA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE UREDBA (EZ) br. 216/2008 („Narodne novine“, broj 77/16) NN 77/2016, (1784
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA, IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I PRODUŽAVANJA DOZVOLE I OVLAŠTENJA TE PROGRAMIMA ZA STRUČNO OSPOSOBLJIVANJE, PROVJERU I UTVRĐIVANJE STRUČNE SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA (9A-JAR-66) (“Narodne novine”, broj 5/02) NN 5/2002, (166
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADA ZA RAD HRVATSKE AGENCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO („Narodne novine“, broj 118/20) NN 118/2020, (2297
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA LETENJE INOZEMNIH ZRAKOPLOVA U HRVATSKOM ZRAČNOM PROSTORU („Narodne novine“, broj 50/17) NN 50/2017, (1144
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA, IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I PRODUŽAVANJA DOZVOLE I OVLAŠTENJA ZRAKOPLOVNOM OSOBLJU–ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOM OSOBLJU I ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOM OSOBLJU TEHNIČKE PRIPREME (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 92/04 i 115/09) NN 92/2004, (1754
PRAVILNIK O TEHNIČKIM SUSTAVIMA I OBJEKTIMA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI ("Narodne novine", broj 28/18) NN 28/2018, (580
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA, IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I PRODUŽAVANJA DOZVOLE I OVLAŠTENJA ZRAKOPLOVNOM OSOBLJU – PILOTIMA HELIKOPTERA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 54/10 i 133/11) 495.151
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UPOTREBE AVIONA I HELIKOPTERA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE UREDBA (EU) 2018/1139 („Narodne novine“, broj 134/20) NN 134/2020, (2568
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UPOTREBE JEDRILICA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE UREDBA (EU) 2018/1139 („Narodne novine“, broj 134/20) NN 134/2020, (2569
PRAVILNIK O IZDAVANJU SVJEDODŽBE AERODROMA I ODOBRENJA ZA UPORABU AERODROMA („Narodne novine“, broj 14/16) NN 14/2016, (384
PRAVILNIK O CERTIFIKACIJI ZRAKOPLOVA, PRIPADAJUĆIH PROIZVODA, DIJELOVA I UREĐAJA TE PROJEKTNIH I PROIZVODNIH ORGANIZACIJA ("Narodne novine", broj 75/13) NN 75/2013, (1509
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA, IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I PRODUŽIVANJA DOZVOLE O OVLAŠTENJA ZRAKOPLOVNOM OSOBLJU PILOTIMA HELIKOPTERA ( Urednički pročišćeni tekst „Narodne novine“, broj 93/05 i 11/07) NN 93/2005, (1856
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE UREDBA (EU) 2018/1139 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA („Narodne novine“, broj 31/19) NN 31/2019, (625
PRAVILNIK O PRUŽANJU ZEMALJSKIH USLUGA TE VREMENSKIM SLOTOVIMA I USUGLAŠAVANJU REDOVA LETENJA NA ZRAČNIM LUKAMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 151/05 i 110/09) NN 151/2005, (2943
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA OPERATIVNE LICENCIJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 5/08 i 45/08) NN 5/2008, (111
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA HRVATSKOG ZRAKOPLOVNOG SAVEZA (“Narodne novine”, broj 49/06) NN 49/2006, (1188
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA SVJEDODŽBE O SPOSOBNOSTI (AIR OPERATOR CERTIFICATE – AOC) (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 65/06 i 3/09) NN 65/2006, (1574
PRAVILNIK O RADNOM VREMENU ČLANOVA POSADE ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 57/13) NN 57/2013, (1177
PRAVILNIK O MJERAMA ZA PRISILNO SLIJETANJE ZRAKOPLOVA (“Narodne novine”, broj 80/07) NN 80/2007, (2509
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA OPERATIVNE LICENCIJE (“Narodne novine”, broj 5/08) NN 5/2008, (111
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU RUTNIH I TERMINALNIH NAKNADA ("Narodne novine", broj 91/13) NN 91/2013, (2053
PRAVILNIK O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2017/373 O UTVRĐIVANJU ZAJEDNIČKIH ZAHTJEVA ZA PRUŽATELJE USLUGA UPRAVLJANJA ZRAČNIM PROMETOM/PRUŽATELJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI I DRUGIH MREŽNIH FUNKCIJA ZA UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM... („Narodne novine“, broj 138/20) NN 138/2020, (2672
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UPORABE MIKROLAKIH ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 56/08) NN 56/2008, (1936
PRAVILNIK O UPRAVLJANJU ZRAČNIM PROSTOROM (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 32/18 i 104/18) NN 32/2018, (647
PRAVILNIK O MJERNIM JEDINICAMA KOJE SE KORISTE U ZRAKOPLOVNIM OPERACIJAMA U ZRAKU I NA TLU ("Narodne novine", broj 30/10) NN 30/2010, (718
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA I UPRAVNIM POSTUPCIMA KOJI SE PRIMJENJUJU NA KOMERCIJALNI ZRAČNI PRIJEVOZ AVIONOM ("Narodne novine", broj 3/09) NN 3/2009, (93
PRAVILNIK O ZNACIMA DRŽAVNE PRIPADNOSTI I REGISTRACIJSKOJ OZNACI ZRAKOPLOVA KOJI SE UPISUJU U HRVATSKI REGISTAR CIVILNIH ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 155/13) NN 155/2013, (3259
PRAVILNIK O AERODROMIMA („Narodne novine“, broj 100/19) NN 100/2019, (2006
PRAVILNIK O SPASILAČKO-VATROGASNOJ ZAŠTITI NA AERODROMU („Narodne novine“, broj 46/19) NN 46/2019, (912
PRAVILNIK O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O OPERATIVNOJ LICENCIJI I ZAJEDNIČKIM PRAVILIMA ZA OBAVLJANJE ZRAČNOG PRIJEVOZA ("Narodne novine", broj 29/13) NN 29/2013, (511
PRAVILNIK O PRUŽANJU ZEMALJSKIH USLUGA („Narodne novine“, broj 61/15) NN 61/2015, (1187
PRAVILNIK O PROVEDBI UREDBE (EU) 2018/1139 O ZAJEDNIČKIM PRAVILIMA U PODRUČJU CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA I OSNIVANJU AGENCIJE EUROPSKE UNIJE ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA ("Narodne novine", broj 50/19) NN 50/2019, (979
PRAVILNIK O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O IZVJEŠĆIVANJU I ISTRAŽIVANJU DOGAĐAJA KOJI UGROŽAVAJU SIGURNOST TE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 128/14) NN 128/2014, (2434
PRAVILNIK O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 1207/2011 O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA U VEZI S UČINKOVITOŠĆU I INTEROPERABILNOŠĆU NADZORA ZA JEDINSTVENO EUROPSKO NEBO ("Narodne novine", broj 114/13) NN 114/2013, (2484
PRAVILNIK O INTEROPERABILNOSTI U MREŽI UPRAVLJANJA EUROPSKIM ZRAČNIM PROMETOM ("Narodne novine", broj 91/13) NN 91/2013, (2054
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I IZGLEDU ISKAZNICE ZRAKOPLOVNOG INSPEKTORA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 84/10 i 14/13) NN 84/2010, (2395
PRAVILNIK O STRUČNOJ IZOBRAZBI, STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I DRUGIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI ZRAKOPLOVNO TEHNIČKO OSOBLJE OVLAŠTENO ZA ODRŽAVANJE KOMPONENTI ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 84/10) NN 84/2010, (2396
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UNOŠENJE I NAČIN PREDAJE TE VRAĆANJE HLADNOG I VATRENOG ORUŽJA I STRELJIVA U CIVILNOM ZRAČNOM PROMETU („Narodne novine“, broj 97/10) NN 97/2010, (2723
PRAVILNIK O HELIDROMIMA („Narodne novine“, broj 46/19) NN 46/2019, (911
PRAVILNIK O PROVEDBI UREDBE KOMISIJE (EZ) BR. 1032/2006 O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA ZA AUTOMATSKE SUSTAVE ZA RAZMJENU PODATAKA O LETU U SVRHU OBAVJEŠĆIVANJA, KOORDINACIJE I PRIJENOSA LETOVA IZMEĐU JEDINICA KONTROLE ZRAČNOG PROMETA ("Narodne novine", broj 114/13) NN 114/2013, (2481
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA, PRODUŽAVANJA I OBNAVLJANJA DOZVOLA I OVLAŠTENJA POMOĆNOM ZRAKOPLOVNOM OSOBLJU KOJE OBAVLJA POSLOVE UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA ATM OPREME ODOBRENE ZA OPERATIVNO KORIŠTENJE („Narodne novine“, broj 29/11) NN 29/2011, (627
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA ZA PRIMJENU PROTOKOLA ZA PRIJENOS PORUKA O LETU U SVRHU OBAVJEŠĆIVANJA, KOORDINACIJE I PRIJENOSA LETOVA IZMEĐU JEDINICA KONTROLE ZRAČNOG PROMETA („Narodne novine“, broj 75/12) NN 75/2012, (1756
PRAVILNIK O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O USPOSTAVLJANJU PROGRAMA MJERENJA UČINKOVITOSTI USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI I MREŽNIH FUNKCIJA („Narodne novine“, broj 60/13) NN 60/2013, (1234
PRAVILNIK O AERODROMIMA NA VODI („Narodne novine“, broj 120/15) NN 120/2015, (2276
PRAVILNIK O PROVEDBI UREDBE KOMISIJE (EZ) BR. 1033/2006 O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA O POSTUPCIMA ZA PLANOVE LETA U FAZI PRIJE POLIJETANJA ZA JEDINSTVENO EUROPSKO NEBO („Narodne novine“, broj 114/13) NN 114/2013, (2485
PRAVILNIK O UPRAVLJANJU PROTOKOM ZRAČNOG PROMETA („Narodne novine“, broj 75/13) NN 73/2011, (1540
PRAVILNIK O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 1079/2012 O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA ZA RAZMAK IZMEĐU GOVORNIH KANALA ZA JEDINSTVENO EUROPSKO NEBO („Narodne novine“, broj 114/13) NN 114/2013, (2486
PRAVILNIK O HITNOJ MEDICINSKOJ SLUŽBI NA AERODROMU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 57/12 i 48/14) NN 57/2012, (1434)
PRAVILNIK O PADOBRANSTVU "Narodne novine", broj 65/15 l 147/20 NN 65/2015, (1252
PRAVILNIK O IZVANAERODROMSKOM SLIJETANJU I UZLIJETANJU HELIKOPTERA („Narodne novine“, broj 57/19) NN 57/2019, (1082
PRAVILNIK O NAKNADAMA ZRAČNIH LUKA („Narodne novine“, broj 65/15) NN 65/2015, (1251
PRAVILNIK O REGULIRANJU OPERACIJA CIVILNIH PODZVUČNIH MLAZNIH AVIONA („Narodne novine“, broj 38/13) NN 38/2013, (702
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA, IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I PRODUŽAVANJA DOZVOLE I OVLAŠTENJA ZRAKOPLOVNOM OSOBLJU ZA PRIPREMU, OTPREMU I PRAĆENJE LETA („Narodne novine“, broj 86/11) NN 86/2011, (1813
PRAVILNIK O PROVEDBI UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 1332/2011 O ZAHTJEVIMA UPORABE ZAJEDNIČKOG ZRAČNOG PROSTORA I OPERATIVNIM PROCEDURAMA ZA IZBJEGAVANJE SUDARA U ZRAKU („Narodne novine“, broj 114/13) NN 114/2013, (2482
PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA POSLOVE OD ZNAČAJA ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA NA AERODROMU („Narodne novine“, broj 69/16) NN 69/2016, (1647
PRAVILNIK O USKLAĐENOJ DODJELI I UPOTREBI MODE S UPITNIH KODOVA ZA JEDINSTVENO EUROPSKO NEBO („Narodne novine“, broj 67/13) NN 67/2013, (1320
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DETALJNIH PRAVILA ZA PROVEDBU MREŽNIH FUNKCIJA ZA UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM („Narodne novine“, broj 70/13) NN 70/2013, (1381
PRAVILNIK O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA („Narodne novine“, broj 134/13) NN 134/2013, (2902
PRAVILNIK O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O PROVEDBI UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 1178/2011 O UTVRĐIVANJU TEHNIČKIH ZAHTJEVA I ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA VEZANO ZA ČLANOVE POSADE ZRAKOPLOVA U CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU U SKLADU S UREDBOM (EZ) BR. 216/2008. ("Narodne novine", broj 35/18) NN 35/2018, (685
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA ZA PRIMJENU PROTOKOLA ZA PRIJENOS PORUKA O LETU U SVRHU OBAVJEŠĆIVANJA, KOORDINACIJE I PRIJENOSA LETOVA IZMEĐU JEDINICA KONTROLE ZRAČNOG PROMETA („Narodne novine“, broj 79/13) NN 79/2013, (1642
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI OPERATORI ZRAKOPLOVA, OSOBLJE I ORGANIZACIJE UKLJUČENI U ODRŽAVANJE I VOĐENJE KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI EASA ZRAKOPLOVA TIJEKOM KORIŠTENJA U DRŽAVNIM AKTIVNOSTIMA („Narodne novine“, broj 115/19) NN 115/2019, (2310
PRAVILNIK O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 390/2013 OD 9. SVIBNJA 2013. O USPOSTAVLJANJU PROGRAMA MJERENJA UČINKOVITOSTI USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI I MREŽNIH FUNKCIJA („Narodne novine“, broj 08/14) NN 8/2014, (137
PRAVILNIK O STJECANJU PRIVILEGIJE ZA OBAVLJANJE RADIOTELEFONSKE KOMUNIKACIJE („Narodne novine“, broj 11/14) NN 11/2014, (195
NAREDBA O VISINI NAKNADE ZA IZVRŠENI PREGLED ZRAKOPLOVA, ZAVISNO OD KATEGORIJE, NAMJENE I UDOVOLJAVANJA POSEBNIM UVJETIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 31/93 i 8/94) NN 31/1993, (570
NAREDBA O GRANIČNIM KORIDORIMA ("Narodne novine", broj 77/93 ) NN 77/1993, (1593
NAREDBA O ZRAČNIM PUTOVIMA ("Narodne novine", broj 82/93 ) NN 82/1993, (1661
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI GLAVNIH ISTRAŽITELJA U AGENCIJI ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU („Narodne novine“, broj 93/14) NN 93/2014, (1881
PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU, DOZVOLAMA, OVLAŠTENJIMA I POSEBNIM OVLASTIMA POMOĆNOG ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA KOJE OBAVLJA POSLOVE PRUŽANJA USLUGA ZRAKOPLOVNE METEOROLOGIJE („Narodne novine“, broj 153/14) NN 153/2014, (2897
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PRUŽANJA AERODROMSKIH LETNIH INFORMACIJA („Narodne novine“, broj 67/16) NN 67/2016, (1624
PRAVILNIK O GRADNJI I POSTAVLJANJU ZRAKOPLOVNIH PREPREKA („Narodne novine“, broj 100/19) NN 100/2019, (2007
PRAVILNIK O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 376/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZVJEŠĆIVANJU, ANALIZI I NAKNADNOM POSTUPANJU U VEZI S DOGAĐAJIMA U CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 107/15, 92/16 i 28/19) NN 107/2015, (2084
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U POSTUPKU PROVJERE PODOBNOSTI OSOBE („Narodne novine“, broj 92/17) NN 92/2017, (2154
NAREDBA O VISINI NAKNADA ZA UPORABU UREĐAJA I USLUGA KONTROLE LETENJA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 4/98) NN 4/1998, (49
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE STRUČNE SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA TE UTVRĐIVANJE UDOVOLJAVANJU UVJETA ZA IZDAVANJE, PRODUŽAVANJE, OBNAVLJANJE I PRIZNAVANJE DOZVOLE, OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA („Narodne novine“, broj 5/20) NN 5/2020, (64
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA IZVRŠENI PREGLED I PROVJERU PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA («Narodne novine», broj 5/20) NN 5/2020, (65
NAREDBA O USPOSTAVLJANJU POPISA ZRAČNIH PRIJEVOZNIKA KOJI IMAJU ZABRANU IZVOĐENJA OPERACIJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 40/08 i 50/08) NN 40/2008, (1351
NAREDBA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADA ZA RAD AGENCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO („Narodne novine“, broj 40/10) NN 40/2010, (1026
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava