Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Zračni promet (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OSNUTKU HRVATSKE KONTROLE ZRAČNE PLOVIDBE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 19/98, 20/00-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 51A/13) 494.951
ZAKON O PRIVREMENIM MJERAMA O NAČINU OSIGURANJA SREDSTAVA ZA NABAVU AVIONA ZA GAŠENJE ŠUMSKIH I DRUGIH POŽARA I NAČINU OSIGURAVANJA SREDSTAVA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE TIH AVIONA A I AVIONA KOJI SU ZA TU SVRHU PRIJE NABAVLJENI («Službeni list» broj 73/90 i «Narodne novine» broj 53/91) 494.001
ZAKON O ZRAČNIM LUKAMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 19/98, 14/11 i 78/15) 494.961
ZAKON O ZRAČNOM PROMETU (Urednički pročiščeni tekst, "Narodne novine", broj 69/09, 84/11, 54/13 - Zakon o osnivanju agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, 127/13 i 92/14) 494.971
ZAKON O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 54/13 i 96/18) 449.972
ZAKON O OBVEZNIM I STVARNOPRAVNIM ODNOSIMA U ZRAČNOM PROMETU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 132/98, 63/08, 134/09 i 94/13) 494.981
UREDBA O POSLOVIMA KONTROLE LETENJA KOJI SE OBAVLJAJU PO NALOGU MINISTARSTVA OBRANE (" Narodne novine", broj 2/95) 494.991
UREDBA O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 129/11) 494.991
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA IZVANREDNE DOGAĐAJE U ZRAČNOM PROMETU (“Narodne novine”, broj 19/93) 495.001
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM („Narodne novine“, broj 129/17) 495.002
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU U ZRAČNOM PROMETU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/17 i 25/19) 495.004
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UPOTREBE SPORTSKO REKREATIVNIH ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 83/21) 111.111
PRAVILNIK O HELIDROMIMA („Narodne novine“, broj 109/21) 111.111
PRAVILNIK O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA („Narodne novine“, broj 117/21) 111.111
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UPOTREBE SPORTSKO REKREATIVNIH ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 83/21) 111.110
PRAVILNIK O GRADNJI, OBNOVI, ODRŽAVANJU I KONTINUIRANOJ PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE UREDBA (EU) 2018/1139 (UPT, „Narodne novine“, broj 134/20 i 124/21) 111.111
PRAVILNIK O LETENJU ZRAKOPLOVA (UPT, "Narodne novine", broj 32/18. i 10/21) 111.111
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU CIVILNOG ZRAČNOG PROMETA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/17 i 35/18) 495.003
PRAVILNIK O PROVEDBI UREDBE (EU) 255/2010 O UTVRĐIVANJU ZAJEDNIČKIH PRAVILA ZA UPRAVLJANJE PROTOKOM ZRAČNOG PROMETA I PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2019/123 O UTVRĐIVANJU DETALJNIH PRAVILA ZA PROVEDBU MREŽNIH FUNKCIJA ZA UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMET („Narodne novine“, broj 10/21) 111.111
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova („Narodne novine“, broj 2/21) 221.008
PRAVILNIK O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA („Narodne novine“, broj 32/21) 111.111
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA OLAKŠICE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/17, 97/18, 27/19 i 57/19) 495.278
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O SUSTAVIMA BESPILOTNIH ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 10/21) 111.111
PRAVILNIK O ZRAKOPLOVNIM PRIREDBAMA („Narodne novine“, broj 64/18) 495.280
PRAVILNIK O CIJENAMA ZRAČNOG PRIJEVOZA PUTNIKA I ROBE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 53/08 i 132/08) 494.051
PRAVILNIK O OBLIKOVANJU I UTVRĐIVANJU NAČINA, POSTUPAKA I DRUGIH UVJETA ZA SIGURNO UZLIJETANJE I SLIJETANJE ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 53/16) 490.706
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UPORABE OVJESNE JEDRILICE I PARAJEDRILICE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 43/15 i 60/19) 495.071
PRAVILNIK O USPOSTAVLJANJU PRAVILA I POSTUPAKA U SVEZI UVOĐENJA OPERATIVNIH OGRANIČENJA VEZANIH ZA BUKU ZRAKOPLOVA NA ZRAČNIM LUKAMA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 39/13) 495.072
PRAVILNIK O VREMENSKIM SLOTOVIMA I USUGLAŠAVANJU REDOVA LETENJA NA ZRAČNIM LUKAMA („Narodne novine“, broj 39/13) 495.073
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LETOVA KOJI SE IZUZIMAJU OD PLAĆANJA NAKNADA U ZRAČNOJ PLOVIDBI („Narodne novine“, broj 81/14) 495.004
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG PROGRAMA SIGURNOSTI U ZRAČNOM PROMETU („Narodne novine“, broj 141/15) 495.003
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG PROGRAMA ZA OLAKŠICE („Narodne novine“, broj 105/15) 495.005
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA, IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I PRODUŽAVANJA DOZVOLE I OVLAŠTENJA ZRAKOPLOVNOM OSOBLJU- PILOTIMA AVIONA („Narodne novine“, broj 133/11) 495.081
PRAVILNIK O PROJEKTIRANJU, PRIHVAĆANJU, GRADNJI I ODRŽAVANJU ZRAKOPLOVA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE UREDBA (EZ) br. 216/2008 („Narodne novine“, broj 77/16) 495.016
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA, IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I PRODUŽAVANJA DOZVOLE I OVLAŠTENJA TE PROGRAMIMA ZA STRUČNO OSPOSOBLJIVANJE, PROVJERU I UTVRĐIVANJE STRUČNE SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA (9A-JAR-66) (“Narodne novine”, broj 5/02) 495.101
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADA ZA RAD HRVATSKE AGENCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO („Narodne novine“, broj 118/20) 495.102
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA LETENJE INOZEMNIH ZRAKOPLOVA U HRVATSKOM ZRAČNOM PROSTORU („Narodne novine“, broj 50/17) 495.131
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA, IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I PRODUŽAVANJA DOZVOLE I OVLAŠTENJA ZRAKOPLOVNOM OSOBLJU–ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOM OSOBLJU I ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOM OSOBLJU TEHNIČKE PRIPREME (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 92/04 i 115/09) 495.141
PRAVILNIK O TEHNIČKIM SUSTAVIMA I OBJEKTIMA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI ("Narodne novine", broj 28/18) 495.279
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA, IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I PRODUŽAVANJA DOZVOLE I OVLAŠTENJA ZRAKOPLOVNOM OSOBLJU – PILOTIMA HELIKOPTERA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 54/10 i 133/11) 495.151
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UPOTREBE AVIONA I HELIKOPTERA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE UREDBA (EU) 2018/1139 („Narodne novine“, broj 134/20) 495.152
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UPOTREBE JEDRILICA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE UREDBA (EU) 2018/1139 („Narodne novine“, broj 134/20) 495.153
PRAVILNIK O IZDAVANJU SVJEDODŽBE AERODROMA I ODOBRENJA ZA UPORABU AERODROMA („Narodne novine“, broj 14/16) 495.151
PRAVILNIK O CERTIFIKACIJI ZRAKOPLOVA, PRIPADAJUĆIH PROIZVODA, DIJELOVA I UREĐAJA TE PROJEKTNIH I PROIZVODNIH ORGANIZACIJA ("Narodne novine", broj 75/13) 495.121
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA, IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I PRODUŽIVANJA DOZVOLE O OVLAŠTENJA ZRAKOPLOVNOM OSOBLJU PILOTIMA HELIKOPTERA ( Urednički pročišćeni tekst „Narodne novine“, broj 93/05 i 11/07) 495.171
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE UREDBA (EU) 2018/1139 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA („Narodne novine“, broj 31/19) 495.181
PRAVILNIK O PRUŽANJU ZEMALJSKIH USLUGA TE VREMENSKIM SLOTOVIMA I USUGLAŠAVANJU REDOVA LETENJA NA ZRAČNIM LUKAMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 151/05 i 110/09) 495.201
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA OPERATIVNE LICENCIJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 5/08 i 45/08) 495.236
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA HRVATSKOG ZRAKOPLOVNOG SAVEZA (“Narodne novine”, broj 49/06) 495.221
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA SVJEDODŽBE O SPOSOBNOSTI (AIR OPERATOR CERTIFICATE – AOC) (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 65/06 i 3/09) 495.231
PRAVILNIK O RADNOM VREMENU ČLANOVA POSADE ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 57/13) 495.232
PRAVILNIK O MJERAMA ZA PRISILNO SLIJETANJE ZRAKOPLOVA (“Narodne novine”, broj 80/07) 495.233
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA OPERATIVNE LICENCIJE (“Narodne novine”, broj 5/08) 495.234
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU RUTNIH I TERMINALNIH NAKNADA ("Narodne novine", broj 91/13) 495.235
PRAVILNIK O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2017/373 O UTVRĐIVANJU ZAJEDNIČKIH ZAHTJEVA ZA PRUŽATELJE USLUGA UPRAVLJANJA ZRAČNIM PROMETOM/PRUŽATELJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI I DRUGIH MREŽNIH FUNKCIJA ZA UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM... („Narodne novine“, broj 138/20) 495.235
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UPORABE MIKROLAKIH ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 56/08) 495.236
PRAVILNIK O UPRAVLJANJU ZRAČNIM PROSTOROM (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 32/18 i 104/18) 495.237
PRAVILNIK O MJERNIM JEDINICAMA KOJE SE KORISTE U ZRAKOPLOVNIM OPERACIJAMA U ZRAKU I NA TLU ("Narodne novine", broj 30/10) 495.238
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA I UPRAVNIM POSTUPCIMA KOJI SE PRIMJENJUJU NA KOMERCIJALNI ZRAČNI PRIJEVOZ AVIONOM ("Narodne novine", broj 3/09) 495.238
PRAVILNIK O ZNACIMA DRŽAVNE PRIPADNOSTI I REGISTRACIJSKOJ OZNACI ZRAKOPLOVA KOJI SE UPISUJU U HRVATSKI REGISTAR CIVILNIH ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 155/13) 495.247
PRAVILNIK O AERODROMIMA („Narodne novine“, broj 100/19) 495.247
PRAVILNIK O SPASILAČKO-VATROGASNOJ ZAŠTITI NA AERODROMU („Narodne novine“, broj 46/19) 495.239
PRAVILNIK O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O OPERATIVNOJ LICENCIJI I ZAJEDNIČKIM PRAVILIMA ZA OBAVLJANJE ZRAČNOG PRIJEVOZA ("Narodne novine", broj 29/13) 495.239
PRAVILNIK O PRUŽANJU ZEMALJSKIH USLUGA („Narodne novine“, broj 61/15) 495.241
PRAVILNIK O PROVEDBI UREDBE (EU) 2018/1139 O ZAJEDNIČKIM PRAVILIMA U PODRUČJU CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA I OSNIVANJU AGENCIJE EUROPSKE UNIJE ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA ("Narodne novine", broj 50/19) 495.243
PRAVILNIK O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O IZVJEŠĆIVANJU I ISTRAŽIVANJU DOGAĐAJA KOJI UGROŽAVAJU SIGURNOST TE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 128/14) 495.245
PRAVILNIK O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 1207/2011 O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA U VEZI S UČINKOVITOŠĆU I INTEROPERABILNOŠĆU NADZORA ZA JEDINSTVENO EUROPSKO NEBO ("Narodne novine", broj 114/13) 495.244
PRAVILNIK O INTEROPERABILNOSTI U MREŽI UPRAVLJANJA EUROPSKIM ZRAČNIM PROMETOM ("Narodne novine", broj 91/13) 495.247
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I IZGLEDU ISKAZNICE ZRAKOPLOVNOG INSPEKTORA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 84/10 i 14/13) 495.245
PRAVILNIK O STRUČNOJ IZOBRAZBI, STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I DRUGIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI ZRAKOPLOVNO TEHNIČKO OSOBLJE OVLAŠTENO ZA ODRŽAVANJE KOMPONENTI ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 84/10) 495.248
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UNOŠENJE I NAČIN PREDAJE TE VRAĆANJE HLADNOG I VATRENOG ORUŽJA I STRELJIVA U CIVILNOM ZRAČNOM PROMETU („Narodne novine“, broj 97/10) 495.249
PRAVILNIK O HELIDROMIMA („Narodne novine“, broj 46/19) 495.251
PRAVILNIK O PROVEDBI UREDBE KOMISIJE (EZ) BR. 1032/2006 O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA ZA AUTOMATSKE SUSTAVE ZA RAZMJENU PODATAKA O LETU U SVRHU OBAVJEŠĆIVANJA, KOORDINACIJE I PRIJENOSA LETOVA IZMEĐU JEDINICA KONTROLE ZRAČNOG PROMETA ("Narodne novine", broj 114/13) 495.250
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA, PRODUŽAVANJA I OBNAVLJANJA DOZVOLA I OVLAŠTENJA POMOĆNOM ZRAKOPLOVNOM OSOBLJU KOJE OBAVLJA POSLOVE UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA ATM OPREME ODOBRENE ZA OPERATIVNO KORIŠTENJE („Narodne novine“, broj 29/11) 495.251
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA ZA PRIMJENU PROTOKOLA ZA PRIJENOS PORUKA O LETU U SVRHU OBAVJEŠĆIVANJA, KOORDINACIJE I PRIJENOSA LETOVA IZMEĐU JEDINICA KONTROLE ZRAČNOG PROMETA („Narodne novine“, broj 75/12) 495.253
PRAVILNIK O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O USPOSTAVLJANJU PROGRAMA MJERENJA UČINKOVITOSTI USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI I MREŽNIH FUNKCIJA („Narodne novine“, broj 60/13) 495.254
PRAVILNIK O AERODROMIMA NA VODI („Narodne novine“, broj 120/15) 495.253
PRAVILNIK O PROVEDBI UREDBE KOMISIJE (EZ) BR. 1033/2006 O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA O POSTUPCIMA ZA PLANOVE LETA U FAZI PRIJE POLIJETANJA ZA JEDINSTVENO EUROPSKO NEBO („Narodne novine“, broj 114/13) 495.254
PRAVILNIK O UPRAVLJANJU PROTOKOM ZRAČNOG PROMETA („Narodne novine“, broj 75/13) 495.257
PRAVILNIK O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 1079/2012 O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA ZA RAZMAK IZMEĐU GOVORNIH KANALA ZA JEDINSTVENO EUROPSKO NEBO („Narodne novine“, broj 114/13) 495.256
PRAVILNIK O HITNOJ MEDICINSKOJ SLUŽBI NA AERODROMU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 57/12 i 48/14) 495.260
PRAVILNIK O PADOBRANSTVU "Narodne novine", broj 65/15 l 147/20 459.259
PRAVILNIK O IZVANAERODROMSKOM SLIJETANJU I UZLIJETANJU HELIKOPTERA („Narodne novine“, broj 57/19) 495.260
PRAVILNIK O NAKNADAMA ZRAČNIH LUKA („Narodne novine“, broj 65/15) 495.260
PRAVILNIK O REGULIRANJU OPERACIJA CIVILNIH PODZVUČNIH MLAZNIH AVIONA („Narodne novine“, broj 38/13) 495.261
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA, IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I PRODUŽAVANJA DOZVOLE I OVLAŠTENJA ZRAKOPLOVNOM OSOBLJU ZA PRIPREMU, OTPREMU I PRAĆENJE LETA („Narodne novine“, broj 86/11) 495.257
PRAVILNIK O PROVEDBI UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 1332/2011 O ZAHTJEVIMA UPORABE ZAJEDNIČKOG ZRAČNOG PROSTORA I OPERATIVNIM PROCEDURAMA ZA IZBJEGAVANJE SUDARA U ZRAKU („Narodne novine“, broj 114/13) 495.260
PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA POSLOVE OD ZNAČAJA ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA NA AERODROMU („Narodne novine“, broj 69/16) 495.265
PRAVILNIK O USKLAĐENOJ DODJELI I UPOTREBI MODE S UPITNIH KODOVA ZA JEDINSTVENO EUROPSKO NEBO („Narodne novine“, broj 67/13) 495.261
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DETALJNIH PRAVILA ZA PROVEDBU MREŽNIH FUNKCIJA ZA UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM („Narodne novine“, broj 70/13) 495.262
PRAVILNIK O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA („Narodne novine“, broj 134/13) 495.263
PRAVILNIK O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O PROVEDBI UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 1178/2011 O UTVRĐIVANJU TEHNIČKIH ZAHTJEVA I ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA VEZANO ZA ČLANOVE POSADE ZRAKOPLOVA U CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU U SKLADU S UREDBOM (EZ) BR. 216/2008. ("Narodne novine", broj 35/18) 495.268
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA ZA PRIMJENU PROTOKOLA ZA PRIJENOS PORUKA O LETU U SVRHU OBAVJEŠĆIVANJA, KOORDINACIJE I PRIJENOSA LETOVA IZMEĐU JEDINICA KONTROLE ZRAČNOG PROMETA („Narodne novine“, broj 79/13) 495.267
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI OPERATORI ZRAKOPLOVA, OSOBLJE I ORGANIZACIJE UKLJUČENI U ODRŽAVANJE I VOĐENJE KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI EASA ZRAKOPLOVA TIJEKOM KORIŠTENJA U DRŽAVNIM AKTIVNOSTIMA („Narodne novine“, broj 115/19) 495.268
PRAVILNIK O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 390/2013 OD 9. SVIBNJA 2013. O USPOSTAVLJANJU PROGRAMA MJERENJA UČINKOVITOSTI USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI I MREŽNIH FUNKCIJA („Narodne novine“, broj 08/14) 495.269
PRAVILNIK O STJECANJU PRIVILEGIJE ZA OBAVLJANJE RADIOTELEFONSKE KOMUNIKACIJE („Narodne novine“, broj 11/14) 495.271
NAREDBA O VISINI NAKNADE ZA IZVRŠENI PREGLED ZRAKOPLOVA, ZAVISNO OD KATEGORIJE, NAMJENE I UDOVOLJAVANJA POSEBNIM UVJETIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 31/93 i 8/94) 495.241
NAREDBA O GRANIČNIM KORIDORIMA ("Narodne novine", broj 77/93 ) 495.251
NAREDBA O ZRAČNIM PUTOVIMA ("Narodne novine", broj 82/93 ) 495.261
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI GLAVNIH ISTRAŽITELJA U AGENCIJI ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU („Narodne novine“, broj 93/14) 495.274
PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU, DOZVOLAMA, OVLAŠTENJIMA I POSEBNIM OVLASTIMA POMOĆNOG ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA KOJE OBAVLJA POSLOVE PRUŽANJA USLUGA ZRAKOPLOVNE METEOROLOGIJE („Narodne novine“, broj 153/14) 495.274
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PRUŽANJA AERODROMSKIH LETNIH INFORMACIJA („Narodne novine“, broj 67/16) 495.276
PRAVILNIK O GRADNJI I POSTAVLJANJU ZRAKOPLOVNIH PREPREKA („Narodne novine“, broj 100/19) 495.278
PRAVILNIK O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 376/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZVJEŠĆIVANJU, ANALIZI I NAKNADNOM POSTUPANJU U VEZI S DOGAĐAJIMA U CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 107/15, 92/16 i 28/19) 495.275
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U POSTUPKU PROVJERE PODOBNOSTI OSOBE („Narodne novine“, broj 92/17) 495.277
NAREDBA O VISINI NAKNADA ZA UPORABU UREĐAJA I USLUGA KONTROLE LETENJA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 4/98) 495.271
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE STRUČNE SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA TE UTVRĐIVANJE UDOVOLJAVANJU UVJETA ZA IZDAVANJE, PRODUŽAVANJE, OBNAVLJANJE I PRIZNAVANJE DOZVOLE, OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA („Narodne novine“, broj 5/20) 495.281
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA IZVRŠENI PREGLED I PROVJERU PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA («Narodne novine», broj 5/20) 495.282
NAREDBA O USPOSTAVLJANJU POPISA ZRAČNIH PRIJEVOZNIKA KOJI IMAJU ZABRANU IZVOĐENJA OPERACIJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 40/08 i 50/08) 495.292
NAREDBA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADA ZA RAD AGENCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO („Narodne novine“, broj 40/10) 495.293
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID