Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Željeznički promet (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA („Narodne novine“, broj 63/20) 491.001
ZAKON O ŽELJEZNICI („Narodne novine“, broj 32/19 i 20/21) 111.111
ZAKON O UGOVORIMA O PRIJEVOZU U ŽELJEZNIČKOM PROMETU ("Narodne novine", broj 87/96) 491.002
ZAKON O PODJELI TRGOVAČKOG DRUŠTVA HŽ – HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 153/05 i 57/12) 491.004
ZAKON O REGULACIJI TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA I ZAŠTITI PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU („Narodne novine“, broj 104/17) 491.006
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O OTVARANJU NOVOSAGRAĐENOG STALNOG ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA („Narodne novine“, broj 66/21) 111.111
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PRIJEVOZ IZVANREDNIH POŠILJAKA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU („Narodne novine“, broj 16/21) 111.111
ODLUKA O RAZVRSTAVANJU ŽELJEZNIČKIH PRUGA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 03/14 i 72/17) 429.007
ODLUKA O ODUZIMANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI DIJELU ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE (“Narodne novine”, broj 16/07) 492.012
ODLUKA O ODGODI ROKA PRIMJENE ODREDBI UREDBE EZ br. 1371/2007 O PRAVIMA I OBVEZAMA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU („Narodne novine“, broj 120/14) 430.182
ODLUKA O KOEFICIJENTU KOREKCIJE ZA MINIMALNI PRISTUPNI PAKET U 2014. GODINI („Narodne novine“, broj 25/14) 430.181
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI ŽELJEZNIČKIH INSPEKTORA („Narodne novine“, broj 136/14) 492.035
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA IZGRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA U ZAŠTITNOM POJASU ŽELJEZNIČKE PRUGE („Narodne novine“, broj 19/76, 2/77, 49/80, 53/83 i 42/90) 492.021
PRAVILNIK O PROTUPOŽARNIM MJERAMA RADI OSIGURANJA OD POŽARA UZ ŽELJEZNIČKE PRUGE ("Narodne novine", broj 25/76 i 42/90) 492.031
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA I ELEMENTIMA ZA PROJEKTIRANJE, IZGRADNJU, REKONSTRUKCIJU I ODRŽAVANJE („Narodne novine“, broj 5/79 i 42/90) 492.041
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA I ELEMENTIMA ZA PROJEKTIRANJE, IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ŽELJEZNIČKE PRUGE GRADSKE ŽELJEZNICE („Narodne novine“, broj 55/82, 11/83, 27/83 i 42/90) 492.051
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA I ELEMENTIMA ZA PROJEKTIRANJE I PROIZVODNJU TRAMVAJSKIH VOZILA („Narodne novine“, broj 19/76, 2/77, 49/80, 53/83 i 42/90) 492.061
ODLUKA O KOEFICIJENTU KOREKCIJE ZA MINIMALNI PRISTUPNI PAKET U 2016. GODINI („Narodne novine“, broj 100/15) 492.073
ODLUKA O TROŠKOVIMA OBAVLJANJA TEHNIČKOG PREGLEDA ŽELJEZNIČKIH VOZILA („Narodne novine“, broj 95/10) 492.072
PRAVILNIK O POSLOVIMA NA KOJIMA RADNICI NEPOSREDNO SUDJELUJU U OBAVLJANJU ŽELJEZNIČKOG PROMETA („Narodne novine“, broj 53/15) 492.091
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE KRIŽANJA ŽELJEZNIČKE PRUGE I DRUGIH PROMETNICA („Narodne novine“, broj 111/15) 492.081
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOGA PROMETA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ŽELJEZNIČKE PRUGE ("Narodne novine", broj 128/08) 492.101
PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU IZVRŠNIH RADNIKA ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA («Narodne novine», broj 86/17) 492.081
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM PREGLEDIMA INSPEKTORA SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKOG PROMETA („Narodne novine“, broj 13/95) 492.121
PRAVILNIK O ŽELJEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 127/05 i 16/08) 492.161
PRAVILNIK O ŽELJEZNIČKIM VOZILIMA („Narodne novine“, broj 121/15) 492.192
PRAVILNIK O NAČINU OSIGURAVANJA PROMETA NA ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMA I PJEŠAČKIM PRIJELAZIMA PREKO PRUGE („Narodne novine“, broj 111/15) 492.152
PRAVILNIK O IZRADI I OBJAVLJIVANJU VOZNOGA REDA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 128/09 i 56/12) 429.157
PRAVILNIK O VOZNOM REDU U ŽELJEZNIČKOM PROMETU ("Narodne novine", broj 23/20) 492.082
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ZA OBAVLJANJE SIGURNOG TIJEKA ŽELJEZNIČKOG PROMETA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 133/09, 14/10, 56/12 i 107/16) 429.158
PRAVILNIK O OPĆIM UVJETIMA ZA GRAĐENJE U ZAŠTITNOM PRUŽNOM POJASU („Narodne novine“, broj 93/10) 430.160
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI ŽELJEZNIČKI ELEKTROENERGETSKI INFRASTRUKTURNI PODSUSTAV (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/10 i 23/11) 430.171
PRAVILNIK O OVLAŠTENJU STROJOVOĐA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 96/13, 74/15, 75/16 i 126/19) 430.174
PRAVILNIK O SLUŽBENIM ISKAZNICAMA I ZNAČKAMA INSPEKTORA ZA ZAŠTITU PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 136/14 i 01/15) 430.174
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE I FIZIČKE OSOBE OVLAŠTENE ZA ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 99/11 i 122/12) 430.172
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 95/17 i 57/18) 430.170
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOGA PROMETA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI INDUSTRIJSKI I DRUGI ŽELJEZNIČKI KOLOSIJECI KOJI NISU JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI („Narodne novine“, broj 99/11) 430.173
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA I ZAŠTITU PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 9/18 i 43/18) 492.084
PRAVILNIK O NAJMANJEM IZNOSU POKRIĆA ODGOVORNOSTI ZA ŽELJEZNIČKE PRIJEVOZNIKE („Narodne novine“, broj 61/19) 430.178
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI, NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA PRISUTNOSTI ALKOHOLA, OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH TVARI U ORGANIZMU IZVRŠNIH RADNIKA ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA („Narodne novine“, broj 122/16) 430.178
PRAVILNIK O SIGNALIMA, SIGNALNIM ZNAKOVIMA I SIGNALNIM OZNAKAMA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU („Narodne novine“, broj 94/15) 430.174
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA PROMETNO-UPRAVLJAČKI I SIGNALNO-SIGURNOSNI ŽELJEZNIČKI INFRASTRUKTURNI PODSUSTAV („Narodne novine“, broj 97/15) 430.175
PRAVILNIK O POPISU POSLOVA IZVRŠNIH RADNIKA ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA („Narodne novine“, broj 53/15) 430.176
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ZA SIGURNO ODVIJANJE I UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKIM PROMETOM („Narodne novine“, broj 107/16) 430.177
NACIONALNI PROGRAM ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE 2008. DO 2012. GODINE ("Narodne novine", broj 31/08) 492.155
NACIONALNI PROGRAM ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 103/15) 492.156
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID