Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Hrana (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O HRANI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 81/13, 14/14 i 115/18) 750.001
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 609/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. LIPNJA 2013. O HRANI ZA DOJENČAD I MALU DJECU, HRANI ZA POSEBNE MEDICINSKE POTREBE I ZAMJENI ZA CJELODNEVNU PREHRANU PRI REDUKCIJSKOJ DIJETI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 69/17 i 114/18) 770.164
ZAKON O KONTAMINANTIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/13 i 114/18) 730.002
ZAKON O PREHRAMBENIM I ZDRAVSTVENIM TVRDNJAMA TE HRANI OBOGAĆENOJ NUTRIJENTIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/13 i 114/18) 750.003
ZAKON O HRANI ZA POSEBNE PREHRAMBENE POTREBE („Narodne novine“, broj 39/13 i 69/17) 750.004
ZAKON O UVOZU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE IZ TREĆIH ZEMALJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/13 i 114/18) 750.005
ZAKON O PREHRAMBENIM ADITIVIMA, AROMAMA I PREHRAMBENIM ENZIMIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/13 i 114/18) 750.006
ZAKON O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 81/13 i 115/18) 750.008
ZAKON O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 81/13, 14/14, 56/15 i 32/19) 750.009
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 396/2005 O MAKSIMALNIM RAZINAMA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 80/13, 115/18 i 32/20) 750.007
ZAKON O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM (P2017-117-w266) ("Narodne novine", broj 117/17 I 52/21) 111.111
ZAKON O USKLADIŠTENJU I SKLADIŠNICI ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 79/09, 124/11 i 32/19) 750.003
ZAKON O MATERIJALIMA I PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 25/13, 41/14 i 114/18) 750.004
ZAKON O INFORMIRANJU POTROŠAČA O HRANI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 56/13, 14/14, 56/16 i 32/19) 750.005
UREDBA O OSNIVANJU SIGURNOSNOG FONDA ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE („Narodne novine“, broj 83/10) 750.004
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O KVALITETI KAVE, SUROGATA KAVE, ČAJA, ZAČINA, KONCENTRATA ZA JUHU, PEKARSKOG KVASCA, PRAŠKA ZA PECIVO PRAŠKA ZA PUDING, DIJETETSKIH PROIZVODA ADITIVA («Službeni list», broj 22/63, 2/64, 25/65, 50/66, 10/67, 54/67, 15/68, 3/69, 27/71, 8/75, 58/77, 50/77, 13/78, 20/80, 41/80, 45/81, 5/82, 52/86, 32/87, 38/89 i 55/89, «Narodne novine» broj 55/96 – Zakon o normizaciji, 15/97 – Pravilnik o temeljni 385.001
PRAVILNIK O OVLAŠĆIVANJU SLUŽBENIH I REFERENTNIH LABORATORIJA ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/10, 7/11 i 74/13) 770.116
PRAVILNIK O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE RADI VERIFIKACIJE POSTUPANJA U SKLADU S ODREDBAMA PROPISA O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE, TE PROPISA O ZDRAVLJU I ZAŠTITI ŽIVOTINJA (Urednički pročišćeni tekst “Narodne novine”, broj 99/07 i 74/08) 770.115
PRAVILNIK O EKSTRAKTIMA KAVE I EKSTRAKTIMA CIKORIJE[1] (“Narodne novine”, broj 81/10) 750.501
PRAVILNIK O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 61/09, 141/09, 86/11, 104/11 i 118/12) 750.601
PRAVILNIK O ŠEĆERIMA I METODAMA ANALIZA ŠEĆERA NAMIJENJENIH ZA KONZUMACIJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/09 i 144/10) 750.801
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O METODAMA UZIMANJA UZORAKA I METODAMA KEMIJSKIH I FIZIKALNIH ANALIZA RADI KONTROLE KVALITETE OCTA I RAZBLAŽENE OCTENE KISELINE („Narodne novine“, broj 28/11) 750.302
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O METODAMA ISPITIVANJA KVALITETE JAJA I PROIZVODA OD JAJA („Narodne novine“, broj 28/11) 750.303
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O METODAMA UZIMANJA UZORAKA I METODAMA FIZIKALNIH I KEMIJSKIH ANALIZA ZA KONTROLU KVALITETE ŽITA, MLINSKIH I PEKARSKIH PROIZVODA, TJESTENINA I BRZO SMRZNUTIH TIJESTA („Narodne novine“, broj 28/11) 750.304
PRAVILNIK O PRIRODNIM MINERALNIM, PRIRODNIM IZVORSKIM I STOLNIM VODAMA („Narodne novine“, broj 85/19) 760.001
NAPUTAK O NAČINU PRIMJENE IZUZEĆA OD NAVOĐENJA NUTRITIVNE DEKLARACIJE NA HRANI („Narodne novine“, broj 79/17) 770.165
PRAVILNIK O HRANI ZA POSEBNE MEDICINSKE POTREBE1 („Narodne novine“, broj 100/08) 780.102
PRAVILNIK O TOKSINIMA, METALIMA, METALOIDIMA TE DRUGIM ŠTETNIM TVARIMA KOJE SE MOGU NALAZITI U HRANI („Narodne novine“, broj 16/05) 760.102
PRAVILNIK O PIVU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 142/11 i 141/13) 760.301
PRAVILNIK O KAKAU I ČOKOLADNIM PROIZVODIMA (»Narodne novine« broj 73/05) 760.401
PRAVILNIK O ŽITARICAMA I PROIZVODIMA OD ŽITARICA („Narodne novine“, broj 81/16) 760.501
PRAVILNIK O PROIZVODIMA SLIČNIM ČOKOLADI, KREM-PROIZVODIMA I BOMBONSKIM PROIZVODIMA (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine« broj 73/05, 69/08 i 141/13) 760.601
PRAVILNIK O ANALITIČKIM METODAMA ZA JAKA ALKOHOLNA I ALKOHOLNA PIĆA (»Narodne novine«, br. 138/05) 770.001
PRAVILNIK O VOĆNIM DŽEMOVIMA, ŽELEIMA, MARMELADAMA, PEKMEZU TE ZASLAĐENOM KESTEN PIREU („Narodne novine“, broj 84/19) 770.011
PRAVILNIK O VOĆNIM SOKOVIMA I NEKTARIMA TE NJIMA SRODNIM PROIZVODIMA (»Narodne novine« broj 152/05) 770.101
PRAVILNIK O JESTIVIM KAZEINIMA I KAZEINATIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 113/16 i 8/18) 770.113
PRAVILNIK O UGUŠĆENOM (KONDENZIRANOM) MLIJEKU I MLIJEKU U PRAHU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 80/07 i 34/11) 770.114
POPIS OVLAŠTENIH ISPITNIH LABORATORIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 113/10 i 129/10) 770.121
PRAVILNIK O SIGURNOSTI HRANE ZA ŽIVOTINJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 102/16 i 60/20) 770.122
PRAVILNIK O TROŠKOVIMA POSTUPKA REGISTRACIJE I PRAVA UPORABE REGISTRIRANE OZNAKE JAKIH ALKOHOLNIH I AROMATIZIRANIH PIĆA („Narodne novine“, broj 123/07) 770.123
PRAVILNIK O METODAMA UZORKOVANJA I ANALIZA UGUŠĆENOG (KONDENZIRANOG) MLIJEKA I MLIJEKA U PRAHU NAMIJENJENIH ZA KONZUMACIJU („Narodne novine“, broj 112/09) 760.602
PRAVILNIK O POMOĆNIM TVARIMA U PROCESU PROIZVODNJE ("Narodne novine", broj 98/18) 770.127
PRAVILNIK O BRZO SMRZNUTOJ HRANI (“Narodne novine”, broj 38/08) 770.128
PRAVILNIK O HRANI PODVRGNUTOJ IONIZIRAJUĆEM ZRAČENJU (“Narodne novine”, broj 38/08) 770.129
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SASTAVA SIROVOG MLIJEKA („Narodne novine“, broj 136/20) 770.123
PRAVILNIK O HRANI ZA DOJENČAD I MALU DJECU TE PRERAĐENOJ HRANI NA BAZI ŽITARICA ZA DOJENČAD I MALU DJECU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 74/08, 106/10, 122/13 i 126/13 - Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani za dojenčad i malu djecu) 770.123
PRAVILNIK O POČETNOJ I PRIJELAZNOJ HRANI ZA DOJENČAD (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 122/13 i 29/14) 770.124
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O KAKVOĆI MESA STOKE ZA KLANJE, PERADI I DIVLJAČI (“Narodne novine”, broj 77/08) 770.124
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O KVALITETI ZAKLANIH SVINJA I KATEGORIZACIJI SVINJSKOG MESA (“Narodne novine”, broj 77/08) 770.125
OBAVIJEST O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU OZNAKE IZVORNOSTI ODNOSNO OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA PREHRAMBENOG PROIZVODA („Narodne novine“, broj 44/08) 770.123
PRAVILNIK O PRAVILIMA USPOSTAVE NACIONALNE MREŽE INSTITUCIJA U PODRUČJU SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE („Narodne novine“, broj 43/10) 770.135
PRAVILNIK O REGISTRACIJI I ODOBRAVANJU OBJEKATA U KOJIMA POSLUJU SUBJEKTI U POSLOVANJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE („Narodne novine“, broj 72/08) 770.135
OBAVIJEST O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA NAZIVA »MESO ZAGORSKOG PURANA« („Narodne novine“, broj 86/11) 770.124
OBAVIJEST O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA NAZIVA »POLJIČKI SOPARNIK« („Narodne novine“, broj 86/11) 770.125
OBAVIJEST O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA NAZIVA »LIČKI KRUMPIR« („Narodne novine“, broj 86/11) 770.126
OBAVIJEST O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU OZNAKE IZVORNOSTI NAZIVA »DALMATINSKO MASLINOVO ULJE« („Narodne novine“, broj 86/11) 770.127
OBAVIJEST O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU OZNAKE IZVORNOSTI NAZIVA »VARAŽDINSKO ZELJE« („Narodne novine“, broj 86/11) 770.128
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O KVALITETI JAJA I PROIZVODA OD JAJA ("Narodne novine", broj 89/08) 770.136
PRAVILNIK O ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA IZVORNOSTI, ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I ZAJAMČENO TRADICIONALNIM SPECIJALITETIMA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA I NEOBVEZNOM IZRAZU KVALITETE »PLANINSKI PROIZVOD« („Narodne novine“, broj 38/19) 770.155
PRAVILNIK O SMJERNICAMA ZA ODREĐIVANJE KRITERIJA PROVEDBE REVIZIJA NA TEMELJU ODREDBI PRAVILNIKA O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE RADI VERIFIKACIJE POSTUPANJA U SKLADU S ODREDBAMA PROPISA O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE, TE PROPISA O ZDRAVLJU I ZAŠ ("Narodne novine", broj 69/09) 770.151
PRAVILNIK O UZAJAMNOJ POMOĆI MEĐU UPRAVNIM TIJELIMA DRŽAVA ČLANICA I SURADNJI IZMEĐU POTONJIH I EUROPSKE KOMISIJE RADI OSIGURANJA PRAVILNE PRIMJENE ZAKONODAVSTVA O VETERINARSKIM PROPISIMA („Narodne novine“, broj 101/18) 770.151
PRAVILNIK O EVIDENCIJI SLJEDIVOSTI ZA PROIZVODE RIBARSTVA I ŽIVE ŠKOLJKAŠE ("Narodne novine", broj 68/18) 770.146
PRAVILNIK O PREHRAMBENIM I ZDRAVSTVENIM TVRDNJAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 84/10, 113/11 i 42/13) 770.146
PRAVILNIK O HRANI NAMIJENJENOJ SMANJENJU TJELESNE MASE („Narodne novine“, broj 89/08) 770.137
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O KVALITETI JESTIVIH GLJIVA I PROIZVODA OD JESTIVIH GLJIVA („Narodne novine“, broj 111/08) 770.141
PRAVILNIK O DODACIMA PREHRANI („Narodne novine“, broj 126/13) 770.144
PRAVILNIK O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA KOJI SE PRIMJENJUJU NA PROIZVODNJU, PRERADU, STAVLJANJE U PROMET I UNOŠENJE HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA („Narodne novine“, broj 75/09) 770.152
PRAVILNIK O SIREVIMA I PROIZVODIMA OD SIREVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/09 i 141/13) 770.147
PRAVILNIK O VOĆNIM SOKOVIMA I NJIMA SLIČNIM PROIZVODIMA NAMIJENJENIM ZA KONZUMACIJU („Narodne novine“, broj 48/13) 770.148
PRAVILNIK O SMRZNUTIM DESERTIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/09 i 141/13) 770.149
PRAVILNIK O METODAMA UZORKOVANJA I ANALIZA JESTIVIH KAZEINA I KAZEINATA („Narodne novine“, broj 70/09) 770.151
PRAVILNIK O ALTERNATIVNOJ IDENTIFIKACIJSKOJ OZNACI ZA ODREĐENU HRANU ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA („Narodne novine“, broj 75/09) 770.153
PRAVILNIK O VISINI PRISTOJBI I NAKNADA ZA SLUŽBENE KONTROLE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 84/15, 100/15 - Ispravak, 14/16, 98/18 i 7/20) 770.155
PRAVILNIK O MEDU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 53/15 i 47/17) 770.156
PRAVILNIK O MIKROBIOLOŠKOM RAZVRSTAVANJU I POSTUPKU U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA ŽIVIH ŠKOLJKAŠA („Narodne novine“, broj 118/09) 770.159
PRAVILNIK O KAKVOĆI UNIFLORNOG MEDA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 122/09 i 141/13) 770.162
PRAVILNIK O SUSTAVU BRZOG UZBUNJIVANJA ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE („Narodne novine“, broj 155/13) 770.136
PRAVILNIK O OVLAŠĆIVANJU PANELA ZA SENZORSKU ANALIZU DJEVIČANSKIH MASLINOVIH ULJA („Narodne novine“, broj 22/10) 770.141
PRAVILNIK O IZDAVANJU ZNANSTVENOG MIŠLJENJA I PRUŽANJU ZNANSTVENE I TEHNIČKE POMOĆI („Narodne novine“, broj 130/09) 770.135
PRAVILNIK[1] O POSEBNIM ZDRAVSTVENIM UVJETIMA ZA IZLOV I PRERADU ODREĐENIH VRSTA ŠKOLJKAŠA U KOJIMA RAZINA BIOTOKSINA KOJI UZROKUJE GUBITAK PAMĆENJA (AMNESIC SHELLFISH POISON – ASP) PRELAZI VRIJEDNOST ODREĐENU PRAVILNIKOM O HIGIJENI HRANE ŽIVOTINJ (“Narodne novine”, broj 152/09) 770.136
PRAVILNIK[1] O UVJETIMA ZA IZLOV/SAKUPLJANJE I PRERADU ODREĐENIH VRSTA ŽIVIH ŠKOLJKAŠA IZ PODRUČJA U KOJIMA RAZINA BIOTOKSINA KOJI UZROKUJE PARALIZU PRELAZI VRIJEDNOST ODREĐENU PRAVILNIKOM O HIGIJENI HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA (“Narodne novine”, broj 152/09) 770.136
PRAVILNIK O JESTIVIM ULJIMA I MASTIMA („Narodne novine“, broj 11/19) 770.139
PRAVILNIK O PRIMJENI PRAVILNIKA O HIGIJENI HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA[1] VEZANO ZA DODATNA JAMSTVA U ODNOSU NA SALMONELU ZA POŠILJKE MESA I JAJA PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE HRVATSKE NAMIJENJENE STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPUBLIKE FINSKE I KRALJEVINE ŠVED („Narodne novine“, broj 3/10) 770.138
PRAVILNIK O UČESTALOSTI UZORKOVANJA TRUPOVA, MLJEVENOG MESA I MESNIH PRIPRAVAKA TE UVJETIMA I NAČINU SMANJENJA BROJA ELEMENTARNIH JEDINICA UZORKA U OBJEKTIMA MANJEG KAPACITETETA PROIZVODNJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 30/10 i 38/12) 770.139
PRAVILNIK O PRERAĐENOJ HRANI NA BAZI ŽITARICA I DJEČJOJ HRANI ZA DOJENČAD I MALU DJECU („Narodne novine“, broj 126/13) 770.141
POPIS REGISTRIRANIH OZNAKA IZVORNOSTI („Narodne novine“, broj 39/09) 770.139
POPIS INSTITUCIJA UKLJUČENIH U NACIONALNU MREŽU INSTITUCIJA U PODRUČJU SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE („Narodne novine“, broj 138/12) 770.141
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA POSTUPANJA SA SKLADIŠNICOM ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE („Narodne novine“, broj 55/14) 770.150
PRAVILNIK O KONTROLI KAKVOĆE SOJE, SUNCOKRETA I ULJANE REPICE U OTKUPU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 88/10, 93/10 i 78/11) 770.152
PRAVILNIK O SOLI („Narodne novine“, broj 70/19) 770.153
PRAVILNIK O PREGLEDU SIROVOG MLIJEKA NAMIJENJENOG JAVNOJ POTROŠNJI ("Narodne novine", broj 84/16) 770.154
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O METODAMA UZIMANJA UZORAKA I METODAMA OBAVLJANJA KEMIJSKIH I FIZIKALNIH ANALIZA KAKAO-ZRNA, KAKAO-PROIZVODA, PROIZVODA SLIČNIH ČOKOLADI, BOMBONSKIH PROIZVODA, KREM-PROIZVODA, KEKSA I PROIZVODA SRODNIH KEKSU („Narodne novine“, broj 11/11) 770.158
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O METODAMA UZIMANJA UZORAKA TE OBAVLJANJA KEMIJSKIH I FIZIKALNIH ANALIZA RADI KONTROLE KVALITETE PROIZVODA OD VOĆA I POVRĆA („Narodne novine“, broj 11/11) 770.159
PRAVILNIK KOJIM SE SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA ODOBRAVA PRED-IZVOZNI PREGLED KIKIRIKIJA I PROIZVODA OD KIKIRIKIJA NA PRISUTNOST AFLATOKSINA[1] („Narodne novine“, broj 86/11) 770.162
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O HITNIM MJERAMA KOJE SE PRIMJENJUJU NA SJEME PISKAVICE I ODREĐENO SJEME I MAHUNARKE UVEZENE IZ EGIPTA („Narodne novine“, broj 38/12) 770.166
PRAVILNIK O LJEKOVITOJ HRANI ZA ŽIVOTINJE („Narodne novine“, broj 120/11) 770.166
PRAVILNIK KOJIM SE KANADI ODOBRAVA PRED-IZVOZNI PREGLED PŠENICE I PŠENIČNOG BRAŠNA NA PRISUTNOST OKRATOKSINA A („Narodne novine“, broj 153/11) 770.168
PRAVILNIK O REGISTRACIJI POLJOPRIVREDNIKA KOJI POSLUJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/16 i 16/17) 770.167
PRAVILNIK O OZNAKAMA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI I IDENTIFIKACIJSKIM OZNAKAMA HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA („Narodne novine“, broj 69/15) 770.169
PRAVILNIK O OZNAKAMA ILI ZNAKOVIMA KOJI ODREĐUJU SERIJU ILI LOT KOJEM HRANA PRIPADA („Narodne novine“, broj 26/13) 770.172
PRAVILNIK O MESNIM PROIZVODIMA ("Narodne novine", broj 62/18) 770.171
PRAVILNIK O KATEGORIJAMA KRMIVA KOJE SE KORISTE ZA OZNAČAVANJE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE („Narodne novine“, broj 36/13) 770.173
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UVRŠTAVANJE U PROGRAM MONITORINGA I PROVOĐENJE PROGRAMA MONITORINGA DODATAKA PREHRANI, HRANE KOJOJ SU DODANI VITAMINI, MINERALI I DRUGE TVARI I HRANE S PREHRAMBENIM I ZDRAVSTVENIM TVRDNJAMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 83/13 i 59/18) 770.174
PRAVILNIK O TVARIMA KOJE SE MOGU DODAVATI HRANI I KORISTITI U PROIZVODNJI HRANE TE TVARIMA ČIJE JE KORIŠTENJE U HRANI ZABRANJENO ILI OGRANIČENO („Narodne novine“, broj 160/13) 770.175
NAREDBA O PRIVREMENIM MJERAMA U ODNOSU NA SADRŽAJ AFLATOKSINA M1 U MLIJEČNIM PROIZVODIMA („Narodne novine“, broj 39/13) 770.176
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRASCA ZA PRIJAVU DJELATNOSTI UVOZA, PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U NEPOSREDNI DODIR S HRANOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 03/14 i 47/17) 770.176
POPIS SLUŽBENIH LABORATORIJA ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE ("Narodne novine", broj 48/15) 770.161
POPIS REFERENTNIH LABORATORIJA ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE („Narodne novine“, broj 48/15) 770.160
PRAVILNIK O SANITARNO TEHNIČKIM I HIGIJENSKIM TE DRUGIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI VODOOPSKRBNI OBJEKTI („Narodne novine“, broj 44/14) 770.177
PRAVILNIK O PRAVILIMA IZDAVANJA CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI S PROPISIMA O HRANI („Narodne novine“, broj 31/19) 770.177
PRAVILNIK O INFORMIRANJU POTROŠAČA O NEPRETPAKIRANOJ HRANI "Narodne novine", broj 144/14, 64/20 i 144/20 770.177
OBAVIJEST O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA NAZIVA »BARANJSKI KULEN« („Narodne novine“, broj 44/12) 770.162
POPIS SLUŽBENIH LABORATORIJA ZA HRANU I HRANU ZA ŽVOTINJE („Narodne novine“, broj 27/15) 770.163
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID