Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Tehnički zahtjevi za poizvode i ocjena sukladnosti (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 80/13, 14/14 i 32/19) 1061.001
UREDBA O POSTUPKU SLUŽBENOG OBAVJEŠĆIVANJA O TEHNIČKIM PROPISIMA I PROPISIMA O USLUGAMA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 105/15) 1061.002
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA NEAUTOMATSKE VAGE („Narodne novine“, broj 21/16) 1061.011
PRAVILNIK O OGRANIČAVANJU UPORABE ODREĐENIH OPASNIH TVARI U ELEKTRIČNOJ I ELEKTRONIČKOJ OPREMI (UPT, „Narodne novine“, broj 20/20, 87/20 i 104/21) 111.111
PRAVILNIK O OPREMI I ZAŠTITNIM SUSTAVIMA NAMIJENJENIM ZA UPORABU U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM („Narodne novine“, broj 123/05) 1061.021
PRAVILNIK O TLAČNOJ OPREMI („Narodne novine“, broj 79/16) 1061.061
PRAVILNIK O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/426 O APARATIMA NA PLINOVITA GORIVA ("Narodne novine", broj 66/18) 1061.081
PRAVILNIK O ZAHTJEVIMA ZA STUPNJEVE DJELOVANJA NOVIH TOPLOVODNIH KOTLOVA NA TEKUĆE I PLINOVITO GORIVO (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 135/05 i 140/12) 1061.101
PRAVILNIK ZA PROIZVODE OD KRISTALNOG STAKLA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 135/05 i 32/09) 1061.131
PRAVILNIK O UKIDANJU PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU PRIZNAVANJA IZVJEŠTAJA O ISPITIVANJU IZDANIH U INOZEMSTVU I IZDAVANJA POTVRDA O SUKLADNOSTI („Narodne novine“, broj 33/08) 1061.142
PRAVILNIK O OZNAČAVANJU MATERIJALA GLAVNIH DIJELOVA OBUĆE NAMIJENJENE PRODAJI POTROŠAČU („Narodne novine“, broj 41/10) 1061.143
PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI („Narodne novine“, broj 34/11) 1061.153
POPIS OVLAŠTENIH TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI STROJEVA („Narodne novine“, broj 114/12) 1061.177
POPIS OVLAŠTENIH TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE OPREME („Narodne novine“, broj 114/12) 1061.178
POPIS OVLAŠTENIH TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI PLINSKIH APARATA („Narodne novine“, broj 114/12) 1061.179
PRAVILNIK O ZAHTJEVIMA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST PRIGUŠNICA ZA FLUORESCENTNU RASVJETU («Narodne novine», broj 32/09) 1061.148
PRAVILNIK O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME („Narodne novine“, broj 89/10) 1061.141
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA DRVNE PLOČE („Narodne novine“, broj 57/15) 1061.152
PRAVILNIK O AEROSOLNIM RASPRŠIVAČIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 45/14, 140/14 i 117/17) 1061.144
PRAVILNIK O POKRETNOJ TLAČNOJ OPREMI („Narodne novine“, broj 91/13) 1061.145
PRAVILNIK O POSTUPKU OCJENE SUKLADNOSTI OPREME POD TLAKOM NA TEMELJU ISPRAVA O SUKLADNOSTI IZDANIH U INOZEMSTVU („Narodne novine“, broj 126/08) 1061.146
PRAVILNIK O PREGLEDIMA I ISPITIVANJU OPREME POD TLAKOM („Narodne novine“, broj 27/17) 1061.147
PRAVILNIK O SIGURNOSTI DIZALA U UPORABI („Narodne novine“, broj 5/19) 1061.148
PRAVILNIK O SIGURNOSTI STROJEVA („Narodne novine“, broj 28/11) 1061.149
PRAVILNIK O ELEKTRIČNOJ OPREMI NAMIJENJENOJ ZA UPORABU UNUTAR ODREĐENIH NAPONSKIH GRANICA („Narodne novine“, broj 43/16) 1061.149
PRAVILNIK O OPREMI I ZAŠTITNIM SUSTAVIMA NAMIJENJENIM ZA UPORABU U POTENCIJALNO EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA („Narodne novine“, broj 33/16) 1061.151
PRAVILNIK O UKIDANJU PRAVILNIKA O OBVEZATNOM ATESTIRANJU ORMARA ZA ČUVANJE PAPIRNATE DOKUMENTACIJE NA OTPORNOST PREMA POŽARU TE O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJITI PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA ATESTIRANJE TIH ORMARA („Narodne novine“, broj 84/10) 1061.152
PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM ODREDBAMA ZA MJERILA I METODE MJERITELJSKOG NADZORA („Narodne novine“, broj 112/16) 1061.153
PRAVILNIK O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1222/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. STUDENOGA 2009. O OZNAČIVANJU GUMA S OBZIROM NA UČINKOVITOST POTROŠNJE GORIVA I DRUGE BITNE PARAMETRE („Narodne novine“, broj 14/16) 1061.156
PRAVILNIK O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1007/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O NAZIVIMA TEKSTILNIH VLAKANA I POVEZANOM OZNAČIVANJU I OBILJEŽAVANJU SIROVINSKOG SASTAVA TEKSTILNIH PROIZVODA („Narodne novine“, broj 18/15) 1061.155
PRAVILNIK O PREGLEDIMA I ISPITIVANJU OPREME POD TLAKOM VISOKE RAZINE OPASNOSTI („Narodne novine“, broj 75/20) 1061.156
NAREDBA O UKIDANJU NAREDBE O UTVRĐIVANJU VISINE I NAČINA PLAĆANJA NAKNADA ZA POKRIĆE TROŠKOVA POSTUPKA PRIZNAVANJA IZVJEŠTAJA O ISPITIVANJU IZDANIH U INOZEMSTVU I IZDAVANJA POTVRDA O SUKLADNOSTI („Narodne novine“, broj 33/08) 1061.143
NAREDBA O UKIDANJU NAREDBE O DEKLARIRANJU REZERVNIH DIJELOVA ZA MOTORNA VOZILA („Narodne novine“, broj 46/08) 1061.144
POPIS HRVATSKIH NORMI ZA PRIMJENU PRAVILNIKA O OPREMI I ZAŠTITNIM SUSTAVIMA NAMIJENJENIM ZA UPORABU U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM ("Narodne novine", broj 122/09) 1061.031
NAREDBA O UKIDANJU NAREDBE O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADA ZA POKRIĆE TROŠKOVA POSTUPKA OBVEZNOG POTVRĐIVANJA (CERTIFICIRANJA) PROIZVODA I IZDAVANJA POTVRDE O SUKLADNOSTI („Narodne novine“, broj 33/08) 1061.142
POPIS TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI OPREME POD TLAKOM („Narodne novine“, broj 126/08) 1061.169
POPIS HRVATSKIH NORMA ZA PRIMJENU PRAVILNIKA O TLAČNOJ OPREMI („Narodne novine“, broj 27/13) 1061.167
POPIS HRVATSKIH NORMA ZA PRIMJENU PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM TLAČNIM POSUDAMA („Narodne novine“, broj 27/13) 1061.168
PRAVILNIK O SIGURNOSTI DIZALA („Narodne novine“, broj 20/16) 1061.169
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM TLAČNIM POSUDAMA („Narodne novine“, broj 27/16) 1061.170
PRAVILNIK O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 28/16 i 88/19) 1061.171
PRAVILNIK O RADIJSKOJ OPREMI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 49/16 i 88/19) 1061.172
POPIS HRVATSKIH NORMA IZ PODRUČJA ELEKTROMAGNETSKE KOMPATIBILNOSTI ("Narodne novine", broj 52/19) 1061.169
POPIS HRVATSKIH NORMA IZ PODRUČJA RADIJSKE OPREME ("Narodne novine", broj 52/19) 1061.170
POPIS HRVATSKIH NORMI ZA OSOBNU ZAŠTITNU OPREMU („Narodne novine“, broj 110/09) 1061.171
POPIS HRVATSKIH NORMA U PODRUČJU NISKONAPONSKE OPREME („Narodne novine“, broj 17/13) 1061.173
POPIS HRVATSKIH NORMA U PODRUČJU SIGURNOSTI STROJEVA ("Narodne novine", broj 122/14) 1061.174
POPIS HRVATSKIH NORMA ZA PLINSKE UREĐAJE 2009-04-30 (“Narodne novine”, broj 141/09) 1061.176
POPIS HRVATSKIH NORMA ZA SIGURNOST DIZALA (“Narodne novine”, broj 22/13) 1061.176
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID