Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Tehnički zahtjevi za poizvode i ocjena sukladnosti (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 80/13, 14/14 i 32/19) NN 80/2013, (1657
ZAKON O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI („Narodne novine“, broj 126/21) NN 126/2021, (2131
UREDBA O POSTUPKU SLUŽBENOG OBAVJEŠĆIVANJA O TEHNIČKIM PROPISIMA I PROPISIMA O USLUGAMA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 105/15) NN 105/2015, (2050
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA NEAUTOMATSKE VAGE („Narodne novine“, broj 21/16) NN 21/2016, (594
PRAVILNIK O OGRANIČAVANJU UPORABE ODREĐENIH OPASNIH TVARI U ELEKTRIČNOJ I ELEKTRONIČKOJ OPREMI (UPT, „Narodne novine“, broj 20/20, 87/20, 104/21 i 46/22) NN 20/2020, (499
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA DRVNE PLOČE („Narodne novine“, broj 98/21) NN 98/2021, (1775
PRAVILNIK O OPREMI I ZAŠTITNIM SUSTAVIMA NAMIJENJENIM ZA UPORABU U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM („Narodne novine“, broj 123/05) NN 123/2005, (2310
PRAVILNIK O TLAČNOJ OPREMI („Narodne novine“, broj 79/16) NN 79/2016, (1804
PRAVILNIK O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/426 O APARATIMA NA PLINOVITA GORIVA ("Narodne novine", broj 66/18) NN 66/2018, (1349
PRAVILNIK O ZAHTJEVIMA ZA STUPNJEVE DJELOVANJA NOVIH TOPLOVODNIH KOTLOVA NA TEKUĆE I PLINOVITO GORIVO (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 135/05 i 140/12) NN 135/2005, (2525
PRAVILNIK ZA PROIZVODE OD KRISTALNOG STAKLA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 135/05 i 32/09) NN 135/2005, (2528
PRAVILNIK O UKIDANJU PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU PRIZNAVANJA IZVJEŠTAJA O ISPITIVANJU IZDANIH U INOZEMSTVU I IZDAVANJA POTVRDA O SUKLADNOSTI („Narodne novine“, broj 33/08) NN 33/2008, (1082
PRAVILNIK O OZNAČAVANJU MATERIJALA GLAVNIH DIJELOVA OBUĆE NAMIJENJENE PRODAJI POTROŠAČU („Narodne novine“, broj 41/10) NN 41/2010, (1052
PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI („Narodne novine“, broj 34/11) NN 34/2011, (786
POPIS OVLAŠTENIH TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI STROJEVA („Narodne novine“, broj 114/12) NN 114/2012, (2483
POPIS OVLAŠTENIH TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE OPREME („Narodne novine“, broj 114/12) NN 114/2012, (2484
POPIS OVLAŠTENIH TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI PLINSKIH APARATA („Narodne novine“, broj 114/12) NN 114/2012, (2485
PRAVILNIK O ZAHTJEVIMA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST PRIGUŠNICA ZA FLUORESCENTNU RASVJETU («Narodne novine», broj 32/09) NN 32/2009, (711
PRAVILNIK O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME („Narodne novine“, broj 89/10) NN 89/2010, (2531
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA DRVNE PLOČE („Narodne novine“, broj 57/15) NN 57/2015, (1125
PRAVILNIK O AEROSOLNIM RASPRŠIVAČIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 45/14, 140/14 i 117/17) NN 45/2014, (839
PRAVILNIK O POKRETNOJ TLAČNOJ OPREMI („Narodne novine“, broj 91/13) NN 91/2013, (2051
PRAVILNIK O POSTUPKU OCJENE SUKLADNOSTI OPREME POD TLAKOM NA TEMELJU ISPRAVA O SUKLADNOSTI IZDANIH U INOZEMSTVU („Narodne novine“, broj 126/08) NN 126/2008, (3605
PRAVILNIK O PREGLEDIMA I ISPITIVANJU OPREME POD TLAKOM („Narodne novine“, broj 27/17) NN 27/2017, (617
PRAVILNIK O SIGURNOSTI DIZALA U UPORABI („Narodne novine“, broj 5/19) NN 5/2019, (94
PRAVILNIK O SIGURNOSTI STROJEVA („Narodne novine“, broj 28/11) NN 28/2011, (576
PRAVILNIK O ELEKTRIČNOJ OPREMI NAMIJENJENOJ ZA UPORABU UNUTAR ODREĐENIH NAPONSKIH GRANICA („Narodne novine“, broj 43/16) NN 43/2016, (1122
PRAVILNIK O OPREMI I ZAŠTITNIM SUSTAVIMA NAMIJENJENIM ZA UPORABU U POTENCIJALNO EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA („Narodne novine“, broj 33/16) NN 33/2016, (943
PRAVILNIK O UKIDANJU PRAVILNIKA O OBVEZATNOM ATESTIRANJU ORMARA ZA ČUVANJE PAPIRNATE DOKUMENTACIJE NA OTPORNOST PREMA POŽARU TE O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJITI PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA ATESTIRANJE TIH ORMARA („Narodne novine“, broj 84/10) NN 84/2010, (2407
PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM ODREDBAMA ZA MJERILA I METODE MJERITELJSKOG NADZORA („Narodne novine“, broj 112/16) NN 112/2016, (2454
PRAVILNIK O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1222/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. STUDENOGA 2009. O OZNAČIVANJU GUMA S OBZIROM NA UČINKOVITOST POTROŠNJE GORIVA I DRUGE BITNE PARAMETRE („Narodne novine“, broj 14/16) NN 14/2016, (383
PRAVILNIK O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1007/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O NAZIVIMA TEKSTILNIH VLAKANA I POVEZANOM OZNAČIVANJU I OBILJEŽAVANJU SIROVINSKOG SASTAVA TEKSTILNIH PROIZVODA („Narodne novine“, broj 18/15) NN 18/2015, (384
PRAVILNIK O PREGLEDIMA I ISPITIVANJU OPREME POD TLAKOM VISOKE RAZINE OPASNOSTI („Narodne novine“, broj 75/20) NN 75/2020, (1450
NAREDBA O UKIDANJU NAREDBE O UTVRĐIVANJU VISINE I NAČINA PLAĆANJA NAKNADA ZA POKRIĆE TROŠKOVA POSTUPKA PRIZNAVANJA IZVJEŠTAJA O ISPITIVANJU IZDANIH U INOZEMSTVU I IZDAVANJA POTVRDA O SUKLADNOSTI („Narodne novine“, broj 33/08) NN 33/2008, (1084
NAREDBA O UKIDANJU NAREDBE O DEKLARIRANJU REZERVNIH DIJELOVA ZA MOTORNA VOZILA („Narodne novine“, broj 46/08) NN 46/2008, (1580
POPIS HRVATSKIH NORMI ZA PRIMJENU PRAVILNIKA O OPREMI I ZAŠTITNIM SUSTAVIMA NAMIJENJENIM ZA UPORABU U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM ("Narodne novine", broj 122/09) NN 122/2009, (3017
NAREDBA O UKIDANJU NAREDBE O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADA ZA POKRIĆE TROŠKOVA POSTUPKA OBVEZNOG POTVRĐIVANJA (CERTIFICIRANJA) PROIZVODA I IZDAVANJA POTVRDE O SUKLADNOSTI („Narodne novine“, broj 33/08) NN 33/2008, (1083
POPIS TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI OPREME POD TLAKOM („Narodne novine“, broj 126/08) NN 126/2008, (3610
POPIS HRVATSKIH NORMA ZA PRIMJENU PRAVILNIKA O TLAČNOJ OPREMI („Narodne novine“, broj 27/13) NN 27/2013, (460
POPIS HRVATSKIH NORMA ZA PRIMJENU PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM TLAČNIM POSUDAMA („Narodne novine“, broj 27/13) NN 27/2013, (461
PRAVILNIK O SIGURNOSTI DIZALA („Narodne novine“, broj 20/16) NN 20/2016, (583
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM TLAČNIM POSUDAMA („Narodne novine“, broj 27/16) NN 27/2016, (791
PRAVILNIK O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 28/16 i 88/19) NN 28/2016, (804
PRAVILNIK O RADIJSKOJ OPREMI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 49/16 i 88/19) NN 49/2016, (1322
POPIS HRVATSKIH NORMA IZ PODRUČJA ELEKTROMAGNETSKE KOMPATIBILNOSTI ("Narodne novine", broj 52/19) NN 52/2019, (1001
POPIS HRVATSKIH NORMA IZ PODRUČJA RADIJSKE OPREME ("Narodne novine", broj 52/19) NN 52/2019, (1000
POPIS HRVATSKIH NORMI ZA OSOBNU ZAŠTITNU OPREMU („Narodne novine“, broj 110/09) NN 110/2009, (2825
POPIS HRVATSKIH NORMA U PODRUČJU NISKONAPONSKE OPREME („Narodne novine“, broj 17/13) 1061.173
POPIS HRVATSKIH NORMA U PODRUČJU SIGURNOSTI STROJEVA ("Narodne novine", broj 122/14) 1061.174
POPIS HRVATSKIH NORMA ZA PLINSKE UREĐAJE 2009-04-30 (“Narodne novine”, broj 141/09) NN 141/2009, (3453
POPIS HRVATSKIH NORMA ZA SIGURNOST DIZALA (“Narodne novine”, broj 22/13) NN 22/2013, (370
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava