Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Zaštita potrošača (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA („Narodne novine“, broj 19/22) NN 19/2022, (203
ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 41/14, 110/15 i 14/19) NN 41/2014, (723
ZAKON O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 09/15, 78/15 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, 102/15 i 52/16 - OUSRH) NN 75/2009, (1783
ZAKON O ALTERNATIVNOM RJEŠAVANJU POTROŠAČKIH SPOROVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 121/16 i 32/19) NN 121/2016, (2622
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O ODREĐIVANJU OSOBA OVLAŠTENIH ZA POKRETANJE POSTUPKA RADI ZAŠTITE KOLEKTIVNIH INTERESA POTROŠAČA („Narodne novine“, broj 105/14) NN 105/2014, (2022
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2394 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. PROSINCA 2017. O SURADNJI IZMEĐU NACIONALNIH TIJELA ODGOVORNIH ZA IZVRŠAVANJE PROPISA O ZAŠTITI POTROŠAČA I O STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 2006/2004 („Narodne novine“, broj 54/20) NN 54/2020, (1079
PODZAKONSKI AKT(I)
PROSJEČNE PONDERIRANE KAMATNE STOPE NA STANJA STAMBENIH I OSTALIH POTROŠAČKIH KREDITA („Narodne novine“, broj 1/22) NN 1/2022, (3
ODLUKA O TROŠKOVIMA MIRENJA I POSTUPAKA U POTROŠAČKIM SPOROVIMA PRED SUDOM ČASTI HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE I PRED CENTROM ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ("Narodne novine", broj 81/08) NN 81/2008, (2655
ODLUKA O TROŠKOVIMA MIRENJA U POTROŠAČKIM SPOROVIMA PRED CENTROM ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ("Narodne novine", broj 56/08) NN 56/2008, (1945
NACIONALNI PROGRAM ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2024. GODINE („Narodne novine“, broj 29/21) NN 29/2021, (620
ODLUKA O TROŠKOVIMA U POTROŠAČKIM SPOROVIMA PRED SUDOM ČASTI PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ("Narodne novine", broj 56/08) NN 56/2008, (1944
ODLUKA O TROŠKOVIMA MIRENJA PRED CENTROM ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, U SPOROVIMA U VEZI S PRIMJENOM ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, ZAKONA O PLATNOM PROMETU I ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA („Narodne novine“, broj 32/11) NN 32/2011, (738
ODLUKA O DODJELJIVANJU POSLOVA SAVJETOVANJA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA ZA PODRUČJE ISTARSKE, PRIMORSKO-GORANSKE I LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE U 2006 GODINI (“Narodne novine”, broj 96/06) NN 96/2006, (2216
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA („Narodne novine“, broj 57/19) NN 57/2019, (1075
ODLUKA O ODREĐIVANJU TIJELA I OSOBA OVLAŠTENIH ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA ZAŠTITU KOLEKTIVNIH INTERESA POTROŠAČA („Narodne novine“, broj 105/14) NN 105/2014, (2023
PRAVILNIK O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI OSOBA ZA RAD U SAVJETOVALIŠTU ZA ZAŠTITU POTROŠAČA (“Narodne novine”, broj 46/08) NN 46/2008, (1578
PRAVILNIK O ODOBRENJU ZA PRUŽANJE USLUGA POTROŠAČKOG KREDITIRANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 14/10 i 16/13) NN 14/2010, (341
PRAVILNIK O OBVEZI INFORMIRANJA POTROŠAČA („Narodne novine“, broj 9/19) NN 9/2019, (192
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBAVIJESTI O PRAVU POTROŠAČA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENIH NA DALJINU I UGOVORA SKLOPLJENIH IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA („Narodne novine“, broj 72/14) NN 72/2014, (1354
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PROVOĐENJA SEZONSKOG SNIŽENJA („Narodne novine“, broj 135/15) NN 135/2015, (2543
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBAVIJESTI O UGOVORU O VREMENSKI OGRANIČENOJ UPORABI (TIMESHARE), DUGOTRAJNOM TURISTIČKOM PROIZVODU, PONOVNOJ PRODAJI I ZAMJENI („Narodne novine“, broj 66/14) NN 66/2014, (1259
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE SKLOPLJENIH UGOVORA („Narodne novine“, broj 01/13) NN 1/2013, (29
PRAVILNIK O NAČINU ISTICANJA MALOPRODAJNE CIJENE I CIJENE ZA JEDINICU MJERE PROIZVODA I USLUGA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 66/14 i 16/15) NN 66/2014, (1257
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBAVIJESTI O PRAVU POTROŠAČA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O VREMENSKI OGRANIČENOJ UPORABI, DUGOTRAJNIM PROIZVODIMA ZA ODMOR, PONOVNOJ PRODAJI I ZAMJENI („Narodne novine“, broj 66/14) NN 66/2014, (1258
PRAVILNIK O REGISTRU »NE ZOVI« („Narodne novine“, broj 47/16) NN 47/2016, (1217
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA OBAVLJANJE POSLOVA SAVJETOVANJA, INFORMIRANJA I IZOBRAZBE POTROŠAČA („Narodne novine“, broj 123/19) NN 123/2019, (2438
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava