Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Državni službenici i namještenici (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 - Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 - OiRUSRH, 61/17, 70/19 i 98/19) 167.951
ZAKON O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) 197.902
ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 27/01, 92/05, 86/07 i 28/10) 167.901
ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA (pročišćeni tekst) („Narodne novine“, broj 49/12) 167.952
ZAKON O REGISTRU ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU („Narodne novine“, broj 34/11) 167.902
UREDBA O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 37/01, 38/01-ispr., 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12...73/19) 168.001
UREDBA O POSLOVIMA I POSEBNIM UVJETIMA RADA U DRŽAVNOJ SLUŽBI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 74/02, 58/08, 119/11, 65/12 - Uredba o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne...) 168.101
UREDBA O OBLICIMA, NAČINIMA I UVJETIMA IZOBRAZBE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (“Narodne novine”broj 10/07) 168.611
UREDBA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 78/03 i 57/04) 168.201
UREDBA O USTROJSTVU I NAČINU RADA ODBORA ZA DRŽAVNU SLUŽBU ("Narodne novine", broj 96/17) 168.221
UREDBA O UPUĆIVANJU DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NA RAD IZVAN DRŽAVNE SLUŽBE («Narodne novine», broj 33/06) 168.241
UREDBA O MOGUĆNOSTI RADA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NA IZDVOJENOM MJESTU I RADA S NEPUNIM RADNIM VREMENOM («Narodne novine», broj 33/06) 168.261
UREDBA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OSOBNIH OČEVIDNIKA I SREDIŠNJEG POPISA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (“Narodne novine”, broj 113/06) 168.602
UREDBA O RASPISIVANJU I PROVEDBI JAVNOG NATJEČAJA I INTERNOG OGLASA U DRŽAVNOJ SLUŽBI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19) 168.601
UREDBA O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA U DRŽAVNOJ SLUŽBI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 77/07, 13/08 i 81/08) 168.602
UREDBA O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14) 168.604
UREDBA O NAČINIMA I UVJETIMA NAPREDOVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 77/07, 142/11 i 105/15) 168.603
UREDBA O POSTUPKU I KRITERIJIMA OCJENJIVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA („Narodne novine“, broj 133/11) 168.606
UREDBA O SADRŽAJU, NAČINU PRIKUPLJANJA I OBRADE, TE MJERAMA ZAŠTITE PODATAKA U REGISTRU ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 55/11 i 57/20) 168.604
UREDBA O UVJETIMA I NAČINU IZBORA OSOBA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM TIJELIMA („Narodne novine“, broj 100/11) 168.605
PODZAKONSKI AKT(I)
PLAN PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED PRAVOBRANITELJA („Narodne novine“, broj 24/21) 111.111
PRAVILNIK O POLAGANJU DRŽAVNOG ISPITA (UPT, „Narodne novine“, broj 70/20 i 29/21) 111.111
ODLUKA O PRIJAMU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I JAVNE SLUŽBE KOJE SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (“Narodne novine”, broj 25/00) 168.401
ODLUKA O VISINI OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA («Narodne novine», broj 155/05) 168.501
ODLUKA O PLAĆI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA DRŽAVNU SLUŽBU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 8/06 i 30/13) 168.651
ODLUKA O RJEŠAVANJU STATUSA NEPREUZETIH DJELATNIKA BIVŠIH ORGANA I TIJELA UPRAVE SA PODRUČJA ISTOČNE SLAVONIJE, BARANJE I ZAPADNOG SRIJEMA (“Narodne novine”, broj 74/98) 168.301
ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 77/07 i 22/11) 168.301
ODLUKA O VISINI OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA („Narodne novine“, broj 150/08) 168.303
ODLUKA O USTROJAVANJU SLUŽBENIČKOG SUDA I VIŠEG SLUŽBENIČKOG SUDA („Narodne novine“, broj 123/19) 168.304
PRAVILNIK O OCJENJIVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA («Narodne novine» broj 18/02) 168.701
PRAVILNIK O LAKIM POVREDAMA SLUŽBENE DUŽNOSTI (“Narodne novine”, broj 109/06) 168.801
PRAVILNIK O LAKIM POVREDAMA SLUŽBENE DUŽNOSTI ("Narodne novine", broj 31/10) 168.801
PRAVILNIK O LAKIM POVREDAMA SLUŽBENE DUŽNOSTI (“Narodne novine”, broj 86/07) 168.804
PRAVILNIK O JEDINSTVENIM STANDARDIMA I MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE NAZIVA I OPISA RADNIH MJESTA U DRŽAVNOJ SLUŽBI („Narodne novine“, broj 116/07) 168.805
ETIČKI KODEKS DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 40/11 i 13/12) 168.851
KODEKS PROFESIONALNE ETIKE SLUŽBENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA, POREZNE UPRAVE („Narodne novine“, broj 76/09) 168.852
PRAVILNIK O NAČINU PRIPREME I POSTUPKU DONOŠENJA PLANA PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I STRUČNE SLUŽBE I UREDE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 19/20) 168.842
Plaće u javnim službama
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PLAĆAMA U JAVNIM SLUŽBAMA (“Narodne novine”, broj 27/01) 168.901
UREDBA O DODATKU NA PLAĆE DOKTORA MEDICINE I DOKTORA STOMATOLOGIJE («Narodne novine» broj 44/05) 169.301
UREDBA O DODACIMA NA PLAĆE ZA POJEDINA RADNA MJESTA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA SREDNJE I VIŠE STRUČNE SPREME (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 62/03 i 20/03) 169.101
PODZAKONSKI AKT(I)
SPORAZUM O VISINI OSNOVICE ZA IZRAČUN JUBILARNE NAGRADE, VISINI DARA ZA DJECU, BOŽIĆNICE I REGRESA («Narodne novine» broj 33/03) 169.401
Državni stručni ispit
ZAKON(I), UREDBA(E)
UREDBA O POSTUPKU, NAČINU POLAGANJA I PROGRAMU DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 61/06, 145/12, 01/14, 11/15, 124/15 i 27/17) 169.551
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O OBRASCIMA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA («Narodne novine» broj 18/04) 169.501
PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE, OČEVIDNIKA O DRŽAVNIM STRUČNIM ISPITIMA, ZAPISNIKA I SVJEDODŽBE O POLOŽENOM DRŽAVNOM STRUČNOM ISPITU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne Novine”, broj 103/06, 103/09 i 102/20) 169.551
PROGRAM OPĆEG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 144/03 i 149/03) 169.601
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ PODRUČJA UGOSTlTELJSTVA I TURIZMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine broj 86/95, 55/97 i 157/98) 169.701
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA, STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA («Narodne novine» broj 98/95) 169.801
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE DRŽAVNOG RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE («Narodne novine» broj 2/96) 169.901
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA U PODRUČJU UNUTARNJIH POSLOVA («Narodne novine» broj 19/96) 170.001
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA ZVANJE VETERINARSKOG INSPEKTORA («Narodne novine» broj 30/96) 170.201
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ DJELOKRUGA VANJSKIH POSLOVA («Narodne novine» broj 32/96) 170.301
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA POSLOVE INSPEKTORA ZAŠTITE BILJA («Narodne novine» broj 51/96) 170.401
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE USTROJENIM ZA UPRAVNO PODRUČJE VISOKE NAOBRAZBE I ZNANOSTI («Narodne novine» broj 81/96) 170.501
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ PODRUČJA OBNOVE I PODRUČNOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine» broj 92/96) 170.601
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ PODRUČJA PRAVA PROGNANIKA I IZ PODRUČJA PRAVA POVRATNIKA («Narodne novine» broj 101/96) 170.701
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE NORMIZACIJE, MJERITELJSTVA, OVLAŠĆIVANJA, POTVRĐIVANJA (CERTIFICIRANJA) I NADZORA PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA («Narodne novine» broj 22/97) 170.901
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ PODRUČJA METEOROLOGIJE I HIDROLOGIJE («Narodne novine» broj 37/97) 171.001
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ DJELOKRUGA ZAŠTITE OBITELJI, MATERINSTVA I MLADEŽI («Narodne novine» broj 22/98) 171.101
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ UPRAVNOG PODRUČJA OSIGURANJA PRAVOSUDNIH TIJELA («Narodne novine» broj 32/03) 171.201
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA SLUŽBENIKE U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 26/98 i 30/99) 171.251
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ PODRUČJA EUROPSKIH INTEGRACIJA («Narodne novine» broj 29/01) 171.501
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA SLUŽBENIKE MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I TIJELA DRŽAVNE UPRAVE USTROJENA ZA PODRUČJA GOSPODARSTVA («Narodne novine» broj 7/02) 171.701
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA SLUŽBENIKE MINISTARSTVA ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE («Narodne novine» broj 49/02) 171.801
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ UPRAVNIH PODRUČJA: POMORSTVA, UNUTARNJE PLOVIDBE, CESTOVNOG PROMETA I CESTA, ŽELJEZNIČKOG PROMETA, CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA TE POŠTE I TELEKOMUNIKACIJA («Narodne novine» broj 118/02) 172.001
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ PODRUČJA PRAVA I POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA («Narodne novine» broj 92/02) 171.901
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOGA STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE USTROJENIM ZA PODRUČJE ZDRAVSTVA («Narodne novine» broj 106/03) 172.301
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA ZVANJE GOSPODARSKOG INSPEKTORA, GOSPODARSKOG INSPEKTORA TREĆE VRSTE ZVANJA, INSPEKTORA RADA, ELEKTROENERGETSKOG INSPEKTORA, RUDARSKOG INSPEKTORA I INSPEKTORA POSUDA POD TLAKOM («Narodne novine» broj 111/03) 172.401
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ UPRAVNOG PODRUČJA IZVRŠAVANJA KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA I MJERA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE («Narodne novine» broj 32/03) 172.101
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOGA STRUČNOG ISPITA S UPRAVNOG PODRUČJA FINANCIJA («Narodne novine» broj 200/03) 172.501
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOGA STRUČNOG ISPITA ZA SLUŽBENE OSOBE PROTUOBAVJEŠTAJNE AGENCIJE («Narodne novine» broj 15/04) 172.601
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE IZ UPRAVNOG PODRUČJA OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine» broj 27/04) 172.701
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOGA STRUČNOG ISPITA ZA RADNO MJESTO DRŽAVNOGA MJERITELJSKOG INSPEKTORA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 183/04 i 132/05) 172.801
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ PODRUČJA ZAŠTITE PRAVA I INTERESA DJECE («Narodne novine» broj 57/05) 172.901
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOGA STRUČNOG ISPITA IZ PODRUČJA RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA ("Narodne novine", broj 73/05) 173.001
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOGA STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE USTROJENIM ZA PODRUČJE PROSVJETE (PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO I SREDNJE ŠKOLSTVO), ŠPORTA I TEHNIČKE KULTURE («Narodne novine» broj 27/96) 171.601
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE USTROJENIM ZA PODRUČJE VODNOG GOSPODARSTVA I ZAPOSLENIKE "HRVATSKIH VODA" OVLAŠTENE ZA IZDAVANJE VODOPRAVNIH AKATA («Narodne novine» broj 1/97) 171.401
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE USTROJENIM ZA GEODETSKE I KATASTARSKE POSLOVE («Narodne novine» broj 26/00) 170.101
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE USTROJENIM ZA PODRUČJE OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA («Narodne novine» broj 117/00) 170.801
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOGA STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE USTROJENIM ZA PODRUČJE KULTURE («Narodne novine» broj 57/01) 171.301
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID