Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Eksplozivne tvari
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA („Narodne novine“, broj 70/17) 173.101
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. LIPNJA 2019. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA TE IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 98/2013 („Narodne novine“, broj 34/21) 111.111
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 98/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 15. SIJEČNJA 2013. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA („Narodne novine“, broj 41/16) 173.111
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU ONESPOSOBLJAVANJA VATRENOG ORUŽJA I IZGLEDU ZAJEDNIČKE JEDINSTVENE OZNAKE (UPT, "Narodne novine", broj 54/18 i 70/21) 111.111
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE, OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE SLUŽBENE OSOBE ZA NADZOR PROIZVODNJE I PROMETA EKSPLOZIVNIH TVARI I ORUŽJA („Narodne novine“, broj 48/21) 111.111
PRAVILNIK O NAČINU OZNAČAVANJA EKSPLOZIVNIH TVARI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 122/12, 51/13 i 47/15) 173.201
PRAVILNIK O PROSTORNIM, TEHNIČKIM I SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PRODAVAONICE ORUŽJA I STRELJIVA TE PRODAVAONICE PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA ("Narodne novine", broj 42/18) 173.251
PRAVILNIK O SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA ZA PIROTEHNIČKA SREDSTVA ZA ZABAVU I TEHNIČKU NAMJENU («Narodne novine», broj 146/05) 173.301
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRAZACA ZA VOÐENJE POPISA O PROIZVEDENIM, PRODANIM, UPORABLJENIM, UNIŠTENIM ILI NA DRUGI NAČIN OTUÐENIM KOLIČINAMA EKSPLOZIVNIH TVARI I O NAČINU IZVJEŠĆIVANJA (“Narodne novine”, broj 2/96) 173.401
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA EKSPLOZIVNE TVARI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 146/05, 119/07 i 55/13) 173.501
PRAVILNIK O DOZVOLI ZA MINIRANJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 57/06, 21/07 i 119/07) 173.551
PRAVILNIK O OPREMI I ZAŠTITNIM SUSTAVIMA NAMIJENJENIM ZA UPORABU U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM (“Narodne novine” broj 123/05) 173.402
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE TE OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE INSPEKTORA ZA NADZOR PROIZVODNJE I PROMETA EKSPLOZIVNIH TVARI («Narodne novine», broj 64/05) 173.601
PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU OSOBA ZA RUKOVANJE EKSPLOZIVNIM TVARIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 134/08 i 97/10) 174.603
PRAVILNIK O IZVOĐENJU JAVNIH VATROMETA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 131/08, 69/12 i 130/15) 174.602
PRAVILNIK O SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA ZA PIROTEHNIČKA SREDSTVA TE UVJETIMA ZA NJIHOVU PODJELU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 34/10, 124/13 i 150/13) 174.603
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE SIGURNOSNIH MJERA KOD SKLADIŠTENJA EKSPLOZIVNIH TVARI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 26/09, 41/09 i 66/10) 174.604
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PROIZVODNJE EKSPLOZIVNIH TVARI («Narodne novine», broj 55/09) 174.605
PRAVILNIK O SADRŽAJU, IZGLEDU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 110/09, 157/09, 47/15 i 130/15) 174.606
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRASCA DOZVOLE ZA MINIRANJE (“Narodne novine”, broj 82/96) 173.701
POPIS HRVATSKIH NORMI ZA PRIMJENU PRAVILNIKA O OPREMI I ZAŠTITNIM SUSTAVIMA NAMIJENJENIM ZA UPORABU U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 141/06 i 27/08) 173.702
POPIS HRVATSKIH NORMI ZA PRIMJENU PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA EKSPLOZIVNE TVARI („Narodne novine“, broj 42/08) 173.703
POPIS HRVATSKIH NORMI ZA PRIMJENU PRAVILNIKA O OPREMI I ZAŠTITNIM SUSTAVIMA NAMIJENJENIM ZA UPORABU U POTENCIJALNO EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA („Narodne novine“, broj 32/11) 173.704
Razminiranje
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PROTUMINSKOM DJELOVANJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 110/15, 118/18 i 98/19) 174.202
PODZAKONSKI AKT(I)
Pravilnik o osposobljavanju pirotehničara, voditelja radilišta, polaganju stručnog ispita i obavljanju kontrole kvalitete za potrebe obrane („Narodne novine“, broj 2/21) 174.945
Pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiranja i kontrole kvalitete vojnih lokacija i/ili građevina („Narodne novine“, broj 2/21) 174.982
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA MINISTARSTVA ZA NADZOR NAD POSLOVIMA PROTUMINSKOG DJELOVANJA („Narodne novine“, broj 48/21) 111.111
PRAVILNIK O MJERILIMA I NAČINU UTVRÐIVANJA DUŠEVNE, TJELESNE I ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI PIROTEHNIČARA (“Narodne novine”, broj 26/96) 174.401
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENI ZAPOSLENICI HRVATSKOG CENTRA ZA RAZMINIRANJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 93/98, 147/98, 19/02 i 144/05) 174.501
PRAVILNIK O OBUCI I ISPITIMA PIROTEHNIČARA I POMOĆNIH DJELATNIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 41/00, 17/02, 149/02 i 121/05) 174.701
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA RAZMINIRANJA, KONTROLE KVALITETE, OPĆEG I TEHNIČKOG IZVIDA I OBILJEŽAVANJA MINSKI SUMNJIVOG PODRUČJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 45/16 i 27/17) 174.801
PRAVILNIK O OBRASCIMA IZJAVE O PRONAĐENOM MES-u I NUS-u, IZJAVE O UTVRĐENOJ NEZAGAĐENOSTI PODRUČJA I/ILI GRAĐEVINE, IZJAVE O OČIŠĆENOSTI OD MES-a, NUS-a I NJIHOVIH DIJELOVA, TE UPISNIKA S PODACIMA O UNIŠTENJU MES-a i NUS-a («Narodne novine», broj 53/07) 147.853
PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽAJU I VOĐENJU DOKUMENTACIJE U PROTUMINSKOM DJELOVANJU ("Narodne novine", broj 73/18) 147.852
PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU I UVJETIMA ZA OSPOSOBLJAVANJE POMOĆNOG DJELATNIKA, PIROTEHNIČARA, VODITELJA RADILIŠTA I DJELATNIKA KONTROLE KVALITETE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 49/18 i 61/19) 147.853
PRAVILNIK O NAČINU OCJENJIVANJA SPOSOBNOSTI OVLAŠTENIH PRAVNIH OSOBA I OBRTNIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RAZMINIRANJA («Narodne novine», broj 53/07) 147.854
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI STROJEVA KOJI SE KORISTE NA POSLOVIMA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 53/07 i 57/13) 147.855
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU PROVJERE UVJEŽBANOSTI VODIČA I PASA ZA DETEKCIJU MINSKO-EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA NA POSLOVIMA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA («Narodne novine», broj 53/07) 147.856
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I OCJENI SUKLADNOSTI UREĐAJA I OPREME NAMIJENJENE POSLOVIMA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 53/07, 39/11 i 57/13) 147.857
PRAVILNIK O IZGLEDU ODORE INSPEKTORA MINISTARSTVA („Narodne novine“, broj 81/10) 147.859
PRAVILNIK O OSOBNOJ NADZORNOJ KNJIŽICI, ISKAZNICI PROTUMINSKOG DJELOVANJA I VOĐENJU UPISNIKA („Narodne novine“, broj 57/16) 147.858
PRAVILNIK O POSTUPKU ODOBRAVANJA VEĆIH UČINAKA PIROTEHNIČARA, POSTUPKU KONTROLE ODOBRENIH VEĆIH UČINAKA PIROTEHNIČARA I NAČINU POSTUPANJA PO PRIGOVORU PROTIV ODLUKE PIROTEHNIČKOG NADZORNIKA („Narodne novine“, broj 8/12) 147.859
NAPUTAK O PROVEDBI POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA RADI USTUPANJA POSLOVA RAZMINIRANJA («Narodne novine» broj 144/03) 174.901
RJEŠENJE O ODREÐIVANJU ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROVJERE DUŠEVNE, TJELESNE I ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI PIROTEHNIÈARA (“Narodne novine”, broj 36/96) 175.001
RJEŠENJE O VISINI TROŠKOVA IZDAVANJA ISKAZNICE HUMANITARNOG RAZMINIRANJA («Narodne novine», broj 30/08) 175.101
Zapaljive tekućine
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA I PLINOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 108/95 i 56/10) 173.801
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O IZGRADNJI POSTROJENJA ZA TEKUĆI NAFTENI PLIN I O USKLADIŠTENJU I PRETAKANJU TEKUĆEG NAFTENOG PLINA («Službeni list SFRJ», broj 24/71 i 24/76 – vidjeti članak 25 Zakona o skladištenju i prometu zapaljivim tekućinama i plinovima i Nar. nov. 108/95 – vidjeti članak 26. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima) 173.901
PRAVILNIK O POSTAJAMA ZA OPSKRBU PRIJEVOZNIH SREDSTAVA GORIVOM (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 93/98, 116/07 i 141/08) 174.001
PRAVILNIK O ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA (“Narodne novine”, broj 54/99) 174.101
Kemikalije
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O BIOCIDNIM PRIPRAVCIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 63/07, 35/08, 56/10, 39/13 i 62/20) 174.202
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 528/2012 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA U VEZI SA STAVLJANJEM NA RASPOLAGANJE NA TRŽIŠTU I UPORABI BIOCIDNIH PROIZVODA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/13, 47/14, 115/18 i 62/20) 174.203
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 649/2012 O IZVOZU I UVOZU OPASNIH KEMIKALIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 41/14 i 115/18) 174.203
ZAKON O KEMIKALIJAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/13, 115/18 i 37/20) 174.202
ZAKON O GOSPODARENJU KEMIKALIJAMA SADRŽANIM U KONVENCIJI O ZABRANI RAZVIJANJA, PROIZVODNJE, GOMILANJA I KORIŠTENJA KEMIJSKOG ORUŽJA I O NJEGOVU UNIŠTENJU ("Narodne novine", broj 127/13) 174.203
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O ISPUNJAVANJU SIGURNOSNO-TEHNIČKOG LISTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/09 i 74/11) 174.211
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O KEMIKALIJAMA TE O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE PODATAKA IZ OČEVIDNIKA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 99/13 i 157/13) 174.221
PRAVILNIK O DOBROJ LABORATORIJSKOJ PRAKSI (“Narodne novine”, broj 38/08) 174.102
PRAVILNIK O POPISU POSTOJEĆIH AKTIVNIH TVARI DOPUŠTENIH U BIOCIDNIM PRIPRAVCIMA („Narodne novine“, broj 05/14) 174.106
PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU, OBILJEŽAVANJU I PAKIRANJU OPASNIH KEMIKALIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 64/11, 137/11 i 71/12) 174.109
PRAVILNIK O UVOZU I IZVOZU OPASNIH KEMIKALIJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 73/09, 104/10 i 39/12) 174.108
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU USLUŽNE ILI POSREDNIČKE POSLOVE PRI KOJIMA NE DOLAZE U NEPOSREDAN DOTICAJ S OPASNIM KEMIKALIJAMA (“Narodne novine”, broj 73/09) 174.108
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROIZVODNJE, STAVLJANJA NA TRŽIŠTE I KORIŠTENJA OPASNIH KEMIKALIJA (Urednički pročišćen tekst, "Narodne novine", broj 99/13, 157/13 i 122/14) 174.111
PRAVILNIK O SKLADIŠTENJU OPASNIH KEMIKALIJA KOJE DJELUJU U OBLIKU PLINA („Narodne novine“, broj 91/13) 174.109
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA TE PROVJERE ZNANJA O ZAŠTITI OD OPASNIH KEMIKALIJA ("Narodne novine", broj 99/13) 174.112
PRAVILNIK O GOSPODARENJU KEMIKALIJAMA SADRŽANIM U KONVENCIJI O ZABRANI RAZVIJANJA, PROIZVODNJE, GOMILANJA I KORIŠTENJA KEMIJSKOG ORUŽJA I O NJEGOVU UNIŠTENJU („Narodne novine“, broj 34/14) 174.113
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA ODOBRAVANJA BIOCIDNIH PROIZVODA („Narodne novine“, broj 55/14) 174.114
PRAVILNIK O TROŠKOVIMA VEZANIMA ZA STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE BIOCIDNIH PROIZVODA NA TRŽIŠTE („Narodne novine“, broj 55/14) 174.115
POPIS BIOCIDNIH PRIPRAVAKA KOJIMA JE DANO ODOBRENJE ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE („Narodne novine“, broj 15/16) 174.109
LISTA OPASNIH KEMIKALIJA ČIJI JE PROMET ZABRANJEN, ODNOSNO OGRANIČEN („Narodne novine“, broj 39/10, 37/11 i 40/12) 174.231
LISTA TVARI KOJE NA RAZINI EUROPSKE UNIJE PODLIJEŽU POSTUPKU IZDAVANJA ODOBRENJA („Narodne novine“, broj 40/12) 174.232
NACIONALNA STRATEGIJA KEMIJSKE SIGURNOSTI („Narodne novine“, broj 143/08) 174.231
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID