Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Državni proračun (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 135/20, 69/21 i 122/21) NN 135/2020, (2591
ZAKON O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU („Narodne novine“, broj 140/21) 111.111
ZAKON O PRORAČUNU („Narodne novine“, broj 144/21) NN 144/2021, (2457
ZAKON O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI („Narodne novine“, broj 111/18) NN 111/2018, (2142
UREDBA O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPOLAGANJA TRAŽBINAMA REPUBLIKE HRVATSKE S NASLOVA DUGA PO KREDITIMA I PROTESTIRANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA U PREDSTEČAJNIM I STEČAJNIM POSTUPCIMA („Narodne novine“, broj 47/16) NN 47/2016, (1211
ZAKON O PRORAČUNU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15) NN 87/2008, (2791
ZAKON O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/15 i 102/19) NN 78/2015, (1492
UREDBA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU PO MODELU PRIVATNE FINANCIJSKE INICIJATIVE (»Narodne novine«, broj 73/08) NN 73/2008, (2427
UREDBA O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA („Narodne novine“, broj 95/19) NN 95/2019, (1853
UREDBA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU PO MODELU PRIVATNE FINANCIJSKE INICIJATIVE (“Narodne novine”, broj 20/07) 166.402
UREDBA O INSTITUCIONALNOM OKVIRU SUSTAVA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 144/13 i 19/17) NN 144/2013, (3076
UREDBA O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ZA ODGODU PLAĆANJA, OBROČNU OTPLATU DUGA TE PRODAJU, OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 52/13 i 94/14) NN 52/2013, (1056
PODZAKONSKI AKT(I)
NAPUTAK O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2022. GODINI („Narodne novine“, broj 15/22) NN 15/2022, (147
PRAVILNIK O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU („Narodne novine“, broj 37/22) NN 37/2022, (443
ODLUKA O DODJELI BESKAMATNOG ZAJMA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE KOJE SU POGOĐENE POSLJEDICAMA RAZORNIH POTRESA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KAR (UPT, „Narodne novine“, broj 12/22 i 46/22) NN 12/2022, (121
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU („Narodne novine“, broj 135/20) NN 135/2020, (2580
NAPUTAK O ISPLATI SREDSTAVA BESKAMATNOG ZAJMA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE USLIJED PADA PRIHODA („Narodne novine“, broj 130/20) NN 130/2020, (2467
ODLUKA O ZADUŽENJU REPUBLIKE HRVATSKE DEVIZNIM KREDITOM SINDICIRANIM KOD DOMAĆIH BANAKA, U IZNOSU OD 750.000.000,00 EURA („Narodne novine“, broj 116/10) NN 116/2010, (3057
PRAVILNIK O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU (P2015-003-0059) (UPT, „Narodne novine“, broj 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19) NN 3/2015, (59
ODLUKA O DODJELI BESKAMATNOG ZAJMA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE USLIJED PADA PRIHODA („Narodne novine“, broj 136/21) 111.111
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE TE O NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRORAČUNSKIH I IZVAN (UPT, "Narodne novine", broj 128/09, 142/14, 23/19 i 83/21) NN 128/2009, (3152
ODLUKA O DODJELI BESKAMATNOG ZAJMA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE KOJE SU POGOĐENE POSLJEDICAMA RAZORNIH POTRESA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KAR („Narodne novine“, broj 101/21) NN 101/2021, (1820
ODLUKA O ISPLATI RAZLIKE IZNOSA UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD RADNICIMA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (UPT, „Narodne novine“, broj 101/21 i 147/21) NN 101/2021, (1821
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19 (UPT, „Narodne novine“, broj 77/20, 116/20, 5/21 i 114/21) NN 77/2020, (1466
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE AKTIVNE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA (UPT, „Narodne novine“, broj 77/20, 28/21, 75/21 i 16/22) NN 77/2020, (1467
NAPUTAK O NAČINU ISPLATE BESKAMATNOG ZAJMA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, HRVATSKOM ZAVODU ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (UPT „Narodne novine“, broj 46/20, 5/21 i 73/21) NN 46/2020, (929
NAPUTAK O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2021. GODINI (UPT, „Narodne novine“, broj 11/2021, 49/21 i 73/21) NN 11/2021, (208
PRAVILNIK O POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA (UPT, „Narodne novine“, broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) NN 24/2013, (396
ODLUKA O PRIJENOSU SREDSTAVA I USKLAĐIVANJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU („Narodne novine“, broj 30/21) NN 30/2021, (649
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU (P2017-124-2812) („Narodne novine“, broj 124/17 i 108/18) NN 124/2017, (2812
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 152/13, 39/14 i 141/14) NN 152/2013, (3213
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 124/17 i 108/18) NN 124/2017, (2812
ODLUKA O ZADUŽENJU REPUBLIKE HRVATSKE DEVIZNIM KREDITOM SINDICIRANIM KOD DOMAĆIH BANAKA U IZNOSU OD 500.000.000,00 EUR-a („Narodne novine“, broj 41/10) NN 41/2010, (1050
PRAVILNIK O NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA OSTVARENIH OD OBAVLJANJA OSNOVNE I OSTALE DJELATNOSTI USTANOVA U KULTURI ("Narodne novine", broj 54/19) NN 54/2019, (1033
PRAVILNIK O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA DONACIJA I VLASTITIH PRIHODA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE („Narodne novine“, broj 65/17) NN 65/2017, (1537
PRAVILNIK O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA KAZNENIH TIJELA („Narodne novine“, broj 114/15) NN 114/2015, (2178
ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 105/20 i 105/20) 166.529
ODLUKA O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 113/18 i 111/19) NN 113/2018, (2191
ODLUKA O PRIVREMENOM ODGAĐANJU PRIMJENE FISKALNIH PRAVILA („Narodne novine“, broj 41/20) NN 41/2020, (856
ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA USTANOVA U KULTURI I ZAŠTITI PRIRODE („Narodne novine“, broj 85/12) NN 85/2012, (1954
ODLUKA O PROVOĐENJU DUBINSKE ANALIZE RASHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 124/14) NN 124/2014, (2373
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 139/12, 53/13 i 145/13) NN 139/2012, (2938
ODLUKA O ZAŠTITI OD MEĐUVALUTNIH TEČAJNIH PROMJENA PO OBVEZAMA EUROOBVEZNICE REPUBLIKE HRVATSKE KOJA JE IZDANA 14. SRPNJA 2010. GODINE U IZNOSU OD USD 1.250.000.000,00, S DOSPIJEĆEM 14. SRPNJA 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 85/11) NN 85/2011, (1802
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINU, U RAZDJELU 095 MINISTARSTVO UPRAVE, NA AKTIVNOSTI A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA („Narodne novine“, broj 54/11) NN 54/2011, (1179
ODLUKA O RASPOREDU NEUTROŠENIH SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINU – SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM I FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU ZA 2011. GODINU („Narodne novine“, broj 85/11) NN 85/2011, (1805
ODLUKA O ISPLATI OBVEZNICA ZA RESTRUKTURIRANJE GOSPODARSTVA IZ 1991. GODINE („Narodne novine“, broj 108/11) NN 108/2011, (2142
ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 72/14) NN 72/2014, (1344
ODLUKA O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU („Narodne novine“, broj 148/14) NN 148/2014, (2774
ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU („Narodne novine“, broj 63/19) NN 63/2019, (1241
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU ZA UČENJE HRVATSKOG JEZIKA I STIPENDIRANJE ISELJENIKA, USELJENIKA I PRIPADNIKA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE («Narodne novine», broj 148/02) NN 148/2002, (2368
PRAVILNIK O PRORAČUNSKOM NADZORU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 71/13 i 57/15) NN 71/2013, (1414
PRAVILNIK O POSTUPKU ZADUŽIVANJA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I DAVANJU JAMSTVA JEDINICA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 55/09 i 139/10) NN 55/2009, (1268
ODLUKA O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU („Narodne novine“, broj 26/16) NN 26/2016, (776
ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 45/16, 78/16 i 2/17) NN 45/2016, (1160
ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 48/18 i 116/18) NN 48/2018, (915
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I SLUŽBENOJ ZNAČKI INSPEKTORA FINANCIJSKOG I PRORAČUNSKOG NADZORA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 125/13 i 57/15) NN 125/2013, (2689
PRAVILNIK O UNUTARNJOJ REVIZIJI PRORAČUNSKIH KORISNIKA («Narodne novine», broj 111/04) NN 111/2004, (2127
PRAVILNIK O PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 26/10, 120/13 i 01/20) NN 26/2010, (610
PRAVILNIK O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) NN 124/2014, (2374
NAREDBA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2013. GODINI ("Narodne novine", broj 02/13, 68/13, 103/13, 120/13 i 143/13) NN 2/2013, (39
NAREDBA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2014. GODINI („Narodne novine“, broj 95/14 i 150/14) NN 95/2014, (1918
IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU („Narodne novine“, broj 103/15) NN 103/2015, (2020
IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU ("Narodne novine", broj 113/17) NN 113/2017, (2636
NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O SUSTAVU UNUTARNJIH FINANCIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU (“Narodne novine” broj 8/07) NN 8/2007, (363
NAREDBA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2018. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 11/18 i 71/18) NN 11/2018, (260
NAREDBA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2017. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 11/17, 38/17 i 130/17) NN 11/2017, (296
NAREDBA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2016. GODINI („Narodne novine“, broj 35/16 i 118/16) NN 35/2016, (985
PRAVILNIK O OBAVLJANJU PROVJERE KVALITETE AKTIVNOSTI UNUTARNJE REVIZIJE („Narodne novine“, broj 35/16) NN 35/2016, (984
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA TE O NAČINU POVRATA SREDSTAVA U DRŽAVNI PRORAČUN I VOĐENJA EVIDENCIJA O POVRATU SREDSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/11 i 126/17) NN 48/2011, (1085
PRAVILNIK O IZOBRAZBI, UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA STJECANJE ZVANJA OVLAŠTENOGA UNUTARNJEG REVIZORA ZA JAVNI SEKTOR („Narodne novine“, broj 138/20) NN 138/2020, (2666
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU I REGISTRA OVLAŠTENIH UNUTARNJIH REVIZORA ZA JAVNI SEKTOR („Narodne novine“, broj 42/16) NN 42/2016, (1093
NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O SUSTAVU UNUTARNJIH FINANCIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU („Narodne novine“, broj 132/11) NN 132/2011, (2639
NAREDBA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2012. GODINI („Narodne novine“, broj 37/12, 65/12 i 130/12) NN 37/2012, (948
NAREDBA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2019. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 12/19 i 61/19) NN 12/2019, (243
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 137/06 i 78/07) NN 137/2006, (3098
GODIŠNJI OBRAČUN DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2006. GODINU ("Narodne novine", broj 70/07) NN 70/2007, (2171
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2006. GODINU («Narodne novine», broj 148/05) NN 148/2005, (2843
PREGLED IZDANIH FINANCIJSKIH JAMSTAVA OD 1. 1. 2006. DO 31. 12. 2006. GODINE (“Narodne novine”, broj 30/07) 167.906
PREGLED ČINIDBENIH JAMSTAVA IZDANIH OD 1. 1. 2006. DO 31. 12. 2006. («Narodne novine», broj 11/07) NN 11/2007, (474
PREGLED IZDANIH DRŽAVNIH JAMSTAVA OD 1. 1. 2007. – 30. 6. 2007. GODINE (“Narodne novine”, broj 77/07) NN 77/2007, (2434
PREGLED IZDANIH FINANCIJSKIH JAMSTAVA OD 1. 1. 2007. – 31. 12. 2007. GODINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 12/08 i 66/08) NN 12/2008, (350
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/12, 36/12 i 132/12) NN 24/2012, (621
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODINU (“Narodne novine”, broj 28/08) NN 28/2008, (937
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 140/10) NN 140/2010, (3568
PRAVILNIK O POSTUPANJU I IZVJEŠTAVANJU O NEPRAVILNOSTIMA U UPRAVLJANJU SREDSTVIMA INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU („Narodne novine“, broj 78/20) NN 78/2020, (1482
PREGLED IZDANIH DRŽAVNIH JAMSTAVA OD 1. 1. 2008. – 31. 12. 2008. GODINE („Narodne novine“, broj 25/09) NN 25/2009, (548
GODIŠNJI OBRAČUN DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU ("Narodne novine", broj 118/08) NN 118/2008, (3391
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODINU ("Narodne novine", broj 90/09) NN 90/2009, (2276
OBJAVA PODATAKA IZ REGISTRA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA („Narodne novine“, broj 148/09) NN 148/2009, (3618
PREGLED IZDANIH DRŽAVNIH JAMSTAVA OD 1. 1. 2008. – 30. 6. 2008. GODINE ("Narodne novine", broj 81/08) NN 81/2008, (2647
ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/17 i 132/17) NN 50/2017, (1141
ODLUKA O RASPOREDU NEUTROŠENIH SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU („Narodne novine“, broj 11/19) NN 11/2019, (226
NAPUTAK O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2020. GODINI („Narodne novine“, broj 6/20 i 67/20) NN 6/2020, (84
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU („Narodne novine“, broj 117/19, 58/20 i 124/20) NN 117/2019, (2334
Državni proračun
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA HRVATSKE MATICE ISELJENIKA („Narodne novine“, broj 89/21) NN 89/2021, (1635
ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 86/21) NN 86/2021, (1589
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA AUTOCESTE RIJEKA – ZAGREB ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 79/21) NN 79/2021, (1479
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 79/21) NN 79/2021, (1476
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 79/21) NN 79/2021, (1477
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 79/21) NN 79/2021, (1478
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 79/21) NN 79/2021, (1471
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 79/21) NN 79/2021, (1472
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 79/21) NN 79/2021, (1473
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 79/21) NN 79/2021, (1474
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 79/21) NN 79/2021, (1475
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 79/21) NN 79/2021, (1470
OSTALO
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 79/21) NN 79/2021, (1469
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava