Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Energetika (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ENERGIJI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10, 125/11 - Kazneni zakon i 120/12 - Zakon o energiji) NN 68/2001, (1120
ZAKON O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA („Narodne novine“, broj 120/16) NN 120/2016, (2608
UREDBA O USPOSTAVI SUSTAVA JAMSTVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 84/13, 20/14, 108/15 i 55/19) NN 84/2013, (1868
ZAKON O ENERGIJI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18 - Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti) NN 120/2012, (2583
UREDBA O IZDAVANJU ENERGETSKIH SUGLASNOSTI I UTVRĐIVANJU UVJETA I ROKOVA PRIKLJUČENJA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU ("Narodne novine", broj 7/18) NN 7/2018, (180
UREDBA O KRITERIJIMA ZA PLAĆANJE UMANJENE NAKNADE ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITU KOGENERACIJU („Narodne novine“, broj 57/20) NN 57/2020, (1140
UREDBA O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 116/18 i 60/20) NN 116/2018, (2300
UREDBA O UDJELU U NETO ISPORUČENOJ ELEKTRIČNOJ ENERGIJI POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA KOJEG SU OPSKRBLJIVAČI ELEKTRIČNE ENERGIJE DUŽNI PREUZETI OD OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 119/19) NN 119/2019, (2359
UREDBA O KVOTAMA ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA („Narodne novine“, broj 57/20) NN 57/2020, (1141
ZAKON O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ (P2009-065-w534) (UPT, „Narodne novine“, broj 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18 i 52/21) NN 65/2009, (1454
ZAKON O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI (UPT, „Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 - OUSRH i 41/21) NN 127/2014, (2399
ZAKON O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI („Narodne novine“, broj 138/21) 111.111
ZAKON O REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18) NN 120/2012, (2584
ZAKON O JEDINSTVENOM NAČINU UTVRĐIVANJA, EVIDENTIRANJA I PRIKUPLJANJA PODATAKA O REZERVAMA MINERALNIH SIROVINA I PODZEMNIH VODA I O BILANCI TIH REZERVI („Službeni list“, broj 53/77, 24/86, 17/90 i „Narodne novine“, broj 53/91) 175.353
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O CENTRU ZA PRAĆENJE POSLOVANJA ENERGETSKOG SEKTORA I INVESTICIJA („Narodne novine“, broj 46/18) NN 46/2018, (861
ZAKON O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 100/15, 123/16, 131/17 i 111/18) NN 100/2015, (1937
UREDBA O RAZDOBLJU ZA KOJE SE IZDAJE DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 50/09 i 105/09) NN 50/2009, (1162
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAKNADI ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE („Narodne novine“, broj 87/17) NN 87/2017, (2074
UREDBA O POSEBNOJ NAKNADI ZA OKOLIŠ ZBOG NESTAVLJANJA BIOGORIVA NA TRŽIŠTE I ZBOG NESMANJIVANJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA (UPT„Narodne novine“, broj 116/18 i 35/22) NN 116/2018, (2298
UREDBA O KRITERIJIMA ZA STJECANJE STATUSA ZAŠTIĆENOG KUPCA U UVJETIMA KRIZNIH STANJA U OPSKRBI PLINOM („Narodne novine“, broj 65/15) NN 65/2015, (1239
UREDBA O NAČINU USTROJAVANJA, SADRŽAJU I VOĐENJU REGISTRA INVESTICIJA („Narodne novine“, broj 87/12) NN 87/2012, (2001
UREDBA O UGOVARANJU I PROVEDBI ENERGETSKE USLUGE U JAVNOM SEKTORU („Narodne novine“, broj 11/15) NN 11/2015, (212
UREDBA O KRITERIJIMA ZA STJECANJE STATUSA UGROŽENIH KUPACA ENERGIJE IZ UMREŽENIH SUSTAVA (UPT, „Narodne novine“, broj 95/15 i 31/22) NN 95/2015, (1829
PRAVILNIK O NAKNADI ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE („Narodne novine“, broj 28/06) NN 28/2006, (664
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REGULACIJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 38/22) NN 38/2022, (452
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU PLINOM ZA KRAJNJE KUPCE KOJI NISU KUĆANSTVO ZA OŽUJAK 2022. („Narodne novine“, broj 21/22) NN 21/2022, (256
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA SKLADIŠTENJE PLIN („Narodne novine“, broj 36/22) NN 36/2022, (437
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (UPT, „Narodne novine“, broj 27/22 i 30/22 - ispr.) NN 27/2022, (353
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2022. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2023. („Narodne novine“, broj 32/22) NN 32/2022, (392
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU PLINOM ZA KRAJNJE KUPCE KOJI NISU KUĆANSTVO ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2022. DO 30. LIPNJA 2022. („Narodne novine“, broj 32/22) NN 32/2022, (393
ODLUKA O NAKNADI ZA ORGANIZIRANJE TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 94/07 i 38/12) NN 94/2007, (2827
ODLUKA O INDIKATIVNIM IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA ("Narodne novine", broj 56/18) NN 56/2018, (1150
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROSJEČNIH ENERGETSKIH VRIJEDNOSTI GORIVA („Narodne novine“, broj 88/21) NN 88/2021, (1623
PRAVILNIK O MJERAMA ZA POTICANJE KORIŠTENJA BIOGORIVA U PRIJEVOZU („Narodne novine“, broj 88/21) NN 88/2021, (1624
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA PRIMJENE ZAHTJEVA ODRŽIVOSTI U PROIZVODNJI I KORIŠTENJU BIOGORIVA (UPT, „Narodne novine“, broj 88/21 i 18/22) NN 88/2021, (1625
PRAVILNIK O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU (UPT, „Narodne novine“, broj 88/17, 90/20, 1/21 - ispr. i 44/21) NN 88/2017, (2093
UREDBA O UDJELU U NETO ISPORUČENOJ ELEKTRIČNOJ ENERGIJI POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA KOJEG SU OPSKRBLJIVAČI ELEKTRIČNE ENERGIJE DUŽNI PREUZETI OD OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 147/21) 111.111
PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN („Narodne novine“, broj 87/21) NN 87/2021, (1620
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA CIJENE NESTANDARDNIH USLUGA ZA TRANSPORT PLINA, DISTRIBUCIJU PLINA, SKLADIŠTENJE PLINA, PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA I JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM (UPT, „Narodne novine“, broj 48/18, 25/19, 134/21 i 9/22) 111.111
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA (UPT, „Narodne novine“, broj 141/21 i 32/22) NN 141/2021, (2408
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZDAVANJE ENERGETSKOG ODOBRENJA ZA PROIZVODNA POSTROJENJA (UPT, "Narodne novine", broj 5/20 i 97/21) NN 5/2020, (62
PRAVILNIK O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE, ENERGETSKI PREGLED ZGRADE I REDOVITI PREGLED SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (UPT, „Narodne novine“, broj 73/15, 133/15, 60/20 i 78/21) NN 73/2015, (1392
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA "Narodne novine", broj 79/20 i 36/21 NN 79/2020, (1496
ODLUKA O CJENIKU NESTANDARDNIH USLUGA OPERATORA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN ("Narodne novine", broj 144/20) NN 144/2020, (2787
MREŽNA PRAVILA PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (UPT, "Narodne novine", broj 50/18, 88/19, 36/20 i 100/21) NN 50/2018, (1004
ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG TIJELA ZA SIGURNOST OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 34/21) NN 34/2021, (717
PRAVILNIK O ENERGETSKOM PREGLEDU ZA VELIKA PODUZEĆA (UPT, „Narodne novine“, broj 123/15, 5/20 i 97/21) NN 123/2015, (2340
PRAVILNIK O SUSTAVU ZA PRAĆENJE, MJERENJE I VERIFIKACIJU UŠTEDA ENERGIJE („Narodne novine“, broj 98/21) NN 98/2021, (1772
ODLUKA O POSTUPKU PROVJERE KRITERIJA ZA IZUZEĆE OD OBVEZE IZRADE ANALIZE KORISTI I TROŠKOVA PROIZVODNIH POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE KOJA SE KORISTE KOD VRŠNIH OPTEREĆENJA I POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU REZERVNE ELEKTRIČN („Narodne novine“, broj 153/13) NN 153/2013, (3241
ODLUKA O INDIKATIVNIM IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA ("Narodne novine", broj 56/18) NN 56/2018, (1151
PRAVILNIK O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Narodne novine", broj 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15 i 110/15) NN 132/2013, (2872
ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REGULACIJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 155/08, 50/09, 103/09 i 21/12) NN 155/2008, (4218
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA STATUT HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE („Narodne novine“, broj 97/07) NN 97/2007, (2896
ODLUKA O UKIDANJU PRAVILNIKA O PODACIMA KOJE SU ENERGETSKI SUBJEKTI DUŽNI DOSTAVITI ZA REGULACIJU ENERGETSKIH DJELATNOSTI (“Narodne novine”, broj 1/08) NN 1/2008, (5
ODLUKA O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 49/12 i 134/15 - Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije) NN 49/2012, (1177
ODLUKA O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI („Narodne novine“, broj 49/12) NN 49/2012, (1176
ODLUKA O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, S IZNIMKOM ZA POVLAŠTENE KUPCE, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI ("Narodne novine", broj 103/09) NN 103/2009, (2658
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE („Narodne novine“, broj 116/13 i 38/14) NN 116/2013, (2506
ODLUKA O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI I TARIFNOM SUSTAVU ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM, S IZNIMKOM POVLAŠTENIH KUPACA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/08 i 90/08) NN 86/2008, (2765
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA U 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 37/11) NN 37/2011, (855
ODLUKA O JEDINIČNOM IZNOSU NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 37/11) NN 37/2011, (856
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN – KRK ("Narodne novine", broj 79/09) NN 79/2009, (1889
ODLUKA O NAKNADI ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITU KOGENERACIJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 87/17 i 57/20) NN 87/2017, (2075
ODLUKA O JEDINIČNOM IZNOSU NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2012. GODINI („Narodne novine“, broj 123/11) NN 123/2011, (2437
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA U 2012. GODINI („Narodne novine“, broj 132/11) NN 132/2011, (2629
ODLUKA O JEDINIČNOM IZNOSU NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2014. GODINI („Narodne novine“, broj 141/13) NN 141/2013, (3018
ODLUKA O JEDINIČNOM IZNOSU NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2013. GODINI („Narodne novine“, broj 121/12) NN 121/2012, (2630
ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA RAZDVOJENOG RAČUNOVODSTVA ENERGETSKIH SUBJEKATA („Narodne novine“, broj 111/18) NN 111/2018, (2160
ODLUKA O NAKNADI ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNOG KAPACITETA ZA REGULACIJSKO RAZDOBLJE 2017. – 2021. GODINA („Narodne novine“, broj 122/16) NN 122/2016, (2685
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA U 2013. GODINI („Narodne novine“, broj 134/12) NN 134/2012, (2835
ODLUKA O VISINI UDJELA IZ PRIHODA OD TROŠARINA KOJI SE IZDVAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2014. GODINI („Narodne novine“, broj 147/13) NN 147/2013, (3122
PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI I VOĐENJU REGISTRA IZDANIH I ODUZETIH DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 88/15, 114/15 i 66/18) NN 88/2015, (1733
PRAVILNIK O ENERGETSKOJ BILANCI (“Narodne novine”, broj 33/03) NN 33/2003, (442
PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVA­NJE IZNOSA NAKNADE ZA KORIŠTE­NJE PRIJENOSNE I DISTRIBUCIJSKE MREŽE (“Narodne novine”, broj 109/03) NN 109/2003, (1451
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA („Narodne novine“, broj 79/20) NN 79/2020, (1496
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 48/18 i 58/18 - Ispravak) NN 48/2018, (922
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU NOVIH KORISNIKA MREŽE I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE POSTOJEĆIH KORISNIKA MREŽE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 51/17, 31/18 i 104/20) NN 51/2017, (1168
PRAVILNIK O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 88/14 i 20/15) NN 88/2014, (1781
PRAVILNIK O MJERAMA ZA POTICANJE KORIŠTENJA BIOGORIVA U PRIJEVOZU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 42/10 i 119/18) NN 42/2010, (1066
PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PRAĆENJE, MJERENJE I VERIFIKACIJU UŠTEDA ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI („Narodne novine“, broj 77/12) NN 77/2012, (1816
PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZRAČUN I ODREĐIVANJE OKVIRNOG CILJA UŠTEDA ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI („Narodne novine“, broj 40/10) NN 40/2010, (1024
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA NAZIVNIH IZMJENIČNIH NAPONA IZNAD 1 kV („Narodne novine“, broj 105/10) NN 105/2010, (2834
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROSJEČNIH ENERGIJSKIH VRIJEDNOSTI GORIVA („Narodne novine“, broj 36/11) NN 36/2011, (825
PRAVILNIK O SUSTAVU IZOBRAZBE I CERTIFICIRANJA GRAĐEVINSKIH RADNIKA KOJI UGRAĐUJU DIJELOVE ZGRADE KOJI UTJEČU NA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU („Narodne novine“, broj 67/17) NN 67/2017, (1578
PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSKIH PERILICA RUBLJA („Narodne novine“, broj 101/11) NN 101/2011, (2073
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA ZA PRIJEVOZ („Narodne novine“, broj 91/11) NN 91/2011, (1945
PRAVILNIK O ISKAZIVANJU POTROŠNJE ENERGIJE I OSTALIH RESURSA PROIZVODA, POVEZANIH S ENERGIJOM, POMOĆU OZNAKA I STANDARDIZIRANIH INFORMACIJA O PROIZVODU („Narodne novine“, broj 101/11) NN 101/2011, (2071
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNOG KAPACITETA ("Narodne novine", broj 48/18) NN 48/2018, (927
PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 73/15 i 54/20) NN 73/2015, (1391
PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KLIMA-UREĐAJA („Narodne novine“, broj 48/13) NN 48/2013, (940
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA ZA EKO-DIZAJN PROIZVODA POVEZANIH S ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 50/15) NN 50/2015, (982
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – FOTONAPONSKIH SUSTAVA („Narodne novine“, broj 56/15) NN 56/2015, (1105
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – PLITKIH GEOTERMALNIH SUSTAVA I DIZALICA TOPLINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 56/15 i 12/17) NN 56/2015, (1106
PRAVILNIK O SUSTAVU ZA PRAĆENJE, MJERENJE I VERIFIKACIJU UŠTEDA ENERGIJE („Narodne novine“, broj 33/20) NN 33/2020, (723
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – SOLARNIH TOPLINSKIH SUSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 33/15, 56/15 i 12/17) NN 33/2015, (686
PRAVILNIK O SUSTAVNOM GOSPODARENJU ENERGIJOM U JAVNOM SEKTORU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/15 i 6/16) NN 18/2015, (389
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – MANJIH KOTLOVA I PEĆI NA BIOMASU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/15, 56/15 i 12/17) NN 39/2015, (813
PRAVILA O PROMJENI OPSKRBLJIVAČA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 56/15 i 33/17) NN 56/2015, (1110
PRAVILNIK O ZAHTJEVIMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PROIZVODA POVEZANIH S ENERGIJOM U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE („Narodne novine“, broj 70/15) NN 70/2015, (1345
PRAVILNIK O SUSTAVU OBVEZE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI („Narodne novine“, broj 41/19) NN 41/2019, (847
STRATEGIJA ENERGETSKOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 38/02) NN 38/2002, (839
PRAVILNIK O REGISTRU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE TE POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA („Narodne novine“, broj 87/19) NN 87/2019, (1754
STATUT HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 99/07 i 137/08) NN 99/2007, (2949
METODOLOGIJA ZA PRUŽANJE USLUGA URAVNOTEŽENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTROENEREGETSKOM SUSTAVU (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 133/06, 90/08, 70/09, 94/10 i 19/11) NN 133/2006, (3029
STRATEGIJA ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 130/09) NN 130/2009, (3192
TARIFNI SUSTAV ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, S IZNIMKOM ZA POVLAŠTENE KUPCE,BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 143/06 i 26/10) NN 143/2006, (3255
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE (“Narodne novine”, broj 104/15) NN 104/2015, (2035
TARIFNI SUSTAV ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 143/06 i 26/10) NN 143/2006, (3257
TARIFNI SUSTAV ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, S IZNIMKOM POVLAŠTENIH KUPACA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 143/06, 26/10 i 34/10) NN 143/2006, (3258
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA ("Narodne novine", broj 96/13) 177.194
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE CIJENA ZA OBRAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA („Narodne novine“, broj 121/13, 82/14 i 132/14) NN 71/2016, (1702
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (Narodne novine“, broj 20/19) NN 20/2019, (428
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 133/14 i 127/19) NN 133/2014, (2508
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA CIJENE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA PLINSKOG SUSTAVA („Narodne novine“, broj 49/16) NN 49/2016, (1330
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 56/14) NN 56/2014, (1062
ODLUKA O USVAJANJU JAMSTVENOG PROGRAMA »ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA« HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE („Narodne novine“, broj 62/15) NN 62/2015, (1194
METODOLOGIJA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA TOPLINSKU DISTRIBUCIJSKU MREŽU I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE („Narodne novine“, broj 42/16) NN 42/2016, (1098
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 104/15) NN 104/2015, (2034
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 104/15 i 84/16) NN 104/2015, (2035
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA ("Narodne novine", broj 48/18 i 79/20) NN 48/2018, (925
PRAVILA ORGANIZIRANJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 107/19 i 36/20) NN 107/2019, (2146
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG OKVIRA POLITIKE ZA USPOSTAVU INFRASTRUKTURE I RAZVOJ TRŽIŠTA ALTERNATIVNIH GORIVA U PROMETU („Narodne novine“, broj 34/17) NN 34/2017, (748
Električna energija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 111/21) NN 111/2021, (1940
ZAKON O ELEKTROPRIVREDI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 31/90, 47/90, 61/91 - Zakono izmjenama zakona kojima su osnovana javna poduzeća, 26/93 – Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekr NN 31/1990, (613
ZAKON O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 22/13, 102/15, 68/18 i 52/19) NN 22/2013, (358
PODZAKONSKI AKT(I)
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 20/22) NN 20/2022, (218
OPĆI UVJETE ZA KORIŠTENJE MREŽE I OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (UPT, „Narodne novine“, broj 104/20 i 80/21-ispr.) NN 104/2020, (1954
ODLUKA O ODREĐIVANJU OBJEKATA, POSTROJENJA I UREĐAJA ZA KOJE SE NE MOŽE OBUSTAVITI ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 38/84) 177.401
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE PROSTORA KOJE KORISTE PROIZVODNA POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 84/13, 101/13 i 72/15) NN 84/2013, (1869
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI HRVATSKOJ ELEKTROPRIVREDI d.d. ZA OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA "HRVATSKI NEZAVISNI OPERATOR SUSTAVA I TRŽIŠTA d.o.o." (“Narodne novine”, broj 1/02) NN 1/2002, (11
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE (“Narodne novine”, broj 52/06) NN 52/2006, (1249
ODLUKA OODREĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠTENJE USLUGE TRANZITA ELEKTRIČNE ENERGIJE PRIJENOSNOM MREŽOM (“Narodne novine”, broj 40/07) NN 40/2007, (1365
PRAVILNIK O VRSTAMA KVAROVA NA ELEKTROENERGETSKIM OBJEKTIMA I POSTROJENJIMA O KOJIMA SU ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA DUŽNE OBAVIJESTITI ELEKTROENERGETSKU INSPEKCIJU („Narodne novine“, broj 2/88) 177.701
PRAVILNIK O NORMIRANIM NAPONIMA ZA DISTRIBUCIJSKE NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE MREŽE I ELEKTRIČNU OPREMU (“Narodne novine”, broj 28/00) NN 28/2000, (575
PRAVILA O URAVNOTEŽENJU ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 133/06 i 135/11) NN 133/2006, (3028
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR LOKACIJA ZA TERMOELEKTRANE I NUKLEARNE OBJEKTE (“Narodne novine”, broj 78/92) NN 78/1992, (2042
OPĆI UVJETI ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 104/20) NN 104/2020, (1954
UVJETI KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 37/17, 47/17 - Ispravak, 31/18 i 16/20) NN 37/2017, (795
TARIFNI SUSTAV ZA USLUGE ELEKTROENERGETSKIH DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU KAO JAVNE USLUGE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 101/02, 120/02, 129/02 i 98/05) NN 101/2002, (1657
TARIFNI SUSTAV ZA USLUGE ENERGETSKIH DJELATNOSTI PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 57/06, 116/06 i 55/07) NN 57/2006, (1366
POPIS ELEKTRANA, JEDINIČNI IZNOSI NADOKNADA, POPIS GRADOVA I OPĆINA NA ČIJEM PODRUČJU SU ELEKTRANE SMJEŠTENE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 99/98 i 107/98) NN 99/1998, (1366
MREŽNA PRAVILA ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 36/06, 67/16 - Mrežna pravila prijenosnog sustava i 74/18 - Mrežna pravila distribucijskog sustava) NN 36/2006, (907
MREŽNA PRAVILA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ("Narodne novine", broj 74/18 i 52/20) NN 74/2018, (1539
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE CIJENA ZA PRUŽANJE USLUGE URAVNOTEŽENJA („Narodne novine“, broj 85/15) NN 85/2015, (1667
KRITERIJI ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IZGRADNJU I POGON IZRAVNIH VODOVA („Narodne novine“, broj 43/17) NN 43/2017, (993
Nafta i naftni derivati
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 19/14, 73/17 i 96/19) NN 19/2014, (360
ZAKON O PRIVATIZACIJI INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 32/02 i 21/19) NN 32/2002, (696
UREDBA O NAČINU UPLATE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA («Narodne novine», broj 85/06) NN 85/2006, (2026
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O PUŠTANJU NA TRŽIŠTE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 31/22) NN 31/2022, (378
UREDBA O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA (UPT, „Narodne novine“, broj 28/22 i 35/22) NN 28/2022, (356
UREDBA O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 17/22) NN 17/2022, (177
UREDBA O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 112/21 i 121/21) NN 112/2021, (1949
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 133/21) 111.111
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2007. GODINU («Narodne novine» broj 8/07) NN 8/2007, (361
ODLUKA O IZNOSU TARIFA ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODOM ZA 2011. GODINU («Narodne novine», broj 53/11) NN 53/2011, (1176
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2009. GODINU ("Narodne novine", broj 155/08) NN 155/2008, (4220
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2007. GODINU (“Narodne novine”, broj 58/07) NN 58/2007, (1866
ODLUKA O NAČINU PRODAJE, CIJENI, POSEBNIM POGODNOSTIMA, VREMENU PRODAJE I UVJETIMA PRODAJE DIONICA INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. ZAPOSLENICIMA I RANIJE ZAPOSLENIMA U DRUŠTVIMA KOJA ČINE INA GRUPU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 77/07, 94/07 i 104/07) NN 77/2007, (2422
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2008. GODINU („Narodne novine“, broj 133/07) NN 133/2007, (3782
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2008. GODINU (“Narodne novine”, broj 46/08) NN 46/2008, (1553
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2009. GODINU („Narodne novine“, broj 48/09) NN 48/2009, (1072
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 41/10) NN 41/2010, (1049
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 155/09) NN 155/2009, (3828
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 34/12) NN 34/2012, (824
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PLAĆE RAVNATELJA I ZAMJENIKA RAVNATELJA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 37/14) NN 37/2014, (651
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 132/11) NN 132/2011, (2630
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IZMJENE STATUTA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 144/11) NN 144/2011, (2885
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 145/12, 18/13, 62/13 i 109/13) NN 145/2012, (3102
PRAVILNIK O PODACIMA KOJE SU ENERGETSKI SUBJEKTI DUŽNI DOSTAVLJATI MINISTARSTVU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 132/14, 16/15 i 127/19) NN 132/2014, (2482
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI, NADZORU I PRIKUPLJANJU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HANDA-e I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 63/11) NN 63/2011, (1408
TARIFNI SUSTAV ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODOM (“Narodne novine”, broj 39/07) NN 39/2007, (1338
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2011. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 146/10 i 28/11) NN 146/2010, (3696
ODLUKA O ODREĐIVANJU GODIŠNJE KOLIČINE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA KOJA SE SMIJE STAVLJATI U PROMET NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, A NE UDOVOLJAVA GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA I DRUGIM ZNAČAJKAMA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA („Narodne novine“, broj 154/11) NN 154/2011, (3217
PRAVILNIK O IZRAČUNU PROSJEČNOG DNEVNOG NETO UVOZA, ODNOSNO UNOSA, PROSJEČNE DNEVNE POTROŠNJE I KOLIČINA ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 132/14) NN 132/2014, (2481
PRAVILNIK O IZRAČUNU PROSJEČNOG DNEVNOG NETO UVOZA, PROSJEČNE DNEVNE POTROŠNJE I KOLIČINA OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 43/16 i 116/19) NN 43/2016, (1121
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2011. GODINU („Narodne novine“, broj 33/11) NN 33/2011, (748
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 35/13) NN 35/2013, (647
STATUT HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 69/14) NN 69/2014, (1321
PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 139/11) NN 139/2011, (2801
PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2008. GODINU („Narodne novine“, broj 120/07) NN 120/2007, (3472
PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 13/10) NN 13/2010, (316
PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2011. GODINU („Narodne novine“, broj 144/10) NN 144/2010, (3647
PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 04/13) NN 4/2013, (65
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 08/14) NN 8/2014, (139
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2016. GODINU („Narodne novine“, broj 136/15) NN 136/2015, (2557
PLAN INTERVENCIJE U SLUČAJU IZVANREDNOG POREMEĆAJA OPSKRBE TRŽIŠTA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA («Narodne novine», broj 111/12) NN 111/2012, (2401
PLAN OSIGURANJA, DINAMIKE FORMIRANJA I ZANAVLJANJA OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, ORGANIZACIJE SKLADIŠTENJA I REGIONALNOG RASPOREDA („Narodne novine“, broj 149/09) NN 149/2009, (3645
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 123/19) NN 123/2019, (2437
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2015. GODINU („Narodne novine“, broj 10/15) NN 10/2015, (206
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2017. GODINU („Narodne novine“, broj 120/16) NN 120/2016, (2617
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2019. GODINU („Narodne novine“, broj 13/19) NN 13/2019, (256
Nuklearna energija i zračenja
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI (“Narodne novine”, broj 173/03) NN 173/2003, (2499
UREDBA O MJERAMA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA TE POSTUPANJIMA U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA (UPT, „Narodne novine“, broj 24/18, 70/20 i 114/21) NN 24/2018, (458
ZAKON O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 91/10 i 114/18) NN 91/2010, (2571
ZAKON O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI (UPT, „Narodne novine“, broj 141/13, 39/15, 130/17, 118/18 i 21/22) NN 141/2013, (3012
ZAKON O FONDU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO (UPT, „Narodne novine“, broj 107/07 i 21/22) NN 107/2007, (3132
UREDBA O IZNOSU, ROKU I NAČINU UPLATE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO (“Narodne novine”, broj 155/08) NN 155/2008, (4212
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG PROGRAMA PROVEDBE STRATEGIJE ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA, ISKORIŠTENIH IZVORA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine) („Narodne novine“, broj 100/18) NN 100/2018, (1954
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA NUKLEARNE SIGURNOSTI ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA GRADNJU NUKLEARNOG POSTROJENJA („Narodne novine“, broj 108/21) NN 108/2021, (1891
PRAVILNIK O VREDNOVANJU LOKACIJE ZA NUKLEARNO POSTROJENJE (UPT, „Narodne novine“, broj /17 i 98/21) NN 38/2017, (811
PRAVILNIK O UVJETIMA NUKLEARNE SIGURNOSTI ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA GRADNJU NUKLEARNOG POSTROJENJA (UPT, „Narodne novine“, broj 36/16, 79/16 i 108/21) NN 36/2016, (990
PRAVILNIK O OVLAŠTENIM IZVRŠITELJIMA NA PODRUČJU NUKLEARNE SIGURNOSTI (UPT, «Narodne novine», broj 29/17 i 88/21) NN 29/2017, (667
PRAVILNIK O OVLAŠĆIVANJU STRUČNIH TEHNIČKIH SERVISA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI (UPT, "Narodne novine", broj 40/18 i 104/21) NN 40/2018, (775
PRAVILNIK O POPISU I SADRŽAJU DOKUMENATA ZA ODOBRENJE NUKLEARNIH DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 100/21) NN 100/2021, (1799
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA SLUŽBENE ISKAZNICE I OBLIKU I SADRŽAJU ZNAČKE INSPEKTORA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST („Narodne novine“, broj 48/21) NN 48/2021, (971
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OPSEGU, NAČINU I UČESTALOSTI IZVJEŠĆIVANJA O POGONU NUKLEARNOG POSTROJENJA (UPT, „Narodne novine“, broj 94/17 i 96/21) NN 94/2017, (2185
PRAVILNIK O UČESTALOSTI, SADRŽAJU, OPSEGU I NAČINU IZVOĐENJA POVREMENIH SIGURNOSNIH PREGLEDA NUKLEARNIH POSTROJENJA (UPT, „Narodne novine“, broj 94/17 i 103/21) NN 94/2017, (2186
PRAVILNIK O STRUČNJACIMA ZA ZAŠTITU OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ("Narodne novine", broj 36/18) NN 36/2018, (699
PRAVILNIK O ZBRINJAVANJU RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISKORIŠTENIH IZVORA ("Narodne novine", broj 12/18) NN 12/2018, (271
ODLUKA O PRIMJENI STRANIH STANDARDA PRI ISPITIVANJU EFIKASNOSTI ZADRŽAVANJA MOLEKULARNOG I ORGANSKOG JODA NA IMPERGNIRANOME AKTIVNOM UGLJENU ZA FILTERE SPECIJALNE NAMJENE („Službeni list SFRJ“, broj 9/86) 178.801
ODLUKA O OSNIVANJU TEHNIČKOG POTPORNOG CENTRA KAO VODEĆE TEHNIČKE SKUPINE U SLUČAJU NUKLEARNE NESREĆE (“Narodne novine”, broj 157/98) NN 157/1998, (1932
PRAVILNIK O SADRŽAJU TE UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU ODOBRAVANJA PLANA SANACIJE (UPT, "Narodne novine", broj 38/18 i 147/21) NN 38/2018, (738
PRAVILNIK O KONTROLI NUKLEARNOG MATERIJALA I POSEBNE OPREME («Narodne novine», broj 15/08) NN 15/2008, (482
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U MEDICINI I STOMATOLOGIJI (»Narodne novine«, broj 125/06) NN 125/2006, (2770
PRAVILNIK O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA (UPT, "Narodne novine", broj 38/18 i 8/22) NN 38/2018, (739
PRAVILNIK O OBRAZOVANJU POTREBNOM ZA RUKOVANJE IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, PRIMJENU MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJE TEHNIČKIM PROCESIMA U NUKLEARNIM POSTROJENJIMA ("Narodne novine", broj 42/18) NN 42/2018, (814
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA S PROGRAMOM OSIGURANJA I ODRŽAVANJA KAKVOĆE ZAŠTITE TE PLANOM MJERA ZA SPRJEČAVANJE I OTKLANJANJE POSLJEDICA IZVANREDNOG DOGAĐAJA U CARINSKOJ UPRAVI (“Narodne novine”, broj 120/02) NN 120/2002, (1942
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERAMA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI S IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA (UPT, "Narodne novine", broj 53/18 i 6/22) NN 53/2018, (1062
PRAVILNIK O TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE KOJI PROIZVODE OPTIČKO ZRAČENJE TE UVJETIMA I MJERAMA ZAŠTITE OD OPTIČKOG ZRAČENJA („Narodne novine“, broj 3/20) NN 3/2020, (45
PRAVILNIK O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 146/14, 59/16 - Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja i 31/19) NN 146/2014, (2740
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM UVJETIMA IZLOŽENIH RADNIKA I OSOBA KOJE SE OBUČAVAJU ZA RAD U PODRUČJU IZLOŽENOSTI (UPT, "Narodne novine", broj 66/18 i 36/22) NN 66/2018, (1354
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA DAVANJE OVLAŠTENJAPRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJESTRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE ODIONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 44/05) NN 44/2005, (858
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST („Narodne novine“, broj 125/15) NN 125/2015, (2387
PRAVILNIK O OBAVJEŠĆIVANJU, REGISTRIRANJU I ODOBRENJIMA TE PROMETU IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA (UPT, "Narodne novine", broj 54/18 i 6/22) NN 54/2018, (1088
PRAVILNIK O POPISU STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, UVJETIMA KOJE TREBAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENI STRUČNI TEHNIČKI SERVISI I NAČINU OVLAŠĆIVANJA (“Narodne novine”, broj 77/07) NN 77/2007, (2446
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU NADZORA PRILIKOM UVOZA ILI IZVOZA MATERIJALA ZA KOJI POSTOJI OPRAVDANA SUMNJA DA JE ONEČIŠĆEN RADIONUKLIDIMA ILI SADRŽI RADIOAKTIVNE IZVORE („Narodne novine“, broj 114/07) NN 114/2007, (3347
PRAVILNIK O MJERAMA RADIOLOŠKE I FIZIČKE SIGURNOSTI IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA („Narodne novine“, broj 39/08) NN 39/2008, (1345
PRAVILNIK O VISINI NAKNADA, VRSTAMA I VISINI DODATNIH TROŠKOVA TE NAČINU PLAĆANJA ZA POSLOVE KOJE OBAVLJA DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA ("Narodne novine", broj 89/09) NN 89/2009, (2252
PRAVILNIK O PRAĆENJU STANJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU (UPT, "Narodne novine", broj 40/18 i 6/22) NN 40/2018, (776
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI RADNICI KOJI OBAVLJAJU POSLOVE S IZVORIMA NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA („Narodne novine“, broj 59/16) NN 59/2016, (1500
PRAVILNIK O NUKLEARNOM OSIGURANJU („Narodne novine“, broj 38/18) NN 38/2018, (737
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE SUGLASNOSTI ZA POČETAK ILI PRESTANAK RADA ILI RAZGRADNJU NUKLEARNOG POSTROJENJA („Narodne novine“, broj 47/17) NN 47/2017, (1112
PRAVILNIK O NADZORU I KONTROLI PREKOGRANIČNOG PRIJEVOZA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOG GORIVA („Narodne novine“, broj 11/13) NN 11/2013, (161
PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PLANA I PROGRAMA MJERA ZA SLUČAJ IZVANREDNOG DOGAĐAJA TE IZVJEŠĆIVANJA JAVNOSTI I NADLEŽNIH TIJELA („Narodne novine“, broj 123/12) NN 123/2012, (2686
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA (UPT, "Narodne novine", broj 42/18 i 8/22) NN 42/2018, (813
PRAVILNIK O POPISU I SADRŽAJU DOKUMENATA ZA ODOBRENJE NUKLEARNIH DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 29/17) NN 29/2017, (664
PRAVILNIK O USPOSTAVI PROGRAMA OSIGURANJA KVALITETE U UPRAVLJANJU NUKLEARNIM POSTROJENJIMA („Narodne novine“, broj 29/17) NN 29/2017, (668
PRAVILNIK O IZVJEŠĆU O ANALIZI SIGURNOSTI ZA NUKLEARNA POSTROJENJA („Narodne novine“, broj 29/17) NN 29/2017, (666
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE SUGLASNOSTI ZA ODOBRENJE ZA POČETAK POKUSNOG RADA NUKLEARNOG POSTROJENJA („Narodne novine“, broj 29/17) NN 29/2017, (665
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE SUGLASNOSTI ZA POČETAK ILI PRESTANAK RADA ILI RAZGRADNJU NUKLEARNOG POSTROJENJA („Narodne novine“, broj 47/17) NN 47/2017, (1112
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU PODUZEĆA "ECOTEC" D. O. O. ZAGREB ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITEOD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 47/91) NN 47/1991, (1213
RJEŠENJE O OVLAŠĆIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA, KSAVERSKA CESTA 2, ZAGREB, ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 100/00) NN 100/2000, (1970
RJEŠENJE O OVLAŠĆIVANJU INSTITUTA »RUĐER BOŠKOVIĆ«, BIJENIČKA CESTA 54, ZAGREB, ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 91/01) NN 91/2001, (1560
STRATEGIJA ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA, ISKORIŠTENIH IZVORA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA („Narodne novine“, broj 125/14) NN 125/2014, (2382
POPIS OVLAŠTENIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNIH ORDINACIJA MEDICINE RADA ZA OBAVLJANJE PREGLEDA OSOBA KOJE RADE S IZVORIMA IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 70/04) NN 70/2004, (1463
Plin
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O TRŽIŠTU PLINA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 18/18 i 23/20) NN 18/2018, (372
ZAKON O TERMINALU ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN ("Narodne novine", broj 57/18) NN 57/2018, (1156
UREDBA O STJECANJU POLOŽAJA POVLAŠTENIH KUPACA PLINA (“Narodne novine”, broj 101/04) NN 101/2004, (1947
UREDBA O SIGURNOSTI OPSKRBE PRIRODNIM PLINOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 112/08, 92/09 i 153/09) NN 112/2008, (3259
UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KONCESIJU ZA DISTRIBUCIJU PLINA I KONCESIJU ZA IZGRADNJU DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA („Narodne novine“, broj 31/14) NN 31/2014, (539
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN („Narodne novine“, broj 87/21) NN 87/2021, (1620
MREŽNA PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA (P2018-050-1009) (UPT, "Narodne novine", broj 50/18, 31/19, 89/19, 36/20 i 106/21) NN 50/2018, (1009
PRAVILA KORIŠTENJA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA (UPT, "Narodne novine", broj 50/18, 26/20 i 58/21) NN 50/2018, (1006
OPĆI UVJETI OPSKRBE PLINOM (UPT, "Narodne novine", broj 50/18, 88/19, 39/20 i 100/21) NN 50/2018, (1003
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE PLINA KOJA OBUHVAĆA IZGRADNJU DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA PLINOVODA NA PODRUČJU OPĆINE JASENOVAC KOJI ĆE SE POVEZATI NA POSTOJEĆI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV («Narodne novine», broj 45/07) NN 45/2007, (1499
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA KRIZNOG STANJA U OPSKRBI PRIRODNIM PLINOM ("Narodne novine", broj 10/09) NN 10/2009, (222
ODLUKA O DOBAVLJAČU PLINA ZA OPSKRBLJIVAČE TARIFNIH KUPACA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 92/09) NN 92/2009, (2316
ODLUKA O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE PROIZVOĐAČ PRIRODNOG PLINA, PRIRODNI PLIN PROIZVEDEN NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE DUŽAN PRODAVATI OPSKRBLJIVAČU NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA („Narodne novine“, broj 29/14) NN 29/2014, (487
ODLUKA O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE OPSKRBLJIVAČ NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA DUŽAN PRODAVATI PLIN OPSKRBLJIVAČIMA U JAVNOJ USLUZI OPSKRBE PLINOM ZA KUPCE IZ KATEGORIJE KUĆANSTVO („Narodne novine“, broj 29/14) NN 29/2014, (488
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE PROSTORA ZA POTREBE PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU („Narodne novine“, broj 28/20) NN 28/2020, (650
ODLUKA O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE OPSKRBLJIVAČ NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA DUŽAN PRODAVATI PLIN OPSKRBLJIVAČIMA U JAVNOJ USLUZI OPSKRBE PLINOM ZA KUPCE IZ KATEGORIJE KUĆANSTVO („Narodne novine“, broj 18/17) NN 18/2017, (409
ODLUKA O CIJENI ZA DOBAVU PLINA DOBAVLJAČU PLINA ZA OPSKRBLJIVAČE TARIFNIH KUPACA („Narodne novine“, broj 49/12) NN 49/2012, (1170
ODLUKA O NAJVIŠOJ RAZINI CIJENE PLINA ZA POVLAŠTENE KUPCE („Narodne novine“, broj 75/12) NN 75/2012, (1751
ODLUKA O NAKNADI ZA ORGANIZIRANJE TRŽIŠTA PLINA („Narodne novine“, broj 23/16) NN 23/2016, (652
ODLUKA O ODREĐIVANJU OBVEZE PROIZVOĐAČU PRIRODNOG PLINA PRODAJE PRIRODNOG PLINA OPSKRBLJIVAČU NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA („Narodne novine“, broj 29/14) NN 29/2014, (490
ODLUKA O ODREĐIVANJU PRIORITETA PRILIKOM PROVOĐENJA POSTUPKA ZA RASPODJELU KAPACITETA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA OPSKRBLJIVAČU NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA („Narodne novine“, broj 29/14) NN 29/2014, (491
PRAVILNIK O POSTAJAMA ZA OPSKRBU PRIJEVOZNIH SREDSTAVA GORIVOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 93/98 i 116/07) NN 93/1998, (1255
PRAVILNIK O UKAPLJENOM NAFTNOM PLINU („Narodne novine“, broj 117/07) NN 117/2007, (3417
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA PRIRODNOG PLINA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 126/10, 128/11, 88/12 i 29/13) NN 126/2010, (3276
PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA OPSKRBU MOTORNIH VOZILA STLAČENIM PRIRODNIM PLINOM (SPP-om) („Narodne novine“, broj 134/09) NN 134/2009, (3258
TARIFNI SUSTAV ZA DOBAVU PRIRODNOG PLINA ZA TARIFNE KUPCE (“Narodne novine”, broj 99/02) NN 99/2002, (1640
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA SKLADIŠTENJE PLINA ("Narodne novine", broj 48/18) NN 48/2018, (924
PRILOZI I i II UZ TARIFNI SUSTAV ZA SKLADIŠTENJE PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI ("Narodne novine", broj 13/09) NN 13/2009, (304
PRAVILA O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA PLINA ("Narodne novine", broj 50/18) NN 50/2018, (1007
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENU OPSKRBU (UPT, „Narodne novine“, broj 108/20 i 20/22) NN 108/2020, (2152
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ("Narodne novine", broj 48/18) NN 48/2018, (923
TARIFNI SUSTAV ZA TRANSPORT PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 134/11 i 2/12) NN 134/2011, (2690
ODLUKA O PROVEDBI POSEBNE MJERE ZA UBLAŽAVANJE PORASTA CIJENA PRIRODNOG PLINA U KUĆANSTVIMA U 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 148/10) NN 148/2010, (3758
ODLUKA O FINANCIRANJU PRVE FAZE PROJEKTA PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU („Narodne novine“, broj 12/19) NN 12/2019, (239
ODLUKA O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE OPSKRBLJIVAČ NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA DUŽAN PRODAVATI PLIN OPSKRBLJIVAČIMA U JAVNOJ USLUZI OPSKRBE PLINOM ZA KUPCE IZ KATEGORIJE KUĆANSTVO („Narodne novine“, broj 27/16) NN 27/2016, (787
ODLUKA O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE PROIZVOĐAČ PRIRODNOG PLINA, PRIRODNI PLIN PROIZVEDEN NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE DUŽAN PRODAVATI OPSKRBLJIVAČU NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA („Narodne novine“, broj 27/16) NN 27/2016, (788
KRITERIJI ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IZGRADNJU I POGON IZRAVNOG PLINOVODA („Narodne novine“, broj 78/17) NN 78/2017, (1957
Toplinska energija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18 i 86/19) NN 80/2013, (1655
UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KONCESIJU ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE I KONCESIJU ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH OBJEKATA ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 01/14) NN 1/2014, (25
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU RASPODJELE I OBRAČUNU TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLINSKU ENERGIJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 99/14, 27/15 i 124/15) NN 99/2014, (1956
PRAVILNIK O IZRADI ANALIZE TROŠKOVA I KORISTI („Narodne novine“, broj 110/19) NN 110/2019, (2219
OPĆI UVJETI ZA ISPORUKU TOPLINSKE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 35/14 i 129/15) NN 35/2014, (629
METODOLOGIJU UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA PROIZVODNJU TOPLINSKE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 56/14) NN 56/2014, (1061
MREŽNA PRAVILA ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 35/14) NN 35/2014, (630
OPĆI UVJETI ZA OPSKRBU TOPLINSKOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 35/14) NN 35/2014, (628
Rudarstvo
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O RUDARSTVU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 56/13, 14/14 i 98/19) NN 56/2013, (1133
UREDBA O NOVČANOJ NAKNADI ZA KONCESIJU ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/14 i 57/20) NN 31/2014, (538
ZAKON O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA (UPT, "Narodne novine", broj 52/18, 52/19 I 30/21) NN 52/2018, (1024
UREDBA O NOVČANOJ NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA („Narodne novine“, broj 40/11) NN 40/2011, (943
UREDBA O PRIJENOSU ODOBRENJA ZA ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA I UGOVORA O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA („Narodne novine“, broj 126/11) NN 126/2011, (2535
UREDBA O NAKNADI ŠTETE PO OSNOVI OTUĐENJA MINERALNE SIROVINE („Narodne novine“, broj 55/19) NN 55/2019, (1044
UREDBA O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA („Narodne novine“, broj 25/20) NN 25/2020, (603
PODZAKONSKI AKT(I)
UREDBA O NAKNADI ŠTETE PO OSNOVI OTUĐENJA MINERALNE SIROVINE („Narodne novine“, broj 6/22) NN 6/2022, (51
ODLUKA O ODOBRENJU EKSPLOATACIJSKOG POLJA UGLJIKOVODIKA »IZABELA« (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 66/07 i 106/08) NN 66/2007, (2040
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SA-11« („Narodne novine“, broj 119/21) NN 119/2021, (2044
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SA-12« („Narodne novine“, broj 119/21) 111.111
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SA-12« („Narodne novine“, broj 119/21) NN 119/2021, (2045
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SA-08« („Narodne novine“, broj 136/21) 111.111
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »DR-04« („Narodne novine“, broj 136/21) 111.111
ODLUKA O ODOBRENJU EKSPLOATACIJSKOG POLJA UGLJIKOVODIKA GRUBIŠNO POLJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 27/07 i 29/08) NN 27/2007, (978
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SA-09« („Narodne novine“, broj 78/21) NN 78/2021, (1453
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PLAĆE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVE AGENCIJE ZA UGLJIKOVODIKE („Narodne novine“, broj 37/14) NN 37/2014, (652
ODLUKA O ODOBRENJU EKSPLOATACIJSKOG POLJA UGLJIKOVODIKA »PSP OKOLI« (“Narodne novine”, broj 155/08) NN 155/2008, (4219
ODLUKA O SADRŽAJU I UVJETIMA JAVNOG NADMETANJA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU I KRITERIJIMA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA („Narodne novine“, broj 40/14) NN 40/2014, (694
ODLUKA O ODOBRENJU EKSPLOATACIJSKOG POLJA UGLJIKOVODIKA »BAČKOVICA« (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 90/07 i 127/08) NN 90/2007, (2738
ODLUKA O SADRŽAJU I UVJETIMA JAVNOG NADMETANJA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU I KRITERIJIMA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA („Narodne novine“, broj 84/14) NN 84/2014, (1668
ODLUKA O PROVOĐENJU POSTUPKA IZDAVANJA DOZVOLA I OBJAVI JAVNOG NADMETANJA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU („Narodne novine“, broj 40/14) NN 40/2014, (695
PRAVILNIK O RUDARSKIM PROJEKTIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 43/20 i 48/20 - Ispravak) NN 43/2020, (900
PRAVILNIK O KATASTRU ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIONIH POLJA,TE O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE, ZBIRKE ISPRAVA I POPISA RUDARSKIH PODUZEĆA I SAMOSTALNIH PODUZETNIKA KOJIMA SU IZDANA ODOBRENJA ZA ISTRAŽIVANJA ILIEKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA (“Narodne novine”, broj 44/91) 182.801
PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI I RADNOM ISKUSTVU, NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA I PROVJERE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA U RUDARSTVU (“Narodne novine”, broj 21/92) NN 21/1992, (481
PRAVILNIK O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA (“Narodne novine”, broj 142/13) NN 142/2013, (3044
PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA ("Narodne novine", broj 95/18) NN 95/2018, (1846
PRAVILNIK O POSTUPKU OCJENE DOKUMENTACIJE O REZERVAMA MINERALNIH SIROVINA (“Narodne novine”, broj 150/13) NN 150/2013, (3175
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU REZERVI I EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA ("Narodne novine", broj 46/18) NN 46/2018, (885
PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA IZ RUDARSTVA („Narodne novine“, broj 83/20) NN 83/2020, (1557
PRAVILNIK O REZERVAMA ("Narodne novine", broj 95/18) NN 95/2018, (1848
PRAVILNIK O BITNIM TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA, SIGURNOSTI I ZAŠTITI PRI ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA IZ PODMORJA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 52/10) NN 52/2010, (1275
PRAVILNIK O TRAJNOM ZBRINJAVANJU UGLJIKOVA DIOKSIDA U GEOLOŠKIM STRUKTURAMA ("Narodne novine", broj 95/18) NN 95/2018, (1847
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU IZRADE RUDARSKO-GEOLOŠKIH STUDIJA („Narodne novine“, broj 142/13) NN 142/2013, (3042
PRAVILNIK O JEDINSTVENOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU MINERALNIH SIROVINA („Narodne novine“, broj 52/19) NN 52/2019, (1002
PRAVILNIK O GRAĐENJU NAFTNO-RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA ("Narodne novine", broj 95/18) NN 95/2018, (1845
PRAVILNIK O POSTUPANJU S VIŠKOM ISKOPA KOJI PREDSTAVLJA MINERALNU SIROVINU KOD IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA („Narodne novine“, broj 79/14) NN 79/2014, (1474
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava