Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Energetika (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ENERGIJI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10, 125/11 - Kazneni zakon i 120/12 - Zakon o energiji) 176.301
ZAKON O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA („Narodne novine“, broj 120/16) 176.303
UREDBA O USPOSTAVI SUSTAVA JAMSTVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 84/13, 20/14, 108/15 i 55/19) 176.306
ZAKON O ENERGIJI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18 - Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti) 176.302
UREDBA O IZDAVANJU ENERGETSKIH SUGLASNOSTI I UTVRĐIVANJU UVJETA I ROKOVA PRIKLJUČENJA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU ("Narodne novine", broj 7/18) 177.220
UREDBA O KRITERIJIMA ZA PLAĆANJE UMANJENE NAKNADE ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITU KOGENERACIJU („Narodne novine“, broj 57/20) 181.696
UREDBA O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 116/18 i 60/20) 181.694
UREDBA O UDJELU U NETO ISPORUČENOJ ELEKTRIČNOJ ENERGIJI POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA KOJEG SU OPSKRBLJIVAČI ELEKTRIČNE ENERGIJE DUŽNI PREUZETI OD OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 119/19) 181.695
UREDBA O KVOTAMA ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA („Narodne novine“, broj 57/20) 181.697
ZAKON O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ (P2009-065-w534) (UPT, „Narodne novine“, broj 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18 i 52/21) 111.111
ZAKON O REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18) 176.401
ZAKON O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI (UPT, „Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20 i 41/21) 111.111
ZAKON O JEDINSTVENOM NAČINU UTVRĐIVANJA, EVIDENTIRANJA I PRIKUPLJANJA PODATAKA O REZERVAMA MINERALNIH SIROVINA I PODZEMNIH VODA I O BILANCI TIH REZERVI („Službeni list“, broj 53/77, 24/86, 17/90 i „Narodne novine“, broj 53/91) 175.353
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O CENTRU ZA PRAĆENJE POSLOVANJA ENERGETSKOG SEKTORA I INVESTICIJA („Narodne novine“, broj 46/18) 175.354
ZAKON O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 100/15, 123/16, 131/17 i 111/18) 175.355
UREDBA O RAZDOBLJU ZA KOJE SE IZDAJE DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 50/09 i 105/09) 176.501
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAKNADI ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE („Narodne novine“, broj 87/17) 176.502
UREDBA O POSEBNOJ NAKNADI ZA OKOLIŠ ZBOG NESTAVLJANJA BIOGORIVA NA TRŽIŠTE I ZBOG NESMANJIVANJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA („Narodne novine“, broj 116/18) 176.503
UREDBA O KRITERIJIMA ZA STJECANJE STATUSA ZAŠTIĆENOG KUPCA U UVJETIMA KRIZNIH STANJA U OPSKRBI PLINOM („Narodne novine“, broj 65/15) 176.506
UREDBA O NAČINU USTROJAVANJA, SADRŽAJU I VOĐENJU REGISTRA INVESTICIJA („Narodne novine“, broj 87/12) 176.506
UREDBA O UGOVARANJU I PROVEDBI ENERGETSKE USLUGE U JAVNOM SEKTORU („Narodne novine“, broj 11/15) 176.505
UREDBA O KRITERIJIMA ZA STJECANJE STATUSA UGROŽENIH KUPACA ENERGIJE IZ UMREŽENIH SUSTAVA („Narodne novine“, broj 95/15) 176.506
PRAVILNIK O NAKNADI ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE („Narodne novine“, broj 28/06) 177.211
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O NAKNADI ZA ORGANIZIRANJE TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 94/07 i 38/12) 176.651
ODLUKA O INDIKATIVNIM IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA ("Narodne novine", broj 56/18) 177.216
PRAVILNIK O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU (UPT, „Narodne novine“, broj 88/17, 90/20, 1/21 - ispr. i 44/21) 111.111
PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN („Narodne novine“, broj 87/21) 111.110
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZDAVANJE ENERGETSKOG ODOBRENJA ZA PROIZVODNA POSTROJENJA (UPT, "Narodne novine", broj 5/20 i 97/21) 111.111
PRAVILNIK O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE, ENERGETSKI PREGLED ZGRADE I REDOVITI PREGLED SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (UPT, „Narodne novine“, broj 73/15, 133/15, 60/20 i 78/21) 111.111
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA "Narodne novine", broj 79/20 i 36/21 111.111
ODLUKA O CJENIKU NESTANDARDNIH USLUGA OPERATORA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN ("Narodne novine", broj 144/20) 111.111
MREŽNA PRAVILA PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (UPT, "Narodne novine", broj 50/18, 88/19, 36/20 i 100/21) 111.111
ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG TIJELA ZA SIGURNOST OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 34/21) 111.111
PRAVILNIK O ENERGETSKOM PREGLEDU ZA VELIKA PODUZEĆA (UPT, „Narodne novine“, broj 123/15, 5/20 i 97/21) 111.111
ODLUKA O POSTUPKU PROVJERE KRITERIJA ZA IZUZEĆE OD OBVEZE IZRADE ANALIZE KORISTI I TROŠKOVA PROIZVODNIH POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE KOJA SE KORISTE KOD VRŠNIH OPTEREĆENJA I POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU REZERVNE ELEKTRIČN („Narodne novine“, broj 153/13) 181.618
ODLUKA O INDIKATIVNIM IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA ("Narodne novine", broj 56/18) 177.219
PRAVILNIK O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Narodne novine", broj 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15 i 110/15) 176.751
ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REGULACIJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 155/08, 50/09, 103/09 i 21/12) 176.601
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA STATUT HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE („Narodne novine“, broj 97/07) 176.651
ODLUKA O UKIDANJU PRAVILNIKA O PODACIMA KOJE SU ENERGETSKI SUBJEKTI DUŽNI DOSTAVITI ZA REGULACIJU ENERGETSKIH DJELATNOSTI (“Narodne novine”, broj 1/08) 176.901
ODLUKA O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 49/12 i 134/15 - Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije) 176.902
ODLUKA O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI („Narodne novine“, broj 49/12) 176.902
ODLUKA O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, S IZNIMKOM ZA POVLAŠTENE KUPCE, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI ("Narodne novine", broj 103/09) 176.903
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE („Narodne novine“, broj 116/13 i 38/14) 176.902
ODLUKA O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI I TARIFNOM SUSTAVU ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM, S IZNIMKOM POVLAŠTENIH KUPACA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/08 i 90/08) 176.903
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA U 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 37/11) 181.625
ODLUKA O JEDINIČNOM IZNOSU NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 37/11) 181.626
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN – KRK ("Narodne novine", broj 79/09) 181.624
ODLUKA O NAKNADI ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITU KOGENERACIJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 87/17 i 57/20) 177.214
ODLUKA O JEDINIČNOM IZNOSU NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2012. GODINI („Narodne novine“, broj 123/11) 181.624
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA U 2012. GODINI („Narodne novine“, broj 132/11) 181.625
ODLUKA O JEDINIČNOM IZNOSU NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2014. GODINI („Narodne novine“, broj 141/13) 181.628
ODLUKA O JEDINIČNOM IZNOSU NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2013. GODINI („Narodne novine“, broj 121/12) 181.626
ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA RAZDVOJENOG RAČUNOVODSTVA ENERGETSKIH SUBJEKATA („Narodne novine“, broj 111/18) 181.628
ODLUKA O NAKNADI ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNOG KAPACITETA ZA REGULACIJSKO RAZDOBLJE 2017. – 2021. GODINA („Narodne novine“, broj 122/16) 181.629
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA U 2013. GODINI („Narodne novine“, broj 134/12) 181.627
ODLUKA O VISINI UDJELA IZ PRIHODA OD TROŠARINA KOJI SE IZDVAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2014. GODINI („Narodne novine“, broj 147/13) 181.628
PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI I VOĐENJU REGISTRA IZDANIH I ODUZETIH DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 88/15, 114/15 i 66/18) 176.701
PRAVILNIK O ENERGETSKOJ BILANCI (“Narodne novine”, broj 33/03) 176.801
PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVA­NJE IZNOSA NAKNADE ZA KORIŠTE­NJE PRIJENOSNE I DISTRIBUCIJSKE MREŽE (“Narodne novine”, broj 109/03) 177.001
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA („Narodne novine“, broj 79/20) 182.106
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 48/18 i 58/18 - Ispravak) 177.222
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU NOVIH KORISNIKA MREŽE I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE POSTOJEĆIH KORISNIKA MREŽE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 51/17, 31/18 i 104/20) 177.051
PRAVILNIK O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 88/14 i 20/15) 177.053
PRAVILNIK O MJERAMA ZA POTICANJE KORIŠTENJA BIOGORIVA U PRIJEVOZU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 42/10 i 119/18) 177.052
PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PRAĆENJE, MJERENJE I VERIFIKACIJU UŠTEDA ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI („Narodne novine“, broj 77/12) 177.058
PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZRAČUN I ODREĐIVANJE OKVIRNOG CILJA UŠTEDA ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI („Narodne novine“, broj 40/10) 177.052
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA NAZIVNIH IZMJENIČNIH NAPONA IZNAD 1 kV („Narodne novine“, broj 105/10) 177.053
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROSJEČNIH ENERGIJSKIH VRIJEDNOSTI GORIVA („Narodne novine“, broj 36/11) 177.054
PRAVILNIK O SUSTAVU IZOBRAZBE I CERTIFICIRANJA GRAĐEVINSKIH RADNIKA KOJI UGRAĐUJU DIJELOVE ZGRADE KOJI UTJEČU NA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU („Narodne novine“, broj 67/17) 177.213
PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSKIH PERILICA RUBLJA („Narodne novine“, broj 101/11) 177.059
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA ZA PRIJEVOZ („Narodne novine“, broj 91/11) 177.055
PRAVILNIK O ISKAZIVANJU POTROŠNJE ENERGIJE I OSTALIH RESURSA PROIZVODA, POVEZANIH S ENERGIJOM, POMOĆU OZNAKA I STANDARDIZIRANIH INFORMACIJA O PROIZVODU („Narodne novine“, broj 101/11) 177.056
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNOG KAPACITETA ("Narodne novine", broj 48/18) 177.057
PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 73/15 i 54/20) 177.058
PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KLIMA-UREĐAJA („Narodne novine“, broj 48/13) 177.058
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA ZA EKO-DIZAJN PROIZVODA POVEZANIH S ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 50/15) 177.059
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – FOTONAPONSKIH SUSTAVA („Narodne novine“, broj 56/15) 177.060
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – PLITKIH GEOTERMALNIH SUSTAVA I DIZALICA TOPLINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 56/15 i 12/17) 177.064
PRAVILNIK O SUSTAVU ZA PRAĆENJE, MJERENJE I VERIFIKACIJU UŠTEDA ENERGIJE („Narodne novine“, broj 33/20) 177.067
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – SOLARNIH TOPLINSKIH SUSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 33/15, 56/15 i 12/17) 177.063
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA PRIMJENE ZAHTJEVA ODRŽIVOSTI U PROIZVODNJI I KORIŠTENJU BIOGORIVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 83/13 i 118/18) 177.061
PRAVILNIK O SUSTAVNOM GOSPODARENJU ENERGIJOM U JAVNOM SEKTORU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/15 i 6/16) 177.062
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – MANJIH KOTLOVA I PEĆI NA BIOMASU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/15, 56/15 i 12/17) 177.065
PRAVILA O PROMJENI OPSKRBLJIVAČA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 56/15 i 33/17) 177.066
PRAVILNIK O ZAHTJEVIMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PROIZVODA POVEZANIH S ENERGIJOM U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE („Narodne novine“, broj 70/15) 177.066
PRAVILNIK O SUSTAVU OBVEZE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI („Narodne novine“, broj 41/19) 177.102
STRATEGIJA ENERGETSKOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 38/02) 177.101
PRAVILNIK O REGISTRU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE TE POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA („Narodne novine“, broj 87/19) 177.103
STATUT HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 99/07 i 137/08) 177.151
METODOLOGIJA ZA PRUŽANJE USLUGA URAVNOTEŽENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTROENEREGETSKOM SUSTAVU (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 133/06, 90/08, 70/09, 94/10 i 19/11) 177.151
STRATEGIJA ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 130/09) 177.152
TARIFNI SUSTAV ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, S IZNIMKOM ZA POVLAŠTENE KUPCE,BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 143/06 i 26/10) 177.161
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE (“Narodne novine”, broj 104/15) 177.171
TARIFNI SUSTAV ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 143/06 i 26/10) 177.181
TARIFNI SUSTAV ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, S IZNIMKOM POVLAŠTENIH KUPACA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 143/06, 26/10 i 34/10) 177.191
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA ("Narodne novine", broj 96/13) 177.194
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE CIJENA ZA OBRAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA („Narodne novine“, broj 121/13, 82/14 i 132/14) 177.193
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (Narodne novine“, broj 20/19) 177.194
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 133/14 i 127/19) 177.199
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA CIJENE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA PLINSKOG SUSTAVA („Narodne novine“, broj 49/16) 177.196
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENU OPSKRBU („Narodne novine“, broj 158/13) 177.197
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 56/14) 177.198
ODLUKA O USVAJANJU JAMSTVENOG PROGRAMA »ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA« HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE („Narodne novine“, broj 62/15) 177.200
METODOLOGIJA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA TOPLINSKU DISTRIBUCIJSKU MREŽU I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE („Narodne novine“, broj 42/16) 177.210
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 104/15) 177.208
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 104/15 i 84/16) 177.209
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA ("Narodne novine", broj 48/18 i 79/20) 177.211
PRAVILA ORGANIZIRANJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 107/19 i 36/20) 177.210
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG OKVIRA POLITIKE ZA USPOSTAVU INFRASTRUKTURE I RAZVOJ TRŽIŠTA ALTERNATIVNIH GORIVA U PROMETU („Narodne novine“, broj 34/17) 177.210
Električna energija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ELEKTROPRIVREDI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 31/90, 47/90, 61/91 - Zakono izmjenama zakona kojima su osnovana javna poduzeća, 26/93 – Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekr 177.201
ZAKON O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 22/13, 102/15, 68/18 i 52/19) 177.202
PODZAKONSKI AKT(I)
OPĆI UVJETE ZA KORIŠTENJE MREŽE I OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (UPT, „Narodne novine“, broj 104/20 i 80/21-ispr.) 111.111
ODLUKA O ODREĐIVANJU OBJEKATA, POSTROJENJA I UREĐAJA ZA KOJE SE NE MOŽE OBUSTAVITI ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 38/84) 177.401
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE PROSTORA KOJE KORISTE PROIZVODNA POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 84/13, 101/13 i 72/15) 177.501
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI HRVATSKOJ ELEKTROPRIVREDI d.d. ZA OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA "HRVATSKI NEZAVISNI OPERATOR SUSTAVA I TRŽIŠTA d.o.o." (“Narodne novine”, broj 1/02) 177.601
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE (“Narodne novine”, broj 52/06) 177.651
ODLUKA OODREĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠTENJE USLUGE TRANZITA ELEKTRIČNE ENERGIJE PRIJENOSNOM MREŽOM (“Narodne novine”, broj 40/07) 177.652
PRAVILNIK O VRSTAMA KVAROVA NA ELEKTROENERGETSKIM OBJEKTIMA I POSTROJENJIMA O KOJIMA SU ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA DUŽNE OBAVIJESTITI ELEKTROENERGETSKU INSPEKCIJU („Narodne novine“, broj 2/88) 177.701
PRAVILNIK O NORMIRANIM NAPONIMA ZA DISTRIBUCIJSKE NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE MREŽE I ELEKTRIČNU OPREMU (“Narodne novine”, broj 28/00) 177.801
PRAVILA O URAVNOTEŽENJU ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 133/06 i 135/11) 177.902
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR LOKACIJA ZA TERMOELEKTRANE I NUKLEARNE OBJEKTE (“Narodne novine”, broj 78/92) 178.001
OPĆI UVJETI ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 104/20) 178.101
UVJETI KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 37/17, 47/17 - Ispravak, 31/18 i 16/20) 178.353
TARIFNI SUSTAV ZA USLUGE ELEKTROENERGETSKIH DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU KAO JAVNE USLUGE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 101/02, 120/02, 129/02 i 98/05) 178.201
TARIFNI SUSTAV ZA USLUGE ENERGETSKIH DJELATNOSTI PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 57/06, 116/06 i 55/07) 178.202
POPIS ELEKTRANA, JEDINIČNI IZNOSI NADOKNADA, POPIS GRADOVA I OPĆINA NA ČIJEM PODRUČJU SU ELEKTRANE SMJEŠTENE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 99/98 i 107/98) 178.301
MREŽNA PRAVILA ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 36/06, 67/16 - Mrežna pravila prijenosnog sustava i 74/18 - Mrežna pravila distribucijskog sustava) 178.351
MREŽNA PRAVILA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ("Narodne novine", broj 74/18 i 52/20) 178.355
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE CIJENA ZA PRUŽANJE USLUGE URAVNOTEŽENJA („Narodne novine“, broj 85/15) 178.352
KRITERIJI ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IZGRADNJU I POGON IZRAVNIH VODOVA („Narodne novine“, broj 43/17) 178.353
Nafta i naftni derivati
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 19/14, 73/17 i 96/19) 181.401
ZAKON O PRIVATIZACIJI INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 32/02 i 21/19) 181.401
UREDBA O NAČINU UPLATE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA («Narodne novine», broj 85/06) 181.451
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2007. GODINU («Narodne novine» broj 8/07) 181.552
ODLUKA O IZNOSU TARIFA ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODOM ZA 2011. GODINU («Narodne novine», broj 53/11) 181.553
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2009. GODINU ("Narodne novine", broj 155/08) 181.558
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2007. GODINU (“Narodne novine”, broj 58/07) 181.554
ODLUKA O NAČINU PRODAJE, CIJENI, POSEBNIM POGODNOSTIMA, VREMENU PRODAJE I UVJETIMA PRODAJE DIONICA INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. ZAPOSLENICIMA I RANIJE ZAPOSLENIMA U DRUŠTVIMA KOJA ČINE INA GRUPU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 77/07, 94/07 i 104/07) 181.555
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2008. GODINU („Narodne novine“, broj 133/07) 181.555
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2008. GODINU (“Narodne novine”, broj 46/08) 181.557
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2009. GODINU („Narodne novine“, broj 48/09) 181.558
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 41/10) 181.561
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 155/09) 181.559
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 34/12) 181.563
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PLAĆE RAVNATELJA I ZAMJENIKA RAVNATELJA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 37/14) 181.563
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 132/11) 181.561
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IZMJENE STATUTA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 144/11) 181.562
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 145/12, 18/13, 62/13 i 109/13) 181.502
PRAVILNIK O PODACIMA KOJE SU ENERGETSKI SUBJEKTI DUŽNI DOSTAVLJATI MINISTARSTVU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 132/14, 16/15 i 127/19) 181.503
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI, NADZORU I PRIKUPLJANJU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HANDA-e I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 63/11) 138.104
TARIFNI SUSTAV ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODOM (“Narodne novine”, broj 39/07) 181.601
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2011. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 146/10 i 28/11) 138.105
ODLUKA O ODREĐIVANJU GODIŠNJE KOLIČINE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA KOJA SE SMIJE STAVLJATI U PROMET NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, A NE UDOVOLJAVA GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA I DRUGIM ZNAČAJKAMA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA („Narodne novine“, broj 154/11) 138.106
PRAVILNIK O IZRAČUNU PROSJEČNOG DNEVNOG NETO UVOZA, ODNOSNO UNOSA, PROSJEČNE DNEVNE POTROŠNJE I KOLIČINA ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 132/14) 138.107
PRAVILNIK O IZRAČUNU PROSJEČNOG DNEVNOG NETO UVOZA, PROSJEČNE DNEVNE POTROŠNJE I KOLIČINA OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 43/16 i 116/19) 138.109
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2011. GODINU („Narodne novine“, broj 33/11) 138.107
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 35/13) 138.108
STATUT HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 69/14) 181.601
PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 139/11) 487.305
PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2008. GODINU („Narodne novine“, broj 120/07) 487.302
PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 13/10) 487.303
PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2011. GODINU („Narodne novine“, broj 144/10) 487.304
PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 04/13) 487.305
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 08/14) 487.306
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2016. GODINU („Narodne novine“, broj 136/15) 487.307
PLAN INTERVENCIJE U SLUČAJU IZVANREDNOG POREMEĆAJA OPSKRBE TRŽIŠTA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA («Narodne novine», broj 111/12) 487.303
PLAN OSIGURANJA, DINAMIKE FORMIRANJA I ZANAVLJANJA OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, ORGANIZACIJE SKLADIŠTENJA I REGIONALNOG RASPOREDA („Narodne novine“, broj 149/09) 487.304
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 123/19) 487.308
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2015. GODINU („Narodne novine“, broj 10/15) 487.305
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2017. GODINU („Narodne novine“, broj 120/16) 487.306
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2019. GODINU („Narodne novine“, broj 13/19) 487.307
Nuklearna energija i zračenja
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI (“Narodne novine”, broj 173/03) 178.501
ZAKON O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 91/10 i 114/18) 178.511
ZAKON O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18) 178.601
ZAKON O FONDU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO („Narodne novine“, broj 107/07) 178.702
UREDBA O IZNOSU, ROKU I NAČINU UPLATE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO (“Narodne novine”, broj 155/08) 178.704
UREDBA O MJERAMA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA TE POSTUPANJIMA U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/18 i 70/20) 178.705
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG PROGRAMA PROVEDBE STRATEGIJE ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA, ISKORIŠTENIH IZVORA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine) („Narodne novine“, broj 100/18) 178.706
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O VREDNOVANJU LOKACIJE ZA NUKLEARNO POSTROJENJE (UPT, „Narodne novine“, broj /17 i 98/21) 111.111
PRAVILNIK O UVJETIMA NUKLEARNE SIGURNOSTI ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA GRADNJU NUKLEARNOG POSTROJENJA (UPT, „Narodne novine“, broj 36/16, 79/16 i 108/21) 111.111
PRAVILNIK O OVLAŠTENIM IZVRŠITELJIMA NA PODRUČJU NUKLEARNE SIGURNOSTI (UPT, «Narodne novine», broj 29/17 i 88/21) 111.111
PRAVILNIK O OVLAŠĆIVANJU STRUČNIH TEHNIČKIH SERVISA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI (UPT, "Narodne novine", broj 40/18 i 104/21) 111.111
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA SLUŽBENE ISKAZNICE I OBLIKU I SADRŽAJU ZNAČKE INSPEKTORA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST („Narodne novine“, broj 48/21) 111.111
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OPSEGU, NAČINU I UČESTALOSTI IZVJEŠĆIVANJA O POGONU NUKLEARNOG POSTROJENJA (UPT, „Narodne novine“, broj 94/17 i 96/21) 111.111
PRAVILNIK O UČESTALOSTI, SADRŽAJU, OPSEGU I NAČINU IZVOĐENJA POVREMENIH SIGURNOSNIH PREGLEDA NUKLEARNIH POSTROJENJA (UPT, „Narodne novine“, broj 94/17 i 103/21) 111.111
PRAVILNIK O STRUČNJACIMA ZA ZAŠTITU OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ("Narodne novine", broj 36/18) 179.538
PRAVILNIK O ZBRINJAVANJU RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISKORIŠTENIH IZVORA ("Narodne novine", broj 12/18) 178.703
ODLUKA O PRIMJENI STRANIH STANDARDA PRI ISPITIVANJU EFIKASNOSTI ZADRŽAVANJA MOLEKULARNOG I ORGANSKOG JODA NA IMPERGNIRANOME AKTIVNOM UGLJENU ZA FILTERE SPECIJALNE NAMJENE („Službeni list SFRJ“, broj 9/86) 178.801
ODLUKA O OSNIVANJU TEHNIČKOG POTPORNOG CENTRA KAO VODEĆE TEHNIČKE SKUPINE U SLUČAJU NUKLEARNE NESREĆE (“Narodne novine”, broj 157/98) 178.901
PRAVILNIK O SADRŽAJU TE UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU ODOBRAVANJA PLANA SANACIJE ("Narodne novine", broj 38/18) 178.651
PRAVILNIK O KONTROLI NUKLEARNOG MATERIJALA I POSEBNE OPREME («Narodne novine», broj 15/08) 179.531
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U MEDICINI I STOMATOLOGIJI (»Narodne novine«, broj 125/06) 179.601
PRAVILNIK O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA ("Narodne novine", broj 38/18) 179.701
PRAVILNIK O OBRAZOVANJU POTREBNOM ZA RUKOVANJE IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, PRIMJENU MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJE TEHNIČKIM PROCESIMA U NUKLEARNIM POSTROJENJIMA ("Narodne novine", broj 42/18) 179.801
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA S PROGRAMOM OSIGURANJA I ODRŽAVANJA KAKVOĆE ZAŠTITE TE PLANOM MJERA ZA SPRJEČAVANJE I OTKLANJANJE POSLJEDICA IZVANREDNOG DOGAĐAJA U CARINSKOJ UPRAVI (“Narodne novine”, broj 120/02) 180.101
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERAMA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI S IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ("Narodne novine", broj 53/18) 180.201
PRAVILNIK O TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE KOJI PROIZVODE OPTIČKO ZRAČENJE TE UVJETIMA I MJERAMA ZAŠTITE OD OPTIČKOG ZRAČENJA („Narodne novine“, broj 3/20) 180.301
PRAVILNIK O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 146/14, 59/16 - Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja i 31/19) 180.401
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM UVJETIMA IZLOŽENIH RADNIKA I OSOBA KOJE SE OBUČAVAJU ZA RAD U PODRUČJU IZLOŽENOSTI ("Narodne novine", broj 66/18) 180.501
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA DAVANJE OVLAŠTENJAPRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJESTRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE ODIONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 44/05) 180.601
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST („Narodne novine“, broj 125/15) 180.602
PRAVILNIK O OBAVJEŠĆIVANJU, REGISTRIRANJU I ODOBRENJIMA TE PROMETU IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ("Narodne novine", broj 54/18) 180.002
PRAVILNIK O POPISU STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, UVJETIMA KOJE TREBAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENI STRUČNI TEHNIČKI SERVISI I NAČINU OVLAŠĆIVANJA (“Narodne novine”, broj 77/07) 179.521
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU NADZORA PRILIKOM UVOZA ILI IZVOZA MATERIJALA ZA KOJI POSTOJI OPRAVDANA SUMNJA DA JE ONEČIŠĆEN RADIONUKLIDIMA ILI SADRŽI RADIOAKTIVNE IZVORE („Narodne novine“, broj 114/07) 179.522
PRAVILNIK O MJERAMA RADIOLOŠKE I FIZIČKE SIGURNOSTI IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA („Narodne novine“, broj 39/08) 179.523
PRAVILNIK O VISINI NAKNADA, VRSTAMA I VISINI DODATNIH TROŠKOVA TE NAČINU PLAĆANJA ZA POSLOVE KOJE OBAVLJA DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA ("Narodne novine", broj 89/09) 179.526
PRAVILNIK O PRAĆENJU STANJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU ("Narodne novine", broj 40/18) 179.525
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI RADNICI KOJI OBAVLJAJU POSLOVE S IZVORIMA NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA („Narodne novine“, broj 59/16) 179.524
PRAVILNIK O NUKLEARNOM OSIGURANJU („Narodne novine“, broj 38/18) 179.527
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE SUGLASNOSTI ZA POČETAK ILI PRESTANAK RADA ILI RAZGRADNJU NUKLEARNOG POSTROJENJA („Narodne novine“, broj 47/17) 179.535
PRAVILNIK O NADZORU I KONTROLI PREKOGRANIČNOG PRIJEVOZA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOG GORIVA („Narodne novine“, broj 11/13) 179.529
PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PLANA I PROGRAMA MJERA ZA SLUČAJ IZVANREDNOG DOGAĐAJA TE IZVJEŠĆIVANJA JAVNOSTI I NADLEŽNIH TIJELA („Narodne novine“, broj 123/12) 179.528
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA ("Narodne novine", broj 42/18) 179.529
PRAVILNIK O POPISU I SADRŽAJU DOKUMENATA ZA ODOBRENJE NUKLEARNIH DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 29/17) 179.531
PRAVILNIK O USPOSTAVI PROGRAMA OSIGURANJA KVALITETE U UPRAVLJANJU NUKLEARNIM POSTROJENJIMA („Narodne novine“, broj 29/17) 179.532
PRAVILNIK O IZVJEŠĆU O ANALIZI SIGURNOSTI ZA NUKLEARNA POSTROJENJA („Narodne novine“, broj 29/17) 179.533
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE SUGLASNOSTI ZA ODOBRENJE ZA POČETAK POKUSNOG RADA NUKLEARNOG POSTROJENJA („Narodne novine“, broj 29/17) 179.534
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE SUGLASNOSTI ZA POČETAK ILI PRESTANAK RADA ILI RAZGRADNJU NUKLEARNOG POSTROJENJA („Narodne novine“, broj 47/17) 179.535
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU PODUZEĆA "ECOTEC" D. O. O. ZAGREB ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITEOD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 47/91) 180.901
RJEŠENJE O OVLAŠĆIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA, KSAVERSKA CESTA 2, ZAGREB, ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 100/00) 181.001
RJEŠENJE O OVLAŠĆIVANJU INSTITUTA »RUĐER BOŠKOVIĆ«, BIJENIČKA CESTA 54, ZAGREB, ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 91/01) 181.101
STRATEGIJA ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA, ISKORIŠTENIH IZVORA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA („Narodne novine“, broj 125/14) 181.302
POPIS OVLAŠTENIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNIH ORDINACIJA MEDICINE RADA ZA OBAVLJANJE PREGLEDA OSOBA KOJE RADE S IZVORIMA IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 70/04) 181.301
Plin
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O TRŽIŠTU PLINA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 18/18 i 23/20) 181.601
ZAKON O TERMINALU ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN ("Narodne novine", broj 57/18) 181.764
UREDBA O STJECANJU POLOŽAJA POVLAŠTENIH KUPACA PLINA (“Narodne novine”, broj 101/04) 181.701
UREDBA O SIGURNOSTI OPSKRBE PRIRODNIM PLINOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 112/08, 92/09 i 153/09) 181.702
UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KONCESIJU ZA DISTRIBUCIJU PLINA I KONCESIJU ZA IZGRADNJU DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA („Narodne novine“, broj 31/14) 181.703
PODZAKONSKI AKT(I)
MREŽNA PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA (P2018-050-1009) (UPT, "Narodne novine", broj 50/18, 31/19, 89/19, 36/20 i 106/21) 111.111
PRAVILA KORIŠTENJA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA (UPT, "Narodne novine", broj 50/18, 26/20 i 58/21) 111.111
OPĆI UVJETI OPSKRBE PLINOM (UPT, "Narodne novine", broj 50/18, 88/19, 39/20 i 100/21) 111.111
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE PLINA KOJA OBUHVAĆA IZGRADNJU DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA PLINOVODA NA PODRUČJU OPĆINE JASENOVAC KOJI ĆE SE POVEZATI NA POSTOJEĆI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV («Narodne novine», broj 45/07) 181.751
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA KRIZNOG STANJA U OPSKRBI PRIRODNIM PLINOM ("Narodne novine", broj 10/09) 181.753
ODLUKA O DOBAVLJAČU PLINA ZA OPSKRBLJIVAČE TARIFNIH KUPACA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 92/09) 181.754
ODLUKA O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE PROIZVOĐAČ PRIRODNOG PLINA, PRIRODNI PLIN PROIZVEDEN NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE DUŽAN PRODAVATI OPSKRBLJIVAČU NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA („Narodne novine“, broj 29/14) 181.758
ODLUKA O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE OPSKRBLJIVAČ NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA DUŽAN PRODAVATI PLIN OPSKRBLJIVAČIMA U JAVNOJ USLUZI OPSKRBE PLINOM ZA KUPCE IZ KATEGORIJE KUĆANSTVO („Narodne novine“, broj 29/14) 181.759
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE PROSTORA ZA POTREBE PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU („Narodne novine“, broj 28/20) 181.761
ODLUKA O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE OPSKRBLJIVAČ NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA DUŽAN PRODAVATI PLIN OPSKRBLJIVAČIMA U JAVNOJ USLUZI OPSKRBE PLINOM ZA KUPCE IZ KATEGORIJE KUĆANSTVO („Narodne novine“, broj 18/17) 181.757
ODLUKA O CIJENI ZA DOBAVU PLINA DOBAVLJAČU PLINA ZA OPSKRBLJIVAČE TARIFNIH KUPACA („Narodne novine“, broj 49/12) 181.755
ODLUKA O NAJVIŠOJ RAZINI CIJENE PLINA ZA POVLAŠTENE KUPCE („Narodne novine“, broj 75/12) 181.756
ODLUKA O NAKNADI ZA ORGANIZIRANJE TRŽIŠTA PLINA („Narodne novine“, broj 23/16) 181.757
ODLUKA O ODREĐIVANJU OBVEZE PROIZVOĐAČU PRIRODNOG PLINA PRODAJE PRIRODNOG PLINA OPSKRBLJIVAČU NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA („Narodne novine“, broj 29/14) 181.762
ODLUKA O ODREĐIVANJU PRIORITETA PRILIKOM PROVOĐENJA POSTUPKA ZA RASPODJELU KAPACITETA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA OPSKRBLJIVAČU NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA („Narodne novine“, broj 29/14) 181.763
PRAVILNIK O POSTAJAMA ZA OPSKRBU PRIJEVOZNIH SREDSTAVA GORIVOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 93/98 i 116/07) 181.802
PRAVILNIK O UKAPLJENOM NAFTNOM PLINU („Narodne novine“, broj 117/07) 181.803
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA PRIRODNOG PLINA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 126/10, 128/11, 88/12 i 29/13) 181.804
PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA OPSKRBU MOTORNIH VOZILA STLAČENIM PRIRODNIM PLINOM (SPP-om) („Narodne novine“, broj 134/09) 181.805
TARIFNI SUSTAV ZA DOBAVU PRIRODNOG PLINA ZA TARIFNE KUPCE (“Narodne novine”, broj 99/02) 181.801
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA SKLADIŠTENJE PLINA ("Narodne novine", broj 48/18) 181.754
PRILOZI I i II UZ TARIFNI SUSTAV ZA SKLADIŠTENJE PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI ("Narodne novine", broj 13/09) 181.753
PRAVILA O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA PLINA ("Narodne novine", broj 50/18) 181.762
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENU OPSKRBU („Narodne novine“, broj 108/20) 181.760
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ("Narodne novine", broj 48/18) 182.110
TARIFNI SUSTAV ZA TRANSPORT PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 134/11 i 2/12) 182.106
ODLUKA O PROVEDBI POSEBNE MJERE ZA UBLAŽAVANJE PORASTA CIJENA PRIRODNOG PLINA U KUĆANSTVIMA U 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 148/10) 182.105
ODLUKA O FINANCIRANJU PRVE FAZE PROJEKTA PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU („Narodne novine“, broj 12/19) 182.111
ODLUKA O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE OPSKRBLJIVAČ NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA DUŽAN PRODAVATI PLIN OPSKRBLJIVAČIMA U JAVNOJ USLUZI OPSKRBE PLINOM ZA KUPCE IZ KATEGORIJE KUĆANSTVO („Narodne novine“, broj 27/16) 182.106
ODLUKA O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE PROIZVOĐAČ PRIRODNOG PLINA, PRIRODNI PLIN PROIZVEDEN NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE DUŽAN PRODAVATI OPSKRBLJIVAČU NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA („Narodne novine“, broj 27/16) 182.107
KRITERIJI ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IZGRADNJU I POGON IZRAVNOG PLINOVODA („Narodne novine“, broj 78/17) 181.758
Toplinska energija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18 i 86/19) 178.401
UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KONCESIJU ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE I KONCESIJU ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH OBJEKATA ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 01/14) 178.405
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU RASPODJELE I OBRAČUNU TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLINSKU ENERGIJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 99/14, 27/15 i 124/15) 178.432
PRAVILNIK O IZRADI ANALIZE TROŠKOVA I KORISTI („Narodne novine“, broj 110/19) 178.433
OPĆI UVJETI ZA ISPORUKU TOPLINSKE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 35/14 i 129/15) 178.431
METODOLOGIJU UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA PROIZVODNJU TOPLINSKE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 56/14) 178.451
MREŽNA PRAVILA ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 35/14) 178.433
OPĆI UVJETI ZA OPSKRBU TOPLINSKOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 35/14) 178.432
Rudarstvo
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O RUDARSTVU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 56/13, 14/14 i 98/19) 182.201
UREDBA O NOVČANOJ NAKNADI ZA KONCESIJU ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/14 i 57/20) 182.202
ZAKON O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA (P2018-052-w851) (UPT, "Narodne novine", broj 52/18, 52/19 I 30/21) 111.111
UREDBA O NOVČANOJ NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA („Narodne novine“, broj 40/11) 182.203
UREDBA O PRIJENOSU ODOBRENJA ZA ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA I UGOVORA O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA („Narodne novine“, broj 126/11) 182.205
UREDBA O NAKNADI ŠTETE PO OSNOVI OTUĐENJA MINERALNE SIROVINE („Narodne novine“, broj 55/19) 182.207
UREDBA O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA („Narodne novine“, broj 25/20) 182.206
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O ODOBRENJU EKSPLOATACIJSKOG POLJA UGLJIKOVODIKA »IZABELA« (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 66/07 i 106/08) 182.503
ODLUKA O ODOBRENJU EKSPLOATACIJSKOG POLJA UGLJIKOVODIKA GRUBIŠNO POLJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 27/07 i 29/08) 182.502
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PLAĆE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVE AGENCIJE ZA UGLJIKOVODIKE („Narodne novine“, broj 37/14) 118.804
ODLUKA O ODOBRENJU EKSPLOATACIJSKOG POLJA UGLJIKOVODIKA »PSP OKOLI« (“Narodne novine”, broj 155/08) 182.803
ODLUKA O SADRŽAJU I UVJETIMA JAVNOG NADMETANJA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU I KRITERIJIMA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA („Narodne novine“, broj 40/14) 182.503
ODLUKA O ODOBRENJU EKSPLOATACIJSKOG POLJA UGLJIKOVODIKA »BAČKOVICA« (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 90/07 i 127/08) 182.502
ODLUKA O SADRŽAJU I UVJETIMA JAVNOG NADMETANJA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU I KRITERIJIMA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA („Narodne novine“, broj 84/14) 182.505
ODLUKA O PROVOĐENJU POSTUPKA IZDAVANJA DOZVOLA I OBJAVI JAVNOG NADMETANJA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU („Narodne novine“, broj 40/14) 182.504
PRAVILNIK O RUDARSKIM PROJEKTIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 43/20 i 48/20 - Ispravak) 182.401
PRAVILNIK O KATASTRU ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIONIH POLJA,TE O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE, ZBIRKE ISPRAVA I POPISA RUDARSKIH PODUZEĆA I SAMOSTALNIH PODUZETNIKA KOJIMA SU IZDANA ODOBRENJA ZA ISTRAŽIVANJA ILIEKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA (“Narodne novine”, broj 44/91) 182.801
PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI I RADNOM ISKUSTVU, NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA I PROVJERE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA U RUDARSTVU (“Narodne novine”, broj 21/92) 182.901
PRAVILNIK O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA (“Narodne novine”, broj 142/13) 183.201
PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA ("Narodne novine", broj 95/18) 183.301
PRAVILNIK O POSTUPKU OCJENE DOKUMENTACIJE O REZERVAMA MINERALNIH SIROVINA (“Narodne novine”, broj 150/13) 183.401
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU REZERVI I EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA ("Narodne novine", broj 46/18) 182.208
PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA IZ RUDARSTVA („Narodne novine“, broj 83/20) 183.501
PRAVILNIK O REZERVAMA ("Narodne novine", broj 95/18) 182.209
PRAVILNIK O BITNIM TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA, SIGURNOSTI I ZAŠTITI PRI ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA IZ PODMORJA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 52/10) 183.601
PRAVILNIK O TRAJNOM ZBRINJAVANJU UGLJIKOVA DIOKSIDA U GEOLOŠKIM STRUKTURAMA ("Narodne novine", broj 95/18) 183.602
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU IZRADE RUDARSKO-GEOLOŠKIH STUDIJA („Narodne novine“, broj 142/13) 183.603
PRAVILNIK O JEDINSTVENOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU MINERALNIH SIROVINA („Narodne novine“, broj 52/19) 183.605
PRAVILNIK O GRAĐENJU NAFTNO-RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA ("Narodne novine", broj 95/18) 183.607
PRAVILNIK O POSTUPANJU S VIŠKOM ISKOPA KOJI PREDSTAVLJA MINERALNU SIROVINU KOD IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA („Narodne novine“, broj 79/14) 183.608
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID