Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Energetika (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ENERGIJI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10, 125/11 - Kazneni zakon i 120/12 - Zakon o energiji) 176.301
ZAKON O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA („Narodne novine“, broj 120/16) 176.303
UREDBA O USPOSTAVI SUSTAVA JAMSTVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 84/13, 20/14, 108/15 i 55/19) 176.306
ZAKON O ENERGIJI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18 - Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti) 176.302
UREDBA O IZDAVANJU ENERGETSKIH SUGLASNOSTI I UTVRĐIVANJU UVJETA I ROKOVA PRIKLJUČENJA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU ("Narodne novine", broj 7/18) 177.220
UREDBA O KRITERIJIMA ZA PLAĆANJE UMANJENE NAKNADE ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITU KOGENERACIJU („Narodne novine“, broj 57/20) 181.696
UREDBA O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 116/18 i 60/20) 181.694
UREDBA O UDJELU U NETO ISPORUČENOJ ELEKTRIČNOJ ENERGIJI POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA KOJEG SU OPSKRBLJIVAČI ELEKTRIČNE ENERGIJE DUŽNI PREUZETI OD OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 119/19) 181.695
UREDBA O KVOTAMA ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA („Narodne novine“, broj 57/20) 181.697
ZAKON O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ (P2009-065-w534) (UPT, „Narodne novine“, broj 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18 i 52/21) 111.111
ZAKON O REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18) 176.401
ZAKON O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI (UPT, „Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20 i 41/21) 111.111
ZAKON O JEDINSTVENOM NAČINU UTVRĐIVANJA, EVIDENTIRANJA I PRIKUPLJANJA PODATAKA O REZERVAMA MINERALNIH SIROVINA I PODZEMNIH VODA I O BILANCI TIH REZERVI („Službeni list“, broj 53/77, 24/86, 17/90 i „Narodne novine“, broj 53/91) 175.353
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O CENTRU ZA PRAĆENJE POSLOVANJA ENERGETSKOG SEKTORA I INVESTICIJA („Narodne novine“, broj 46/18) 175.354
ZAKON O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 100/15, 123/16, 131/17 i 111/18) 175.355
UREDBA O RAZDOBLJU ZA KOJE SE IZDAJE DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 50/09 i 105/09) 176.501
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAKNADI ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE („Narodne novine“, broj 87/17) 176.502
UREDBA O POSEBNOJ NAKNADI ZA OKOLIŠ ZBOG NESTAVLJANJA BIOGORIVA NA TRŽIŠTE I ZBOG NESMANJIVANJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA („Narodne novine“, broj 116/18) 176.503
UREDBA O KRITERIJIMA ZA STJECANJE STATUSA ZAŠTIĆENOG KUPCA U UVJETIMA KRIZNIH STANJA U OPSKRBI PLINOM („Narodne novine“, broj 65/15) 176.506
UREDBA O NAČINU USTROJAVANJA, SADRŽAJU I VOĐENJU REGISTRA INVESTICIJA („Narodne novine“, broj 87/12) 176.506
UREDBA O UGOVARANJU I PROVEDBI ENERGETSKE USLUGE U JAVNOM SEKTORU („Narodne novine“, broj 11/15) 176.505
UREDBA O KRITERIJIMA ZA STJECANJE STATUSA UGROŽENIH KUPACA ENERGIJE IZ UMREŽENIH SUSTAVA („Narodne novine“, broj 95/15) 176.506
PRAVILNIK O NAKNADI ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE („Narodne novine“, broj 28/06) 177.211
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O NAKNADI ZA ORGANIZIRANJE TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 94/07 i 38/12) 176.651
ODLUKA O INDIKATIVNIM IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA ("Narodne novine", broj 56/18) 177.216
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA PROIZVODNJU TOPLINSKE ENERGIJE ZA CENTRALNE TOPLINSKE SUSTAVE DUBRAVA, VELIKA GORICA I SAMOBOR ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., MIŠEVEČKA 15A, ZAGREB („Narodne novine“, broj 105/14) 181.559
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ("Narodne novine", broj 114/17) 177.215
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2018. GODINE („Narodne novine“, broj 127/17) 177.217
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. KOLOVOZA DO 31. PROSINCA 2018. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2019. ("Narodne novine", broj 60/18) 177.223
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2021. („Narodne novine“, broj 28/21 i 33/21) 111.111
PRAVILNIK O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU (UPT, „Narodne novine“, broj 88/17, 90/20, 1/21 - ispr. i 44/21) 111.111
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA USLUGE ENERGETSKIH DJELATNOSTI PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP – TOPLINARSTVO d.o.o., MIŠEVEČKA 15A, ZAGREB, U GRADU ZAPREŠIĆU („Narodne novine“, broj 134/12) 181.611
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE ZA CENTRALNE TOPLINSKE SUSTAVE U GRADOVIMA ZAGREB, OSIJEK I SISAK ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP – TOPLINARSTVO d.o.o., MIŠEVEČKA 15A, ZAGREB („Narodne novine“, broj 105/14) 181.615
PRAVILNIK O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE, ENERGETSKI PREGLED ZGRADE I REDOVITI PREGLED SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (UPT, „Narodne novine“, broj 73/15, 133/15, 60/20 i 78/21) 111.111
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA "Narodne novine", broj 79/20 i 36/21 111.111
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA USLUGE ENERGETSKIH DJELATNOSTI PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM ZA ENERGETSKI SUBJEKT GRIJANJE VARAŽDIN d.o.o., MEĐIMURSKA 31, VARAŽDIN, U GRADU VARAŽDINU („Narodne novine“, broj 12/13) 181.616
ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG TIJELA ZA SIGURNOST OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 34/21) 111.111
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 65/21) 111.111
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA USLUGE ENERGETSKIH DJELATNOSTI PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM ZA ENERGETSKI SUBJEKT GTG VINKOVCI d.o.o., KRALJA ZVONIMIRA 1, VINKOVCI, U GRADU VINKOVCI („Narodne novine“, broj 26/13) 181.617
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA PROIZVODNJU TOPLINSKE ENERGIJE ZA CENTRALNE TOPLINSKE SUSTAVE U GRADOVIMA ZAGREB, OSIJEK I SISAK ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP – PROIZVODNJA d.o.o., ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB („Narodne novine“, broj 105/14) 181.619
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE ZA CENTRALNI TOPLINSKI SUSTAV KARLOVAC ZA ENERGETSKI SUBJEKT GRADSKA TOPLANA d.o.o., TINA UJEVIĆA 7, KARLOVAC („Narodne novine“, broj 105/14) 181.619
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE ZA CENTRALNE TOPLINSKE SUSTAVE DUBRAVA, VELIKA GORICA I SAMOBOR ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP – TOPLINARSTVO d.o.o., MIŠEVEČKA 15A, ZAGREB („Narodne novine“, broj 105/14) 181.621
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA PROIZVODNJU TOPLINSKE ENERGIJE ZA CENTRALNI TOPLINSKI SUSTAV SLAVONIJA ZA ENERGETSKI SUBJEKT BROD-PLIN d.o.o., TOME SKALICE 4, SLAVONSKI BROD („Narodne novine“, broj 105/14) 181.622
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA PROIZVODNJU TOPLINSKE ENERGIJE ZA CENTRALNE TOPLINSKE SUSTAVE GORNJA VEŽICA, VOJAK I KRNJEVO ZA ENERGETSKI SUBJEKT ENERGO d.o.o., DOLAC 14/I, RIJEKA („Narodne novine“, broj 105/14) 181.626
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA PROIZVODNJU TOPLINSKE ENERGIJE ZA CENTRALNE TOPLINSKE SUSTAVE BOROVO NASELJE I OLAJNICA ZA ENERGETSKI SUBJEKT TEHNOSTAN d.o.o., DR. FRANJE TUĐMANA 23, VUKOVAR („Narodne novine“, broj 105/14) 181.624
ODLUKA O POSTUPKU PROVJERE KRITERIJA ZA IZUZEĆE OD OBVEZE IZRADE ANALIZE KORISTI I TROŠKOVA PROIZVODNIH POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE KOJA SE KORISTE KOD VRŠNIH OPTEREĆENJA I POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU REZERVNE ELEKTRIČN („Narodne novine“, broj 153/13) 181.618
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA PROIZVODNJU TOPLINSKE ENERGIJE ZA CENTRALNI TOPLINSKI SUSTAV KARLOVAC ZA ENERGETSKI SUBJEKT GRADSKA TOPLANA d.o.o., TINA UJEVIĆA 7, KARLOVAC („Narodne novine“, broj 105/14) 181.628
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZDAVANJE ENERGETSKOG ODOBRENJA ZA PROIZVODNA POSTROJENJA ("Narodne novine", broj 5/20) 176.651
ODLUKA O INDIKATIVNIM IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA ("Narodne novine", broj 56/18) 177.219
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA („Narodne novine“, broj 127/17) 177.218
PRAVILNIK O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Narodne novine", broj 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15 i 110/15) 176.751
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ("Narodne novine", broj 50/18) 177.221
ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REGULACIJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 155/08, 50/09, 103/09 i 21/12) 176.601
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA STATUT HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE („Narodne novine“, broj 97/07) 176.651
ODLUKA O UKIDANJU PRAVILNIKA O PODACIMA KOJE SU ENERGETSKI SUBJEKTI DUŽNI DOSTAVITI ZA REGULACIJU ENERGETSKIH DJELATNOSTI (“Narodne novine”, broj 1/08) 176.901
ODLUKA O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 49/12 i 134/15 - Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije) 176.902
ODLUKA O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI („Narodne novine“, broj 49/12) 176.902
ODLUKA O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, S IZNIMKOM ZA POVLAŠTENE KUPCE, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI ("Narodne novine", broj 103/09) 176.903
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE („Narodne novine“, broj 116/13 i 38/14) 176.902
ODLUKA O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI I TARIFNOM SUSTAVU ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM, S IZNIMKOM POVLAŠTENIH KUPACA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/08 i 90/08) 176.903
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA (Narodne novine“, broj 158/13) 181.558
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA („Narodne novine“, broj 111/18) 181.622
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA USLUGE ENERGETSKIH DJELATNOSTI PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM ZA ENERGETSKI SUBJEKT PLIN VTC d.o.o., F. RUSANA 2, VIROVITICA, U GRADU VIROVITICI („Narodne novine“, broj 102/13) 181.623
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA SKLADIŠTENJE PLINA (“Narodne novine”, broj 122/16) 181.623
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA U 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 37/11) 181.625
ODLUKA O JEDINIČNOM IZNOSU NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 37/11) 181.626
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN – KRK ("Narodne novine", broj 79/09) 181.624
ODLUKA O NAKNADI ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITU KOGENERACIJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 87/17 i 57/20) 177.214
ODLUKA O JEDINIČNOM IZNOSU NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2012. GODINI („Narodne novine“, broj 123/11) 181.624
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA U 2012. GODINI („Narodne novine“, broj 132/11) 181.625
ODLUKA O JEDINIČNOM IZNOSU NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2014. GODINI („Narodne novine“, broj 141/13) 181.628
ODLUKA O JEDINIČNOM IZNOSU NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2013. GODINI („Narodne novine“, broj 121/12) 181.626
ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA RAZDVOJENOG RAČUNOVODSTVA ENERGETSKIH SUBJEKATA („Narodne novine“, broj 111/18) 181.628
ODLUKA O NAKNADI ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNOG KAPACITETA ZA REGULACIJSKO RAZDOBLJE 2017. – 2021. GODINA („Narodne novine“, broj 122/16) 181.629
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA U 2013. GODINI („Narodne novine“, broj 134/12) 181.627
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 25/19) 181.694
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 82/19) 181.694
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE („Narodne novine“, broj 149/14) 181.631
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 28/20) 181.628
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 68/20) 181.629
ODLUKA O VISINI UDJELA IZ PRIHODA OD TROŠARINA KOJI SE IZDVAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2014. GODINI („Narodne novine“, broj 147/13) 181.628
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 109/16) 181.692
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 102/18) 181.693
PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI I VOĐENJU REGISTRA IZDANIH I ODUZETIH DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 88/15, 114/15 i 66/18) 176.701
PRAVILNIK O ENERGETSKOJ BILANCI (“Narodne novine”, broj 33/03) 176.801
PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVA­NJE IZNOSA NAKNADE ZA KORIŠTE­NJE PRIJENOSNE I DISTRIBUCIJSKE MREŽE (“Narodne novine”, broj 109/03) 177.001
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA („Narodne novine“, broj 79/20) 182.106
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 48/18 i 58/18 - Ispravak) 177.222
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU NOVIH KORISNIKA MREŽE I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE POSTOJEĆIH KORISNIKA MREŽE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 51/17, 31/18 i 104/20) 177.051
PRAVILNIK O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 88/14 i 20/15) 177.053
PRAVILNIK O MJERAMA ZA POTICANJE KORIŠTENJA BIOGORIVA U PRIJEVOZU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 42/10 i 119/18) 177.052
PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PRAĆENJE, MJERENJE I VERIFIKACIJU UŠTEDA ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI („Narodne novine“, broj 77/12) 177.058
PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZRAČUN I ODREĐIVANJE OKVIRNOG CILJA UŠTEDA ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI („Narodne novine“, broj 40/10) 177.052
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA NAZIVNIH IZMJENIČNIH NAPONA IZNAD 1 kV („Narodne novine“, broj 105/10) 177.053
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROSJEČNIH ENERGIJSKIH VRIJEDNOSTI GORIVA („Narodne novine“, broj 36/11) 177.054
PRAVILNIK O SUSTAVU IZOBRAZBE I CERTIFICIRANJA GRAĐEVINSKIH RADNIKA KOJI UGRAĐUJU DIJELOVE ZGRADE KOJI UTJEČU NA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU („Narodne novine“, broj 67/17) 177.213
PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSKIH PERILICA RUBLJA („Narodne novine“, broj 101/11) 177.059
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA ZA PRIJEVOZ („Narodne novine“, broj 91/11) 177.055
PRAVILNIK O ISKAZIVANJU POTROŠNJE ENERGIJE I OSTALIH RESURSA PROIZVODA, POVEZANIH S ENERGIJOM, POMOĆU OZNAKA I STANDARDIZIRANIH INFORMACIJA O PROIZVODU („Narodne novine“, broj 101/11) 177.056
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNOG KAPACITETA ("Narodne novine", broj 48/18) 177.057
PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 73/15 i 54/20) 177.058
PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KLIMA-UREĐAJA („Narodne novine“, broj 48/13) 177.058
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA ZA EKO-DIZAJN PROIZVODA POVEZANIH S ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 50/15) 177.059
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – FOTONAPONSKIH SUSTAVA („Narodne novine“, broj 56/15) 177.060
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – PLITKIH GEOTERMALNIH SUSTAVA I DIZALICA TOPLINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 56/15 i 12/17) 177.064
PRAVILNIK O SUSTAVU ZA PRAĆENJE, MJERENJE I VERIFIKACIJU UŠTEDA ENERGIJE („Narodne novine“, broj 33/20) 177.067
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – SOLARNIH TOPLINSKIH SUSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 33/15, 56/15 i 12/17) 177.063
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA PRIMJENE ZAHTJEVA ODRŽIVOSTI U PROIZVODNJI I KORIŠTENJU BIOGORIVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 83/13 i 118/18) 177.061
PRAVILNIK O SUSTAVNOM GOSPODARENJU ENERGIJOM U JAVNOM SEKTORU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/15 i 6/16) 177.062
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – MANJIH KOTLOVA I PEĆI NA BIOMASU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/15, 56/15 i 12/17) 177.065
PRAVILA O PROMJENI OPSKRBLJIVAČA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 56/15 i 33/17) 177.066
PRAVILNIK O ZAHTJEVIMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PROIZVODA POVEZANIH S ENERGIJOM U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE („Narodne novine“, broj 70/15) 177.066
PRAVILNIK O ENERGETSKOM PREGLEDU ZA VELIKA PODUZEĆA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 123/15 i 5/20) 177.067
PRAVILNIK O SUSTAVU OBVEZE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI („Narodne novine“, broj 41/19) 177.102
STRATEGIJA ENERGETSKOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 38/02) 177.101
PRAVILNIK O REGISTRU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE TE POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA („Narodne novine“, broj 87/19) 177.103
STATUT HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 99/07 i 137/08) 177.151
METODOLOGIJA ZA PRUŽANJE USLUGA URAVNOTEŽENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTROENEREGETSKOM SUSTAVU (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 133/06, 90/08, 70/09, 94/10 i 19/11) 177.151
STRATEGIJA ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 130/09) 177.152
TARIFNI SUSTAV ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, S IZNIMKOM ZA POVLAŠTENE KUPCE,BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 143/06 i 26/10) 177.161
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE (“Narodne novine”, broj 104/15) 177.171
TARIFNI SUSTAV ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 143/06 i 26/10) 177.181
TARIFNI SUSTAV ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, S IZNIMKOM POVLAŠTENIH KUPACA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 143/06, 26/10 i 34/10) 177.191
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA ("Narodne novine", broj 96/13) 177.194
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE CIJENA ZA OBRAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA („Narodne novine“, broj 121/13, 82/14 i 132/14) 177.193
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (Narodne novine“, broj 20/19) 177.194
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 133/14 i 127/19) 177.199
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 56/15) 177.200
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA CIJENE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA PLINSKOG SUSTAVA („Narodne novine“, broj 49/16) 177.196
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENU OPSKRBU („Narodne novine“, broj 158/13) 177.197
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 56/14) 177.198
MREŽNA PRAVILA PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 50/18, 88/19 i 36/20) 177.200
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA 2015. GODINU (''Narodne novine'', broj 155/14) 177.199
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 112/18) 177.202
ODLUKA O USVAJANJU JAMSTVENOG PROGRAMA »ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA« HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE („Narodne novine“, broj 62/15) 177.200
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE („Narodne novine“, broj 63/15) 177.201
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 112/18) 177.203
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 134/15) 177.205
METODOLOGIJA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA TOPLINSKU DISTRIBUCIJSKU MREŽU I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE („Narodne novine“, broj 42/16) 177.210
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 104/15) 177.208
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 104/15 i 84/16) 177.209
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA ("Narodne novine", broj 48/18 i 79/20) 177.211
PRAVILA ORGANIZIRANJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 107/19 i 36/20) 177.210
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG OKVIRA POLITIKE ZA USPOSTAVU INFRASTRUKTURE I RAZVOJ TRŽIŠTA ALTERNATIVNIH GORIVA U PROMETU („Narodne novine“, broj 34/17) 177.210
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA 2016. GODINU („Narodne novine“, broj 137/15) 177.207
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 131/20) 177.212
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 59/19) 177.213
Električna energija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ELEKTROPRIVREDI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 31/90, 47/90, 61/91 - Zakono izmjenama zakona kojima su osnovana javna poduzeća, 26/93 – Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekr 177.201
ZAKON O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 22/13, 102/15, 68/18 i 52/19) 177.202
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 24/21) 111.111
OPĆI UVJETE ZA KORIŠTENJE MREŽE I OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (UPT, „Narodne novine“, broj 104/20 i 80/21-ispr.) 111.111
ODLUKA O ODREĐIVANJU OBJEKATA, POSTROJENJA I UREĐAJA ZA KOJE SE NE MOŽE OBUSTAVITI ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 38/84) 177.401
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE PROSTORA KOJE KORISTE PROIZVODNA POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 84/13, 101/13 i 72/15) 177.501
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI HRVATSKOJ ELEKTROPRIVREDI d.d. ZA OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA "HRVATSKI NEZAVISNI OPERATOR SUSTAVA I TRŽIŠTA d.o.o." (“Narodne novine”, broj 1/02) 177.601
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE (“Narodne novine”, broj 52/06) 177.651
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 98/20) 177.653
ODLUKA OODREĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠTENJE USLUGE TRANZITA ELEKTRIČNE ENERGIJE PRIJENOSNOM MREŽOM (“Narodne novine”, broj 40/07) 177.652
PRAVILNIK O VRSTAMA KVAROVA NA ELEKTROENERGETSKIM OBJEKTIMA I POSTROJENJIMA O KOJIMA SU ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA DUŽNE OBAVIJESTITI ELEKTROENERGETSKU INSPEKCIJU („Narodne novine“, broj 2/88) 177.701
PRAVILNIK O NORMIRANIM NAPONIMA ZA DISTRIBUCIJSKE NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE MREŽE I ELEKTRIČNU OPREMU (“Narodne novine”, broj 28/00) 177.801
PRAVILA O URAVNOTEŽENJU ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 133/06 i 135/11) 177.902
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR LOKACIJA ZA TERMOELEKTRANE I NUKLEARNE OBJEKTE (“Narodne novine”, broj 78/92) 178.001
OPĆI UVJETI ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 104/20) 178.101
UVJETI KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 37/17, 47/17 - Ispravak, 31/18 i 16/20) 178.353
TARIFNI SUSTAV ZA USLUGE ELEKTROENERGETSKIH DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU KAO JAVNE USLUGE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 101/02, 120/02, 129/02 i 98/05) 178.201
TARIFNI SUSTAV ZA USLUGE ENERGETSKIH DJELATNOSTI PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 57/06, 116/06 i 55/07) 178.202
POPIS ELEKTRANA, JEDINIČNI IZNOSI NADOKNADA, POPIS GRADOVA I OPĆINA NA ČIJEM PODRUČJU SU ELEKTRANE SMJEŠTENE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 99/98 i 107/98) 178.301
MREŽNA PRAVILA ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 36/06, 67/16 - Mrežna pravila prijenosnog sustava i 74/18 - Mrežna pravila distribucijskog sustava) 178.351
MREŽNA PRAVILA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ("Narodne novine", broj 74/18 i 52/20) 178.355
MREŽNA PRAVILA PRIJENOSNOG SUSTAVA („Narodne novine“, broj 67/17) 178.354
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE CIJENA ZA PRUŽANJE USLUGE URAVNOTEŽENJA („Narodne novine“, broj 85/15) 178.352
KRITERIJI ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IZGRADNJU I POGON IZRAVNIH VODOVA („Narodne novine“, broj 43/17) 178.353
Nafta i naftni derivati
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 19/14, 73/17 i 96/19) 181.401
ZAKON O PRIVATIZACIJI INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 32/02 i 21/19) 181.401
UREDBA O NAČINU UPLATE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA («Narodne novine», broj 85/06) 181.451
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2007. GODINU («Narodne novine» broj 8/07) 181.552
ODLUKA O IZNOSU TARIFA ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODOM ZA 2011. GODINU («Narodne novine», broj 53/11) 181.553
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2009. GODINU ("Narodne novine", broj 155/08) 181.558
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2007. GODINU (“Narodne novine”, broj 58/07) 181.554
ODLUKA O NAČINU PRODAJE, CIJENI, POSEBNIM POGODNOSTIMA, VREMENU PRODAJE I UVJETIMA PRODAJE DIONICA INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. ZAPOSLENICIMA I RANIJE ZAPOSLENIMA U DRUŠTVIMA KOJA ČINE INA GRUPU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 77/07, 94/07 i 104/07) 181.555
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2008. GODINU („Narodne novine“, broj 133/07) 181.555
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2008. GODINU (“Narodne novine”, broj 46/08) 181.557
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2009. GODINU („Narodne novine“, broj 48/09) 181.558
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 41/10) 181.561
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 155/09) 181.559
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 34/12) 181.563
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PLAĆE RAVNATELJA I ZAMJENIKA RAVNATELJA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 37/14) 181.563
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 132/11) 181.561
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IZMJENE STATUTA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 144/11) 181.562
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 145/12, 18/13, 62/13 i 109/13) 181.502
PRAVILNIK O PODACIMA KOJE SU ENERGETSKI SUBJEKTI DUŽNI DOSTAVLJATI MINISTARSTVU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 132/14, 16/15 i 127/19) 181.503
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI, NADZORU I PRIKUPLJANJU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HANDA-e I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 63/11) 138.104
TARIFNI SUSTAV ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODOM (“Narodne novine”, broj 39/07) 181.601
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2011. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 146/10 i 28/11) 138.105
ODLUKA O ODREĐIVANJU GODIŠNJE KOLIČINE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA KOJA SE SMIJE STAVLJATI U PROMET NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, A NE UDOVOLJAVA GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA I DRUGIM ZNAČAJKAMA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA („Narodne novine“, broj 154/11) 138.106
PRAVILNIK O IZRAČUNU PROSJEČNOG DNEVNOG NETO UVOZA, ODNOSNO UNOSA, PROSJEČNE DNEVNE POTROŠNJE I KOLIČINA ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 132/14) 138.107
PRAVILNIK O IZRAČUNU PROSJEČNOG DNEVNOG NETO UVOZA, PROSJEČNE DNEVNE POTROŠNJE I KOLIČINA OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 43/16 i 116/19) 138.109
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2011. GODINU („Narodne novine“, broj 33/11) 138.107
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 35/13) 138.108
STATUT HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 69/14) 181.601
PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 139/11) 487.305
PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2008. GODINU („Narodne novine“, broj 120/07) 487.302
PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 13/10) 487.303
PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2011. GODINU („Narodne novine“, broj 144/10) 487.304
PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 04/13) 487.305
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 08/14) 487.306
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2016. GODINU („Narodne novine“, broj 136/15) 487.307
PLAN INTERVENCIJE U SLUČAJU IZVANREDNOG POREMEĆAJA OPSKRBE TRŽIŠTA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA («Narodne novine», broj 111/12) 487.303
PLAN OSIGURANJA, DINAMIKE FORMIRANJA I ZANAVLJANJA OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, ORGANIZACIJE SKLADIŠTENJA I REGIONALNOG RASPOREDA („Narodne novine“, broj 149/09) 487.304
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 123/19) 487.308
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2015. GODINU („Narodne novine“, broj 10/15) 487.305
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2017. GODINU („Narodne novine“, broj 120/16) 487.306
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2019. GODINU („Narodne novine“, broj 13/19) 487.307
Nuklearna energija i zračenja
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI (“Narodne novine”, broj 173/03) 178.501
ZAKON O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 91/10 i 114/18) 178.511
ZAKON O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18) 178.601
ZAKON O FONDU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO („Narodne novine“, broj 107/07) 178.702
UREDBA O IZNOSU, ROKU I NAČINU UPLATE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO (“Narodne novine”, broj 155/08) 178.704
UREDBA O MJERAMA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA TE POSTUPANJIMA U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/18 i 70/20) 178.705
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG PROGRAMA PROVEDBE STRATEGIJE ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA, ISKORIŠTENIH IZVORA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine) („Narodne novine“, broj 100/18) 178.706
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA SLUŽBENE ISKAZNICE I OBLIKU I SADRŽAJU ZNAČKE INSPEKTORA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST („Narodne novine“, broj 48/21) 111.111
PRAVILNIK O UVJETIMA NUKLEARNE SIGURNOSTI ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA GRADNJU NUKLEARNOG POSTROJENJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 36/16 i 79/16) 179.511
PRAVILNIK O STRUČNJACIMA ZA ZAŠTITU OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ("Narodne novine", broj 36/18) 179.538
PRAVILNIK O ZBRINJAVANJU RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISKORIŠTENIH IZVORA ("Narodne novine", broj 12/18) 178.703
ODLUKA O PRIMJENI STRANIH STANDARDA PRI ISPITIVANJU EFIKASNOSTI ZADRŽAVANJA MOLEKULARNOG I ORGANSKOG JODA NA IMPERGNIRANOME AKTIVNOM UGLJENU ZA FILTERE SPECIJALNE NAMJENE („Službeni list SFRJ“, broj 9/86) 178.801
ODLUKA O OSNIVANJU TEHNIČKOG POTPORNOG CENTRA KAO VODEĆE TEHNIČKE SKUPINE U SLUČAJU NUKLEARNE NESREĆE (“Narodne novine”, broj 157/98) 178.901
PRAVILNIK O SADRŽAJU TE UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU ODOBRAVANJA PLANA SANACIJE ("Narodne novine", broj 38/18) 178.651
PRAVILNIK O OVLAŠTENIM IZVRŠITELJIMA NA PODRUČJU NUKLEARNE SIGURNOSTI («Narodne novine», broj 29/17) 179.521
PRAVILNIK O KONTROLI NUKLEARNOG MATERIJALA I POSEBNE OPREME («Narodne novine», broj 15/08) 179.531
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U MEDICINI I STOMATOLOGIJI (»Narodne novine«, broj 125/06) 179.601
PRAVILNIK O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA ("Narodne novine", broj 38/18) 179.701
PRAVILNIK O OBRAZOVANJU POTREBNOM ZA RUKOVANJE IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, PRIMJENU MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJE TEHNIČKIM PROCESIMA U NUKLEARNIM POSTROJENJIMA ("Narodne novine", broj 42/18) 179.801
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA S PROGRAMOM OSIGURANJA I ODRŽAVANJA KAKVOĆE ZAŠTITE TE PLANOM MJERA ZA SPRJEČAVANJE I OTKLANJANJE POSLJEDICA IZVANREDNOG DOGAĐAJA U CARINSKOJ UPRAVI (“Narodne novine”, broj 120/02) 180.101
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERAMA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI S IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ("Narodne novine", broj 53/18) 180.201
PRAVILNIK O TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE KOJI PROIZVODE OPTIČKO ZRAČENJE TE UVJETIMA I MJERAMA ZAŠTITE OD OPTIČKOG ZRAČENJA („Narodne novine“, broj 3/20) 180.301
PRAVILNIK O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 146/14, 59/16 - Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja i 31/19) 180.401
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM UVJETIMA IZLOŽENIH RADNIKA I OSOBA KOJE SE OBUČAVAJU ZA RAD U PODRUČJU IZLOŽENOSTI ("Narodne novine", broj 66/18) 180.501
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA DAVANJE OVLAŠTENJAPRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJESTRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE ODIONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 44/05) 180.601
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST („Narodne novine“, broj 125/15) 180.602
PRAVILNIK O OBAVJEŠĆIVANJU, REGISTRIRANJU I ODOBRENJIMA TE PROMETU IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ("Narodne novine", broj 54/18) 180.002
PRAVILNIK O POPISU STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, UVJETIMA KOJE TREBAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENI STRUČNI TEHNIČKI SERVISI I NAČINU OVLAŠĆIVANJA (“Narodne novine”, broj 77/07) 179.521
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU NADZORA PRILIKOM UVOZA ILI IZVOZA MATERIJALA ZA KOJI POSTOJI OPRAVDANA SUMNJA DA JE ONEČIŠĆEN RADIONUKLIDIMA ILI SADRŽI RADIOAKTIVNE IZVORE („Narodne novine“, broj 114/07) 179.522
PRAVILNIK O MJERAMA RADIOLOŠKE I FIZIČKE SIGURNOSTI IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA („Narodne novine“, broj 39/08) 179.523
PRAVILNIK O VISINI NAKNADA, VRSTAMA I VISINI DODATNIH TROŠKOVA TE NAČINU PLAĆANJA ZA POSLOVE KOJE OBAVLJA DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA ("Narodne novine", broj 89/09) 179.526
PRAVILNIK O PRAĆENJU STANJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU ("Narodne novine", broj 40/18) 179.525
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI RADNICI KOJI OBAVLJAJU POSLOVE S IZVORIMA NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA („Narodne novine“, broj 59/16) 179.524
PRAVILNIK O OVLAŠĆIVANJU STRUČNIH TEHNIČKIH SERVISA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI ("Narodne novine", broj 40/18) 179.526
PRAVILNIK O NUKLEARNOM OSIGURANJU („Narodne novine“, broj 38/18) 179.527
PRAVILNIK O VREDNOVANJU LOKACIJE ZA NUKLEARNO POSTROJENJE („Narodne novine“, broj 38/17) 179.535
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE SUGLASNOSTI ZA POČETAK ILI PRESTANAK RADA ILI RAZGRADNJU NUKLEARNOG POSTROJENJA („Narodne novine“, broj 47/17) 179.535
PRAVILNIK O NADZORU I KONTROLI PREKOGRANIČNOG PRIJEVOZA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOG GORIVA („Narodne novine“, broj 11/13) 179.529
PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PLANA I PROGRAMA MJERA ZA SLUČAJ IZVANREDNOG DOGAĐAJA TE IZVJEŠĆIVANJA JAVNOSTI I NADLEŽNIH TIJELA („Narodne novine“, broj 123/12) 179.528
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA ("Narodne novine", broj 42/18) 179.529
PRAVILNIK O POPISU I SADRŽAJU DOKUMENATA ZA ODOBRENJE NUKLEARNIH DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 29/17) 179.531
PRAVILNIK O USPOSTAVI PROGRAMA OSIGURANJA KVALITETE U UPRAVLJANJU NUKLEARNIM POSTROJENJIMA („Narodne novine“, broj 29/17) 179.532
PRAVILNIK O IZVJEŠĆU O ANALIZI SIGURNOSTI ZA NUKLEARNA POSTROJENJA („Narodne novine“, broj 29/17) 179.533
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE SUGLASNOSTI ZA ODOBRENJE ZA POČETAK POKUSNOG RADA NUKLEARNOG POSTROJENJA („Narodne novine“, broj 29/17) 179.534
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE SUGLASNOSTI ZA POČETAK ILI PRESTANAK RADA ILI RAZGRADNJU NUKLEARNOG POSTROJENJA („Narodne novine“, broj 47/17) 179.535
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OPSEGU, NAČINU I UČESTALOSTI IZVJEŠĆIVANJA O POGONU NUKLEARNOG POSTROJENJA („Narodne novine“, broj 94/17) 179.536
PRAVILNIK O UČESTALOSTI, SADRŽAJU, OPSEGU I NAČINU IZVOĐENJA POVREMENIH SIGURNOSNIH PREGLEDA NUKLEARNIH POSTROJENJA („Narodne novine“, broj 94/17) 179.537
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU PODUZEĆA "ECOTEC" D. O. O. ZAGREB ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITEOD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 47/91) 180.901
RJEŠENJE O OVLAŠĆIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA, KSAVERSKA CESTA 2, ZAGREB, ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 100/00) 181.001
RJEŠENJE O OVLAŠĆIVANJU INSTITUTA »RUĐER BOŠKOVIĆ«, BIJENIČKA CESTA 54, ZAGREB, ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 91/01) 181.101
STRATEGIJA ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA, ISKORIŠTENIH IZVORA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA („Narodne novine“, broj 125/14) 181.302
POPIS OVLAŠTENIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNIH ORDINACIJA MEDICINE RADA ZA OBAVLJANJE PREGLEDA OSOBA KOJE RADE S IZVORIMA IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 70/04) 181.301
Plin
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O TRŽIŠTU PLINA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 18/18 i 23/20) 181.601
ZAKON O TERMINALU ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN ("Narodne novine", broj 57/18) 181.764
UREDBA O STJECANJU POLOŽAJA POVLAŠTENIH KUPACA PLINA (“Narodne novine”, broj 101/04) 181.701
UREDBA O SIGURNOSTI OPSKRBE PRIRODNIM PLINOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 112/08, 92/09 i 153/09) 181.702
UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KONCESIJU ZA DISTRIBUCIJU PLINA I KONCESIJU ZA IZGRADNJU DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA („Narodne novine“, broj 31/14) 181.703
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILA KORIŠTENJA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA (UPT, "Narodne novine", broj 50/18, 26/20 i 58/21) 111.111
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE PLINA KOJA OBUHVAĆA IZGRADNJU DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA PLINOVODA NA PODRUČJU OPĆINE JASENOVAC KOJI ĆE SE POVEZATI NA POSTOJEĆI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV («Narodne novine», broj 45/07) 181.751
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA KRIZNOG STANJA U OPSKRBI PRIRODNIM PLINOM ("Narodne novine", broj 10/09) 181.753
ODLUKA O DOBAVLJAČU PLINA ZA OPSKRBLJIVAČE TARIFNIH KUPACA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 92/09) 181.754
ODLUKA O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE PROIZVOĐAČ PRIRODNOG PLINA, PRIRODNI PLIN PROIZVEDEN NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE DUŽAN PRODAVATI OPSKRBLJIVAČU NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA („Narodne novine“, broj 29/14) 181.758
ODLUKA O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE OPSKRBLJIVAČ NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA DUŽAN PRODAVATI PLIN OPSKRBLJIVAČIMA U JAVNOJ USLUZI OPSKRBE PLINOM ZA KUPCE IZ KATEGORIJE KUĆANSTVO („Narodne novine“, broj 29/14) 181.759
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE PROSTORA ZA POTREBE PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU („Narodne novine“, broj 28/20) 181.761
ODLUKA O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE OPSKRBLJIVAČ NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA DUŽAN PRODAVATI PLIN OPSKRBLJIVAČIMA U JAVNOJ USLUZI OPSKRBE PLINOM ZA KUPCE IZ KATEGORIJE KUĆANSTVO („Narodne novine“, broj 18/17) 181.757
ODLUKA O CIJENI ZA DOBAVU PLINA DOBAVLJAČU PLINA ZA OPSKRBLJIVAČE TARIFNIH KUPACA („Narodne novine“, broj 49/12) 181.755
ODLUKA O NAJVIŠOJ RAZINI CIJENE PLINA ZA POVLAŠTENE KUPCE („Narodne novine“, broj 75/12) 181.756
ODLUKA O NAKNADI ZA ORGANIZIRANJE TRŽIŠTA PLINA („Narodne novine“, broj 23/16) 181.757
ODLUKA O ODREĐIVANJU OBVEZE PROIZVOĐAČU PRIRODNOG PLINA PRODAJE PRIRODNOG PLINA OPSKRBLJIVAČU NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA („Narodne novine“, broj 29/14) 181.762
ODLUKA O ODREĐIVANJU PRIORITETA PRILIKOM PROVOĐENJA POSTUPKA ZA RASPODJELU KAPACITETA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA OPSKRBLJIVAČU NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA („Narodne novine“, broj 29/14) 181.763
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA 2015. GODINU („Narodne novine“, broj 31/15) 181.764
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2020. ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP-PLIN d.o.o., CARA HADRIJANA 7, OSIJEK („Narodne novine“, broj 124/19) 181.765
PRAVILNIK O POSTAJAMA ZA OPSKRBU PRIJEVOZNIH SREDSTAVA GORIVOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 93/98 i 116/07) 181.802
PRAVILNIK O UKAPLJENOM NAFTNOM PLINU („Narodne novine“, broj 117/07) 181.803
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA PRIRODNOG PLINA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 126/10, 128/11, 88/12 i 29/13) 181.804
PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA OPSKRBU MOTORNIH VOZILA STLAČENIM PRIRODNIM PLINOM (SPP-om) („Narodne novine“, broj 134/09) 181.805
OPĆI UVJETI OPSKRBE PLINOM (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 50/18, 88/19 i 39/20) 181.763
TARIFNI SUSTAV ZA DOBAVU PRIRODNOG PLINA ZA TARIFNE KUPCE (“Narodne novine”, broj 99/02) 181.801
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA SKLADIŠTENJE PLINA ("Narodne novine", broj 48/18) 181.754
PRILOZI I i II UZ TARIFNI SUSTAV ZA SKLADIŠTENJE PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI ("Narodne novine", broj 13/09) 181.753
MREŽNA PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 50/18, 31/19, 89/19 i 36/20) 182.101
MREŽNA PRAVILA PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ("Narodne novine", broj 158/13) 182.103
PRAVILA O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA PLINA ("Narodne novine", broj 50/18) 181.762
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENU OPSKRBU („Narodne novine“, broj 108/20) 181.760
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ("Narodne novine", broj 48/18) 182.110
TARIFNI SUSTAV ZA TRANSPORT PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 134/11 i 2/12) 182.106
ODLUKA O PROVEDBI POSEBNE MJERE ZA UBLAŽAVANJE PORASTA CIJENA PRIRODNOG PLINA U KUĆANSTVIMA U 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 148/10) 182.105
ODLUKA O FINANCIRANJU PRVE FAZE PROJEKTA PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU („Narodne novine“, broj 12/19) 182.111
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM OD 1. TRAVNJA DO 31. SRPNJA 2018. GODINE ("Narodne novine", broj 23/18) 181.759
ODLUKA O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE OPSKRBLJIVAČ NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA DUŽAN PRODAVATI PLIN OPSKRBLJIVAČIMA U JAVNOJ USLUZI OPSKRBE PLINOM ZA KUPCE IZ KATEGORIJE KUĆANSTVO („Narodne novine“, broj 27/16) 182.106
ODLUKA O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE PROIZVOĐAČ PRIRODNOG PLINA, PRIRODNI PLIN PROIZVEDEN NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE DUŽAN PRODAVATI OPSKRBLJIVAČU NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA („Narodne novine“, broj 27/16) 182.107
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2020. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2021. („Narodne novine“, broj 16/20) 182.108
ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2017. GODINE („Narodne novine“, broj 122/16) 182.109
KRITERIJI ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IZGRADNJU I POGON IZRAVNOG PLINOVODA („Narodne novine“, broj 78/17) 181.758
Toplinska energija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18 i 86/19) 178.401
UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KONCESIJU ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE I KONCESIJU ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH OBJEKATA ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 01/14) 178.405
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU RASPODJELE I OBRAČUNU TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLINSKU ENERGIJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 99/14, 27/15 i 124/15) 178.432
PRAVILNIK O IZRADI ANALIZE TROŠKOVA I KORISTI („Narodne novine“, broj 110/19) 178.433
OPĆI UVJETI ZA ISPORUKU TOPLINSKE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 35/14 i 129/15) 178.431
METODOLOGIJU UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA PROIZVODNJU TOPLINSKE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 56/14) 178.451
MREŽNA PRAVILA ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 35/14) 178.433
OPĆI UVJETI ZA OPSKRBU TOPLINSKOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 35/14) 178.432
Rudarstvo
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O RUDARSTVU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 56/13, 14/14 i 98/19) 182.201
UREDBA O NOVČANOJ NAKNADI ZA KONCESIJU ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/14 i 57/20) 182.202
ZAKON O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA (P2018-052-w851) (UPT, "Narodne novine", broj 52/18, 52/19 I 30/21) 111.111
UREDBA O NOVČANOJ NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA („Narodne novine“, broj 40/11) 182.203
UREDBA O PRIJENOSU ODOBRENJA ZA ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA I UGOVORA O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA („Narodne novine“, broj 126/11) 182.205
UREDBA O NAKNADI ŠTETE PO OSNOVI OTUĐENJA MINERALNE SIROVINE („Narodne novine“, broj 55/19) 182.207
UREDBA O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA („Narodne novine“, broj 25/20) 182.206
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O ODOBRENJU EKSPLOATACIJSKOG POLJA UGLJIKOVODIKA »IZABELA« (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 66/07 i 106/08) 182.503
ODLUKA O ODOBRENJU EKSPLOATACIJSKOG POLJA UGLJIKOVODIKA GRUBIŠNO POLJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 27/07 i 29/08) 182.502
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PLAĆE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVE AGENCIJE ZA UGLJIKOVODIKE („Narodne novine“, broj 37/14) 118.804
ODLUKA O ODOBRENJU EKSPLOATACIJSKOG POLJA UGLJIKOVODIKA »PSP OKOLI« (“Narodne novine”, broj 155/08) 182.803
ODLUKA O SADRŽAJU I UVJETIMA JAVNOG NADMETANJA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU I KRITERIJIMA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA („Narodne novine“, broj 40/14) 182.503
ODLUKA O ODOBRENJU EKSPLOATACIJSKOG POLJA UGLJIKOVODIKA »BAČKOVICA« (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 90/07 i 127/08) 182.502
ODLUKA O SADRŽAJU I UVJETIMA JAVNOG NADMETANJA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU I KRITERIJIMA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA („Narodne novine“, broj 84/14) 182.505
ODLUKA O PROVOĐENJU POSTUPKA IZDAVANJA DOZVOLA I OBJAVI JAVNOG NADMETANJA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU („Narodne novine“, broj 40/14) 182.504
ODLUKA O IZDAVANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SA-06« („Narodne novine“, broj 81/19) 182.505
ODLUKA O IZDAVANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SA-07« („Narodne novine“, broj 81/19) 182.506
ODLUKA O IZDAVANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SA-11« („Narodne novine“, broj 81/19) 182.508
ODLUKA O IZDAVANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SA-12« („Narodne novine“, broj 81/19) 182.509
ODLUKA O IZDAVANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »DR- 03« („Narodne novine“, broj 81/19) 182.511
ODLUKA O IZDAVANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA PODRUČJU DINARIDA U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »DI-14« („Narodne novine“, broj 119/19) 182.512
PRAVILNIK O RUDARSKIM PROJEKTIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 43/20 i 48/20 - Ispravak) 182.401
PRAVILNIK O KATASTRU ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIONIH POLJA,TE O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE, ZBIRKE ISPRAVA I POPISA RUDARSKIH PODUZEĆA I SAMOSTALNIH PODUZETNIKA KOJIMA SU IZDANA ODOBRENJA ZA ISTRAŽIVANJA ILIEKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA (“Narodne novine”, broj 44/91) 182.801
PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI I RADNOM ISKUSTVU, NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA I PROVJERE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA U RUDARSTVU (“Narodne novine”, broj 21/92) 182.901
PRAVILNIK O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA (“Narodne novine”, broj 142/13) 183.201
PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA ("Narodne novine", broj 95/18) 183.301
PRAVILNIK O POSTUPKU OCJENE DOKUMENTACIJE O REZERVAMA MINERALNIH SIROVINA (“Narodne novine”, broj 150/13) 183.401
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU REZERVI I EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA ("Narodne novine", broj 46/18) 182.208
PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA IZ RUDARSTVA („Narodne novine“, broj 83/20) 183.501
PRAVILNIK O REZERVAMA ("Narodne novine", broj 95/18) 182.209
PRAVILNIK O BITNIM TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA, SIGURNOSTI I ZAŠTITI PRI ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA IZ PODMORJA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 52/10) 183.601
PRAVILNIK O TRAJNOM ZBRINJAVANJU UGLJIKOVA DIOKSIDA U GEOLOŠKIM STRUKTURAMA ("Narodne novine", broj 95/18) 183.602
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU IZRADE RUDARSKO-GEOLOŠKIH STUDIJA („Narodne novine“, broj 142/13) 183.603
PRAVILNIK O JEDINSTVENOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU MINERALNIH SIROVINA („Narodne novine“, broj 52/19) 183.605
PRAVILNIK O GRAĐENJU NAFTNO-RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA ("Narodne novine", broj 95/18) 183.607
PRAVILNIK O POSTUPANJU S VIŠKOM ISKOPA KOJI PREDSTAVLJA MINERALNU SIROVINU KOD IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA („Narodne novine“, broj 79/14) 183.608
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID