Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Energetika (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ENERGIJI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10, 125/11 - Kazneni zakon i 120/12 - Zakon o energiji) NN 68/2001, (1120
ZAKON O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA („Narodne novine“, broj 120/16) NN 120/2016, (2608
UREDBA O USPOSTAVI SUSTAVA JAMSTVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 84/13, 20/14, 108/15 i 55/19) NN 84/2013, (1868
ZAKON O ENERGIJI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18 - Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti) NN 120/2012, (2583
UREDBA O IZDAVANJU ENERGETSKIH SUGLASNOSTI I UTVRĐIVANJU UVJETA I ROKOVA PRIKLJUČENJA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU ("Narodne novine", broj 7/18) NN 7/2018, (180
UREDBA O KRITERIJIMA ZA PLAĆANJE UMANJENE NAKNADE ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITU KOGENERACIJU („Narodne novine“, broj 57/20) NN 57/2020, (1140
UREDBA O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 116/18 i 60/20) NN 116/2018, (2300
UREDBA O UDJELU U NETO ISPORUČENOJ ELEKTRIČNOJ ENERGIJI POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA KOJEG SU OPSKRBLJIVAČI ELEKTRIČNE ENERGIJE DUŽNI PREUZETI OD OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 119/19) NN 119/2019, (2359
UREDBA O KVOTAMA ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA („Narodne novine“, broj 57/20) NN 57/2020, (1141
ZAKON O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ (P2009-065-w534) (UPT, „Narodne novine“, broj 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18 i 52/21) NN 65/2009, (1454
ZAKON O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI (UPT, „Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 - OUSRH i 41/21) NN 127/2014, (2399
ZAKON O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI („Narodne novine“, broj 138/21) 111.111
ZAKON O REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18) NN 120/2012, (2584
ZAKON O JEDINSTVENOM NAČINU UTVRĐIVANJA, EVIDENTIRANJA I PRIKUPLJANJA PODATAKA O REZERVAMA MINERALNIH SIROVINA I PODZEMNIH VODA I O BILANCI TIH REZERVI („Službeni list“, broj 53/77, 24/86, 17/90 i „Narodne novine“, broj 53/91) 175.353
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O CENTRU ZA PRAĆENJE POSLOVANJA ENERGETSKOG SEKTORA I INVESTICIJA („Narodne novine“, broj 46/18) NN 46/2018, (861
ZAKON O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 100/15, 123/16, 131/17 i 111/18) NN 100/2015, (1937
UREDBA O RAZDOBLJU ZA KOJE SE IZDAJE DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 50/09 i 105/09) NN 50/2009, (1162
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAKNADI ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE („Narodne novine“, broj 87/17) NN 87/2017, (2074
UREDBA O POSEBNOJ NAKNADI ZA OKOLIŠ ZBOG NESTAVLJANJA BIOGORIVA NA TRŽIŠTE I ZBOG NESMANJIVANJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA („Narodne novine“, broj 116/18) NN 116/2018, (2298
UREDBA O KRITERIJIMA ZA STJECANJE STATUSA ZAŠTIĆENOG KUPCA U UVJETIMA KRIZNIH STANJA U OPSKRBI PLINOM („Narodne novine“, broj 65/15) NN 65/2015, (1239
UREDBA O NAČINU USTROJAVANJA, SADRŽAJU I VOĐENJU REGISTRA INVESTICIJA („Narodne novine“, broj 87/12) NN 87/2012, (2001
UREDBA O UGOVARANJU I PROVEDBI ENERGETSKE USLUGE U JAVNOM SEKTORU („Narodne novine“, broj 11/15) NN 11/2015, (212
UREDBA O KRITERIJIMA ZA STJECANJE STATUSA UGROŽENIH KUPACA ENERGIJE IZ UMREŽENIH SUSTAVA („Narodne novine“, broj 95/15) NN 95/2015, (1829
PRAVILNIK O NAKNADI ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE („Narodne novine“, broj 28/06) NN 28/2006, (664
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O NAKNADI ZA ORGANIZIRANJE TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 94/07 i 38/12) NN 94/2007, (2827
ODLUKA O INDIKATIVNIM IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA ("Narodne novine", broj 56/18) NN 56/2018, (1150
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROSJEČNIH ENERGETSKIH VRIJEDNOSTI GORIVA („Narodne novine“, broj 88/21) NN 88/2021, (1623
PRAVILNIK O MJERAMA ZA POTICANJE KORIŠTENJA BIOGORIVA U PRIJEVOZU („Narodne novine“, broj 88/21) NN 88/2021, (1624
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA PRIMJENE ZAHTJEVA ODRŽIVOSTI U PROIZVODNJI I KORIŠTENJU BIOGORIVA („Narodne novine“, broj 88/21) NN 88/2021, (1625
PRAVILNIK O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU (UPT, „Narodne novine“, broj 88/17, 90/20, 1/21 - ispr. i 44/21) NN 88/2017, (2093
UREDBA O UDJELU U NETO ISPORUČENOJ ELEKTRIČNOJ ENERGIJI POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA KOJEG SU OPSKRBLJIVAČI ELEKTRIČNE ENERGIJE DUŽNI PREUZETI OD OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 147/21) 111.111
PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN („Narodne novine“, broj 87/21) NN 87/2021, (1620
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA CIJENE NESTANDARDNIH USLUGA ZA TRANSPORT PLINA, DISTRIBUCIJU PLINA, SKLADIŠTENJE PLINA, PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA I JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM (UPT, „Narodne novine“, broj 48/18, 25/19 i 134/21) 111.111
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZDAVANJE ENERGETSKOG ODOBRENJA ZA PROIZVODNA POSTROJENJA (UPT, "Narodne novine", broj 5/20 i 97/21) NN 5/2020, (62
PRAVILNIK O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE, ENERGETSKI PREGLED ZGRADE I REDOVITI PREGLED SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (UPT, „Narodne novine“, broj 73/15, 133/15, 60/20 i 78/21) NN 73/2015, (1392
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA "Narodne novine", broj 79/20 i 36/21 NN 79/2020, (1496
ODLUKA O CJENIKU NESTANDARDNIH USLUGA OPERATORA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN ("Narodne novine", broj 144/20) NN 144/2020, (2787
MREŽNA PRAVILA PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (UPT, "Narodne novine", broj 50/18, 88/19, 36/20 i 100/21) NN 50/2018, (1004
ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG TIJELA ZA SIGURNOST OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 34/21) NN 34/2021, (717
PRAVILNIK O ENERGETSKOM PREGLEDU ZA VELIKA PODUZEĆA (UPT, „Narodne novine“, broj 123/15, 5/20 i 97/21) NN 123/2015, (2340
PRAVILNIK O SUSTAVU ZA PRAĆENJE, MJERENJE I VERIFIKACIJU UŠTEDA ENERGIJE („Narodne novine“, broj 98/21) NN 98/2021, (1772
ODLUKA O POSTUPKU PROVJERE KRITERIJA ZA IZUZEĆE OD OBVEZE IZRADE ANALIZE KORISTI I TROŠKOVA PROIZVODNIH POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE KOJA SE KORISTE KOD VRŠNIH OPTEREĆENJA I POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU REZERVNE ELEKTRIČN („Narodne novine“, broj 153/13) NN 153/2013, (3241
ODLUKA O INDIKATIVNIM IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA ("Narodne novine", broj 56/18) NN 56/2018, (1151
PRAVILNIK O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Narodne novine", broj 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15 i 110/15) NN 132/2013, (2872
ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REGULACIJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 155/08, 50/09, 103/09 i 21/12) NN 155/2008, (4218
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA STATUT HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE („Narodne novine“, broj 97/07) NN 97/2007, (2896
ODLUKA O UKIDANJU PRAVILNIKA O PODACIMA KOJE SU ENERGETSKI SUBJEKTI DUŽNI DOSTAVITI ZA REGULACIJU ENERGETSKIH DJELATNOSTI (“Narodne novine”, broj 1/08) NN 1/2008, (5
ODLUKA O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 49/12 i 134/15 - Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije) NN 49/2012, (1177
ODLUKA O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI („Narodne novine“, broj 49/12) NN 49/2012, (1176
ODLUKA O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, S IZNIMKOM ZA POVLAŠTENE KUPCE, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI ("Narodne novine", broj 103/09) NN 103/2009, (2658
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE („Narodne novine“, broj 116/13 i 38/14) NN 116/2013, (2506
ODLUKA O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI I TARIFNOM SUSTAVU ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM, S IZNIMKOM POVLAŠTENIH KUPACA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/08 i 90/08) NN 86/2008, (2765
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA U 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 37/11) NN 37/2011, (855
ODLUKA O JEDINIČNOM IZNOSU NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 37/11) NN 37/2011, (856
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN – KRK ("Narodne novine", broj 79/09) NN 79/2009, (1889
ODLUKA O NAKNADI ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITU KOGENERACIJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 87/17 i 57/20) NN 87/2017, (2075
ODLUKA O JEDINIČNOM IZNOSU NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2012. GODINI („Narodne novine“, broj 123/11) NN 123/2011, (2437
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA U 2012. GODINI („Narodne novine“, broj 132/11) NN 132/2011, (2629
ODLUKA O JEDINIČNOM IZNOSU NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2014. GODINI („Narodne novine“, broj 141/13) NN 141/2013, (3018
ODLUKA O JEDINIČNOM IZNOSU NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2013. GODINI („Narodne novine“, broj 121/12) NN 121/2012, (2630
ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA RAZDVOJENOG RAČUNOVODSTVA ENERGETSKIH SUBJEKATA („Narodne novine“, broj 111/18) NN 111/2018, (2160
ODLUKA O NAKNADI ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNOG KAPACITETA ZA REGULACIJSKO RAZDOBLJE 2017. – 2021. GODINA („Narodne novine“, broj 122/16) NN 122/2016, (2685
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA U 2013. GODINI („Narodne novine“, broj 134/12) NN 134/2012, (2835
ODLUKA O VISINI UDJELA IZ PRIHODA OD TROŠARINA KOJI SE IZDVAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2014. GODINI („Narodne novine“, broj 147/13) NN 147/2013, (3122
PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI I VOĐENJU REGISTRA IZDANIH I ODUZETIH DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 88/15, 114/15 i 66/18) NN 88/2015, (1733
PRAVILNIK O ENERGETSKOJ BILANCI (“Narodne novine”, broj 33/03) NN 33/2003, (442
PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVA­NJE IZNOSA NAKNADE ZA KORIŠTE­NJE PRIJENOSNE I DISTRIBUCIJSKE MREŽE (“Narodne novine”, broj 109/03) NN 109/2003, (1451
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA („Narodne novine“, broj 79/20) NN 79/2020, (1496
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 48/18 i 58/18 - Ispravak) NN 48/2018, (922
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU NOVIH KORISNIKA MREŽE I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE POSTOJEĆIH KORISNIKA MREŽE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 51/17, 31/18 i 104/20) NN 51/2017, (1168
PRAVILNIK O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 88/14 i 20/15) NN 88/2014, (1781
PRAVILNIK O MJERAMA ZA POTICANJE KORIŠTENJA BIOGORIVA U PRIJEVOZU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 42/10 i 119/18) NN 42/2010, (1066
PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PRAĆENJE, MJERENJE I VERIFIKACIJU UŠTEDA ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI („Narodne novine“, broj 77/12) NN 77/2012, (1816
PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZRAČUN I ODREĐIVANJE OKVIRNOG CILJA UŠTEDA ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI („Narodne novine“, broj 40/10) NN 40/2010, (1024
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA NAZIVNIH IZMJENIČNIH NAPONA IZNAD 1 kV („Narodne novine“, broj 105/10) NN 105/2010, (2834
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROSJEČNIH ENERGIJSKIH VRIJEDNOSTI GORIVA („Narodne novine“, broj 36/11) NN 36/2011, (825
PRAVILNIK O SUSTAVU IZOBRAZBE I CERTIFICIRANJA GRAĐEVINSKIH RADNIKA KOJI UGRAĐUJU DIJELOVE ZGRADE KOJI UTJEČU NA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU („Narodne novine“, broj 67/17) NN 67/2017, (1578
PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSKIH PERILICA RUBLJA („Narodne novine“, broj 101/11) NN 101/2011, (2073
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA ZA PRIJEVOZ („Narodne novine“, broj 91/11) NN 91/2011, (1945
PRAVILNIK O ISKAZIVANJU POTROŠNJE ENERGIJE I OSTALIH RESURSA PROIZVODA, POVEZANIH S ENERGIJOM, POMOĆU OZNAKA I STANDARDIZIRANIH INFORMACIJA O PROIZVODU („Narodne novine“, broj 101/11) NN 101/2011, (2071
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNOG KAPACITETA ("Narodne novine", broj 48/18) NN 48/2018, (927
PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 73/15 i 54/20) NN 73/2015, (1391
PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KLIMA-UREĐAJA („Narodne novine“, broj 48/13) NN 48/2013, (940
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA ZA EKO-DIZAJN PROIZVODA POVEZANIH S ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 50/15) NN 50/2015, (982
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – FOTONAPONSKIH SUSTAVA („Narodne novine“, broj 56/15) NN 56/2015, (1105
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – PLITKIH GEOTERMALNIH SUSTAVA I DIZALICA TOPLINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 56/15 i 12/17) NN 56/2015, (1106
PRAVILNIK O SUSTAVU ZA PRAĆENJE, MJERENJE I VERIFIKACIJU UŠTEDA ENERGIJE („Narodne novine“, broj 33/20) NN 33/2020, (723
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – SOLARNIH TOPLINSKIH SUSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 33/15, 56/15 i 12/17) NN 33/2015, (686
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA PRIMJENE ZAHTJEVA ODRŽIVOSTI U PROIZVODNJI I KORIŠTENJU BIOGORIVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 83/13 i 118/18) NN 83/2013, (1791
PRAVILNIK O SUSTAVNOM GOSPODARENJU ENERGIJOM U JAVNOM SEKTORU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/15 i 6/16) NN 18/2015, (389
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – MANJIH KOTLOVA I PEĆI NA BIOMASU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/15, 56/15 i 12/17) NN 39/2015, (813
PRAVILA O PROMJENI OPSKRBLJIVAČA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 56/15 i 33/17) NN 56/2015, (1110
PRAVILNIK O ZAHTJEVIMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PROIZVODA POVEZANIH S ENERGIJOM U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE („Narodne novine“, broj 70/15) NN 70/2015, (1345
PRAVILNIK O SUSTAVU OBVEZE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI („Narodne novine“, broj 41/19) NN 41/2019, (847
STRATEGIJA ENERGETSKOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 38/02) NN 38/2002, (839
PRAVILNIK O REGISTRU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE TE POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA („Narodne novine“, broj 87/19) NN 87/2019, (1754
STATUT HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 99/07 i 137/08) NN 99/2007, (2949
METODOLOGIJA ZA PRUŽANJE USLUGA URAVNOTEŽENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTROENEREGETSKOM SUSTAVU (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 133/06, 90/08, 70/09, 94/10 i 19/11) NN 133/2006, (3029
STRATEGIJA ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 130/09) NN 130/2009, (3192
TARIFNI SUSTAV ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, S IZNIMKOM ZA POVLAŠTENE KUPCE,BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 143/06 i 26/10) NN 143/2006, (3255
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE (“Narodne novine”, broj 104/15) NN 104/2015, (2035
TARIFNI SUSTAV ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 143/06 i 26/10) NN 143/2006, (3257
TARIFNI SUSTAV ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, S IZNIMKOM POVLAŠTENIH KUPACA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 143/06, 26/10 i 34/10) NN 143/2006, (3258
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA ("Narodne novine", broj 96/13) 177.194
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE CIJENA ZA OBRAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA („Narodne novine“, broj 121/13, 82/14 i 132/14) NN 71/2016, (1702
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (Narodne novine“, broj 20/19) NN 20/2019, (428
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 133/14 i 127/19) NN 133/2014, (2508
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA CIJENE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA PLINSKOG SUSTAVA („Narodne novine“, broj 49/16) NN 49/2016, (1330
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENU OPSKRBU („Narodne novine“, broj 158/13) NN 158/2013, (3325
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 56/14) NN 56/2014, (1062
ODLUKA O USVAJANJU JAMSTVENOG PROGRAMA »ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA« HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE („Narodne novine“, broj 62/15) NN 62/2015, (1194
METODOLOGIJA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA TOPLINSKU DISTRIBUCIJSKU MREŽU I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE („Narodne novine“, broj 42/16) NN 42/2016, (1098
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 104/15) NN 104/2015, (2034
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 104/15 i 84/16) NN 104/2015, (2035
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA ("Narodne novine", broj 48/18 i 79/20) NN 48/2018, (925
PRAVILA ORGANIZIRANJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 107/19 i 36/20) NN 107/2019, (2146
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG OKVIRA POLITIKE ZA USPOSTAVU INFRASTRUKTURE I RAZVOJ TRŽIŠTA ALTERNATIVNIH GORIVA U PROMETU („Narodne novine“, broj 34/17) NN 34/2017, (748
Električna energija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 111/21) NN 111/2021, (1940
ZAKON O ELEKTROPRIVREDI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 31/90, 47/90, 61/91 - Zakono izmjenama zakona kojima su osnovana javna poduzeća, 26/93 – Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekr NN 31/1990, (613
ZAKON O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 22/13, 102/15, 68/18 i 52/19) NN 22/2013, (358
PODZAKONSKI AKT(I)
OPĆI UVJETE ZA KORIŠTENJE MREŽE I OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (UPT, „Narodne novine“, broj 104/20 i 80/21-ispr.) NN 104/2020, (1954
ODLUKA O ODREĐIVANJU OBJEKATA, POSTROJENJA I UREĐAJA ZA KOJE SE NE MOŽE OBUSTAVITI ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 38/84) 177.401
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE PROSTORA KOJE KORISTE PROIZVODNA POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 84/13, 101/13 i 72/15) NN 84/2013, (1869
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI HRVATSKOJ ELEKTROPRIVREDI d.d. ZA OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA "HRVATSKI NEZAVISNI OPERATOR SUSTAVA I TRŽIŠTA d.o.o." (“Narodne novine”, broj 1/02) NN 1/2002, (11
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE (“Narodne novine”, broj 52/06) NN 52/2006, (1249
ODLUKA OODREĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠTENJE USLUGE TRANZITA ELEKTRIČNE ENERGIJE PRIJENOSNOM MREŽOM (“Narodne novine”, broj 40/07) NN 40/2007, (1365
PRAVILNIK O VRSTAMA KVAROVA NA ELEKTROENERGETSKIM OBJEKTIMA I POSTROJENJIMA O KOJIMA SU ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA DUŽNE OBAVIJESTITI ELEKTROENERGETSKU INSPEKCIJU („Narodne novine“, broj 2/88) 177.701
PRAVILNIK O NORMIRANIM NAPONIMA ZA DISTRIBUCIJSKE NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE MREŽE I ELEKTRIČNU OPREMU (“Narodne novine”, broj 28/00) NN 28/2000, (575
PRAVILA O URAVNOTEŽENJU ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 133/06 i 135/11) NN 133/2006, (3028
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR LOKACIJA ZA TERMOELEKTRANE I NUKLEARNE OBJEKTE (“Narodne novine”, broj 78/92) NN 78/1992, (2042
OPĆI UVJETI ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 104/20) NN 104/2020, (1954
UVJETI KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 37/17, 47/17 - Ispravak, 31/18 i 16/20) NN 37/2017, (795
TARIFNI SUSTAV ZA USLUGE ELEKTROENERGETSKIH DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU KAO JAVNE USLUGE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 101/02, 120/02, 129/02 i 98/05) NN 101/2002, (1657
TARIFNI SUSTAV ZA USLUGE ENERGETSKIH DJELATNOSTI PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 57/06, 116/06 i 55/07) NN 57/2006, (1366
POPIS ELEKTRANA, JEDINIČNI IZNOSI NADOKNADA, POPIS GRADOVA I OPĆINA NA ČIJEM PODRUČJU SU ELEKTRANE SMJEŠTENE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 99/98 i 107/98) NN 99/1998, (1366
MREŽNA PRAVILA ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 36/06, 67/16 - Mrežna pravila prijenosnog sustava i 74/18 - Mrežna pravila distribucijskog sustava) NN 36/2006, (907
MREŽNA PRAVILA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ("Narodne novine", broj 74/18 i 52/20) NN 74/2018, (1539
METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE CIJENA ZA PRUŽANJE USLUGE URAVNOTEŽENJA („Narodne novine“, broj 85/15) NN 85/2015, (1667
KRITERIJI ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IZGRADNJU I POGON IZRAVNIH VODOVA („Narodne novine“, broj 43/17) NN 43/2017, (993
Nafta i naftni derivati
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 19/14, 73/17 i 96/19) NN 19/2014, (360
ZAKON O PRIVATIZACIJI INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 32/02 i 21/19) NN 32/2002, (696
UREDBA O NAČINU UPLATE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA («Narodne novine», broj 85/06) NN 85/2006, (2026
PODZAKONSKI AKT(I)
UREDBA O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 112/21 i 121/21) NN 112/2021, (1949
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 133/21) 111.111
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2007. GODINU («Narodne novine» broj 8/07) NN 8/2007, (361
ODLUKA O IZNOSU TARIFA ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODOM ZA 2011. GODINU («Narodne novine», broj 53/11) NN 53/2011, (1176
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2009. GODINU ("Narodne novine", broj 155/08) NN 155/2008, (4220
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2007. GODINU (“Narodne novine”, broj 58/07) NN 58/2007, (1866
ODLUKA O NAČINU PRODAJE, CIJENI, POSEBNIM POGODNOSTIMA, VREMENU PRODAJE I UVJETIMA PRODAJE DIONICA INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. ZAPOSLENICIMA I RANIJE ZAPOSLENIMA U DRUŠTVIMA KOJA ČINE INA GRUPU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 77/07, 94/07 i 104/07) NN 77/2007, (2422
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2008. GODINU („Narodne novine“, broj 133/07) NN 133/2007, (3782
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2008. GODINU (“Narodne novine”, broj 46/08) NN 46/2008, (1553
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2009. GODINU („Narodne novine“, broj 48/09) NN 48/2009, (1072
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 41/10) NN 41/2010, (1049
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 155/09) NN 155/2009, (3828
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 34/12) NN 34/2012, (824
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PLAĆE RAVNATELJA I ZAMJENIKA RAVNATELJA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 37/14) NN 37/2014, (651
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 132/11) NN 132/2011, (2630
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IZMJENE STATUTA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 144/11) NN 144/2011, (2885
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 145/12, 18/13, 62/13 i 109/13) NN 145/2012, (3102
PRAVILNIK O PODACIMA KOJE SU ENERGETSKI SUBJEKTI DUŽNI DOSTAVLJATI MINISTARSTVU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 132/14, 16/15 i 127/19) NN 132/2014, (2482
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI, NADZORU I PRIKUPLJANJU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HANDA-e I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 63/11) NN 63/2011, (1408
TARIFNI SUSTAV ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODOM (“Narodne novine”, broj 39/07) NN 39/2007, (1338
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2011. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 146/10 i 28/11) NN 146/2010, (3696
ODLUKA O ODREĐIVANJU GODIŠNJE KOLIČINE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA KOJA SE SMIJE STAVLJATI U PROMET NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, A NE UDOVOLJAVA GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA I DRUGIM ZNAČAJKAMA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA („Narodne novine“, broj 154/11) NN 154/2011, (3217
PRAVILNIK O IZRAČUNU PROSJEČNOG DNEVNOG NETO UVOZA, ODNOSNO UNOSA, PROSJEČNE DNEVNE POTROŠNJE I KOLIČINA ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 132/14) NN 132/2014, (2481
PRAVILNIK O IZRAČUNU PROSJEČNOG DNEVNOG NETO UVOZA, PROSJEČNE DNEVNE POTROŠNJE I KOLIČINA OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 43/16 i 116/19) NN 43/2016, (1121
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2011. GODINU („Narodne novine“, broj 33/11) NN 33/2011, (748
ODLUKA O KOLIČINI I STRUKTURI OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 35/13) NN 35/2013, (647
STATUT HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA („Narodne novine“, broj 69/14) NN 69/2014, (1321
PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 139/11) NN 139/2011, (2801
PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2008. GODINU („Narodne novine“, broj 120/07) NN 120/2007, (3472
PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 13/10) NN 13/2010, (316
PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2011. GODINU („Narodne novine“, broj 144/10) NN 144/2010, (3647
PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 04/13) NN 4/2013, (65
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 08/14) NN 8/2014, (139
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2016. GODINU („Narodne novine“, broj 136/15) NN 136/2015, (2557
PLAN INTERVENCIJE U SLUČAJU IZVANREDNOG POREMEĆAJA OPSKRBE TRŽIŠTA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA («Narodne novine», broj 111/12) NN 111/2012, (2401
PLAN OSIGURANJA, DINAMIKE FORMIRANJA I ZANAVLJANJA OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, ORGANIZACIJE SKLADIŠTENJA I REGIONALNOG RASPOREDA („Narodne novine“, broj 149/09) NN 149/2009, (3645
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 123/19) NN 123/2019, (2437
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2015. GODINU („Narodne novine“, broj 10/15) NN 10/2015, (206
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2017. GODINU („Narodne novine“, broj 120/16) NN 120/2016, (2617
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2019. GODINU („Narodne novine“, broj 13/19) NN 13/2019, (256
Nuklearna energija i zračenja
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI (“Narodne novine”, broj 173/03) NN 173/2003, (2499
UREDBA O MJERAMA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA TE POSTUPANJIMA U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA (UPT, „Narodne novine“, broj 24/18, 70/20 i 114/21) NN 24/2018, (458
ZAKON O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 91/10 i 114/18) NN 91/2010, (2571
ZAKON O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18) NN 141/2013, (3012
ZAKON O FONDU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO („Narodne novine“, broj 107/07) NN 107/2007, (3132
UREDBA O IZNOSU, ROKU I NAČINU UPLATE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO (“Narodne novine”, broj 155/08) NN 155/2008, (4212
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG PROGRAMA PROVEDBE STRATEGIJE ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA, ISKORIŠTENIH IZVORA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine) („Narodne novine“, broj 100/18) NN 100/2018, (1954
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA NUKLEARNE SIGURNOSTI ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA GRADNJU NUKLEARNOG POSTROJENJA („Narodne novine“, broj 108/21) NN 108/2021, (1891
PRAVILNIK O VREDNOVANJU LOKACIJE ZA NUKLEARNO POSTROJENJE (UPT, „Narodne novine“, broj /17 i 98/21) NN 38/2017, (811
PRAVILNIK O UVJETIMA NUKLEARNE SIGURNOSTI ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA GRADNJU NUKLEARNOG POSTROJENJA (UPT, „Narodne novine“, broj 36/16, 79/16 i 108/21) NN 36/2016, (990
PRAVILNIK O OVLAŠTENIM IZVRŠITELJIMA NA PODRUČJU NUKLEARNE SIGURNOSTI (UPT, «Narodne novine», broj 29/17 i 88/21) NN 29/2017, (667
PRAVILNIK O OVLAŠĆIVANJU STRUČNIH TEHNIČKIH SERVISA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI (UPT, "Narodne novine", broj 40/18 i 104/21) NN 40/2018, (775
PRAVILNIK O POPISU I SADRŽAJU DOKUMENATA ZA ODOBRENJE NUKLEARNIH DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 100/21) NN 100/2021, (1799
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA SLUŽBENE ISKAZNICE I OBLIKU I SADRŽAJU ZNAČKE INSPEKTORA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST („Narodne novine“, broj 48/21) NN 48/2021, (971
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OPSEGU, NAČINU I UČESTALOSTI IZVJEŠĆIVANJA O POGONU NUKLEARNOG POSTROJENJA (UPT, „Narodne novine“, broj 94/17 i 96/21) NN 94/2017, (2185
PRAVILNIK O UČESTALOSTI, SADRŽAJU, OPSEGU I NAČINU IZVOĐENJA POVREMENIH SIGURNOSNIH PREGLEDA NUKLEARNIH POSTROJENJA (UPT, „Narodne novine“, broj 94/17 i 103/21) NN 94/2017, (2186
PRAVILNIK O STRUČNJACIMA ZA ZAŠTITU OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ("Narodne novine", broj 36/18) NN 36/2018, (699
PRAVILNIK O ZBRINJAVANJU RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISKORIŠTENIH IZVORA ("Narodne novine", broj 12/18) NN 12/2018, (271
ODLUKA O PRIMJENI STRANIH STANDARDA PRI ISPITIVANJU EFIKASNOSTI ZADRŽAVANJA MOLEKULARNOG I ORGANSKOG JODA NA IMPERGNIRANOME AKTIVNOM UGLJENU ZA FILTERE SPECIJALNE NAMJENE („Službeni list SFRJ“, broj 9/86) 178.801
ODLUKA O OSNIVANJU TEHNIČKOG POTPORNOG CENTRA KAO VODEĆE TEHNIČKE SKUPINE U SLUČAJU NUKLEARNE NESREĆE (“Narodne novine”, broj 157/98) NN 157/1998, (1932
PRAVILNIK O SADRŽAJU TE UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU ODOBRAVANJA PLANA SANACIJE (UPT, "Narodne novine", broj 38/18 i 147/21) NN 38/2018, (738
PRAVILNIK O KONTROLI NUKLEARNOG MATERIJALA I POSEBNE OPREME («Narodne novine», broj 15/08) NN 15/2008, (482
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U MEDICINI I STOMATOLOGIJI (»Narodne novine«, broj 125/06) NN 125/2006, (2770
PRAVILNIK O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA ("Narodne novine", broj 38/18) NN 38/2018, (739
PRAVILNIK O OBRAZOVANJU POTREBNOM ZA RUKOVANJE IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, PRIMJENU MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJE TEHNIČKIM PROCESIMA U NUKLEARNIM POSTROJENJIMA ("Narodne novine", broj 42/18) NN 42/2018, (814
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA S PROGRAMOM OSIGURANJA I ODRŽAVANJA KAKVOĆE ZAŠTITE TE PLANOM MJERA ZA SPRJEČAVANJE I OTKLANJANJE POSLJEDICA IZVANREDNOG DOGAĐAJA U CARINSKOJ UPRAVI (“Narodne novine”, broj 120/02) NN 120/2002, (1942
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERAMA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI S IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ("Narodne novine", broj 53/18) NN 53/2018, (1062
PRAVILNIK O TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE KOJI PROIZVODE OPTIČKO ZRAČENJE TE UVJETIMA I MJERAMA ZAŠTITE OD OPTIČKOG ZRAČENJA („Narodne novine“, broj 3/20) NN 3/2020, (45
PRAVILNIK O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 146/14, 59/16 - Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja i 31/19) NN 146/2014, (2740
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM UVJETIMA IZLOŽENIH RADNIKA I OSOBA KOJE SE OBUČAVAJU ZA RAD U PODRUČJU IZLOŽENOSTI ("Narodne novine", broj 66/18) NN 66/2018, (1354
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA DAVANJE OVLAŠTENJAPRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJESTRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE ODIONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 44/05) NN 44/2005, (858
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST („Narodne novine“, broj 125/15) NN 125/2015, (2387
PRAVILNIK O OBAVJEŠĆIVANJU, REGISTRIRANJU I ODOBRENJIMA TE PROMETU IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ("Narodne novine", broj 54/18) NN 54/2018, (1088
PRAVILNIK O POPISU STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, UVJETIMA KOJE TREBAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENI STRUČNI TEHNIČKI SERVISI I NAČINU OVLAŠĆIVANJA (“Narodne novine”, broj 77/07) NN 77/2007, (2446
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU NADZORA PRILIKOM UVOZA ILI IZVOZA MATERIJALA ZA KOJI POSTOJI OPRAVDANA SUMNJA DA JE ONEČIŠĆEN RADIONUKLIDIMA ILI SADRŽI RADIOAKTIVNE IZVORE („Narodne novine“, broj 114/07) NN 114/2007, (3347
PRAVILNIK O MJERAMA RADIOLOŠKE I FIZIČKE SIGURNOSTI IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA („Narodne novine“, broj 39/08) NN 39/2008, (1345
PRAVILNIK O VISINI NAKNADA, VRSTAMA I VISINI DODATNIH TROŠKOVA TE NAČINU PLAĆANJA ZA POSLOVE KOJE OBAVLJA DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA ("Narodne novine", broj 89/09) NN 89/2009, (2252
PRAVILNIK O PRAĆENJU STANJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU ("Narodne novine", broj 40/18) NN 40/2018, (776
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI RADNICI KOJI OBAVLJAJU POSLOVE S IZVORIMA NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA („Narodne novine“, broj 59/16) NN 59/2016, (1500
PRAVILNIK O NUKLEARNOM OSIGURANJU („Narodne novine“, broj 38/18) NN 38/2018, (737
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE SUGLASNOSTI ZA POČETAK ILI PRESTANAK RADA ILI RAZGRADNJU NUKLEARNOG POSTROJENJA („Narodne novine“, broj 47/17) NN 47/2017, (1112
PRAVILNIK O NADZORU I KONTROLI PREKOGRANIČNOG PRIJEVOZA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOG GORIVA („Narodne novine“, broj 11/13) NN 11/2013, (161
PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PLANA I PROGRAMA MJERA ZA SLUČAJ IZVANREDNOG DOGAĐAJA TE IZVJEŠĆIVANJA JAVNOSTI I NADLEŽNIH TIJELA („Narodne novine“, broj 123/12) NN 123/2012, (2686
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA ("Narodne novine", broj 42/18) NN 42/2018, (813
PRAVILNIK O POPISU I SADRŽAJU DOKUMENATA ZA ODOBRENJE NUKLEARNIH DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 29/17) NN 29/2017, (664
PRAVILNIK O USPOSTAVI PROGRAMA OSIGURANJA KVALITETE U UPRAVLJANJU NUKLEARNIM POSTROJENJIMA („Narodne novine“, broj 29/17) NN 29/2017, (668
PRAVILNIK O IZVJEŠĆU O ANALIZI SIGURNOSTI ZA NUKLEARNA POSTROJENJA („Narodne novine“, broj 29/17) NN 29/2017, (666
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE SUGLASNOSTI ZA ODOBRENJE ZA POČETAK POKUSNOG RADA NUKLEARNOG POSTROJENJA („Narodne novine“, broj 29/17) NN 29/2017, (665
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE SUGLASNOSTI ZA POČETAK ILI PRESTANAK RADA ILI RAZGRADNJU NUKLEARNOG POSTROJENJA („Narodne novine“, broj 47/17) NN 47/2017, (1112
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU PODUZEĆA "ECOTEC" D. O. O. ZAGREB ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITEOD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 47/91) NN 47/1991, (1213
RJEŠENJE O OVLAŠĆIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA, KSAVERSKA CESTA 2, ZAGREB, ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 100/00) NN 100/2000, (1970
RJEŠENJE O OVLAŠĆIVANJU INSTITUTA »RUĐER BOŠKOVIĆ«, BIJENIČKA CESTA 54, ZAGREB, ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 91/01) NN 91/2001, (1560
STRATEGIJA ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA, ISKORIŠTENIH IZVORA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA („Narodne novine“, broj 125/14) NN 125/2014, (2382
POPIS OVLAŠTENIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNIH ORDINACIJA MEDICINE RADA ZA OBAVLJANJE PREGLEDA OSOBA KOJE RADE S IZVORIMA IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA (“Narodne novine”, broj 70/04) NN 70/2004, (1463
Plin
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O TRŽIŠTU PLINA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 18/18 i 23/20) NN 18/2018, (372
ZAKON O TERMINALU ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN ("Narodne novine", broj 57/18) NN 57/2018, (1156
UREDBA O STJECANJU POLOŽAJA POVLAŠTENIH KUPACA PLINA (“Narodne novine”, broj 101/04) NN 101/2004, (1947
UREDBA O SIGURNOSTI OPSKRBE PRIRODNIM PLINOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 112/08, 92/09 i 153/09) NN 112/2008, (3259
UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KONCESIJU ZA DISTRIBUCIJU PLINA I KONCESIJU ZA IZGRADNJU DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA („Narodne novine“, broj 31/14) NN 31/2014, (539
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN („Narodne novine“, broj 87/21) NN 87/2021, (1620
MREŽNA PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA (P2018-050-1009) (UPT, "Narodne novine", broj 50/18, 31/19, 89/19, 36/20 i 106/21) NN 50/2018, (1009
PRAVILA KORIŠTENJA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA (UPT, "Narodne novine", broj 50/18, 26/20 i 58/21) NN 50/2018, (1006
OPĆI UVJETI OPSKRBE PLINOM (UPT, "Narodne novine", broj 50/18, 88/19, 39/20 i 100/21) NN 50/2018, (1003
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE PLINA KOJA OBUHVAĆA IZGRADNJU DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA PLINOVODA NA PODRUČJU OPĆINE JASENOVAC KOJI ĆE SE POVEZATI NA POSTOJEĆI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV («Narodne novine», broj 45/07) NN 45/2007, (1499
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA KRIZNOG STANJA U OPSKRBI PRIRODNIM PLINOM ("Narodne novine", broj 10/09) NN 10/2009, (222
ODLUKA O DOBAVLJAČU PLINA ZA OPSKRBLJIVAČE TARIFNIH KUPACA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 92/09) NN 92/2009, (2316
ODLUKA O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE PROIZVOĐAČ PRIRODNOG PLINA, PRIRODNI PLIN PROIZVEDEN NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE DUŽAN PRODAVATI OPSKRBLJIVAČU NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA („Narodne novine“, broj 29/14) NN 29/2014, (487
ODLUKA O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE OPSKRBLJIVAČ NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA DUŽAN PRODAVATI PLIN OPSKRBLJIVAČIMA U JAVNOJ USLUZI OPSKRBE PLINOM ZA KUPCE IZ KATEGORIJE KUĆANSTVO („Narodne novine“, broj 29/14) NN 29/2014, (488
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE PROSTORA ZA POTREBE PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU („Narodne novine“, broj 28/20) NN 28/2020, (650
ODLUKA O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE OPSKRBLJIVAČ NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA DUŽAN PRODAVATI PLIN OPSKRBLJIVAČIMA U JAVNOJ USLUZI OPSKRBE PLINOM ZA KUPCE IZ KATEGORIJE KUĆANSTVO („Narodne novine“, broj 18/17) NN 18/2017, (409
ODLUKA O CIJENI ZA DOBAVU PLINA DOBAVLJAČU PLINA ZA OPSKRBLJIVAČE TARIFNIH KUPACA („Narodne novine“, broj 49/12) NN 49/2012, (1170
ODLUKA O NAJVIŠOJ RAZINI CIJENE PLINA ZA POVLAŠTENE KUPCE („Narodne novine“, broj 75/12) NN 75/2012, (1751
ODLUKA O NAKNADI ZA ORGANIZIRANJE TRŽIŠTA PLINA („Narodne novine“, broj 23/16) NN 23/2016, (652
ODLUKA O ODREĐIVANJU OBVEZE PROIZVOĐAČU PRIRODNOG PLINA PRODAJE PRIRODNOG PLINA OPSKRBLJIVAČU NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA („Narodne novine“, broj 29/14) NN 29/2014, (490
ODLUKA O ODREĐIVANJU PRIORITETA PRILIKOM PROVOĐENJA POSTUPKA ZA RASPODJELU KAPACITETA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA OPSKRBLJIVAČU NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA („Narodne novine“, broj 29/14) NN 29/2014, (491
PRAVILNIK O POSTAJAMA ZA OPSKRBU PRIJEVOZNIH SREDSTAVA GORIVOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 93/98 i 116/07) NN 93/1998, (1255
PRAVILNIK O UKAPLJENOM NAFTNOM PLINU („Narodne novine“, broj 117/07) NN 117/2007, (3417
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA PRIRODNOG PLINA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 126/10, 128/11, 88/12 i 29/13) NN 126/2010, (3276
PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA OPSKRBU MOTORNIH VOZILA STLAČENIM PRIRODNIM PLINOM (SPP-om) („Narodne novine“, broj 134/09) NN 134/2009, (3258
TARIFNI SUSTAV ZA DOBAVU PRIRODNOG PLINA ZA TARIFNE KUPCE (“Narodne novine”, broj 99/02) NN 99/2002, (1640
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA SKLADIŠTENJE PLINA ("Narodne novine", broj 48/18) NN 48/2018, (924
PRILOZI I i II UZ TARIFNI SUSTAV ZA SKLADIŠTENJE PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI ("Narodne novine", broj 13/09) NN 13/2009, (304
PRAVILA O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA PLINA ("Narodne novine", broj 50/18) NN 50/2018, (1007
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENU OPSKRBU („Narodne novine“, broj 108/20) NN 108/2020, (2152
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ("Narodne novine", broj 48/18) NN 48/2018, (923
TARIFNI SUSTAV ZA TRANSPORT PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 134/11 i 2/12) NN 134/2011, (2690
ODLUKA O PROVEDBI POSEBNE MJERE ZA UBLAŽAVANJE PORASTA CIJENA PRIRODNOG PLINA U KUĆANSTVIMA U 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 148/10) NN 148/2010, (3758
ODLUKA O FINANCIRANJU PRVE FAZE PROJEKTA PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU („Narodne novine“, broj 12/19) NN 12/2019, (239
ODLUKA O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE OPSKRBLJIVAČ NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA DUŽAN PRODAVATI PLIN OPSKRBLJIVAČIMA U JAVNOJ USLUZI OPSKRBE PLINOM ZA KUPCE IZ KATEGORIJE KUĆANSTVO („Narodne novine“, broj 27/16) NN 27/2016, (787
ODLUKA O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE PROIZVOĐAČ PRIRODNOG PLINA, PRIRODNI PLIN PROIZVEDEN NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE DUŽAN PRODAVATI OPSKRBLJIVAČU NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA („Narodne novine“, broj 27/16) NN 27/2016, (788
KRITERIJI ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IZGRADNJU I POGON IZRAVNOG PLINOVODA („Narodne novine“, broj 78/17) NN 78/2017, (1957
Toplinska energija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18 i 86/19) NN 80/2013, (1655
UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KONCESIJU ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE I KONCESIJU ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH OBJEKATA ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 01/14) NN 1/2014, (25
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU RASPODJELE I OBRAČUNU TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLINSKU ENERGIJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 99/14, 27/15 i 124/15) NN 99/2014, (1956
PRAVILNIK O IZRADI ANALIZE TROŠKOVA I KORISTI („Narodne novine“, broj 110/19) NN 110/2019, (2219
OPĆI UVJETI ZA ISPORUKU TOPLINSKE ENERGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 35/14 i 129/15) NN 35/2014, (629
METODOLOGIJU UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA PROIZVODNJU TOPLINSKE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 56/14) NN 56/2014, (1061
MREŽNA PRAVILA ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE („Narodne novine“, broj 35/14) NN 35/2014, (630
OPĆI UVJETI ZA OPSKRBU TOPLINSKOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 35/14) NN 35/2014, (628
Rudarstvo
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O RUDARSTVU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 56/13, 14/14 i 98/19) NN 56/2013, (1133
UREDBA O NOVČANOJ NAKNADI ZA KONCESIJU ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/14 i 57/20) NN 31/2014, (538
ZAKON O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA (P2018-052-w851) (UPT, "Narodne novine", broj 52/18, 52/19 I 30/21) NN 52/2018, (1024
UREDBA O NOVČANOJ NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA („Narodne novine“, broj 40/11) NN 40/2011, (943
UREDBA O PRIJENOSU ODOBRENJA ZA ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA I UGOVORA O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA („Narodne novine“, broj 126/11) NN 126/2011, (2535
UREDBA O NAKNADI ŠTETE PO OSNOVI OTUĐENJA MINERALNE SIROVINE („Narodne novine“, broj 55/19) NN 55/2019, (1044
UREDBA O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA („Narodne novine“, broj 25/20) NN 25/2020, (603
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O ODOBRENJU EKSPLOATACIJSKOG POLJA UGLJIKOVODIKA »IZABELA« (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 66/07 i 106/08) NN 66/2007, (2040
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SA-11« („Narodne novine“, broj 119/21) NN 119/2021, (2044
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SA-12« („Narodne novine“, broj 119/21) 111.111
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SA-12« („Narodne novine“, broj 119/21) NN 119/2021, (2045
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SA-08« („Narodne novine“, broj 136/21) 111.111
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »DR-04« („Narodne novine“, broj 136/21) 111.111
ODLUKA O ODOBRENJU EKSPLOATACIJSKOG POLJA UGLJIKOVODIKA GRUBIŠNO POLJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 27/07 i 29/08) NN 27/2007, (978
ODLUKA O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SA-09« („Narodne novine“, broj 78/21) NN 78/2021, (1453
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PLAĆE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVE AGENCIJE ZA UGLJIKOVODIKE („Narodne novine“, broj 37/14) NN 37/2014, (652
ODLUKA O ODOBRENJU EKSPLOATACIJSKOG POLJA UGLJIKOVODIKA »PSP OKOLI« (“Narodne novine”, broj 155/08) NN 155/2008, (4219
ODLUKA O SADRŽAJU I UVJETIMA JAVNOG NADMETANJA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU I KRITERIJIMA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA („Narodne novine“, broj 40/14) NN 40/2014, (694
ODLUKA O ODOBRENJU EKSPLOATACIJSKOG POLJA UGLJIKOVODIKA »BAČKOVICA« (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 90/07 i 127/08) NN 90/2007, (2738
ODLUKA O SADRŽAJU I UVJETIMA JAVNOG NADMETANJA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU I KRITERIJIMA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA („Narodne novine“, broj 84/14) NN 84/2014, (1668
ODLUKA O PROVOĐENJU POSTUPKA IZDAVANJA DOZVOLA I OBJAVI JAVNOG NADMETANJA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU („Narodne novine“, broj 40/14) NN 40/2014, (695
PRAVILNIK O RUDARSKIM PROJEKTIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 43/20 i 48/20 - Ispravak) NN 43/2020, (900
PRAVILNIK O KATASTRU ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIONIH POLJA,TE O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE, ZBIRKE ISPRAVA I POPISA RUDARSKIH PODUZEĆA I SAMOSTALNIH PODUZETNIKA KOJIMA SU IZDANA ODOBRENJA ZA ISTRAŽIVANJA ILIEKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA (“Narodne novine”, broj 44/91) 182.801
PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI I RADNOM ISKUSTVU, NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA I PROVJERE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA U RUDARSTVU (“Narodne novine”, broj 21/92) NN 21/1992, (481
PRAVILNIK O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA (“Narodne novine”, broj 142/13) NN 142/2013, (3044
PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA ("Narodne novine", broj 95/18) NN 95/2018, (1846
PRAVILNIK O POSTUPKU OCJENE DOKUMENTACIJE O REZERVAMA MINERALNIH SIROVINA (“Narodne novine”, broj 150/13) NN 150/2013, (3175
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU REZERVI I EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA ("Narodne novine", broj 46/18) NN 46/2018, (885
PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA IZ RUDARSTVA („Narodne novine“, broj 83/20) NN 83/2020, (1557
PRAVILNIK O REZERVAMA ("Narodne novine", broj 95/18) NN 95/2018, (1848
PRAVILNIK O BITNIM TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA, SIGURNOSTI I ZAŠTITI PRI ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA IZ PODMORJA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 52/10) NN 52/2010, (1275
PRAVILNIK O TRAJNOM ZBRINJAVANJU UGLJIKOVA DIOKSIDA U GEOLOŠKIM STRUKTURAMA ("Narodne novine", broj 95/18) NN 95/2018, (1847
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU IZRADE RUDARSKO-GEOLOŠKIH STUDIJA („Narodne novine“, broj 142/13) NN 142/2013, (3042
PRAVILNIK O JEDINSTVENOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU MINERALNIH SIROVINA („Narodne novine“, broj 52/19) NN 52/2019, (1002
PRAVILNIK O GRAĐENJU NAFTNO-RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA ("Narodne novine", broj 95/18) NN 95/2018, (1845
PRAVILNIK O POSTUPANJU S VIŠKOM ISKOPA KOJI PREDSTAVLJA MINERALNU SIROVINU KOD IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA („Narodne novine“, broj 79/14) NN 79/2014, (1474
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID