Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Gradnja
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O GRADNJI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 175/03, 100/04, 76/07 i 26/08) NN 175/2003, (2552
ZAKON O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/15, 118/18 i 110/19) NN 78/2015, (1489
ZAKON O GRADNJI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) NN 153/2013, (3221
UREDBA O ODREĐIVANJU GRAĐEVINA, DRUGIH ZAHVATA U PROSTORU I POVRŠINA DRŽAVNOG I PODRUČNOG (REGIONALNOG) ZNAČAJA (UPT, „Narodne novine“, broj 37/14, 154/14 i 30/21)) NN 37/2014, (647
ZAKON O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI („Narodne novine“, broj 153/13) NN 153/2013, (3222
ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 80/13 - Zakon o zaštiti okoliša, 153/13 - Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o građevinskoj inspekciji i 78/1 - Zakon o poslovima i djelat NN 76/2007, (2395
ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) NN 153/2013, (3220
ZAKON O UREĐIVANJU IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA U SVRHU IZGRADNJE INFRASTRUKTURNIH GRAĐEVINA („Narodne novine“, broj 80/11) NN 80/2011, (1704
ZAKON O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20) NN 76/2013, (1523
ZAKON O POSTUPANJU I UVJETIMA GRADNJE RADI POTICANJA ULAGANJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 69/09, 128/10, 136/12 i 76/13) NN 69/2009, (1664
ZAKON O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/15, 114/18 i 110/19) NN 78/2015, (1490
ZAKON O PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRETNINA („Narodne novine“, broj 78/15) NN 78/2015, (1491
ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) NN 86/2012, (1963
UREDBA O NAKNADI ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 98/12 i 139/14 - O i RUSRH) NN 98/2012, (2175
UREDBA O ODREĐIVANJU ZAHVATA U PROSTORU I GRAĐEVINA ZA KOJE MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA IZDAJE LOKACIJSKU I/ILI GRAĐEVINSKU DOZVOLU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 116/07 i 56/11) NN 116/2007, (3381
UREDBA O MASOVNOJ PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRETNINA („Narodne novine“, broj 28/19) NN 28/2019, (573
UREDBA O INFORMACIJSKOM SUSTAVU PROSTORNOG UREĐENJA („Narodne novine“, broj 115/15) NN 115/2015, (2191
UREDBA O VISINI NAKNADE ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU („Narodne novine“, broj 56/13) NN 56/2013, (1152
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA, UVJETIMA I NAČINU VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA TE O SADRŽAJU ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA („Narodne novine“, broj 131/21) 111.111
POSEBNE UZANCE O GRAĐENJU („Narodne novine“, broj 137/21) 111.111
TEHNIČKI PROPIS ZA ASFALTNE KOLNIKE („Narodne novine“, broj 48/21) NN 48/2021, (977
ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE LONJSKO POLJE („Narodne novine“, broj 37/10) NN 37/2010, (941
ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA NACIONALNOG PARKA SJEVERNI VELEBIT („Narodne novine“, broj 35/12) NN 35/2012, (845
ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV – SAVA („Narodne novine“, broj 121/11) NN 121/2011, (2380
ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE MEDVEDNICA („Narodne novine“, broj 89/14) NN 89/2014, (1800
ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA PARKA PRIRODE TELAŠĆICA („Narodne novine“, broj 22/14) NN 22/2014, (402
ODLUKA O LISTI IZMIRITELJA CENTRA ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE („Narodne novine“, broj 3/19) NN 3/2019, (69
ODLUKU O DONOŠENJU PROSTORNOGA PLANA PARKA PRIRODE ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 125/14 i 05/15 - Ispravak) NN 125/2014, (2381
ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DRŽAVNOG ZNAČAJA »VRŠNA ZONA«, MEDVEDNICA („Narodne novine“, broj 61/15) NN 61/2015, (1172
ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DRŽAVNOG ZNAČAJA »SKIJAŠKI KOMPLEKS«, MEDVEDNICA („Narodne novine“, broj 61/15) NN 61/2015, (1173
ODLUKA O IZRADI IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 96/12) NN 96/2012, (2159
ODLUKA O IZRADI IZMJENE I DOPUNE STRATEGIJE PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 96/12) NN 96/2012, (2160
ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOGA PLANA PARKA PRIRODE BIOKOVO („Narodne novine“, broj 108/15) NN 108/2015, (2100
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA NACIONALNOG PARKA MLJET („Narodne novine“, broj 113/19) NN 113/2019, (2274
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA NACIONALNOG PARKA KORNATI („Narodne novine“, broj 119/19) NN 119/2019, (2363
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA U IZGRADNJI OBJEKATA («Narodne novine», broj 23/89 i «Narodne novine», broj 77/92-Zakon o građenju i 52/99-Zakon o gradnji) 184.101
PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA POVRŠINE I OBUJMA U PROJEKTIMA ZGRADA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 90/10, 111/10 i 55/12) NN 90/2010, (2544
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM PREGLEDIMA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE («Narodne novine», broj 1/98) NN 1/1998, (8
PRAVILNIK O NOSTRIFIKACIJI PROJEKATA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 98/99, 29/03 i 20/17) NN 98/1999, (1638
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI INSPEKTORA I NADZORNIKA U GRAÐEVNOJ INSPEKCIJI («Narodne novine», broj 98/99) NN 98/1999, (1641
PRAVILNIK O SADRŽAJU IZJAVE PROJEKTANTA O USKLAÐENOSTI GLAVNOG ODNOSNO IDEJNOG PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA («Narodne novine», broj 98/99) NN 98/1999, (1640
PRAVILNIK O UPISU U RAZRED REVIDENATA („Narodne novine“, broj 50/20) NN 50/2020, (1023
PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE („Narodne novine“, broj 55/20) NN 55/2020, (1100
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA, OBRASCU, UVJETIMA I NAČINU VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA TE O SADRŽAJU ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 111/14, 107/15, 20/17, 98/19 i 121/19) NN 111/2014, (2135
PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 46/18 i 98/19) NN 46/2018, (880
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA GRAĐEVNE INSPEKCIJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 9/00 i 99/02) NN 9/2000, (98
PRAVILNIK O MANJE SLOŽENIM RADOVIMA („Narodne novine“, broj 14/20) NN 14/2020, (250
PRAVILNIK O KONTROLI PROJEKATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 32/14 i 72/20) NN 32/2014, (582
PRAVILNIK O VRSTI I SADRŽAJU PROJEKATA ZA JAVNE CESTE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 53/02 i 20/17) NN 53/2002, (998
PRAVILNIK O OSIGURANJU PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI («Narodne novine», broj 78/13) NN 78/2013, (1615
PRAVILNIK O SADRŽAJU PISANE IZJAVE IZVOĐAČA O IZVEDENIM RADOVIMA I UVJETIMA ODRŽAVANJA GRAĐEVINE («Narodne novine», broj 43/14) NN 43/2014, (803
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA ZA KOJE GRAĐEVINSKA DOZVOLA NIJE POTREBNA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 138/04 I 28/06) NN 138/2004, (2424
PRAVILNIK O OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI, ISPRAVAMA O SUKLADNOSTI I OZNAČAVANJU GRAĐEVNIH PROIZVODA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 i 118/19) NN 103/2008, (3136
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAKU URBANISTIČKOG INSPEKTORA ("Narodne novine", broj 47/12) NN 47/2012, (1158
PRAVILNIK O NAČINU ZATVARANJA I OZNAČAVANJA ZATVORENOG GRADILIŠTA («Narodne novine», broj 42/14) NN 42/2014, (786
PRAVILNIK O NAČINU PEČAĆENJA ORUĐA, STROJEVA I DRUGIH SREDSTAVA ZA RAD IZVOĐAČA NA GRADILIŠTU („Narodne novine“, broj 47/12) NN 47/2012, (1160
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA ZAPOČINJANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI GRAĐENJA (Urednički pročišćeni tekst «Narodne novine», broj 89/06 i 139/06) NN 89/2006, (2105
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU OSOBA KOJE OBAVLJAJU STRUČNE GEODETSKE POSLOVE ("Narodne novine", broj 90/18) NN 90/2018, (1760
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU TE UPOTPUNJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12, 02/14, 65/14, 136/14, 23/15 i 129/15) NN 129/2015, (2445
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA (UPT, «Narodne novine», broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) NN 112/2017, (2625
PRAVILNIK O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA („Narodne novine“, broj 136/15) NN 136/2015, (2558
PRAVILNIK O NADZORU GRAĐEVNIH PROIZVODA („Narodne novine“, broj 113/08) NN 113/2008, (3295
PRAVILNIK O TIJELIMA, DOKUMENTACIJI I POSTUPCIMA TRŽIŠTA GRAĐEVNIH PROIZVODA ("Narodne novine", broj 118/19) NN 118/2019, (2352
PRAVILNIK O PRODUŽENJU RAZDOBLJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 87/10 i 23/11) NN 87/2010, (2457
PRAVILNIK O SUGLASNOSTI ZA ZAPOČINJANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI GRAĐENJA („Narodne novine“, broj 43/09) NN 43/2009, (1012
PRAVILNIK O PPRAVILNIK O POTREBNIM ZNANJIMA IZ PODRUČJA UPRAVLJANJA PROJEKTIMAOTREBNIM ZNANJIMA IZ PODRUČJA UPRAVLJANJA PROJEKTIMA („Narodne novine“, broj 85/15) NN 85/2015, (1662
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBVEZNIM PROSTORNIM POKAZATELJIMA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/14 i 19/15) NN 48/2014, (930
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAKU GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA („Narodne novine“, broj 42/14) NN 42/2014, (785
PRAVILNIK O OPĆINAMA KOJE MOGU DONIJETI PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SMANJENOG SADRŽAJA I SADRŽAJU, MJERILIMA KARTOGRAFSKIH PRIKAZA I OBVEZNIM PRILOZIMA TOGA PLANA („Narodne novine“, broj 135/10) NN 135/2010, (3502
PRAVILNIK O SADRŽAJU, MJERILIMA KARTOGRAFSKIH PRIKAZA, OBVEZNIM PROSTORNIM POKAZATELJIMA, STANDARDU ELABORATA I OBVEZNIH PRILOGA PROSTORNIH PLANOVA („Narodne novine“, broj 148/10) NN 148/2010, (3778
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, MJERILIMA KARTOGRAFSKIH PRIKAZA, OBVEZNIM PROSTORNIM POKAZATELJIMA, STANDARDU ELABORATA I OBVEZNIH PRILOGA PROSTORNIH PLANOVA („Narodne novine“, broj 9/11) NN 9/2011, (203
PRAVILNIK O GEODETSKOM PROJEKTU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 12/14 i 56/14) NN 12/2014, (232
PRAVILNIK O MATERIJALNO-TEHNIČKIM UVJETIMA ZA RAD GRAĐEVINSKIH INSPEKTORA („Narodne novine“, broj 116/19) NN 116/2019, (2324
PRAVILNIK O SADRŽAJU I IZGLEDU PLOČE KOJOM SE OZNAČAVA GRADILIŠTE („Narodne novine“, broj 42/14) NN 42/2014, (784
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU IDEJNOG PROJEKTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 118/19 i 65/20) NN 118/2019, (2353
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU I OPREMANJU PROJEKATA GRAĐEVINA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17 i 118/19) NN 64/2014, (1224
PRAVILNIK O METODAMA PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA („Narodne novine“, broj 79/14) NN 79/2014, (1475
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA POTVRDE HRVATSKIM DRŽAVLJANIMA I PRAVNIM OSOBAMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRUŽANJA USLUGA REGULIRANE PROFESIJE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE U DRŽAVAMA UGOVORNICAMA UGOVORA O EUROPSKOM .. („Narodne novine“, broj 47/14) NN 47/2014, (894
PRAVILNIK O ODRŽAVANJU GRAĐEVINA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 122/14 i 98/19) NN 122/2014, (2343
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU I OPREMANJU PROJEKATA GRAĐEVINA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 118/19 i 65/20) NN 118/2019, (2354
PRAVILNIK O METODAMA PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA („Narodne novine“, broj 105/15) 135.668
PRAVILNIK O INFORMACIJSKOM SUSTAVU TRŽIŠTA NEKRETNINA („Narodne novine“, broj 68/20) NN 68/2020, (1364
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA POTVRDE OSOBAMA IZ DRŽAVA UGOVORNICA UGOVORA O EUROPSKOM GOSPODARSKOM PROSTORU ZA PRUŽANJE USLUGE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE U REPUBLICI HRVATSKOJ TE PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH („Narodne novine“, broj 77/15) NN 77/2015, (1471
ODLUKA O IZMJENAMA STATUTA HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE („Narodne novine“, broj 39/17) NN 39/2017, (867
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA NACIONALNOG PARKA »KRKA« (“Narodne novine”, broj 99/17) NN 99/2017, (2280
POSEBNE UZANCE O GRAĐENJU («Službeni list» broj 18/77 i «Narodne novine» broj 53/91- Zakon o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima) 185.901
NAPUTAK O IZRADI NACRTA AKATA U POSTUPKU IZDAVANJA AKATA NA TEMELJU ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I ZAKONA O GRADNJI TE PROVEDBI TIH POSTUPAKA ELEKTRONIČKIM PUTEM („Narodne novine“, broj 56/14) NN 56/2014, (1057
STATUT HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 132/15 i 123/19) NN 132/2015, (2486
STATUT HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE („Narodne novine“, broj 109/18) NN 109/2018, (2113
TEHNIČKI PROPIS ZA PROZORE I VRATA («Narodne novine», broj 69/06) NN 69/2006, (1661
TEHNIČKI PROPIS O SUSTAVIMA VENTILACIJE, DJELOMIČNE KLIMATIZACIJE I KLIMATIZACIJE ZGRADA (“Narodne novine”, broj 3/07) NN 3/2007, (201
TEHNIČKI PROPIS ZA DIMNJAKE U GRAĐEVINAMA (“Narodne novine”, broj 3/07) NN 3/2007, (202
TEHNIČKI PROPIS ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE (UPT, „Narodne novine“, broj 17/17, 75/20 i 7/22) NN 17/2017, (403
TEHNIČKI PROPIS ZA SUSTAVE ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE NA GRAĐEVINAMA (Urednički pročišćeni tekst,"Narodne novine", broj 87/08 i 33/10) NN 87/2008, (2799
TEHNIČKI PROPIS O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 35/18 i 104/19) NN 35/2018, (683
TEHNIČKI PROPIS O SUSTAVIMA GRIJANJA I HLAĐENJA ZGRADA ("Narodne novine", broj 110/08) NN 110/2008, (3239
TEHNIČKI PROPIS ZA NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE INSTALACIJE („Narodne novine“, broj 5/10) NN 5/2010, (132
TEHNIČKI PROPIS ZA NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE INSTALACIJE („Narodne novine“, broj 5/10) NN 5/2010, (132
TEHNIČKI PROPIS ZA NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE INSTALACIJE („Narodne novine“, broj 5/10) NN 5/2010, (132
TEHNIČKI PROPIS KOJIM SE UTVRĐUJU TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA GRAĐEVNE PROIZVODE U USKLAĐENOM PODRUČJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 04/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17 i 43/19) 186.329
TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 128/15, 70/18, 73/18 - Ispravak i 86/18 - Ispravak) NN 128/2015, (2428
TEHNIČKI PROPIS ZA STAKLENE KONSTRUKCIJE („Narodne novine“, broj 53/17) NN 53/2017, (1204
STATUT HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 137/15, 35/19 i 129/19) NN 137/2015, (2583
STATUT HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 56/19 i 17/20) NN 56/2019, (1069
KODEKS STRUKOVNE ETIKE OVLAŠTENIH INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE ("Narodne novine", broj 88/13) NN 88/2013, (1953
KODEKS STRUKOVNE ETIKE U OBAVLJANJU STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE („Narodne novine“, broj 3/19) NN 3/2019, (71
IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU REPUBLIKE HRVATSKE 2008. – 2012. („Narodne novine“, broj 61/13) NN 61/2013, (1240
NAPUTAK O NOVČANIM KAZNAMA KOJE IZRIČU GRAĐEVINSKI INSPEKTORI U PROVEDBI ZAKONA O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI („Narodne novine“, broj 122/14) NN 122/2014, (2344
NAPUTAK O NOVČANIM KAZNAMA KOJE IZRIČU KOMUNALNI REDARI U PROVEDBI ZAKONA O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI („Narodne novine“, broj 122/14) NN 122/2014, (2345
NAPUTAK O NOVČANIM KAZNAMA KOJE IZRIČU KOMUNALNI REDARI ("Narodne novine", broj 23/18) NN 23/2018, (446
NAPUTAK O NOVČANIM KAZNAMA KOJE IZRIČU GRAĐEVINSKI INSPEKTORI ("Narodne novine", broj 23/18) NN 23/2018, (445
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE IZMIRITELJA CENTRA ZA MIRENJE HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA („Narodne novine“, broj 56/19) NN 56/2019, (1070
Komora arhitekata i inženjera
PODZAKONSKI AKT(I)
STATUT HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA („Narodne novine“, broj 15/21) NN 15/2021, (301
PRAVILNIK O NATJEČAJIMA S PODRUČJA ARHITEKTURE I URBANIZMA (“Narodne novine”, broj 112/06) NN 112/2006, (2486
STATUT HRVATSKE KOMORE INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA («Narodne novine», broj 30/08) NN 30/2008, (996
xxx (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 64/09 i 129/10) 186.042
KODEKS STRUKOVNE ETIKE HRVATSKIH ARHITEKATA («Narodne novine», broj 40/99) 186.045
KODEKS STRUKOVNE ETIKE ČLANOVA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA („Narodne novine“, broj 43/16) NN 43/2016, (1130
KODEKS STRUKOVNE ETIKE OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA („Narodne novine“, broj 53/12) NN 53/2012, (1343
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava