Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 33/92, 57/92- Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 77/92, 58/93, 2/94., 76/94, 108/95, 108/96 – Zakon o pravima hrvatskih...) 207.001
ZAKON O PRAVIMA ŽRTAVA SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU U DOMOVINSKOM RATU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 64/15 i 98/19) 207.005
ZAKON O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI (UPT, „Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) 111.111
UREDBA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA TE HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA I DRAGOVOLJACA IZ DOMOVINSKOG RATA (UPT, «Narodne novine», broj 57/18 i 147/20) 111.111
ZAKON O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 174/04, 92/05, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 - OUSRH, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14) 207.101
ZAKON O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (pročišćeni tekst) („Narodne novine“, broj 19/13) 207.102
ZAKON O FONDU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI („Narodne novine“, broj 99/18) 207.201
ZAKON O ZAKLADI HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 79/06 i 99/18) 207.202
ZAKON O PRONALAŽENJU, OBILJEŽAVANJU I ODRŽAVANJU GROBOVA ŽRTAVA KOMUNISTIČKIH ZLOČINA NAKON DRUGOG SVJETSKOG RATA („Narodne novine“, broj 31/11) 207.204
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA (“Narodne novine”, broj 99/18) 207.203
UREDBA O DODJELI STAMBENIH KREDITA ČLANOVIMA OBITELJI POGINULOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA (“Narodne novine”, broj 97/02) 207.301
UREDBA O PRIJENOSU PRAVA UPRAVLJANJA DIJELOM STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA UPRAVLJA MINISTARSTVO OBRANE (“Narodne novine”, broj 97/03) 207.401
UREDBA O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU OSOBNOG AUTOMOBILA HRVATSKIM RATNIM VOJNIM INVALIDIMA IZ DOMOVINSKOG RATA („Narodne novine“, broj 79/13) 207.501
UREDBA O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA, HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA I HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA (“Narodne novine”, broj 87/14) 207.601
UREDBA O DAROVANJU STANOVA I KUĆA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI HRVATSKIM BRANITELJIMA TE ČLANOVIMA OBITELJI POGINULIH, ZATOČENIH ILI NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA («Narodne novine», broj 135/05) 207.641
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU ODNOSNO ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2020. („Narodne novine“, broj 24/21) 111.111
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OVLAŠTENIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U KOJIMA SE OBAVLJA STRUČNA PROCJENA RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA PO OSNOVI BOLESTI, POGORŠANJA BOLESTI ODNOSNO POJAVE BOLESTI KAO POSLJEDICE SUDJELOVANJA U OBRANI SUV („Narodne novine“, broj 32/21) 111.111
ODLUKA O PRODAJI POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U ZGRADAMA NAMIJENJENIM STAMBENOM ZBRINJAVANJU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI («Narodne novine», broj 37/06) 208.021
PRAVILNIK O IZBORU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA OSOBA KOJE PRUŽAJU NJEGU I POMOĆ HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA 100% I. SKUPINE („Narodne novine“, broj 16/18) 707.718
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNE PROCJENE U OVLAŠTENOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA ("Narodne novine", broj 27/18) 707.723
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA TE SURADNJI I POTPORI UDRUGAMA IZ DOMOVINSKOG RATA ("Narodne novine", broj 21/18) 707.720
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PRILAGOĐENI OSOBNI AUTOMOBIL I PRAVA NA NAKNADU TROŠKA PRILAGODBE OSOBNOG AUTOMOBILA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE IZ DOMOVINSKOG RATA ("Narodne novine", broj 21/18) 707.719
ODLUKA O IZMJENAMA UVJETA KREDITA ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA HRVATSKIH BRANITELJA («Narodne novine», broj 119/06) 206.062
ODLUKA O RASPOLAGANJU STANOVIMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NAMIJENJENIM ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OBITELJI POGINULOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 33/03, 11/04 i 23/04) 707.701
ODLUKA O DODATNOJ POMOĆI GRADU BENKOVCU, ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA ELEKTROENERGETSKOG PRIKLJUČKA, U SVRHU PROVOĐENJA PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA (“Narodne novine”, broj 142/06) 707.702
ODLUKA O DODATNOJ POMOĆI GRADU BENKOVCU, ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE PRISTUPNE PROMETNICE S PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM, U SVRHU PROVOĐENJA PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA („Narodne novine“, broj 82/07) 707.703
PRAVILNIK O RADU POVJERENSTVA ZA REVIZIJU (“Narodne novine”, broj 18/02) 208.051
PRAVILNIK O OŠTEĆENJU ORGANIZMA NA OSNOVI KOJIH VOJNI I CIVILNI INVALIDI RATA IMAJU PRAVO NA ORTOPEDSKI DODATAK I O RAZVRSTAVANJU TIH OŠTEĆENJA U STUPNJEVE (“Narodne novine”, broj 29/02) 208.501
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PRILAGODBU PRILAZA DO ZGRADE, PRILAGODBU PRILAZA DO STANA U ZGRADI I PRILAGODBU STANA ZA DJECU SMRTNO STRADALOGA ILI NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE IZ DOMOV. RAT (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 38/18 i 53/20) 208.601
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 12/18 i 103/18) 707.717
PRAVILNIK O UVJETIMA, POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA (“Narodne novine”, broj 73/14) 208.701
PRAVILNIK O RADU POVJERENSTVA ZA REVIZIJU OCJENE RADNE SPOSOBNOSTI ("Narodne novine", broj 12/18) 208.801
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI („Narodne novine“, broj 80/18) 208.951
PRAVILNIK O IZBORU, NAČINU I POSTUPKUOSTVARIVANJA PRAVA OSOBA KOJE PRUŽAJU NJEGU I POMOĆ HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA 100% I. SKUPINE (“Narodne novine”, broj 43/05) 209.001
PRAVILNIK O DODJELI STAMBENOG KREDITA I FINANCIJSKE POTPORE („Narodne novine“, broj 64/18) 209.101
PRAVILNIK O JEDINSTVENOM REGISTRU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA (“Narodne novine”, broj 43/05) 209.201
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA TROŠKOVE UKOPA UZ ODAVANJE VOJNIH POČASTI TE GROBNO MJESTO I NJEGOVO ODRŽAVANJE ("Narodne novine", broj 51/18) 209.301
PRAVILNIK O OŠTEĆENJU ORGANIZMA PO OSNOVI KOJIH HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA IMA PRAVO NA ORTOPEDSKI DOPLATAK I RAZVRSTAVANJU TIH OŠTEĆENJA U STUPNJEVE (“Narodne novine”, broj 45/05) 209.401
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA STATUSA I PRAVA ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA U DOMOVINSKOM RATU („Narodne novine“, broj 97/15) 210.057
PRAVILNIK O MEDICINSKIM INDIKACIJAMA ZA RAZVRSTAVANJE HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA OD I. DO IV. SKUPINE PREMA STUPNJU POTREBE ZA NJEGOM I POMOĆI DRUGE OSOBE (“Narodne novine”, broj 45/05) 209.601
PRAVILNIK O NAČINU ISPLATE NOVČANIH PRIMANJA I DRUGIH TROŠKOVA („Narodne novine“, broj 16/18) 209.901
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POTPORU ZA OBRAZOVANJE („Narodne novine“, broj 101/19) 210.051
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KOJA NISU UTVRĐENA KAO STANDARD PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA („Narodne novine“, broj 104/18) 210.052
PRAVILNIK O REGISTRU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA (“Narodne novine”, broj 141/12) 208.201
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJA, KONTROLI OBRAČUNA I ISPLATA OSTVARENIH PRAVA TE UVJETA ZA OSTVARIVANJE PRAVA ("Narodne novine", broj 21/18) 210.053
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PRIZNAVANJA PRAVA NA OPSKRBNINU („Narodne novine“, broj 89/11) 210.054
PRAVILNIK O USTROJSTVU I NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA („Narodne novine“, broj 97/15) 210.058
NAREDBA O UTVRĐIVANJU SVOTE CENZUSA NOVČANIH PRIHODA IZ ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA (“Narodne novine”, broj 37/01) 210.101
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI ("Narodne novine", broj 12/18) 210.055
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE O BRANITELJSKIM SOCIJALNO-RADNIM ZADRUGAMA, NJIHOVIM UPRAVITELJIMA I SAVEZIMA ("Narodne novine", broj 21/18) 210.056
PRAVILNIK O DODJELI BRANITELJSKIH ZAHVALNICA („Narodne novine“, broj 27/19) 210.059
PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM UVJETIMA ZA POČETAK RADA VETERANSKIH CENTARA („Narodne novine“, broj 119/18) 210.057
PRAVILNIK O EVIDENCIJI HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA („Narodne novine“, broj 119/18) 210.058
NAREDBA O UTVRĐIVANJU MJESEČNIH SVOTA OSOBNE INVALIDNINE, DRUGIH MJESEČNIH NOVČANIH PRIMANJA I OSNOVICE ZA ODREĐIVANJE OPSKRBNINE OD 1. LISTOPADA 2001. GODINE (“Narodne novine”, broj 84/01) 210.201
STATUT FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (“Narodne novine”, broj 84/19) 210.301
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID