Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Državni inspektorat
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O DRŽAVNOM INSPEKTORATU („Narodne novine“, broj 115/18) 212.201
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG INSPEKTORATA (UPT, „Narodne novine“, broj 97/20, 119/20 i 104/21) 111.111
UREDBA O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA ZA RADNA MJESTA U DRŽAVNOM INSPEKTORATU („Narodne novine“, broj 107/19) 212.302
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA I PODUZETIM MJERAMA INSPEKTORA DRŽAVNOG INSPEKTORATA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 38/00 i 134/09) 212.501
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA INSPEKTORA U GOSPODARSTVU („Narodne novine“, broj 36/14) 212.502
PRAVILNIK O LEGITIMACIJI ŠUMARSKOG INSPEKTORA, INSPEKTORA ZA ZAŠTITU BILJA U ŠUMARSTVU I LOVNOG INSPEKTORA (Urednički pročišćeni tekst: «Narodne novine» broj 13/91, 10/94 - Zakon o lovu, 105/99 - Pravilnika o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka gospodarskog inspektora, rudarskog i elektroenergetskog inspektora, te inspektora rada i posuda pod tla 212.601
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA DRŽAVNOG INSPEKTORATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 84/19, 123/19 i 36/20) 212.602
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODORI INSPEKTORA RADA („Narodne novine“, broj 59/14) 212.603
PRAVILNIK O NAČINU OZNAČIVANJA GRAĐEVINE OPASNOM („Narodne novine“, broj 116/19) 212.605
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA INSPEKTORA RADA („Narodne novine“, broj 59/14) 212.604
PRAVILNIK O NAČINU ZATVARANJA I OZNAČIVANJA ZATVORENOG GRADILIŠTA („Narodne novine“, broj 116/19) 212.605
NAPUTAK O NAČINU PEČAĆENJA KADA SE RJEŠENJE INSPEKTORA DRŽAVNOG INSPEKTORATA IZVRŠAVA PEČAĆENJEM (»Narodne novine«, broj 21/20) 212.801
NAPUTAK O PODACIMA KOJE SADRŽI IZVJEŠĆE POVODOM DOGAĐAJA KOJI JE PROUZROČIO SMRT RADNIKA („Narodne novine“, broj 119/14) 212.802
NAPUTAK O NAČINU RADA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 46/20 i 80/20) 212.803
Inspekcija cestovnog prometa
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 22/14 i 98/19) 214.601
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O RADU ORGANA KOJI POSTUPAJU PO PREDSTAVKAMA I PRIJEDLOZIMA («Narodne novine» broj 72/94) 214.602
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O OBRASCU ISKAZNICE, OBLIKU ZNAČKE, OPREMI I SLUŽBENOJ ODJEĆI INSPEKTORA CESTOVNOG PROMETA I INSPEKTORA CESTA („Narodne novine“, broj 128/09) 214.701
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA INSPEKTORA CESTOVNOG PROMETA I INSPEKTORA CESTA («Narodne novine » broj 08/15) 214.801
Prosvjetna inspekcija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI (UPT, „Narodne novine“, broj 61/11, 16/12, 32/14 - RUSRH , 98/19 I 52/21) 111.111
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O ISKAZNICI I ZNAKU OSOBA KOJE OBAVLJAJU INSPEKCIJSKI NADZOR PROSVJETNE INSPEKCIJE („Narodne novine“, broj 31/13) 214.201
PRAVILNIK O OBRASCU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM NADZORIMA PROSVJETNIH INSPEKTORA («Narodne novine», broj 124/12) 214.301
Sanitarna inspekcija
ZAKON(I), UREDBA(E)
UREDBA O GRANIČNIM PRIJELAZIMA NA KOJIMA SE OBAVLJA SANITARNI INSPEKCIJSKI NADZOR („Narodne novine“, broj 33/13) 213.005
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU DAVANJA POTVRDE O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA SANITARNO-TEHNIČKIM UVJETIMA GRADNJE I VRSTAMA GRAĐEVINA KOJE PODLIJEŽU SANITARNOM NADZORU («Narodne novine», broj 24/15) 213.401
PRAVILNIK O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O GRAĐEVINAMA KOJE PODLIJEŽU SANITARNOM NADZORU TE NAČINU OBAVLJANJA SANITARNOG NADZORA TIJEKOM GRADNJE („Narodne novine“, broj 24/15) 213.701
NAPUTAK O OSLOBAĐANJU SANITARNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA PRI UVOZU VOĆA I POVRĆA U POGRANIČNO PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE PROIZVEDENOG U POGRANIČNOM PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE („Narodne novine“, broj 49/14) 213.751
UPUTSTVO O SADRŽAJU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O RADU ORGANA SANITARNE INSPEKCIJE («Narodne novine» broj 18/83) 213.901
UPUTSTVO O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA O RADU SANITARNIH INSPERTORA I STANJU OBJEKATA KOJI SU PODVRGNUTI SANITARNOM NADZORU («Narodne novine» broj 22/82 i «Narodne novine» broj 27/99) 214.001
Upravna inspekcija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O UPRAVNOJ INSPEKCIJI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 15/18 i 98/19) 214.502
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI UPRAVNOG INSPEKTORA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 81/18, 33/20 i 129/20) 214.501
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA UPRAVNE INSPEKCIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 81/18 i 33/20) 214.503
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID