Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Investicijski fondovi (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 150/05 i 16/13) 215.611
ZAKON O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM (P2016-044-1135) (UPT, „Narodne novine“, broj 44/16, 126/19 i 110/21)) 111.111
UREDBA O TIJELIMA U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA, EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ I KOHEZIJSKOG FONDA, U VEZI S CILJEM »ULAGANJE ZA RAST I RADNA MJESTA« (UPT, „Narodne novine“, broj 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17 - Ispravak, 46/21 i 49/21) 111.111
ZAKON O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA (P2018-021-0419) (UPT, „Narodne novine“, broj 21/18, 126/19 i 110/21) 111.111
ZAKON O PRIVATIZACIJSKIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 109/97 i 114/01) 215.651
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2017/1131 O NOVČANIM FONDOVIMA („Narodne novine“, broj 118/18) 215.653
ZAKON O USPOSTAVI INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA PROVEDBU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 92/14) 215.652
UREDBA O TIJELIMA U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA PROVEDBU PROGRAMA KOJIMA SE PODRŽAVA CILJ »EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA« U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. – 2020. (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 120/14 i 2/19) 215.658
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O ROKU ZA USKLAĐENJE ULAGANJA IMOVINE ("Narodne novine", broj 83/08) 215.617
ODLUKA O ROKU ZA USKLAĐENJE ULAGANJA IMOVINE OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM ("Narodne novine", broj 17/09) 215.616
ODLUKA O ROKU ZA USKLAĐENJE ULAGANJA IMOVINE OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM ("Narodne novine", broj 82/09) 215.618
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU, ROKOVIMA I OBLIKU OBVEZNIH IZVJEŠĆA O RADU INVESTICIJSKIH FONDOVA, DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE I DEPOZITNE BANKE („Narodne novine“, broj 141/12) 215.619
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA („Narodne novine“, broj 141/12) 215.711
PRAVILNIK O SADRŽAJU DOKUMENATA KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 29/06 i 26/08) 215.612
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA FONDOVA ("Narodne novine", broj 29/06) 215.613
UREDBA O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 100/18) 215.659
UREDBA O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA EUROPSKOG POLJOPRIVREDNOG FONDA ZA RURALNI RAZVOJ („Narodne novine“, broj 129/14) 215.661
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 29/06, 130/08,i 115/10 i 109/12) 215.614
PRAVILNIK O PROMIDŽBI INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 29/06, 109/06 i 71/07) 215.615
PRAVILNIK O SUDJELOVANJU PRIVATIZACIJSKIH INVESTICIJSKIH FONDOVA U KUPONSKOJ PRIVATIZACIJI («Narodne novine», broj 125/97) 215.701
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA I IZRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO UDJELU ILI PO DIONICI INVESTICIJSKOG FONDA („Narodne novine“, broj 154/11) 215.751
PRAVILNIK O NAKNADAMA KOJE DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE NAPLAĆUJE ULAGATELJIMA („Narodne novine“, broj 139/20) 215.752
PRAVILNIK O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I OGRANIČENJIMA ULAGANJA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA RIZIČNOG KAPITALA S PRIVATNOM PONUDOM („Narodne novine“ broj 7/07) 215.761
PRAVILNIK O VOĐENJU POSLOVA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE („Narodne novine“ broj 7/07) 215.771
PRAVILNIK O STJECANJU I PRIZNAVANJU OVLAŠTENJA ZA PRODAJU DIONICA ILI UDJELA U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM („Narodne novine“ broj 42/13) 215.781
PRAVILNIK KOJIM SE UREĐUJU ULAGANJA ZATVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM U NEKRETNINE (»Narodne novine«, broj 131/06) 215.791
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU UGOVORA IZMEĐU ZATVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA S JAVNOM PONUDOM I DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE (»Narodne novine«, broj 139/06) 215.791
PRAVILNIK O POSTUPKU, UVJETIMA I NAČINU PRIPAJANJA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA (»Narodne novine«, broj 139/06) 215.892
PRAVILNIK O PRIKAZU REZULTATA POSLOVANJA INVESTICIJSKIH FONDOVA S PRIVATNOM PONUDOM I INVESTICIJSKIH FONDOVA RIZIČNOG KAPITALA S PRIVATNOM PONUDOM ("Narodne novine", broj 71/07) 215.711
PRAVILNIK O USTROJAVANJU, VOĐENJU I OBJAVLJIVANJU PODATAKA IZ REGISTRA UDJELA U OTVORENOM INVESTICIJSKOM FONDU (“Narodne novine”, broj 38/07) 215.892
PRAVILNIK KOJIM SE UREĐUJU ULAGANJA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S PRIVATNOM PONUDOM (“Narodne novine”, broj 38/07) 215.893
PRAVILNIK KOJIM SE UREĐUJU IZMJENE PROSPEKATA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», 43/07 i 71/08) 215.894
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU, OBJAVLJIVANJU I ODOBRAVANJU CJELOVITIH I SKRAĆENIH PROSPEKATA INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM («Narodne novine», broj 53/07) 215.894
PRAVILNIK KOJIM SE UREĐUJE POSTUPAK, TROŠKOVI I ROKOVI LIKVIDACIJE INVESTICIJSKIH FONDOVA ("Narodne novine", broj 103/07) 215.855
PRAVILNIK O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I OGRANIČENJIMA ULAGANJA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 128/07, 32/08, 79/08, 112/08, 5/09 i 100/09) 215.856
PRAVILNIK O VRSTAMA I PODVRSTAMA INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM I PRIVATNOM PONUDOM („Narodne novine“, broj 22/08) 215.857
PRAVILNIK O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA PRODAJU I PROMICANJE PRODAJE UDJELA INVESTICIJSKIH FONDOVA S PRIVATNOM PONUDOM („Narodne novine“, broj 22/08) 215.858
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVLJANJA IMOVINOM I INVESTICIJSKOG SAVJETOVANJA („Narodne novine“, broj 44/08) 215.858
PRAVILNIK KOJIM SE PROPISUJE SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVLJANJA IMOVINOM – PORTFELJOM I INVESTICIJSKOG SAVJETOVANJA ("Narodne Novine", broj 30/09) 215.859
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA („Narodne novine“, broj 141/12) 216.861
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZATVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA („Narodne novine“, broj 141/12) 216.862
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU, ROKOVIMA I OBLIKU OBVEZNIH IZVJEŠĆA O RADU INVESTICIJSKIH FONDOVA, DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE I DEPOZITNE BANKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 155/09, 65/10 i 42/11) 216.864
PRAVILNIK O OBAVLJANJU POSLOVA DEPOZITARA UCITS FONDA ("Narodne novine", broj 41/17 i 139/20) 216.872
PRAVILNIK O LIKVIDACIJI I PRESTANKU UCITS FONDOVA ("Narodne novine", broj 41/17) 216.865
PRAVILNIK O PRIJENOSU POSLOVA UPRAVLJANJA UCITS FONDOVIMA ("Narodne novine", broj 90/13) 216.866
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA I UCITS FONDOVA ("Narodne novine", broj 41/17) 216.867
PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD I STJECANJU KVALIFICIRANOG UDJELA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA ("Narodne novine", broj 136/20) 216.869
PRAVILNIK O ODOBRENJU OSNIVANJA, PROSPEKTA I PRAVILA UCITS FONDOVA ("Narodne novine", broj 90/13) 216.871
PRAVILNIK O POSTUPKU NAKNADE ŠTETE ULAGATELJIMA UCITS FONDA I/ILI UCITS FONDU ("Narodne novine", broj 16/19) 216.872
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA NUĐENJE UDJELA UCITS FONDA ("Narodne novine", broj 41/17) 216.874
PRAVILNIK O PROMIDŽBI I OSTALIM INFORMACIJAMA ZA ULAGATELJE UCITS FONDA („Narodne novine“, broj 102/16) 216.875
PRAVILNIK O OBLIKU I IZNOSU REGULATORNOG KAPITALA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA (UPT "Narodne novine", broj 41/17 i 5/21) 216.878
PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE AIF-om („Narodne novine“, broj 20/19) 216.883
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA ("Narodne novine“, broj 105/17) 216.879
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA UCITS FONDA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine“, broj 105/17 i 98/20) 216.881
PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD I STJECANJU KVALIFICIRANOG UDJELA UAIF-a ("Narodne novine", broj 105/13) 216.882
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA UAIF-ova i AIF-ova („Narodne novine“, broj 20/19) 216.884
PRAVILNIK O STATUSNIM PROMJENAMA AIF-ova BEZ PRAVNE OSOBNOSTI TE UVJETIMA ZA PROMJENU RAZLIKOVNOSTI I OBLIKA AIF-a („Narodne novine“, broj 20/19) 216.885
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PROCJENU UVJETA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU UAIF-a TE U NADZORNOM ODBORU ZATVORENOG AIF-a S VANJSKIM UPRAVITELJEM („Narodne novine“, broj 136/20) 216.886
PRAVILNIK O VRSTAMA ALTERNATIVNIH INVESTICIJSKIH FONDOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 28/19 i 15/20) 216.888
PRAVILNIK O PRIJENOSU POSLOVA UPRAVLJANJA AIF-ovima (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine“, broj 10/14, 81/15 i 41/17) 216.893
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA ALTERNATIVNOG INVESTICIJSKOG FONDA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 16/19, 82/19, 31/20 i 98/20) 216.889
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE AIF-a I CIJENE UDJELA AIF-a (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 114/18, 124/19 i 2/20) 216.891
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA (“Narodne novine”, broj 13/19) 216.891
PRAVILNIK O OBAVLJANJU POSLOVA DEPOZITARA AIF-a ("Narodne novine", broj 25/19 i 139/20) 216.894
PRAVILNIK O UDJELIMA AIF-ova (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 26/19 i 132/20) 216.893
PRAVILNIK O GLAVNIM I NAPAJAJUĆIM ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 25/19 i 15/20) 216.894
PRAVILNIK O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA U OKVIRU EUROPSKOGA SOCIJALNOG FONDA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 149/14, 14/16 i 74/16) 216.896
PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD UAIF-a („Narodne novine“, broj 136/20) 216.896
PRAVILNIK O LIKVIDACIJI I PRESTANKU AIF-ova (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 32/14 i 41/17) 216.895
PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE UCITS FONDOM TE PROMJENE PROSPEKTA I PRAVILA UCITS FONDA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 3/17 i 41/17) 216.872
PRAVILNIK O UDJELIMA UCITS FONDA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 3/17 i 41/17) 216.873
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE UCITS FONDA I CIJENE UDJELA U UCITS FONDU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 128/17, 114/18, 124/19 i 2/20) 216.896
PRAVILNIK O STATUSNIM PROMJENAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA („Narodne novine“, broj 47/17) 216.875
PRAVILNIK O PRISILNOM PRIJENOSU UPRAVLJANJA UCITS FONDOVIMA („Narodne novine“, broj 47/17) 216.876
PRAVILNIK O LIKVIDACIJI I PRODULJENJU TRAJANJA AIF-a („Narodne novine“, broj 26/19) 216.875
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA STATUSNE PROMJENE UAIF-a, POTREBNOJ DOKUMENTACIJI I SADRŽAJU DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU („Narodne novine“, broj 25/19) 216.875
PRAVILNIK O TROŠKOVIMA I NAKNADAMA KOJI SE MOGU PLAĆATI IZ IMOVINE AIF-a (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 26/19 i 82/19) 216.877
PRAVILNIK O DELEGIRANJU POSLOVA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 108/16 i 41/17) 216.871
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PROCJENU UVJETA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA („Narodne novine“, broj 136/20) 216.874
PRAVILNIK O NAKNADI ŠTETE ULAGATELJIMA I/ILI AIF-u („Narodne novine“, broj 16/19) 216.875
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID