Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Javna nabava (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O JAVNOJ NABAVI („Narodne novine“, broj 120/16) 215.802
ZAKON O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE (UPT, „Narodne novine“, broj 18/13, 127/13, 74/14, 98/19 i 41/21) 111.111
ZAKON O ELEKTRONIČKOM IZDAVANJU RAČUNA U JAVNOJ NABAVI („Narodne novine“, broj 94/18) 215.902
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NADZORU NAD PROVEDBOM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („Narodne novine“, broj 69/17) 215.902
UREDBA O OSNIVANJU UREDA ZA JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 179/03 i 98/05) 216.201
UREDBA O OBJAVAMA JAVNE NABAVE („Narodne novine“, broj 10/12) 216.202
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAČINU IZRADE I POSTUPANJU S DOKUMENTACIJOM ZA NADMETANJE I PONUDAMA („Narodne novine“, broj 69/17) 216.203
UREDBA O JAVNOJ NABAVI U PODRUČJU OBRANE I SIGURNOSTI ("Narodne novine", broj 19/18) 216.204
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O NABAVNIM KATEGORIJAMA („Narodne novine“, broj 64/16) 216.242
ODLUKA O ODREĐIVANJU RELATIVNIH PONDERA ZA ARHITEKTONSKE I INŽENJERSKE I S NJIMA POVEZANE SAVJETODAVNE USLUGE U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 119/18 i 5/19 - Ispravak) 216.242
ODLUKA O PLAĆI ČLANOVA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA JAVNE NABAVE ("Narodne novine", broj 77/13) 216.241
ODLUKA O ODREĐIVANJU KRITERIJA I RELATIVNIH PONDERA ZA ODABIR EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE U KOJIMA SU PREDMET NABAVE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI PROIZVODI I HRANA („Narodne novine“, broj 33/19) 216.242
PRAVILNIK O NADZORU NAD PROVEDBOM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („Narodne novine“, broj 65/17) 215.803
PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 65/17 i 75/20) 215.804
PRAVILNIK O IZOBRAZBI U PODRUČJU JAVNE NABAVE („Narodne novine“, broj 65/17) 216.251
PRAVILNIK O PRIMJENI JEDINSTVENOG RJEČNIKA JAVNE NABAVE (CPV) („Narodne novine“, broj 6/12) 216.252
PRAVILNIK O ELEKTRONIČKOJ ŽALBI U JAVNOJ NABAVI („Narodne novine“, broj 101/17) 215.805
PRAVILNIK O PLANU NABAVE, REGISTRU UGOVORA, PRETHODNOM SAVJETOVANJU I ANALIZI TRŽIŠTA U JAVNOJ NABAVI (UPT, „Narodne novine“, broj 101/17 i 144/20) 215.806
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ELEMENTIMA, IZDAVANJU I RAZMJENI ELEKTRONIČKOG RAČUNA I PRATEĆIH ISPRAVA U JAVNOJ NABAVI („Narodne novine“, broj 32/19) 216.253
PRAVILNIK O POPISU OBVEZNIKA PRIMJENE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („Narodne novine“, broj 19/12) 216.252
PRAVILNIK O VRSTI I VISINI NAKNADA ZA USLUGE ZAPRIMANJA I SLANJA ELEKTRONIČKIH RAČUNA ZA JAVNE NARUČITELJE U JAVNOJ NABAVI („Narodne novine“, broj 32/19) 216.254
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 84/13 i 145/14) 216.205
PRAVILNIK O JAVNOJ NABAVI U DIPLOMATSKIM MISIJAMA I KONZULARNIM UREDIMA REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU („Narodne novine“, broj 69/17) 216.253
NAPUTAK O POSTUPANJU U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE U SLUČAJU NEDOSTUPNOSTI ELEKTRONIČKOG OGLASNIKA JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 88/16) 216.254
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID