Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Katastar nekretnina
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA („Narodne novine“, broj 112/18) 216.601
ZAKON O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 56/13, 52/18 i 50/20) 216.603
ZAKON O KRITIČNIM INFRASTRUKTURAMA ("Narodne novine", broj 56/13) 216.602
ZAKON O OBAVLJANJU GEODETSKE DJELATNOSTI ("Narodne novine", broj 25/18) 216.701
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O REGISTRU ZGRADA („Narodne novine“, broj 7/21) 111.111
ODLUKA O KARTOGRAFSKIM ZNAKOVIMA (Narodne novine, broj 24/76 i 52/88 – Pravilnik o katastru vodova) 216.801
ODLUKA O ODREĐIVANJU ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA ZA GEODETSKU IZMJERU I IZRADU KATASTRA ZEMLJIŠTA U KOJIMA U SUODLUČIVANJU SUDJELUJU PREDSTAVNICI KORISNIKA NJIHOVIH USLUGA (Narodne novine, broj 24/78) 217.001
ODLUKA O TEHNIČKOJ REAMBULACIJI NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA ZA KATASTARSKU OPĆINU DUBROVNIK (“Narodne novine”, broj 43/07) 217.102
PRAVILNIK O REGISTRU GEOGRAFSKIH IMENA („Narodne novine“, broj 59/20) 233.181
ODLUKA O UTVRĐIVANJU SLUŽBENIH GEODETSKIH DATUMA I RAVNINSKIH KARTOGRAFSKIH PROJEKCIJA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 110/04 i 117/04) 217.101
ODLUKA O TEHNIČKOJ REAMBULACIJI NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA KATASTARSKU OPĆINU KNIN (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 134/07 i 4/08) 217.102
ODLUKA O TEHNIČKOJ REAMBULACIJI NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA KATASTARSKU OPĆINU DONJI KRALJEVEC („Narodne novine“, broj 44/08) 218.212
ODLUKA O TEHNIČKOJ REAMBULACIJI NA PODRUČJU GRADA ZADRA ZA DIO KATASTARSKE OPĆINE ZADAR (“Narodne novine”, broj 69/08) 217.102
ODLUKA O TEHNIČKOJ REAMBULACIJI NA PODRUČJU GRADA METKOVIĆA ZA DIO KATASTARSKE OPĆINE METKOVIĆ (NOVA k.o. DUBRAVICA – GLUŠCI) („Narodne novine“, broj 44/08) 218.214
ODLUKA O ODREĐIVANJU SEKTORA IZ KOJIH SREDIŠNJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE IDENTIFICIRAJU NACIONALNE KRITIČNE INFRASTRUKTURE TE LISTE REDOSLIJEDA SEKTORA KRITIČNIH INFRASTRUKTURA („Narodne novine“, broj 108/13) 233.140
ODLUKA O TEHNIČKOJ REAMBULACIJI NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA DIO KATASTARSKE OPĆINE SENJ („Narodne novine“, broj 105/15) 233.148
ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE LISTA IZMIRITELJA CENTRA ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ KOMORI OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE („Narodne novine“, broj 3/19) 233.155
PRAVILNIK O IZLAGANJU NA JAVNI UVID ELABORATA KATASTARSKE IZMJERE („Narodne novine“, broj 59/20) 217.201
PRAVILNIK O OMEĐIVANJU KATASTARSKIH OPĆINA («Narodne novine», broj 12/80) 217.301
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU VISINE STVARNIH TROŠKOVA UPORABE PODATAKA DOKUMENTACIJE DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 148/08, 75/09 i 51/13) 218.216
PRAVILNIK O SADRŽAJU PODATAKA EVIDENCIJE OBAVLJANJA STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA ("Narodne novine", broj 90/18) 233.183
PRAVILNIK O KATASTRU INFRASTRUKTURE („Narodne novine“, broj 29/17) 223.301
PRAVILNIK O KATASTARSKOM KLASIRANJU ZEMLJIŠTA («Narodne novine», broj 16/81) 217.401
PRAVILNIK O BONITIRANJU ZEMLJIŠTA («Narodne novine», broj 47/82 i 50/82) 217.501
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O DRŽAVNOJ GRANICI («Narodne novine», broj 15/20) 217.701
PRAVILNIK O KATASTRU ZEMLJIŠTA (Urednički pročišćeni tekat, «Narodne novine», broj 84/07 i 148/09) 217.801
PRAVILNIK O REGISTRU PROSTORNIH JEDINICA („Narodne novine“, broj 37/20) 217.901
PRAVILNIK O NAČINU ČUVANJA DOKUMENTACIJE I PODATAKA („Narodne novine“, broj 15/20) 218.001
PRAVILNIK O TOPOGRAFSKOJ IZMJERI I IZRADI DRŽAVNIH KARATA („Narodne novine“, broj 15/20) 218.101
PRAVILNIK O POJEDINAČNOM PREVOĐENJU KATASTARSKIH ČESTICA KATASTRA ZEMLJIŠTA U KATASTAR NEKRETNINA („Narodne novine“, broj 72/19) 218.102
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA TE SADRŽAJU I OBLIKU SLUŽBENE ISKAZNICE GEODETSKOG INSPEKTORA (“Narodne novine”, broj 90/19) 218.203
PRAVILNIK O GEODETSKIM ELABORATIMA ("Narodne novine", broj 59/18) 233.180
PRAVILNIK O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 86/07, 25/09 i 148/09) 218.205
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU VISINE STVARNIH TROŠKOVA UPORABE PODATAKA DOKUMENTACIJE DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA ("Narodne novine", broj 59/18) 233.181
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA DAVANJE I ODUZIMANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 105/07 i 116/07) 218.205
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU KATASTARSKOG OPERATA KATASTRA NEKRETNINA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 142/08 i 148/09) 218.206
PRAVILNIK O KATASTARSKOJ IZMJERI («Narodne novine», broj 58/20) 218.207
PRAVILNIK O NAČINU IZVOĐENJA OSNOVNIH GEODETSKIH RADOVA («Narodne novine», broj 15/20) 233.169
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA OBAVLJANJA GEODETSKE DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 67/09) 218.208
PRAVILNIK O KARTOGRAFSKIM ZNAKOVIMA („Narodne novine“, broj 15/20) 218.211
PRAVILNIK O PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA ZA REGULIRANE PROFESIJE U PODRUČJU GEODETSKE DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 81/14) 218.213
PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZRADU ANALIZE RIZIKA POSLOVANJA KRITIČNIH INFRASTRUKTURA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 47/16 i 93/17) 218.212
PRAVILNIK O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA ("Narodne novine", broj 54/18) 233.179
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID