Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Katastar nekretnina
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA (UPT, „Narodne novine“, broj 112/18 i 39/22) NN 112/2018, (2167
ZAKON O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 56/13, 52/18 i 50/20) NN 56/2013, (1135
ZAKON O KRITIČNIM INFRASTRUKTURAMA ("Narodne novine", broj 56/13) NN 56/2013, (1134
ZAKON O OBAVLJANJU GEODETSKE DJELATNOSTI ("Narodne novine", broj 25/18) NN 25/2018, (475
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA RISNJAK (NP RISNJAK) („Narodne novine“, broj 108/21) NN 108/2021, (1893
ODLUKA O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA KRKA (NP KRKA) („Narodne novine“, broj 108/21) NN 108/2021, (1892
ODLUKA O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA BRIJUNI (NP BRIJUNI) („Narodne novine“, broj 108/21) NN 108/2021, (1894
ODLUKA O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPORABU KATASTARSKOG OPERATA KATASTRA NEKRETNINA ZA KATASTARSKU OPĆINU GAREŠNICA-CENTAR ZA II. ZONU („Narodne novine“, broj 108/21) NN 108/2021, (1895
VIŠEGODIŠNJI PROGRAM KATASTARSKIH IZMJERA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2030. („Narodne novine“, broj 109/21) NN 109/2021, (1901
ODLUKA O KATASTARSKOJ IZMJERI NA POTRESOM POGOĐENIM PODRUČJIMA OPĆINE POKUPSKO ZA DIO K.O. POKUPSKO („Narodne novine“, broj 116/21) NN 116/2021, (1995
ODLUKA O KATASTARSKOJ IZMJERI NA POTRESOM POGOĐENIM PODRUČJIMA OPĆINE TOPUSKO ZA DIO K.O. VELIKA VRANOVINA („Narodne novine“, broj 116/21) NN 116/2021, (1996
ODLUKA O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPORABU KATASTARSKOG OPERATA KATASTRA NEKRETNINA ZA KATASTARSKU OPĆINU DARANOVCI („Narodne novine“, broj 116/21) NN 116/2021, (1997
PRAVILNIK O REGISTRU ZGRADA („Narodne novine“, broj 7/21) NN 7/2021, (154
PRAVILNIK O KATASTRU INFRASTRUKTURE („Narodne novine“, broj 77/21) NN 77/2021, (1438
ODLUKA O KARTOGRAFSKIM ZNAKOVIMA (Narodne novine, broj 24/76 i 52/88 – Pravilnik o katastru vodova) 216.801
ODLUKA O ODREĐIVANJU ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA ZA GEODETSKU IZMJERU I IZRADU KATASTRA ZEMLJIŠTA U KOJIMA U SUODLUČIVANJU SUDJELUJU PREDSTAVNICI KORISNIKA NJIHOVIH USLUGA (Narodne novine, broj 24/78) 217.001
ODLUKA O TEHNIČKOJ REAMBULACIJI NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA ZA KATASTARSKU OPĆINU DUBROVNIK (“Narodne novine”, broj 43/07) NN 43/2007, (1442
PRAVILNIK O REGISTRU GEOGRAFSKIH IMENA („Narodne novine“, broj 59/20) NN 59/2020, (1188
ODLUKA O UTVRĐIVANJU SLUŽBENIH GEODETSKIH DATUMA I RAVNINSKIH KARTOGRAFSKIH PROJEKCIJA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 110/04 i 117/04) NN 110/2004, (2107
ODLUKA O TEHNIČKOJ REAMBULACIJI NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA KATASTARSKU OPĆINU KNIN (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 134/07 i 4/08) NN 134/2007, (3851
ODLUKA O TEHNIČKOJ REAMBULACIJI NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA KATASTARSKU OPĆINU DONJI KRALJEVEC („Narodne novine“, broj 44/08) NN 44/2008, (1517
ODLUKA O TEHNIČKOJ REAMBULACIJI NA PODRUČJU GRADA ZADRA ZA DIO KATASTARSKE OPĆINE ZADAR (“Narodne novine”, broj 69/08) NN 69/2008, (2309
ODLUKA O TEHNIČKOJ REAMBULACIJI NA PODRUČJU GRADA METKOVIĆA ZA DIO KATASTARSKE OPĆINE METKOVIĆ (NOVA k.o. DUBRAVICA – GLUŠCI) („Narodne novine“, broj 44/08) NN 44/2008, (1519
ODLUKA O ODREĐIVANJU SEKTORA IZ KOJIH SREDIŠNJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE IDENTIFICIRAJU NACIONALNE KRITIČNE INFRASTRUKTURE TE LISTE REDOSLIJEDA SEKTORA KRITIČNIH INFRASTRUKTURA („Narodne novine“, broj 108/13) NN 108/2013, (2411
ODLUKA O TEHNIČKOJ REAMBULACIJI NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA DIO KATASTARSKE OPĆINE SENJ („Narodne novine“, broj 105/15) NN 105/2015, (2063
ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE LISTA IZMIRITELJA CENTRA ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ KOMORI OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE („Narodne novine“, broj 3/19) NN 3/2019, (70
PRAVILNIK O IZLAGANJU NA JAVNI UVID ELABORATA KATASTARSKE IZMJERE („Narodne novine“, broj 59/20) NN 59/2020, (1190
PRAVILNIK O OMEĐIVANJU KATASTARSKIH OPĆINA («Narodne novine», broj 12/80) 217.301
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU VISINE STVARNIH TROŠKOVA UPORABE PODATAKA DOKUMENTACIJE DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 148/08, 75/09 i 51/13) NN 116/2007, (3407
PRAVILNIK O SADRŽAJU PODATAKA EVIDENCIJE OBAVLJANJA STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA ("Narodne novine", broj 90/18) NN 90/2018, (1758
PRAVILNIK O KATASTRU INFRASTRUKTURE („Narodne novine“, broj 29/17) NN 29/2017, (663
PRAVILNIK O KATASTARSKOM KLASIRANJU ZEMLJIŠTA («Narodne novine», broj 16/81) 217.401
PRAVILNIK O BONITIRANJU ZEMLJIŠTA («Narodne novine», broj 47/82 i 50/82) 217.501
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O DRŽAVNOJ GRANICI («Narodne novine», broj 15/20) NN 15/2020, (317
PRAVILNIK O KATASTRU ZEMLJIŠTA (Urednički pročišćeni tekat, «Narodne novine», broj 84/07 i 148/09) NN 84/2007, (2625
PRAVILNIK O REGISTRU PROSTORNIH JEDINICA („Narodne novine“, broj 37/20) NN 37/2020, (808
PRAVILNIK O NAČINU ČUVANJA DOKUMENTACIJE I PODATAKA („Narodne novine“, broj 15/20) NN 15/2020, (313
PRAVILNIK O TOPOGRAFSKOJ IZMJERI I IZRADI DRŽAVNIH KARATA („Narodne novine“, broj 15/20) NN 15/2020, (315
PRAVILNIK O POJEDINAČNOM PREVOĐENJU KATASTARSKIH ČESTICA KATASTRA ZEMLJIŠTA U KATASTAR NEKRETNINA („Narodne novine“, broj 72/19) NN 72/2019, (1555
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA TE SADRŽAJU I OBLIKU SLUŽBENE ISKAZNICE GEODETSKOG INSPEKTORA (“Narodne novine”, broj 90/19) NN 90/2019, (1796
PRAVILNIK O GEODETSKIM ELABORATIMA ("Narodne novine", broj 59/18) NN 59/2018, (1237
PRAVILNIK O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 86/07, 25/09 i 148/09) NN 86/2007, (2681
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU VISINE STVARNIH TROŠKOVA UPORABE PODATAKA DOKUMENTACIJE DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA ("Narodne novine", broj 59/18) NN 59/2018, (1238
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA DAVANJE I ODUZIMANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 105/07 i 116/07) NN 105/2007, (3079
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU KATASTARSKOG OPERATA KATASTRA NEKRETNINA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 142/08 i 148/09) NN 142/2008, (3955
PRAVILNIK O KATASTARSKOJ IZMJERI («Narodne novine», broj 58/20) NN 59/2020, (1189
PRAVILNIK O NAČINU IZVOĐENJA OSNOVNIH GEODETSKIH RADOVA («Narodne novine», broj 15/20) NN 15/2020, (316
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA OBAVLJANJA GEODETSKE DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 67/09) NN 67/2009, (1611
PRAVILNIK O KARTOGRAFSKIM ZNAKOVIMA („Narodne novine“, broj 15/20) NN 15/2020, (314
PRAVILNIK O PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA ZA REGULIRANE PROFESIJE U PODRUČJU GEODETSKE DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 81/14) NN 81/2014, (1559
PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZRADU ANALIZE RIZIKA POSLOVANJA KRITIČNIH INFRASTRUKTURA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 47/16 i 93/17) NN 47/2016, (1221
PRAVILNIK O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA ("Narodne novine", broj 54/18) NN 54/2018, (1086
OSTALO
KODEKS STRUKOVNE ETIKE U OBAVLJANJU STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE („Narodne novine“, broj 80/21) NN 80/2021, (1497
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava