Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Kazneni postupak i kazneni zakon; pomilovanje, oprost, amnestija (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
KAZNENI ZAKON (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 110/97, 27/98, 50/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 ...) 223.401
KAZNENI ZAKON (UPT, „Narodne novine“, broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 - Ispravak, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21) 111.111
ZAKON O NOVČANOJ NAKNADI ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 80/08 i 27/11) 223.701
ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA (Urednički pročošćeni tekst, «Narodne novine», broj 151/03, 110/07, 45/11 i 143/12) 223.501
ZAKON O UREDU ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 67/09, 116/10, 145/10 - Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, 57/11, 136/12, 148/13 i 70/17) 223.601
ZAKON O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA O PREUZIMANJU ZAKONA O RJEŠAVANJU SUKOBA ZAKONA I SUKOBA NADLEŽNOSTI U IZVRŠENJU KAZNENIH SANKCIJA („Narodne novine“, broj 65/09) 223.752
ZAKON O NEZASTARIJEVANJU KAZNENIH DJELA RATNOG PROFITERSTVA I KAZNENIH DJELA IZ PROCESA PRETVORBE I PRIVATIZACIJE („Narodne novine“, broj 57/11) 233.602
ZAKON O PROBACIJI („Narodne novine“, broj 99/18) 223.753
ZAKON O PRIMJENI STATUTA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA I PROGONU ZA KAZNENA DJELA PROTIV MEĐUNARODNOGA RATNOG I HUMANITARNOG PRAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 175/03, 29/04, 55/11 i 125/11) 223.754
ZAKON O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 143/12, 105/15 i 32/17) 223.756
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POSTUPKU ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE KAZNENIM DJELOM I PREKRŠAJEM („Narodne novine“, broj 70/17) 223.755
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA PROBACIJSKIH POSLOVA (UPT, „Narodne novine“, broj 68/19 i 81/21) 111.111
PRAVILNIK O KAZNENOJ EVIDENCIJI („Narodne novine“, broj 37/21 i 39/21) 111.111
NACIONALNI PROGRAM ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE S AKCIJSKIM PLANOM ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE («Narodne novine», broj 34/02) 223.801
PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU SEKSUALNOG NASILJA ("Narodne novine", broj 70/18) 229.808
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI SLUŽBENIKA PROBACIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 72/10, 83/10 i 43/11) 223.702
PRAVILNIK O IZOBRAZBI SLUŽBENIKA PROBACIJE (“Narodne novine”, broj 78/10) 223.703
PRAVILNIK O MATICI I OSOBNIKU OSOBA UKLJUČENIH U PROBACIJU ("Narodne novine", broj 78/10) 223.704
PRAVILNIK O POTVRDI PRIJAVE ILI EVIDENCIJE KAZNENOG DJELA ("Narodne novine", broj 129/13) 229.806
PRAVILNIK O IZVRŠAVANJU PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA IZREČENOG POČINITELJU KAZNENOG DJELA S OBILJEŽJEM NASILJA („Narodne novine“, broj 103/18) 229.805
PRAVILNIK O MATICI, OSOBNIKU I DRUGIM EVIDENCIJAMA KOJE SE VODE U KAZNIONICAMA I ZATVORIMA (“Narodne novine”, broj 96/06) 229.802
PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTJEVA ZA NOVČANU NAKNADU ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA ("Narodne novine", broj 124/13) 229.805
PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE EUROPSKOG PLATNOG NALOGA I PRIGOVORA PROTIV EUROPSKOG PLATNOG NALOGA ("Narodne novine", broj 124/13) 229.806
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD RADOM UREDA ZA PROBACIJU („Narodne novine“, broj 83/10) 229.803
PRAVILNIK O IZVRŠAVANJU SIGURNOSNE MJERE ZABRANE PRISTUPA INTERNETU („Narodne novine“, broj 34/13) 229.804
PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠENJA SIGURNOSNIH MJERA ZABRANE PRIBLIŽAVANJA I UDALJENJA IZ ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA ("Narodne novine", broj 76/13) 229.805
PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠAVANJA SIGURNOSNE MJERE ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM („Narodne novine“, broj 95/15) 229.807
LISTA TVARI ZABRANJENIH U SPORTU ("Narodne novine", broj 116/13) 229.905
Kazneni postupak
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - Odluka i Rješenje USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19) 223.951
ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU (pročišćeni tekst) („Narodne novine“, broj 121/11) 223.952
ZAKON O ZAŠTITI FIZIČKIH OSOBA U VEZI S OBRADOM I RAZMJENOM OSOBNIH PODATAKA U SVRHE SPRJEČAVANJA, ISTRAŽIVANJA, OTKRIVANJA ILI PROGONA KAZNENIH DJELA ILI IZVRŠAVANJA KAZNENIH SANKCIJA ("Narodne novine", broj 68/18) 244.246
ZAKON O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA ("Narodne novine", broj 46/18) 244.245
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠAVANJA MJERA OPREZA (UPT, „Narodne novine“, broj 92/09, 66/14 i 73/21) 111.111
PRAVILNIK O USTROJSTVU I NAČINU VOĐENJA ZBIRKI S AUTOMATSKOM OBRADOM PODATAKA O UTVRĐIVANJU ISTOVJETNOSTI OSUMNJIČENIKA („Narodne novine“, broj 147/20) 111.111
PRAVILNIK O ZVUČNOM SNIMANJU TIJEKA GLAVNE RASPRAVE U KAZNENOM POSTUPKU («Narodne novine», broj 21/05) 224.101
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DOSTAVE U KAZNENOM POSTUPKU («Narodne novine», broj 58/12) 224.201
PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA BIOLOŠKOG MATERIJALA I PROVOĐENJA MOLEKULARNO - GENETSKE ANALIZE («Narodne novine», broj 120/14) 224.301
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE POJEDINAČNE PROCJENE ŽRTVE ("Narodne novine“, broj 106/17) 244.244
PRAVILNIK O KUĆNOM REDU U ZATVORIMA ZA IZVRŠAVANJE ISTRAŽNOG ZATVORA („Narodne novine“, broj 8/10) 224.402
PRAVILNIK O EVIDENCIJI ODGOJNIH MJERA («Narodne novine», broj 141/11) 224.401
PRAVILNIK O KUĆNOM PRITVORU („Narodne novine“, broj 3/08) 224.402
PRAVILNIK O MATICI, OSOBNIKU I DRUGIM EVIDENCIJAMA KOJE SE VODE ZA OSOBE KOJIMA JE ODREĐEN KUĆNI PRITVOR („Narodne novine“, broj 3/08) 244.403
PRAVILNIK O ZVUČNOM SNIMANJU RASPRAVE U KAZNENOM POSTUPKU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 82/09 i 50/14) 244.404
PRAVILNIK O EVIDENCIJI POTVRĐENIH OPTUŽNICA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 82/09 i 65/12) 244.405
PRAVILNIK O SREDIŠNJOJ EVIDENCIJI, OČEVIDNIKU I DRUGIM EVIDENCIJAMA KOJE SE VODE ZA ZATVORENIKE KOJIMA JE ODREĐEN ISTRAŽNI ZATVOR ("Narodne novine", broj 82/09) 244.406
PRAVILNIK O PRIJAMU I POSTUPANJU S UHIĆENIKOM I PRITVORENIKOM TE O EVIDENCIJI PRITVORENIKA U PRITVORSKOJ POLICIJSKOJ JEDINICI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 88/09, 78/14, 132/16, 50/19 i 111/20) 244.406
PRAVILNIK O SNIMANJU DOKAZNE ILI DRUGE RADNJE U PRETHODNOM I KAZNENOM POSTUPKU („Narodne novine“, broj 85/14) 244.408
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA POSEBNIH DOKAZNIH RADNJI ("Narodne novine", broj 102/09) 244.409
PRAVILNIK O POSTUPANJU S PRONAĐENIM I ODUZETIM PREDMETIMA („Narodne novine“, broj 58/12) 244.411
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE NADZORA IZVRŠAVANJA ISTRAŽNOG ZATVORA U DOMU („Narodne novine“, broj 151/14) 244.411
PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA U KAZNENOM POSTUPKU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 58/12 i 111/12) 244.242
PRAVILNIK O EVIDENCIJI PRIVREMENO I TRAJNO ODUZETIH PREDMETA I IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE KAZNENIM DJELOM (“Narodne novine”, broj 99/17) 244.243
Izvršenje kaznenih sankcija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA („Narodne novine“, broj 14/21) 111.111
ZAKON O IZVRŠENJU SANKCIJA IZREČENIH ZA KAZNENA DJELA, PRIVREDNE PRIJESTUPE I PREKRŠAJE («Narodne novine», broj 21/74, 39/74, 55/88, 19/90, 26/93 – Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i kazne, 29/94 – Zakon o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene nov 224.601
ZAKON O IZVRŠAVANJU SANKCIJA IZREČENIH MALOLJETNICIMA ZA KAZNENA DJELA I PREKRŠAJE („Narodne novine“, broj 133/12) 224.603
ZAKON O IZVRŠAVANJU ZAŠTITNOG NADZORA I RADA ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI (“Narodne novine”, broj 128/99) 224.701
UREDBA O ZVANJIMA, ZNAKOVLJU I UVJETIMA STJECANJA ZVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ODJELA OSIGURANJA U KAZNIONICAMA I ZATVORIMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 79/02 i 127/13) 224.801
UREDBA O ODORAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ODJELA OSIGURANJA U KAZNIONICAMA, ZATVORIMA I ODGOJNIM ZAVODIMA TE SLUŽBENIM VOZILIMA ("Narodne novine", broj 88/11) 224.901
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O UTVRĐIVANJU POSLOVA NA KOJIMA SE RADNICIMA U OBLASTI IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA RAČUNA STAŽ OSIGURANJA U UVEĆANOM TRAJANJU (“Narodne novine”, broj 29/75) 225.001
ODLUKA O OSNIVANJU OTVORENOG KAZNENO-POPRAVNOG DOMA U LIPOVICI (“Narodne novine”, broj 48/84) 225.101
ODLUKA O UKIDANJU ZAVODA ZA PREODGOJ MALOLJETNIKA U GLINI I OSNIVANJU KAZNENOG ZAVODA ZATVORENOG TIPA U GLINI I ZAVODA ZA PREODGOJ MALOLJETNIKA U TUROPOLJU (“Narodne novine”, broj 65/95) 225.201
ODLUKA O USTROJAVANJU SLUŽBENIČKOG SUDA ZA ZAPOSLENIKE KAZNIONICA I ZATVORA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SUDA (“Narodne novine”, broj 91/01) 225.301
PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠAVANJA SIGURNOSNE MJERE OBVEZNOG PSIHIJATRIJSKOG LIJEČENJA I OBVEZNOG LIJEČENJA OD OVISNOSTI IZREČENE MALOLJETNICIMA („Narodne novine“, broj 150/13) 225.603
PRAVILNIK O NAKNADAMA ZA RAD OSUĐENIH OSOBA (“Narodne novine”, broj 36/75, 128/99 – Zakon o izvršenju kazne zatvora) 225.701
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U KAZNENO-POPRAVNIM USTANOVAMA I ODGOJNO-POPRAVNIM DOMOVIMA (“Narodne novine”, broj 41/74, 128/99 – Zakon o izvršenju kazne zatvora) 225.801
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI PROIZVODNIH I USLUŽNIH DJELATNOSTI U KAZNENO-POPRAVNIM USTANOVAMA KOJE NEMAJU PRIVREDNE JEDINICE (“Narodne novine”, broj 2/78, 128/99 – Zakon o izvršenju kazne zatvora) 225.901
PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠAVANJA ODGOJNIH MJERA POSEBNE OBVEZE, UPUĆIVANJE U DISCIPLINSKI CENTAR, POJAČANA BRIGA I NADZOR, POJAČANA BRIGA I NADZOR UZ DNEVNI BORAVAK U ODGOJNOJ USTANOVI, UPUĆIVANJE U ODGOJNU USTANOVU I UPUĆIVANJE U POSEBNU ODGOJNU UST (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 141/11 i 21/12) 226.101
PRAVILNIK O OBRASCIMA I NAČINU UPORABE SLUŽBENIH ISKAZNICA I POSEBNIH OZNAKA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I KAZNENIH TIJELA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 93/95 i 128/99-Zakon o izvršavanju kazne zatvora) 226.301
PRAVILNIK O STRUČNOJ IZOBRAZBI VJEŽBENIKA I ISPITIMA ZA ZVANJA PRIPADNIKA PRAVOSUDNE POLICIJE U KAZNENIM TIJELIMA I ZAVODIMA ZA PREODGOJ MALOLJETNIKA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 93/95 i 128/99 – Zakon o izvršenju kazne zatvora) 226.401
PRAVILNIK O KUĆNOM REDU U ZATVORIMA ZA IZVRŠAVANJE PRITVORA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 135/99 i 141/09) 226.501
PRAVILNIK O VRSTI I UVJETIMA RADA ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI («Narodne novine», broj 43/01) 226.601
PRAVILNIK O NAČINU RADA I ODGOVORNOSTI, IZOBRAZBI I EVIDENCIJI POVJERENIKA I POMOĆNIKA POVJERENIKA, IZBORU POMOĆNIKA POVJERENIKA, MATICI I OSOBNIKU OSUĐENIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 43/01 i 97/04) 226.701
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ODREĐENIM POVJERENICIMA I POMOĆNICIMA POVJERENIKA NA IZVRŠAVANJU KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA UVJETNE OSUDE SA ZAŠTITNIM NADZOROM I RADA ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 43/01 i 97/04) 226.801
PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠAVANJA ODGOJNE MJERE UPUĆIVANJA U ODGOJNI ZAVOD („Narodne novine“, broj 22/13) 226.901
PRAVILNIK O NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA UVJETNI OTPUST (“Narodne novine”, broj 35/02) 227.001
PRAVILNIK O RADU I STRUKOVNOJ IZOBRAZBI, POPISU I OPISU RADNIH MJESTA ZATVORENIKA TE NAKNADI ZA RAD I NAGRADI („Narodne novine“, broj 12/16) 227.101
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA ODJELA OSIGURANJA U KAZNIONICAMA I ZATVORIMA („Narodne novine“, broj 48/09) 227.201
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD RADOM KAZNIONICA, ZATVORA I CENTRA ZA IZOBRAZBU (“Narodne novine”, broj 43/02) 227.301
PRAVILNIK O NAČINU PRIMJENE SREDSTAVA PRISILE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/09 i 66/10) 227.401
PRAVILNIK O RUBLJU, ODJEĆI, OBUĆI I POSTELJINI ZA ZATVORENIKE (“Narodne novine”, broj 61/02) 227.501
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI OVLAŠTENE SLUŽBENE OSOBE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV MINISTARSTVA PRAVOSUĐA (“Narodne novine”, broj 61/02 i 141/09) 227.601
PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA UZ NASTAVAK RADA ZATVORENIKA KOD POSLODAVCA ILI KOD OBAVLJANJA VLASTITE DJELATNOSTI (“Narodne novine”, broj 81/02) 227.701
PRAVILNIK O IZOBRAZBI ZAPOSLENIKA U KAZNIONICAMA I ZATVORIMA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 81/02, 116/02 i 55/05) 227.801
PRAVILNIK O RASPOLAGANJU NOVCEM (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 81/02, 102/04 i 111/07) 227.901
PRAVILNIK O TROŠKOVIMA IZRADE, PROCJENI, IZLAGANJU, POHRANJIVANJU I PRODAJI STVARI NASTALIH RADOM ZATVORENIKA U SLOBODNO VRIJEME (“Narodne novine”, broj 81/02) 228.001
PRAVILNIK O STANDARDIMA SMJEŠTAJA I PREHRANE ZATVORENIKA (“Narodne novine”, broj 92/02) 228.051
PRAVILNIK O OSNOVNOJ I STRUKOVNOJ IZOBRAZBI ZATVORENIKA (“Narodne novine”, broj 113/02) 229.701
PRAVILNIK O POSEBNOJ ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA NA POSLOVIMA OSIGURANJA U KAZNIONICAMA I ZATVORIMA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV (“Narodne novine”, broj 20/04) 229.801
PRAVILNIK O POGODNOSTIMA ZATVORENIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 66/10 i 126/13) 229.802
PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠAVANJA KAZNE MALOLJETNIČKOG ZATVORA U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU („Narodne novine“, broj 57/13) 229.803
PRAVILNIK O OBRAZOVANJU MALOLJETNIKA ZA VRIJEME IZVRŠAVANJA SANKCIJA („Narodne novine“, broj 28/14) 229.804
UPUTSTVO O UPOTREBI VATRENOG ORUŽJA I DRUGIH SREDSTAVA PRISILE OD STRANE KAZNENO-POPRAVNIH USTANOVA I ODGOJNO-POPRAVNIH DOMOVA ("Narodne novine" broj 36/85 i 128/99 - Zakon o izvršenju kazne zatvora (vidi čl. 184.)) 229.901
Amnestija
PODZAKONSKI AKT(I)
ZAKON O AMNESTIJI (“Narodne novine”, broj 31/90) 230.301
Pomilovanje
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O POMILOVANJU (“Narodne novine”, broj 175/03) 230.101
Opći oprost
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OPĆEM OPROSTU (“Narodne novine”, broj 80/96) 230.001
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID