Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Banke
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O BANKAMA («Narodne novine», broj 84/02, 141/06, 117/08 - Zakon o kreditnim institucijama i 153/09 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama) 103.201
ZAKON O KREDITNIM INSTITUCIJAMA (P2013-159-3328) (UPT, „Narodne novine“, broj 159/13., 19/15., 102/15., 15/18., 70/19., 47/20 i 146/20) 111.111
ZAKON O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA („Narodne novine“, broj 146/20) 111.111
ZAKON O PRISILNOJ LIKVIDACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA („Narodne novine“, broj 146/20) 111.111
ZAKON O VIJEĆU ZA FINANCIJSKU STABILNOST („Narodne novine“, broj 159/13) 103.203
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O SANACIJI I RESTRUKTURIRANJU BANAKA («Narodne novine», broj 52/00) 103.301
ZAKON O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 44/94, 79/98, 19/99, 35/00, 60/04, 177/04 – Zakon o osiguranju depozita, 12/12 i 15/13) 103.401
ZAKON O PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA IZ OBLASTI FINANCIJA KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI ZAKONI («Službeni list» broj 77/88 i «Narodne novine» broj 53/91) 103.501
ZAKON O NAČINU LIKVIDACIJE POSLOVANJA GLAVNIH FILIJALA JUGOBANKE D.D. BEOGRAD KOJE SU POSLOVALE NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 106/93) 103.601
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1060/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. RUJNA 2009. O AGENCIJAMA ZA KREDITNI REJTING („Narodne novine“, broj 50/16) 103.602
ZAKON O ELEKTRONIČKOM NOVCU („Narodne novine“, broj 64/18) 104.660
ZAKON O DAVANJU OVLASTI DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA IZDAVANJE OBVEZNICA («Narodne novine», broj 117/00) 103.701
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O INFORMATIČKIM RJEŠENJIMA ZA DOSTAVU IZVJEŠTAJA KREDITNIH INSTITUCIJA U SKLADU S PROPISIMA EUROPSKE UNIJE ("Narodne novine", broj 9/18, 120/18 i 96/21) 111.111
ODLUKA O MINIMALNOM ZAHTJEVU ZA REGULATORNI KAPITAL I PODLOŽNE OBVEZE ZA KREDITNE INSTITUCIJE ZA KOJE SANACIJSKI PLAN PREDVIĐA REDOVNI POSTUPAK ZBOG INSOLVENTNOSTI („Narodne novine“, broj 53/21) 111.111
ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE SANACIJSKOG NADZORA I NALAGANJU SANACIJSKIH MJERA („Narodne novine“, broj 53/21) 111.111
ODLUKA O NAČINU PRIMJENE POJEDNOSTAVLJENIH OBVEZA IZ PODRUČJA SANACIJE NA KREDITNE INSTITUCIJE („Narodne novine“, broj 53/21) 111.111
ODLUKA O UKIDANJU ODLUKE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU MJERE MAKROBONITETNE POLITIKE IZ PREPORUKE EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE OD 24. LIPNJA 2016. O IZMJENI PREPORUKE ESRB/2015/2 O PROCJENI PREKOGRANIČNIH UČINAKA MJERA MAKROBONITETNE POLITIKE I O DOBR („Narodne novine“, broj 28/21) 111.111
ODLUKA O UKIDANJU ODLUKE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU MJERE MAKROBONITETNE POLITIKE IZ PREPORUKE EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE OD 8. SIJEČNJA 2018. O IZMJENI PREPORUKE ESRB/2015/2 O PROCJENI PREKOGRANIČNIH UČINAKA MJERA MAKROBONITETNE POLITIKE I O DO („Narodne novine“, broj 28/21) 111.111
ODLUKA O ZAŠTITNIM SLOJEVIMA KAPITALA I MJERAMA ZA OČUVANJE KAPITALA (UPT, „Narodne novine“, broj 4/21 i 100/21) 221.024
ODLUKA O POBLIŽIM UVJETIMA OSNIVANJA, POSLOVANJA, IZVJEŠĆIVANJA I PRESTANKA PODRUŽNICE KREDITNE INSTITUCIJE IZ TREĆE ZEMLJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (UPT «Narodne novine», broj 81/14, 4/21 i 19/21) 111.111
ODLUKA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 575/2013 U DIJELU VREDNOVANJA IMOVINE I IZVANBILANČNIH STAVKI TE IZRAČUNAVANJA REGULATORNOGA KAPITALA I KAPITALNIH ZAHTJEVA (UPT, „Narodne novine“, broj 160/13, 140/15, 113/16, 87/18 i 53/21) 111.111
ODLUKA O PROCJENI PRIMJERENOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVE, ČLANA UPRAVE, ČLANA NADZORNOG ODBORA I NOSITELJA KLJUČNE FUNKCIJE U KREDITNOJ INSTITUCIJI („Narodne novine“, broj 20/21) 111.111
ODLUKA O KUPOPRODAJI PLASMANA KREDITNIH INSTITUCIJA (UPT, „Narodne novine“, broj 127/14, 24/18 i 26/21) 111.111
ODLUKA O STATISTIČKOM I NADZORNOM IZVJEŠĆIVANJU (P2018-085-w104) (UPT, „Narodne novine“, broj 85/18, 47/19, 14/20, 53/20, 122/20 i 53/21) 111.111
Odluka o privremenom ograničenju raspodjela („Narodne novine“, broj 4/21) 221.022
ODLUKA O NAKNADI ZA SUPERVIZIJU KREDITNIH INSTITUCIJA ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 78/20) 105.211
ODLUKA O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU MJERE MAKROBONITETNE POLITIKE IZ PREPORUKE EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE OD 8. SIJEČNJA 2018. O IZMJENI PREPORUKE ESRB/2015/2 O PROCJENI PREKOGRANIČNIH UČINAKA MJERA MAKROBONITETNE POLITIKE I O DOBROVOLJNOJ... ("Narodne novine", broj 41/18) 105.213
ODLUKA O DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD KREDITNE INSTITUCIJE I ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRUŽANJE FINANCIJSKIH USLUGA („Narodne novine“, broj 25/18) 105.208
ODLUKA O DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RASPOREĐIVANJE INSTRUMENATA KAPITALA KAO INSTRUMENTA REGULATORNOGA KAPITALA KREDITNIH INSTITUCIJA "Narodne novine", broj 25/18 i 145/20 105.209
ODLUKA O PRETHODNOJ SUGLASNOSTI ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U KREDITNOJ INSTITUCIJI („Narodne novine“, broj 25/18) 105.210
ODLUKA O NAJREPREZENTATIVNIJIM USLUGAMA POVEZANIMA S RAČUNOM ZA PLAĆANJE ("Narodne novine", broj 42/18) 105.214
ODLUKA O REGULATORNOM KAPITALU INSTITUCIJA ZA ELEKTRONIČKI NOVAC ("Narodne novine", broj 126/19) 104.659
ODLUKA O POSTUPANJU PRI PRIMJENI OVLASTI ZA SMANJENJE VRIJEDNOSTI I PRETVARANJE INSTRUMENATA KAPITALA ("Narodne novine", broj 23/18) 105.208
ODLUKA O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU MJERE MAKROBONITETNE POLITIKE IZ PREPORUKE EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE OD 24. LIPNJA 2016. O IZMJENI PREPORUKE ESRB/2015/2 O PROCJENI PREKOGRANIČNIH UČINAKA MJERA MAKROBONITETNE POLITIKE I O DOBROVOLJNOJ UZAJAMNOS (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 73/17 i 66/19) 105.203
ODLUKA O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU MJERE MAKROBONITETNE POLITIKE IZ PREPORUKE EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE OD 16. SRPNJA 2018. O IZMJENI PREPORUKE ESRB/2015/2 O PROCJENI PREKOGRANIČNIH UČINAKA MJERA MAKROBONITETNE POLITIKE I O DOBROVOLJNOJ... („Narodne novine“, broj 41/19) 105.204
ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE AKTIVNOSTI I NAČINU NALAGANJA MJERA U SVRHU PROVEDBE SANACIJSKIH OVLASTI („Narodne novine“, broj 73/17) 105.205
ODLUKA O KLASIFIKACIJI IZLOŽENOSTI U RIZIČNE SKUPINE I NAČINU UTVRĐIVANJA KREDITNIH GUBITAKA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 114/17 i 110/18) 105.207
ODLUKA O VELIKIM IZLOŽENOSTIMA KREDITNIH INSTITUCIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 111/18, 120/18 i 92/20) 104.671
ODLUKA O POSTUPKU PROCJENJIVANJA ADEKVATNOSTI INTERNOGA KAPITALA I INTERNE LIKVIDNOSTI KREDITNE INSTITUCIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/14 i 126/17) 104.656
ODLUKA O KLASIFIKACIJI PLASMANA I IZVANBILANČNIH OBVEZA KREDITNIH INSTITUCIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 41A/14 i 28/17) 104.691
ODLUKA O NAČINU PROVEDBE SUPERVIZIJE KREDITNIH INSTITUCIJA I IZRICANJU SUPERVIZORSKIH MJERA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 23/14 i 55/14) 104.696
ODLUKA O MINIMALNIM OPĆIM UVJETIMA KREDITNE SPOSOBNOSTI BANAKA I DRUGIH FINANCIJSKIH ORGANIZACIJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 26/92 i 74/92-Zakon o Narodnoj banci Hrvatske) 103.801
ODLUKA O OBVEZI BANAKA DA ODRŽAVAJU ODREĐEN ODNOS IZMEĐU DEVIZNIH POTRAŽIVANJA I DEVIZNIH OBVEZA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 40/95, 47/95, 109/95, 54/96 i 64/99) 103.901
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O NADZORNOM IZVJEŠĆU ZA BANKE I ŠTEDIONICE I NAPUTCIMA ZA POPUNJAVANJE NADZORNOG IZVJEŠĆA («Narodne novine», broj 36/99) 104.101
ODLUKA O OBLIKU I SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BANKE («Narodne novine», broj 99/99) 104.201
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O NAČINU I UVJETIMA KORIŠTENJA OBVEZNE REZERVE BANAKA I ŠTEDIONICA («Narodne novine», broj 131/00) 104.301
ODLUKA O KLASIFIKACIJI PLASMANA I POTENCIJALNIH OBVEZA BANAKA (Urednički pročišćeni tekst «Narodne novine», broj 17/03 i 74/06) 104.401
ODLUKA O KONSOLIDIRANIM FINANCIJSKIM IZVJEŠĆIMA GRUPE BANAKA («Narodne novine», broj 17/03) 104.501
ODLUKA O POSTUPKU IZDAVANJA PRETHODNE SUGLASNOSTI HRVATSKE NARODNE BANKE ZA IMENOVANJE ČLANA UPRAVE BANKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 95/03 i 59/05) 104.801
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OBVEZI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA »NETO POTRAŽIVANJA BANKE OD OPĆE DRŽAVE I JAMSTVA« („Narodne novine“, broj 40/13) 105.101
ODLUKA O PRIMJENI ODREDBI ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA NA KREDITNE INSTITUCIJE U LIKVIDACIJI („Narodne novine“, broj 24/18) 105.151
ODLUKA O EFEKTIVNOJ KAMATNOJ STOPI (“Narodne novine”, broj 105/17) 105.204
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OBVEZI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O KAMATNIM STOPAMA BANAKA NA KREDITE I DEPOZITE („Narodne novine“, broj 99/14) 105.201
ODLUKA O NAKNADI ZA SUPERVIZIJU KREDITNIH INSTITUCIJA ZA 2017. GODINU ("Narodne novine", broj 33/17) 105.202
ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA BIVŠE POŠTANSKE ŠTEDIONICE BEOGRAD (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 11/93 i 49/94) 105.401
ODLUKA O PRIMJERENOM UPRAVLJANJU INFORMACIJSKIM SUSTAVOM („Narodne novine“, broj 37/10) 105.202
ODLUKA O EKSTERNALIZACIJI („Narodne novine“, broj 118/20) 105.203
ODLUKA O OBVEZI REZERVIRANJA SREDSTAVA ZA SUDSKE SPOROVE KOJI SE VODE PROTIV KREDITNE INSTITUCIJE (Urednički pročišćeni tekst,«Narodne novine», broj 1/09, 75/09 i 2/10) 105.204
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O IZVJEŠĆIVANJU O DUŽNICIMA KREDITNE INSTITUCIJE ČIJI DUG PRELAZI ODREĐENI IZNOS („Narodne novine“, broj 116/10) 105.205
ODLUKA O SUSTAVU UPRAVLJANJA "Narodne novine", broj 96/18, 67/19 i 145/20 105.206
ODLUKA O ODBIJANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA KREDITNIH INSTITUCIJA I SADRŽAJU REVIZIJE ZA POTREBE HRVATSKE NARODNE BANKE („Narodne novine“, broj 22/19) 105.207
ODLUKA O PREDSTAVNIŠTVIMA KREDITNIH INSTITUCIJA IZ TREĆIH ZEMALJA («Narodne novine», broj 47/14) 105.208
ODLUKA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 575/2013 U DIJELU KOJIM SE UREĐUJU ULAGANJA KREDITNIH INSTITUCIJA U KVALIFICIRANE UDJELE IZVAN FINANCIJSKOG SEKTORA I O OGRANIČENJU ULAGANJA KREDITNIH INSTITUCIJA U MATERIJALNU IMOVINU („Narodne novine“, broj 22/19) 105.202
ODLUKA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 575/2013 I DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 2015/61 U DIJELU KOJIM SE UREĐUJE IZVJEŠĆIVANJE O LIKVIDNOSTI („Narodne novine“, broj 105/16) 205.203
ODLUKA O SADRŽAJU I OBLIKU U KOJEM SE POTROŠAČU DAJU INFORMACIJE PRIJE UGOVARANJA POJEDINE BANKOVNE USLUGE („Narodne novine“, broj 107/17) 105.204
PRAVILNIK O VISINI KREDITA KOJI SE ODOBRAVAJU IZ FONDA ZA DUGOROČNO FINANCIRANJE STANOGRADNJE UZ POTPORU DRŽAVE («Narodne novine», broj 37/98) 105.601
ODLUKA O PRIMICIMA RADNIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/17, 57/17 - Ispr. i 4/21) 105.205
ODLUKA O PLANOVIMA OPORAVKA KREDITNIH INSTITUCIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/14 i 67/15) 105.208
ODLUKA O NAKNADI ZA SUPERVIZIJU KREDITNIH INSTITUCIJA ZA 2015. GODINU („Narodne novine“, broj 139/14) 105.208
ODLUKA O NAKNADI ZA SUPERVIZIJU KREDITNIH INSTITUCIJA ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 142/13) 105.207
PRAVILNIK O STRUČNOM BANKARSKOM ISPITU («Narodne novine», broj 32/99) 105.701
UPUTA ZA JEDINSTVENU PRIMJENU ODLUKE O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANAKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 195/03, 39/04, 41/06, 130/06, 14/08, 33/08 i 18/09) 105.501
ODLUKA O NAKNADI ZA SUPERVIZIJU KREDITNIH INSTITUCIJA ZA 2019. GODINU („Narodne novine“, broj 47/19) 451.918
ODLUKA O NAKNADI ZA SUPERVIZIJU KREDITNIH INSTITUCIJA ZA 2018. GODINU ("Narodne novine", broj 36/18) 105.212
ODLUKA O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2018/1624 („Narodne novine“, broj 27/19) 451.918
ODLUKA O POSTUPKU ODOBRAVANJA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE STUPNJA RIZIČNOSTI KREDITNIH INSTITUCIJA PRI IZRAČUNU PREMIJA ZA OSIGURANE DEPOZITE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/15, 22/16 - Ispravak i 132/17) 451.915
ODLUKA O NAKNADI ZA SUPERVIZIJU KREDITNIH INSTITUCIJA ZA 2016. GODINU („Narodne novine“, broj 31/16) 451.916
ODLUKA O UPRAVLJANJU KAMATNIM RIZIKOM U KNJIZI BANKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 120/16 i 14/17) 451.917
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE MINIMALNOG ZAHTJEVA ZA REGULATORNI KAPITAL I PODLOŽNE OBVEZE, STOPE PRETVARANJA TE OBVEZE INVESTICIJSKOG DRUŠTVA U POSTUPKU SANACIJE ("Narodne novine", broj 36/18) 105.211
PRAVILNIK O NAČINU PLAĆANJA DIJELA PREMIJE ZA OSIGURANE DEPOZITE U OBLIKU NEOPOZIVE OBVEZE PLAĆANJA („Narodne novine“, broj 3/17) 451.955
PRAVILNIK O NAČINU PRIOPĆAVANJA POVJERLJIVIH INFORMACIJA U SAŽETOM ILI ZBIRNOM OBLIKU („Narodne novine“, broj 27/17) 451.955
PRAVILNIK O NAKNADAMA NA POTROŠAČKE KREDITE („Narodne novine“, broj 15/14) 451.954
PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU PREMA UREDBI (EU) BR. 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI („Narodne novine“, broj 87/20) 451.955
Hrvatska narodna banka
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 75/08, 54/13 i 47/20) 105.802
ZAKON O KONAČNOSTI NAMIRE U PLATNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 59/12, 44/16 i 118/20) 105.803
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 236/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 14. OŽUJKA 2012. GODINE O KRATKOJ PRODAJI I ODREĐENIM ASPEKTIMA KREDITNIH IZVEDENICA NA OSNOVI NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA („Narodne novine“, broj 54/13) 105.804
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2402 O UTVRĐIVANJU OPĆEG OKVIRA ZA SEKURITIZACIJU I O USPOSTAVI SPECIFIČNOG OKVIRA ZA JEDNOSTAVNU, TRANSPARENTNU I STANDARDIZIRANU SEKURITIZACIJU („Narodne novine“, broj 63/20) 105.805
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA UPUTE ZA PROVEDBU ODLUKE O GRANIČNOJ OBVEZNOJ PRIČUVI („Narodne novine“, broj 119/08) 105.951
ODLUKA O OPSKRBI BANAKA GOTOVIM NOVCEM (UPT,"Narodne novine“, broj 157/09, 36/10, 24/16, 17/17, 119/19 i 63/21) 111.111
ODLUKA O PRAVILIMA RADA NACIONALNOGA KLIRINŠKOG SUSTAVA (UPT, „Narodne novine“, broj 46/16 i 53/21) 111.111
ODLUKA O POSTUPANJU S NEPRIKLADNIM I SUMNJIVIM GOTOVIM NOVCEM („Narodne novine“, broj 30/21) 111.111
ODLUKA O MINIMALNO POTREBNIM DEVIZNIM POTRAŽIVANJIMA (UPT, „Narodne novine“, broj 101/19, 53/20 i 45/21) 111.111
ODLUKA O UVJETIMA ZA UTVRDIVANJE NELIKVIDNOSTI BANAKA DRUGIH FINANCIJSKIH ORGANIZACIJA («Narodne novine», broj 26/92) 105.901
ODLUKA O PRIJENOSU NOVČANIH SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA U DEPOZIT NARODNE BANKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 69/94) 106.001
ODLUKA O NAČINU I UVJETIMA ODOBRAVANJA INICIJALNIH KREDITA BANKAMA ZA PREMOŠĆIVANJE NELIKVIDNOSTI («Narodne novine», broj 70/94) 106.101
ODLUKA O PRIHVAĆANJU ČLANSTVA NARODNE BANKE HRVATSKE U BANCI ZA MEĐUNARODNA PORAVNANJA (BIS), BAZEL («Narodne novine», broj 54/97) 106.201
ODLUKA O NAKNADI ZA TROŠKOVE POLAGANJA STRUČNOG BANKARSKOG ISPITA («Narodne novine», broj 51/99) 106.301
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU ODOBRAVANJA KRATKOROČNOG INTERVENTNOG KREDITA («Narodne novine», broj 131/00) 106.401
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O NAČINU I UVJETIMA ODOBRAVANJA KREDITA ZA PREMOŠĆIVANJE NELIKVIDNOSTI BANKAMA NAD KOJIMA JE POKRENUT POSTUPAK ZA OCJENU MOGUĆNOSTI I EKONOMSKE OPRAVDANOSTI SANACIJE I RESTRUKTURIRANJA BANKE («Narodne novine», broj 131/00) 106.501
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O PREKONOĆNOM MEĐUBANKARSKOM TRGOVANJU («Narodne novine», broj 131/00) 106.601
ODLUKA O PRIKUPLJANJU PODATAKA O UVJETIMA KREDITIRANJA POTROŠAČA („Narodne novine“, broj 36/20) 106.701
ODLUKA O NAČINU ODREĐIVANJA I OBJAVE PRODAJNIH CIJENA HRVATSKE NARODNE BANKE ZA IZDANI PRIGODNI ZLATNI I SREBRNI KOVANI NOVAC I NUMIZMATIČKE KOMPLETE ("Narodne novine", broj 109/17) 106.702
ODLUKA O POSTUPKU PRIZNAVANJA MJERA MAKROBONITETNE POLITIKE KOJE SU DONIJELA ODGOVARAJUĆA TIJELA DRUGIH DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE I POSTUPKU PROCJENE PREKOGRANIČNIH UČINAKA MJERA MAKROBONITETNE POLITIKE ("Narodne novine", broj 60/17) 106.703
ODLUKA O POTVRĐIVANJU STATUTA HRVATSKE NARODNE BANKE («Narodne novine», broj 91/01) 106.801
ODLUKA O NAČINU OBRAČUNA, NAPLATE I PLAĆANJA KAMATA I NAKNADA HRVATSKE NARODNE BANKE („Narodne novine“, broj 94/17) 106.901
ODLUKA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 1338/2001 O UTVRĐIVANJU MJERA POTREBNIH ZA ZAŠTITU EURA OD KRIVOTVORENJA I UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 1339/2001 („Narodne novine“, broj 138/20) 106.903
ODLUKA O IZVJEŠĆIVANJU O PLANOVIMA FINANCIRANJA („Narodne novine“, broj 122/20) 106.902
ODLUKA O KRATKOROČNOM KREDITU ZA LIKVIDNOST (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 135/08, 153/09 i 121/16) 107.201
ODLUKA O OBVEZNOM UPISU BLAGAJNIČKIH ZAPISA HRVATSKE NARODNE BANKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 10/03, 54/03 i 203/03) 107.301
ODLUKA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA I POSLOVNIH FUNKCIJA BANKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 17/03 i 46/06) 107.401
ODLUKA O OBAVLJANJU NADZORA NAD POSLOVANJEM BANAKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 17/03 i 115/03) 107.501
ODLUKA O KONTNOM PLANU ZA KREDITNE INSTITUCIJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine“, broj 104/17 i 23/19) 107.801
ODLUKA O OBVEZNOJ PRIČUVI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 136/15, 55/16 i 36/20) 107.901
ODLUKA O OBLIKU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA ČLANOVA KREDITNE UNIJE ("Narodne novine", broj 71/07) 108.021
ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZIKOM LIKVIDNOSTI KREDITNIH UNIJA ("Narodne novine", broj 71/07) 108.031
ODLUKA O STOPI SOLVENTNOSTI KREDITNIH UNIJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 71/07 i 51/09) 108.041
ODLUKA O RASPOREĐIVANJU PLASMANA I POTENCIJALNIH OBVEZA KREDITNIH UNIJATE O UTVRĐIVANJU IZLOŽENOSTI KREDITNOM RIZIKU ("Narodne novine", broj 71/07) 108.051
ODLUKA O FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA KREDITNIH UNIJA ("Narodne novine", broj 71/07) 108.061
ODLUKA O KONTNOM PLANU ZA KREDITNE UNIJE ("Narodne novine", broj 71/07) 108.081
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O GRANIČNOJ OBVEZNOJ PRIČUVI („Narodne novine“, broj 116/08) 108.101
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UNUTARDNEVNOM KREDITU („Narodne novine“, broj 94/17) 108.501
ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA, DISKONTNOJ (ESKONTNOJ) STOPI I NAKNADAMA HRVATSKE NARODNE BANKE („Narodne novine“, broj 94/17) 108.601
ODLUKA KOJOM SE POTVRĐUJE DA SUSTAV NKSInst UDOVOLJAVA UVJETIMA IZ ZAKONA O KONAČNOSTI NAMIRE U PLATNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA („Narodne novine“, broj 118/20) 108.602
ODLUKA O OBVEZI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O PODACIMA POSLOVANJA S GOTOVIM NOVCEM („Narodne novine“, broj 84/20) 106.711
ODLUKA O IZVJEŠĆIVANJU O IZLOŽENOSTI KREDITNIH INSTITUCIJA VALUTNOM RIZIKU („Narodne novine“, broj 66/14) 108.917
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UPISU OBVEZNIH BLAGAJNIČKIH ZAPISA HRVATSKE NARODNE BANKE („Narodne novine“, broj 142/09) 108.919
ODLUKA O FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ŠTEDNO-KREDITNIH ZADRUGA (“Narodne novine”, broj 35/07) 108.921
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O POSEBNOJ OBVEZNOJ PRIČUVI NA OBVEZE PO IZDANIM VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA („Narodne novine“, broj 18/09) 108.923
ODLUKA O DISKONTNOJ (ESKONTNOJ) STOPI HRVATSKE NARODNE BANKE („Narodne novine“, broj 66/11) 108.924
ODLUKA O PROVOĐENJU MONETARNE POLITIKE HRVATSKE NARODNE BANKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 94/17, 31/20 i 46/20) 108.602
ODLUKA O POVLAČENJU IZ OPTJECAJA NOVČANICA OD 50, 100 I 200 KUNA S DATUMOM IZDANJA 31. LISTOPADA 1993. („Narodne novine“, broj 135/08) 108.231
ODLUKA KOJOM SE POTVRĐUJE DA HRVATSKI SUSTAV VELIKIH PLAĆANJA I NACIONALNI KLIRINŠKI SUSTAV UDOVOLJAVAJU UVJETIMA IZ ZAKONA O KONAČNOSTI NAMIRE U PLATNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA („Narodne novine“, broj 18/09) 108.231
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG CENTRA ZA BORBU PROTIV KRIVOTVORENJA, NACIONALNOG CENTRA ZA ANALIZU NOVČANICA I NACIONALNOG CENTRA ZA ANALIZU KOVANOG NOVCA („Narodne novine“, broj 37/08) 108.298
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA UPUTE ZA PROVEDBU ODLUKE O POSEBNOJ OBVEZNOJ PRIČUVI NA OBVEZE PO IZDANIM VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA ("Narodne Novine", broj 23/09) 109.108
ODLUKA O UVJETIMA REDISTRIBUIRANJA NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 91/09 i 126/09) 109.109
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE INSPEKTORA HRVATSKE NARODNE BANKE («Narodne novine», broj 17/99) 108.901
ODLUKA KOJOM SE POTVRĐUJE DA SUSTAV EuroNKS UDOVOLJAVA UVJETIMA IZ ZAKONA O KONAČNOSTI NAMIRE U PLATNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA („Narodne novine“, broj 51/16) 109.124
UPUTA O NAČINU PROVEDBE ODLUKE O NAČINU DOSTAVE I SADRŽAJU PODATAKA KOJI SE DOSTAVLJAJU MEĐUNARODNOM MONETARNOM FONDU («Narodne novine», broj 115/02) 109.001
ODLUKA O IZVJEŠĆIVANJU O NOVČANOM TRŽIŠTU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 147/11, 155/13, 133/14, 140/14, 27/15 i 100/16) 109.121
ODLUKA O PRIKUPLJANJU PODATAKA ZA POTREBE SASTAVLJANJA STATISTIKE VRIJEDNOSNIH PAPIRA ("Narodne novine", broj 71/13) 109.123
ODLUKA O STOPI PROTUCIKLIČKOGA ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA („Narodne novine“, broj 09/15) 109.125
ODLUKA O PRIMJENI ZAŠTITNOG SLOJA ZA STRUKTURNI SISTEMSKI RIZIK ("Narodne novine", broj 144/20 od 23.12.2020.) 109.125
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UPISU OBVEZNIH BLAGAJNIČKIH ZAPISA HRVATSKE NARODNE BANKE („Narodne novine“, broj 105/15) 109.124
ODLUKA O IZVJEŠĆIVANJU O STANJU ODREĐENIH POTRAŽIVANJA I OBVEZA U STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 140/15 i 59/16) 109.127
ODLUKA KOJOM SE POTVRĐUJE DA SUSTAV TARGET2-HR UDOVOLJAVA UVJETIMA IZ ZAKONA O KONAČNOSTI NAMIRE U PLATNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA („Narodne novine“, broj 5/16) 109.127
ODLUKA O DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ OBAVIJEST O NAMJERI PRIMJENE UNUTARGRUPNOG IZUZETKA OD OBVEZE PORAVNANJA IZ ČLANKA 4. STAVKA 2. UREDBE (EU) br. 648/2012 („Narodne novine“, broj 64/16) 109.127
ODLUKA O IZVJEŠĆIVANJU O HIPOTETSKOM KAPITALU („Narodne novine“, broj 129/15) 109.126
ODLUKA O MINIMALNOM SADRŽAJU EVIDENCIJE O STAMBENIM NEKRETNINAMA („Narodne novine“, broj 109/18) 109.129
UPUTA ZA PRIMJENU KONTNOG PLANA ZA BANKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 36/99, 39/04 i 29/06) 109.201
UPUTA ZA PROVEDBU ODLUKE O OBVEZNOM UPISU BLAGAJNIČKIH ZAPISA HRVATSKE NARODNE BANKE («Narodne novine», broj 27/03) 109.101
UPUTA ZA PROVEDBU ODLUKE O GRANIČNOJ OBVEZNOJ PRIČUVI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 155/05, 75/06 i 12/08) 109.301
ODLUKA O POLITIKAMA I PRAKSAMA PRIMITAKA POVEZANIMA S PRUŽANJEM BANKOVNIH PROIZVODA I/ILI USLUGA POTROŠAČIMA („Narodne novine“, broj 106/18) 106.709
UPUTA ZA PROVEDBU ODLUKE O OBVEZNOJ PRIČUVI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 132/17 i 101/19) 106.707
ODLUKA O POSEBNOM PROGRAMU KREDITIRANJA U UVJETIMA PANDEMIJSKE KRIZE („Narodne novine“, broj 46/20) 106.709
UPUTA ZA IZRADU ZAŠTIĆENOG PROGRAMA ZA OBAVLJANJE MJENJAČKIH POSLOVA OVLAŠTENIH MJENJAČA („Narodne novine“, broj 99/19) 106.714
Osiguranje depozita
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O OBVEZAMA KREDITNE INSTITUCIJE I DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA U SVEZI OSIGURANJA DEPOZITA I POSTUPAK ISPLATE OBEŠTEĆENJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 25/16 i 76/17) 111.601
ODLUKA O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE DEPOZITA POLOŽENIH POD ZNAČAJNO POVOLJNIJIM UVJETIMA (“Narodne novine”, broj 55/05) 111.601
Stambena štednja
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 109/97, 117/97, 76/99, 10/01, 92/05, 21/10, 15/13, 139/13, 151/14 i 110/15) 109.501
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O IZNOSU DRŽAVNIH POTICAJNIH SREDSTAVA ZA STAMBENU ŠTEDNJU PRIKUPLJENU U 2021. ("Narodne novine", broj 145/20) 109.602
ODLUKA O IZNOSU DRŽAVNIH POTICAJNIH SREDSTAVA ZA STAMBENU ŠTEDNJU PRIKUPLJENU U 2020. GODINI („Narodne novine“, broj 7/20) 109.601
ODLUKA O IZNOSU DRŽAVNIH POTICAJNIH SREDSTAVA ZA STAMBENU ŠTEDNJU PRIKUPLJENU U 2019. GODINI („Narodne novine“, broj 4/19) 109.601
Hrvatska garancijska agencija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O HRVATSKOJ GARANCIJSKOJ AGENCIJI (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine» broj 29/94, 105/99 i 64/00) 109.601
PODZAKONSKI AKT(I)
PROGRAM HRVATSKE GARANCIJSKE AGENCIJE ZA POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 9/00-proč.tekst i 17/02) 109.701
PROGRAM HRVATSKE GARANCIJSKE AGENCIJE ZA UNAPREÐIVANJE MALIH PODUZETNIKA («Narodne novine», broj 9/00 – proč. tekst) 109.801
PROGRAM HRVATSKE GARANCIJSKE AGENCIJE ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 9/00-proč.tekst i 60/00) 109.901
PROGRAM HRVATSKE GARANCIJSKE AGENCIJE "START" («Narodne novine», broj 9/00-proč.tekst) 110.001
PROGRAM HRVATSKE GARANCIJSKE AGENCIJE "RAZVITAK" («Narodne novine», broj 9/00-proč.tekst) 110.101
Krediti
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O UVJETIMA ODOBRAVANJA KREDITA I ZAJMOVA ODREĐENIH PRAVNIH OSOBA («Narodne novine», broj 97/00) 110.201
ZAKON O NIŠTETNOSTI UGOVORA O KREDITU S MEĐUNARODNIM OBILJEŽJIMA SKLOPLJENIH U REPUBLICI HRVATSKOJ S NEOVLAŠTENIM VJEROVNIKOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 72/17 i 131/20 - OUSRH) 100.902
ZAKON O NAČINU I UVJETIMA PODMIRIVANJA OBVEZA PO KREDITIMA MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH ORGANIZACIJA ODOBRENIM KORISNICIMA IZ REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 106/93) 110.301
ZAKON O PREUZIMANJU DIJELA DUGA PO NOVOM FINANCIJSKOM SPORAZUMU IZ 1988. GODINE TE O IZDAVANJU OBVEZNICA REPUBLIKE HRVATSKE RADI ZAMJENE TOGA DUGA («Narodne novine», broj 87/96) 110.401
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O ZADUŽENOSTI ODREĐENIH PODUZEĆA („Narodne novine“, broj 76/97) 110.501
ODLUKA O NAČINU I UVJETIMA ODOBRAVANJA POSEBNOG KREDITA S OSNOVE ISPLATE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA («Narodne novine», broj 47/95) 110.601
ODLUKA O IZDAVANJU DRŽAVNOG JAMSTVA ZA ZADUŽENJE HRVATSKIH ŽELJEZNICA U INOZEMSTVU («Narodne novine», broj 41/00) 110.701
ODLUKA O POLAGANJU DEPOZITA U KUNAMA NA INOZEMNE FINANCIJSKE KREDITE I DANA JAMSTVA («Narodne novine», broj 94/00) 110.801
UPUTE O POSTUPKU REGISTRACIJE OBVEZA PO ZAKONU O PREUZIMANJU DIJELA DUGA PO NOVOM FINANCIJSKOM SPORAZUMU IZ 1988. G. TE O IZDAVANJU OBVEZNICA REPUBLIKE HRVATSKE RADI ZAMJENE TOG DUGA («Narodne novine», broj 43/97) 111.001
UPUTA O POPUNJAVANJU OBRAZACA ZA REGISTRACIJU KREDITNIH POSLOVA S INOZEMSTVOM («Narodne novine», broj 48/97) 111.101
UPUTE O POSTUPKU REGISTRACIJE OBVEZA PO BILATERALNIM SPORAZUMIMA ZAKLJUČENIM S VLADAMA ZEMALJA ČLANICA PARIŠKOG KLUBA («Narodne novine», broj 17/97) 100.901
Osiguranje depozita
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA („Narodne novine“, broj 146/20) 111.111
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POVEĆANJE SOLVENTNOSTI I LIKVIDNOSTI KREDITNE INSTITUCIJE KOJA POSLUJE S POTEŠKOĆAMA („Narodne novine“, broj 71/16) 111.603
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID