Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Kultura i umjetnost (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09) 231.101
ZAKON O UPRAVLJANJU JAVNIM USTANOVAMA U KULTURI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 96/01 i 98/19) 231.201
ZAKON O KULTURNIM VIJEĆIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 48/04, 44/09 i 68/13) 231.301
ZAKON O HRVATSKOM MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOM CENTRU DOMOVINSKOG RATA («Narodne novine», broj 178/04) 231.351
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD ODREÐENIM USTANOVAMA KULTURE («Narodne novine», broj 17/96) 231.401
ODLUKA O »NAGRADI VICKO ANDRIĆ« (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 82/05 i 33/13) 231.351
ODLUKA O »NAGRADI ISO VELIKANOVIĆ« (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 82/05, 120/14 i 21/17) 231.451
ODLUKA O »NAGRADI IVO HORVAT« (“Narodne novine”, broj 96/06) 231.452
PRAVILNIK O STATUSU, USTROJSTVU I FINANCIRANJU DUBROVAČKOG LJETNOG FESTIVALA («Narodne novine», broj 60/94) 231.551
Pravilnik o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala („Narodne novine“, broj 5/21) 221.028
PRAVILNIK O STATUSU, USTROJSTVU I FINANCIRANJU OSORSKIH GLAZBENIH VEČERI («Narodne novine», broj 60/94) 231.701
PRAVILNIK O REGISTRU UMJETNIČKIH ORGANIZACIJA («Narodne novine», broj 53/96) 231.801
PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU PROJEKATA ODOBRENIH U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE KREATIVNA EUROPA – POTPROGRAM KULTURA ("Narodne novine", broj 45/18) 231.902
PRAVILNIK O IZBORU I UTVRĐIVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI („Narodne novine“, broj 55/16) 321.903
PRAVILNIK O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU ČUVANJA I KORIŠTENJA DOKUMENTACIJSKE GRAĐE („Narodne novine“, broj 77/15) 321.904
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU UPISNIKA I EVIDENCIJE O PROMETU POKRETNIM KULTURNIM DOBRIMA I DRUGIM KULTURNIM PREDMETIMA KOJI IMAJU UMJETNIČKO, POVIJESNO, ARHEOLOŠKO I DRUGO ZNAČENJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 77/15 i 110/16) 321.905
PRAVILNIK O UPISNIKU KONCESIJA NA KULTURNOM DOBRU („Narodne novine“, broj 77/15) 321.906
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/2015. (Lista zaštićenih kulturnih dobara) („Narodne novine“, broj 55/15) 321.950
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 02/2015. (Lista preventivno zaštićenih dobara) („Narodne novine“, broj 55/15) 321.951
Kazalište
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O KAZALIŠTIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19) 235.801
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU KAZALIŠNIH DJELATNIKA KOJI SE SMATRAJU KAZALIŠNIM UMJETNICIMA («Narodne novine», broj 145/98) 235.901
PRAVILNIK O OČEVIDNIKU KAZALIŠTA („Narodne novine“, broj 36/20) 235.502
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KAZALIŠNIH RADNIKA KOJI SE SMATRAJU KAZALIŠNIM UMJETNICIMA (“Narodne novine”, broj 39/07) 235.502
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I STANDARDIMA ZA OSIGURAVANJE SREDSTAVA ZA NACIONALNA KAZALIŠTA („Narodne novine“, broj 116/08) 235.503
PRAVILNIK O ORGANIZIRANJU, FINANCIRANJU I DONOŠENJU PROGRAMA FESTIVALA VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI („Narodne novine“, broj 76/11) 235.507
PRAVILNIK O STATUSU, FINANCIRANJU I DONOŠENJU PROGRAMA MEĐUNARODNOGA DJEČJEG FESTIVALA ŠIBENIK – HRVATSKA („Narodne novine“, broj 104/19) 235.507
PRAVILNIK O ORGANIZIRANJU, FINANCIRANJU I DONOŠENJU PROGRAMA FESTIVALA OSORSKE GLAZBENE VEČERI („Narodne novine“, broj 55/11) 235.505
PRAVILNIK O ORGANIZIRANJU, FINANCIRANJU I DONOŠENJU PROGRAMA FESTIVALA DUBROVAČKE LJETNE IGRE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 58/11 i 31/19) 235.506
PRAVILNIK O ORGANIZIRANJU, FINANCIRANJU I DONOŠENJU PROGRAMA MEĐUNARODNE SMOTRE FOLKLORA ZAGREB (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 69/14, 56/17 i 45/19) 235.507
PRAVILNIK O ORGANIZIRANJU, FINANCIRANJU I DONOŠENJU PROGRAMA FESTIVALA SPLITSKO LJETO ("Narodne novine", broj 61/18) 235.508
Kinematografija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA ("Narodne novine", broj 61/18) 235.501
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI AUDIOVIZUALNIH DJELA („Narodne novine“, broj 40/21) 111.111
PRAVILNIK O POSTUPKU, KRITERIJIMA I ROKOVIMA ZA PROVEDBU NACIONALNOG PROGRAMA PROMICANJA AUDIOVIZUALNOG STVARALAŠTVA („Narodne novine“, broj 10/20) 235.701
PRAVILNIK O POTICANJU ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA („Narodne novine“, broj 70/19) 235.702
Knjižnice
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 17/19 i 98/19) 236.001
ZAKON O PRENOŠENJU VLASNIŠTVA I OSNIVAČKIH PRAVA NAD NACIONALNOM I SVEUČILIŠNOM BIBLIOTEKOM U ZAGREBU NA REPUBLIKU HRVATSKU (“Narodne novine”, broj 21/95) 236.101
UREDBA O OSNIVANJU HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE («Narodne novine», broj 115/99) 236.201
PODZAKONSKI AKT(I)
STANDARDI ZA NARODNE KNJIŽNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ (UPT, «Narodne novine», broj 58/99 i 17/21) 111.111
PRAVILNIK O UPISNIKU KNJIŽNICA („Narodne novine“, broj 78/20) 236.301
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA STRUČNIH ZVANJA U KNJIŽNIČARSKOJ STRUCI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 28/11, 16/14, 60/14 - Ispravak i 47/17) 236.401
PRAVILNIK O MATIČNOJ DJELATNOSTI KNJIŽNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ («Narodne novine», broj 43/01) 236.501
PRAVILNIK O ZAŠTITI KNJIŽNIČNE GRAĐE («Narodne novine», broj 52/05) 236.601
PRAVILNIK O REVIZIJI I OTPISU KNJIŽNIČNE GRAĐE («Narodne novine», broj 21/02) 236.701
PRAVILNIK O RADU KNJIŽNICE DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU („Narodne novine“, broj 33/17) 236.702
PRAVILNIK O OBVEZNOM PRIMJERKU („Narodne novine“, broj 66/20) 236.703
STANDARD ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE («Narodne novine», broj 34/00) 236.901
Kulturna dobra
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) 232.101
ZAKON O OBNOVI SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA I DRUGIH NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA U OKOLICI DUBROVNIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 21/86, 33/89, 26/93 -Zakon o izmjenama i dopunama kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje, 128/99, 19/14, 32/14 - RUSRH i 99/14 - OUSRH) 232.201
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OSNIVANJU AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE („Narodne novine“, broj 116/18) 232.301
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O OBUSTAVI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE („Narodne novine“, broj 37/20) 232.402
ODLUKA O OSNIVANJU FONDA ZA OBNOVU SPOMENIKA KULTURE HRVATSKE («Narodne novine», broj 11/92) 232.401
ODLUKA O OBUSTAVI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE („Narodne novine“, broj 65/20) 232.402
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE PODVODNIH AKTIVNOSTI U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE U PODRUČJIMA GDJE SE NALAZE KULTURNA DOBRA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 49/19, 55/19 - Ispravak i 79/20) 230.601
PRAVILNIK O ISKAZNICI INSPEKTORA ZAŠTITE KULTURNE BAŠTINE («Narodne novine», broj 52/96) 232.501
PRAVILNIK O ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA TE NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM PREGLEDIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 117/12 i 124/12) 232.701
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE PODVODNIH AKTIVNOSTI U DIJELOVIMA UNUTARNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJALNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE KOJI SU ZAŠTIĆENI KAO KULTURNO DOBRO («Narodne novine», broj 78/00) 232.801
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA DAVANJE DOZVOLE RADI IZVOZA I IZNOŠENJA KULTURNIH DOBARA IZ REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 75/13) 232.901
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 89/11 i 130/13) 233.001
PRAVILNIK O STRUČNIM ZVANJIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA TE UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA STJECANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 104/19 i 103/20) 233.201
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA DOBIVANJE DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA („Narodne novine“, broj 98/18) 233.301
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU KULTURNIH PREDMETA KOJI SE SMATRAJU NACIONALNIM BLAGOM DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE («Narodne novine», broj 38/04) 233.401
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU IZDAVANJA SLUŽBENE ISKAZNICE SLUŽBENIKA UPRAVE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE MINISTARSTVA KULTURE I SLUŽBENE ISKAZNICE SLUŽBENIKA GRADSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE U ZAGREBU ("Narodne novine", broj 110/04) 233.501
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 02/2014 („Narodne novine“, broj 64/14) 235.149
PRAVILNIK O OZNAČAVANJU NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I OBJEKATA U KOJIMA SU SMJEŠTENE ZBIRKE KULTURNIH DOBARA («Narodne novine», broj 12/06) 233.651
PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI ZA IZDAVANJE PRETHODNOG ODOBRENJA ZA RADOVE NA KULTURNOM DOBRU („Narodne novine“, broj 134/15) 233.703
PRAVILNIK O ARHEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 102/10 i 02/20) 233.702
IZVOD Z REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 1/2002LISTA ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA («Narodne novine», broj 151/02) 233.901
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 3/2002 LISTA ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA («Narodne novine», broj 18/03) 234.001
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 4/2002 LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH DOBARA («Narodne novine», broj 18/03) 234.101
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 2./2003.LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH DOBARA («Narodne novine», broj 63/03) 234.201
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 1./2003.LISTA ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA («Narodne novine», broj 63/03) 234.301
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 5/2003 LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH DOBARA («Narodne novine», broj 22/04) 234.401
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 6/2003 LISTA ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA («Narodne novine», broj 22/04) 234.501
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 2/2004 LISTA ZAŠTIĆENIH DOBARA («Narodne novine», broj 80/04) 234.601
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 1/2004.LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH DOBARA («Narodne novine», broj 80/04) 234.701
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 6/2004 LISTA ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA («Narodne novine», broj 18/05) 234.801
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 5/2004.LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH DOBARA («Narodne novine», broj 18/05) 234.901
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE br. 8/2004 LISTA ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA («Narodne novine», broj 71/05) 235.001
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE br. 1/2005 LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH DOBARA («Narodne novine», broj 109/05) 235.011
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE br. 2/2005 LISTA ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 109/05 i 50/10) 235.021
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 3/2005 LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH DOBARA («Narodne novine», broj 5/06) 235.031
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 4/2005 LISTA ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA («Narodne novine», broj 5/06) 235.041
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 5/2005 LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH DOBARA («Narodne novine», broj 28/06) 235.051
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 6/2005. LISTA ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA («Narodne novine», broj 28/06) 235.061
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE br. 7/2004 LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA («Narodne novine», broj 71/05) 235.101
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 1/06 (»Narodne novine«, broj 124/06) 235.102
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 2/06 (»Narodne novine«, broj 124/06) 235.103
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 3/2006 (“Narodne novine”, broj 23/07) 235.104
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 4/2006 (“Narodne novine”, broj 23/07) 235.105
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 5/06 - Lista preventivno zaštićenih dobara (“Narodne novine”, broj 35/07) 235.106
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 6/06 - Lista zaštićenih kulturnih dobara (“Narodne novine”, broj 35/07) 235.107
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 1/07 - Lista preventivno zaštićenih dobara (“Narodne novine”, broj 58/07) 235.108
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 2/07 - Lista zaštićenih kulturnih dobara (“Narodne novine”, broj 58/07) 235.109
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE br. 03/07 - Lista preventivno zaštićenih dobara (”Narodne novine”, broj 111/07) 235.111
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE br. 4/07 -Lista zaštićenih kulturnih dobara (”Narodne novine”, broj 111/07) 235.111
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 5/07 - Lista preventivno zaštićenih dobara („Narodne novine“, broj 12/08) 235.112
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 6/07 - Lista zaštićenih kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 12/08) 235.113
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 7/07 („Narodne novine“, broj 87/08) 235.114
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 08/07 („Narodne novine“, broj 87/08) 235.115
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/2008 („Narodne novine“, broj 145/08) 235.116
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 02/2008 („Narodne novine“, broj 145/08) 235.117
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 5/08 („Narodne novine“, broj 34/09) 235.118
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 6/08 („Narodne novine“, broj 34/09) 235.119
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 04/08 ("Narodne novine", broj 61/09) 235.119
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/09 - Lista preventivno zaštićenih dobara („Narodne novine“, broj 142/09) 235.123
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 03/08 ("Narodne novine", broj 61/09) 235.120
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 8/08 („Narodne novine“, broj 110/09) 235.121
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 7/08 („Narodne novine“, broj 110/09) 235.122
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 02/09 - Lista zaštićenih kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 142/09) 235.124
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 03/09 - LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH DOBARA („Narodne novine“, broj 17/10) 235.125
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 04/09 - LISTA ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA („Narodne novine“, broj 17/10) 235.126
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ 6/09 („Narodne narodne“, broj 55/10) 235.127
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ 5/2009 („Narodne novine“, broj 55/10) 235.128
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/10 (“Narodne novine”, broj 73/10) 235.129
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 02/10 („Narodne novine“, broj 73/10) 235.129
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 3/2010 („Narodne novine“, broj 115/10) 235.130
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR.4/2010 („Narodne novine“, broj 115/10) 235.131
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 05/10 („Narodne novine“, broj 46/11) 235.131
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 06/10 („Narodne novine“, broj 46/11) 235.132
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/2011 („Narodne novine“, broj 92/11) 235.133
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 2/2011 („Narodne novine“, broj 92/11) 235.133
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 04/2011. („Narodne novine“, broj 54/12) 235.134
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 03/2011 („Narodne novine“, broj 54/12) 235.135
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR.1/2012 („Narodne novine“, broj 86/12) 235.136
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR.2/2012 („Narodne novine“, broj 86/12) 235.137
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 04/2012 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 120/12) 235.138
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 05/2012. - Lista zaštićenih kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 46/13) 235.141
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 06/2012 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 46/13) 235.142
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 03/2012 - Lista zaštićenih kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 120/12) 235.139
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE br. 01/2013. („Narodne novine“, broj 67/13) 235.141
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 02/2013 („Narodne novine“, broj 67/13) 235.142
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 3/2013. („Narodne novine“, broj 126/13) 235.143
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 4/2013. („Narodne novine“, broj 126/13) 235.144
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 05/2013 (“Narodne novine”, broj 156/13) 235.145
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 06/2013 (“Narodne novine”, broj 156/13) 235.146
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 03/2014. („Narodne novine“, broj 132/14) 235.148
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 03/2014. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 132/14) 235.149
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE br. 07/2017. Lista zaštićenih kulturnih dobara ("Narodne novine", broj 28/18) 235.165
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 07/2013 („Narodne novine“, broj 25/14) 235.147
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/2018. - Lista zaštićenih kulturnih dobara ("Narodne novine", broj 54/18) 235.166
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 5/2014. - Lista zaštićenih kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 139/14) 235.147
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 6/2014. - LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA („Narodne novine“, broj 139/14) 235.151
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/2014. („Narodne novine“, broj 64/14) 235.148
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 08/2013 („Narodne novine“, broj 25/14) 235.147
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 07/2014. - LISTA ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA („Narodne novine“, broj 24/15) 235.148
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 08/2014. - LISTA PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA („Narodne novine“, broj 24/15) 235.149
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 02/2018 Lista preventivno zaštićenih dobara ("Narodne novine", broj 54/18) 235.167
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 02/2017 (Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara) ("Narodne novine", broj 59/17) 235.159
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 03/2017 („Narodne novine“, broj 87/17) 235.160
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 08/2017. Lista preventivno zaštićenih dobara ("Narodne novine", broj 28/18) 235.164
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 03/2015 („Narodne novine“, broj 121/15) 235.150
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 02/2016. („Narodne novine“, broj 85/16) 235.155
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 05/2015. („Narodne novine“, broj 21/16) 235.152
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 04/2015. („Narodne novine“, broj 121/15) 235.151
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 06/2015. („Narodne novine“, broj 21/16) 235.153
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 04/2016. („Narodne novine“, broj 44/17) 235.156
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 03/2016 („Narodne novine“, broj 44/17) 235.157
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 04/2017 („Narodne novine“, broj 87/17) 235.161
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/2017 (Lista zaštićenih kulturnih dobara) („Narodne novine“, broj 59/17) 235.158
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 05/2017. ("Narodne novine", broj 109/17) 235.162
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 06/2017. ("Narodne novine", broj 109/17) 235.163
IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/2016 („Narodne novine“, broj 85/16) 235.154
Muzeji i galerije
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O MUZEJIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 61/18 i 98/19) 237.001
ZAKON O MUZEJIMA IVANA MEŠTROVIĆA („Narodne novine“, broj 76/07) 237.002
UREDBA O PODJELI IMOVINE, PRAVA I OBVEZA, TE RASPOREDU DJELATNIKA MUZEJA HRVATSKOGA ZAGORJA (“Narodne novine”, broj 11/99) 237.101
UREDBA O PODJELI IMOVINE, PRAVA I OBVEZA, TE RASPOREDU DJELATNIKA MUZEJSKO-GALERIJSKOG CENTRA («Narodne novine», broj 11/99) 237.201
UREDBA O OSNIVANJU ARHEOLOŠKOG MUZEJA NARONA (Urednički pročišćeni tekst «Narodne novine», broj 57/05, 74/06 i 31/14) 237.301
UREDBA O OSNIVANJU ARHEOLOŠKOG MUZEJA OSIJEK („Narodne novine“, broj 121/17) 237.401
UREDBA O OSNIVANJU MUZEJA ANTIČKOG STAKLA U ZADRU («Narodne novine», broj 67/06) 237.451
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O DODJELI POVELJE REPUBLIKE HRVATSKE MUZEJU SUVREMENE UMJETNOSTI („Narodne novine“, broj 10/10) 237.491
PRAVILNIK O UPISNIKU JAVNIH I PRIVATNIH MUZEJA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 16/19) 237.501
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA MUZEJSKE DOKUMENTACIJE O MUZEJSKOJ GRAĐI («Narodne novine», broj 108/02) 237.601
PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 16/19) 237.701
PRAVILNIK O STRUČNIM MUZEJSKIM ZVANJIMA I DRUGIM ZVANJIMA U MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TE UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA STJECANJA („Narodne novine“, broj 104/19) 237.801
PRAVILNIK O STRUČNIM I TEHNIČKIM STANDARDIMA ZA ODREĐIVANJE VRSTE MUZEJA, ZA NJIHOV RAD, TE ZA SMJEŠTAJ MUZEJSKE GRAĐE I MUZEJSKE DOKUMENTACIJE («Narodne novine», broj 30/06) 237.851
Samostalni umjetnici
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PRAVIMA SAMOSTALNIH UMJETNIKA I POTICANJU KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 43/96, 44/96,127/00-Zakon o porezu na dohodak i Zakon o porezu na dobit i 177/04-Zakon o porezu na dobit) 235.201
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ZA PRIZNAVANJE PRAVA SAMOSTALNIH UMJETNIKA NA UPLATU OBVEZNIH DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE IZ SREDSTAVA PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE (UPT, „Narodne novine“, broj 91/15 i 26/21) 111.111
PRAVILNIK O REGISTRU UMJETNIČKIH ORGANIZACIJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 53/96 i 57/09) 235.301
Tehnička kultura
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O TEHNIČKOJ KULTURI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 76/93, 11/99 i 38/09) 238.001
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TEHNIČKE KULTURE («Narodne novine», broj 31/94) 238.101
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I ROKOVIMA ZA UTVRĐIVANJE PROGRAMA I OSIGURAVANJE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA REPUBLIKE HRVATSKE U TEHNIČKOJ KULTURI («Narodne novine», broj 60/94) 238.201
PRAVILNIK O DRŽAVNOJ NAGRADI TEHNIČKE KULTURE FAUST VRANČIĆ («Narodne novine», broj 1/94) 238.301
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID