Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Lijekovi (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O LIJEKOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 76/13, 90/14 i 100/18) NN 76/2013, (1522
ZAKON O MEDICINSKIM PROIZVODIMA ("Narodne novine", broj 76/13) NN 76/2013, (1521
ZAKON O VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 84/08, 56/13, 94/13 - Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234/2008 o ispitivanju uvjeta odobrenja... i 32/19) NN 84/2008, (2718
ZAKON O PROVEDBI UREDBE KOMISIJE (EZ) BR. 1234/2008 O ISPITIVANJU IZMJENA UVJETA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE VETERINARSKO-MEDICINSKIH PROIZVODA U PROMET ("Narodne novine", broj 94/13) NN 94/2013, (2126
ZAKON O KRVI I KRVNIM PRIPRAVCIMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 79/06 i 124/11) NN 79/2006, (1916
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 536/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LIJEKOVA ZA PRIMJENU KOD LJUDI TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 2001/20/EZ („Narodne novine“, broj 14/19) NN 14/2019, (270
ZAKON O PROVEDBI DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/161 ОD 2. LISTOPADA 2015. O DOPUNI DIREKTIVE 2001/83/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA UTVRĐIVANJEM DETALJNIH PRAVILA ZA SIGURNOSNE OZNAKE NA PAKIRANJIMA LIJEKOVA ZA HUMANU PRIMJENU („Narodne novine“, broj 126/19) NN 126/2019, (2525
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA („Narodne novine“, broj 6/22) NN 6/2022, (59
PRAVILNIK O DOBROJ PRAKSI U PROMETU LIJEKOVA, DAVANJU DOZVOLA ZA PROMET NA VELIKO LIJEKOVIMA, DAVANJU DOZVOLA ZA POSREDOVANJE LIJEKOVIMA I DAVANJU POTVRDE O DOBROJ PRAKSI U PROMETU LIJEKOVIMA NA VE (UPT, „Narodne novine“, broj 83/13, 19/20 i 32/21) NN 83/2013, (1800
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA ZAHTJEVA DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE I DOBRE PRAKSE U PROMETU NA VELIKO DJELATNIH TVARI TE O POSTUPKU UPISA U OČEVIDNIK PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA I VELEPRODAJA DJELATNIH TVARI I DAVANJU POTVRDE O PROVOĐENJU DOBR (UPT, „Narodne novine“, broj 83/13 i 32/21) NN 83/2013, (1798
POPIS LIJEKOVA S UTVRĐENOM NAJVIŠOM DOZVOLJENOM CIJENOM NA VELIKO U POSTUPKU GODIŠNJEG IZRAČUNA U 2021. GODINI („Narodne novine“, broj 56/21) NN 56/2021, (1112
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA DAVANJE DOZVOLE SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA ZA PROMET NA MALO LIJEKOVIMA (UPT, „Narodne novine“, broj 122/14 i 32/21) NN 122/2014, (2348
PRAVILNIK O DAVANJU ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET (UPT, „Narodne novine“, broj 83/13, 28/20 i 32/21) NN 83/2013, (1802
PRAVILNIK O BITNIM ZAHTJEVIMA, RAZVRSTAVANJU, UPISU PROIZVOĐAČA U OČEVIDNIK PROIZVOĐAČA, UPISU MEDICINSKIH PROIZVODA U OČEVIDNIK MEDICINSKIH PROIZVODA TE OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI MEDICINSKIH PROIZVODA (UPT, "Narodne novine", broj 84/13, 126/19 i 32/21) NN 84/2013, (1875
PRAVILNIK O KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LIJEKOVA I DOBROJ KLINIČKOJ PRAKSI (UPT, „Narodne novine“, broj 25/15, 124/15 i 32/21) NN 25/2015, (534
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA DAVANJE PROIZVODNE DOZVOLE, ZAHTJEVIMA DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE TE POTVRDI O PROVOĐENJU DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE ZA LIJEKOVE (UPT, „Narodne novine“, broj 83/13, 24/18 i 32/21) NN 83/2013, (1799
POPIS LIJEKOVA S UTVRĐENOM IZNIMNO VIŠOM OD NAJVIŠE DOZVOLJENE CIJENE LIJEKA NA VELIKO („Narodne novine“, broj 138/21) 111.111
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE PROMETA NA MALO I DAVANJE DOZVOLE SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA ZA PROMET NA MALO MEDICINSKIM PROIZVODIMA (UPT, „Narodne novine“, broj 133/13 i 32/21) 111.111
PRAVILNIK O DAVANJU ODOBRENJA ZA PARALELNI UVOZ LIJEKA (UPT, „Narodne novine“, broj 38/20 i 32/21) NN 38/2020, (817
HRVATSKA FARMAKOPEJA (“Narodne novine”, broj 33/07) NN 33/2007, (1095
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA ZA PRIMJENU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA, VISINE IZNOSA TROŠKOVA ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU BOLESNIKA U STACIONIRANIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I IZNOSA PO BOČICI KRVI DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 98/93 i 108/93) NN 98/1993, (1910
PLAN PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2013. GODINU ("Narodne novine", broj 86/13) NN 86/2013, (1938
ODLUKA O NAČINU OBLIKOVANJA MALOPRODAJNIH CIJENA LIJEKOVA I DRUGIH SREDSTAVA KOJI NISU PREDMET UGOVARANJA S HZZO-m (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 38/07, 138/08 i 80/16) NN 38/2007, (1271
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE STATUTA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE („Narodne novine“, broj 72/15) NN 72/2015, (1373
PRAVILNIK O DOBROJ PRAKSI U PROMETU LIJEKOVA NA VELIKO (“Narodne novine”, broj 29/05) NN 29/2005, (505
PRAVILNIK O DOBROJ PRAKSI U PROMETU NA VELIKO MEDICINSKIM PROIZVODIMA I UVJETIMA ZA UPIS U OČEVIDNIK VELEPRODAJA MEDICINSKIH PROIZVODA („Narodne novine“, broj 125/13) NN 125/2013, (2693
PRAVILNIK O VRSTI PODATAKA I NAČINU IZRADE IZVJEŠĆA O POTROŠNJI LIJEKOVA (“Narodne novine”, broj 122/14) NN 122/2014, (2350
PRAVILNIK O FARMAKOVIGILANCIJI (UPT; “Narodne novine”, broj 83/13 i 145/21) NN 83/2013, (1797
PRAVILNIK O OBUSTAVI STAVLJANJA LIJEKA U PROMET I POVLAČENJU LIJEKA IZ PROMETA (“Narodne novine”, broj 122/14) NN 122/2014, (2349
PRAVILNIK O ISKAZNICI FARMACEUTSKOG INSPEKTORA (“Narodne novine”, broj 19/05) NN 19/2005, (313
PRAVILNIK O NAČINU PROVJERE KAKVOĆE LIJEKA PRAVILNIK O PROVJERI KAKVOĆE LIJEKA NN 60/2014, (1118
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU UTVRĐIVANJA ZAHTJEVA DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE TE O POSTUPKU DAVANJA PROIZVODNE DOZVOLE I POTVRDE O PROVOĐENJU DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE (“Narodne novine”, broj 74/09) NN 74/2009, (1774
PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA I OBAVJEŠĆIVANJA O LIJEKOVIMA, HOMEOPATSKIM I MEDICINSKIM PROIZVODIMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 62/05 i 118/09) NN 62/2005, (1195
PRAVILNIK O MJERILIMA I NAČINU ZA ODREĐIVANJA CIJENA LIJEKOVA NA VELIKO I O NAČINU IZVJEŠĆIVANJA O CIJENAMA NA VELIKO (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 83/13, 12/14, 69/14, 22/15 i 84/15) NN 83/2013, (1801
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET U REPUBLICI HRVATSKOJ KOJI IMA ODOBRENJE ZA STAVLJANJE U PROMET U DRŽAVAMA EUROPSKE UNIJE (“Narodne novine”, broj 10/08) NN 10/2008, (306
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU DAVANJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET GOTOVOG VETERINARSKOG LIJEKA, LJEKOVITOG DODATKA I VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 142/03 i 109/08) NN 142/2003, (2085
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA UVOZ GOTOVOGA LIJEKA ZA KOJI NIJE DANO ODOBRENJE ZA STAVLJANJE U PROMET U REPUBLICI HRVATSKOJ (“Narodne novine”, broj 197/03) NN 197/2003, (3151
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE LIJEKOVA TE O PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA NA RECEPT (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 86/13, 90/13, 102/14, 107/15 i 72/16) NN 86/2013, (1937
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O DRŽAVNOM STRUČNOM ISPITU ZA FARMACEUTSKOG INSPEKTORA (“Narodne novine”, broj 106/03) NN 106/2003, (1389
PRAVILNIK O NAČINU PROVJERE KAKVOĆE VETERINARSKOG LIJEKA, LJEKOVITOG DODATKA I VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA, TE O NAČINU NJIHOVA ČUVANJA I VOĐENJA OČEVIDNIKA O PROVEDENOJ PROVJERI KAKVOĆE (“Narodne novine”, broj 148/99) NN 148/1999, (2262
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU POSTUPANJA S NARKOTICIMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, POSTUPKU DAVANJA SUGLASNOSTI ZA UVOZ I IZVOZ NARKOTIKA I PSIHOTROPNIH TVARI, TE UVJETIMA I NAČINU PROMETA I VOĐENJA OČEVIDNIKA PROMETA NARKOTIKA I PSIHOTROPNIH TVARI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 62/99 i 122/99) NN 62/1999, (1158
PRAVILNIK O PROMETU LIJEKOVIMA I MEDICINSKIM PROIZVODIMA (“Narodne novine” broj 143/98, 29/05 – Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet lijekovima i medicinskim proizvodima i Pravilnik o uvjetima i postupku davanja dozvole za obavljanje prometa na veliko...) NN 143/1998, (1779
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU DAVANJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 113/08 i 155/09) NN 113/2008, (3298
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE U PROMET U REPUBLICI HRVATSKOJ GOTOVOG LIJEKA KOJI IMA ODOBRENJE ZA STAVLJANJE U PROMET U DRUGIM DRŽAVAMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 55/99 i 121/03 – Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima) NN 55/1999, (1050
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE OSOBE U OBAVLJANJU DJELATNOSTI PROMETA NA VELIKO I MALO VETERINARSKIM LIJEKOVIMA, LJEKOVITIM DODACIMA I VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA (“Narodne novine”, broj 73/99) NN 73/1999, (1326
PRAVILNIK O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA I PRIPRAVAKA KOJI SE KORISTE U VETERINARSKOJ MEDICINI («Narodne novine», broj 149/05) NN 149/2005, (2861
PRAVILNIK O DOBROJ LABORATORIJSKOJ PRAKSI („Narodne novine“, broj 73/12) NN 73/2012, (1709
PRAVILNIK O SUSTAVU SLJEDIVOSTI KRVNIH PRIPRAVAKA I PRAĆENJU OZBILJNIH ŠTETNIH DOGAĐAJA I OZBILJNIH ŠTETNIH REAKCIJA (Urednički pročišćeni tekst, ”Narodne novine”, broj 63/07 i 18/09) NN 63/2007, (1975
PRAVILNIK O POSEBNIM TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA KRV I KRVNE PRIPRAVKE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 80/07, 79/13 i 13/16) NN 80/2007, (2516
PRAVILNIK O OSIGURANJU KVALITETE KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA („Narodne novine“, broj 91/19) NN 91/2019, (1814
PRAVILNIK O NAČELIMA I SMJERNICAMA DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE ZA VETERINARSKO--MEDICINSKE PROIZVODE („Narodne novine“, broj 120/07) NN 120/2007, (3468
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA STAVLJANJE LIJEKOVA NA OSNOVNU I DOPUNSKU LISTU LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 83/13 i 12/14) NN 83/2013, (1803
PRAVILNIK O VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 30/09, 73/09, 14/10, 146/10, 32/11 i 67/13) NN 30/2009, (659
PRAVILNIK O PRAĆENJU ŠTETNIH DOGAĐAJA VEZANO UZ MEDICINSKE PROIZVODE („Narodne novine“, broj 125/13) NN 125/2013, (2692
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA LIJEKOVA NA VELIKO I O NAČINU IZVJEŠĆIVANJA O CIJENAMA NA VELIKO (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 155/09 i 22/10) NN 155/2009, (3830
PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA O LIJEKOVIMA I HOMEOPATSKIM PROIZVODIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 118/09 i 140/09) NN 118/2009, (2913
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA („Narodne novine“, broj 5/19) NN 5/2019, (95
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA STAVLJANJE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA NA POPIS POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 138/09, 43/13 i 5/19 - Pravilnik o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima...) NN 138/2009, (3366
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE NAJVIŠE DOZVOLJENE CIJENE LIJEKA NA VELIKO I IZNIMNO VIŠE OD NAJVIŠE DOZVOLJENE CIJENE LIJEKA NA VELIKO I GODIŠNJEG IZRAČUNA CIJENE LIJEKA („Narodne novine“, broj 33/19) NN 33/2019, (705
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA STAVLJANJE LIJEKOVA NA LISTU LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KAO I NAČINU UTVRĐIVANJA CIJENA LIJEKOVA KOJE ĆE PLAĆATI HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE NAČINU IZVJEŠTAVANJA O NJIMA („Narodne novine“, broj 33/19) NN 33/2019, (706
POPIS RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA STAVLJANJE U PROMET GOTOVIH LIJEKOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA 2005. DO 31. PROSINCA 2005. (“Narodne novine”, broj 55/06) NN 55/2006, (1321
POPIS RJEŠENJA O ODUZIMANJU ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET GOTOVIH LIJEKOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA 2005. DO 31. PROSINCA 2006. (“Narodne novine”, broj 55/06) NN 55/2006, (1322
POPIS RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA STAVLJANJE U PROMET GOTOVIH LIJEKOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA 2006. DO 31. PROSINCA 2006. (“Narodne novine”, broj 31/07) NN 31/2007, (1060
POPIS RJEŠENJA O ODUZIMANJU ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET GOTOVIH LIJEKOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA 2006. DO 31. PROSINCA 2006. (“Narodne novine”, broj 31/07) NN 31/2007, (1060
POPIS VETERINARSKIH LIJEKOVA, LJEKOVITIH DODATAKA I VETERINARSKO-MEDICINSKIH PROIZVODA KOJI SE BRIŠU S POPISA GOTOVIH VETERINARSKIH LIJEKOVA, LJEKOVITIH DODATAKA I VETERINARSKO-MEDICINSKIH PROIZVODA ODOBRENIH ZA STAVLJANJE U PROMET ("Narodne novine", broj 119/07) 929.302
POPIS RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA STAVLJANJE U PROMET GOTOVOG LIJEKA U REPUBLICI HRVATSKOJ IZDANIH U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA 2007. DO 31. PROSINCA 2007. ("Narodne novine", broj 85/08) NN 85/2008, (2746
POPIS RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA STAVLJANJE U PROMET GOTOVOG LIJEKA U REPUBLICI HRVATSKOJ IZDANIH DO 1. LIPNJA 2013. ("Narodne novine", broj 87/13) NN 87/2013, (1941
POPIS RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA STAVLJANJE U PROMET GOTOVOG LIJEKA U REPUBLICI HRVATSKOJ IZDANIH U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA 2008. DO 31. PROSINCA 2008. ("Narodne novine", broj 84/09) NN 84/2009, (2046
POPIS HRVATSKIH NORMA ZA MEDICINSKE PROIZVODE 2010-05-24 („Narodne novine“, broj 79/10) NN 79/2010, (2270
PRAVILNIK O PROSTORU, STRUČNIM RADNICIMA I MEDICINSKO-TEHNIČKOJ OPREMI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PLANIRANJA, PRIKUPLJANJA I TESTIRANJA KRVI TE PROIZVODNJE, ČUVANJA, RASPODJELE, ODNOSNO IZDAVANJA KRVNIH PRIPRAVAKA („Narodne novine“, broj 41/10) NN 41/2010, (1061
PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA O LIJEKOVIMA („Narodne novine“, broj 43/15) NN 43/2015, (884
POPIS RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA STAVLJANJE U PROMET GOTOVOG LIJEKA U REPUBLICI HRVATSKOJ IZDANIH U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA 2010. DO 31. PROSINCA 2010. („Narodne novine“, broj 119/12) 929.306
PRAVILNIK O POSEBNIM ZAHTJEVIMA ZA MEDICINSKE PROIZVODE IZRAĐENE OD NEŽIVOG ŽIVOTINJSKOG TKIVA („Narodne novine“, broj 83/13) NN 83/2013, (1796
POPIS LIJEKOVA S UTVRĐENOM NAJVIŠOM DOZVOLJENOM CIJENOM NA VELIKO U POSTUPKU GODIŠNJEG IZRAČUNA („Narodne novine“, broj 73/19) NN 73/2019, (1571
POPIS LIJEKOVA S UTVRĐENOM IZNIMNO VIŠOM OD NAJVIŠE DOZVOLJENE CIJENE LIJEKA NA VELIKO ("Narodne novine", broj 141/20 od 18.12.2020.) NN 141/2020, (2751
POPIS LIJEKOVA S UTVRĐENOM NAJVIŠOM DOZVOLJENOM CIJENOM NA VELIKO U POSTUPKU GODIŠNJEG IZRAČUNA U 2020. GODINI („Narodne novine“, broj 61/20 i 93/20 - Ispravak) NN 61/2020, (1231
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava