Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Lokalna samouprava (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) 244.001
ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI (pročišćeni tekst) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 19/13, 137/15 - Ispravak, 123/17 i 98/19) 244.002
ZAKON O LOKALNIM IZBORIMA "Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21 111.111
ZAKON O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE "Narodne novine", broj 127/17 i 138/20 244.022
ZAKON O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08 – Odluka USHR, 46/10 – ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15) 244.051
ZAKON O IZBORU VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA („Narodne novine“, broj 25/19) 956.501
ZAKON O PRAVU DRŽAVLJANA DRUGIH DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE U IZBORIMA ZA PREDSTAVNIČKA TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 92/10) 956.502
ZAKON O SAVJETIMA MLADIH (“Narodne novine”, broj 41/14) 956.502
ZAKON O IZBORIMA OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA, ŽUPANA I GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA („Narodne novine“, broj 109/07) 956.503
ZAKON O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18) 956.504
ZAKON O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI („Narodne novine“, broj 28/10) 956.505
UREDBA O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2018. GODINU ("Narodne novine", broj 7/18) 260.161
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2011. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 29/11 i 66/11) 244.202
UREDBA O INDEKSU RAZVIJENOSTI („Narodne novine“, broj 131/17) 260.160
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 52/12) 244.202
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 19/10) 244.215
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2009. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 8/09, 43/09 i 76/09) 224.215
UREDBA O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 128/19) 244.215
UREDBA O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2019. GODINU („Narodne novine“, broj 2/19) 224.216
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2008. GODINU («Narodne novine», broj 52/08) 244.215
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 29/13) 244.216
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 07/14) 244.215
UREDBA O OSNIVANJU PARTNERSKIH VIJEĆA STATISTIČKIH REGIJA („Narodne novine“, broj 38/10) 244.215
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU („Narodne novine“, broj 15/15) 244.216
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2007. GODINU («Narodne novine», broj 143/06 i 109/07) 244.213
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U PRVOM TROMJESEČJU 2008. GODINE (“Narodne novine”, broj 127/07) 244.214
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 122/15) 244.216
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2016. GODINU („Narodne novine“, broj 33/16) 244.217
PODZAKONSKI AKT(I)
UREDBA O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 148/20) 111.111
ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE («Narodne novine», broj 46/05) 244.101
ODLUKA O NAKNADI TROŠKOVA I NAGRADI ARBITRIMA I DRUGIM OSOBAMA U POSTUPKU PRED KOMISIJOM VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA («Narodne novine», broj 27/95) 244.301
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA GLINE („Narodne novine“, broj 122/15) 244.411
ODLUKA O UDJELU SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA ZA POJEDINU OPĆINU, GRAD I ŽUPANIJU U UKUPNIM SREDSTVIMA FISKALNOG IZRAVNANJA S IZNOSOM SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA ZA 2021. GODINU ("Narodne novine", broj 145/20 od 24.12.2020.) 244.401
ODLUKA O NAKNADI TROŠKOVA POSTUPKA PRED POVJERENSTVOM VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRANICE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 46/12) 244.410
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA ORAHOVICE („Narodne novine“, broj 84/17) 260.148
ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE („Narodne novine“, broj 84/17) 260.149
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MUĆ ("Narodne novine", broj 28/18) 260.163
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE MILNA ("Narodne novine", broj 76/18) 260.169
ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE U JEDINICI LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRA (“Narodne novine”, broj 58/07) 244.403
ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 56/11) 244.406
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA ILOKA, OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORIČAN, OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLIS, OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE I OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN-VISIGNANO („Narodne novine“, broj 22/12) 952.625
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GRANICE IZMEĐU OPĆINE GORJANI I OPĆINE PUNITOVCI („Narodne novine“, broj 64/11) 244.407
ODLUKA O POREZIMA OPĆINE POSTIRA („Narodne novine“, broj 120/11) 244.408
ODLUKA O PRIREZU POREZU NA DOHODAK GRADA OPUZENA („Narodne novine“, broj 121/11) 244.409
ODLUKA O UTVRĐIVANJU SASTAVA I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ČLANOVA I TAJNIKA POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRANICE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/12, 12/14, 8/17 i 125/17) 244.501
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GRANICE IZMEĐU OPĆINE KOLAN I GRADA PAGA („Narodne novine“, broj 145/14) 244.506
ODLUKA O VISINI NAKNADE PREDSJEDNIKU I ČLANOVIMA POVJERENSTAVA ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA („Narodne novine“, broj 145/13) 244.504
ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA SAZIVANJE KONSTITUIRAJUĆIH SJEDNICA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA („Narodne novine“, broj 65/15) 244.509
ODLUKA O GRADSKIM POREZIMA GRADA STAROGA GRADA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 124/19 i 28/20) 244.509
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ZAMJENIKA ŽUPANA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE TE ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE JAGODNJAK IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA („Narodne novine“, broj 15/16) 244.511
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČEMINAC (,,Narodne novine'', broj 76/16) 244.513
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA VRGORCA I GRADONAČELNIKA TE ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA VRGORCA („Narodne novine“, broj 43/16) 244.512
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BALE – VALLE IZ REDA PRIPADNIKA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE („Narodne novine“, broj 34/19) 244.513
PRAVILNIK O POSTUPKU DAVANJA ODOBRENJA GRBA I ZASTAVE JEDINICI LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 94/98 i 68/04) 244.501
PRAVILNIK O USTROJSTVU, DJELOKRUGU I NAČINU RADA VIJEĆA ZA REGIONALNI RAZVOJ ("Narodne novine", broj 58/18) 260.168
PRAVILNIK O USTROJAVANJU I VOĐENJU SREDIŠNJE ELEKTRONIČKE BAZE RAZVOJNIH PROJEKATA („Narodne novine“, broj 66/10) 244.502
PRAVILNIK O UVJETIMA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI AUTOMATA ZA ZABAVNE IGRE („Narodne novine“, broj 1/17) 244.504
PRAVILNIK O PRIREĐIVANJU ZABAVNIH IGARA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/01, 3/02, 69/11 i 23/16) 224.503
NAPUTAK O NAČINU I UVJETIMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OD POREZA NA DOHODAK NAMIJENJENIH ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA („Narodne novine“, broj 52/15) 244.502
POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA („Narodne novine“, broj 17/16) 244.601
POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRANICE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE («Narodne novine», broj 113/97) 244.701
OBVEZNE UPUTE DLSN II O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA NA DOPUNSKIM IZBORIMA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA („Narodne novine“, broj 57/10) 250.059
STRATEGIJA REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE DO KRAJA 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 75/17) 260.148
POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRANICE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 42/12) 260.091
PRAVILNIK O SADRŽAJU I POSTUPKU IZRADE I SKLAPANJA RAZVOJNOG SPORAZUMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 45/18 i 120/20) 260.167
RJEŠENJE O RASPUŠTANJU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MUĆ ("Narodne novine", broj 18/18) 260.162
PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU VOĐENJA I OBRASCU EVIDENCIJE O POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA ZASTUPLJENIM U PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA JEDINICA SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 14/20) 224.504
PRAVILNIK O USTROJAVANJU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA SREDIŠNJE ELEKTRONIČKE BAZE RAZVOJNIH PROJEKATA I RAZVOJNIH POKAZATELJA („Narodne novine“, broj 121/15) 224.506
PRAVILNIK O UVJETIMA I KRITERIJIMA DODJELJIVANJA SREDSTAVA FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/15, 15/16 i 19/17) 224.505
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA AKREDITACIJE REGIONALNIH KOORDINATORA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/18 i 13/19) 224.507
PRAVILNIK O UPISNIKU REGIONALNIH KOORDINATORA I LOKALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/18 i 13/19) 224.508
PRAVILNIK O POSTUPKU I METODOLOGIJI VREDNOVANJA POLITIKE REGIONALNOGA RAZVOJA („Narodne novine“, broj 121/15) 224.509
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID