Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Lokalna samouprava (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) NN 33/2001, (569
ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI (pročišćeni tekst) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 19/13, 137/15 - Ispravak, 123/17 i 98/19) NN 19/2013, (323
ZAKON O LOKALNIM IZBORIMA "Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21 NN 144/2012, (3074
ZAKON O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE "Narodne novine", broj 127/17 i 138/20 NN 127/2017, (2874
ZAKON O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08 – Odluka USHR, 46/10 – ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15) NN 86/2006, (2045
ZAKON O IZBORU VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA („Narodne novine“, broj 25/19) NN 25/2019, (491
ZAKON O PRAVU DRŽAVLJANA DRUGIH DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE U IZBORIMA ZA PREDSTAVNIČKA TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 92/10) NN 92/2010, (2592
ZAKON O SAVJETIMA MLADIH (“Narodne novine”, broj 41/14) NN 41/2014, (724
ZAKON O IZBORIMA OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA, ŽUPANA I GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA („Narodne novine“, broj 109/07) NN 109/2007, (3178
ZAKON O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18) NN 147/2014, (2751
ZAKON O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI („Narodne novine“, broj 28/10) NN 28/2010, (665
UREDBA O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2018. GODINU ("Narodne novine", broj 7/18) NN 7/2018, (181
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2011. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 29/11 i 66/11) NN 29/2011, (612
UREDBA O INDEKSU RAZVIJENOSTI („Narodne novine“, broj 131/17) NN 131/2017, (3014
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 52/12) NN 52/2012, (1270
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 19/10) NN 19/2010, (446
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2009. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 8/09, 43/09 i 76/09) NN 8/2009, (180
UREDBA O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 128/19) NN 128/2019, (2587
UREDBA O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2019. GODINU („Narodne novine“, broj 2/19) NN 2/2019, (28
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2008. GODINU («Narodne novine», broj 52/08) 244.215
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 29/13) NN 29/2013, (492
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 07/14) NN 7/2014, (109
UREDBA O OSNIVANJU PARTNERSKIH VIJEĆA STATISTIČKIH REGIJA („Narodne novine“, broj 38/10) NN 38/2010, (968
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU („Narodne novine“, broj 15/15) NN 15/2015, (278
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2007. GODINU («Narodne novine», broj 143/06 i 109/07) 244.213
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U PRVOM TROMJESEČJU 2008. GODINE (“Narodne novine”, broj 127/07) 244.214
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 122/15) NN 122/2015, (2311
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2016. GODINU („Narodne novine“, broj 33/16) NN 33/2016, (888
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O VISINI NAKNADE PREDSJEDNICIMA, POTPREDSJEDNICIMA I ČLANOVIMA IZBORNIH POVJERENSTAVA I BIRAČKIH ODBORA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH I DOPUNSKIH IZBORA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (UPT, „Narodne novine“, broj 83/21 i 121/21) NN 83/2021, (1529
ODLUKA O GRADSKIM POREZIMA GRADA VINKOVACA („Narodne novine“, broj 118/21) NN 118/2021, (2041
ODLUKA O UDJELU SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA ZA POJEDINU OPĆINU, GRAD I ŽUPANIJU U UKUPNIM SREDSTVIMA FISKALNOG IZRAVNANJA S IZNOSOM SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA ZA 2022. GODINU („Narodne novine“, broj 145/21) 111.111
UREDBA O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2022. GODINU („Narodne novine“, broj 147/21) 111.111
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA („Narodne novine“, broj 94/21) NN 94/2021, (1688
ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE, ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA („Narodne novine“, broj 92/21) NN 92/2021, (1664
UREDBA O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 148/20) NN 148/2020, (2892
ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE («Narodne novine», broj 46/05) NN 46/2005, (899
ODLUKA O NAKNADI TROŠKOVA I NAGRADI ARBITRIMA I DRUGIM OSOBAMA U POSTUPKU PRED KOMISIJOM VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA («Narodne novine», broj 27/95) NN 27/1995, (565
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA GLINE („Narodne novine“, broj 122/15) NN 122/2015, (2314
ODLUKA O UDJELU SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA ZA POJEDINU OPĆINU, GRAD I ŽUPANIJU U UKUPNIM SREDSTVIMA FISKALNOG IZRAVNANJA S IZNOSOM SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA ZA 2021. GODINU ("Narodne novine", broj 145/20 od 24.12.2020.) NN 145/2020, (2801
ODLUKA O NAKNADI TROŠKOVA POSTUPKA PRED POVJERENSTVOM VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRANICE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 46/12) NN 46/2012, (1144
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA ORAHOVICE („Narodne novine“, broj 84/17) NN 84/2017, (2012
ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE („Narodne novine“, broj 84/17) NN 84/2017, (2013
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MUĆ ("Narodne novine", broj 28/18) NN 28/2018, (571
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE MILNA ("Narodne novine", broj 76/18) NN 76/2018, (1555
ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE U JEDINICI LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRA (“Narodne novine”, broj 58/07) 244.403
ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 56/11) NN 56/2011, (1231
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA ILOKA, OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORIČAN, OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLIS, OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE I OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN-VISIGNANO („Narodne novine“, broj 22/12) NN 22/2012, (577
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GRANICE IZMEĐU OPĆINE GORJANI I OPĆINE PUNITOVCI („Narodne novine“, broj 64/11) NN 64/2011, (1417
ODLUKA O POREZIMA OPĆINE POSTIRA („Narodne novine“, broj 120/11) NN 120/2011, (2365
ODLUKA O PRIREZU POREZU NA DOHODAK GRADA OPUZENA („Narodne novine“, broj 121/11) 244.409
ODLUKA O UTVRĐIVANJU SASTAVA I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ČLANOVA I TAJNIKA POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRANICE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/12, 12/14, 8/17 i 125/17) NN 31/2012, (757
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GRANICE IZMEĐU OPĆINE KOLAN I GRADA PAGA („Narodne novine“, broj 145/14) NN 145/2014, (2716
ODLUKA O VISINI NAKNADE PREDSJEDNIKU I ČLANOVIMA POVJERENSTAVA ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA („Narodne novine“, broj 145/13) NN 145/2013, (3093
ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA SAZIVANJE KONSTITUIRAJUĆIH SJEDNICA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA („Narodne novine“, broj 65/15) NN 65/2015, (1242
ODLUKA O GRADSKIM POREZIMA GRADA STAROGA GRADA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 124/19 i 28/20) NN 124/2019, (2468
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ZAMJENIKA ŽUPANA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE TE ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE JAGODNJAK IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA („Narodne novine“, broj 15/16) NN 15/2016, (396
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČEMINAC (,,Narodne novine'', broj 76/16) NN 76/2016, (1769
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA VRGORCA I GRADONAČELNIKA TE ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA VRGORCA („Narodne novine“, broj 43/16) NN 43/2016, (1117
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BALE – VALLE IZ REDA PRIPADNIKA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE („Narodne novine“, broj 34/19) NN 34/2019, (715
PRAVILNIK O POSTUPKU DAVANJA ODOBRENJA GRBA I ZASTAVE JEDINICI LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 94/98 i 68/04) 244.501
PRAVILNIK O USTROJSTVU, DJELOKRUGU I NAČINU RADA VIJEĆA ZA REGIONALNI RAZVOJ ("Narodne novine", broj 58/18) NN 58/2018, (1201
PRAVILNIK O USTROJAVANJU I VOĐENJU SREDIŠNJE ELEKTRONIČKE BAZE RAZVOJNIH PROJEKATA („Narodne novine“, broj 66/10) NN 66/2010, (2053
PRAVILNIK O UVJETIMA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI AUTOMATA ZA ZABAVNE IGRE („Narodne novine“, broj 1/17) NN 1/2017, (9
PRAVILNIK O PRIREĐIVANJU ZABAVNIH IGARA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/01, 3/02, 69/11 i 23/16) NN 86/2001, (1465
NAPUTAK O NAČINU I UVJETIMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OD POREZA NA DOHODAK NAMIJENJENIH ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA („Narodne novine“, broj 52/15) NN 52/2015, (1015
POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA („Narodne novine“, broj 17/16) NN 17/2016, (470
POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRANICE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE («Narodne novine», broj 113/97) NN 113/1997, (1697
OBVEZNE UPUTE DLSN II O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA NA DOPUNSKIM IZBORIMA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA („Narodne novine“, broj 57/10) NN 57/2010, (1370
STRATEGIJA REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE DO KRAJA 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 75/17) NN 75/2017, (1832
POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRANICE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 42/12) NN 42/2012, (1077
PRAVILNIK O SADRŽAJU I POSTUPKU IZRADE I SKLAPANJA RAZVOJNOG SPORAZUMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 45/18 i 120/20) NN 45/2018, (856
RJEŠENJE O RASPUŠTANJU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MUĆ ("Narodne novine", broj 18/18) NN 18/2018, (376
PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU VOĐENJA I OBRASCU EVIDENCIJE O POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA ZASTUPLJENIM U PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA JEDINICA SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 14/20) NN 14/2020, (248
PRAVILNIK O USTROJAVANJU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA SREDIŠNJE ELEKTRONIČKE BAZE RAZVOJNIH PROJEKATA I RAZVOJNIH POKAZATELJA („Narodne novine“, broj 121/15) NN 121/2015, (2292
PRAVILNIK O UVJETIMA I KRITERIJIMA DODJELJIVANJA SREDSTAVA FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/15, 15/16 i 19/17) NN 82/2015, (1580
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA AKREDITACIJE REGIONALNIH KOORDINATORA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/18 i 13/19) NN 24/2018, (465
PRAVILNIK O UPISNIKU REGIONALNIH KOORDINATORA I LOKALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/18 i 13/19) NN 24/2018, (466
PRAVILNIK O POSTUPKU I METODOLOGIJI VREDNOVANJA POLITIKE REGIONALNOGA RAZVOJA („Narodne novine“, broj 121/15) NN 121/2015, (2295
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava