Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Lokalna samouprava (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) 244.001
ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI (pročišćeni tekst) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 19/13, 137/15 - Ispravak, 123/17 i 98/19) 244.002
ZAKON O LOKALNIM IZBORIMA "Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21 111.111
ZAKON O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE "Narodne novine", broj 127/17 i 138/20 244.022
ZAKON O LOKALNIM IZBORIMA "Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 144/20 956.503
ZAKON O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08 – Odluka USHR, 46/10 – ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15) 244.051
ZAKON O IZBORU VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA („Narodne novine“, broj 25/19) 956.501
ZAKON O PRAVU DRŽAVLJANA DRUGIH DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE U IZBORIMA ZA PREDSTAVNIČKA TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 92/10) 956.502
ZAKON O SAVJETIMA MLADIH (“Narodne novine”, broj 41/14) 956.502
ZAKON O IZBORIMA OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA, ŽUPANA I GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA („Narodne novine“, broj 109/07) 956.503
ZAKON O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18) 956.504
ZAKON O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI („Narodne novine“, broj 28/10) 956.505
UREDBA O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2018. GODINU ("Narodne novine", broj 7/18) 260.161
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2011. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 29/11 i 66/11) 244.202
UREDBA O INDEKSU RAZVIJENOSTI („Narodne novine“, broj 131/17) 260.160
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 52/12) 244.202
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 19/10) 244.215
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2009. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 8/09, 43/09 i 76/09) 224.215
UREDBA O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 128/19) 244.215
UREDBA O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2019. GODINU („Narodne novine“, broj 2/19) 224.216
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2008. GODINU («Narodne novine», broj 52/08) 244.215
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 29/13) 244.216
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 07/14) 244.215
UREDBA O OSNIVANJU PARTNERSKIH VIJEĆA STATISTIČKIH REGIJA („Narodne novine“, broj 38/10) 244.215
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU („Narodne novine“, broj 15/15) 244.216
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2007. GODINU («Narodne novine», broj 143/06 i 109/07) 244.213
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U PRVOM TROMJESEČJU 2008. GODINE (“Narodne novine”, broj 127/07) 244.214
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 122/15) 244.216
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2016. GODINU („Narodne novine“, broj 33/16) 244.217
PODZAKONSKI AKT(I)
OBVEZATNE UPUTE BROJ L VIII O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA („Narodne novine“, broj 41/21) 111.111
OBVEZATNE UPUTE BROJ L VII O IMENOVANJU ČLANOVA PROŠIRENIH SASTAVA IZBORNIH POVJERENSTAVA („Narodne novine“, broj 41/21) 111.111
OBVEZATNE UPUTE BROJ L II O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA („Narodne novine“, broj 12/21)
OBVEZATNE UPUTE BROJ FL I O SURADNJI DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I NADLEŽNIH IZBORNIH POVJERENSTAVA U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE („Narodne novine“, broj 12/21) 111.111
OBVEZATNE UPUTE BROJ L I OBRASCI ZA PRIPREMU I PROVEDBU IZBORA – IMENOVANJE IZBORNIH TIJELA I ODREĐIVANJE BIRAČKIH MJESTA („Narodne novine“, broj 12/21) 111.111
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 39/21) 111.111
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA OPĆINSKE NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE I ŽUPANE TE NJIHOVE ZAMJENIKE („Narodne novine“, broj 39/21) 111.111
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA, ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA („Narodne novine“, broj 39/21) 111.111
OBVEZATNE UPUTE BROJ L III REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 39/21) 111.111
OBVEZATNE UPUTE BROJ L IV O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA („Narodne novine“, broj 39/21) 111.111
OBVEZATNE UPUTE BROJ L V O NAČINU GLASOVANJA BIRAČA S INVALIDITETOM, NEPISMENIH BIRAČA TE BIRAČA KOJI NISU U MOGUĆNOSTI PRISTUPITI NA BIRAČKO MJESTO („Narodne novine“, broj 39/21) 111.111
OBVEZATNE UPUTE BROJ L VI O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA („Narodne novine“, broj 39/21) 111.111
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I POSTUPAK KANDIDIRANJA ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 39/21) 111.111
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I ZA PROVEDBU IZBORA ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 39/21) 111.111
OBVEZATNE UPUTE BROJ LN I POSTUPAK KANDIDIRANJA KANDIDATA ZA IZBOR OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA TE NJIHOVIH ZAMJENIKA („Narodne novine“, broj 39/21) 111.111
OBVEZATNE UPUTE BROJ LN II OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I ZA PROVEDBU IZBORA OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA TE NJIHOVIH ZAMJENIKA („Narodne novine“, broj 39/21) 111.111
OBVEZATNE UPUTE BROJ MLN I POSTUPAK KANDIDIRANJA KANDIDATA ZA IZBOR ZAMJENIKA OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA, ODNOSNO ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOGA NARODA („Narodne novine“, broj 39/21) 111.111
OBVEZATNE UPUTE BROJ MLN II OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I ZA PROVEDBU IZBORA ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA, ODNOSNO ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOGA NARO („Narodne novine“, broj 39/21) 111.111
ODLUKA O VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 41/21) 111.111
ODLUKA O VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA TE NJIHOVIH ZAMJENIKA I ZA IZBOR ZAMJENIKA OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA, ODNOSNO IZ R („Narodne novine“, broj 41/21) 111.111
ODLUKA O VISINI NAKNADE PREDSJEDNICIMA, POTPREDSJEDNICIMA I ČLANOVIMA IZBORNIH POVJERENSTAVA ZA PROVEDBU LOKALNIH IZBORA („Narodne novine“, broj 34/21) 111.111
ODLUKA O VISINI NAKNADE PREDSJEDNICIMA, POTPREDSJEDNICIMA I ČLANOVIMA BIRAČKIH ODBORA ZA PROVEDBU LOKALNIH IZBORA („Narodne novine“, broj 34/21) 111.111
ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE («Narodne novine», broj 46/05) 244.101
ODLUKA O NAKNADI TROŠKOVA I NAGRADI ARBITRIMA I DRUGIM OSOBAMA U POSTUPKU PRED KOMISIJOM VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA («Narodne novine», broj 27/95) 244.301
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA GLINE („Narodne novine“, broj 122/15) 244.411
ODLUKA O UDJELU SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA ZA POJEDINU OPĆINU, GRAD I ŽUPANIJU U UKUPNIM SREDSTVIMA FISKALNOG IZRAVNANJA S IZNOSOM SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA ZA 2021. GODINU ("Narodne novine", broj 145/20 od 24.12.2020.) 244.401
ODLUKA O NAKNADI TROŠKOVA POSTUPKA PRED POVJERENSTVOM VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRANICE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 46/12) 244.410
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA ORAHOVICE („Narodne novine“, broj 84/17) 260.148
ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE („Narodne novine“, broj 84/17) 260.149
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MUĆ ("Narodne novine", broj 28/18) 260.163
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE MILNA ("Narodne novine", broj 76/18) 260.169
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 49/07 i 53/07) 244.402
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE U JEDINICI LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 49/07 i 53/07) 244.403
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 56/11 i 58/11) 244.404
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 56/11 i 58/11)) 244.405
ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE U JEDINICI LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRA (“Narodne novine”, broj 58/07) 244.403
ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 56/11) 244.406
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA ILOKA, OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORIČAN, OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLIS, OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE I OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN-VISIGNANO („Narodne novine“, broj 22/12) 952.625
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GRANICE IZMEĐU OPĆINE GORJANI I OPĆINE PUNITOVCI („Narodne novine“, broj 64/11) 244.407
ODLUKA O POREZIMA OPĆINE POSTIRA („Narodne novine“, broj 120/11) 244.408
ODLUKA O PRIREZU POREZU NA DOHODAK GRADA OPUZENA („Narodne novine“, broj 121/11) 244.409
ODLUKA O UTVRĐIVANJU SASTAVA I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ČLANOVA I TAJNIKA POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRANICE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/12, 12/14, 8/17 i 125/17) 244.501
ODLUKA O VISINI NAKNADE PREDSJEDNICIMA, POTPREDSJEDNICIMA I ČLANOVIMA IZBORNIH POVJERENSTAVA ZA PROVEDBU LOKALNIH IZBORA („Narodne novine“, broj 48/17) 244.503
ODLUKA O VISINI NAKNADE PREDSJEDNICIMA, POTPREDSJEDNICIMA I ČLANOVIMA BIRAČKIH ODBORA ZA PROVEDBU LOKALNIH IZBORA („Narodne novine“, broj 48/17) 244.502
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GRANICE IZMEĐU OPĆINE KOLAN I GRADA PAGA („Narodne novine“, broj 145/14) 244.506
ODLUKA O VISINI NAKNADE PREDSJEDNICIMA, POTPREDSJEDNICIMA I ČLANOVIMA IZBORNIH POVJERENSTAVA I BIRAČKIH ODBORA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH I DOPUNSKIH IZBORA („Narodne novine“, broj 130/13) 244.503
ODLUKA O VISINI NAKNADE PREDSJEDNIKU I ČLANOVIMA POVJERENSTAVA ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA („Narodne novine“, broj 145/13) 244.504
ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA SAZIVANJE KONSTITUIRAJUĆIH SJEDNICA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA („Narodne novine“, broj 65/15) 244.509
ODLUKA O VISINI NAKNADE PREDSJEDNICIMA, POTPREDSJEDNICIMA I ČLANOVIMA IZBORNIH POVJERENSTAVA I BIRAČKIH ODBORA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U 2014. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 40/14 i 66/14) 244.505
ODLUKA O VISINI NAKNADE PREDSJEDNICIMA, POTPREDSJEDNICIMA I ČLANOVIMA IZBORNIH POVJERENSTAVA I BIRAČKIH ODBORA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U 2015. GODINI („Narodne novine“, broj 20/15) 244.506
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 47/15) 244.507
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 47/15) 244.508
ODLUKA O GRADSKIM POREZIMA GRADA STAROGA GRADA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 124/19 i 28/20) 244.509
ODLUKA O VISINI NAKNADE PREDSJEDNICIMA, POTPREDSJEDNICIMA I ČLANOVIMA IZBORNIH POVJERENSTAVA I BIRAČKIH ODBORA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH I DOPUNSKIH IZBORA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ("Narodne novine", broj 109/17) 260.159
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ZAMJENIKA ŽUPANA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE TE ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE JAGODNJAK IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA („Narodne novine“, broj 15/16) 244.511
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČEMINAC (,,Narodne novine'', broj 76/16) 244.513
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA VRGORCA I GRADONAČELNIKA TE ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA VRGORCA („Narodne novine“, broj 43/16) 244.512
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BALE – VALLE IZ REDA PRIPADNIKA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE („Narodne novine“, broj 34/19) 244.513
PRAVILNIK O POSTUPKU DAVANJA ODOBRENJA GRBA I ZASTAVE JEDINICI LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 94/98 i 68/04) 244.501
PRAVILNIK O USTROJSTVU, DJELOKRUGU I NAČINU RADA VIJEĆA ZA REGIONALNI RAZVOJ ("Narodne novine", broj 58/18) 260.168
PRAVILNIK O USTROJAVANJU I VOĐENJU SREDIŠNJE ELEKTRONIČKE BAZE RAZVOJNIH PROJEKATA („Narodne novine“, broj 66/10) 244.502
PRAVILNIK O UVJETIMA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI AUTOMATA ZA ZABAVNE IGRE („Narodne novine“, broj 1/17) 244.504
PRAVILNIK O PRIREĐIVANJU ZABAVNIH IGARA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/01, 3/02, 69/11 i 23/16) 224.503
NAPUTAK O NAČINU I UVJETIMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OD POREZA NA DOHODAK NAMIJENJENIH ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA („Narodne novine“, broj 52/15) 244.502
POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA („Narodne novine“, broj 17/16) 244.601
POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRANICE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE («Narodne novine», broj 113/97) 244.701
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA (“Narodne novine”, broj 110/06) 244.901
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II PRIMJENA OBVEZATNIH UPUTA (“Narodne novine”, broj 110/06) 250.000
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA (“Narodne novine”, broj 16/07) 250.011
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA («Narodne novine», broj 86/17) 260.150
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-II O PRIMJENI OBVEZATNIH UPUTA I OBRAZACA NA PRIJEVREMENIM IZBORIMA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ORAHOVICE („Narodne novine“, broj 86/17) 260.151
OBVEZATNE UPUTE BROJ FLS O SURADNJI DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA ORAHOVICE U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE NA PRIJEVREMENIM IZBORIMA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ORAHOVI („Narodne novine“, broj 86/17) 260.152
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 86/17) 260.153
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-II O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PROVEDBU DOPUNSKIH IZBORA („Narodne novine“, broj 86/17) 260.154
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-III POSTUPAK KANDIDIRANJA NA DOPUNSKIM IZBORIMA („Narodne novine“, broj 86/17) 260.155
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-IV O PRIMJENI OBVEZATNIH UPUTA NA DOPUNSKIM IZBORIMA („Narodne novine“, broj 86/17) 260.156
OBVEZATNE UPUTE BROJ FDLS O SURADNJI DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I NADLEŽNIH IZBORNIH POVJERENSTAVA U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE NA DOPUNSKIM IZBORIMA KOJI ĆE SE ODRŽATI 1. LISTOPADA 2017. („Narodne novine“, broj 86/17) 260.157
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-V O OBRASCIMA ZA PROVEDBU DOPUNSKIH IZBORA („Narodne novine“, broj 91/17) 260.158
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II - PRIMJENA OBVEZATNIH UPUTA (“Narodne novine”, broj 16/07) 250.021
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA ("Narodne novine", broj 42/06) 250.031
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II PRIMJENA OBVEZATNIH UPUTA ("Narodne novine", broj 42/06) 250.041
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA («Narodne novine», broj 30/07) 250.042
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II - PRIMJENA OBVEZATNIH UPUTA («Narodne novine», broj 30/07) 250.043
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA ("Narodne novine", broj 110/07) 250.043
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II - PRIMJENA OBVEZATNIH UPUTA ("Narodne novine", broj 110/07) 250.043
OBVEZATNE UPUTE BROJ OVM I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA («Narodne novine», broj 49/07) 250.044
OBVEZATNE UPUTE BROJ OVM II - OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA («Narodne novine», broj 49/07) 250.045
OBVEZATNE UPUTE BROJ OVM III - POSTUPAK KANDIDIRANJA («Narodne novine», broj 49/07) 250.046
OBVEZATNE UPUTE OVM IV - O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA I O NAČINU PROMATRANJA RADA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE («Narodne novine» broj 52/07) 250.047
OBVEZATNE UPUTE BROJ OVM V - O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA («Narodne novine» broj 52/07) 250.048
OBVEZATNE UPUTE BROJ OVM VI - O NAČINU GLASOVANJA NEPISMENIH OSOBA, OSOBA S TJELESNOM MANOM, TE OSOBA KOJE NISU U MOGUĆNOSTI PRISTUPITI NA BIRAČKO MJESTO («Narodne novine» broj 52/07) 250.049
OBVEZATNE UPUTE BROJ OVM VII - OBRASCI ZA POSTUPAK IZBORA («Narodne novine», broj 53/07) 250.049
OBVEZATNE UPUTE BROJ LN-I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA ("Narodne novine", broj 77/18) 260.170
OBVEZATNE UPUTE BROJ LN-II O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PRIMJENI OBVEZATNIH UPUTA I OBRAZACA NA PRIJEVREMENIM IZBORIMA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE MILNA ("Narodne novine", broj 77/18) 260.171
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 13/08) 250.051
OBVEZATNE UPUTE BROJ LN-III O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ("Narodne novine", broj 77/18) 260.172
OBVEZATNE UPUTE BROJ FLN O SURADNJI DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE MILNA U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE NA PRIJEVREMENIM IZBORIMA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆI ("Narodne novine", broj 77/18) 260.173
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II - PRIMJENA OBVEZATNIH UPUTA („Narodne novine“, broj 13/08) 250.052
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 22/08) 250.053
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS – II („Narodne novine“, broj 57/10) 250.055
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II - PRIMJENA OBVEZATNIH UPUTA („Narodne novine“, broj 22/08) 250.054
OBVEZNE UPUTE DLSN II O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA NA DOPUNSKIM IZBORIMA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA („Narodne novine“, broj 57/10) 250.059
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA ("Narodne novine", broj 29/18) 260.164
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-II O PRIMJENI OBVEZATNIH UPUTA I OBRAZACA NA PRIJEVREMENIM IZBORIMA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MUĆ ("Narodne novine", broj 29/18) 260.165
OBVEZATNE UPUTE BROJ FLS O SURADNJI DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE MUĆ U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE NA PRIJEVREMENIM IZBORIMA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MUĆ ("Narodne novine", broj 29/18) 260.166
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 46/09) 250.055
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II - O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 46/09) 250.056
OBVEZATNE UPUTE BROJ LSN I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 46/09) 250.057
OBVEZATNE UPUTE BROJ LSN II - O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA, ŽUPANA I GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA („Narodne novine“, broj 46/09) 250.058
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 57/10) 250.056
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 128/09) 250.059
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 57/10) 250.060
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-II O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA NA DOPUNSKIM IZBORIMA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodnim novinama“, broj 57/10) 250.062
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-II - O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA NA DOPUNSKIM IZBORIMA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 128/09) 250.061
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLSN II/A O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA NA DOPUNSKIM IZBORIMA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA (“Narodne novine”, broj 60/10) 250.063
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLSN I/A REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA ZA DOPUNSKE IZBORE RASPISANE ODLUKOM VLADE REPUBLIKE HRVATSKE OD 13. SVIBNJA 2010. (“Narodne novine”, broj 60/10) 250.064
OBVEZATNE UPUTE DLSN II/A ("Narodne novine", broj 133/09) 250.062
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLSN I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 57/10) 250.062
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLSN I/A REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA ZA DOPUNSKE IZBORE RASPISANE ODLUKOM VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 133/09) 250.063
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-III O OBRASCIMA ZA PROVEDBU DOPUNSKIH IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 134/09) 250.064
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLSN III O OBRASCIMA ZA POSTUPAK DOPUNSKIH IZBORA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA („Narodne novine“, broj 61/10) 250.065
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS III O OBRASCIMA ZA PROVEDBU DOPUNSKIH IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 61/10) 250.065
OBVEZATNE UPUTE BROJ LSN II O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE PRIJEVREMENIH IZBORA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA BENKOVCA (“Narodne novine”, broj 140/09) 250.065
OBVEZATNE UPUTE BROJ LSN I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA (“Narodne novine”, broj 140/09) 250.066
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 69/10) 250.067
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II - PRIMJENA OBVEZATNIH UPUTA („Narodne novine“, broj 69/10) 250.078
OBVEZATNE UPUTE BROJ LSN I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 69/10) 250.069
OBVEZATNE UPUTE BROJ LSN II - O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE PRIJEVREMENIH IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE GALOVAC I OPĆINE LEĆEVICA („Narodne novine“, broj 69/10) 250.071
OBVEZATNE UPUTE BROJ LSN II O OBRASCIMA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RIBNIK („Narodne novine“, broj 102/10) 250.072
OBVEZATNE UPUTE BROJ LSN I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RIBNIK ("Narodne novine", broj 102/10) 250.073
OBVEZATNE UPUTE BROJ LSN I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE POJEZERJE (“Narodne novine”, broj 123/10) 250.074
OBVEZATNE UPUTE BROJ LSN II O OBRASCIMA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE POJEZERJE ("Narodne novine", broj 123/10) 250.075
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS IREDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA („Narodne novine“, broj 01/10) 250.076
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II O OBRASCIMA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA („Narodne novine“, broj 01/11) 250.077
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II O OBRASCIMA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA KORČULE, ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE HUM NA SUTLI, ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLENOVNIK I ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA ... („Narodne novine“, broj 27/11) 250.078
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA KORČULE, ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE HUM NA SUTLI, ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLENOVNIK I ČLANOVE... („Narodne novine“, broj 27/11) 250.079
OBVEZATNE UPUTE BROJ VM I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 56/11) 250.081
OBVEZATNE UPUTE BROJ VM II - OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA („Narodne novine“, broj 56/11) 250.082
OBVEZATNE UPUTE BROJ VM III - POSTUPAK KANDIDIRANJA („Narodne novine“, broj 56/11) 250.083
OBVEZATNE UPUTE BROJ VM VII OBRASCI ZA POSTUPAK IZBORA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 58/11 i 60/11) 250.084
OBVEZATNE UPUTE VM IV O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA I O NAČINU PROMATRANJA RADA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 58/11) 250.085
OBVEZATNE UPUTE BROJ VM V O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA („Narodne novine“, broj 58/11) 250.086
OBVEZATNE UPUTE BROJ VM VI O NAČINU GLASOVANJA NEPISMENIH OSOBA, OSOBA S TJELESNOM MANOM TE OSOBA KOJE NISU U MOGUĆNOSTI PRISTUPITI NA BIRAČKO MJESTO („Narodne novine“, broj 58/11) 250.084
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS II PRIMJENA OBVEZATNIH UPUTA („Narodne novine 62/11) 250.085
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 62/11) 250.086
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLSN II O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA NA DOPUNSKIM IZBORIMA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNICE GRADA KNINA – PRIPADNIK SRPSKE NACIONALNE („Narodne novine“, broj 100/11) 250.087
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLSN I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA ZA DOPUNSKE IZBORE ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNICE GRADA KNINA – PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE RASPISANE ODLUKOM VLADE REPUBLIKE HRVATSKE OD 1. RUJNA 2011. („Narodne novine“, broj 100/11) 250.089
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLSN III O OBRASCIMA ZA POSTUPAK PROVEDBE DOPUNSKIH IZBORA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNICE GRADA KNINA – PRIPADNIK SRPSKE NACIONALNE MANJINE ("Narodne novine“, broj 100/11) 250.088
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ILOKA, ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORIČAN, ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLIS, ČLANOVE OPĆINSKOG VIJE („Narodne novine“, broj 22/12) 250.091
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II O OBRASCIMA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ILOKA, ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORIČAN, ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLIS, ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOKVE I ČLANOVE („Narodne novine“, broj 22/12) 250.089
OBVEZATNE UPUTE BROJ LSN II O OBRASCIMA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BISKUPIJA („Narodne novine“, broj 53/12) 250.079
OBVEZATNE UPUTE BROJ LSN I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BISKUPIJA („Narodne novine“, broj 53/12) 250.081
OBVEZATNE UPUTE BROJ LSN I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA DRNIŠA („Narodne novine“, broj 133/12) 250.082
OBVEZATNE UPUTE BROJ LSN II - O OBRASCIMA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA DRNIŠA („Narodne novine“, broj 133/12) 250.083
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I i LN I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 112/13) 244.909
STRATEGIJA REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE DO KRAJA 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 75/17) 260.148
OBVEZATNE UPUTE broj LS II i LN II O OBRASCIMA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KARLOBAG I ČLANOVE OPĆINSKIH VIJEĆA OPĆINE SOPJE I OPĆINE IVANSKA („Narodne novine“, broj 112/13) 244.910
POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRANICE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 42/12) 260.091
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I, LN I i MLN I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 44/13) 260.092
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II - O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 44/13 i 45/13) 260.093
OBVEZATNE UPUTE BROJ LN II - O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PROVEDBU IZBORA ZA OPĆINSKE NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE I ŽUPANE TE NJIHOVE ZAMJENIKE („Narodne novine“, broj 44/13) 260.094
OBVEZATNE UPUTE BROJ MLN II - O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PROVEDBU IZBORA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA („Narodne novine“, broj 44/13) 260.095
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS III - POSTUPAK KANDIDIRANJA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 44/13) 260.096
OBVEZATNE UPUTE LS IV, LN IV i MLN IV - O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJEST („Narodne novine“, broj 44/13) 260.099
OBVEZATNE UPUTE BROJ LN III - POSTUPAK KANDIDIRANJA KANDIDATA ZA OPĆINSKE NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE, ŽUPANE TE NJIHOVE ZAMJENIKE („Narodne novine“, broj 44/13) 260.097
OBVEZATNE UPUTE BROJ MLN III - POSTUPAK KANDIDIRANJA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA, ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA („Narodne novine“, broj 44/13) 260.098
OBVEZATNE UPUTE BROJ – DR I PROVEDBA REFERENDUMA („Narodne novine“, broj 134/13) 260.099
OBVEZATNE UPUTE BROJ – DR II - OBRASCI ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA („Narodne novine“, broj 134/13) 260.101
OBVEZATNE UPUTE BROJ – DR III O GLASOVANJU BIRAČA NA SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, BIRAČA ČLANOVA POSADA POMORSKIH I RIJEČNIH BRODOVA POD HRVATSKOM ZASTAVOM TE NA PLUTAJUĆIM OBJEKTIMA U UNUTRAŠNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM („Narodne novine“, broj 134/13) 260.102
OBVEZATNE UPUTE BROJ – DR IV O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA POLITIČKIH STRANAKA, NEVLADINIH UDRUGA I STRANIH PROMATRAČA („Narodne novine“, broj 134/13) 260.103
OBVEZATNE UPUTE BROJ – DR V O NAČINU UREĐENJA GLASAČKOG MJESTA ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA („Narodne novine“, broj 134/13) 260.104
OBVEZATNE UPUTE BROJ – DR VI O REFERENDUMSKOJ ŠUTNJI („Narodne novine“, broj 134/13) 260.105
OBVEZATNE UPUTE BROJ – DR VII O NAČINU GLASOVANJA BIRAČA – OSOBA S INVALIDITETOM, NEPISMENIH BIRAČA TE BIRAČA KOJI NE MOGU PRISTUPITI NA GLASAČKO MJESTO („Narodne novine“, broj 134/13) 260.106
OBVEZATNE UPUTE BROJ LN I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 109/14) 260.113
OBVEZATNE UPUTE BROJ VM I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 48/15) 260.118
OBVEZATNE UPUTE BROJ VM V O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA („Narodne novine“, broj 48/15) 260. 117
OBVEZATNE UPUTE BROJ VM VI O NAČINU GLASOVANJA BIRAČA – OSOBA S INVALIDITETOM, SLIJEPIH I SLABOVIDNIH BIRAČA, NEPISMENIH BIRAČA, TE BIRAČA KOJI NE MOGU PRISTUPITI NA BIRAČKO MJESTO („Narodne novine“, broj 48/15) 260.118
OBVEZATNE UPUTE BROJ VM II - OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA („Narodne novine“, broj 48/15) 260.119
OBVEZATNE UPUTE BROJ VM VII OBRASCI ZA POSTUPAK IZBORA („Narodne novine“, broj 48/15) 260. 119
OBVEZATNE UPUTE BROJ VM III - POSTUPAK KANDIDIRANJA („Narodne novine“, broj 48/15) 260.220
OBVEZATNE UPUTE VM IV O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA I O NAČINU PROMATRANJA RADA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 48/15) 260.221
OBVEZATNE UPUTE BROJ VM V O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA („Narodne novine“, broj 48/15) 260.222
OBVEZATNE UPUTE BROJ VM V O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA („Narodne novine“, broj 48/15) 260.222
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I i LN I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 23/14) 260.107
OBVEZATNE UPUTE BROJ MLN I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 55/14) 260.108
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I i LN I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 58/14) 260.109
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II i LN II O OBRASCIMA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA VUKOVARA I GRADONAČELNIKA TE ZAMJENIKE GRADONAČELNIKA GRADA VUKOVARA, OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUNJA I OPĆINSKOG NAČELNIKA TE ZAMJENIKA OPĆINSKO („Narodne novine“, broj 58/14) 260.111
OBVEZATNE UPUTE BROJ FLS I i FLN I O OBLIKU SURADNJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I NADLEŽNIH IZBORNIH POVJERENSTAVA U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE TE PRAVIMA I OBVEZAMA SUDIONIKA PROVEDBE NADZORA FINANCIRANJA .. („Narodne novine“, broj 58/14) 260.112
OBVEZATNE UPUTE BROJ LN II O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ŽUPANA I ZAMJENIKE ŽUPANA SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE ČEMINAC („Narodne novine“, broj 109/14) 260.144
OBVEZATNE UPUTE BROJ FLN I O OBLIKU SURADNJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE TE OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE ČEMINAC U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA ... („Narodne novine“, broj 109/14) 260.115
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I i LN I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 14/15) 260.116
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II i LN II O OBRASCIMA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIKA TE ZAMJENIKE GRADONAČELNIKA U GRADOVIMA DUBROVNIKU, NOVOM MAROFU, SVETOM IVANU ZELINI, RABU, PAGU, HVARU, OMIŠU, KORČULI I ZLATARU ... („Narodne novine“, broj 14/15) 260.117
OBVEZATNE UPUTE BROJ MLN I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 15/16) 260.118
OBVEZATNE UPUTE BROJ MLN II - O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ZAMJENIKA ŽUPANA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE TE ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE JAGODNJAK IZ REDA P („Narodne novine“, broj 15/16) 260.119
OBVEZATNE UPUTE BROJ FMLN I - O SURADNJI DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I NADLEŽNIH IZBORNIH POVJERENSTAVA U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE TE PRAVIMA I OBVEZAMA SUDIONIKA PROVEDBE NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMID („Narodne novine“, broj 15/16) 260.120
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I i LN I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 15/16) 260.121
OBVEZATNE UPUTE BROJ - LS II i LN I - O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIKA TE ZAMJENIKE GRADONAČELNIKA U GRADOVIMA NOVOJ GRADIŠCI I NOVALJI TE ZA OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKOG NAČELN („Narodne novine“, broj 15/16) 260.123
OBVEZATNE UPUTE - BROJ FLS I i FLN I - O SURADNJI DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I NADLEŽNIH IZBORNIH POVJERENSTAVA U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE TE PRAVIMA I OBVEZAMA SUDIONIKA PROVEDBE NADZORA FINANCIRANJA IZBOR („Narodne novine“, broj 15/16) 260.124
OBVEZATNE UPUTE BROJ FLS I i FLN I - O SURADNJI DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE MURTER – KORNATI U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE TE PRAVIMA I OBVEZAMA SUDIONIKA PROVEDBE NA („Narodne novine“, broj 39/16) 260.127
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II i LN II - O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKOG NAČELNIKA TE ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE MURTER – KORNATI („Narodne novine“, broj 39/16) 260.126
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I i LN I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 39/16) 260.125
OBVEZATNE UPUTE BROJ MLN I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 39/16) 260.128
OBVEZATNE UPUTE BROJ MLN II - O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VILJEVO IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE („Narodne novine“, broj 39/16) 260.129
OBVEZATNE UPUTE BROJ FMLN I - O SURADNJI DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE VILJEVO U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE TE PRAVIMA I OBVEZAMA SUDIONIKA PROVEDBE NADZORA FINANCIRANJA („Narodne novine“, broj 39/16) 260.130
OBVEZATNE UPUTE BROJ L-III OBRASCI ZA PRIPREMU I PROVEDBU IZBORA („Narodne novine“, broj 38/17) 260.139
OBVEZATNE UPUTE BROJ L-IV O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA POLITIČKIH STRANAKA, PROMATRAČA BIRAČA, PROMATRAČA NEVLADINIH UDRUGA I STRANIH PROMATRAČA NA LOKALNIM IZBORIMA („Narodne novine“, broj 38/17) 260.140
OBVEZATNE UPUTE BROJ L-II REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 38/17) 260.138
OBVEZATNE UPUTE BROJ L-V O NAČINU GLASOVANJA BIRAČA S TJELESNOM MANOM, NEPISMENIH BIRAČA TE BIRAČA KOJI NISU U MOGUĆNOSTI PRISTUPITI NA BIRAČKO MJESTO („Narodne novine“, broj 38/17) 260.141
OBVEZATNE UPUTE BROJ FL-I O SURADNJI DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I NADLEŽNIH IZBORNIH POVJERENSTAVA U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE NA LOKALNIM IZBORIMA KOJI ĆE SE ODRŽATI 21. SVIBNJA 2017. („Narodne novine“, broj 38/17) 260.135
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 76/16) 260.135
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II - O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČEMINAC („Narodne novine“, broj 76/16) 260.136
OBVEZATNE UPUTE BROJ FLS I - O SURADNJI DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE ČEMINAC U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE TE PRAVIMA I OBVEZAMA SUDIONIKA PROVEDBE NADZORA FINANCIRANJA („Narodne novine“, broj 76/16) 260.137
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I i LN I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 43/16) 260.132
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II i LN II - O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA VRGORCA I GRADONAČELNIKA TE ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA VRGORCA („Narodne novine“, broj 43/16) 260.133
OBVEZATNE UPUTE BROJ FLS I i FLN I - O SURADNJI DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA VRGORCA U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE TE PRAVIMA I OBVEZAMA SUDIONIKA PROVEDBE NADZORA FINANCIRA („Narodne novine“, broj 43/16) 260.134
ODLUKA O VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 42/17) 260.145
OBVEZATNE UPUTE BROJ L-VI O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA („Narodne novine“, broj 38/17) 260.142
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-II POSTUPAK KANDIDIRANJA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 38/17) 260.143
OBVEZATNE UPUTE BROJ MLN-II POSTUPAK KANDIDIRANJA KANDIDATA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA, ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA („Narodne novine“, broj 38/17) 260.143
OBVEZATNE UPUTE BROJ LN-II POSTUPAK KANDIDIRANJA KANDIDATA ZA OPĆINSKE NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE, ŽUPANE TE NJIHOVE ZAMJENIKE („Narodne novine“, broj 38/17) 260.144
ODLUKA O VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR OPĆIN. NAČELNIKA, GRADONAČEL. I ŽUPANA TE NJIHOVIH ZAMJENIKA I ZA IZBOR ZAMJENIKA OPĆIN. NAČELNIKA, GRADONAČEL. I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NAC. MANJINA, ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRV. („Narodne novine“, broj 42/17) 260.146
OBVEZATNE UPUTE BROJ MLN-III O OBRASCIMA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA („Narodne novine“, broj 43/17) 260.147
OBVEZATNE UPUTE BROJ MLN-I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA („Narodne novine“, broj 34/19) 260.148
OBVEZATNE UPUTE BROJ MLN-II O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PRIMJENI OBVEZATNIH UPUTA I OBRAZACA NA PRIJEVREMENIM IZBORIMA ZA ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BALE – VALLE IZ REDA PRIPADNIKA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE („Narodne novine“, broj 34/19) 260.149
OBVEZATNE UPUTE BROJ MLN-III O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA („Narodne novine“, broj 34/19) 260.151
OBVEZATNE UPUTE BROJ FMLN-I O SURADNJI DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I NADLEŽNOG IZBORNOG POVJERENSTVA U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE NA PRIJEVREMENIM IZBORIMA ZA ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BALE... („Narodne novine“, broj 34/19) 260.152
OBVEZATNE UPUTE BROJ M-III OBRASCI ZA PROVEDBU IZBORA („Narodne novine“, broj 36/19) 260.153
OBVEZATNE UPUTE BROJ EP VI OBRASCI ZA PROVEDBU IZBORA („Narodne novine“, broj 36/19) 260.154
OBVEZATNE UPUTE BROJ EP IX O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA („Narodne novine“, broj 36/19) 260.157
OBVEZATNE UPUTE BROJ EP VII O GLASOVANJU BIRAČA NA SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, BIRAČA U MIROVNIM OPERACIJAMA I MISIJAMA, BIRAČA ČLANOVA POSADA POMORSKIH I RIJEČNIH BRODOVA POD HRVATSKOM ZASTAVOM TE NA PLUTAJUĆIM OBJEKTIMA... („Narodne novine“, broj 36/19) 260.155
OBVEZATNE UPUTE BROJ EP VIII O NAČINU GLASOVANJA BIRAČA S TJELESNOM MANOM, NEPISMENIH BIRAČA, SLIJEPIH BIRAČA TE BIRAČA KOJI NISU U MOGUĆNOSTI PRISTUPITI NA BIRAČKO MJESTO („Narodne novine“, broj 36/19) 260.156
PRAVILNIK O SADRŽAJU I POSTUPKU IZRADE I SKLAPANJA RAZVOJNOG SPORAZUMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 45/18 i 120/20) 260.167
RJEŠENJE O RASPUŠTANJU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MUĆ ("Narodne novine", broj 18/18) 260.162
PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU VOĐENJA I OBRASCU EVIDENCIJE O POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA ZASTUPLJENIM U PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA JEDINICA SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 14/20) 224.504
PRAVILNIK O USTROJAVANJU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA SREDIŠNJE ELEKTRONIČKE BAZE RAZVOJNIH PROJEKATA I RAZVOJNIH POKAZATELJA („Narodne novine“, broj 121/15) 224.506
PRAVILNIK O UVJETIMA I KRITERIJIMA DODJELJIVANJA SREDSTAVA FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/15, 15/16 i 19/17) 224.505
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA AKREDITACIJE REGIONALNIH KOORDINATORA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/18 i 13/19) 224.507
PRAVILNIK O UPISNIKU REGIONALNIH KOORDINATORA I LOKALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/18 i 13/19) 224.508
PRAVILNIK O POSTUPKU I METODOLOGIJI VREDNOVANJA POLITIKE REGIONALNOGA RAZVOJA („Narodne novine“, broj 121/15) 224.509
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID