Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Mjeriteljstvo (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O MJERITELJSTVU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 74/14 i 111/18) 266.601
ZAKON O MJERNIM JEDINICAMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 58/93 i 163/03-Zakon o mjeriteljstvu) 266.701
UREDBA O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENA TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I/ILI POSLOVA PRIPREME ZAKONITIH MJERILA ZA OVJERAVANJE („Narodne novine“, broj 90/14) 266.705
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O OVJERAVANJU AGREGATA ZA ISTAKANJE GORIVA ZA MOTORNA VOZILA I AGREGATA ZA ISTAKANJE GORIVA ZA MOTORNA VOZILA ZA UNP BEZ TOČNOG PRIKAZA MALOPRODAJNE CIJENE („Narodne novine“, broj 36/13) 266.741
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA I OVLAŠTENOG SERVISERA TE OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE OVLAŠTENOG MJERITELJA I OVLAŠTENOG SERVISERA (UPT, „Narodne novine“, broj 80/17 i 133/20) 111.111
PRAVILNIK O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA MJERITELJSKE POSLOVE KOJE OBAVLJA DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO ILI OVLAŠTENO TIJELO (UPT, „Narodne novine“, broj 121/14, 66/18 i 133/20) 111.111
PRAVILNIK O OVJERNIM RAZDOBLJIMA ZA POJEDINA ZAKONITA MJERILA I NAČINU NJIHOVE PRIMJENE I O UMJERNIM RAZDOBLJIMA ZA ETALONE KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA („Narodne novine“, broj 133/20) 111.111
PRAVILNIK O VRSTI, OBLIKU I NAČINU POSTAVLJANJA DRŽAVNIH OVJERNIH OZNAKA KOJE SE RABE KOD OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, OZNAKA ZA OZNAČIVANJE MJERILA, OZNAKA KOJE RABE OVLAŠTENA TIJELA ZA PRIPREMU ZAKONITIH MJERILA ZA OVJERAVANJE TE OVJERNIH ISPRAVA („Narodne novine“, broj 133/20) 111.111
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI DJELATNIKA OVLAŠTENIH ZA MJERITELJSKI NADZOR («Narodne novine» broj 25/94) 266.751
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA KOJI SE ODNOSE NA MJERILA („Narodne novine“, broj 21/16) 266.752
PRAVILNIK O POSTUPKU ISPITIVANJA VODOMJERA NAMIJENJENIH ZA UPORABU U KUĆANSTVU, TRGOVINI I LAKOJ INDUSTRIJI („Narodne novine“, broj 24/18) 276.621
PRAVILNIK O POSTUPKU ISPITIVANJA MJERILA TOPLINSKE ENERGIJE NAMIJENJENIH ZA UPORABU U KUĆANSTVU, TRGOVINI I LAKOJ INDUSTRIJI ("Narodne novine", broj 7/18) 276.620
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA TAKSOMETRE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 13/96, 163/98, 58/00 i 57/01) 266.801
PRAVILNIK O METROLOŠKIM UVJETIMA ZA DALJINOMETRE I BRZINOMJERE («Službeni list» broj 31/86 i «Narodne novine» broj 44/95- Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se nadzire rad vozača i kretanja vozila u cestovnom prometu) 266.901
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA VLAGOMJERE KOJIMA SE MJERI VLAŽNOST ZRNJA ŽITARICA I SJEMENKI ULJARICA («Narodne novine» broj 44/96) 267.001
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE S VALJCIMA KOJIMA SE PROVJERAVA SILA KOČENJA NA OBODU KOTAČA KOD VOZILA NA MOTORNI POGON I PRIKLJUČNIH VOZILA (CESTOVNIH VOZILA) („Narodne novine“, broj 121/17) 267.101
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA DULJINE OPĆE NAMJENE («Narodne novine» broj 69/97) 267.201
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA VODOMJERE ZA HLADNU VODU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 91/97 i 56/89) 267.301
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA DULJINE ZA MJERENJE RAZINE TEKUĆINE ODNOSNO VISINE PRAZNOG PROSTORA U SPREMNICIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA MJERENJE OBUJMA («Narodne novine», broj 111/97) 267.401
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE KOJIMA SE ODREĐUJE ZAMUĆENOST ISPUŠNIH PLINOVA KOMPRESIJSKIH MOTORA SA SAMOZAPALJENJEM («Narodne novine», broj 115/97) 267.501
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE KOJIMA SE MJERI KONCENTRACIJA ISPUŠNIH PLINOVA BENZINSKIH OTTO MOTORA S UNUTARNJIM IZGARANJEM («Narodne novine», broj 115/97) 267.601
PRAVILNIK O DRŽAVNIM ETALONIMA («Narodne novine», broj 5/20) 267.701
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA POTVRĐENE MJERITELJSKE LABORATORIJE ZA ISPITIVANJE I OVJERAVANJE MJERILA MASE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 56/98i 20/99) 267.801
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OVLAŠĆIVANJE ZNANSTVENIH MJERITELJSKIH LABORATORIJA («Narodne novine», broj 47/98) 267.851
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA UTEGE NAZIVNE MASE OD 1 MG DO 50 KG ( «Narodne novine», broj 56/98 i 71/98) 267.901
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MEDICINSKE HUMANE STAKLENE TERMOMETRE S TEKUĆINOM („Narodne novine“, broj 67/12) 168.001
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE KOJIMA SE MJERI UDIO ETILNOG ALKOHOLA U IZDAHU ISPITANIKA («Narodne novine», broj 60/20) 268.101
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA SUSTAV TARIFIRANJA TELEFONSKIH CENTRALA («Narodne novine», broj 6/00) 268.201
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MEDICINSKE DIGITALNE ELEKTRIČNE TERMOMETRE ZA MJERENJE NAJVIŠE TEMPERATURE LJUDSKOGA TIJELA ("Narodne novine", broj 67/12) 268.301
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA VODOMJERE ZA TOPLU VODU («Narodne novine», broj 17/00) 268.401
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA BRZINE U CESTOVNOM PROMETU („Narodne novine“, broj 60/20) 268.402
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA ODREĐENE VRSTE ("Narodne novine", broj 67/12) 268.501
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA TOPLINSKE ENERGIJE («Narodne novine», broj 25/00) 268.601
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJITI LABORATORIJI ZA ISPITIVANJE MJERILA ODREĐENE VRSTE («Narodne novine», broj 10/01) 268.701
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA UTEGE NAZIVNE MASE OD 1 MG DO 50 KG („Narodne novine“, broj 92/16) 277.201
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O NAČINU UPORABE I SVRSTAVANJA ETALONA ODREĐENE MJERNE JEDINICE («Narodne novine», broj 10/01) 268.801
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM UVJETIMA ZA UREĐAJE KOJIMA SE NADZIRE RAD VOZAČA I KRETANJE VOZILA U CESTOVNOM PROMETU («Narodne novine», broj 72/01) 268.901
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA POTVRĐENE MJERITELJSKE LABORATORIJE ZA SERVISIRANJE I PRIPREMANJE ZA OVJERAVANJE MANOMETARA, VAKUUMOMETARA I MANOVAKUUMOMETARA («Narodne novine», broj 60/01) 269.001
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZNAČAJKAMA REFERENCIJSKIH MATERIJALA U ODREĐENIM PODRUČJIMA («Narodne novine», broj 10/01) 269.101
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJITI LABORATORIJI ZA OVJERAVANJE UREĐAJA KOJIMA SE NADZIRE RAD VOZAČA I KRETANJE VOZILA U CESTOVNOM PROMETU («Narodne novine», broj 72/01) 269.201
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MEDICINSKE INJEKCIJSKE ŠTRCALJKE („Narodne novine“, broj 67/12) 269.501
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA FOTOELEKTRIČNE LUKSOMETRE – MJERILA OSVJETLJENJA («Narodne novine», broj 9/02) 269.601
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE ZA ISPITIVANJE MJERILA ŠIRINE I NADVIŠENJA KOLOSIJEKA («Narodne novine», broj 31/02) 290.701
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA TLAKOMJERE ZA GUME («Narodne novine», broj 9/02) 269.801
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI POTVRĐENI MJERITELJSKI LABORATORIJI ZA OVJERAVANJE TLAKOMJERA ZA MJERENJE KRVNOG TLAKA («Narodne novine», broj 29/02) 269.901
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA LAKTODENZIMETRE («Narodne novine», broj 9/02) 270.001
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA PROTOČNA MJERILA OBUJMA PLINA («Narodne novine», broj 53/02) 270.701
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA STAKLENE TERMOMETRE PUNJENE TEKUĆINOM („Narodne novine“, broj 67/12) 270.801
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA ALKOHOLOMETRE («Narodne novine», broj 51/02) 271.101
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA KONTROLNE UREĐAJE KOJIMA SE ISPITUJU TAHOGRAFI I TAKSOMETRI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 81/02 I 145/02) 271.401
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA KONTROLNE UREĐAJE KOJIMA SE ISPITUJU TAHOGRAFI I TAKSOMETRI («Narodne novine», broj 81/02) 271.501
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA OTPORA UZEMLJENJA ČIJE JE NAČELO RADA KOMPENZACIJSKA METODA («Narodne novine», broj 57/06) 271.601
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA VISOKOFREKVENTNA MJERILA OTPORA UZEMLJENJA TE ZA MJERILA OTPORA UZEMLJENJA ČIJE JE NAČELO RADA MJERENJE NAPONA I STRUJE (U-I METODA) («Narodne novine», broj 57/06) 271.701
PRAVILNIK O NAČINU NA KOJI SE PROVODI ISPITIVANJE TIPA MJERILA („Narodne novine“, broj 24/17) 271.801
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA KOJIMA SE KORIGIRA OBUJAM PROTEKLOG PLINA («Narodne novine», broj 127/02) 271.901
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA OTPORA IZOLACIJE («Narodne novine», broj 81/02) 272.001
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA PRETPAKOVINE STALNIH NAZIVNIH KOLIČINA PUNJENJA OZNAČENIH MASOM ILI OBUJMOM („Narodne novine“, broj 82/16) 272.002
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA KOJIMA SE MJERI OTPOR ZAMKE (PETLJE) («Narodne novine», broj 81/02) 272.101
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA KUĆIŠTA CESTOVNIH I ŽELJEZNIČKIH VAGA («Narodne novine», broj 24/03) 272.301
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA UTEGE NAZIVNE MASE OD 100 KG DO 5000 KG («Narodne novine», broj 92/16) 272.501
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA PRIJAMNIKE TERETA CESTOVNIH I ŽELJEZNIČKIH VAGA («Narodne novine», broj 24/03) 272.601
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE ZA ISPITIVANJE PLINOMJERA («Narodne novine», broj 137/03) 272.801
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE ZA ISPITIVANJE KOREKTORA («Narodne novine», broj 137/03) 272.901
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA AUTOMATSKE VAGE («Narodne novine», broj 189/03) 273.001
PRAVILNIK O UVJETIMA OVLAŠĆIVANJA PRAVNIH OSOBA I SERVISA, O POSTUPKU ISPITIVANJA I OVJERAVANJA, O TEHNIČKIM I MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MANOMETRE, VAKUUMOMETRE, MANOVAKUUMOMETRE, MJERNE PRETVORNIKE TLAKA, UREĐAJE ZA MJERENJE KRVNOG TLAKA I TLAKOMJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 142/04 i 53/05) 273.201
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI MJERITELJSKOG INSPEKTORA («Narodne novine», broj 27/15) 274.301
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OVJERAVANJE I ISPITIVANJE SUKLADNOSTI PROTOČNIH MJERILA ZA TEKUĆINE OSIM VODE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 6/05 i 125/10) 274.701
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA AUTOMATSKA MJERILA RAZINE TEKUĆINE U NEPOKRETNIM SPREMNICIMA («Narodne novine», broj 26/05) 274.901
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MANOMETRE, VAKUUMOMETRE I MANOVAKUUMOMETRE TE ELEKTRONSKE MJERNE PRETVORNIKE TLAKA («Narodne novine», broj 53/05) 275.101
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MEDICINSKE ELEKTRIČNE TERMOMETRE ZA KONTINUIRANO MJERENJE TEMPERATURE („Narodne novine“, broj 67/12) 275.201
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE ZA MJERENJE KRVNOG TLAKA (TLAKOMJERE) ("Narodne novine", broj 67/12) 275.301
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA INDUKCIJSKA BROJILA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU («Narodne novine», broj 81/05) 275.501
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA HEKTOLITARSKE VAGE KOJIMA SE MJERI HEKTOLITARSKA MASA POLJOPRIVREDNIH VRSTA („Narodne novine“, broj 18/17) 275.501
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA STATIČKA BROJILA JALOVE ELEKTRIČNE ENERGIJE RAZREDA TOČNOSTI 2 I 3 (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 81/05 i 11/06) 275.601
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA STATIČKA BROJILA DJELATNE ELEKTRIČNE ENERGIJE RAZREDA TOČNOSTI 0,2 S I 0,5 S (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 81/05 i 11/06) 275.801
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA STATIČKA BROJILA DJELATNE ELEKTRIČNE ENERGIJE RAZREDA TOČNOSTI 1 I 2 (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 81/05 i 11/06) 275.901
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA BOCE KOJE SE UPOTREBLJAVAJU KAO MJERNI SPREMNICI („Narodne novine“, broj 82/16) 276.001
PRAVILNIK O NAZIVNIM KOLIČINAMA PRETPAKIRANIH PROIZVODA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/16 i 33/17) 276.002
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA DEBLJINE («Narodne novine», broj 94/05) 276.101
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA VREMENA ZA PERIODIČNO REGISTRIRANJE SREDNJE VRIJEDNOSTI VRŠNE ELEKTRIČNE SNAGE («Narodne novine», broj 11/06) 276.201
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERNE TRANSFORMATORE U MJERNIM GRUPAMA ZA MJERENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE («Narodne novine», broj 11/06) 276.501
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA MASE – VAGE ZA GRAĐEVINARSTVO (“Narodne novine”, broj 5/08) 276.601
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU OVLAŠĆIVANJA REFERENTNIH LABORATORIJA U PODRUČJU MJERITELJSTVA U KEMIJI («Narodne novine», broj 29/08) 276.602
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OVLAŠĆIVANJE ZNANSTVENIH MJERITELJSKIH LABORATORIJA („Narodne novine“, broj 35/08) 276.603
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA DULJINE PRIJEĐENOGA PUTA (HODOMETRE) („Narodne novine“, broj 42/09) 276.604
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA INFRACRVENE TERMOMETRE ZA MJERENJE NAJVIŠE TEMPERATURE LJUDSKOGA TIJELA („Narodne novine“, broj 67/12) 276.608
PRAVILNIK O MJERNIM JEDINICAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 88/15 i 16/20) 276.711
PRAVILNIK O POSTUPKU ISPITIVANJA BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE NAMIJENJENIH ZA UPORABU U KUĆANSTVU, TRGOVINI I LAKOJ INDUSTRIJI („Narodne novine“, broj 4/19) 276.712
NAPUTAK ZA ISPITIVANJE STATISTIČKOM METODOM NESERVISIRANIH MJERILA ELEKTRIČNE ENERGIJE («Narodne novine», broj 40/00) 276.701
PRAVILNIK O UPORABI POPRAVLJENIH ILI PRIPREMLJENIH UGRAĐENIH ZAKONITIH MJERILA PRIJE OVJERAVANJA („Narodne novine“, broj 54/11) 276.610
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA TLAKOMJERE ZA MJERENJE TLAKA U GUMAMA MOTORNIH VOZILA („Narodne novine“, broj 100/16) 276.611
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERNE SUSTAVE ZA MJERENJE MASE GORIVA U OBLIKU STLAČENOG PRIRODNOG PLINA ZA MOTORNA VOZILA („Narodne novine“, broj 78/11) 276.613
PRAVILNIK O POSTUPKU IZVANREDNOG ISPITIVANJA ZAKONITIH MJERILA U UPORABI („Narodne novine“, broj 96/16) 276.616
PRAVILNIK O OBLIKU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDANIM RJEŠENJIMA O ODOBRENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I/ILI PRIPREME ZAKONITIH MJERILA ZA OVJERAVANJE („Narodne novine“, broj 44/15) 276.615
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA VLAGOMJERE KOJIMA SE MJERI UDIO VLAGE U ZRNJU POLJOPRIVREDNIH VRSTA („Narodne novine“, broj 18/17) 276.617
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM PREGLEDIMA MJERITELJSKOG INSPEKTORA („Narodne novine“, broj 39/15) 276.615
PRAVILNIK O OBVEZI VOĐENJA EVIDENCIJE OBRAČUNSKIH KOMUNALNIH MJERILA U UPORABI („Narodne novine“, broj 120/16) 276.616
PRAVILNIK O UKIDANJU PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA MASE – VAGE ZA GRAĐEVINARSTVO („Narodne novine“, broj 39/17) 276.618
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE KOJIMA SE ODREĐUJE NEPROZIRNOST ISPUŠNIH PLINOVA MOTORA CESTOVNIH VOZILA S KOMPRESIJSKIM PALJENJEM („Narodne novine“, broj 121/17) 276.619
PRAVILNIK O POSTUPKU ISPITIVANJA PLINOMJERA NAMIJENJENIH ZA UPORABU U KUĆANSTVU, TRGOVINI I LAKOJ INDUSTRIJI („Narodne novine“, broj 8/19) 276.621
NAREDBA O MJERILIMA ZA KOJA SE PROVODI MJERITELJSKI NADZOR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 35/01 i 9/02) 276.901
NAPUTAK ZA ISPITIVANJE PRI OVJERAVANJU UREĐAJAZA MJERENJE KRVNOG TLAKA («Narodne novine», broj 11/06) 276.921
PODATAK O VRIJEDNOSTI BODA ZA PLAĆANJE NAKNADE ZA POKRIĆE TROŠKOVA ZA ISPITIVANJE MJERILA, PREGLEDA ETALONA, UZORAKA REFERENTNIH TVARI I MJERILA («Narodne novine», broj 11/06) 276.911
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ISPITIVANJE TAHOGRAFA I OGRANIČIVAČA BRZINE UGRAĐENIH U MOTORNA VOZILA ZA POKRIĆE TROŠKOVA OVLAŠTENOG ISPITNOG MJESTA («Narodne novine», broj 53/06) 276.931
NAPUTAK O ISPITIVANJU STATIČKIH BROJILA DJELATNE ELEKTRIČNE ENERGIJE RAZREDA TOČNOSTI 1 I 2 («Narodne novine», broj 11/06) 277.012
NAPUTAK O ISPITIVANJU STATIČKIH BROJILA DJELATNE ELEKTRIČNE ENERGIJE RAZREDA TOČNOSTI 0,2 S i 0,5 S («Narodne novine», broj 11/06) 277.021
NAPUTAK O ISPITIVANJU STATIČKIH BROJILA JALOVE ELEKTRIČNE ENERGIJE RAZREDA TOČNOSTI 2 i 3 («Narodne novine», broj 11/06) 277.031
NAPUTAK O ISPITIVANJU TAKSIMETARA NA UREĐAJU S VALJCIMA («Narodne novine», broj 11/06) 277.041
NAPUTAK O ISPITIVANJU INDUKCIJSKIH BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE («Narodne novine», broj 11/06) 277.051
NAPUTAK ZA ISPITIVANJE PRI OVJERAVANJU MANOMETARA,VAKUUMOMETARA, MANOVAKUUMOMETARA I MJERNIH PRETVORNIKA TLAKA («Narodne novine», broj 11/06) 277.061
NAPUTAK ZA UMJERAVANJE RADNIH ETALONA – MANOMETARA, VAKUUMOMETARA, MANOVAKUUMOMETARA I MJERNIH PRETVORNIKA TLAKA («Narodne novine», broj 11/06) 277.081
NAPUTAK ZA ISPITIVANJE PRI OVJERAVANJU TLAKOMJERA ZA GUME («Narodne novine», broj 11/06) 277.071
NAPUTAK ZA RAD OVLAŠTENOG MJERITELJA KOD OVJERAVANJA MJERILA («Narodne novine», broj 11/06) 277.091
PRAVILNIK O NAČINU OZNAČIVANJA I PEČAĆENJA MJERILA I PRETPAKOVINA („Narodne novine“, broj 107/15) 277.151
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA INFRACRVENE ANALIZATORE ZA MJERENJE SADRŽAJA PROTEINA U ZRNJU POLJOPRIVREDNIH VRSTA („Narodne novine“, broj 107/15) 277.202
NAPUTAK ZA RAD DJELATNIKA DRŽAVNOG ZAVODAZA MJERITELJSTVO U POSTUPKU OVJERAVANJA MEDICINSKIH HUMANIH STAKLENIH TERMOMETARA S TEKUĆINOM («Narodne novine», broj 55/05) 277.251
NAREDBA O MJERILIMA NAD KOJIMA SE OBAVLJA MJERITELJSKI NADZOR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 100/03 i 124/03) 277.301
NAREDBA O VRSTI, OBLIKU I NAČINU POSTAVLJANJA DRŽAVNIH OVJERNIH OZNAKA KOJE SE RABE KOD OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, TE OBLIKU I SADRŽAJU OVJERNICE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 179/03, 154/04 i 19/05) 277.351
NAREDBA O IZGLEDU I SADRŽAJU OZNAKA KOJE RABI OVLAŠTENI SERVIS («Narodne novine», broj 179/03) 277.401
NAPUTAK ZA POSTAVLJANJE ZAŠTITNIH ŽIGOVA U OBLIKU PLASTIČNE PLOMBE NA POJEDINIM VRSTAMA MJERILA («Narodne novine», broj 4/03) 277.501
PRAVILNIK O POSTUPKU ISPITIVANJA PLINOMJERA STATISTIČKOM METODOM U SVRHU PRODULJENJA OVJERNOG RAZDOBLJA („Narodne novine“, broj 24/18) 277.551
NAPUTAK ZA ISPITIVANJE VODOMJERA ZA HLADNU VODU STATISTIČKOM METODOM («Narodne novine», broj 31/99) 277.601
NAPUTAK ZA RAD DJELATNIKA DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO U POSTUPKU OVJERAVANJA MEDICINSKIH DIGITALNIH ELEKTRIČNIH TERMOMETARA ZA MJERENJE NAJVIŠE TEMPERATURE LJUDSKOGA TIJELA («Narodne novine», broj 55/05) 277.701
NAPUTAK O NAČINU PEČAĆENJA KADA SE RJEŠENJE DRŽAVNOGA MJERITELJSKOG INSPEKTORA IZVRŠAVA PEČAĆENJEM («Narodne novine», broj 39/05) 277.751
POPIS NORMATIVNIH DOKUMENATA KOJE JE IZRADIO OIML I POPIS NJIHOVIH DIJELOVA KOJI SU SUKLADNI S BITNIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA NA KOJA SE PRIMJENJUJE PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA (»Narodne novine«, broj 26/07) 277.752
POPIS NORMA KOJE JE PRIHVATIO HRVATSKI ZAVOD ZA NORME KOJE SU SUKLADNE S BITNIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA NA KOJA SE PRIMJENJUJE PRAVILNIK O TEHNIČKIM I MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA KOJI SE ODNOSE NA MJERILA ("Narodne Novine", broj 17/09) 277.753
POPIS NORMI („Narodne novine“, broj 33/09) 277.754
OSTALO
PRAVILNIK O POSTUPKU ISPITIVANJA NEAUTOMATSKIH VAGA („Narodne novine“, broj 72/19) 276.612
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID