Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Stanovi
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O NAJMU STANOVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 91/96, 48/98-Odluka USRH, 66/98 - ispravak Odluke USRH, 22/06 – Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade i 68/18) 278.101
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O DAVANJU U NAJAM STANOVA NA OSLOBOĐENOM TERITORIJU («Narodne novine», broj 101/98) 278.201
ZAKON O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU („Narodne novine“, broj 101/17) 280.005
ZAKON O SUBVENCIONIRANJU I DRŽAVNOM JAMSTVU STAMBENIH KREDITA («Narodne novine», broj 31/11) 278.301
ZAKON O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 65/17, 61/18 i 66/19) 280.003
ZAKON O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 43/92, 69/92, 25/93 – Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 11/97, 68/98, 278.401
ZAKON O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19) 278.501
ZAKON O PRODAJI STANOVA NAMIJENJENIH ZA NADSTOJNIKA STAMBENE ZGRADE («Narodne novine», broj 22/06) 278.651
ZAKON O PRIVREMENOM KORIŠTENJU STANOVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 66/91, 26/93 - Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje i 76/93) 278.601
UREDBA O NAČINU UTVRĐIVANJA CIJENE STANA I GARAŽE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 35/92, 72/92, 83/93 i 110/93 – Odluka USRH) 278.701
UREDBA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE ZAŠTIĆENE NAJAMNINE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 40/97 i 117/05) 278.801
UREDBA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU DUŽNOSNIKA, DJELATNIH VOJNIH OSOBA, VOJNIH SLUŽBENIKA I VOJNIH NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 133/99) 278.901
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O ODREĐIVANJU STANOVA ZA SLUŽBENE POTREBE («Narodne novine», broj 84/95) 279.001
ODLUKA O POTREBNIM ZNANJIMA I STRUČNOSTI OSOBLJA KREDITNIH INSTITUCIJA I KREDITNIH POSREDNIKA TE O ZAHTJEVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRUŽANJE USLUGA KREDITNOG POSREDOVANJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 107/17 i 22/19) 280.006
ODLUKA O DODATNIM KRITERIJIMA ZA PROCJENU KREDITNE SPOSOBNOSTI POTROŠAČA TE PROVOĐENJU POSTUPKA NAPLATE DOSPJELIH NEPLAĆENIH OBVEZA I DOBROVOLJNE NAMIRE („Narodne novine“, broj 107/17) 280.007
ODLUKA O OBAVJEŠĆIVANJU O PREKOGRANIČNOM PRUŽANJU USLUGA KREDITNOG POSREDNIKA („Narodne novine“, broj 107/17) 280.008
ODLUKA O REGISTRU KREDITNIH POSREDNIKA („Narodne novine“, broj 107/17) 280.009
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAJAMNINE ZA STANOVE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA UPRAVLJA MINISTARSTVO OBRANE («Narodne novine», broj 66/14) 279.101
ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKA O PRODAJI STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA UPRAVLJAJU MINISTARSTVO OBRANE, MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA I MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I ODLUKE O ZAMJENI NEKRETNINA («Narodne novine», broj 18/01) 279.201
PRAVILNlK O USTROJAVANJU I VOĐENJU KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 42/91 i 16/94) 279.301
PRAVILNIK O SADRŽAJU PODATAKA O STANOVIMA I OSOBAMA KOJE PLAĆAJU ZAŠTIĆENU NAJAMNINU („Narodne novine“, broj 101/18) 280.011
PRAVILNIK O UVJETIMA, MJERILIMA I POSTUPKU DAVANJA U NAJAM STANOVA ZA SLUŽBENE POTREBE („Narodne novine“, broj 82/18) 280.010
PRAVILNIK O VISINI KREDITA KOJI SE ODOBRAVAJU IZ FONDA ZA DUGOROČNO FINANCIRANJE STANOGRADNJE UZ POTPORU DRŽAVE («Narodne novine», broj 37/98) 279.401
PRAVILNIK MINIMALNIH TEHNIČKIH UVJETA ZA PROJEKTIRANJE I GRADNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 106/04, 25/06 i 121/11) 279.501
PRAVILNIK O NAJMU NEKRETNINA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE („Narodne novine“, broj 101/18) 279.503
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU UVJETA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JAMSTVO REPUBLIKE HRVATSKE ZA OTPLATU KAMATA NA STAMBENE KREDITE („Narodne novine“, broj 38/11) 279.502
STATUT FONDA ZA DUGOROČNO FINANCIRANJE STANOGRADNJE UZ POTPORU DRŽAVE («Narodne novine», broj 64/98) 279.601
UPUTSTVO ZA PRIMJENU ČLANKA 44. DO 48. ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 46/92 i 49/92) 279.701
NAPUTAK O NAČINU POVRATA RAZLIKE U CIJENI STANA («Narodne novine», broj 15/95) 279.801
NAPUTAK O NAČINU RADA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA U PROVEDBI ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA („Narodne novine“, broj 76/17) 280.004
POPIS DRŽAVNIH STANOVA KOJI SE NE PRODAJU («Narodne novine», broj 28/99) 279.901
PODATAK O ETALONSKOJ CIJENI GRAĐENJA („Narodne novine“, broj 59/20) 280.003
PODATAK O ETALONSKOJ CIJENI GRAĐENJA („Narodne novine“, broj 67/19) 280.002
PLAN DRŽAVNIH SREDSTAVA IZ KOJIH SE ODOBRAVA ZAJAM PRILIKOM KUPNJE STANA („Narodne novine“, broj 44/10) 279.902
NAPUTAK O NAČINU RADA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA U PROVEDBI ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU I DRŽAVNOM JAMSTVU STAMBENIH KREDITA („Narodne novine“, broj 38/11) 280.003
Poslovni prostori
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 125/11, 64/15, 112/18 i 112/19 - Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 6. stavka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora) 280.101
UREDBA O KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 137/12 i 78/15) 280.102
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ZAKUPNINE ZA POSLOVNE PROSTORE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA UPRAVLJA MINISTARSTVO OBRANE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 115/93 i 10/96) 280.201
ODLUKA O PRODAJI POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U ZGRADAMA NAMIJENJENIM STAMBENOM ZBRINJAVANJU HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA OBITELJI POGINULOGA, UMRLOGA, ZATOČENOGA ILI NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 44/98 i 109/99) 280.301
Zemljišne knjige
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA („Narodne novine“, broj 63/19) 280.401
PODZAKONSKI AKT(I)
POSLOVNIK ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA („Narodne novine“, broj 6/21) 111.111
ODLUKA O OTVARANJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA ZA K.O. GORNJE PREDRIJEVO I K.O. NOSKOVCI («Narodne novine», broj 142/97) 280.501
ODLUKA O OTVARANJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA ZA K.O. ZOLJAN («Narodne novine», broj 100/99) 280.601
ODLUKA O OTVARANJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA ZA k.o. PLETERNICA («Narodne novine», broj 56/99) 280.701
ODLUKA O OTVARANJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA ZA k.o. RAŠĆANI («Narodne novine», broj 130/99) 280.801
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU, VOĐENJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA I OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM ODJELIMA SUDOVA (ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSLOVNIK) (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 81/97, 109/02 , 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10) 280.901
PRAVILNIK O USTROJU I DJELOVANJU ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA («Narodne novine», broj 107/10) 281.001
PRAVILNIK O OBRASCIMA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU («Narodne novine», broj 123/04) 281.101
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA RAD ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH SLUŽBENIKA («Narodne novine», broj 64/12) 281.121
PRAVILNIK O POLAGANJU POSEBNOG STRUČNOG ISPITA I IMENOVANJU OVLAŠTENIH ZEMLJIŠNO - KNJIŽNIH REFERENATA («Narodne novine», broj 136/05) 281.141
PRAVILNIK O POVEZIVANJU ZEMLJIŠNE KNJIGE I KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA I UPISU VLASNIŠTVA POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE (ETAŽNOG VLASNIŠTVA) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 121/13 i 61/18) 281.142
PRAVILNIK O ELEKTRONIČKOM POSLOVANJU KORISNIKA I OVLAŠTENIH KORISNIKA SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA („Narodne novine“, broj 108/19) 281.143
ODLUKA O OTVARANJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA ZA k.o. RAŠĆANI («Narodne novine», broj 130/99) 280.801
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID