Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Normizacija (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O NORMIZACIJI (“Narodne novine”, broj 80/13) 281.201
UREDBA O OSNIVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 154/04, 44/05, 30/10, 34/12 i 79/12) 281.301
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O TEHNIČKIM PROPISIMA ZA IZRADU I UPOTREBU PARNIH KOTLOVA, PARNIH SUDOVA, PREGRIJAČA PARE I ZAGRIJAČA VODE («Službeni list» broj 3/58, 7/58 i 56/72, «Narodne novine» broj 53/91 – Zakon o standardizaciji, 55/96 – Zakon o normizaciji) 281.401
PRAVILNIK O TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM UVJETIMA PRI IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI MLINOVA («Službeni list» broj 42/60) 281.501
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA PRI IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI PEKARNICA («Službeni list» broj 42/60) 281.601
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA PRI IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI TVORNICA TJESTENINA («Službeni list» broj 42/60) 281.701
PRAVILNIK O TEHNIČKIM PROPISIMA O GROMOBRANIMA («Službeni list» broj 13/68, «Narodne novine» broj 53/91 – Zakon o standardizaciji) 281.801
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA («Službeni list» broj 53/88, «Narodne novine» broj 5/02) 281.901
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA IZGRADNJU ELEKTRO-ENERGETSKIH VODOVA NAPONA OD 1 kV do 400 kV («Službeni list» broj 65/88, «Narodne novine» broj 53/91 – Zakon o standardizaciji, 24/97) 282.001
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA VENTILACIJSKE ILI KLIMATIZACIJSKE SUSTAVE («Službeni list» broj 38/89, «Narodne novine» broj 53/91 – Zakon o standardizaciji, 69/97) 282.101
PRAVILNIK O OBVEZNOM POTVRĐIVANJU ELEMENATA TIPNIH GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA NA OTPORNOST PREMA POŽARU TE O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJITI PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA POTVRĐIVANJE TIH PROIZVODA («Službeni list» broj 24/90, «Narodne novine» broj 53/91 – Zakon o standardizaciji, 55/96 – Zakon o normizaciji, 47/97 i 68/00) 282.201
PRAVILNIK O OBVEZATNOME POTVRĐIVANJU DIZALA NA ELEKTRIČNI POGON ZA VERTIKALNI PRIJEVOZ OSOBA I TERETA TE O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE OSOBE ZA POTVRĐIVANJE TIH PROIZVODA («Službeni list» broj 27/90, «Narodne novine» broj 53/91 – Zakon o standardizaciji, 116/00) 282.301
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA DIZALICE («Službeni list» broj 65/91, «Narodne novine» broj 53/91 – Zakon o standardizaciji, 55/96 – Zakon o normizaciji) 282.401
NAPUTAK O NAČINU POLAGANJA I PROGRAMU STRUČNIH ISPITA ZA DJELATNIKE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE NORMIZACIJE, MJERITELJSTVA, CERTIFICIRANJA I NADZORA PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA (“Narodne novine”, broj 60/94) 282.501
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O OBVEZATNOM ISPITIVANJU NAMJEŠTAJA I DIJELOVA ZA NAMJEŠTAJ TE O UVJETIMA KOJE MORAJU ZADOVOLJAVATI PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA ISPITIVANJE TIH PROIZVODA ("Narodne novine", broj 71/13) 282.601
PRAVILNIK O HRVATSKIM NORMAMA (“Narodne novine”, broj 22/96) 282.701
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI USTANOVA KOJA OBAVLJA TEHNIČKI NADZOR (“Narodne novine”, broj 90/96) 282.801
PRAVILNIK O PRIMJENI HRVATSKIH NORMI PRI OBILJEŽAVANJU, OZNAČIVANJU, I PAKIRANJU TEKSTILNIH PROIZVODA TE PRI OZNAČIVANJU, DEKLARIRANJU I PAKIRANJU GOTOVE KOŽE, KRZNA I PROIZVODA OD PRIRODNE I UMJETNE KOŽE (“Narodne novine”, broj 31/97) 283.001
PRAVILNIK O OBVEZNOM POTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI UPOTREBLJAVANIH GUMA IZ UVOZA ZA MOTORNA I PRIKLJUČNA CESTOVNA VOZILA I O UVJETIMA ZA OVLAŠĆIVANJE PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE ISPITIVANJA U POSTUPKU NAVEDENOG POTVRĐIVANJA (“Narodne novine”, broj 53/97) 283.101
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PRIZNAVANJA IZVJEŠTAJA O ISPITIVANJU IZDANIH U INOZEMSTVU I IZDAVANJA POTVRDA O SUKLADNOSTI (“Narodne novine”, broj 69/97) 283.201
PRAVILNIK O IZRADBI, IZDAVANJU I OBJAVI HRVATSKIH NORMI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 74/97 i 87/97) 283.301
PRAVILNIK O TEHNIČKOM NADZORU ELEKTRIČNIH POSTROJENJA, INSTALACIJA I UREĐAJA NAMIJENJENIH ZA RAD U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 69/98 i 148/99) 283.501
PRAVILNIK O OPĆIM UVJETIMA KOJE MORAJU ZADOVOLJITI OVLAŠTENI LABORATORIJI I OVLAŠTENE PRAVNE OSOBE ZA PROVEDBU POTVRĐIVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA OVLAŠĆIVANJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 83/98, 126/00 i 1/02) 283.601
PRAVILNIK O NAČINU OSNIVANJA I RADA TEHNIČKIH ODBORA (“Narodne novine”, broj 86/98) 283.701
PRAVILNIK O IZGLEDU I UPOTREBI POTVRDBENOG (CERTIFIKACIJSKOG) ZNAKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 88/98, 165/98 i 8/99) 283.801
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OVLAŠTENE MJERITELJSKE LABORATORIJE ZA OVJERAVANJE MJERILA BRZINE VOZILA U CESTOVNOME PROMETU (“Narodne novine”, broj 38/01) 284.001
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA VODORAVNE CILINDRIČNE SPREMNIKE (“Narodne novine”, broj 35/01) 284.101
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA BAČVE, KANTE I BALONE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 35/01 i 18/02) 284.201
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJITI POTVRĐENI MJERITELJSKI LABORATORIJI ZA OVJERAVANJE BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE I NAČINU NJIHOVA RADA (“Narodne novine”, broj 35/01) 284.301
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OVLAŠTENE MJERITELJSKE LABORATORIJE ZA OVJERAVANJE MJERILA BRZINE VOZILA U CESTOVNOME PROMETU (“Narodne novine”, broj 38/01) 284.401
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA ŠIRINE I NADVIŠENJA KOLOSIJEKA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 111/01 i 2/02) 284.601
PRAVILNIK O TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA ZAMJENSKE SKLOPOVE KOČNIH OBLOGA (“Narodne novine”, broj 14/02) 284.801
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE ZA MJERENJE DULJINE (“Narodne novine”, broj 18/02) 284.901
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE KOJIMA SE MJERI KRVNI TLAK (“Narodne novine”, broj 18/02) 285.001
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MANOMETRE, VAKUUMOMETRE I MANOVAKUUMOMETRE (“Narodne novine”, broj 18/02) 285.101
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA LABORATORIJSKA MJERILA – KAPALJKE (PIPETE) S JEDNOM MJERNOM CRTOM (“Narodne novine”, broj 51/02) 285.301
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA LABORATORIJSKA MJERILA – STAKLENE BIRETE ZA TEKUĆINU (“Narodne novine”, broj 51/02) 285.401
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA ALKOHOLOMETRE (“Narodne novine”, broj 51/02) 285.501
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA LABORATORIJSKA MJERILA – STAKLENE ODMJERNE TIKVICE S JEDNOM MJERNOM CRTOM (“Narodne novine”, broj 51/02) 285.601
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA LABORATORIJSKA MJERILA – KAPALJKE (PIPETE) ZA MIJEŠANJE KRVI KOJIMA SE BROJE KRVNA TJELEŠCA (“Narodne novine”, broj 51/02) 285.701
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA STAKLENE ŽIVINE TERMOMETRE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 51/02, 70/02 i 80/02) 285.801
PRAVILNIK O TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA PENJALICE ZA BETONSKE STUPOVE ZA VODOVE I O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA POTVRĐIVANJE (CERTIFICIRANJE) TIH PENJALICA (“Narodne novine”, broj 116/02) 285.901
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA AUTOMOBILSKE CISTERNE, VAGONSKE CISTERNE I PRIJENOSNE CISTERNE (“Narodne novine”, broj 35/01) 284.251
PRAVILNIK O NORMIZACIJI U MINISTARSTVU OBRANE I ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 88/19) 286.002
NAREDBA O UTVRĐIVANJU VISINE I NAČINA PLAĆANJA NAKNADA ZA POKRIĆE TROŠKOVA POSTUPKA PRIZNAVANJA IZVJEŠTAJA O ISPITIVANJU IZDANIH U INOZEMSTVU I IZDAVANJA POTVRDA O SUKLADNOSTI (“Narodne novine”, broj 33/01) 286.301
NAREDBA O ODREĐIVANJU TERMINALNIH I SLIČNIH UREĐAJA IZ PODRUČJA TELEKOMUNIKACIJA TE UREĐAJA KOJI SE NA NJIH PRIKLJUČUJU KOJI SE MOGU STAVLJATI U PROMET SAMO AKO SU OPSKRBLJENI JAMSTVENIM LISTOM I TEHNIČKOM UPUTOM TE O NAJMANJEMU TRAJANJU ... (“Narodne novine”, broj 34/00) 286.401
NAREDBA O MJERILIMA ZA KOJA SE PROVODI MJERITELJSKI NADZOR (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 35/01 i 9/02) 286.501
NAREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADA ZA POKRIĆE TROŠKOVA OBVEZNOG ISPITIVANJA I POTVRĐIVANJA (CERTIFICIRANJA) ELEMENATA TIPNIH GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA NA OTPORNOST PREMA POŽARU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 89/01 i 11/02) 286.601
NAREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADA ZA POKRIĆE TROŠKOVA TEHNIČKOG NADZORA ELEKTRIČNIH POSTROJENJA, INSTALACIJA I UREĐAJA NAMIJENJENIH ZA RAD U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM (“Narodne novine”, broj 16/02) 287.001
NAREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADA ZA POKRIĆE TROŠKOVA POSTUPAKA OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI OPREME, ZAŠTITNIH SUSTAVA I KOMPONENATA NAMIJENJENE EKSPLOZIVNOJ ATMOSFERI PLINOVA, PARA, MAGLICA I PRAŠINA (“Narodne novine”, broj 19/02) 287.101
NAREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADA ZA POKRIĆE TROŠKOVA OBVEZNOG ISPITIVANJA I POTVRĐIVANJA/CERTIFIKACIJU PROIZVODA KOJI PROUZROKUJU RADIOFREKVENCIJSKE SMETNJE (“Narodne novine”, broj 149/02) 287.301
NAREDBA O ODREĐIVANJU PROIZVODA AUTOMOBILSKE I GUMARSKE INDUSTRIJE KOJI SE MOGU STAVLJATI U PROMET SAMO AKO SU OPSKRBLJENI JAMSTVENIM LISTOM, TEHNIČKOM UPUTOM I POPISOM SERVISA, TE O NAJMANJEM TRAJANJU JAMSTVENOG ROKA I ROKA OSIGURANOG SERVISIRANJA ZA T (“Narodne novine”, broj 34/03) 287.501
NAPUTAK O POSTUPKU ISPITIVANJA I O KLASAMA OTPORNOSTI PREMA POŽARU ZAKLOPKI ZA ZAŠTITU OD POŽARA U VENTILACIJSKIM I KLIMATIZACIJSKIM KANALIMA (“Narodne novine”, broj 10/94) 287.601
POPIS OVLAŠTENIH ISPITNIH LABORATORIJA KOJIMA JE OVLAŠTENJE ODUZETO PREMA ZAHTJEVIMA PRAVILNIKA O OPĆIM UVJETIMA KOJE MORAJU ZADOVOLJITI OVLAŠTENI LABORATORIJI I OVLAŠTENE PRAVNE OSOBE ZA PROVEDBU POTVRÐIVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA ... (“Narodne novine”, broj 17/00) 287.701
POPIS OVLAŠTENIH ISPITNIH LABORATORIJA, PRAVNIH OSOBA KOJE PROVODE OCJENJIVANJE I POTVRĐIVANJE/UPIS SUSTAVA KAKVOĆE I PRAVNIH OSOBA KOJE POTVRĐUJU OSOBLJE (“Narodne novine”, broj 37/02) 287.801
POPIS OVLAŠTENIH (AKREDITIRANIH) ISPITNIH I MJERITELJSKIH LABORATORIJA (“Narodne novine”, broj 78/03) 287.901
POPIS AKREDITIRANIH ISPITNIH LABORATORIJA, MJERITELJSKIH LABORATORIJA, PRAVNIH OSOBA KOJE POTVRĐUJU PROIZVODE, PRAVNIH OSOBA KOJE PROVODE OCJENJIVANJE I POTVRĐIVANJE/UPIS SUSTAVA KAKVOĆE I PRAVNIH OSOBA KOJE POTVRĐUJU OSOBLJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 106/04 i 6/05) 288.101
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID