Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Obrt
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OBRTU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 143/13, 127/19 i 41/20) NN 143/2013, (3065
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O MIRENJU CENTRA ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI (UPT, „Narodne novine“, broj 22/17) NN 22/2017, (513
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU POLAGANJA NAUČNIČKOG ISPITA („Narodne novine“, broj 48/21) NN 48/2021, (974
ODLUKA O BROJU PODRUČNIH OBRTNIČKIH KOMORA I NJIHOVOM TERITORIJALNOM OBUHVATU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 2/95, 77/97, 94/98 i 11/07) NN 2/1995, (20
ODLUKA O DONOŠENJU OPĆEOBRAZOVNOG DIJELA PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA OBAVLJANJE VEZANIH OBRTA («Narodne novine», broj 35/97) NN 35/1997, (523
PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE PROVJERA IDENTITETA I ZDRAVSTVENOG STANJA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I DRUGIH NADZIRANIH PREDMETA KOJI SE UNOSE IZ TREĆIH ZEMALJA, KAD SE TE PROVJERE OBAVLJAJU NA MJESTIMA KOJA NISU MJESTA ULASKA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 100/07 i 45/17) NN 100/2007, (2954
ODLUKA O DAVANJU POTPORE ZA RAST I RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA («Narodne novine», broj 133/97) NN 133/1997, (1921
ODLUKA O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA SUCIMA I DRUGIM OSOBAMA U POSTUPKU PRED SUDOM ČASTI HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 34/00 i 49/01) NN 34/2000, (706
ODLUKA O OBVEZNICIMA, OSNOVICI, VISINI, STOPI TE NAČINU I ROKOVIMA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 1/02, 158/02, 204/03 i 41/06) NN 1/2002, (25
ODLUKA O NAKNADAMA TROŠKOVA I NAGRADAMA SUCIMA I DRUGIM OSOBAMA U POSTUPKU PRED SUDOM ČASTI HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE (“Narodne novine”, broj 77/07) NN 77/2007, (2462
ODLUKA O UKIDANJU PROGRAMA POMOĆNIČKIH ISPITA ("Narodne novine", broj 116/07) NN 116/2007, (3401
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CIJENE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DOMAĆE RADINOSTI ILI SPOREDNOG ZANIMANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 151/14, 3/17, 3/18 i 3/19) NN 151/2014, (2841
ODLUKA O OBVEZNOM KOMORSKOM DOPRINOSU ZA JEDINSTVENI SUSTAV ORGANIZIRANOSTI OBRTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 141/15, 124/19 i 36/20) NN 141/2015, (2648
ODLUKA O PROGRAMU STJECANJA OSNOVNOG ZNANJA O POUČAVANJU UČENIKA ZA MENTORE U GOSPODARSTVU („Narodne novine“, broj 107/20) NN 107/2020, (2014
IZVADAK IZ ODLUKE O PLAĆANJU DOPRINOSA U PAUŠALNOM IZNOSU UDRUŽENJIMA OBRTNIKA, PODRUČNIM OBRTNIČKIM KOMORAMA I HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ZA 2006. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 155/05 i 41/06) NN 155/2005, (3028
PRAVILNIK O OSNIVANJU UDRUŽENJA OBRTNIKA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE («Narodne novine», broj 90/12) NN 90/2012, (2089
PRAVILNIK O OBRTIMA KOJI SE MOGU OBAVLJATI U STAMBENIM PROSTORIJAMA («Narodne novine», broj 101/95) NN 101/1995, (1672
PRAVILNIK O OBLIKU I NAČIN VOĐENJA REGISTRA POVLASTICA («Narodne novine», broj 101/95) NN 101/1995, (1673
PRAVILNIK O RADU ARBITRAŽNOG VIJEĆA PRI HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI («Narodne novine», broj 22/97) NN 22/1997, (303
PRAVILNIK O OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OBRTNOG REGISTRA («Narodne novine», broj 58/09) NN 58/2009, (1364
PRAVILNIK O VEZANIM I POVLAŠTENIM OBRTIMA I NAČINU IZDAVANJA POVLASTICA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 42/08 i 114/11 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini) NN 42/2008, (1419
PRAVILNIK O DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI KAO SEZONSKI OBRTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 60/10 i 17/12) NN 60/2010, (1941
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE ISPITA KOJIM SE DOKAZUJE OSNOVNO ZNANJE O POUČAVANJU UČENIKA NA NAUKOVANJU („Narodne novine“, broj 107/20) NN 107/2020, (2011
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU DIPLOME O MAJSTORSKOM ZVANJU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 22/02 i 28/09) NN 22/2002, (517
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PROGRAMA NAUKOVANJA I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA VEZANE OBRTE TE O PRAVIMA, OBVEZAMA, PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU NAUČNIKA («Narodne novine», broj 29/02) NN 29/2002, (635
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA DOZVOLA (LICENCIJA) ZA IZVOĐENJE NAUKOVANJA („Narodne novine“, broj 107/20) NN 107/2020, (2012
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PROGRAMA NAUKOVANJA I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA VEZANE OBRTE TE O PRAVIMA, OBVEZAMA, PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU NAUČNIKA («Narodne novine», broj 69/04) NN 69/2004, (1457
PRAVILNIK O TRADICIJSKIM, ODNOSNO UMJETNIČKIM OBRTIMA ("Narodne novine", broj 112/07) NN 112/2007, (3312
PRAVILA O RADU HRVATSKE MREŽE KONZULTANATA («Narodne novine», broj 133/97) NN 133/1997, (1923
PRAVILNIK O PROGRAMU ISPITA KOJIM SE DOKAZUJE OSNOVNO ZNANJE O POUČAVANJU UČENIKA NA NAUKOVANJU („Narodne novine“, broj 107/20) NN 107/2020, (2010
PRAVILA O IZDAVANJU CERTIFIKATA KONZULTANTIMA I STJECANJU STATUSA LICENCIRANOG ČLANA HRVATSKE MREŽE KONZULTANATA ZA MALO GOSPODARSTVO («Narodne novine», broj 37/99) NN 37/1999, (755
PRAVILNIK SUDA ČASTI HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE („Narodne novine“, broj 22/17) NN 22/2017, (512
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DOMAĆE RADINOSTI ILI SPOREDNOG ZANIMANJA («Narodne novine» broj 100/07) NN 100/2007, (2956
PRAVILNIK O OBLIKU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PRAVNIM OSOBAMA I RADNICIMA KOJI OBAVLJAJU OBRT („Narodne novine“, broj 100/07) NN 100/2007, (2957
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRTNICE („Narodne novine“, broj 101/15) NN 101/2015, (1960
PRAVILA O PROGRAMU IZOBRAZBE ZA TRENERE/UČITELJE PODUZETNIŠTVA («Narodne novine», broj 62/99) NN 62/1999, (1155
PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA ZA UGOVORE O NAUKOVANJU („Narodne novine“, broj 107/20) NN 107/2020, (2013
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU POLAGANJA POMOĆNIČKOG ISPITA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 63/14, 78/14 - Ispravak i 86/15) NN 63/2014, (1209
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU UVJERENJA O POLOŽENOM POMOĆNIČKOM ISPITU („Narodne novine“, broj 63/14) NN 63/2014, (1210
PRAVILNIK O PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA O STEČENOM MAJSTORSKOM ZVANJU I NJEZINIH POJEDINIH DIJELOVA RADI OBAVLJANJA REGULIRANE PROFESIJE U PODRUČJU VEZANIH OBRTA ("Narodne novine", broj 90/17) NN 90/2017, (2122
STATUT HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 106/14 i 84/16) NN 106/2014, (2066
RJEŠENJE O CIJENI POLAGANJA ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I MAJSTORSKIH ISPITA («Narodne novine», broj 62/99) 307.001
RJEŠENJE O NAKNADI ZA POLAGANJE ISPITA ZA STJECANJE CERTIFIKATA O OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SAVJETOVANJA ZA MALO GOSPODARSTVO («Narodne novine», broj 37/99) NN 37/1999, (756
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRTNICE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 159/13, 151/14, 135/15, 3/17, 3/18 i 3/19) NN 159/2013, (3347
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA KOJE SE VODE U HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI, ODNOSNO O OBLIKU I SADRŽAJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA KOJE SE VODE VEZANO UZ ISPITE I PRAKTIČNI DIO NAUKOVANJA U NADLEŽNOSTI H («Narodne novine», broj 86/05) NN 86/2005, (1707
IZVADAK IZ ODLUKE O PLAĆANJU DOPRINOSA U PAUŠALNOM IZNOSU UDRUŽENJIMA OBRTNIKA, PODRUČNIM OBRTNIČKIM KOMORAMA I HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ZA 2007. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 143/06, 7/07 i 68/07) NN 143/2006, (3259
IZVADAK IZ ODLUKA O PLAĆANJU DOPRINOSAU PAUŠALNOM IZNOSU UDRUŽENJIMA OBRTNIKA, PODRUČNIM OBRTNIČKIM KOMORAMA I HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ZA 2008. GODINU (Urednički pročišćeni tekst,"Narodne novine", broj 1/08, 7/08, 47/08, 50/08, 52/08, 54/08, 70/08 i 85/08) NN 1/2008, (4
IZVADAK IZ ODLUKA O PLAĆANJU DOPRINOSA U PAUŠALNOM IZNOSU UDRUŽENJIMA OBRTNIKA, PODRUČNIM OBRTNIČKIM KOMORAMA I HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ZA 2009. GODINU (Urednički pročišćeni ekst, "Narodne novine", broj 2/09, 26/09 i 55/09) NN 2/2009, (82
IZVADAK IZ ODLUKA O PLAĆANJU DOPRINOSA U PAUŠALNOM IZNOSU UDRUŽENJIMA OBRTNIKA, PODRUČNIM OBRTNIČKIM KOMORAMA I HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ZA 2010. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, , „Narodne novine“, broj 155/09, 9/10 i 94/10) 307.964
IZVADAK IZ ODLUKA O PLAĆANJU DOPRINOSA U PAUŠALNOM IZNOSU UDRUŽENJIMA OBRTNIKA, PODRUČNIM OBRTNIČKIM KOMORAMA I HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ZA 2012. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 146/11 i 11/12) NN 146/2011, (2977
IZVADAK IZ ODLUKA O PLAĆANJU DOPRINOSA U PAUŠALNOM IZNOSU UDRUŽENJIMA OBRTNIKA, PODRUČNIM OBRTNIČKIM KOMORAMA I HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 06/14) NN 6/2014, (100
IZVADAK IZ ODLUKE O PLAĆANJU DOPRINOSA U PAUŠALNOM IZNOSU UDRUŽENJIMA OBRTNIKA, PODRUČNIM OBRTNIČKIM KOMORAMA I HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ZA 2016. GODINU („Narodne novine“, broj 141/15) NN 141/2015, (2649
IZVADAK IZ ODLUKA O PLAĆANJU DOPRINOSA U PAUŠALNOM IZNOSU UDRUŽENJIMA OBRTNIKA, PODRUČNIM OBRTNIČKIM KOMORAMA I HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ZA 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 03/13) NN 3/2013, (59
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM AUTOMEHATRONIČAR („Narodne novine“, broj 76/11) 307.965
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM („Narodne novine“, broj 96/11) NN 96/2011, (2009
Naukovanje, majstorski i pomoćnički ispiti
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18) NN 30/2009, (652
ZAKON O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU (P2013-022-w063) (UPT, „Narodne novine“, broj 22/13, 41/16 - OUSRH, 64/18) NN 22/2013, (359
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA (011224) U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I LOGISTIKA („Narodne novine“, broj 83/17) NN 83/2017, (2004
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG KURIKULUMA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE ("Narodne novine", broj 62/18) NN 62/2018, (1295
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO („Narodne novine“, broj 71/17) NN 71/2017, (1697
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE MODNI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU TEKSTIL I KOŽA („Narodne novine“, broj 68/17) NN 68/2017, (1593
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE MODNI TEHNIČAR (331524) U OBRAZOVNOM SEKTORU TEKSTIL I KOŽA („Narodne novine“, broj 68/17) NN 68/2017, (1594
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR MODELAR OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE U OBRAZOVNOM SEKTORU TEKSTIL I KOŽA („Narodne novine“, broj 68/17) NN 68/2017, (1595
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE MEDIJSKI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE („Narodne novine“, broj 82/17) NN 82/2017, (1993
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE STRUKOVNE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO (011704) U OBRAZOVNOM SEKTORU STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA („Narodne novine“, broj 113/14) NN 113/2014, (2165
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE STRUKOVNE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO U OBRAZOVNOM SEKTORU STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA („Narodne novine“, broj 113/14) NN 113/2014, (2166
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE STRUKOVNE KVALIFIKACIJE TERNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO U OBRAZOVNOM SEKTORU STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA („Narodne novine“, broj 113/14) NN 113/2014, (2167
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE MODNI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU TEKSTIL I KOŽA („Narodne novine“, broj 68/17) NN 68/2017, (1592
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR MODELAR OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE U OBRAZOVNOM SEKTORU TEKSTIL I KOŽA („Narodne novine“, broj 68/17) NN 68/2017, (1596
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR MODELAR OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE (331424) U OBRAZOVNOM SEKTORU TEKSTIL I KOŽA („Narodne novine“, broj 68/17) NN 68/2017, (1597
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOGA KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE KLESARSKI TEHNIČAR (130824) U OBRAZOVNOME SEKTORU GRADITELJSTVO I GEODEZIJA ("Narodne novine", broj 58/17) 901.213
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PREHRAMBENI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA („Narodne novine“, broj 74/17) NN 74/2017, (1820
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PREHRAMBENI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA („Narodne novine“, broj 74/17) NN 74/2017, (1821
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PREHRAMBENI TEHNIČAR (090524) U OBRAZOVNOM SEKTORU POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA („Narodne novine“, broj 74/17) NN 74/2017, (1822
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE EKOLOŠKI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU GEOLOGIJA, RUDARSTVO, NAFTA I KEMIJSKA TEHNOLOGIJA („Narodne novine“, broj 77/17) NN 77/2017, (1907
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE EKOLOŠKI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU GEOLOGIJA, RUDARSTVO, NAFTA I KEMIJSKA TEHNOLOGIJA („Narodne novine“, broj 77/17) NN 77/2017, (1908
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE EKOLOŠKI TEHNIČAR (330724) U OBRAZOVNOM SEKTORU GEOLOGIJA, RUDARSTVO, NAFTA I KEMIJSKA TEHNOLOGIJA („Narodne novine“, broj 77/17) NN 77/2017, (1909
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA („Narodne novine“, broj 78/17) NN 78/2017, (1946
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA („Narodne novine“, broj 78/17) NN 78/2017, (1947
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ (060923) U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA („Narodne novine“, broj 78/17) NN 78/2017, (1948
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE U OBRAZOVNOM SEKTORU GRADITELJSTVO I GEODEZIJA („Narodne novine“, broj 79/17) NN 79/2017, (1964
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE U OBRAZOVNOM SEKTORU GRADITELJSTVO I GEODEZIJA („Narodne novine“, broj 79/17) NN 79/2017, (1965
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE (050624) U OBRAZOVNOM SEKTORU GRADITELJSTVO I GEODEZIJA („Narodne novine“, broj 79/17) NN 79/2017, (1966
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE MEDIJSKI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE („Narodne novine“, broj 82/17) NN 82/2017, (1994
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE MEDIJSKI TEHNIČAR (211124) U OBRAZOVNOM SEKTORU GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE („Narodne novine“, broj 82/17) NN 82/2017, (1995
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I LOGISTIKA („Narodne novine“, broj 83/17) NN 83/2017, (2002
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I LOGISTIKA („Narodne novine“, broj 83/17) NN 83/2017, (2003
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA JAHTE I MARINE U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I LOGISTIKA („Narodne novine“, broj 83/17) NN 83/2017, (2005
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA JAHTE I MARINE U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I LOGISTIKA („Narodne novine“, broj 83/17) NN 83/2017, (2006
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA JAHTE I MARINE (020224) U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I LOGISTIKA („Narodne novine“, broj 83/17) NN 83/2017, (2007
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I LOGISTIKA („Narodne novine“, broj 83/17) NN 83/2017, (2008
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I LOGISTIKA („Narodne novine“, broj 83/17) NN 83/2017, (2009
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE (170224) U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I LOGISTIKA („Narodne novine“, broj 83/17) NN 83/2017, (2010
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA („Narodne novine“, broj 84/17) NN 84/2017, (2024
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA („Narodne novine“, broj 84/17) NN 84/2017, (2025
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR (015324) U OBRAZOVNOM SEKTORU STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA („Narodne novine“, broj 84/17) NN 84/2017, (2026
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE AGROTEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA („Narodne novine“, broj 85/17) NN 85/2017, (2028
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE AGROTEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA („Narodne novine“, broj 85/17) NN 85/2017, (2029
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE AGROTEHNIČAR (330624) U OBRAZOVNOM SEKTORU POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA („Narodne novine“, broj 85/17) NN 85/2017, (2030
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE DRVODJELJSKI TEHNIČAR DIZAJNER U OBRAZOVNOM SEKTORU ŠUMARSTVO, PRERADA I OBRADA DRVA („Narodne novine“, broj 85/17) NN 85/2017, (2031
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE DRVODJELJSKI TEHNIČAR DIZAJNER U OBRAZOVNOM SEKTORU ŠUMARSTVO, PRERADA I OBRADA DRVA („Narodne novine“, broj 85/17) NN 85/2017, (2032
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE DRVODJELJSKI TEHNIČAR DIZAJNER (120424) U OBRAZOVNOM SEKTORU ŠUMARSTVO, PRERADA I OBRADA DRVA („Narodne novine“, broj 85/17) NN 85/2017, (2033
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE WEB DIZAJNER U OBRAZOVNOM SEKTORU GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE („Narodne novine“, broj 85/17) NN 85/2017, (2034
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE EKONOMIST U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA („Narodne novine“, broj 85/17) NN 85/2017, (2037
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE WEB DIZAJNER U OBRAZOVNOM SEKTORU GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE („Narodne novine“, broj 85/17) NN 85/2017, (2035
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO (»Narodne novine«, broj 71/17) NN 71/2017, (1698
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624) U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO (»Narodne novine«, broj 71/17) NN 71/2017, (1699
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO (»Narodne novine«, broj 71/17) NN 71/2017, (1700
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO (»Narodne novine«, broj 71/17) NN 71/2017, (1701
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO (»Narodne novine«, broj 71/17) NN 71/2017, (1703
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU (041424) U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO („Narodne novine“, broj 71/17) NN 71/2017, (1702
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO („Narodne novine“, broj 71/17) NN 71/2017, (1704
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO („Narodne novine“, broj 71/17) NN 71/2017, (1705
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE WEB DIZAJNER (211224) U OBRAZOVNOM SEKTORU GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE („Narodne novine“, broj 85/17) NN 85/2017, (2036
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE EKONOMIST U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA („Narodne novine“, broj 85/17) NN 85/2017, (2038
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE EKONOMIST (060724) U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA („Narodne novine“, broj 85/17) NN 85/2017, (2039
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE KLESARSKI TEHNIČAR U OBRAZOVNOME SEKTORU GRADITELJSTVO I GEODEZIJA („Narodne novine“, broj 58/17) 901.214
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE KLESARSKI TEHNIČAR U OBRAZOVNOME SEKTORU GRADITELJSTVO I GEODEZIJA („Narodne novine“, broj 58/17) NN 58/2017, (1294
PRAVILNIK O NAČINU ORGANIZIRANJA NASTAVE U OBRTNIČKIM ŠKOLAMA I PRAKTIČNE NASTAVE U DRUGIM STRUKOVNIM ŠKOLAMA (“Narodne novine”, broj 18/94) NN 18/1994, (324
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA (440933) U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA („Narodne novine“, broj 71/20) NN 71/2020, (1403
PRAVILNIK O REGISTRU HRVATSKOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA („Narodne novine“, broj 96/21) NN 96/2021, (1741
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE STAKLAR PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA (441163) U OBRAZOVNOM SEKTORU OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE („Narodne novine“, broj 71/20) NN 71/2020, (1404
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE DIMNJAČAR PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA (440763) U OBRAZOVNOM SEKTORU OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE („Narodne novine“, broj 71/20) NN 71/2020, (1405
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE KOZMETIČAR PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA (440114) U OBRAZOVNOM SEKTORU OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE („Narodne novine“, broj 71/20) NN 71/2020, (1406
ODLUKA O DONOŠENJU MREŽE REGIONALNIH CENTARA KOMPETENTNOSTI U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU ("Narodne novine", broj 45/18) 901.270
PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA ZA UGOVOR O NAUKOVANJU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 62/02 i 72/05) NN 62/2002, (1092
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU SVJEDODŽBE O NAUKOVANJU (“Narodne novine”, broj 57/98) NN 57/1998, (698
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU DIPLOME O MAJSTORSKOM ZVANJU (“Narodne novine”, broj 22/02) NN 22/2002, (517
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU POLAGANJA MAJSTORSKOG ISPITA TE ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI (“Narodne novine”, broj 88/02) NN 88/2002, (1466
PRAVILNIK O OBLIKU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O MAJSTORSKOM ISPITU I ISPITU O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI (“Narodne novine”, broj 5/99) NN 5/1999, (67
PRAVILNIK O REGISTRU HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA („Narodne novine“, broj 62/14) NN 62/2014, (1161
RJEŠENJE O CIJENI POLAGANJA ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I MAJSTORSKIH ISPITA (“Narodne novine”, broj 48/98) NN 48/1998, (596
RJEŠENJE O CIJENI POLAGANJA ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI, POMOĆNIČKOG I MAJSTORSKOG ISPITA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 31/02 i 86/15 - Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita) NN 31/2002, (672
PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE POSLUŽITELJ JELA I PIĆA („Narodne novine“, broj 34/12) NN 34/2012, (831
PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE PEČENJAR („Narodne novine“, broj 34/12) NN 34/2012, (833
PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE PODOPOLAGAČ („Narodne novine“, broj 34/12) NN 34/2012, (832
PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE PRIPREMATELJ BUREKA I PIZZA („Narodne novine“, broj 34/12) NN 34/2012, (829
PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE PRIPREMATELJ JEDNOSTAVNIH JELA I SLASTICA („Narodne novine“, broj 34/12) NN 34/2012, (828
PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE VULKANIZER („Narodne novine“, broj 34/12) NN 34/2012, (827
PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE KERAMIČAR („Narodne novine“, broj 34/12) NN 34/2012, (835
PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE IZOLATER ("Narodne novine", broj 34/12) NN 34/2012, (837
PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE MASER („Narodne novine“, broj 34/12) NN 34/2012, (836
PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE CVJEĆAR ARANŽER („Narodne novine“, broj 34/12) NN 34/2012, (834
PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE PRERAĐIVAČ PLASTIČNIH MASA („Narodne novine“, broj 34/12) NN 34/2012, (830
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR ALATNIČAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1718
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE ALATNIČAR (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 86/96 i 153/98) 901.401
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE ALATNIČAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 136/03 i 167/04) NN 136/2003, (2017
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ALATNIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (158
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR AUTOELEKTRIČAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1699
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE AUTOELEKTRIČAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 901.801
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE AUTOELEKTRIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (159
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE AUTOELEKTRIČAR (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2133
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR AUTOLAKIRER - (“Narodne novine”, broj 125/97) NN 125/1997, (1816
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE AUTOLAKIRER (“Narodne novine”, broj 86/96) 902.201
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE AUTOLAKIRER (“Narodne novine”, broj 136/03) NN 136/2003, (2015
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE AUTOLAKIRER (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (160
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE- MAJSTOR AUTOLIMAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1692
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE AUTOLIMAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 902.601
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE AUTOLIMAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (161
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE AUTOLIMAR (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2134
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR AUTOMEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1707
STRUČNO -TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE AUTOMEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 903.001
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE AUTOMEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (162
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE AUTOMEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2135
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR AUTOSERVISER (“Narodne novine”, broj 10/06) NN 10/2006, (248
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR BRAVAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1685
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE BRAVAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 903.501
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE BRAVAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (163
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE BRAVAR (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2136
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR BRODOGRADITELJ DRVENIH BRODOVA – (“Narodne novine”, broj 125/97) NN 125/1997, (1817
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR BRODOGRADITELJ METALNIH BRODOVA - (“Narodne novine”, broj 125/97) NN 125/1997, (1818
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR BRODOGRADITELJ PLASTIČNIH BRODOVA - (“Narodne novine”, broj 125/97) NN 125/1997, (1819
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR BRODSKI MEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (149
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE BRODSKI MEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (164
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE BRODSKI MEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2137
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR DIMNJAČAR - (“Narodne novine”, broj 125/97) NN 125/1997, (1820
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE DIMNJAČAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 904.501
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE DIMNJAČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (165
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE DIMNJAČAR (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2138
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR DRVOTOKAR - (“Narodne novine”, broj 125/97) NN 125/1997, (1821
STRUČNO -TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE DRVOTOKAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 904.901
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 136/03, 167/04 i 101/11) NN 136/2003, (2002
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE DRVOTOKAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (166
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR ELEKTROINSTALATER ENERGETSKIH INSTALACIJA (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1686
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR ELEKTROINSTALATER (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (150
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ELEKTROINSTALATER (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (167
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR ELEKTROINSTALATER SIGNALNIH INSTALACIJA (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1698
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE ELEKTROINSTALATER (“Narodne novine”, broj 86/96) 905.501
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE ELEKTROINSTALATER (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 136/03 i 101/11) NN 136/2003, (2014
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR ELEKTROMEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (151
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ELEKTROMEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (168
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE- MAJSTOR ELEKTROMEHANIČAR ZA KUĆANSKE APARATE (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1690
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (152
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 136/03) NN 136/2003, (2009
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (169
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 906.301
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE ELEKTROMEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 906.401
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE ELEKTROMEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 136/03) NN 136/2003, (2010
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR FASADER (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1696
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR FOTOGRAF (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1683
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE FOTOGRAF (“Narodne novine”, broj 136/03) NN 136/2003, (2012
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE FOTOGRAF (“Narodne novine”, broj 86/96) 906.901
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE FOTOGRAF (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (170
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR FRIZER (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1705
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE FRIZER (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 86/96 i 153/98) 907.201
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE FRIZER (“Narodne novine”, broj 136/03) NN 136/2003, (2008
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE FRIZER (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (171
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE GALANTERIST (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2139
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GLAZBALAR GUDAČKIH INSTRUMENATA (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (172
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR GRADITELJ TRZALAČKIH GLAZBALA - (“Narodne novine”, broj 125/97) NN 125/1997, (1826
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GLAZBALAR TRZALAČKIH INSTRUMENATA (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (173
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE GLAZBALAR ZA TRZALAČKA GLAZBALA (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2140
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE GLAZBALAR ZA GUDAČKA GLAZBALA (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2141
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR GLAZBALAR (“Narodne novine”, broj 10/06) NN 10/2006, (250
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR GRADITELJ GUDALAČKIH GLAZBALA - (“Narodne novine”, broj 125/97) NN 125/1997, (1824
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE GRADITELJ DRVENIH BRODOVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 908.301
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GRADITELJ DRVENIH BRODOVA (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (174
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE GRADITELJ DRVENIH BRODOVA (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2145
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE GRADITELJ METALNIH BRODOVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 908.601
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GRADITELJ METALNIH BRODOVA (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (175
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE GRADITELJ METALNIH BRODOVA (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2143
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE GRADITELJ PLASTIČNIH BRODOVA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 84/97 i 104/00) 908.901
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GRADITELJ PLASTIČNIH BRODOVA (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (177
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE GRADITELJ PLASTIČNIH PLOVILA (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2144
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE MLJEKAR (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2160
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR GRADITELJ BRODOVA (“Narodne novine”, broj 10/06) NN 10/2006, (249
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR GRADITELJ ORGULJA - (“Narodne novine”, broj 125/97) NN 125/1997, (1825
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GRADITELJ ORGULJA (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (176
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE GRADITELJ ORGULJA (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2142
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE- MAJSTOR INSTALATER CENTRALNOG GRIJANJA I KLIMATIZACIJE (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1721
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE INSTALATER CENTRALNOG GRIJANJA I KLIMATIZACIJE (“Narodne novine”, broj 86/96) 909.701
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 136/03 i 167/04) NN 136/2003, (2002
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (178
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE- MAJSTOR KEMIJSKI ČISTAČ (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1695
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZANIMANJE KEMIJSKI ČISTAČ (“Narodne novine”, broj 102/95) 910.101
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN l OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KEMIJSKI ČISTAČ (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2146
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KEMIJSKI ČISTAČ (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (179
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR KLESAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1682
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE KLESAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 910.501
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KLESAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (180
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KLESAR (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2149
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR KLOBUČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (153
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE KLOBUČAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 910.901
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KLOBUČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (181
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KLOBUČAR (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2152
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KLOBUČAR (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2152
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KONOBAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (182
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KONOBAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 112/04 i 178/04) NN 112/2004, (2154
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR KOTLAR - (“Narodne novine”, broj 125/97) NN 125/1997, (1827
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE KOTLAR («Narodne novine», broj 84/97) 911.501
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KOTLAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (183
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KOTLAR (“Narodne novine”, broj 112/04 NN 112/2004, (2148
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR KOVAČ - (“Narodne novine”, broj 125/97) NN 125/1997, (1828
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE KOVAČ (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 911.901
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KOVAČ (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (184
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KOVAČ (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2150
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR KOZMETIČAR - (“Narodne novine”, broj 57/96) NN 57/1996, (1170
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE KOZMETIČAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 912.301
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KOZMETIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (185
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KOZMETIČAR (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2153
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE KROJAČ (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 86/96 i 10/02) 912.601
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KROJAČ (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (186
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KROJAČ (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2147
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MAJSTOR KROJAČ MUŠKE ODJEĆE (“Narodne novine”, broj 17/02) NN 17/2002, (401
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MAJSTOR KROJAČ ŽENSKE ODJEĆE (“Narodne novine”, broj 17/02) NN 17/2002, (402
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR KROVOPOKRIVAČ (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1708
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE KROVOPOKRIVAČ (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 913.201
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KROVOPOKRIVAČ («Narodne novine», broj 68/05) NN 68/2005, (1345
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KROVOPOKRIVAČ (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (187
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR KRZNAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1713
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE KRZNAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 913.601
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KRZNAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (188
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KRZNAR (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2151
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE- MAJSTOR KUHAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1693
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE KUHAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 914.001
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KUHAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (189
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KUHAR (Urednički pročišćeni tekst “Narodne novine”, broj 112/04, 178/04 i 5/07) NN 112/2004, (2155
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MAJSTOR LIMAR (“Narodne novine”, broj 17/02) NN 17/2002, (403
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE LIMAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 914.301
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE LIMAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (190
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE LIMAR (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2156
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR LJEVAČ - (“Narodne novine”, broj 125/97) NN 125/1997, (1822
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE LJEVAČ (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 914.701
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE LJEVAČ (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (191
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE LJEVAČ (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2157
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (154
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2158
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE MEHANIČAR POLJOPRIVREDNIH STROJEVA (“Narodne novine”, broj 86/96) 915.201
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MEHANIČAR POLJOPRIVREDNIH STROJEVA (“Narodne novine”, broj 5/04) 915.301
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR MESAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1701
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE MESAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 915.501
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MESAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (193
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE MESAR (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2159
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR MLINAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1714
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE MLINAR (“Narodne novine”, broj 104/00) 915.901
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MLINAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (195
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE – MAJSTOR MLJEKAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1702
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE MLJEKAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 916.201
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MLJEKAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (194
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE NATKONOBAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (155
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR OBUĆAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1691
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE OBUĆAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 916.701
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE OBUĆAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (196
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN l OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE OBUĆAR (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2161
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR NAOČALNI OPTIČAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1697
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE OPTIČAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 917.101
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (197
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR ORTOPEDSKI OBUĆAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1712
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR PEĆAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (156
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (198
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN l OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE PEĆAR (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2162
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR PEDIKER (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1700
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE PEDIKER (Urednički pročišćeni tekst, Narodne novine”, broj 84/97 i 153/98) 917.801
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI ROGRAM ZA ZANIMANJE PEDIKER (“Narodne novine”, broj 136/03) NN 136/2003, (2003
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PEDIKER (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (199
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR PEKAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1711
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE PEKAR (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 86/96 i 153/98) 918.201
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PEKAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (200
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE PEKAR (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2163
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE- MAJSTOR PISMOSLIKAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1689
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE PISMOSLIKAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 918.601
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE PISMOSLIKAR (“Narodne novine”, broj 136/03) NN 136/2003, (2007
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PISMOSLIKAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (201
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR PLETAČ (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1710
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE PLETAČ (“Narodne novine”, broj 86/96) 919.001
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR PLINOINSTALATER (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1704
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE PLINOINSTALATER (“Narodne novine”, broj 86/96) 919.201
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE PLINOINSTALATER (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 136/03 i 167/04) NN 136/2003, (2006
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PLINOINSTALATER (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (202
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR PRECIZNI MEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (157
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE PRECIZNI MEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 919.601
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PRECIZNI MEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (203
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE PRECIZNI MEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2165
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE PRODAVAČ (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 86/96 i 10/02) 919.901
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE- MAJSTOR PUŠKAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1715
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE PUŠKAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 920.101
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PUŠKAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (204
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE PUŠKAR (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2164
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR SLASTIČAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1694
STRUČNO - TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE SLASTIČAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 920.501
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE SLASTIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (205
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE SLASTIČAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 112/04 i 178/04) NN 112/2004, (2166
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR SOBOSLIKAR I LIČILAC (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1684
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE SOBOSLIKAR-LIČILAC (“Narodne novine”, broj 86/96) 920.901
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE SOBOSLIKAR-LIČILAC (“Narodne novine”, broj 136/03) NN 136/2003, (2016
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE SOBOSLIKAR-LIČILAC (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (206
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR STAKLAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1720
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE STAKLAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 921.301
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE STAKLAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 921.401
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE STAKLAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (207
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR STOLAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1706
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE STOLAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 921.701
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE STOLAR (“Narodne novine”, broj 136/03) NN 136/2003, (2013
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE STOLAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (208
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR STROJOBRAVAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1716
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE STROJOBRAVAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 86/96 i 153/98) 922.101
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE STROJOBRAVAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 136/03 i 167/04) NN 136/2003, (2005
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE STROJOBRAVAR (“Narodne novine”, broj 12/10) NN 12/2010, (290
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR TAPETAR - (“Narodne novine”, broj 125/97) NN 125/1997, (1823
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE TAPETAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 922.501
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE TAPETAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (210
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE TAPETAR (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2167
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE- MAJSTOR TESAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1688
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE TESAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 86/96 i 153/98) 922.901
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE TESAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (211
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE TESAR (“Narodne novine”, broj 68/05) NN 68/2005, (1347
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR TOKAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1719
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE TOKAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 86/96 i 153/98) 923.301
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE TOKAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 136/03 i 167/04) NN 136/2003, (2004
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE TOKAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (212
PROGRAM TRGOVAČKOG (MAJSTORSKOG) ISPITA ZA ZANIMANJE TRGOVAC (“Narodne novine”, broj 25/96) NN 25/1996, (472
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE- MAJSTOR URAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1717
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE URAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 923.801
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE URAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (213
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE URAR (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2168
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR VODOINSTALATER (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1703
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) VODOINSTALATER (“Narodne novine”, broj 86/96) 924.201
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE VODOINSTALATER (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 136/03 i 167/04) NN 136/2003, (2011
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE VODOINSTALATER (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (214
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR VODOINSTALATER, INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE (“Narodne novine”, broj 10/06) NN 10/2006, (251
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR ZIDAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1709
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE ZIDAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 86/96 i 153/98) 924.701
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ZIDAR («Narodne novine», broj 5/04) NN 5/2004, (215
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE ZIDAR («Narodne novine», broj 68/05) NN 68/2005, (1348
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR ZLATAR (“Narodne novine”, broj 102/95) NN 102/1995, (1687
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE ZLATAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 925.101
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ZLATAR (“Narodne novine”, broj 5/04) NN 5/2004, (216
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE ZLATAR (“Narodne novine”, broj 112/04) NN 112/2004, (2169
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE FASADER (“Narodne novine”, broj 86/07) NN 86/2007, (2680
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR GALANTERIST („Narodne novine“, broj 146/09) NN 146/2009, (3566
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE FRIZER („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (237
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GRADITELJ PLASTIČNIH PLOVILA („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (240
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KEMIJSKI ČISTAČ („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (238
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GRADITELJ ORGULJA („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (241
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE LIMAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (242
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KUHAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (243
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KRZNAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (244
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE AUTOMEHANIČAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (254
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE BRAVAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (253
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KROVOPOKRIVAČ („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (245
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KROJAČ („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (246
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KOZMETIČAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (247
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE BRODSKI MEHANIČAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (252
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KONOBAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (250
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KOTLAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (249
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KLOBUČAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (251
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KOVAČ („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (248
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE AUTOLIMAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (255
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPIT ZA ZANIMANJE AUTOLAKIRER („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (256
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE AUTOELEKTRIČAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (257
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE FASADER („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (258
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ALATNIČAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (259
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (260
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE DIMNJAČAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (261
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KLESAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (262
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPIT ZA ZANIMANJE GRADITELJ METALNIH BRODOVA („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (263
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GRADITELJ DRVENIH BRODOVA („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (264
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GLAZBALAR ZA TRZALAČKA GLAZBALA („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (265
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GLAZBALAR ZA GUDAČKA GLAZBALA („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (266
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE STAKLAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (267
PROGRAMA POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE SOBOSLIKAR – LIČILAC („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (268
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE SLASTIČAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (269
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PUŠKAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (270
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PRODAVAČ („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (271
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PRECIZNI MEHANIČAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (272
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PLINOINSTALATER („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (273
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PISMOSLIKAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (274
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PEKAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (275
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPIT ZA ZANIMANJE PEDIKER („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (276
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PEĆAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (277
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE OBUĆAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (278
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MLJEKAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (279
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MESAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (280
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (281
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE LJEVAČ („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (282
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ZLATAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (283
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ZIDAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (284
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE VODOINSTALATER („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (285
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE URAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (286
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE TOKAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (287
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE TESAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (288
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE TAPETAR („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (289
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ELEKTROMEHANIČAR ("Narodne novine", broj 12/10) NN 12/2010, (293
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ELEKTROINSTALATER („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (292
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE STOLAR ("Narodne novine", broj 12/10) NN 12/2010, (291
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPIT ZA ZANIMANJE STROJOBRAVAR ("Narodne novine", broj 12/10) NN 12/2010, (290
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GALANTERIST („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (294
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE FOTOGRAF („Narodne novine“, broj 12/10) NN 12/2010, (295
Malo gospodarstvo
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19 (UPT „Narodne novine“, broj 10/21 i 75/21) NN 10/2021, (194
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) NN 29/2002, (630
UREDBA O PROVEDBI POSTUPKA PROCJENE UČINAKA PROPISA NA MALO GOSPODARSTVO (TEST MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA) („Narodne novine“, broj 43/17) NN 43/2017, (982
PODZAKONSKI AKT(I)
STATUT HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (UPT, „Narodne novine“, broj 107/14, 72/15, 116/15, 97/17 i 29/21) NN 107/2014, (2082
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO ZA ODOBRAVANJE JAMSTAVA («Narodne novine», broj 182/04) NN 182/2004, (3145
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO ZA ODOBRAVANJE JAMSTAVA („Narodne novine“, broj 182/04, 86/05, 87/07 i 105/07) NN 182/2004, (3145
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA »STARTCO – REALIZIRAJ VLASTITU POSLOVNU IDEJU« („Narodne novine“, broj 97/15) NN 97/2015, (1874
PRAVILNIK O USTROJU I ORGANIZACIJI SREDIŠNJEG INFORMACIJSKOG SUSTAVA MALOG GOSPODARSTVA („Narodne novine“, broj 140/13) NN 140/2013, (3002
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava