Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Obrt
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OBRTU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 143/13, 127/19 i 41/20) 303.601
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O MIRENJU CENTRA ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI (UPT, „Narodne novine“, broj 22/17) 111.111
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU POLAGANJA NAUČNIČKOG ISPITA („Narodne novine“, broj 48/21) 111.111
ODLUKA O BROJU PODRUČNIH OBRTNIČKIH KOMORA I NJIHOVOM TERITORIJALNOM OBUHVATU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 2/95, 77/97, 94/98 i 11/07) 303.701
ODLUKA O DONOŠENJU OPĆEOBRAZOVNOG DIJELA PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA OBAVLJANJE VEZANIH OBRTA («Narodne novine», broj 35/97) 303.801
PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE PROVJERA IDENTITETA I ZDRAVSTVENOG STANJA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I DRUGIH NADZIRANIH PREDMETA KOJI SE UNOSE IZ TREĆIH ZEMALJA, KAD SE TE PROVJERE OBAVLJAJU NA MJESTIMA KOJA NISU MJESTA ULASKA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 100/07 i 45/17) 810.326
ODLUKA O DAVANJU POTPORE ZA RAST I RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA («Narodne novine», broj 133/97) 304.001
ODLUKA O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA SUCIMA I DRUGIM OSOBAMA U POSTUPKU PRED SUDOM ČASTI HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 34/00 i 49/01) 304.101
ODLUKA O OBVEZNICIMA, OSNOVICI, VISINI, STOPI TE NAČINU I ROKOVIMA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 1/02, 158/02, 204/03 i 41/06) 304.201
ODLUKA O NAKNADAMA TROŠKOVA I NAGRADAMA SUCIMA I DRUGIM OSOBAMA U POSTUPKU PRED SUDOM ČASTI HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE (“Narodne novine”, broj 77/07) 304.202
ODLUKA O UKIDANJU PROGRAMA POMOĆNIČKIH ISPITA ("Narodne novine", broj 116/07) 304.203
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CIJENE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DOMAĆE RADINOSTI ILI SPOREDNOG ZANIMANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 151/14, 3/17, 3/18 i 3/19) 304.205
ODLUKA O OBVEZNOM KOMORSKOM DOPRINOSU ZA JEDINSTVENI SUSTAV ORGANIZIRANOSTI OBRTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 141/15, 124/19 i 36/20) 304.204
ODLUKA O PROGRAMU STJECANJA OSNOVNOG ZNANJA O POUČAVANJU UČENIKA ZA MENTORE U GOSPODARSTVU („Narodne novine“, broj 107/20) 304.204
IZVADAK IZ ODLUKE O PLAĆANJU DOPRINOSA U PAUŠALNOM IZNOSU UDRUŽENJIMA OBRTNIKA, PODRUČNIM OBRTNIČKIM KOMORAMA I HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ZA 2006. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 155/05 i 41/06) 304.301
PRAVILNIK O OSNIVANJU UDRUŽENJA OBRTNIKA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE («Narodne novine», broj 90/12) 304.401
PRAVILNIK O OBRTIMA KOJI SE MOGU OBAVLJATI U STAMBENIM PROSTORIJAMA («Narodne novine», broj 101/95) 304.501
PRAVILNIK O OBLIKU I NAČIN VOĐENJA REGISTRA POVLASTICA («Narodne novine», broj 101/95) 304.601
PRAVILNIK O RADU ARBITRAŽNOG VIJEĆA PRI HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI («Narodne novine», broj 22/97) 304.701
PRAVILNIK O OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OBRTNOG REGISTRA («Narodne novine», broj 58/09) 305.101
PRAVILNIK O VEZANIM I POVLAŠTENIM OBRTIMA I NAČINU IZDAVANJA POVLASTICA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 42/08 i 114/11 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini) 305.301
PRAVILNIK O DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI KAO SEZONSKI OBRTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 60/10 i 17/12) 305.401
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE ISPITA KOJIM SE DOKAZUJE OSNOVNO ZNANJE O POUČAVANJU UČENIKA NA NAUKOVANJU („Narodne novine“, broj 107/20) 305.402
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU DIPLOME O MAJSTORSKOM ZVANJU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 22/02 i 28/09) 305.501
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PROGRAMA NAUKOVANJA I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA VEZANE OBRTE TE O PRAVIMA, OBVEZAMA, PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU NAUČNIKA («Narodne novine», broj 29/02) 305.601
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA DOZVOLA (LICENCIJA) ZA IZVOĐENJE NAUKOVANJA („Narodne novine“, broj 107/20) 305.901
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PROGRAMA NAUKOVANJA I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA VEZANE OBRTE TE O PRAVIMA, OBVEZAMA, PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU NAUČNIKA («Narodne novine», broj 69/04) 306.301
PRAVILNIK O TRADICIJSKIM, ODNOSNO UMJETNIČKIM OBRTIMA ("Narodne novine", broj 112/07) 306.615
PRAVILA O RADU HRVATSKE MREŽE KONZULTANATA («Narodne novine», broj 133/97) 306.501
PRAVILNIK O PROGRAMU ISPITA KOJIM SE DOKAZUJE OSNOVNO ZNANJE O POUČAVANJU UČENIKA NA NAUKOVANJU („Narodne novine“, broj 107/20) 306.502
PRAVILA O IZDAVANJU CERTIFIKATA KONZULTANTIMA I STJECANJU STATUSA LICENCIRANOG ČLANA HRVATSKE MREŽE KONZULTANATA ZA MALO GOSPODARSTVO («Narodne novine», broj 37/99) 306.601
PRAVILNIK SUDA ČASTI HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE („Narodne novine“, broj 22/17) 306.611
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DOMAĆE RADINOSTI ILI SPOREDNOG ZANIMANJA («Narodne novine» broj 100/07) 306.613
PRAVILNIK O OBLIKU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PRAVNIM OSOBAMA I RADNICIMA KOJI OBAVLJAJU OBRT („Narodne novine“, broj 100/07) 306.613
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRTNICE („Narodne novine“, broj 101/15) 306.614
PRAVILA O PROGRAMU IZOBRAZBE ZA TRENERE/UČITELJE PODUZETNIŠTVA («Narodne novine», broj 62/99) 306.701
PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA ZA UGOVORE O NAUKOVANJU („Narodne novine“, broj 107/20) 306.702
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU POLAGANJA POMOĆNIČKOG ISPITA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 63/14, 78/14 - Ispravak i 86/15) 306.703
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU UVJERENJA O POLOŽENOM POMOĆNIČKOM ISPITU („Narodne novine“, broj 63/14) 306.704
PRAVILNIK O PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA O STEČENOM MAJSTORSKOM ZVANJU I NJEZINIH POJEDINIH DIJELOVA RADI OBAVLJANJA REGULIRANE PROFESIJE U PODRUČJU VEZANIH OBRTA ("Narodne novine", broj 90/17) 306.703
STATUT HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 106/14 i 84/16) 306.801
RJEŠENJE O CIJENI POLAGANJA ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I MAJSTORSKIH ISPITA («Narodne novine», broj 62/99) 307.001
RJEŠENJE O NAKNADI ZA POLAGANJE ISPITA ZA STJECANJE CERTIFIKATA O OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SAVJETOVANJA ZA MALO GOSPODARSTVO («Narodne novine», broj 37/99) 307.101
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRTNICE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 159/13, 151/14, 135/15, 3/17, 3/18 i 3/19) 307.301
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA KOJE SE VODE U HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI, ODNOSNO O OBLIKU I SADRŽAJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA KOJE SE VODE VEZANO UZ ISPITE I PRAKTIČNI DIO NAUKOVANJA U NADLEŽNOSTI H («Narodne novine», broj 86/05) 306.951
IZVADAK IZ ODLUKE O PLAĆANJU DOPRINOSA U PAUŠALNOM IZNOSU UDRUŽENJIMA OBRTNIKA, PODRUČNIM OBRTNIČKIM KOMORAMA I HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ZA 2007. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 143/06, 7/07 i 68/07) 307.961
IZVADAK IZ ODLUKA O PLAĆANJU DOPRINOSAU PAUŠALNOM IZNOSU UDRUŽENJIMA OBRTNIKA, PODRUČNIM OBRTNIČKIM KOMORAMA I HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ZA 2008. GODINU (Urednički pročišćeni tekst,"Narodne novine", broj 1/08, 7/08, 47/08, 50/08, 52/08, 54/08, 70/08 i 85/08) 307.962
IZVADAK IZ ODLUKA O PLAĆANJU DOPRINOSA U PAUŠALNOM IZNOSU UDRUŽENJIMA OBRTNIKA, PODRUČNIM OBRTNIČKIM KOMORAMA I HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ZA 2009. GODINU (Urednički pročišćeni ekst, "Narodne novine", broj 2/09, 26/09 i 55/09) 307.963
IZVADAK IZ ODLUKA O PLAĆANJU DOPRINOSA U PAUŠALNOM IZNOSU UDRUŽENJIMA OBRTNIKA, PODRUČNIM OBRTNIČKIM KOMORAMA I HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ZA 2010. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, , „Narodne novine“, broj 155/09, 9/10 i 94/10) 307.964
IZVADAK IZ ODLUKA O PLAĆANJU DOPRINOSA U PAUŠALNOM IZNOSU UDRUŽENJIMA OBRTNIKA, PODRUČNIM OBRTNIČKIM KOMORAMA I HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ZA 2012. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 146/11 i 11/12) 307.967
IZVADAK IZ ODLUKA O PLAĆANJU DOPRINOSA U PAUŠALNOM IZNOSU UDRUŽENJIMA OBRTNIKA, PODRUČNIM OBRTNIČKIM KOMORAMA I HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 06/14) 307.969
IZVADAK IZ ODLUKE O PLAĆANJU DOPRINOSA U PAUŠALNOM IZNOSU UDRUŽENJIMA OBRTNIKA, PODRUČNIM OBRTNIČKIM KOMORAMA I HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ZA 2016. GODINU („Narodne novine“, broj 141/15) 307.970
IZVADAK IZ ODLUKA O PLAĆANJU DOPRINOSA U PAUŠALNOM IZNOSU UDRUŽENJIMA OBRTNIKA, PODRUČNIM OBRTNIČKIM KOMORAMA I HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ZA 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 03/13) 307.968
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM AUTOMEHATRONIČAR („Narodne novine“, broj 76/11) 307.965
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM („Narodne novine“, broj 96/11) 307.966
Naukovanje, majstorski i pomoćnički ispiti
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18) 900.991
ZAKON O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU (P2013-022-w063) (UPT, „Narodne novine“, broj 22/13, 41/16 - OUSRH, 64/18) 111.111
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA (011224) U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I LOGISTIKA („Narodne novine“, broj 83/17) 901.248
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG KURIKULUMA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE ("Narodne novine", broj 62/18) 901.271
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO („Narodne novine“, broj 71/17) 901.222
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE MODNI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU TEKSTIL I KOŽA („Narodne novine“, broj 68/17) 901.217
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE MODNI TEHNIČAR (331524) U OBRAZOVNOM SEKTORU TEKSTIL I KOŽA („Narodne novine“, broj 68/17) 901.218
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR MODELAR OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE U OBRAZOVNOM SEKTORU TEKSTIL I KOŽA („Narodne novine“, broj 68/17) 901.219
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE MEDIJSKI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE („Narodne novine“, broj 82/17) 901.243
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE STRUKOVNE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO (011704) U OBRAZOVNOM SEKTORU STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA („Narodne novine“, broj 113/14) 900.007
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE STRUKOVNE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO U OBRAZOVNOM SEKTORU STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA („Narodne novine“, broj 113/14) 900.096
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE STRUKOVNE KVALIFIKACIJE TERNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO U OBRAZOVNOM SEKTORU STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA („Narodne novine“, broj 113/14) 900.098
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE MODNI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU TEKSTIL I KOŽA („Narodne novine“, broj 68/17) 901.216
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR MODELAR OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE U OBRAZOVNOM SEKTORU TEKSTIL I KOŽA („Narodne novine“, broj 68/17) 901.220
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR MODELAR OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE (331424) U OBRAZOVNOM SEKTORU TEKSTIL I KOŽA („Narodne novine“, broj 68/17) 901.221
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOGA KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE KLESARSKI TEHNIČAR (130824) U OBRAZOVNOME SEKTORU GRADITELJSTVO I GEODEZIJA ("Narodne novine", broj 58/17) 901.213
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PREHRAMBENI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA („Narodne novine“, broj 74/17) 901.231
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PREHRAMBENI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA („Narodne novine“, broj 74/17) 901.232
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PREHRAMBENI TEHNIČAR (090524) U OBRAZOVNOM SEKTORU POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA („Narodne novine“, broj 74/17) 901.233
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE EKOLOŠKI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU GEOLOGIJA, RUDARSTVO, NAFTA I KEMIJSKA TEHNOLOGIJA („Narodne novine“, broj 77/17) 901.234
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE EKOLOŠKI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU GEOLOGIJA, RUDARSTVO, NAFTA I KEMIJSKA TEHNOLOGIJA („Narodne novine“, broj 77/17) 901.235
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE EKOLOŠKI TEHNIČAR (330724) U OBRAZOVNOM SEKTORU GEOLOGIJA, RUDARSTVO, NAFTA I KEMIJSKA TEHNOLOGIJA („Narodne novine“, broj 77/17) 901.236
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA („Narodne novine“, broj 78/17) 901.237
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA („Narodne novine“, broj 78/17) 901.238
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ (060923) U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA („Narodne novine“, broj 78/17) 901.239
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE U OBRAZOVNOM SEKTORU GRADITELJSTVO I GEODEZIJA („Narodne novine“, broj 79/17) 901.240
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE U OBRAZOVNOM SEKTORU GRADITELJSTVO I GEODEZIJA („Narodne novine“, broj 79/17) 901.241
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE (050624) U OBRAZOVNOM SEKTORU GRADITELJSTVO I GEODEZIJA („Narodne novine“, broj 79/17) 901.242
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE MEDIJSKI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE („Narodne novine“, broj 82/17) 901.244
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE MEDIJSKI TEHNIČAR (211124) U OBRAZOVNOM SEKTORU GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE („Narodne novine“, broj 82/17) 901.245
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I LOGISTIKA („Narodne novine“, broj 83/17) 901.246
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I LOGISTIKA („Narodne novine“, broj 83/17) 901.247
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA JAHTE I MARINE U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I LOGISTIKA („Narodne novine“, broj 83/17) 901.249
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA JAHTE I MARINE U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I LOGISTIKA („Narodne novine“, broj 83/17) 901.250
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA JAHTE I MARINE (020224) U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I LOGISTIKA („Narodne novine“, broj 83/17) 901.251
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I LOGISTIKA („Narodne novine“, broj 83/17) 901.252
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I LOGISTIKA („Narodne novine“, broj 83/17) 901.253
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE (170224) U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I LOGISTIKA („Narodne novine“, broj 83/17) 901.254
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA („Narodne novine“, broj 84/17) 901.255
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA („Narodne novine“, broj 84/17) 901.256
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR (015324) U OBRAZOVNOM SEKTORU STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA („Narodne novine“, broj 84/17) 901.257
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE AGROTEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA („Narodne novine“, broj 85/17) 901.258
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE AGROTEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA („Narodne novine“, broj 85/17) 901.259
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE AGROTEHNIČAR (330624) U OBRAZOVNOM SEKTORU POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA („Narodne novine“, broj 85/17) 901.260
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE DRVODJELJSKI TEHNIČAR DIZAJNER U OBRAZOVNOM SEKTORU ŠUMARSTVO, PRERADA I OBRADA DRVA („Narodne novine“, broj 85/17) 901.261
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE DRVODJELJSKI TEHNIČAR DIZAJNER U OBRAZOVNOM SEKTORU ŠUMARSTVO, PRERADA I OBRADA DRVA („Narodne novine“, broj 85/17) 901.262
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE DRVODJELJSKI TEHNIČAR DIZAJNER (120424) U OBRAZOVNOM SEKTORU ŠUMARSTVO, PRERADA I OBRADA DRVA („Narodne novine“, broj 85/17) 901.263
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE WEB DIZAJNER U OBRAZOVNOM SEKTORU GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE („Narodne novine“, broj 85/17) 901.264
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE EKONOMIST U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA („Narodne novine“, broj 85/17) 901.265
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE WEB DIZAJNER U OBRAZOVNOM SEKTORU GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE („Narodne novine“, broj 85/17) 901.266
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO (»Narodne novine«, broj 71/17) 901.223
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624) U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO (»Narodne novine«, broj 71/17) 901.224
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO (»Narodne novine«, broj 71/17) 901.225
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO (»Narodne novine«, broj 71/17) 901.226
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO (»Narodne novine«, broj 71/17) 901.227
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU (041424) U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO („Narodne novine“, broj 71/17) 901.228
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO („Narodne novine“, broj 71/17) 901.229
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO („Narodne novine“, broj 71/17) 901.230
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE WEB DIZAJNER (211224) U OBRAZOVNOM SEKTORU GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE („Narodne novine“, broj 85/17) 901.267
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE EKONOMIST U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA („Narodne novine“, broj 85/17) 901.268
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE EKONOMIST (060724) U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA („Narodne novine“, broj 85/17) 901.269
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE KLESARSKI TEHNIČAR U OBRAZOVNOME SEKTORU GRADITELJSTVO I GEODEZIJA („Narodne novine“, broj 58/17) 901.214
ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE KLESARSKI TEHNIČAR U OBRAZOVNOME SEKTORU GRADITELJSTVO I GEODEZIJA („Narodne novine“, broj 58/17) 901.215
PRAVILNIK O NAČINU ORGANIZIRANJA NASTAVE U OBRTNIČKIM ŠKOLAMA I PRAKTIČNE NASTAVE U DRUGIM STRUKOVNIM ŠKOLAMA (“Narodne novine”, broj 18/94) 900.101
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA (440933) U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA („Narodne novine“, broj 71/20) 901.216
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE STAKLAR PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA (441163) U OBRAZOVNOM SEKTORU OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE („Narodne novine“, broj 71/20) 901.217
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE DIMNJAČAR PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA (440763) U OBRAZOVNOM SEKTORU OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE („Narodne novine“, broj 71/20) 901.218
ODLUKA O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE KOZMETIČAR PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA (440114) U OBRAZOVNOM SEKTORU OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE („Narodne novine“, broj 71/20) 901.219
ODLUKA O DONOŠENJU MREŽE REGIONALNIH CENTARA KOMPETENTNOSTI U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU ("Narodne novine", broj 45/18) 901.270
PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA ZA UGOVOR O NAUKOVANJU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 62/02 i 72/05) 900.201
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU SVJEDODŽBE O NAUKOVANJU (“Narodne novine”, broj 57/98) 900.301
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU DIPLOME O MAJSTORSKOM ZVANJU (“Narodne novine”, broj 22/02) 900.601
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU POLAGANJA MAJSTORSKOG ISPITA TE ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI (“Narodne novine”, broj 88/02) 900.701
PRAVILNIK O OBLIKU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O MAJSTORSKOM ISPITU I ISPITU O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI (“Narodne novine”, broj 5/99) 900.801
PRAVILNIK O REGISTRU HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA („Narodne novine“, broj 62/14) 900.802
RJEŠENJE O CIJENI POLAGANJA ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I MAJSTORSKIH ISPITA (“Narodne novine”, broj 48/98) 901.001
RJEŠENJE O CIJENI POLAGANJA ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI, POMOĆNIČKOG I MAJSTORSKOG ISPITA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 31/02 i 86/15 - Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita) 901.101
PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE POSLUŽITELJ JELA I PIĆA („Narodne novine“, broj 34/12) 901.207
PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE PEČENJAR („Narodne novine“, broj 34/12) 901.205
PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE PODOPOLAGAČ („Narodne novine“, broj 34/12) 901.206
PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE PRIPREMATELJ BUREKA I PIZZA („Narodne novine“, broj 34/12) 901.209
PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE PRIPREMATELJ JEDNOSTAVNIH JELA I SLASTICA („Narodne novine“, broj 34/12) 901.211
PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE VULKANIZER („Narodne novine“, broj 34/12) 901.212
PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE KERAMIČAR („Narodne novine“, broj 34/12) 901.203
PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE IZOLATER ("Narodne novine", broj 34/12) 901.201
PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE MASER („Narodne novine“, broj 34/12) 901.202
PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE CVJEĆAR ARANŽER („Narodne novine“, broj 34/12) 901.204
PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE PRERAĐIVAČ PLASTIČNIH MASA („Narodne novine“, broj 34/12) 901.208
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR ALATNIČAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 901.301
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE ALATNIČAR (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 86/96 i 153/98) 901.401
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE ALATNIČAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 136/03 i 167/04) 901.501
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ALATNIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 901.601
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR AUTOELEKTRIČAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 901.701
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE AUTOELEKTRIČAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 901.801
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE AUTOELEKTRIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 901.901
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE AUTOELEKTRIČAR (“Narodne novine”, broj 112/04) 902.001
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR AUTOLAKIRER - (“Narodne novine”, broj 125/97) 902.101
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE AUTOLAKIRER (“Narodne novine”, broj 86/96) 902.201
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE AUTOLAKIRER (“Narodne novine”, broj 136/03) 902.301
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE AUTOLAKIRER (“Narodne novine”, broj 5/04) 902.401
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE- MAJSTOR AUTOLIMAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 902.501
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE AUTOLIMAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 902.601
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE AUTOLIMAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 902.701
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE AUTOLIMAR (“Narodne novine”, broj 112/04) 902.801
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR AUTOMEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 902.901
STRUČNO -TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE AUTOMEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 903.001
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE AUTOMEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 903.101
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE AUTOMEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 112/04) 903.201
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR AUTOSERVISER (“Narodne novine”, broj 10/06) 903.301
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR BRAVAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 903.401
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE BRAVAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 903.501
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE BRAVAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 903.601
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE BRAVAR (“Narodne novine”, broj 112/04) 903.701
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR BRODOGRADITELJ DRVENIH BRODOVA – (“Narodne novine”, broj 125/97) 903.801
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR BRODOGRADITELJ METALNIH BRODOVA - (“Narodne novine”, broj 125/97) 903.901
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR BRODOGRADITELJ PLASTIČNIH BRODOVA - (“Narodne novine”, broj 125/97) 904.001
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR BRODSKI MEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 904.101
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE BRODSKI MEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 904.201
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE BRODSKI MEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 112/04) 904.301
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR DIMNJAČAR - (“Narodne novine”, broj 125/97) 904.401
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE DIMNJAČAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 904.501
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE DIMNJAČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 904.601
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE DIMNJAČAR (“Narodne novine”, broj 112/04) 904.701
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR DRVOTOKAR - (“Narodne novine”, broj 125/97) 904.801
STRUČNO -TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE DRVOTOKAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 904.901
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 136/03, 167/04 i 101/11) 900.001
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE DRVOTOKAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 905.001
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR ELEKTROINSTALATER ENERGETSKIH INSTALACIJA (“Narodne novine”, broj 102/95) 905.101
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR ELEKTROINSTALATER (“Narodne novine”, broj 5/04) 905.201
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ELEKTROINSTALATER (“Narodne novine”, broj 5/04) 905.301
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR ELEKTROINSTALATER SIGNALNIH INSTALACIJA (“Narodne novine”, broj 102/95) 905.401
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE ELEKTROINSTALATER (“Narodne novine”, broj 86/96) 905.501
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE ELEKTROINSTALATER (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 136/03 i 101/11) 905.601
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR ELEKTROMEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 905.701
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ELEKTROMEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 905.801
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE- MAJSTOR ELEKTROMEHANIČAR ZA KUĆANSKE APARATE (“Narodne novine”, broj 102/95) 905.901
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 906.001
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 136/03) 906.101
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 906.201
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 906.301
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE ELEKTROMEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 906.401
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE ELEKTROMEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 136/03) 906.501
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR FASADER (“Narodne novine”, broj 102/95) 906.601
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR FOTOGRAF (“Narodne novine”, broj 102/95) 906.701
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE FOTOGRAF (“Narodne novine”, broj 136/03) 906.801
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE FOTOGRAF (“Narodne novine”, broj 86/96) 906.901
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE FOTOGRAF (“Narodne novine”, broj 5/04) 907.001
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR FRIZER (“Narodne novine”, broj 102/95) 907.101
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE FRIZER (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 86/96 i 153/98) 907.201
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE FRIZER (“Narodne novine”, broj 136/03) 907.301
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE FRIZER (“Narodne novine”, broj 5/04) 907.401
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE GALANTERIST (“Narodne novine”, broj 112/04) 907.501
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GLAZBALAR GUDAČKIH INSTRUMENATA (“Narodne novine”, broj 5/04) 907.601
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR GRADITELJ TRZALAČKIH GLAZBALA - (“Narodne novine”, broj 125/97) 907.701
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GLAZBALAR TRZALAČKIH INSTRUMENATA (“Narodne novine”, broj 5/04) 907.801
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE GLAZBALAR ZA TRZALAČKA GLAZBALA (“Narodne novine”, broj 112/04) 907.901
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE GLAZBALAR ZA GUDAČKA GLAZBALA (“Narodne novine”, broj 112/04) 908.001
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR GLAZBALAR (“Narodne novine”, broj 10/06) 908.101
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR GRADITELJ GUDALAČKIH GLAZBALA - (“Narodne novine”, broj 125/97) 908.201
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE GRADITELJ DRVENIH BRODOVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 908.301
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GRADITELJ DRVENIH BRODOVA (“Narodne novine”, broj 5/04) 908.401
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE GRADITELJ DRVENIH BRODOVA (“Narodne novine”, broj 112/04) 908.501
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE GRADITELJ METALNIH BRODOVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 908.601
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GRADITELJ METALNIH BRODOVA (“Narodne novine”, broj 5/04) 908.701
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE GRADITELJ METALNIH BRODOVA (“Narodne novine”, broj 112/04) 908.801
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE GRADITELJ PLASTIČNIH BRODOVA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 84/97 i 104/00) 908.901
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GRADITELJ PLASTIČNIH BRODOVA (“Narodne novine”, broj 5/04) 909.001
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE GRADITELJ PLASTIČNIH PLOVILA (“Narodne novine”, broj 112/04) 909.101
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE MLJEKAR (“Narodne novine”, broj 112/04) 916.401
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR GRADITELJ BRODOVA (“Narodne novine”, broj 10/06) 909.201
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR GRADITELJ ORGULJA - (“Narodne novine”, broj 125/97) 909.301
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GRADITELJ ORGULJA (“Narodne novine”, broj 5/04) 909.401
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE GRADITELJ ORGULJA (“Narodne novine”, broj 112/04) 909.501
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE- MAJSTOR INSTALATER CENTRALNOG GRIJANJA I KLIMATIZACIJE (“Narodne novine”, broj 102/95) 909.601
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE INSTALATER CENTRALNOG GRIJANJA I KLIMATIZACIJE (“Narodne novine”, broj 86/96) 909.701
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 136/03 i 167/04) 909.801
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE (“Narodne novine”, broj 5/04) 909.901
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE- MAJSTOR KEMIJSKI ČISTAČ (“Narodne novine”, broj 102/95) 910.001
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZANIMANJE KEMIJSKI ČISTAČ (“Narodne novine”, broj 102/95) 910.101
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN l OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KEMIJSKI ČISTAČ (“Narodne novine”, broj 112/04) 910.201
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KEMIJSKI ČISTAČ (“Narodne novine”, broj 5/04) 910.301
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR KLESAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 910.401
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE KLESAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 910.501
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KLESAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 910.601
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KLESAR (“Narodne novine”, broj 112/04) 910.701
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR KLOBUČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 910.801
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE KLOBUČAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 910.901
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KLOBUČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 911.001
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KLOBUČAR (“Narodne novine”, broj 112/04) 911.101
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KLOBUČAR (“Narodne novine”, broj 112/04) 911.101
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KONOBAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 911.201
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KONOBAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 112/04 i 178/04) 911.301
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR KOTLAR - (“Narodne novine”, broj 125/97) 911.401
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE KOTLAR («Narodne novine», broj 84/97) 911.501
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KOTLAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 911.601
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KOTLAR (“Narodne novine”, broj 112/04 911.701
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR KOVAČ - (“Narodne novine”, broj 125/97) 911.801
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE KOVAČ (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 911.901
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KOVAČ (“Narodne novine”, broj 5/04) 912.001
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KOVAČ (“Narodne novine”, broj 112/04) 912.101
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR KOZMETIČAR - (“Narodne novine”, broj 57/96) 912.201
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE KOZMETIČAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 912.301
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KOZMETIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 912.401
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KOZMETIČAR (“Narodne novine”, broj 112/04) 912.501
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE KROJAČ (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 86/96 i 10/02) 912.601
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KROJAČ (“Narodne novine”, broj 5/04) 912.701
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KROJAČ (“Narodne novine”, broj 112/04) 912.801
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MAJSTOR KROJAČ MUŠKE ODJEĆE (“Narodne novine”, broj 17/02) 912.901
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MAJSTOR KROJAČ ŽENSKE ODJEĆE (“Narodne novine”, broj 17/02) 913.001
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR KROVOPOKRIVAČ (“Narodne novine”, broj 102/95) 913.101
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE KROVOPOKRIVAČ (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 913.201
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KROVOPOKRIVAČ («Narodne novine», broj 68/05) 913.301
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KROVOPOKRIVAČ (“Narodne novine”, broj 5/04) 913.401
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR KRZNAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 913.501
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE KRZNAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 913.601
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KRZNAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 913.701
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KRZNAR (“Narodne novine”, broj 112/04) 913.801
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE- MAJSTOR KUHAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 913.901
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE KUHAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 914.001
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KUHAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 914.101
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE KUHAR (Urednički pročišćeni tekst “Narodne novine”, broj 112/04, 178/04 i 5/07) 306.971
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MAJSTOR LIMAR (“Narodne novine”, broj 17/02) 914.201
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE LIMAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 914.301
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE LIMAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 914.401
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE LIMAR (“Narodne novine”, broj 112/04) 914.501
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR LJEVAČ - (“Narodne novine”, broj 125/97) 914.601
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE LJEVAČ (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 914.701
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE LJEVAČ (“Narodne novine”, broj 5/04) 914.801
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE LJEVAČ (“Narodne novine”, broj 112/04) 914.901
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE (“Narodne novine”, broj 5/04) 915.001
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE (“Narodne novine”, broj 112/04) 915.101
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE MEHANIČAR POLJOPRIVREDNIH STROJEVA (“Narodne novine”, broj 86/96) 915.201
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MEHANIČAR POLJOPRIVREDNIH STROJEVA (“Narodne novine”, broj 5/04) 915.301
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR MESAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 915.401
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE MESAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 915.501
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MESAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 915.601
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE MESAR (“Narodne novine”, broj 112/04) 915.701
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR MLINAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 915.801
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE MLINAR (“Narodne novine”, broj 104/00) 915.901
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MLINAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 916.001
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE – MAJSTOR MLJEKAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 916.101
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE MLJEKAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 916.201
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MLJEKAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 916.301
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE NATKONOBAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 916.501
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR OBUĆAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 916.601
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE OBUĆAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 916.701
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE OBUĆAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 916.801
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN l OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE OBUĆAR (“Narodne novine”, broj 112/04) 916.901
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR NAOČALNI OPTIČAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 917.001
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE OPTIČAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 917.101
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE (“Narodne novine”, broj 5/04) 917.201
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR ORTOPEDSKI OBUĆAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 917.301
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR PEĆAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 917.401
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE (“Narodne novine”, broj 5/04) 917.501
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN l OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE PEĆAR (“Narodne novine”, broj 112/04) 917.601
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR PEDIKER (“Narodne novine”, broj 102/95) 917.701
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE PEDIKER (Urednički pročišćeni tekst, Narodne novine”, broj 84/97 i 153/98) 917.801
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI ROGRAM ZA ZANIMANJE PEDIKER (“Narodne novine”, broj 136/03) 917.901
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PEDIKER (“Narodne novine”, broj 5/04) 918.001
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR PEKAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 918.101
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE PEKAR (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 86/96 i 153/98) 918.201
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PEKAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 918.301
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE PEKAR (“Narodne novine”, broj 112/04) 918.401
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE- MAJSTOR PISMOSLIKAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 918.501
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE PISMOSLIKAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 918.601
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE PISMOSLIKAR (“Narodne novine”, broj 136/03) 918.701
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PISMOSLIKAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 918.801
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR PLETAČ (“Narodne novine”, broj 102/95) 918.901
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE PLETAČ (“Narodne novine”, broj 86/96) 919.001
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR PLINOINSTALATER (“Narodne novine”, broj 102/95) 919.101
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE PLINOINSTALATER (“Narodne novine”, broj 86/96) 919.201
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE PLINOINSTALATER (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 136/03 i 167/04) 919.301
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PLINOINSTALATER (“Narodne novine”, broj 5/04) 919.401
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR PRECIZNI MEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 919.501
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE PRECIZNI MEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 919.601
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PRECIZNI MEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 919.701
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE PRECIZNI MEHANIČAR (“Narodne novine”, broj 112/04) 919.801
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE PRODAVAČ (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 86/96 i 10/02) 919.901
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE- MAJSTOR PUŠKAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 920.001
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE PUŠKAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 920.101
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PUŠKAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 920.201
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE PUŠKAR (“Narodne novine”, broj 112/04) 920.301
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR SLASTIČAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 920.401
STRUČNO - TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE SLASTIČAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 920.501
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE SLASTIČAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 920.601
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE SLASTIČAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 112/04 i 178/04) 920.701
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR SOBOSLIKAR I LIČILAC (“Narodne novine”, broj 102/95) 920.801
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE SOBOSLIKAR-LIČILAC (“Narodne novine”, broj 86/96) 920.901
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE SOBOSLIKAR-LIČILAC (“Narodne novine”, broj 136/03) 921.001
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE SOBOSLIKAR-LIČILAC (“Narodne novine”, broj 5/04) 921.101
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR STAKLAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 921.201
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE STAKLAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 921.301
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE STAKLAR (“Narodne novine”, broj 86/96) 921.401
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE STAKLAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 921.501
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR STOLAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 921.601
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE STOLAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 921.701
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE STOLAR (“Narodne novine”, broj 136/03) 921.801
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE STOLAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 921.901
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR STROJOBRAVAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 922.001
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE STROJOBRAVAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 86/96 i 153/98) 922.101
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE STROJOBRAVAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 136/03 i 167/04) 922.201
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE STROJOBRAVAR (“Narodne novine”, broj 12/10) 922.301
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR TAPETAR - (“Narodne novine”, broj 125/97) 922.401
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE TAPETAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 922.501
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE TAPETAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 922.601
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE TAPETAR (“Narodne novine”, broj 112/04) 922.701
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE- MAJSTOR TESAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 922.801
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE TESAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 86/96 i 153/98) 922.901
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE TESAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 923.001
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE TESAR (“Narodne novine”, broj 68/05) 923.101
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR TOKAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 923.201
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE TOKAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 86/96 i 153/98) 923.301
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE TOKAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 136/03 i 167/04) 923.401
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE TOKAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 923.501
PROGRAM TRGOVAČKOG (MAJSTORSKOG) ISPITA ZA ZANIMANJE TRGOVAC (“Narodne novine”, broj 25/96) 923.601
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE- MAJSTOR URAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 923.701
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE URAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 923.801
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE URAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 923.901
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE URAR (“Narodne novine”, broj 112/04) 924.001
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR VODOINSTALATER (“Narodne novine”, broj 102/95) 924.101
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) VODOINSTALATER (“Narodne novine”, broj 86/96) 924.201
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE VODOINSTALATER (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 136/03 i 167/04) 924.301
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE VODOINSTALATER (“Narodne novine”, broj 5/04) 924.401
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR VODOINSTALATER, INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE (“Narodne novine”, broj 10/06) 924.501
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR ZIDAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 924.601
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE ZIDAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 86/96 i 153/98) 924.701
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ZIDAR («Narodne novine», broj 5/04) 924.801
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE ZIDAR («Narodne novine», broj 68/05) 924.901
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR ZLATAR (“Narodne novine”, broj 102/95) 925.001
STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE ZLATAR (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 84/97 i 104/00) 925.101
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ZLATAR (“Narodne novine”, broj 5/04) 925.201
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE ZLATAR (“Narodne novine”, broj 112/04) 925.301
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE FASADER (“Narodne novine”, broj 86/07) 925.302
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR GALANTERIST („Narodne novine“, broj 146/09) 925.303
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE FRIZER („Narodne novine“, broj 12/10) 925.303
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GRADITELJ PLASTIČNIH PLOVILA („Narodne novine“, broj 12/10) 925.306
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KEMIJSKI ČISTAČ („Narodne novine“, broj 12/10) 925.304
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GRADITELJ ORGULJA („Narodne novine“, broj 12/10) 925.307
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE LIMAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.308
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KUHAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.309
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KRZNAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.311
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE AUTOMEHANIČAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.321
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE BRAVAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.320
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KROVOPOKRIVAČ („Narodne novine“, broj 12/10) 925.312
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KROJAČ („Narodne novine“, broj 12/10) 925.313
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KOZMETIČAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.314
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE BRODSKI MEHANIČAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.319
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KONOBAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.317
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KOTLAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.316
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KLOBUČAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.318
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KOVAČ („Narodne novine“, broj 12/10) 925.315
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE AUTOLIMAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.322
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPIT ZA ZANIMANJE AUTOLAKIRER („Narodne novine“, broj 12/10) 925.323
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE AUTOELEKTRIČAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.324
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE FASADER („Narodne novine“, broj 12/10) 925.325
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ALATNIČAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.326
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.327
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE DIMNJAČAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.328
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE KLESAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.329
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPIT ZA ZANIMANJE GRADITELJ METALNIH BRODOVA („Narodne novine“, broj 12/10) 925.331
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GRADITELJ DRVENIH BRODOVA („Narodne novine“, broj 12/10) 925.332
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GLAZBALAR ZA TRZALAČKA GLAZBALA („Narodne novine“, broj 12/10) 925.333
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GLAZBALAR ZA GUDAČKA GLAZBALA („Narodne novine“, broj 12/10) 925.334
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE STAKLAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.335
PROGRAMA POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE SOBOSLIKAR – LIČILAC („Narodne novine“, broj 12/10) 925.335
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE SLASTIČAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.336
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PUŠKAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.337
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PRODAVAČ („Narodne novine“, broj 12/10) 925.338
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PRECIZNI MEHANIČAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.339
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PLINOINSTALATER („Narodne novine“, broj 12/10) 925.341
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PISMOSLIKAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.342
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PEKAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.343
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPIT ZA ZANIMANJE PEDIKER („Narodne novine“, broj 12/10) 925.344
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE PEĆAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.345
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE OBUĆAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.346
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MLJEKAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.347
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MESAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.348
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE („Narodne novine“, broj 12/10) 925.348
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE LJEVAČ („Narodne novine“, broj 12/10) 925.349
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ZLATAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.351
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ZIDAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.352
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE VODOINSTALATER („Narodne novine“, broj 12/10) 925.353
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE URAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.354
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE TOKAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.355
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE TESAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.356
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE TAPETAR („Narodne novine“, broj 12/10) 925.357
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ELEKTROMEHANIČAR ("Narodne novine", broj 12/10) 925.351
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ELEKTROINSTALATER („Narodne novine“, broj 12/10) 925.352
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE STOLAR ("Narodne novine", broj 12/10) 925.353
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPIT ZA ZANIMANJE STROJOBRAVAR ("Narodne novine", broj 12/10) 925.354
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE GALANTERIST („Narodne novine“, broj 12/10) 925.351
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE FOTOGRAF („Narodne novine“, broj 12/10) 925.351
Malo gospodarstvo
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19 (UPT „Narodne novine“, broj 10/21 i 75/21) 111.111
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) 307.401
UREDBA O PROVEDBI POSTUPKA PROCJENE UČINAKA PROPISA NA MALO GOSPODARSTVO (TEST MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA) („Narodne novine“, broj 43/17) 307.504
PODZAKONSKI AKT(I)
STATUT HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (UPT, „Narodne novine“, broj 107/14, 72/15, 116/15, 97/17 i 29/21) 111.111
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO ZA ODOBRAVANJE JAMSTAVA («Narodne novine», broj 182/04) 307.501
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO ZA ODOBRAVANJE JAMSTAVA („Narodne novine“, broj 182/04, 86/05, 87/07 i 105/07) 307.502
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA »STARTCO – REALIZIRAJ VLASTITU POSLOVNU IDEJU« („Narodne novine“, broj 97/15) 307.503
PRAVILNIK O USTROJU I ORGANIZACIJI SREDIŠNJEG INFORMACIJSKOG SUSTAVA MALOG GOSPODARSTVA („Narodne novine“, broj 140/13) 307.509
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID