Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Oružje (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 94/18 i 42/20) 314.401
ZAKON O ISPITIVANJU I ŽIGOSANJU ODNOSNO OBILJEŽAVANJU RUČNOG VATRENOG ORUŽJA («Narodne novine», broj 51/73) 314.501
ZAKON O ZABRANI UPORABE, STVARANJA ZALIHA, PROIZVODNJE I PRIJENOSA PROTUPJEŠAČKIH MINA I O NJIHOVOM UNIŠTENJU (“Narodne novine”, broj 141/04) 314.601
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 258/2012 O PROVEDBI ČLANKA 10. PROTOKOLA UJEDINJENIH NARODA O VATRENOM ORUŽJU, UTVRĐIVANJU ODOBRENJA ZA IZVOZ VATRENOG ORUŽJA, MJERA ZA UVOZ I PROVOZ VATRENOG ORUŽJA, NJEGOVIH DIJELOVA I KOMPONENATA I STRELJIVA („Narodne novine“, broj 56/15) 314.602
UREDBA O SASTAVU I NAČINU RADA NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU PRAĆENJA PRIMJENE ZAKONA O ZABRANI UPORABE, STVARANJA ZALIHA, PROIZVODNJE I PRIJENOSA PROTUPJEŠAČKIH MINA I O NJIHOVOM UNIŠTENJU (“Narodne novine”, broj 25/06) 314.651
UREDBA O OBVEZI ISPITIVANJA NAORUŽANJA, STRELJIVA I OPREME (“Narodne novine”, broj 56/92) 314.701
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU ISPITIVANJA I OZNAČAVANJA VATRENOG ORUŽJA, ORUŽJA IZ KATEGORIJE C I NAPRAVA (UPT, "Narodne novine", broj 54/18 i 27/21) 111.111
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD PREDSJEDNIKA I ČLANOVA DRUGOSTUPANJSKE ZDRAVSTVENE KOMISIJE ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA („Narodne novine“, broj 43/14) 315.241
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZDRAVSTVENOG PREGLEDA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA („Narodne novine“, broj 43/14) 315.242
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ZDRAVSTVENI PREGLED DRUGOSTUPANJSKE ZDRAVSTVENE KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA („Narodne novine“, broj 51/14) 315.243
PRAVILNIK O NAČINU RASPOLAGANJA S ORUŽJEM I STRELJIVOM ODUZETIM U UPRAVNOM, PREKRŠAJNOM I KAZNENOM POSTUPKU I ORUŽJEM PREDANOM MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA TE O NAČINU RADA POVJERENSTVA KOJE ODLUČUJE O TAKVOM ORUŽJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 149/14 i 35/18) 315.251
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI STRUČNE ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA ZA ISPITIVANJE I ŽIGOSANJE ODNOSNO OBILJEŽAVANJE RUČNOG VATRENOG ORUŽJA I MUNICIJE ("Narodne novine", broj 24/74) 314.801
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA („Narodne novine“, broj 36/20) 315.001
PRAVILNIK O POSTUPKU ZA ISPITIVANJE I ŽIGOSANJE ODNOSNO OBILJEŽAVANJE RUČNOG VATRENOG ORUŽJA, MUNICUJE I RUČNIH NAPRAVA («Narodne novine» broj 24/74) 314.901
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU PROVEDBE OSPOSOBLJAVANJA GRAĐANA ZA PRAVILNU UPORABU VATRENOG ORUŽJA (“Narodne novine”, broj 130/12) 315.201
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA PROIZVODNJU, SMJEŠTAJ I PROMET ORUŽJA I STRELJIVA, POPRAVLJANJE I PREPRAVLJANJE ORUŽJA TE VOĐENJE CIVILNIH STRELIŠTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 69/08, 88/09, 53/11, 70/11, 81/11 i 42/18 - Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice oružja i streljiva te prodavaonice pirotehničkih sre 315.101
PRAVILNIK O OBRASCIMA I CIJENI ISPRAVA TE OBRASCIMA I EVIDENCIJAMA O ORUŽJU I STRELJIVU („Narodne novine“, broj 102/19) 315.301
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZVJEŠTAVANJA NADLEŽNOG TIJELA O PROMJENI ZDRAVSTVENOG STANJA VLASNIKA ORUŽJA („Narodne novine“, broj 36/20) 315.314
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ŠTO IH MORAJU ISPUNJAVATI USTANOVE I DRUGE PRAVNE OSOBE KOJE ĆE OSPOSOBLJAVATI GRAĐANE ZA PRAVILNU UPORABU VATRENOG ORUŽJA („Narodne novine“, broj 130/12) 315.312
PRAVILNIK O NADLEŽNOSTI, SASTAVU I NAČINU RADA DRUGOSTUPANJSKOG ZDRAVSTVENOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA („Narodne novine“, broj 36/20) 315.314
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 5/93, 16/93, 59/93, 13/94, 95/95, 17/96, 50/96, 54/96, 67/96, 110/96, 32/97, 35/97, 76/97, 87/97, 10/98, 28/98, 40/98, 78/98, 100/98, 148/98, 161/98, 42/99, 79/99, 86/99, 100/99...do 52/19) 315.401
RJEŠENJE O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA KOJIMA SE UTVRĐUJE ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA („Narodne novine“, broj 52/19) 315.402
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE POTVRDE O PRIMITKU ORUŽJA I STRELJIVA RADI PRIJEVOZA (“Narodne novine”, broj 22/95) 315.501
RJEŠENJE O VISINI NAKNADE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ZA DRŽANJE ILI DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA (“Narodne novine”, broj 45/96) 315.701
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA DJELATNIKA I GRAĐANA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA U DRUGOM STUPNJU (“Narodne novine”, broj 134/02) 315.801
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE OSPOSOBLJAVANJA I ISPITA ZA DRŽANJE, NOŠENJE I PRAVILNU UPORABU VATRENOG ORUŽJA (“Narodne novine”, broj 15/03) 315.901
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID