Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Osiguranje (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OSIGURANJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20) 316.004
ZAKON O FINANCIJSKOM OSIGURANJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 76/07 i 59/12) 317.102
ZAKON O NIŠTAVNOSTI ODREÐENIH VRSTA UGOVORA O OSIGURANJU I UGOVORA O KREDITU (“Narodne novine”, broj 9/94) 316.201
ZAKON O PRETVORBI KAPITALA DRUŠTAVA OSIGURANJA I REOSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ («Narodne novine», broj 69/92) 316.301
ZAKON O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 151/05, 36/09, 75/09, 76/13 i 152/14) 316.351
UREDBA O ODREÐIVANJU IMOVINE I OSOBA, TE UVJETIMA POD KOJIMA SE MOGU OSIGURATI KOD STRANOG OSIGURATELJA (“Narodne novine”, broj 137/99) 316.401
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O STRUČNOSTI I PRIMJERENOSTI DISTRIBUTERA OSIGURANJA I DISTRIBUTERA REOSIGURANJA I UPISU U REGISTAR (UPT „Narodne novine“, broj 16/19, 9/21 i 83/21) 111.111
ODLUKA O ODREĐIVANJU NAJNIŽIH SVOTA NA KOJE SE MORA UGOVORITI OSIGURANJE ZRAKOPLOVA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE TREĆIM OSOBAMA PRI UPORABI ZRAKOPLOVA (“Narodne novine”, broj 72/94) 316.501
ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA VOĐENJE JEDINSTVENOG RAČUNOVODSTVA OSOBNIH RAČUNA ČLANOVA OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA («Narodne novine», broj 112/17) 316.805
ODLUKA O ODREĐIVANJU SVOTA NA KOJE SE MORA UGOVORITI OSIGURANJE PUTNIKA U JAVNOM PROMETU OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (“Narodne novine”, broj 20/98) 316.601
ODLUKA O POVEĆANJU NAJNIŽE OSIGURANE SVOTE TEMELJEM UGOVORA O OSIGURANJU OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI („Narodne novine“, broj 109/16) 316.803
ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA ZA NAKNADU ŠTETE PO OSNOVI OSIGURANJA VLASNIKA, ODNOSNO KORISNIKA BRODICA NA MOTORNI POGON OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE NANESENE TREĆIM OSOBAMA (“Narodne novine”, broj 20/98) 316.701
ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA ZA NAKNADU ŠTETE PO OSNOVI OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI (“Narodne novine”, broj 20/98) 316.801
ODLUKA O KONTNOM PLANU DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE («Narodne novine», broj 61/07) 316.802
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA STJECANJE I PROVJERU STRUČNIH ZNANJA POTREBNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG AKTUARA („Narodne novine“, broj 67/20) 316.901
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA DOBIVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA I ZASTUPANJA U OSIGURANJU (STATUS OVLAŠTENOG POSREDNIKA U OSIGURANJU ILI OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA U OSIGURANJU) (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 55/99 i 32/00) 317.001
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU FINANCIJSKOG I STATISTIČKOG IZVJEŠTAJA OSOBA KOJE IMAJU DOZVOLU ZA OBAVLJANJE POSLOVA DISTRIBUCIJE OSIGURANJA I/ILI DISTRIBUCIJE REOSIGURANJA („Narodne novine“, broj 106/20) 317.002
PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJIMA ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I DRUŠTAVA ZA REOSIGURANJE (“Narodne novine”, broj 10/00) 312.101
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE I ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE, PROKURISTA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE I OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA PODRUŽNICE DRUŠTVA Z („Narodne novine“, broj 102/20) 317.161
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVU ZA REOSIGURANJE („Narodne novine“, broj 136/20) 317.162
PROGRAM ZA POLAGANJE ISPITA ZA STJECANJA OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA I ZASTUPANJA U OSIGURANJU (“Narodne novine”, broj 118/99) 317.201
PRAVILNIK O OSNOVAMA FINANCIRANJA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKIH INSTITUTA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 38/97 i 28/99) 1300.251
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA STJECANJE I PROVJERU STRUČNIH ZNANJA POTREBNIH ZA DOBIVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA, ODNOSNO POSREDOVANJA U OSIGURANJU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 45/06 i 76/06) 317.151
PRAVILNIK O UPISNIKU STUDENTSKIH UDRUGA (“Narodne novine”, broj 41/97) 1300.261
PRAVILNIK O MJERILIMA I UVJETIMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU SA ZNANSTVENIM NOVACIMA RADI SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA (“Narodne novine”, broj 77/97) 1300.271
PROGRAM ZA POLAGANJE ISPITA ZA PROVJERU STRUČNIH ZNANJA ZA DOBIVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA ODNOSNO POSREDOVANJA U OSIGURANJU (“Narodne novine”, broj 62/06) 317.221
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I PRAVILIMA NAČINA VOĐENJA REGISTARA ZASTUPNIKA I POSREDNIKA U OSIGURANJU (“Narodne novine”, broj 58/06) 317.231
PRAVILNIK O REVIZIJI U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/16 i 60/19) 317.241
PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNA KAPITALA, JAMSTVENOG KAPITALA I ADEKVATNOSTI KAPITALA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE (“Narodne novine”, broj 78/06) 317.251
PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNA POKAZATELJA LIKVIDNOSTI I NAJMANJOJ VRIJEDNOSTI POKAZATELJA LIKVIDNOSTI DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 119/09, 39/12 i 52/13) 317.271
PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNA GRANICA SOLVENTNOSTI (ADEKVATNOSTI KAPITALA) DRUŠTVA ZA OSIGURANJE (“Narodne novine”, broj 112/06) 317.281
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I ORGANIZACIJSKIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA U OSIGURANJU NA STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 116/06 i 9/07) 317.291
PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA I ROKOVIMA UPLATE DOPRINOSA TE NAČINU VOĐENJA I UPORABI IMOVINE NAMIJENJENE ZA OBVEZE GARANCIJSKOG FONDA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 139/06, 20/14 i 81/16) 317.321
PRAVILNIK O DODATNOM NADZORU NAD GRUPOM OSIGURAVATELJA (“Narodne novine”, broj 132/06) 317.301
PRAVILNIK O RASPOREDU VRSTA RIZIKA PO SKUPINAMA I VRSTAMA OSIGURANJA ODNOSNO REOSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 23/16, 27/16 i 42/19) 312.331
PRAVILNIK O SADRŽAJU PROGRAMA PLANIRANOG REOSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 23/16 i 27/16) 312.332
PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNA KAPITALA, JAMSTVENOG KAPITALA I ADEKVATNOSTI KAPITALA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I DRUŠTAVA ZA REOSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 97/09, 42/10, 94/11, 39/12, 73/13, 105/13 i 136/14) 312.338
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I PRAVILIMA NAČINA VOĐENJA REGISTARA ZASTUPNIKA U OSIGURANJU I POSREDNIKA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU ("Narodne Novine", broj 9/09) 312.333
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I ORGANIZACIJSKIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA U OSIGURANJU U STANICI ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA („Narodne novine“, broj 7/16) 312.334
PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU O ZNAČAJNIM PROMJENAMA I IZVJEŠTAVANJU NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 66/19 i 15/20) 312.339
PRAVILNIK O DRUGIM USLUGAMA KOJE MOŽE PRUŽATI DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU („Narodne novine“, broj 7/16) 312.336
PRAVILNIK O DODATNIM POSLOVIMA KOJE MOŽE OBAVLJATI DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU („Narodne novine“, broj 7/16) 312.337
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKOG I STATISTIČKOG IZVJEŠTAJA OSOBA KOJE IMAJU DOZVOLU ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA U OSIGURANJU ILI POSREDOVANJA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU („Narodne novine“, broj 37/16) 312.340
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PROVOĐENJE STATUSNIH PROMJENA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 7/16 i 91/16) 312.342
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE KLJUČNE FUNKCIJE U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE/DRUŠTVU ZA REOSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 68/19 i 15/20) 312.342
PRAVILNIK O PROMIDŽBENIM AKTIVNOSTIMA ("Narodne novine", broj 93/13) 312.341
PRAVILNIK O PROVEDBI VLASTITE PROCJENE RIZIKA I SOLVENTNOSTI („Narodne novine“, broj 01/15) 312.343
PRAVILNIK O SADRŽAJU DOKUMENTACIJE ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIMJENU PRILAGODBE ZA VOLATILNOST NA RELEVANTNU VREMENSKU STRUKTURU BEZRIZIČNIH KAMATNIH STOPA U IZRAČUNU NAJBOLJE PROCJENE („Narodne novine“, broj 133/15) 312.344
PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI ZA IZDVAJANJE POSLOVA ILI FUNKCIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 7/16 i 91/16) 312.347
PRAVILNIK O SADRŽAJU DOKUMENTACIJE ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIMJENU PRIJELAZNE MJERE ZA RELEVANTNU VREMENSKU STRUKTURU BEZRIZIČNIH KAMATNIH STOPA („Narodne novine“, broj 133/15) 312.345
PRAVILNIK O SADRŽAJU DOKUMENTACIJE ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIMJENU UMANJENJA IZ PRIJELAZNIH MJERA NA TEHNIČKE PRIČUVE („Narodne novine“, broj 133/15) 312.346
PRAVILNIK O DODATNIM ZAHTJEVIMA ZA MALA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE („Narodne novine“, broj 72/16) 312.350
PRAVILNIK O STATISTIČKIM STANDARDIMA OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 23/16, 27/16, 60/19 i 15/20) 312.349
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIJENOS ODNOSNO PREUZIMANJE PORTFELJA OSIGURANJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 7/16 i 91/16) 312.348
RJEŠENJE (“Narodne novine”, broj 82/06) 317.331
STATUT SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA (Pročišćeni tekst) („Narodne novine“, broj 100/18) 316.805
STATUT SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA (PROČIŠĆENI TEKST) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 70/15, 62/17 i 91/18) 317.332
STATUT SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA (pročišćeni tekst) („Narodne novine“, broj 77/17) 316.804
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID