Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Otpad (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) 318.101
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1021 O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA („Narodne novine“, broj 54/20) 318.102
UREDBA O UVJETIMA ZA POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM (Urednički pročišćeni tekst “Narodne novine”, broj 32/98 i 23/07-Pravilnik o gospodarenju otpadom) 318.201
UREDBA O GOSPODARENJU OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 105/15 i 57/20) 318.744
UREDBA O GRANIČNIM PRIJELAZIMA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE PREKO KOJIH JE DOPUŠTEN UVOZ OTPADA U EUROPSKU UNIJU I IZVOZ OTPADA IZ EUROPSKE UNIJE („Narodne novine“, broj 06/14) 318.742
UREDBA O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA („Narodne novine“, broj 112/15) 318.744
UREDBA O GOSPODARENJU OTPADNOM AMBALAŽOM ("Narodne novine", broj 97/15, 7/20 i 140/20) 318.743
UREDBA O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/17, 84/19 i 14/20 - Rješenje USRH) 318.744
PODZAKONSKI AKT(I)
NAPUTAK O FINANCIJSKOM JAMSTVU („Narodne novine“, broj 55/21) 111.111
ODLUKA O DOPUŠTENOJ KOLIČINI OTPADNIH GUMA KOJE SE MOŽE KORISTITI U ENERGETSKE SVRHE U 2007. GODINI ( “Narodne novine”, broj 36/07) 318.741
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM ("Narodne novine", broj 81/20) 318.745
ODLUKA O DOPUŠTENOJ KOLIČINI OTPADNIH GUMA KOJE SE MOŽE KORISTITI U ENERGETSKE SVRHE U 2006. GODINI («Narodne novine», broj 64/06) 318.741
PRAVILNIK O GOSPODARENJU POLIKLORIRANIM BIFENILIMA I POLIKLORIRANIM TERFENILIMA ("Narodne novine", broj 103/14) 318.451
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. GODINE („Narodne novine“, broj 3/17) 318.743
ODLUKA O NACIONALNIM CILJEVIMA UDJELA POVRATNE AMBALAŽE U 2008. GODINI („Narodne novine“, broj 82/07) 318.742
PRAVILNIK O VRSTAMA OTPADA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 27/96 i 50/05 - Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada, 23/07 i 81/20- Pravilnik o gospodarenju otpadom) 318.401
PRAVILNIK O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 89/11 - Odluka i Rješenje USRH, 126/11, 38/13 i 86/13) 318.501
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM IZ PROIZVODNJE TITAN-DIOKSIDA ("Narodne novine", broj 117/14) 318.751
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM GUMAMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13, 40/15 i 113/16 - Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama) 318.551
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM ULJIMA (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 124/06,121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13, 95/15 i 81/20 - Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima) 318.561
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA POSTUPANJE S OTPADOM (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 123/97, 112/01 i 23/07) 318.601
PRAVILNIK O GOSPODARENJU MEDICINSKIM OTPADOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/15 i 56/19) 318.611
PRAVILNIK O MJERILIMA, POSTUPKU I NAČINU ODREĐIVANJA IZNOSA NAKNADE VLASNICIMA NEKRETNINA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 59/06 i 109/12) 318.641
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13 i 111/15 - Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima) 318.451
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15 - Ispravak) 318.452
PRAVILNIK O GRAĐEVNOM OTPADU I OTPADU KOJI SADRŽI AZBEST („Narodne novine“, broj 69/16) 318.452
PRAVILNIK O TERMIČKOJ OBRADI OTPADA („Narodne novine“, broj 75/16) 318.453
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM ELEKTRIČNIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA I OPREMOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13 i 42/14) 318.454
PRAVILNIK O NAČINIMA I UVJETIMA ODLAGANJA OTPADA, KATEGORIJAMA I UVJETIMA RADA ZA ODLAGALIŠTA OTPADA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 114/15, 103/18 i 56/19 - Ispravak) 318.455
PRAVILNIK O GOSPODARENJU MULJEM IZ UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA KADA SE MULJ KORISTI U POLJOPRIVREDI (“Narodne novine”, broj 38/08) 318.457
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM IZ RUDARSKE INDUSTRIJE ("Narodne novine", broj 22/19) 318.458
PRAVILNIK O NUSPROIZVODIMA I UKIDANJU STATUSA OTPADA („Narodne novine“, broj 117/14) 318.461
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNOM ELEKTRIČNOM I ELEKTRONIČKOM OPREMOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19 i 7/20) 318.459
STRATEGIJA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 130/05) 318.721
POPIS STRUČNIH INSTITUCIJA KOJE IMAJU OVLAST ZA IZDAVANJE IZVJEŠĆA O ISPITIVANJU FIZIKALNIH I KEMIJSKIH SVOJSTAVA OTPADA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 51/96 i 93/96) 318.701
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13 i 40/15) 318.801
ODLUKA O REDOSLIJEDU I DINAMICI ZATVARANJA ODLAGALIŠTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 3/19 i 17/19 - Ispravak) 318.804
PRAVILNIK O KATALOGU OTPADA („Narodne novine“, broj 90/15) 318.803
PRAVILNIK O AMBALAŽI I OTPADNOJ AMBALAŽI "Narodne novine", broj 88/15, 78/16,116/17, 14/20 i 144/20 318.802
ODLUKA O PODRUČJIMA SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE („Narodne novine“, broj 102/18) 318.803
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM GUMAMA („Narodne novine“, broj 113/16) 318.806
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM TEKSTILOM I OTPADNOM OBUĆOM („Narodne novine“, broj 99/15) 318.804
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 125/15, 90/16, 60/18, 72/18 - Ispravak i 81/20) 318.805
NAPUTAK O POSTUPANJU S OTPADOM KOJI SADRŽI AZBEST („Narodne novine“, broj 89/08) 318.802
PRAVILNIK O BATERIJAMA I AKUMULATORIMA I OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA („Narodne novine“, broj 111/15) 318.805
NAPUTAK O GLOMAZNOM OTPADU („Narodne novine“, broj 79/15) 318.804
NAPUTAK O NAČINU IZRAČUNA NAKNADE GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/11 i 137/11) 318.803
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE 2007. – 2015. GODINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 85/07, 126/10, 31/11 i 46/15) 318.806
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID