Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Carine (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PROVEDBI CARINSKOG ZAKONODAVSTVA EUROPSKE UNIJE („Narodne novine“, broj 40/16) NN 40/2016, (1045
ZAKON O CARINSKOJ SLUŽBI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 68/13, 30/14, 115/16, 39/19 i 98/19) NN 68/2013, (1346
ZAKON O NAPLATI DOSPJELIH A NENAPLAĆENIH POREZA, CARINA, DOPRINOSA I DRŽAVNIH JAMSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 117/01, 95/02, 156/02 i 19/03) NN 117/2001, (1955
UREDBA O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA ZA CARINSKE SLUŽBENIKE ("Narodne novine", broj 78/17) NN 78/2017, (1923
UREDBA O UVOĐENJU IZVOZNIH CARINA NA KUKURUZ (“Narodne novine”, broj 127/06) NN 127/2006, (2791
UREDBA O UVJETIMA I POSTUPKU PROPISIVANJA I PLAĆANJA DOPUNSKE CARINE (“Narodne novine”, broj 62/92) NN 62/1992, (1657
UREDBA O KRITERIJIMA ZA CARINSKI KONTINGENT (“Narodne novine”, broj 19/99) NN 19/1999, (407
UREDBA O VRSTI VATRENOG NAORUŽANJA I STRELJIVA KOJE KORISTE OVLAŠTENI CARINSKI SLUŽBENICI („Narodne novine“, broj 147/13) NN 147/2013, (3121
UREDBA O RADNIM MJESTIMA OVLAŠTENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA U POVEĆANOM TRAJANJU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 86/13 i 2/18) NN 86/2013, (1917
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O POPUNJAVANJU JEDINSTVENE CARINSKE DEKLARACIJE (UPT, „Narodne novine“, broj 65/19 i 136/20) NN 65/2019, (1277
PRAVILNIK O EORI BROJU ("Narodne novine“, broj 104/17 i 130/20) NN 104/2017, (2391
ODLUKA O VISINI PRISTOJBE ZA CARINSKO EVIDENTIRANJE (“Narodne novine”, broj 27/95) NN 27/1995, (563
ODLUKA O SVOTI ZA KOJU SE NE DONOSI RJEŠENJE O NAKNADNOJ NAPLATI CARINE, UVOZNIH PRISTOJBI I KAMATE I KOJA SE PRISILNO NE NAPLAĆUJE (“Narodne novine”, broj 62/92) NN 62/1992, (1661
ODLUKA O UVJETIMA ZA DAVANJE KONCESIJE ZA OTVARANJE SLOBODNIH CARINSKIH PRODAVAONICA I POSTUPKU IZBORA NAJPOVOLJNIJE PONUDE (“Narodne novine”, broj 19/95) NN 19/1995, (366
ODLUKA O PREFERENCIJALNIM CARINSKIM KVOTAMA PRI UVOZU ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA (“Narodne novine”, broj 113/03) NN 113/2003, (1554
ODLUKA O PREFERENCIJALNIM CARINSKIM KVOTAMA PRI UVOZU ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ ZEMALJA ČLANICA EUROPSKE UNIJE (“Narodne novine”, broj 121/03) NN 121/2003, (1717
ODLUKA O PREFERENCIJALNOJ CARINSKOJ KVOTI PRI UVOZU ODREĐENOGA POLJOPRIVREDNOG PROIZVODA IZ ZEMALJA ČLANICA EUROPSKE UNIJE («Narodne novine», broj 85/06) NN 85/2006, (2030
ODLUKA O NAČINU PRODAJE CARINSKE ROBE I RASPOREDU SREDSTAVA DOBIVENIH PRODAJOM TE ROBE (“Narodne novine”, broj 62/92) NN 62/1992, (1664
ODLUKA O UVJETIMA ZA PODIZANJE ROBE KOJA JE POD CARINSKIM NADZOROM PRIJE OBRAČUNA I NAPLATE CARINE I DRUGIH OPTEREĆENJA PRI UVOZU ROBE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 62/92 i 116/93) NN 62/1992, (1660
ODLUKA O POSEBNIM MJERAMA CARINSKOG NADZORA PRI UVOZU, IZVOZU ILI PROVOZU ODREÐENIH ROBA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 12/96, 18/96, 34/97, 36/98 i 81/99) NN 12/1996, (184
ODLUKA O PREFERENCIJALNOJ CARINSKOJ KVOTI PRI UVOZU ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 158/03 i 171/03) NN 158/2003, (2270
ODLUKA O PREFERENCIJALNOJ CARINSKOJ KVOTI PRI UVOZU ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ("Narodne novine", broj 64/07) NN 64/2007, (1984
ODLUKA O OSNIVANJU, SJEDIŠTU I PODRUČJU NA KOJIMA DJELUJU PODRUČNI CARINSKI UREDI, CARINSKI UREDI I GRANIČNI CARINSKI UREDI MINISTARSTVA FINANCIJA, CARINSKE UPRAVE ("Narodne novine", broj 113/20) NN 113/2020, (2224
ODLUKA O POČETKU RADA CARINARNICE VIROVITICA („Narodne novine“, broj 82/07) NN 82/2007, (2588
KODEKS PROFESIONALNE ETIKE SLUŽBENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA, CARINSKE UPRAVE (»Narodne novine«, broj 133/06) NN 133/2006, (3021
PRAVILNIK O OPSKRBI PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U MEĐUNARODNOM PROMETU (“Narodne novine”, broj 63/92) NN 63/1992, (1676
PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTJEVA I OBRASCU POTVRDE O NEPOVLAŠTENOM PODRIJETLU („Narodne novine“, broj 25/18) NN 25/2018, (491
PRAVILNIK O CARINSKOJ PROVEDBI PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA („Narodne novine“, broj 116/18) NN 116/2018, (2314
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU MARINA I NAUTIČKIH CENTARA U KOJIMA SE MOGU OTVARATI SLOBODNE CARINSKE PRODAVAONICE (“Narodne novine”, broj 63/92) NN 63/1992, (1680
PRAVILNIK O CARINSKOM POSTUPKU U PUTNIČKOM PROMETU (“Narodne novine”, broj 63/92) NN 63/1992, (1686
PRAVILNIK O KRITERIJIMA SNIŽENJA JAMSTVENE SVOTE ZA NAMIRENJE CARINSKOG DUGA (“Narodne novine”, broj 147/99) NN 147/1999, (2256
PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA I UPORABE UVJERENJA I MIŠLJENJA O SVRSTAVANJU ROBE PO CARINSKOJ TARIFI (“Narodne novine”, broj 63/92) NN 63/1992, (1690
PRAVILNIK O UZIMANJU UZORAKA I CARINSKIM OBILJEŽJIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 63/92 i 51/95) NN 63/1992, (1691
PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA DJELATNIKE MEĐUNARODNOG OTPREMNIŠTVA U SVEZI CARINJENJA ROBE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 9/94, 49/94 i 57/00) NN 9/1994, (165
PRAVILNIK O SLOBODNIM CARINSKIM PRODAVAONICAMA (“Narodne novine”, broj 49/95) NN 49/1995, (1009
PRAVILNIK O OBLIKU I TEKSTU NATPISNIH PLOČA ORGANIZACIJSKIH JEDINICA CARINSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 11/92) NN 11/1992, (251
PRAVILNIK O SLUČAJEVIMA I OKOLNOSTIMA KADA SE NEĆE ZAHTIJEVATI POLAGANJE OSIGURANJA ZA PLAĆANJE CARINE (“Narodne novine”, broj 147/99) NN 147/1999, (2255
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA SLUŽBENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA, CARINSKE UPRAVE (“Narodne novine”, broj 7/07) NN 7/2007, (291
PRAVILNIK O POSTUPANJU S ODUZETOM I USTUPLJENOM ROBOM („Narodne novine“, broj 100/16) NN 100/2016, (2148
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA OVLAŠTENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA PRILIKOM ZAUSTAVLJANJA VOZILA NA CESTAMA RADI CARINSKE PROVJERE („Narodne novine“, broj 147/09) NN 147/2009, (3586
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU IZRICANJA UPOZORENJA I ZAPOVIJEDI OVLAŠTENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA CARINSKE UPRAVE („Narodne novine“, broj 104/10) NN 104/2010, (2805
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA I UPORABI SREDSTAVA PRISILE OVLAŠTENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA CARINSKE UPRAVE („Narodne novine“, broj 104/10) NN 104/2010, (2806
PRAVILNIK O NAČINU NOŠENJA I UPORABI VATRENOG ORUŽJA OVLAŠTENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA CARINSKE UPRAVE („Narodne novine“, broj 104/10) NN 104/2010, (2807
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA OVLAŠTENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA PRILIKOM ZAUSTAVLJANJA PLOVNIH OBJEKATA NA MORU I UNUTARNJIM VODAMA („Narodne novine“, broj 58/12) NN 58/2012, (1445
PRAVILNIK O VISINI NOVČANE NAKNADE ZA RAD U PRVOSTUPANJSKOM DISCIPLINSKOM SUDU CARINSKE UPRAVE I DRUGOSTUPANJSKOM DISCIPLINSKOM SUDU CARINSKE UPRAVE („Narodne novine“, broj 43/11) NN 43/2011, (1022
PRAVILNIK O UPRAVLJANJU CARINSKIM KVOTAMA ("Narodne novine", broj 34/18) NN 34/2018, (655
PRAVILNIK O OSIGURANJU CARINSKOG DUGA ("Narodne novine", broj 49/18) NN 49/2018, (968
PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA I TARIFI NAKNADA („Narodne novine“, broj 20/17) NN 20/2017, (479
PRAVILNIK O PRIVREMENOM SMJEŠTAJU ROBE I SKRAĆENOJ DEKLARACIJI ("Narodne novine", broj 68/13) NN 68/2013, (1355
PRAVILNIK O SADRŽAJU I IZGLEDU CARINSKOG PEČATA I CARINSKOG ŠTAMBILJA KOJI SU U UPORABI U MINISTARSTVU FINANCIJA, CARINSKOJ UPRAVI ("Narodne novine", broj 84/13) NN 84/2013, (1872
PRAVILNIK O ISPRAVAMA KOJE SE KORISTE ZA POTREBE IZVOZA ROBE OBUHVAĆENE IZVOZNIM NAKNADAMA I IZVANKVOTNOG ŠEĆERA TE POSEBNOSTIMA IZVOZNOG POSTUPKA U VEZI S TOM ROBOM ("Narodne novine", broj 76/13) NN 76/2013, (1543
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU OSLOBOĐENJA OD CARINA ("Narodne novine", broj 52/17) NN 52/2017, (1185
PRAVILNIK O NAČINU UPORABE SREDSTAVA PRISILE OVLAŠTENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA CARINSKE UPRAVE („Narodne novine“, broj 134/13) NN 134/2013, (2897
PRAVILNIK O NAČINU NOŠENJA I UPORABI VATRENOG ORUŽJA OVLAŠTENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA CARINSKE UPRAVE („Narodne novine“, broj 134/13) NN 134/2013, (2898
PRAVILNIK O IZDAVANJU UPOZORENJA I NAREDBI OVLAŠTENOG CARINSKOG SLUŽBENIKA („Narodne novine“, broj 134/13) NN 134/2013, (2899
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA OVLAŠTENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA PRILIKOM ZAUSTAVLJANJA PROMETNIH SREDSTAVA NA CESTAMA („Narodne novine“, broj 134/13) NN 134/2013, (2900
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA OVLAŠTENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA PRILIKOM ZAUSTAVLJANJA PLOVNIH OBJEKATA NA MORU I UNUTARNJIM VODAMA („Narodne novine“, broj 134/13) NN 134/2013, (2901
PRAVILNIK O PROVOĐENJU UNUTARNJEG NADZORA I UNUTARNJE KONTROLE U CARINSKOJ UPRAVI („Narodne novine“, broj 153/13) NN 153/2013, (3236
PRAVILNIK O POSTUPKU UZIMANJA UZORAKA U PROVEDBI CARINSKE OVLASTI PREGLEDA ROBE („Narodne novine“, broj 88/14) NN 88/2014, (1780
PRAVILNIK O ODOBRAVANJU SLUŽBENOG MJESTA („Narodne novine“, broj 100/16) NN 100/2016, (2147
PRAVILNIK O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA PRIHODA ZA POSEBNE NAMJENE I VLASTITIH PRIHODA MINISTARSTVA FINANCIJA, CARINSKE UPRAVE („Narodne novine“, broj 16/19) NN 16/2019, (336
NAREDBA O TARIFI TROŠKOVA UREDOVANJA CARINSKOG DJELATNIKA IZVAN UREDOVNOG PROSTORA (“Narodne novine”, broj 63/92) NN 63/1992, (1688
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU LUKA ZA UTOVAR U PROVOZU ODREĐENE ROBE NA BRODOVE KOJI OBAVLJAJU PROMET NA REDOVITIM LINIJAMA U MEĐUNARODNOM PROMETU (“Narodne novine”, broj 62/92) NN 62/1992, (1665
UPUTA O UVJETIMA I SLUČAJEVIMA KADA SE NEĆE NAPLAĆIVATI OSIGURANJE NITI POLAGATI GARANCIJA ZA PLAĆANJE CARINE PRI PRIVREMENOM UVOZU ROBE (“Narodne novine”, broj 63/92) NN 63/1992, (1673
UPUTA O NAČINU UTVRĐIVANJA PORIJEKLA ROBE KADA NAPLATA CARINE OVISI O NJENOM PORIJEKLU (“Narodne novine”, broj 63/92) NN 63/1992, (1674
UPUTA O CARINSKOM POSTUPKU S POŠTANSKIM POŠILJKAMA U MEĐUNARODNOM POŠTANSKOM PROMETU (“Narodne novine”, broj 63/92) NN 63/1992, (1683
UPUTA O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O CARINSKOJ ROBI (“Narodne novine”, broj 63/92) NN 63/1992, (1685
PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE OVLAŠTENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA ZA PRIMJENU SREDSTAVA PRISILE („Narodne novine“, broj 51/14) NN 51/2014, (982
NAPUTAK O KRITERIJIMA ZA REPROGRAM DOSPJELIH A NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA („Narodne novine“, broj 04/02) NN 4/2002, (145
Carinska tarifa
ZAKON(I), UREDBA(E)
UREDBA O POČETKU PRIMJENE ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA POGLAVLJA 1. DO 24. CARINSKE TARIFE (“Narodne novine”, broj 119/00) NN 119/2000, (2272
UREDBA O CARINSKOJ TARIFI ZA 2007. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 134/06, 83/07 i 94/07) NN 134/2006, (3043
UREDBA O CARINSKOJ TARIFI ZA 2008. GODINU (Urednički pročošćeni tekst,“Narodne novine”, broj 124/07, 132/07, 134/07 i 114/08) NN 124/2007, (3578
UREDBA O CARINSKOJ TARIFI ZA 2009. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 140/08, 27/09 i 51/09) NN 140/2008, (3928
UREDBA O CARINSKOJ TARIFI ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 143/11, 5/12, 21/12 i 87/12) NN 143/2011, (2881
UREDBA O CARINSKOJ TARIFI ZA 2010. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 145/09, 153/09 i 31/10) NN 145/2009, (3546
UREDBA O CARINSKOJ TARIFI ZA 2011. GODINU („Narodne novine“, broj 138/10, 67/11, 106/11, 107/11, 126/11 i 140/11) NN 138/2010, (3527
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O PREFERENCIJALNIM CARINSKIM KVOTAMA PRI UVOZU ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA („Narodne novine“, broj 87/12) NN 87/2012, (2005
ODLUKA O PROMJENI SVOTE CARINE PO MJERNOJ JEDINICI PRI UVOZU POJEDINIH POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA IZ DODATKA A CARINSKE TARIFE (“Narodne novine”, broj 102/00) NN 102/2000, (1989
ODLUKA O PREFERENCIJALNOJ CARINSKOJ KVOTI PRI UVOZU ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA („Narodne novine“, broj 08/13) NN 8/2013, (131
ODLUKA O PREFERENCIJALNOJ CARINSKOJ KVOTI PRI UVOZU ODREĐENOG POLJOPRIVREDNOG PROIZVODA („Narodne novine“, broj 37/11) NN 37/2011, (859
ODLUKA O PREFERENCIJALNOJ CARINSKOJ KVOTI PRI UVOZU ODREĐENOG POLJOPRIVREDNOG PROIZVODA („Narodne novine“, broj 140/12) NN 140/2012, (2947
ODLUKA O POČETKU PRIMJENE STOPA CARINE KOJE SE ODNOSE NA UVOZ ROBA PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE SRBIJE (“Narodne novine”, broj 108/07) NN 108/2007, (3166
ODLUKA O PREFERENCIJALNIM CARINSKIM KVOTAMA PRI UVOZU ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA („Narodne novine“, broj 108/11) NN 108/2011, (2141
ODLUKA O PREFERENCIJALNOJ CARINSKOJ KVOTI PRI UVOZU ODREĐENOG POLJOPRIVREDNOG PROIZVODA („Narodne novine“, broj 130/12) NN 130/2012, (2770
PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA I POSTUPKU NAPLATE CARINSKE PRISTOJBE (“Narodne novine”, broj 63/00) NN 63/2000, (1392
NAPUTAK ZA PRIMJENU SUSTAVA NAZIVLJA I BROJČANOG OZNAČAVANJA ROBE U CARINSKOJ TARIFI (“Narodne novine”, broj 76/04) NN 76/2004, (1530
Carinski postupak
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O UVJETIMA ZA PRUŽANJE USLUGA CARINSKOG ZASTUPANJA ("Narodne novine", broj 57/18) NN 57/2018, (1154
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O ODOBRAVANJU PRUŽANJA USLUGA CARINSKOG ZASTUPANJA („Narodne novine“, broj 26/19) NN 46/2019, (902
PRAVILNIK O ODGODI PLAĆANJA CARINSKOG DUGA („Narodne novine“, broj 84/18) NN 84/2018, (1670
NAPUTAK O PROVOĐENJU ODREDBI UGOVORA O STATUSU SNAGA (SOFA) KOJIM SE UREĐUJE CARINSKI POSTUPAK SA ROBOM KOJA SE UVOZI, IZVOZI ILI PROVOZI ZA POTREBE SFOR-A (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 42/99 i 73/00) 117.601
Carinska oslobođenja i povlastice
ZAKON(I), UREDBA(E)
UREDBA O UVJETIMA I POSTUPKU PLAĆANJA POVOLJNIJE CARINE PRI UVOZU OPREME ZA IZGRADNJU DIONICE BOSILJEVO – SVETI ROK AUTOCESTE BREGANA – ZAGREB – DUBROVNIK (“Narodne novine”, broj 35/00) 118.601
UREDBA O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA CARINSKE I POREZNIH OLAKŠICA HRVATSKIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (“Narodne novine”, broj 50/01) NN 50/2001, (804
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O CARINSKIM, POREZNIM I DRUGIM OLAKŠICAMA STRANIH DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 73/91, 37/92, 29/97 i 123/02) NN 73/1991, (1899
ODLUKA O VRSTI, KOLIČINI I VRIJEDNOSTI PREDMETA KOJI SE UVOZE UZ PRIMJENU CARINSKIH POVLASTICA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 91/95, 142/97 i 94/99) NN 91/1995, (1492
PRAVILNIK O NAČINU UVOZA SIROVINA I REPRODUKCIJSKIH MATERIJALA RADI PROIZVODNJE ZA IZVOZ (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 68/91 i 63/92) NN 68/1991, (1797
PRAVILNIK O POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA CARINE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 106/95, 2/96 i 85/97) NN 106/1995, (1757
PRAVILNIK O VRSTI I KOLIČINI PREDMETA KUĆANSTVA I OSOBNIH STVARI KOJE SE MOGU UVOZITI TEMELJEM CARINSKIH I POREZNIH POVLASTICA USELJENIKA I POVRATNIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 22/98 i 43/99) NN 22/1998, (284
NAPUTAK O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA CARINE OPREME ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKE DJELATNOSTI KOJA SE UVOZI PO OSNOVI ULOGA STRANE OSOBE U DOMAĆE TRGOVAČKO DRUŠTVO ILI DRUGI OBLIK OBAVLJANJA GOSPODARSKE I DRUGE ODGOVARAJUĆE DJELATNOSTI (“Narodne novine”, broj 19/95) NN 19/1995, (373
NAPUTAK O PROVOĐENJU ODREDBI SPORAZUMA O IZUZEĆU OD PLAĆANJA POREZA I CARINA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA, EUROPSKE UNIJE (“Narodne novine”, broj 22/97) NN 22/1997, (301
Carinske stope
ZAKON(I), UREDBA(E)
UREDBA O SNIŽENJU CARINSKIH STOPA PRI UVOZU OPREME, UREÐAJA, APARATA I VOZILA I NJIHOVIH DIJELOVA U KOJE SE UGRAÐUJU DIJELOVI PROIZVEDENI U REPUBLICI HRVATSKOJ (“Narodne novine”, broj 69/99) NN 69/1999, (1287
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O PROMJENI SVOTE CARINE PO MJERNOJ JEDINICI PRI UVOZU POJEDINIH POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA IZ DODATKA A CARINSKE TARIFE (“Narodne novine”, broj 39/99) NN 39/1999, (786
ODLUKA O PRIVREMENOM SMANJENJU CARINSKIH STOPA PRI UVOZU POJEDINIH POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA (“Narodne novine”, broj 69/00) NN 69/2000, (1519
ODLUKA O SNIZENJU CARINSKIH STOPA ZA ODREĐENU ROBU (“Narodne novine”, broj 76/00) NN 76/2000, (1638
ODLUKA O POČETKU PRIMJENE STOPA CARINE KOJE SE ODNOSE NA UVOZ ROBA PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE MOLDOVE (“Narodne novine”, broj 136/04) NN 136/2004, (2406
ODLUKA O VRIJEDNOSTI ROBE ZA JEDINSTVENU CARINSKU STOPU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 67/91 i 41/92) NN 67/1991, (1771
ODLUKA O SNIŽENJU CARINSKIH STOPA ZA ODREĐENU ROBU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 38/97, 55/97, 27/98, 60/98, 64/98, 89/98, 95/98, 166/98 i 76/00) NN 38/1997, (545
ODLUKA O PREDMETIMA KOJI SE UVOZE, UNOSE ILI PRIMAJU U CARINSKO PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE, A NE SMATRAJU SE CARINSKOM ROBOM (“Narodne novine”, broj 142/97) NN 142/1997, (2023
ODLUKA O PRIVREMENOM SMANJENJU CARINSKE STOPE PRI UVOZU POJEDINIH POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA (“Narodne novine”, broj 107/00) NN 107/2000, (2109
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA CARINSKE OSNOVICE (“Narodne novine”, broj 63/92) NN 63/1992, (1679
ODLUKA O RASPOREDU NEUTROŠENIH SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU – AGENCIJE ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO AGENCIJI ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST („Narodne novine“, broj 60/15) NN 60/2015, (1163
Carinarnice
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O POČETKU RADA CARINARNICE I RIJEKA („Narodne novine“, broj 69/12) NN 69/2012, (1622
ODLUKA O POČETKU RADA CARINARNICE I ZAGREB (“Narodne novine”, broj 69/12) NN 69/2012, (1621
ODLUKA O POČETKU RADA CARINARNICE VARAŽDIN («Narodne novine», broj 88/05) NN 88/2005, (1735
ODLUKA O POČETKU RADA CARINARNICE I VARAŽDIN ( "Narodne novine", broj 69/12) NN 69/2012, (1627
ODLUKA O POČETKU RADA CARINARNICE I OSIJEK ("Narodne novine", broj 69/12) NN 69/2012, (1623
ODLUKA O POČETKU RADA CARINARNICE I ZADAR ("Narodne novine", broj 69/12) NN 69/2012, (1626
ODLUKA O POČETKU RADA CARINARNICE I SPLIT („Narodne novine“, broj 69/12) NN 69/2012, (1624
ODLUKA O POČETKU RADA CARINARNICE I PLOČE („Narodne novine“, broj 69/12) NN 69/2012, (1625
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU MJESNE NADLEŽNOSTI CARINARNICA ZA PUŠTANJE U SLOBODAN PROMET ODREĐENIH VRSTA ROBA („Narodne novine“, broj 119/03) NN 119/2003, (1658
RJEŠENJE O POČETKU RADA CARINSKE ISPOSTAVE II DUGOPOLJE, CARINARNICE SPLIT ("Narodne novine", broj 81/08) NN 81/2008, (2646
RJEŠENJE O POČETKU RADA CARINSKE ISPOSTAVE I GORIČAN (ROBNA), CARINARNICE VARAŽDIN („Narodne novine“, broj 91/09) NN 91/2009, (2295
RJEŠENJE O POČETKU RADA CARINSKE ISPOSTAVE I GORIČAN (GRANIČNA), CARINARNICA VARAŽDIN („Narodne novine“, broj 93/09) NN 93/2009, (2332
Carinski troškovi
PODZAKONSKI AKT(I)
CJENIK TROŠKOVA OBAVLJANJA ANALIZA U CARINSKIM LABORATORIJIMA (“Narodne novine”, broj 111/00) NN 111/2000, (2195
Carinske odore i iskaznice
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O BOJI I OZNAKAMA SLUŽBENE ODORE OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA CARINSKE SLUŽBE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 54/94 i 61/95) NN 54/1994, (978
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE I POSEBNOJ OZNACI OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA U ODJELU ZA NADZOR RADA CARINSKE SLUŽBE MINISTARSTVA FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 3/94) NN 3/1994, (74
PRAVILNIK O ODORAMA OVLAŠTENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA CARINSKE UPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/14 i 34/15) NN 82/2014, (1581
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I SLUŽBENOJ ZNAČKI OVLAŠTENOG CARINSKOG SLUŽBENIKA (Urednički pročišćeni tekst „Narodne novine“, broj 56/15 i 87/15) NN 56/2015, (1101
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava