Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Policija (unutarnji poslovi) (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O UNUTARNJIM POSLOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 29/91-pročišćeni tekst, 73/91, 19/92, 33/92, 76/94, 161/98, 29/00-Odluka USRH, 53/00 i 129/00-Zakon o policiji) 332.601
ZAKON O POLICIJI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 34/11, 130/12, 89/14 - Vjerodostojno tumačenje, 151/14, 33/15, 121/16 i 66/19) 332.701
ZAKON O ZAKLADI POLICIJSKE SOLIDARNOSTI ("Narodne novine", broj 121/05) 332.751
ZAKON O POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 76/09, 92/14 i 70/19) 332.752
UREDBA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDABA IZ OBLASTI UNUTARNJIH POSLOVA ZA VRIJEME RATNOG STANJA ILI NEPOSREDNE UGROŽENOSTI NEOVISNOSTI I JEDINSTVENOSTI REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine» broj 19/92) 332.801
UREDBA O RADNIM MJESTIMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA U POVEĆANOM TRAJANJU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 127/13, 140/13, 129/17, 66/18 i 24/19) 332.901
UREDBA O PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/11, 82/12, 25/13, 140/13, 32/15, 40/15, 40/16, 11/17, 129/17, 5/18, 66/18, 09/18 i 24/19) 333.101
UREDBA O UVJETIMA ZA STJECANJE POLICIJSKIH ZVANJA, OZNAKAMA POLICIJSKIH ZVANJA, FUNKCIONALNIM OZNAKAMA RADNIH MJESTA, PROMAKNUĆU I NAPREDOVANJU KROZ POLICIJSKA ZVANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/11 i 15/13) 333.201
UREDBA O VRSTAMA NAORUŽANJA I OPREME POLICIJSKIH SLUŽBENIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA («Narodne novine», broj 42/06) 333.401
UREDBA O IZGLEDU ODORA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 88/11, 129/11 i 100/13) 333.402
UREDBA O PRIČUVNOJ POLICIJI („Narodne novine“, broj 102/19) 333.406
UREDBA O PODRUČJIMA, SJEDIŠTIMA, VRSTAMA I KATEGORIJAMA POLICIJSKIH UPRAVA I POLICIJSKIH POSTAJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 117/11, 50/14, 32/15, 11/17, 66/18 i 24/19) 333.403
UREDBA O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/11, 82/12, 140/13, 32/15, 40/15, 115/15, 11/17, 102/17, 129/17, 5/18, 109/18 i 24/19) 333.404
UREDBA O UTVRĐIVANJU RADNIH MJESTA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA KOJA SE POPUNJAVAJU BEZ OBJAVE NATJEČAJA („Narodne novine“, broj 129/11) 333.405
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA PO PRITUŽBAMA (UPT „Narodne novine“, broj 16/21 i 51/21) 111.111
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PROVJERU RAZINE TJELESNE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI ZA OSOBU KOJA SE PRIMA U POLICIJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/15 i 16/18) 111.111
PRAVILNIK O USTROJU I PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ("Narodne novine", broj 28/15) 334.751
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU DODJELE SPOMEN-ZNAČKE ILI KRATKOG VATRENOG ORUŽJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 141/11 i 133/12) 132.910
PRAVILNIK O MJERILIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA POSEBNE PSIHIČKE I TJELESNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA OSOBU KOJA SE PRIMA U POLICIJU I POLICIJSKOG SLUŽBENIKA TE O SASTAVU I NAČINU RADA ZDRAVSTVENIH KOMISIJA U OVLAŠTENIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 113/12, 37/18 i 51/18 -OiRUSRH) 333.451
PRAVILNIK O PRIČUVNOM SASTAVU POLICIJE («Narodne novine» broj 13/92) 330.501
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA PROJEKTIRANJE I IZGRADNJU OBJEKATA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine» broj 73/92) 333.601
PRAVILNIK O SASTAVU I NAČINU RADA ZDRAVSTVENE KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI RADNIKA NA POSLOVIMA OVLAŠTENE SLUŽBENE OSOBE U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA I MINISTARSTVU PRAVOSUĐA I UPRAVE («Narodne novine» broj 8/93) 333.701
PRAVILNIK O SADRŽAJU IZJAVE O PRAVIMA I OBVEZAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA («Narodne novine» broj 17/02) 334.001
PRAVILNIK O OCJENJIVANJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA («Narodne novine» broj 113/12) 334.101
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 89/10 i 76/15) 334.151
PRAVILNIK O IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE I SLUŽBENE ISKAZNICE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA "Narodne novine", broj 62/12 i 147/20 334.201
PRAVILNIK O VRSTAMA NAGRADA, MEDALJA, PRIZNANJA I ZAHVALNICA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, TE UVJETIMA I POSTUPKU NJIHOVE DODJELE („Narodne novine“, broj 16/17) 334.301
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE INSPEKTORA U INSPEKTORATU UNUTARNJIH POSLOVA, MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA («Narodne novine» broj 75/03) 334.401
PRAVILNIK O SASTAVU I NAČINU RADA ZDRAVSTVENIH KOMISIJA ZA OCJENU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA („Narodne novine“, broj 113/12) 331.922
PRAVILNIK O METODOLOGIJI IZRADE PROCJENE UGROŽENOSTI CIVILNOG STANOVNIŠTVA I MATERIJALNIH DOBARA OD MOGUĆEG NASTANKA PRIRODNIH I CIVILIZACIJSKIH KATASTROFA («Narodne novine» broj 142/03) 334.601
PRAVILNIK O OBUCI, OSPOSOBLJAVANJU I ISPITIMA ZA PRIPADNIKE CIVILNE ZAŠTITE («Narodne novine» broj 197/03) 334.701
PRAVILNIK O UPUĆIVANJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U MIROVNE OPERACIJE I DRUGE AKTIVNOSTI U INOZEMSTVU („Narodne novine“, broj 118/12) 334.901
PRAVILNIK O POLICIJSKIM ČASNICIMA ZA VEZU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 14/07 i 37/10) 334.911
PRAVILNIK O REGISTRACIJI I OPREMI VOZILA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA («Narodne novine», broj 63/07) 331.912
PRAVILNIK O POLICIJSKOM OBRAZOVANJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 113/12, 81/13 i 05/14) 331.913
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA GRAĐANSKO ODIJELO („Narodne novine“, broj 64/11) 331.914
PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA („Narodne novine“, broj 141/11) 331.915
PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA PO PREDSTAVKAMA I PRITUŽBAMA, VOĐENJU EVIDENCIJE PREDSTAVKI I PRITUŽBI TE O RADU POVJERENSTVA („Narodne novine“, broj 78/15) 331.917
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE UNUTARNJE KONTROLE I NADZORA RADA SLUŽBENIKA I USTROJSTVENIH JEDINICA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 141/11 i 146/11) 331.916
PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA ODOBRENJA POLICIJSKOM SLUŽBENIKU ZA OBAVLJANJE SAMOSTALNE GOSPODARSKE ILI PROFESIONALNE DJELATNOSTI ILI PRUŽANJE USLUGA PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI („Narodne novine“, broj 75/12) 331.917
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA PROVJERE OSOBNE DOSTOJNOSTI ZA OBAVLJANJE POLICIJSKE SLUŽBE („Narodne novine“, broj 98/12) 331.918
PRAVILNIK O POLICIJSKIM ČASNICIMA ZA VEZU ("Narodne novine", broj 79/18) 331.919
PRAVILNIK O PRAVILIMA I NAČINU RASPODJELE POSLOVA I ODGOVORNOSTI IZMEĐU RAZLIČITIH SLUŽBI UKLJUČENIH U UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA („Narodne novine“, broj 113/12) 331.921
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE PRUŽAJU SPECIFIČNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA („Narodne novine“, broj 120/12) 331.925
PRAVILNIK O SADRŽAJU I DOSTUPNOSTI INFORMACIJA O SLOBODNIM RADNIM MJESTIMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA TE NAČINU OBJAVE POPISA SLOBODNIH RADNIH MJESTA, SASTAVU I NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA ODABIR KANDIDATA ZA PREMJEŠTAJ („Narodne novine“, broj 113/12) 331.921
PRAVILNIK O SADRŽAJU IZJAVE OSOBE KOJA SE PRIMA U POLICIJU I SADRŽAJU PODATAKA KOJE TE OSOBE DOSTAVLJAJU MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA („Narodne novine“, broj 113/12) 331.923
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA U SLUČAJU GUBITKA ŽIVOTA ILI OZLJEDE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA TE OSOBE KOJA JE PRUŽILA POMOĆ POLICIJSKOM SLUŽBENIKU U OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA („Narodne novine“, broj 113/12) 331.924
PRAVILNIK O UPUĆIVANJU POLICIJSKOG SLUŽBENIKA NA RAD U MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE, INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE TE RADI SUDJELOVANJA U MEĐUNARODNOM PROJEKTU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 79/18 i 83/18 - Ispravak) 331.926
PRAVILNIK O PSIHOSOCIJALNOJ ZAŠTITI ZAPOSLENIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ("Narodne novine", broj 73/18) 331.925
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENA POSEBNIH TROŠKOVA NASTALIH RADOM MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 55/11, 58/11, 100/12, 110/14 i 45/16) 331.914
ETIČKI KODEKS POLICIJSKIH SLUŽBENIKA („Narodne novine“, broj 62/12) 331.915
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID