Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Pomorstvo (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
POMORSKI ZAKONIK (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 17/19) 335.301
ZAKON O OBALNOJ STRAŽI REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 125/19) 335.302
ZAKON O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA (UPT, "Narodne novine", broj 108/17 i 30/21) 111.111
ZAKON O ZAJEDNIČKOM FONDU RIZIKA POMORSKIH BRODARSKIH PODUZEĆA PREKOMORSKE PLOVIDBE («Službeni list» broj 53/92, 50/68 i «Narodne novine» broj 52/71) 335.401
ZAKON O LUČKIM KAPETANIJAMA («Narodne novine», broj 118/18) 335.501
ZAKON O JAVNOM PRIJEVOZU U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU («Narodne novine», broj 131/97) 335.601
ZAKON O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 - OiRUSRH, 56/16 i 98/19) 335.701
ZAKON O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13, 56/16 i 121/19) 355.802
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POSTUPNOM ISKLJUČENJU IZ PLOVIDBE TANKERA BEZ DVOSTRUKE OPLATE («Narodne novine», broj 51A/13) 335.901
ZAKON O UREĐENJU PRAVA I OBVEZA BRODOGRADILIŠTA U POSTUPKU RESTRUKTURIRANJA („Narodne novine“, broj 61/11) 335.901
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1257/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. STUDENOGA 2013. O RECIKLIRANJU BRODOVA I O IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1013/2006 I DIREKTIVE 2009/16/EZ („Narodne novine“, broj 96/19) 335.902
UREDBA O DOLASKU I BORAVKU STRANIH JAHTI I ČAMACA NAMIJENJENIH RAZONODI ILI ŠPORTU U OBALNOM MORU, RIJEKAMA I JEZERIMA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 31/92 i34/01 - Uredba o uvjetima za plovidbu i boravak stranih brodova i čamaca namijenjenih razonodi ili športu na unutarnjim vodama Republike Hrvatske) 336.001
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. BRELA ("Narodne novine", broj 66/18) 337.343
UREDBA O PRISTUPU, PROLASKU I BORAVKU STRANIH RATNIH I ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKIH BRODOVA U UNUTRAŠNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 19/95 i 21/03) 336.101
UREDBA O UVJETIMA ZA DODJELU KONCESIJA ZA OBAVLJANJE LUČKIH DJELATNOSTI («Narodne novine», broj 52/96) 336.201
UREDBA O POSTUPKU DODJELE KONCESIJE I NAČINU ODREĐIVANJA GRANICE ZA LUKE POSEBNE NAMJENE («Narodne novine», broj 108/96) 336.301
UREDBU O UVJETIMA ZA DOLAZAK I BORAVAK STRANIH JAHTI I BRODICA NAMIJENJENIH SPORTU I RAZONODI U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 97/13 i 50/17) 336.401
UREDBA O POSTUPKU UTVRĐIVANJA GRANICE POMORSKOG DOBRA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 8/04 i 82/05) 336.501
UREDBA O POSTUPKU DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) 336.601
UREDBA O POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) 336.801
UREDBA O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET I LUKA POSEBNE NAMJENE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 110/04 i 82/07) 336.801
UREDBA O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI LUKE («Narodne novine», broj 110/04) 336.901
UREDBA O POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 23/04, 101/04 i 39/06) 336.801
UREDBA O UVJETIMA I VREDNOVANJU KRITERIJA ZA DAVANJE KONCESIJE I SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ USLUZI ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU („Narodne novine“, broj 31/14) 336.902
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. SPLIT (“Narodne novine”, broj 30/07) 337.002
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. KOMIŽA (“Narodne novine”, broj 30/07) 337.003
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. DRVENIK (“Narodne novine”, broj 30/07) 337.004
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. UNIJE (“Narodne novine”, broj 30/07) 337.005
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. SUPETARSKA DRAGA (“Narodne novine”, broj 38/07) 337.006
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. SUĆURAJ („Narodne novine“, broj 137/08) 377.101
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. DONJA PODSTRANA („Narodne novine“, broj 92/08) 377.009
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. MARTINŠĆICA (UVALA SLATINA) ("Narodne novine", broj 88/09) 377.011
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. MARTINŠĆICA (UVALA TIHA) ("Narodne novine", broj 88/09) 377.012
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. SOLINE ("Narodne novine", broj 88/09) 377.013
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. VRBNIK ("Narodne novine", broj 88/09) 377.014
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. BELEJ ("Narodne novine", broj 88/09) 377.015
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. VALUN ("Narodne novine", broj 88/09) 377.016
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. SELCE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 88/09 i 128/19) 377.017
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. CRES ("Narodne novine", broj 88/09) 377.018
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. CRES („Narodne novine“, broj 96/09) 377.012
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. OMIŠ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 92/08 i 125/10) 377.009
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. VELIKO BRDO (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 65/00, 61/09 i 54/12 - Uredba o prestanku važenja Uredbe o izmjeni Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Veliko Brdo) 377.011
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. NOVI I k.o. LEDENICE („Narodne novine“, broj 33/10) 377.012
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. SLIVNO („Narodne novine“, broj 33/10) 377.014
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. MOŠĆENIČKA DRAGA („Narodne novine“, broj 33/10) 377.013
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. JADRANOVO, PODRUČJE MJESTO HAVIŠĆE („Narodne novine“, broj 33/10) 377.015
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. JADRANOVO, PODRUČJE PLAŽA HAVIŠĆE („Narodne novine“, broj 33/10) 377.016
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. DUĆE („Narodne novine“, broj 33/10) 377.017
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. VELI LOŠINJ („Narodne novine“, broj 33/10) 377.018
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. OMIŠALJ („Narodne novine“, broj 33/10) 377.019
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. SUPETARSKA DRAGA („Narodne novine“, broj 33/10) 377.021
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. SUSAK („Narodne novine“, broj 33/10) 377.022
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. SPLIT („Narodne novine“, broj 33/10) 377.023
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. BAST – BAŠKA VODA („Narodne novine“, broj 33/10) 377.024
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. PODACA („Narodne novine“, broj 132/11) 377.025
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. PUĆIŠĆA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 105/04 i 132/11) 377.026
UREDBA O JEDINSTVENOM SUČELJU ZA FORMALNOSTI U POMORSKOM PROMETU („Narodne novine“, broj 119/15) 377.027
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. TISNO („Narodne novine“, broj 119/15) 377.028
UREDBA O NAČINU I UVJETIMA ZA OBAVLJANJE SIGURNOSNIH ISTRAGA POMORSKIH NESREĆA I NEZGODA („Narodne novine“, broj 122/15) 377.029
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O POMORSKOM PELJARENJU (UPT, „Narodne novine“, broj 116/10, 43/18 i 83/21) 338.501
NAREDBA O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE (UPT, „Narodne novine“, broj 7/21 i 24/21) 111.111
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA DAVANJE U POTKONCESIJU DIJELA POMORSKOG DOBRA U LUCI POSEBNE NAMJENE – BRODOGRADILIŠTU SPLIT („Narodne novine“, broj 8/21) 111.111
NAREDBA O MJESEČNOJ OSNOVICI ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ČLANA POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 14/21) 111.111
PRAVILNIK O ZVANJIMA I SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA (UPT, „Narodne novine“, broj 130/13, 45/14, 124/15, 72/16, 69/18, 77/18 – ispravak, 85/21) 111.111
Pravilnik o načinu stjecanja statusa ovlaštene osobe Obalne straže Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 2/21) 221.005
ODLUKU O DAVANJU LUČKOJ UPRAVI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE NA PRIVREMENO UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE LUČKIH PODRUČJA POSTOJEĆE SPORTSKE LUKE ZENTA I POSTOJEĆE SPORTSKE LUKE ŠPINUT (UPT, „Narodne novine“, broj 128/19 i 55/21) 111.111
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, SREDSTVA ZA SIGNALIZACIJU („Narodne novine“, broj 7/21) 111.111
ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE ZA POSEBNU UPOTREBU POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE PODMORSKOG ISPUSTA SANITARNIH OTPADNIH VODA U AKVATORIJU OTOKA ŽUT, OPĆINA MURTER – KORNATI („Narodne novine“, broj 63/21) 111.111
NAREDBA O ZABRANI OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM KOĆOM U JABUČKOM DŽEPU („Narodne novine“, broj 65/21) 111.111
ODLUKA O PROGLAŠENJU ISKLJUČIVOG GOSPODARSKOG POJASA REPUBLIKE HRVATSKE U JADRANSKOM MORU („Narodne novine“, broj 10/21) 111.111
ODLUKA O KONCESIJI U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA BIJELE RIBE KOD VELOG ŠKOLJA, JUŽNO OD UVALE VELA LAMJANA („Narodne novine“, broj 100/15) 337.902
ODLUKA O OSNIVANJU LUKA POSEBNE NAMJENE – VOJNIH LUKA (Urednički pročišćeni tekst “Narodne novine”, broj 89/04, 73/08, 12/13 i 43/18) 337.901
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – BRODOGRADILIŠTA U BETINI ("Narodne novine", broj 53/18) 337.341
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE O PRODUŽENJU ROKA TRAJANJA KONCESIJE ZA DIZANJE I SPUŠTANJE PLOVILA NA POMORSKOM DOBRU, GRAD CRIKVENICA ("Narodne novine", broj 53/18) 337.342
ODLUKA O KONCESIJI U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA BIJELE RIBE I ŠKOLJAKA U AKVATORIJU VRGADSKOG KANALA – POLJE 1 („Narodne novine“, broj 16/18) 337.337
ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA NA KOJEM SE NALAZI ZGRADA LUČKE KAPETANIJE RIJEKA ("Narodne novine", broj 21/18) 337.338
ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE ZA POSEBNU UPOTREBU POMORSKOG DOBRA RADI GRADNJE I KORIŠTENJA GRAĐEVINE »MOST STON« ("Narodne novine", broj 53/18) 337.339
ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE ZA POSEBNU UPOTREBU POMORSKOG DOBRA U SVRHU POSTAVLJANJA I UPOTREBE SIDRENOG SUSTAVA U NACIONALNOM PARKU »KORNATI« ("Narodne novine", broj 9/18) 337.336
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, BRODOVI U POLARNIM VODAMA ("Narodne novine", broj 69/18) 337.344
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJE POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA NOVIGRAD („Narodne novine“, broj 123/11) 337.102
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJE POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA („Narodne novine“, broj 106/12) 337.102
ODLUKA O PRESTANKU KONCESIJE ZA POSEBNU UPOTREBU POMORSKOG DOBRA U SVRHU ZNANSTVENOG I RAZVOJNOG ISTRAŽIVANJA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU („Narodne novine“, broj 142/11) 337.104
ODLUKA O PRODUŽENJU ROKA ZA OSNIVANJE LUČKE UPRAVE U LUKAMA U KOJIMA JE BIO PREKINUT PROMET («Narodne novine», broj 36/96) 337.201
ODLUKA O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - BRODOGRADILIŠTA I LUKE NAUTIČKOG TURIZMA BRODOTROGIR d.d., TROGIR (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 74/99, 9/00, 10/03 i 19/11) 337.202
ODLUKA O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - BRODOGRADILIŠTA 3. MAJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 95/99, 19/11 i 61/14) 337.203
ODLUKA O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 157/03, 77/04, 138/06 i 31/08) 344.151
ODLUKA O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA ZAŠTITA PRI RADU I SMJEŠTAJ POSADE (2003) («Narodne novine», broj 113/03) 338.201
ODLUKA O PRENAMJENI LUKE POSEBNE NAMJENE – NAFTNI TERMINAL OMIŠALJ (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 54/02 i 71/03) 337.701
ODLUKA O PRENAMJENI LUKE POSEBNE NAMJENE – INDUSTRIJSKE LUKE ANTENAL U LUKU OTVORENU ZA JAVNI PROMET («Narodne novine», broj 54/02) 337.801
ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU STRUČNOG TIJELA ZA OCJENU PONUDA ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 44/16 i 95/19) 338.201
ODLUKA O PROMJENI GRANICE POMORSKOG DOBRA RADI IZGRADNJE DRŽAVNE CESTE D-404 („Narodne novine“, broj 56/11) 338.206
ODLUKA O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - LUKE NAUTIČKOG TURIZMA VERUDA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 18/99, 133/07, 81/08 i 91/13) 337.157
ODLUKA O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 20. – ZAŠTITA PRI RADU I SMJEŠTAJ POSADE (2010.) („Narodne novine“, broj 147/09) 337.196
ODLUKA O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 14. – RADIOOPREMA, Izmjene i dopune br. 2 (2011.) („Narodne novine“, broj 89/11) 337.197
ODLUKA O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 16. – POMAGALA ZA NAVIGACIJU (2012.) („Narodne novine“, broj 74/12) 337.198
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU BRODICA I JAHTI („Narodne novine“, broj 19/16) 338.358
ODLUKA O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 4. – STABILITET (2009.) („Narodne novine“, broj 65/09) 337.177
ODLUKA O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 6. – NADVOĐE (2009.) („Narodne novine“, broj 65/09) 337.179
ODLUKA O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 14. – RADIOOPREMA (2009) („Narodne novine“, broj 65/09) 337.181
ODLUKA O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 16. – POMAGALA ZA NAVIGACIJU (2009.) („Narodne novine“, broj 65/09) 337.183
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA („Narodne novine“, broj 122/16) 337.184
ODLUKA O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 18. – SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE (2009) („Narodne novine“, broj 65/09, 141/10 i 146/12) 337.185
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, UREĐAJI ZA RUKOVANJE TERETOM I NAPRAVE ZA DIZANJE („Narodne novine“, broj 118/14) 337.186
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, PRIJEVOZ PUTNIKA ("Narodne novine", broj 32/18) 337.187
ODLUKA O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA Dio 31. – SIGURNOSNA ZAŠTITA BRODA (2012.) („Narodne novine“, broj 109/12) 337.192
ODLUKA O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 23. – PRIJEVOZ TERETA (2009.) („Narodne novine“, broj 65/09) 337.189
ODLUKA O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA Dio 30. – UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU (2010.) („Narodne novine“, broj 82/10) 337.191
ODLUKA O PRAVILIMA ZA OBAVLJANJE POKUSNE PLOVIDBE (2009) („Narodne novine“, broj 65/09) 337.192
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH OBJEKATA, BAŽDARENJE („Narodne novine“, broj 97/15) 337.193
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU KONTEJNERA ("Narodne novine", broj 69/18) 337.194
OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA U MALOSTONSKOM ZALJEVU I MALOM MORU („Narodne novine“, broj 29/11) 337.199
ODLUKA O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA ("Narodne novine", broj 82/10) 337.183
OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA U MALOSTONSKOM ZALJEVU I MALOM MORU („Narodne novine“, broj 137/10) 337.198
ODLUKA O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 4. – STABILITET – Izmjene i dopune br. 1 (2011.) („Narodne novine“, broj 141/10) 337.178
ODLUKA O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 5. – PREGRAĐIVANJE (2011.) („Narodne novine“, broj 141/10) 337.179
ODLUKA O UTVRĐIVANJU RAZVOJNOG PROGRAMA »BRIJUNI RIVIJERA« RAZVOJNIM PROJEKTOM OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 103/11) 337.199
ODLUKA O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI (2013) („Narodne novine“, broj 80/13) 337.199
ODLUKA O NEPRIHVAĆANJU PONUDA PRISTIGLIH NA TEMELJU OBAVIJESTI O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA U MALOSTONSKOM ZALJEVU I MALOM MORU („Narodne novine“, broj 132/11) 337.201
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE („Narodne novine“, broj 115/15) 337.226
ODLUKA O KONCESIJI U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA BIJELE RIBE KOD OTOKA KUDICA, U IŠKOM KANALU („Narodne novine“, broj 79/16) 337.229
PRAVILNIK O ODRŽAVANJU REDA U PRISTANIŠTIMA I LUKAMA TE NA OSTALIM DIJELOVIMA OBALNOG MORA I UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTOVIMA («Narodne novine», broj 23/75, 31/84, 10/89, 18/90, 17/94 – Pomorski zakonik (vidi čl. 1048. t. 26.), 18/98 – Zakon o plovidbi unutarnjim vodama (vidi čl. 243.), 88/00 – Uredba o uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama - pristaništima unutarnjih 338.101
PRAVILNIK O BRODICAMA I JAHTAMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 27/05, 57/06, 80/07, 3/08, 18/09, 56/10, 97/12, 137/13, 18/16, 72/17 i 8/20) 338.151
PRAVILNIK O NAČINU EVIDENTIRANJA IZDANIH I ISKORIŠTENIH PUTNIH KARATA U JAVNOM POMORSKOM PROMETU („Narodne novine“, broj 100/17) 337.334
PRAVILNIK O SUSTAVU OBILJEŽAVANJA PLOVNIH PUTOVA I OBJEKTIMA SIGURNOSTI PLOVIDBE (“Narodne novine”, broj 39/20) 338.301
PRAVILNIK O NAJMANJEM BROJU I VRSTI UREĐAJA I OPREME KOJE MORAJU IMATI PLUTAJUĆI OBJEKTI NA MORU I UNUTRAŠNJIM VODAMA («Narodne novine» broj 11/70, 17/94 – Pomorski zakon (vidi čl. 1048. t. 24.), 80/00 – Pravilnik o plutajućim objektima (vidi čl. 13.) 338.001
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA REDA U LUKAMA I NA OSTALIM DIJELOVIMA UNUTARNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJALNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12 i 7/17) 538.401
PRAVILNIK O MINIMALNIM ZAHTJEVIMA I UVJETIMA PRUŽANJA MEDICINSKE SKRBI NA BRODOVIMA, BRODICAMA I JAHTAMA (“Narodne novine”, broj 14/08) 338.601
PRAVILNIK O VRSTAMA MORSKIH PLAŽA I UVJETIMA KOJE MORAJU ZADOVOLJAVATI («Narodne novine», broj 50/95) 338.701
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA POKUSNE PLOVIDBE («Narodne novine», broj 10/08) 338.901
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI POMORSKOG AGENTA, TE PRAVIMA I OBVEZAMA POMORSKOG AGENTA („Narodne novine“, broj 82/07) 339.001
PRAVILNIK O IZBJEGAVANJU SUDARA NA MORU («Narodne novine», broj 17/96) 339.201
PRAVILNIK O OBAVLJANJU METEOROLOŠKE SLUŽBE NA POMORSKIM BRODOVIMA ("Narodne novine", broj 68/07) 339.411
PRAVILNIK O POSTUPKU U SLUČAJU ROĐENJA ILI SMRTI, NALASKA NAPUŠTENOGA NOVOROĐENOGA DJETETA, PRIMITKU IZJAVE POSLJEDNJE VOLJE I POSTUPKU S IMOVINOM UMRLIH OSOBA NA BRODU («Narodne novine», broj 24/97) 339.501
PRAVILNIK O ISTICANJU I VIJANJU ZASTAVE TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE I ISTICANJU ZNAKOVA NA BRODOVIMA TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 51/97) 339.601
PRAVILNIK O POMORSKIM KNJIŽICAMA I ODOBRENJIMA ZA UKRCAVANJE, TE POSTUPCIMA I NAČINU PRIJAVE I ODJAVE POMORACA NA OBVEZNO MIROVINSKO I OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE („Narodne novine“, broj 112/16) 339.701
PRAVILNIK O OBAVLJANJU POSLOVA I ODRŽAVANJU STRAŽE ČLANOVA POSADE NA POMORSKIM BRODOVIMA TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 91/98 i 5/03) 339.801
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PRODUŽENJE ROKA TRAJANJA KONCESIJE ("Narodne novine", broj 112/07) 338.551
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE LUČKIH PRISTOJBI («Narodne novine», broj 104/98) 339.901
PRAVILNIK O UVJETIMA POD KOJIMA STRANE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE SMIJU OBAVLJATI ISTRAŽIVANJA, ISPITIVANJA, FOTOGRAFIRANJA I MJERENJA MORA, MORSKOGA DNA I/ILI MORSKOGA PODZEMLJA UNUTRAŠNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJALNOGA MORA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 116/98) 340.001
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODORI, OZNAKAMA ZVANJA I ZNAČKAMA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA LUČKIH KAPETANIJA I UPRAVE ZA POMORSTVO («Narodne novine», broj 162/98) 340.101
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODORI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA LUČKIH KAPETANIJA („Narodne novine“, broj 41/17) 340.111
PRAVILNIK O OBAVLJANJU PODVODNIH AKTIVNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 47/99, 23/03, 28/03, 52/03, 58/03 i 96/10) 340.201
PRAVILNIK O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI, PLUTAJUĆI OBJEKTI I NEPOMIČNI ODOBALNI OBJEKTI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 63/07, 76/11, 46/13, 104/15, 31/16 i 83/16) 340.301
PRAVILNIK O UPISNIKU KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU («Narodne novine», broj 176/04) 340.501
PRAVILNIK O EVIDENTIRANJU I OBILJEŽAVANJU POMORSKOG DOBRA («Narodne novine», broj 29/05) 340.801
PRAVILNIK O NAČINU VIJANJA ZASTAVE I ISTICANJA ZNAKOVA NA BRODOVIMA I JAHTAMA (“Narodne novine”, broj 126/07) 340.802
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA POLAGANJE CJEVOVODA I ODRŽAVANJE PODMORSKIH KABELA I CJEVOVODA U EPIKONTINENTALNOM POJASU REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 126/07) 340.803
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA PLOVILA SA ILI BEZ POSADE I PRUŽANJE USLUGE SMJEŠTAJA GOSTIJU NA PLOVILU ("Narodne novine", broj 42/17) 340.901
PRAVILNIK O NAČINU, UVJETIMA I OVLASTIMA ZA OBAVLJANJE UPRAVNE ISTRAGE POMORSKE NESREĆE („Narodne novine“, broj 69/16) 341.111
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI BROD I BRODAR ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG LINIJSKOG POMORSKOG PROMETA (»Narodne novine«, broj 130/06) 341.112
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI BROD I BRODAR ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU („Narodne novine“, broj 26/14) 341.113
PRAVILNIK O POSTUPKU U SLUČAJU ROĐENJA ILI SMRTI, NALASKA NAPUŠTENOG NOVOROĐENOG DJETETA, I POSTUPKU S IMOVINOM UMRLIH OSOBA NA BRODU (“Narodne novine”, broj 43/07) 341.114
PRAVILNIK O UPRAVLJANJU I NADZORU VODENOG BALASTA («Narodne novine», broj 55/07) 341.116
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU UVJETA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČLANOVA POSADE POMORSKIH BRODOVA, BRODICA I JAHTI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 93/07 i 107/14) 341.117
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POJEDINOG DIJELA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA, NAČIN PLAĆANJA VEZA, UVJETE KORIŠTENJA, TE ODREĐIVANJA MAKSIMALNE VISINE NAKNADE I RASPODJELE PRIHODA (Urednički pročišćeni tekst “Narodne novine”, broj 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13) 341.118
PRAVILNIK O BRODICAMA, ČAMCIMA I JAHTAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 13/20 i 52/20) 341.117
PRAVILNIK O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA ("Narodne novine", broj 55/18) 341.119
PRAVILNIK O MJESTIMA ZAKLONIŠTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 3/08 i 101/16) 341.121
PRAVILNIK O POMORSKOJ OPREMI („Narodne novine“, broj 82/16) 341.122
PRAVILNIK O PRIZNATIM ORGANIZACIJAMA ZA NADZOR, PREGLED I CERTIFIKACIJU BRODOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 118/11, 99/12 i 124/15) 341.123
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI STRANI PLOVNI OBJEKT DA BI BORAVIO U RASPREMI U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 10/08) 341.124
PRAVILNIK O ZAŠTITI MORSKOG OKOLIŠA U ZAŠTIĆENOM EKOLOŠKO-RIBOLOVNOM POJASU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 47/08) 341.125
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA STRAŽE, TE OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA NA BRODU KOJIMA SE OSIGURAVA SIGURNA PLOVIDBA I ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 125/08, 126/08, 34/11, 155/13 i 29/16) 341.126
PRAVILNIK O ZASTAVI OBALNE STRAŽE, SLUŽBENOM ZNAKU, SLUŽBENOJ ISKAZNICI I SLUŽBENIM ODORAMA PRIPADNIKA OBALNE STRAŽE („Narodne novine“, broj 56/09) 341.132
PRAVILNIK O PRIMJENI MJERA I SREDSTAVA PRISILE, ZAUSTAVLJANJU I PREGLEDU SUMNJIVOG PLOVILA, UZAPĆENJU PLOVILA, PRIVREMENOM ZADRŽAVANJU OSOBA, SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA I DRUGIM RADNJAMA POTREBNIM ZA POKRETANJE POSTUPKA PROTIV PREKRŠITELJA PROPISA (“Narodne novine”, broj 153/09) 341.134
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE KOJE PRUŽAJU USLUGE UKRCAJA OSOBA ZA NAORUŽANU PRATNJU NA BRODOVE HRVATSKE DRŽAVNE PRIPADNOSTI („Narodne novine“, broj 123/12) 341.137
PRAVILNIK O UPRAVLJANJU I NADZORU BALASTNIH VODA („Narodne novine“, broj 128/12) 341.138
PRAVILNIK O ISPRAVAMA, DOKUMENTIMA I PODACIMA O POMORSKOM PROMETU, TE O NJIHOVOJ DOSTAVI, PRIKUPLJANJU I RAZMJENI, KAO I O NAČINU I UVJETIMA IZDAVANJA ODOBRENJA ZA SLOBODAN PROMET S OBALOM (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 70/13, 55/15, 103/17 i 13/20) 341.139
PRAVILNIK O SIGURNOSTI POMORSKE PLOVIDBE U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE TE NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA NADZORA I UPRAVLJANJA POMORSKIM PROMETOM (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 79/13, 140/14 i 57/15) 341.140
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU KORIŠTENJA PRAVA NA POREZ PO TONAŽI BRODA (Urednički pročišćeni tekst "Narodne novine", broj 90/13, 87/15 i 8/20) 341.141
PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI BROD I BRODAR ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG LINIJSKOG POMORSKOG PROMETA („Narodne novine“, broj 83/13) 341.142
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ NA LINIJAMA U JAVNOM POMORSKOM PRIJEVOZU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 41/17 i 122/20) 341.143
PRAVILNIK O NAKNADI ZA UPORABU OBJEKATA SIGURNOSTI PLOVIDBE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 138/15 i 54/17) 341.145
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POMORSKE KABOTAŽE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 109/19) 341.144
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, PRIJEVOZ TERETA ("Narodne novine", broj 69/18) 341.145
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, STABILITET („Narodne novine“, broj 54/15) 341.146
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, ZAŠTITA PRI RADU I SMJEŠTAJ POSADE ("Narodne novine", broj 32/18) 341.147
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, RADIOOPREMA („Narodne novine“, broj 28/19) 341.148
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, PREGRAĐIVANJE („Narodne novine“, broj 54/15) 341.149
PRAVILNIK O VOĐENJU UPISNIKA BRODOVA, NAJVIŠOJ DOPUŠTENOJ STAROSTI I TEHNIČKIM UVJETIMA ZA UPIS U UPISNIK BRODOVA („Narodne novine“, broj 13/20) 341.145
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, POMORSKA OPREMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 152/14, 85/15 i 39/16) 341.150
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE („Narodne novine“, broj 32/18) 341.151
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, NADVOĐE („Narodne novine“, broj 95/15) 341.155
PRAVILNIK O NAKNADI ZA SIGURNOST PLOVIDBE I ZAŠTITU MORA OD ONEČIŠĆENJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 116/16 i 14/20) 341.158
PRAVILNIK O POKRIĆU TROŠKOVA PLAĆA I DOPRINOSA VJEŽBENIKA („Narodne novine“, broj 97/19) 341.161
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, OPĆI PROPISI („Narodne novine“, broj 15/19) 341.158
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, POMAGALA ZA NAVIGACIJU („Narodne novine“, broj 97/15) 341.156
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, SPRJEČAVANJE ONEČIŠĆENJA („Narodne novine“, broj 8/20) 341.157
PRAVILNIK O PRIMJENI KONVENCIJE O RADU POMORACA IZ 2006. GODINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 122/16 i 42/19) 341.159
NAREDBA O KORIŠTENJU PLOVNIH PUTOVA STRANIH RATNIH BRODOVA, STRANIH TANKERA, STRANIH NUKLEARNIH BRODOVA I DRUGIH STRANIH BRODOVA KOJI PREVOZE NUKLEARNE ILI DRUGE OPASNE I ŠTETNE TVARI PRI NEŠKODLJIVOM PROLASKU KROZ TERITORIJALNO MORE REPUBLIKE HRVATSKE («Službeni list» broj 21/89 i «Narodne novine» broj 53/91 i 17/94 – Pomorski zakonik (vidi čl. 1048)) 341.151
NAREDBA O KORIŠTENJU PLOVNIH PUTOVA STRANIH RATNIH BRODOVA, STRANIH TANKERA, STRANIH NUKLEARNIH BRODOVA I DRUGIH STRANIH BRODOVA KOJI PREVOZE NUKLEARNE ILI DRUGE OPASNE I ŠTETNE TVARI PRI NEŠKODLJIVOM PROLASKU KROZ TERITORIJALNO MORE REPUBLIKE HRVATSKE («Službeni list» broj 21/89 i «Narodne novine» broj 53/91 i 17/94 – Pomorski zakonik (vidi čl. 1048)) 341.152
NAREDBA O USTANOVLJENJU ZABRANJENIH ZONA U UNUTRAŠNJIM MORSKIM VODAMA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 66/94) 341.201
NAREDBA O RAZVRSTAJU LUKE RIJEKA («Narodne novine», broj 37/96) 341.301
NAREDBA O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 15/17) 341.401
NAREDBA O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 90/14) 341.501
NAREDBA O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE ŠIBENSKO-KNINSKE („Narodne novine“, broj 159/04) 341.601
NAREDBA O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 100/18) 341.701
NAREDBA O KATEGORIJAMA PLOVIDBE POMORSKIH BRODOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 46/06 i 48/08) 341.901
NAREDBA O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 03/15, 38/15 - Ispravak, 98/19 i 47/20) 341.951
NAREDBA O PLOVIDBI U PROLAZU U ŠIBENSKU LUKU, U PAŠMANSKOM TJESNACU, KROZ PROLAZ VELA VRATA, RIJEKAMA NERETVOM I ZRMANJOM, TE O ZABRANI PLOVIDBE UNIJSKIM KANALOM I KANALOM KRUŠIJA, DIJELOVIMA SREDNJEG KANALA, MURTERSKOG MORA I ŽIRJANSKOG KANALA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 28/97, 117/98, 57/15, 103/16 i 53/19) 342.001
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA OBAVLJANJE TEHNIČKOG NADZORA I BAŽDARENJA BRODICA („Narodne novine“, broj 13/20) 342.101
NAREDBA O VISINI NAKNADE ZA ISPRAVE I KNJIGE KOJE IZDAJU LUČKE KAPETANIJE ("Narodne novine", broj 5/17) 342.301
NAREDBA O PLOVIDBI TERITORIJALNIM MOREM I UNUTRAŠNJIM MORSKIM VODAMA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 105/97) 342.501
NAREDBA O VISINI NAKNADE ZA SIGURNOST PLOVIDBE KOJU PLAĆAJU STRANE JAHTE I BRODICE NAMIJENJENE RAZONODI ILI ŠPORTU I VISINI PRISTOJBE ZA IZMJENU POSADE («Narodne novine», broj 3/02) 342.601
NAREDBA O NAČINU UPLAĆIVANJA NAKNADA ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU («Narodne novine», broj 68/04) 342.901
NAREDBA O NAČINU UPLAĆIVANJA NAKNADA ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU («Narodne novine», broj 68/04) 342.901
NAREDBA O NAJVEĆOJ DOPUŠTENOJ VISINI NAKNADE ZA USLUGE PELJARENJA U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 22/05 i 68/10) 343.301
NAREDBA O VISINI NAKNADE ZA PRIVREMENO OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA JAHTI I BRODICA (“Narodne novine”, broj 2/05) 343.801
NAREDBA O VISINI NAKNADE ZA UPOTREBU POMORSKOG DOBRA („Narodne novine“, broj 116/16) 343.601
NAREDBA O VISINI NAKNADE ZA ODOBRENJE ODRŽAVANJA IZOBRAZBE POMORACA («Narodne novine», broj 137/13) 343.652
NAREDBA O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 113/19) 343.655
NAREDBA O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 84/15) 343.656
LUČKE UZANCE («Službeni list» broj 2/51, 29/78 – Zakon o obveznim odnosima (vidi čl. 1181.), 53/91 – Zakon o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima (vidi čl. 25)) 343.901
UPUTSTVO O OSNIVANJU ISPITNIH KOMISIJA I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA VODITELJA ČAMCA («Narodne novine» broj 38/73 i 80/00 – Pravilnik o čamcima (vidi čl. 91.)) 343.801
NACIONALNI PLAN TRAGANJA I SPAŠAVANJA LJUDSKIH ŽIVOTA NA MORU («Narodne novine», broj 164/98) 344.001
PROGRAM ISPITA ZA VODITELJA ČAMCA («Narodne novine» broj 38/73 i 80/00 – Pravilnik o čamcima (vidi čl. 91.)) 344.101
NAPUTAK O NAČINU POSTUPANJA U RADNJAMA USKLAĐIVANJA DUGA I KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE BROJA MJESEČNIH RATA ZA OTPLATU DUGA S OSNOVA DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA NASTALOG PO OSNOVI OSIGURANJA POMORACA (“Narodne novine”, broj 126/07) 343.801
NAPUTAK O DONOŠENJU I IZVRŠAVANJU PROGRAMA UREĐENJA I ODRŽAVANJA PLOVNIH PUTOVA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2022. GODINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 111/18 i 67/19) 343.802
Hrvatski registar brodova
PODZAKONSKI AKT(I)
Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Statut Hrvatskog registra brodova („Narodne novine“, broj 2/21) 221.004
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID