Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
PDV
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST ("Narodne novine", broj 73/13, 99/13 - Rješenje USRH i 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20) 390.482
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA, RASIPA I LOMA U PROIZVODNJI JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA, ETILNOG ALKOHOLA, MEĐUPROIZVODA I PIVA („Narodne novine“, broj 29/21) 111.111
PRAVILNIK O POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA, INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE TE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE (UPT, „Narodne novine“, broj 81/15, 1/17 i 126/19) 111.111
PRAVILNIK O OSLOBOĐENJU OD POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I TROŠARINE ZA ROBU UVEZENU U OSOBNOJ PRTLJAZI OSOBA KOJE PUTUJU IZ TREĆIH DRŽAVA TE ZA ROBU UVEZENU KAO MALA POŠILJKA NEKOMERCIJALNOG ZNAČAJA ("Narodne novine", broj 146/20) 111.111
PRAVILNIK O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST (UPT, "Narodne novine", broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 01/20, 1/21 i 73/21) P2013-079-4745c9
PRAVILNIK O PLAĆANJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST PRI UVOZU STROJEVA I OPREME PUTEM PRIJAVE POREZA NA DODANU VRIJEDNOST ("Narodne novine", broj 132/17) 391.076
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI KALA, RASTEPA, KVARA, LOMA I TEHNOLOŠKOG MANJKA U UGOSTITELJSTVU (za pravne osobe) („Narodne novine“, broj 72/99) 390.511
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA, RASIPA I LOMA U INDUSTRIJI PRERADE RIBE (za pravne osobe) („Narodne novine“, broj 21/00) 390.531
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA, RASIPA I LOMA U PROIZVODNJI MLINSKIH I PEKARSKIH PROIZVODA I TJESTENINE (za pravne osobe) („Narodne novine“, broj 21/00) 390.54
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA, RASIPA I LOMA ZA PROIZVODE U INDUSTRIJI ULJA (za pravne osobe) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 21/00, 129/07 i 142/11) 390.551
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA, RASIPA I LOMA U PROIZVODNJI ŠEĆERA (za pravne osobe) („Narodne novine“, broj 21/00) 390.561
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA, RASIPA I LOMA U INDUSTRIJI STOČNE HRANE (za pravne osobe) („Narodne novine“, broj 21/00) 390.57
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA, RASIPA I LOMA U PROIZVODNJI BEZALKOHOLNIH PIĆA, BEZALKOHOLNOG PIVA, PRIRODNE MINERALNE, PRIRODNE IZVORSKE I STOLNE VODE, VOĆNIH SOKOVA, NEKTARA, SIRUPA I KONCENTRATA („Narodne novine“, broj 94/14) 390.581
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA U GRADITELJSTVU (za pravne osobe) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 101/99 i 81/02) 390.591
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKIH MANJKOVA U PROCESIMA PROIZVODNJE, PRERADE, MANIPULACIJE, SKLADIŠTENJA I TRANSPORTA NAFTE, PRIRODNOG PLINA, PROIZVODA PRERADE NAFTE I PLINA, PLINSKOG KONDENZATA, SIROVINA ZA PROIZVODNJU MAZIVA I NAFTNIH DERIVATA I („Narodne novine“, broj 28/16) 391.001
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA U PROCESIMA PROIZVODNJE BOJA I LAKOVA(za pravne osobe) (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 136/06 i 134/12) 391.002
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA, RASIPA I LOMA U PROIZVODNJI I PRERADI DUHANA (za pravne osobe) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 21/00 i 118/01) 391.011
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA I RASIPA U DORADI/KONFEKCIONIRANJU MEDA I DRUGIH PČELINJIH PROIZVODA(za pravne osobe) („Narodne novine“, broj 21/00) 391.021
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA, RASIPA I LOMA U PERADARSTVU I PROIZVODNJI JAJA(za pravne osobe) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 21/00 i 136/06) 391.031
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA NA PROIZVODIMA U TRGOVINI(za fizičke osobe) („Narodne novine“, broj 101/04) 391.051
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA U UGOSTITELJSTVU(za fizičke osobe) („Narodne novine“, broj 101/04) 391.061
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA NA ŽITARICAMA I PROIZVODIMA OD ŽITARICA I BRAŠNA(za fizičke osobe) („Narodne novine“, broj 142/99) 391.071
ODLUKA O DOPUŠTENOM MANJKU S NASLOVA KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA NA PROIZVODIMA U TRGOVINI (“Narodne novine”, broj 129/07) 391.072
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA I RASIPA U MARIKULTURI („Narodne novine“, broj 142/11) 391.073
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA I KALA U SLATKOVODNOM UZGOJU RIBA („Narodne novine“, broj 21/12) 391.074
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA, RASIPA I LOMA U PROIZVODNJI JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA, ETILNOG ALKOHOLA, MEĐUPROIZVODA I PIVA („Narodne novine“, broj 94/14) 391.075
TUMAČENJE ODLUKE O DOPUŠTENOJ VISINI KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA NA ŽITARICAMA I PROIZVODIMA OD ŽITARICA I BRAŠNA („Narodne novine“, broj 22/00) 391.072
Porez na promet nekretnina
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 115/16 i 106/18) 970.002
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE PROMETA NEKRETNINA I EVIDENCIJI PROMETA NEKRETNINA („Narodne novine“, broj 1/17) 970.102
Porez na dobit
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O POREZU NA DOBIT ("Narodne novine", broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20) 600.531
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA POREZNE OLAKŠICE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA I NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA ("Narodne novine", broj 18/18) 600.532
PRAVILNIK O POREZU NA DOBIT (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20, 59/20 i 1/21) 600.636
PRAVILNIK O POSTUPKU SKLAPANJA PRETHODNOG SPORAZUMA O TRANSFERNIM CIJENAMA („Narodne novine“, broj 42/17) 600.634
ODLUKA O OBJAVI KAMATNE STOPE NA ZAJMOVE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA („Narodne novine“, broj 118/18) 600.636
ODLUKA O OBJAVI KAMATNE STOPE NA ZAJMOVE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA („Narodne novine“, broj 123/16) 600.633
ODLUKA O OBJAVI KAMATNE STOPE NA ZAJMOVE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA ("Narodne novine", broj 145/20 od 24.12.2020.) 600.632
ODLUKA O OBJAVI KAMATNE STOPE NA ZAJMOVE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA ("Narodne novine", broj 132/17) 600.635
ODLUKA O OBJAVI KAMATNE STOPE NA ZAJMOVE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA („Narodne novine“, broj 125/19) 600.636
Porez na dohodak
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O POREZU NA DOHODAK ("Narodne novine", broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20) 600.502
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O VISINI DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U INOZEMSTVO ZA KORISNIKE KOJI SE FINANCIRAJU IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA («Narodne novine» broj 8/06) 600.506
PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20 i 1/21) 600.512
PRAVILNIK O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU SAMOSTALNIH DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 1/20 i 1/21) 600.513
PRAVILNIK O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I ORGANIZIRANJA SMJEŠTAJA U TURIZMU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 1/19, 01/20 i 1/21 600.521
Porez na premije osiguranja
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O POREZU NA PREMIJE OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I PREMIJE KASKO OSIGURANJA CESTOVNIH VOZILA («Narodne novine», broj 150/02) 970.201
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE O PLAĆENOM POREZU NA PREMIJE OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I NA PREMIJE KASKO OSIGURANJA CESTOVNIH VOZILA («Narodne novine», broj 16/03) 970.301
Trošarine
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O TROŠARINAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 106/18 i 121/19) 971.805
UREDBA O VISINI TROŠARINE ZA UNP-UKAPLJENI NAFTNI PLIN („Narodne novine“, broj 4/10) 921.806
UREDBA O VISINI TROŠARINE NA MOTORNE BENZINE, PLINSKO ULJE I KEROZIN ZA POGON (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 109/13, 48/14 i 43/15) 971.806
UREDBA O VISINI TROŠARINE NA ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA („Narodne novine“, broj 33/20) 971.808
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA NAKNADE ZA IZDAVANJE KARTICE GORIVA ZA POLJOPRIVREDU I RIBARSTVO („Narodne novine“, broj 98/10) 971.821
ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA NAKNADE ZA IZDAVANJE KARTICE GORIVA ZA PLOVIDBU ("Narodne novine", broj 69/13) 971.822
PRAVILNIK O TROŠARINAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 1/19 i 01/20) 971.815
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA POVRAT DIJELA PLAĆENE TROŠARINE ZA DIZELSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU ROBE I PUTNIKA ŽELJEZNICOM („Narodne novine“, broj 147/20) 111.111
UREDBA O VISINI TROŠARINE NA DUHANSKE PRERAĐEVINE I DUHANSKE PROIZVODE („Narodne novine“, broj 20/21) 111.111
UREDBA O VISINI TROŠARINE NA ENERGENTE I ELEKTRIČNU ENERGIJU („Narodne novine“, broj 148/20) 111.111
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA TROŠARINE NA ENERGENTE KOJI SE KORISTE KAO POGONSKO GORIVO ZA PLOVIDBU („Narodne novine“, broj 1/19) 971.818
PRAVILNIK O PODNOŠENJU TROŠARINSKIH OBRAZACA I OBRAZACA POSEBNIH POREZA UPORABOM SUSTAVA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA („Narodne novine“, broj 7/17) 971.891
PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA ŠTO SE ODNOSI NA PLINSKO ULJE OBOJANO PLAVOM BOJOM ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU, RIBOGOJSTVU, AKVAKULTURI TE NA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE NA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN ZA NAMJENE U RIBOLOVU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 1/19 i 80/20) 971.894
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA TROŠARINE OSTVARIVANJEM PRAVA NA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE NA ENERGENTE KOJI SE KORISTE KAO POGONSKO GORIVO U ZRAČNOM PROMETU („Narodne novine“, broj 12/19) 971.892
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU POVRATA PLAĆENE TROŠARINE NA DIZELSKO GORIVO ZA POGON STROJEVA ZA PRIPREMU POVRŠINA U RAZMINIRANJU („Narodne novine“, broj 1/19) 971.893
Posebni porezi - Automobili, ostala vozila, plovila i zrakoplovi
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 15/13, 108/13, 115/16, 127/17 i 121/19) 971.101
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA I VISINAMA SASTAVNICA ZA IZRAČUN POSEBNOG POREZA NA MOTORNA VOZILA („Narodne novine“, broj 148/20) 111.111
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU IZVJEŠĆIVANJA O OBRAČUNANOM POSEBNOM POREZU NA PLOVILA ODNOSNO ZRAKOPLOVE PROIZVEDENE I ISPORUČENE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 26/10) 971.105
PRAVILNIK O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA (UPT, „Narodne novine“, broj 1/17, 2/18, 1/20 i 32/21) 111.111
Posebni porezi - Plaće, mirovine i drugi primitci
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O POSEBNOM POREZU NA PLAĆE, MIROVINE I DRUGE PRIMITKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 94/09 i 56/10) 981.001
ZAKON O POSEBNOM POREZU NA PRIMITKE OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I OSTALE PRIMITKE (Urednički pročišćeni tekst, , „Narodne novine“, broj 119/09 i 56/10) 981.002
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O POSEBNOM POREZU NA PLAĆE, MIROVINE I DRUGE PRIMITKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 96/09 i 91/10) 981.021
PRAVILNIK O POSEBNOM POREZU NA PRIMITKE OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I OSTALE PRIMITKE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 131/09 i 91/10) 981.022
Porezni sustav
ZAKON(I), UREDBA(E)
OPĆI POREZNI ZAKON (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) 971.902
ZAKON O MEHANIZMIMA RJEŠAVANJA POREZNIH SPOROVA U EUROPSKOJ UNIJI („Narodne novine“, broj 98/19) 972.412
ZAKON O POREZNOM SAVJETNIŠTVU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 127/00, 76/13 i 115/16) 972.001
ZAKON O MJERAMA NAPLATE POREZNOG DUGA UZROKOVANOGA GOSPODARSKOM KRIZOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 45/11, 25/12 i 78/12) 972.102
ZAKON O NAPLATI POREZNOG DUGA FIZIČKIH OSOBA („Narodne novine“, broj 55/13) 972.103
ZAKON O NAPLATI POREZNOG DUGA UZROKOVANOG GOSPODARSKOM KRIZOM ("Narodne novine", broj 94/13) 972.104
ZAKON O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 115/16, 130/17, 106/18 i 121/19) 972.105
UREDBA O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPOLAGANJA TRAŽBINAMA S NASLOVA POREZNOG DUGA U PREDSTEČAJNOM I STEČAJNOM POSTUPKU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 122/15 i 47/16) 972.202
UREDBA O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA, DODATKU ZA UVJETE RADA TE KRITERIJIMA I NAJVIŠEM MOGUĆEM IZNOSU DODATKA ZA NATPROSJEČNE REZULTATE U RADU ZA SLUŽBENIKE POREZNE UPRAVE ("Narodne novine", broj 78/17) 972.201
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O PROVEDBI OPĆEG POREZNOG ZAKONA (UPT, "Narodne novine", broj 45/19, 35/20, 42/20, 50/20, 70/20, 74/20, 103/20, 114/20, 144/20, 2/21, 26/21, 43/21 i 106/21) 111.111
ZAKON O POREZNOJ UPRAVI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 115/16 i 98/19) 972.102
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU VISINE NAGRADA I NAKNADA TROŠKOVA ZASTUPNIKU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI („Narodne novine“, broj 30/17) 972.299
PRAVILNIK O POSTUPKU I UVJETIMA POLAGANJA ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA („Narodne novine“, broj 02/17) 972.301
PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽAJU SLUŽBENIH ISKAZNICA I ZNAČAKA SLUŽBENIKA POREZNE UPRAVE (“Narodne novine”, broj 72/17) 972.401
PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽAJU SLUŽBENIH ISKAZNICA I ZNAČAKA SLUŽBENIKA POREZNE UPRAVE („Narodne novine“, broj 32/15) 972.409
PRAVILNIK O UKIDANJU PRAVILNIKA O PROVOĐENJU UNUTARNJEG NADZORA I UNUTARNJE KONTROLE U POREZNOJ UPRAVI („Narodne novine“, broj 2/18) 972.408
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ISPUNJAVANJE KRITERIJA ZA ODREĐIVANJE VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA ZA KOJE JE NADLEŽAN URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE („Narodne novine“, broj 67/15) 972.406
PRAVILNIK O AUTOMATSKOJ RAZMJENI INFORMACIJA U PODRUČJU POREZA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/17, 1/19 i 01/20) 972.408
PRAVILNIK O UVJETIMA, OPSEGU I NAKNADI ZA OBAVLJANJE POSLOVA UTVRĐIVANJA, EVIDENTIRANJA, NADZORA, NAPLATE I OVRHE RADI NAPLATE POREZA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 1/17) 972.410
PRAVILNIK O POSTUPANJU S PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA, DOMAĆIM ILI STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANJA, VRIJEDNOSNICAMA I DOKUMENTACIJOM („Narodne novine“, broj 39/17) 972.411
PROGRAM POLAGANJA ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA („Narodne novine“, broj 02/17) 972.409
STATUT HRVATSKE KOMORE POREZNIH SAVJETNIKA (pročišćeni tekst) („Narodne novine“, broj 4/18) 972.501
ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJU UVJETI I NAČIN PREUZIMANJA PODATAKA O DOHOCIMA I PRIMICIMA IZ EVIDENCIJE O DOHOCIMA I PRIMICIMA („Narodne novine“, broj 55/19) 972.502
Posebni porezi - Naftni derivati
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 136/02, 123/03, 57/06 i 83/09) 971.601
UREDBA O VISINI POSEBNOG POREZA NA NAFTNE DERIVATE (“Narodne novine”, broj 44/07) 971.602
Posebni porezi - Luksuzni proizvodi
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA LUKSUZNE PROIZVODE („Narodne novine“, broj 143/12) 971.401
Posebni porezi - Kava i bezalkoholna pića
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 72/13, 121/19 i 22/20) 971.201
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA I VISINAMA SASTAVNICA ZA IZRAČUN POSEBNOG POREZA NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA („Narodne novine“, broj 33/20) 971.202
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 90/13, 111/13 i 11/14 - Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca... ) 971.211
PRAVILNIK O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 101/16 i 37/20) 971.212
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID