Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Javne ceste
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O CESTAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) 140.001
ZAKON O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA (“Narodne novine”, broj 79/07) 140.003
ZAKON O KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA („Narodne novine“, broj 120/16) 140.002
ZAKON O PROMICANJU ČISTIH I ENERGETSKI UČINKOVITIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU ("Narodne novine", broj 127/13) 140.003
UREDBA O DAVANJU KONCESIJE ZA IZGRADNJU I KORIŠTENJE "JADRANSKE AUTOCESTE " DIONICA DRAGONJA - PULA I KANFANAR-PAZIN - MATULJI" («Narodne novine», broj 71/95) 140.101
UREDBA O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE JAVNIH CESTA («Narodne novine», broj 34/12) 140.201
UREDBA O VOĐENJU REGISTRA JAVNIH CESTA («Narodne novine», broj 32/01) 140.301
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O OPHODNJI JAVNIH CESTA (UPT, «Narodne novine», broj 75/14 i 7/21) 111.111
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU JAVNIH CESTA PO KOJIMA SE MORA ODVIJATI TRANZITNI PROMET TERETNIH VOZILA KROZ REPUBLIKU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 51/21) 111.111
PRAVILNIK O PRIJENOSU JAVNIH CESTA I NERAZVRSTANIH CESTA (UPT, „Narodne novine“, broj 86/12 i 10/21) 111.111
ODLUKA O PROMJENI GRANICE POMORSKOG DOBRA RADI GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA DRŽAVNE CESTE DC403 („Narodne novine“, broj 37/21) 111.111
ODLUKA O PROMJENI GRANICE POMORSKOG DOBRA RADI GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA DRŽAVNE CESTE DC66 i DC75 („Narodne novine“, broj 37/21) 111.111
ODLUKA O PROMJENI GRANICE POMORSKOG DOBRA RADI GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA DRŽAVNE CESTE DC8 („Narodne novine“, broj 128/20) 111.111
ODLUKA O OSNIVANJU DIONIČKOG DRUŠTVA AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB D.D. I DODJELI KONCESIJE ZA GRAĐENJE I GOSPODARENJE AUTOCESTOM RIJEKA - ZAGREB (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 139/97, 22/99 i 82/07) 140.401
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PO POSEBNOM NALOGU MINISTRA ZA 2008. GODINU ("Narodne novine", broj 81/08) 140.751
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PO POSEBNOM NALOGU MINISTRA ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 95/10) 140.752
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA GOSPODARENJE AUTOCESTOM ZAGREB-GORIČAN («Narodne novine», broj 101/98) 140.501
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PO POSEBNOM NALOGU MINISTRA ZA 2012. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/12 i 128/13) 140.753
ODLUKA O PROGRAMU I NAČINU PROVJERE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI NADZORNIKA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE KONTROLE OSOVINSKOG OPTEREĆENJA, UKUPNE MASE I DIMENZIJA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA (“Narodne novine”, broj 47/08) 140.701
ODLUKA O DONOŠENJU SMJERNICA ZA PROMETNU SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU NA CESTAMA («Narodne novine», broj 61/01) 140.801
ODLUKA O UVOĐENJU NAPLATE CESTARINE NA AUTOCESTI BREGANA – ZAGREB («Narodne novine», broj 42/02) 140.901
ODLUKA O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU AUTOCESTE ZAGREB – MACELJ d.o.o. («Narodne novine», broj 52/03) 141.001
ODLUKA O UVOĐENJU NAPLATE CESTARINE NA AUTOCESTAMA BOSILJEVO – SPLIT – ŠESTANOVAC I RUPA – RIJEKA («Narodne novine», broj 71/03) 141.101
ODLUKA O UVOĐENJU NAPLATE CESTARINE NA AUTOCESTI RUPA – RIJEKA («Narodne novine», broj 65/05) 141.201
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI I PRAVA GRAĐENJA NA JAVNOJ CESTI („Narodne novine“, broj 87/14) 140.355
ODLUKA O NAPLATI NAKNADE (CESTARINE) ZA UPORABU AUTOCESTA ILI POJEDINIH CESTOVNIH OBJEKATA NA DRŽAVNIM CESTAMA ("Narodne Novine", broj 36/09) 140.353
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PO POSEBNOM NALOGU MINISTRA ZA 2011. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 103/11 i 52/12) 140.355
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UVOĐENJU NAPLATE CESTARINE ZA UPORABU TUNELA SVETI ILIJA ("Narodne novine", broj 125/17) 140.356
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PO POSEBNOM NALOGU MINISTRA ZA 2013. GODINU ("Narodne novine", broj 91/13) 140.357
ODLUKA O UVOĐENJU NAPLATE CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTE A11 ZAGREB – SISAK („Narodne novine“, broj 69/14) 140.358
ODLUKA O PROMJENI GRANICE POMORSKOG DOBRA RADI GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA DRŽAVNE CESTE DC100, DIONICA OSOR – NEREZINE („Narodne novine“, broj 24/19) 140.362
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PO POSEBNOM NALOGU MINISTRA ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 116/14) 140.361
ODLUKA O MJERAMA ZA POVEĆANJE KORIŠTENJA ELEKTRONIČKIH SUSTAVA ZA NAPLATU CESTARINE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 105/14) 140.359
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PREMA POSEBNOM NALOGU MINISTRA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2017. GODINI ("Narodne novine", broj 125/17) 140.360
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 47/17) 140.361
ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U 2019. GODINI („Narodne novine“, broj 119/19) 140.362
PRAVILNIK O AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA («Narodne novine», broj 119/07) 141.301
PRAVILNIK O STRUČNIM ISPITIMA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 13/10 i 65/15) 141.302
PRAVILNIK O ODRŽAVANJU CESTA (UPT, „Narodne novine“, broj 90/14 i 3/21) 141.601
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PROJEKTIRANJE I IZGRADNJU PRIKLJUČAKA I PRILAZA NA JAVNU CESTU («Narodne novine», broj 73/98) 141.701
PRAVILNIK O POTICAJIMA U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA („Narodne novine“, broj 5/18) 140.362
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PROJEKTIRANJE I IZGRADNJU PRIKLJUČAKA I PRILAZA NA JAVNU CESTU («Narodne novine», broj 95/14) 141.801
PRAVILNIK O OPRAVDANIM SLUČAJEVIMA I POSTUPKU ZATVARANJA JAVNE CESTE («Narodne novine», broj 119/07) 141.901
PRAVILNIK O KORIŠTENJU CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I OBAVLJANJU PRATEĆIH DJELATNOSTI NA JAVNIM CESTAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/14 i 43/20) 142.001
PRAVILNIK O PREKOMJERNOJ UPORABI JAVNIH CESTA («Narodne novine», broj 40/00) 142.201
PRAVILNIK O VISINI CESTARINE ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM («Narodne novine», broj 54/00) 142.301
PRAVILNIK O IZVANREDNOM PRIJEVOZU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 92/18 i 45/20) 142.803
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA IZRAČUN NAKNADE ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ („Narodne novine“, broj 68/10) 142.803
PRAVILNIK O OSNOVNIM UVJETIMA KOJIMA JAVNE CESTE IZVAN NASELJA I NJIHOVI ELEMENTI MORAJU UDOVOLJAVATI SA STAJALIŠTA SIGURNOSTI PROMETA («Narodne novine», broj 110/01) 142.501
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJEI GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIHCESTA IZ IZVORA SREDSTAVA HRVATSKIH CESTA d.o.o. U 2005. GODINI («Narodne novine», broj 57/05) 142.601
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA NADOKNADU IZNOSA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM (“Narodne novine”, broj 92/16) 142.603
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA IZ IZVORA SREDSTAVA HRVATSKIH CESTA d.o.o. U 2007. GODINI (“Narodne novine”, broj 40/07) 142.802
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA IZ IZVORA SREDSTAVA HRVATSKIH CESTA d.o.o. U 2008. GODINI («Narodne novine», broj 80/08) 142.803
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA IZ IZVORA SREDSTAVA HRVATSKIH CESTA d.o.o. U 2009. GODINI (“Narodne novine”, broj 61/09) 142.804
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA IZ IZVORA SREDSTAVA HRVATSKIH CESTA d.o.o. U 2010. GODINI („Narodne novine“, broj 55/10) 142.805
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA IZ IZVORA SREDSTAVA HRVATSKIH CESTA d.o.o. u 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 23/11) 142.806
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PO POSEBNOM NALOGU MINISTRA ZA 2007. GODINU ("Narodne novine", broj 68/07) 142.81
PRAVILNIK O MINIMALNIM SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA ZA TUNELE („Narodne novine“, broj 96/13) 142.805
PRAVILNIK O TERMINALIMA ZA KOMBINIRANI PRIJEVOZ I PRETOVARNIM KOLODVORIMA („Narodne novine“, broj 30/10) 142.806
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE („Narodne novine“, broj 136/11) 142.807
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2012 GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 58/12 i 122/12) 142.808
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2013. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 78/13, 114/13, 137/13 i 04/14) 142.814
PRAVILNIK O FUNKCIONALNIM KATEGORIJAMA ZA ODREĐIVANJE MREŽE BICIKLISTIČKIH RUTA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 91/13 i 114/17) 142.814
PRAVILNIK O NAPLATI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA („Narodne novine“, broj 130/12) 142.811
PRAVILNIK O AKTIVNOSTIMA POBOLJŠANJA SIGURNOSTI TEM CESTA ("Narodne novine", broj 74/13) 142.812
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA EUROPSKU ELEKTRONIČKU NAPLATU CESTARINE I ELEMENTIMA INTEROPERABILNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 58/16 i 45/20) 142.813
PRAVILNIK O CESTARINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 130/13, 122/14 i 96/17) 142.814
PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZRAČUN OPERATIVNIH TROŠKOVA TIJEKOM RAZDOBLJA EKSPLOATACIJE VOZILA ZA CESTOVNI PRIJEVOZ („Narodne novine“, broj 136/13) 142.815
PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAMJENI I RAZINI RAZRADE PROMETNOG ELABORATA ZA CESTE („Narodne novine“, broj 140/13) 142.816
PRAVILNIK O MJERILIMA KOJA SE KORISTE U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE VOZILA ZA CESTOVNI PRIJEVOZ („Narodne novine“, broj 11/14) 142.817
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2014. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 45/14 i 90/14) 142.818
PRAVILNIK O SADRŽAJU, USTROJU I NAČINU VOĐENJA BAZE PODATAKA O JAVNIM CESTAMA I OBJEKTIMA NA NJIMA („Narodne novine“, broj 56/15) 142.703
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2015. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 38/15 i 64/15) 142.702
PRAVILNIK O BICIKLISTIČKOJ INFRASTRUKTURI („Narodne novine“, broj 28/16) 142.704
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2017. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 28/17, 52/17 i 121/17) 142.708
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2016. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/16 i 92/16) 142.707
PRAVILNIK O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O OGRANIČAVANJU UPORABE POJEDINIH JAVNIH CESTA ZA PROMET TERETNIH VOZILA ČIJA NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA PREMAŠUJE 7,5 TONA („Narodne novine“, broj 73/19) 142.708
PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2012. GODINE („Narodne novine“, broj 147/09) 142.901
PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ZA RAZDOBLJE OD 2005. DO 2008. GODINE («Narodne novine», broj 3/05) 142.901
PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 01/14) 142.902
STATUT HRVATSKE KOMORE INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/10, 32/11, 22/12 i 73/20) 142.902
NACIONALNI PROGRAM ZA RAZVOJ I UVOĐENJE INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SUSTAVA U CESTOVNOM PROMETU ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2018. GODINE („Narodne novine“, broj 82/14) 142.903
KODEKS STRUKOVNE ETIKE OVLAŠTENIH INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA („Narodne novine“, broj 14/11) 142.903
SUGLASNOST («Narodne novine», broj 131/98) 143.001
ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U 2018. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 41/18 i 4/19) 140.363
ODLUKA O CESTAMA NA PODRUČJU VELIKIH GRADOVA KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE („Narodne novine“, broj 44/12) 143.002
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BR. 5 UGOVORA O KONCESIJI ZA FINANCIRANJE, GRAĐENJE, UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE »JADRANSKE AUTOCESTE« – DIONICA: DRAGONJA – PULA I KANFANAR – PAZIN – MATULJI („Narodne novine“, broj 83/18) 140.364
ODLUKA O IMENOVANJU UPRAVITELJA TUNELIMA NA TEM CESTAMA („Narodne novine“, broj 134/15) 143.003
Prijevoz u cestovnom prometu
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2018/302 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 28. VELJAČE 2018. O RJEŠAVANJU PITANJA NEOPRAVDANOG GEOGRAFSKOG BLOKIRANJA I DRUGIH OBLIKA DISKRIMINACIJE NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU NA TEMELJU DRŽAVLJANSTVA, MJESTA BORAVIŠTA... („Narodne novine“, broj 25/19) 130.403
ZAKON O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU (UPT, "Narodne novine", broj 41/18, 98/19 i 30/21) 111.111
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 181/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. VELJAČE 2011. O PRAVIMA PUTNIKA U PRIJEVOZU AUTOBUSIMA I IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 2006/2004 ("Narodne novine", broj 127/13) 130.402
PODZAKONSKI AKT(I)
UREDBA O POSTUPKU SKLAPANJA UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA („Narodne novine“, broj 43/21) 111.111
ODLUKA O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA (UPT, „Narodne novine“, broj 18/21 i 100/21) 111.111
ODLUKA O IZNOSIMA SUFINANCIRANJA, MJERILIMA I KRITERIJIMA ZA SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA („Narodne novine“, broj 65/21) 111.111
ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA PREGLED VOZILA RADI IZDAVANJA POTVRDE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH UVJETA ZA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ I PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE («Narodne novine», broj 198/03) 130.701
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POLAGANJE ISPITA ZA STJECANJE POČETNIH KVALIFIKACIJA VOZAČA („Narodne novine“, broj 59/14) 130.703
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA STRANU DOZVOLU I VISINI NAKNADE ZA TROŠAK POSTUPKA RASPODJELE STRANIH DOZVOLA („Narodne novine“, broj 34/11) 130.702
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA («Narodne novine», broj 2/92) 130.801
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA, ROKOVIMA I MJERILIMA ZA OBAVLJANJE LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA TEMELJEM JAVNOG POZIVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 132/05, 144/05, 20/06, 111/07 i 112/09) 130.802
PRAVILNIK O IZDAVANJU DOZVOLE STRANOM PRIJEVOZNIKU ZA UNUTARNJI PRIJEVOZ STVARI («Narodne novine», broj 21/92) 130.901
PRAVILNIK O SADRŽAJU IZVJEŠĆA HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE O BROJU ISKORIŠTENIH DOZVOLA («Narodne novine», broj 21/92) 131.001
PRAVILNIK O AUTOBUSNIM KOLODVORIMA ("Narodne novine", broj 57/18) 131.101
PRAVILNIK O DOZVOLAMA U PRIJEVOZU TERETA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 57/18 i 131/20) 131.202
PRAVILNIK O NAKNADI ZA CESTE ZA STRANO VOZILO («Narodne novine», broj 100/98) 131.301
PRAVILNIK O PUTNOM LISTU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 57/18 i 55/19) 131.401
PRAVILNIK O DALJINARU I NAJMANJEM VOZNOM VREMENU („Narodne novine“, broj 57/18) 131.501
PRAVILNIK O ODOBRENJU ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA I KOLODVORSKIH USLUGA («Narodne novine», broj 10/03) 131.701
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA PARKIRANJE VOZILA (“Narodne novine”, broj 104/05) 131.801
PRAVILNIK O ISPITU O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA (UPT „Narodne novine“, broj 25/19 i 4/21) 131.901
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ I PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 50/18, 56/19 i 107/20) 132.101
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA (“Narodne novine” broj 102/07) 132.302
PRAVILNIK O VRSTI SVJETLA I ZNAKOVA KOJIM SE OZNAČAVAJU VOZILA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA TE NAČINU I POSTUPKU ISKAZIVANJA TIH ZNAKOVA U ZAUSTAVLJANJU VOZILA U PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU („Narodne novine“, broj 5/09) 132.304
PRAVILNIK O LICENCIJAMA U DJELATNOSTI CESTOVNOG PRIJEVOZA ("Narodne novine", broj 50/18) 132.303
PRAVILNIK O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA ("Narodne novine", broj 50/18) 132.304
PRAVILNIK O OZNAČAVANJU SLUŽBENIH VOZILA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA („Narodne novine“, broj 66/14) 132.306
PRAVILNIK O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 96/15 i 98/15) 132.306
PRAVILNIK O REGISTRU PRIJEVOZNIKA I EVIDENCIJI POSREDNIKA U CESTOVNOM PRIJEVOZU („Narodne novine“, broj 56/14) 132.305
PRAVILNIK O OBAVLJANJU JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU („Narodne novine“, broj 116/19) 132.306
STRATEGIJA PROMETNOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 139/99) 132.401
Sigurnost prometa na cestama
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 105/04, 142/06 i 60/08 - Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu i 67/08 - Zakon o sigurnosti prometa na cestama) 132.601
ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 67/08, 48/10 - OUSRH, 74/11, 80/13, 158/13 - Odluka i Rješenje USRH, 89/14 - OUSRH i 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) 132.602
ZAKON O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 75/13, 36/15 i 46/17) 132.602
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ZDRAVSTVENE PREGLEDE VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE („Narodne novine“, broj 44/21) 111.111
PRAVILNIK O MEĐUNARODNIM VOZAČKIM DOZVOLAMA I DOZVOLAMA ZA UPRAVLJANJE TUĐIM VOZILOM U INOZEMSTVU („Narodne novine“, broj 130/20) 111.111
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PČELARSKA VOZILA (UPT, "Narodne novine", broj 93/13 i 78/21) 111.111
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ISPITIVANJE TAHOGRAFA I OGRANIČIVAČA BRZINE UGRAĐENIH U MOTORNA VOZILA ZA POKRIĆE TROŠKOVA OVLAŠTENOG ISPITNOG MJESTA («Narodne novine», broj 53/06) 139.312
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENA OBRAZACA, REGISTARSKIH, POKUSNIH, PRENOSIVIH I IZVOZNIH PLOČICA (UPT, „Narodne novine“, broj 58/16, 130/17, 6/21 i 64/21) 111.111
ODLUKA O OSNIVANJU HRVATSKOG SAVJETA ZA SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA («Narodne novine», broj 49/04) 132.701
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA PROVEDBU STRUČNOG ISPITA ZA OVLAŠTENOG ISPITIVAČA („Narodne novine“, broj 33/09) 132.902
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA PROVEDBU STRUČNOG ISPITA ZA OVLAŠTENOG NADZORNIKA („Narodne novine“, broj 33/09) 132.903
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA PROVEDBU STRUČNOG ISPITA ZA STRUČNOG VODITELJA AUTOŠKOLE I ZA PREDAVAČA U AUTOŠKOLI („Narodne novine“, broj 33/09) 132.904
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA PROVJERU STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI („Narodne novine“, broj 33/09) 132.905
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VOZILA HRVATSKOG AUTOKLUBA U SVRHU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA („Narodne novine“, broj 33/09) 132.906
ODLUKA O IZNOSU NAKNADA ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OBAVLJANJA POSEBNIH POSLOVA STRUČNOG NADZORA ("Narodne novine", broj 67/18) 132.907
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA AKTIVACIJU I KALIBRACIJU DIGITALNIH TAHOGRAFA UGRAĐENIH U MOTORNA VOZILA ZA POKRIĆE TROŠKOVA OVLAŠTENE RADIONICE ("Narodne novine" broj 58/09) 132.908
ODLUKA O VISINI CIJENE ZA IZDAVANJE MEMORIJSKIH KARTICA ZA DIGITALNE TAHOGRAFE ("Narodne novine", broj 72/09) 132.909
ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I DRUGE POSLOVE KOJI SE OBAVLJAJU U STANICAMA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 122/14, 122/16 i 130/17) 132.909
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 141/11 i 151/13) 132.910
ODLUKA O OBVEZNOJ UPORABI ZIMSKE OPREME NA ZIMSKIM DIONICAMA JAVNIH CESTA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 121/20) 132.911
PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU SLUŽBENIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA I NAČINU POLAGANJA VOZAČKIH ISPITA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 48/06 i 51/07) 133.101
PRAVILNIK O NAČINU EVIDENTIRANJA I PRAĆENJA PREKRŠAJA U CESTOVNOM PROMETU ("Narodne novine", broj 156/08) 133.151
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA UGRADBU UREĐAJA ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU TPV 313(IZDANJE 02)(*) („Narodne novine“, broj 84/10) 133.102
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA UREĐAJE ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU TPV 314 (IZDANJE 01)(*) („Narodne novine“, broj 84/10) 133.103
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA, S OBZIROM NA UGRADBU UREĐAJA ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU TPV 208 (IZDANJE 01) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 134/11 i 77/14) 133.102
PRAVILNIK O ISPITIVANJU VOZILA (Urednički pročišćeni tekst,„Narodne novine“, broj 152/09 i 08/15) 133.301
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA STRUČNOG VODITELJA U AUTOŠKOLI, PREDAVAČA, OVLAŠTENOG ISPITIVAČA I OVLAŠTENOG NADZORNIKA («Narodne novine», broj 155/08) 1300.068
PRAVILNIK O POSTUPKU, UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA UVJERENJA OSOBAMA KOJE IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGA NE MORAJU KORISTITI SIGURNOSNI POJAS TIJEKOM VOŽNJE U MOTORNOM VOZILU („Narodne novine“, broj 42/12) 133.911
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORA S KOMPRESIJSKIM PALJENJEM I MOTORA NA PLIN NAMIJENJENIH ZA UPORABU U VOZILIMA, TE VOZILA OPREMLJENIH TAKVIM MOTORIMA S OBZIROM NA SMANJENJE EMISIJE PLINOVITIH...TPV 141 (IZDANJE 02) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/13 i 41/13) 133.402
PRAVILNIK O UKUPNOM TRAJANJU VREMENA UPRAVLJANJA VOZILOM, O RADU UDVOJENIH POSADA, O ODMORIMA VOZAČA I O INDIVIDUALNOJ KONTROLNOJ KNJIŽICI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 18/93 i 58/95) 133.401
PRAVILNIK O REGISTRACIJI VOJNIH VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 22/93 i 81/93) 133.601
PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU VOJNIH OSOBA ZA VOZAČE VOZILA NA MOTORNI POGON I NAČINU POLAGANJA VOZAČKIH ISPITA («Narodne novine», broj 22/93) 133.701
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU IZDAVANJA DOZVOLE INSTRUKTORA VOŽNJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 81/93 i 107/97) 133.801
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 137/15, 132/17 i 10/20) 133.851
PRAVILNIK O ODORI ŽELJEZNIČKIH DJELATNIKA I NAČINU ZAUSTAVLJANJA PROMETA NA PRIJELAZU CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE U ISTOJ RAZINI («Narodne novine», broj 33/97) 134.201
PRAVILNIK O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 16/18, 63/19 i 117/20) 139.318
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 85/16, 24/17, 70/19 i 60/20) 134.301
PRAVILNIK HRVATSKOG AUTOKLUBA O ORGANIZIRANJU I PROVOĐENJU VOZAČKIH ISPITA "Narodne novine", broj 33/09, 29/12, 26/14, 42/16 i 141/20 134.501
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O PROVJERI ZNANJA VOZAČA KOJIMA JE IZREČENA ZAŠTITNA MJERA U SKLADU SA ZAKONOM («Narodne novine», broj 99/98) 134.601
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IMENOVANJE ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROVEDBU VOZAČKOG ISPITA I STRUČNOM ISPITU ZA OVLAŠTENOG ISPITIVAČA («Narodne novine», broj 99/98) 134.701
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM AUTOŠKOLA ("Narodne novine", broj 43/18) 134.801
PRAVILNIK O PROGRAMU, NAČINU STRUČNOG USAVRŠAVANJA I PROVJERI STRUČNOSTI NADZORNIKA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA I REFERENATA ZA POSLOVE REGISTRACIJE VOZILA ("Narodne novine", broj 156/08) 134.901
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UZIMANJA KRVI I URINA OD OKRIVLJENIKA I DRUGIH OSOBA TE O UVJETIMA KOJE OVLAŠTENE USTANOVE I TIJELA MORAJU ISPUNJAVATI DA BI MOGLE OBAVLJATI POSLOVE ANALIZE KRVI I URINA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/14 i 41/19) 135.001
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI UREĐAJI I OPREMA ZA POGON MOTORNIH VOZILA PLINOM (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 4/00, 57/01 i 91/01) 135.201
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA I ISPITIVANJU TAHOGRAFA I ISPITIVANJU OGRANIČIVAČA BRZINE («Narodne novine», broj 120/05) 135.201
PRAVILNIK O REGISTRACIJI VOZILA MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 79/02) 135.301
PRAVILNIK O TURISTIČKOJ I OSTALOJ SIGNALIZACIJI („Narodne novine“, broj 64/16) 135.401
PRAVILNIK O OZNAČAVANJU AUTOCESTA, NJIHOVE STACIONAŽE, BROJEVA IZLAZA I PROMETNIH ČVORIŠTA TE NAZIVA IZLAZA, PROMETNIH ČVORIŠTA I ODMORIŠTA («Narodne novine», broj 73/03) 135.501
PRAVILNIK O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 148/08, 36/10, 52/13, 111/14 i 122/14) 135.601
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA (LICENCE) («Narodne novine», broj 155/08) 135.701
PRAVILNIK O VOZAČKIM DOZVOLAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 2/19 i 102/20) 135.901
PRAVILNIK O INFORMATIČKOM SUSTAVU I JEDINSTVENOM PROGRAMSKOM RJEŠENJU ZA OBRADU PODATAKA O TEHNIČKIM PREGLEDIMA I REGISTRACIJI VOZILA U STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA ("Narodne novine", broj 46/18) 136.001
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA ("Narodne novine", broj 46/18) 136.101
PRAVILNIK O NORMATIVIMA RADA I JEDINSTVENIM ELEMENTIMA VREDNOVANJA REZULTATA RADA U STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 33/09 i 46/18) 136.201
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU OSPOSOBLJAVANJA I DJELOVANJA TE ODORI I OZNAKAMA PROMETNIH JEDINICA MLADEŽI I ŠKOLSKIH PROMETNIH JEDINICA („Narodne novine“, broj 148/08) 136.401
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI OVLAŠTENA STRUČNA ORGANIZACIJA IZ ČLANKA 206. ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA („Narodne novine“, broj 148/08) 136.801
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 141/11, 151/13, 102/20 i 127/20) 136.901
PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU I PROVJERI STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI STRUČNIH VODITELJA AUTOŠKOLA, PREDAVAČA, INSTRUKTORA VOŽNJE, OVLAŠTENIH ISPITIVAČA I OVLAŠTENIH NADZORNIKA („Narodne novine“, broj 148/08) 137.101
PRAVILNIK O REGISTRACIJI VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 5/05, 19/05, 41/05, 8/06, 130/06, 13/07, 68/07, 151/08 i 89/10) 137.601
PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 132/17, 6/18 - Ispravak i 102/20) 137.001
PRAVILNIK O ZNAKU PRISTUPAČNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 78/08 i 87/14) 137.901
PRAVILNIK O MREŽI I KRITERIJIMA O DOVOLJNOM BROJU AUTOŠKOLA („Narodne novine“, broj 117/12) 1300.093
PRAVILNIK O REGISTRACIJI I OZNAČAVANJU VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 151/08, 89/10, 104/10, 83/13, 52/15 i 45/16) 138.101
PRAVILNIK O REGISTRACIJI I OZNAČAVANJU VOZILA („Narodne novine“, broj 130/17) 139.313
PRAVILNIK O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA NA CESTI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 132/17 i 117/20) 139.314
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU OSNOVNOG OSPOSOBLJAVANJA NADZORNIKA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA, NAČINU STRUČNOG USAVRŠAVANJA I PROVJERI STRUČNOSTI NADZORNIKA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA I REFERENATA ZA POSLOVE REGISTRACIJE VOZILA ("Narodne novine", broj 132/17) 139.315
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA (LICENCIJE) (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 132/17 i 60/19) 139.316
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORA ISPU­NJAVATI STANICA ZA TEHNIČKI PRE­GLED VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, ”Narodne novine”, broj 159/04, 6/05, 31/05 i 111/07) 138.102
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVLJANJA PROMETOM, NADZORA I PREMJEŠTANJA NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA KADA TE POSLOVE OBAVLJAJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE TE PROGRAMU I NAČINU OSPOSOBLJAVANJA SLUŽBENIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 143/08, 105/09, 52/10 i 53/12) 138.103
PRAVILNIK O ODORI SLUŽBENIKA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJI OBAVLJA POSLOVE NADZORA I PREMJEŠTANJA NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA I POSLOVE UPRAVLJANJA PROMETOM („Narodne novine“, broj 139/08) 138.104
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE UREĐAJA ZA NEIZRAVNO GLEDANJE I NJIHOVE UGRADBE NA MOTORNA VOZILA TPV 108 (IZDANJE 01)* („Narodne novine“, broj 42/08) 1300.053
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA VANJSKE IZBOČINE TPV 116 (IZDANJE 01)* („Narodne novine“, broj 42/08) 1300.055
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA NAJVEĆU KONSTRUKCIJSKU BRZINU, NAJVEĆI ZAKRETNI MOMENT I NAJVEĆU SNAGU MOTORA TPV 211 (IZDANJE 01)* („Narodne novine“, broj 42/08) 1300.056
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE VOZILA S OBZIROM NA SPREČAVANJE ELEKTROMAGNETSKIH SMETNJA (ELEKTROMAGNETSKU KOMPATIBILNOST) TPV 110 (IZDANJE 02) („Narodne novine“, broj 33/11) 1300.057
PRAVILNIK O RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE („Narodne novine“, broj 36/19) 1300.061
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA NADZORA NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH ILI PARKIRANIH VOZILA TE UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREMJEŠTANJA NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH ILI PARKIRANIH VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 134/08 i 2/19) 1300.063
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA MASE I DIMENZIJE TPV 209 (IZDANJE 01)(*) (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 90/08 i 100/08) 1300.062
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA POČETAK OSPOSOBLJAVANJA I UVJETIMA ZA UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILIMA C1 I C KATEGORIJE UČENIKA KOJI SE OBRAZUJU ZA ZANIMANJE VOZAČ MOTORNOG VOZILA U REDOVITOM SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU («Narodne novine», broj 151/08) 1300.067
PRAVILNIK O IZDAVANJU MEĐUNARODNIH VOZAČKIH DOZVOLA I DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE TUĐIM VOZILOM U INOZEMSTVU („Narodne novine“, broj 126/08) 1300.064
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI AUTOBUSI KOJIMA SE ORGANIZIRANO PREVOZE DJECA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 100/08 i 20/09) 1300.063
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U OBAVLJANJU POSLOVA NADZORA I UPRAVLJANJA PROMETOM NA CESTAMA („Narodne novine“, broj 141/11) 1300.064
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA DAVANJE JAVNE OVLASTI ZA IZDAVANJE MEMORIJSKIH KARTICA, DOKUMENTACIJI ZA NATJEČAJ I POSTUPKU OTVARANJA PONUDA («Narodne novine», broj 147/08) 1300.065
PRAVILNIK O SASTAVU I NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA UČENIKA KOJI SE OBRAZUJU ZA ZANIMANJE VOZAČ MOTORNOG VOZILA U REDOVITOM SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVNOM PROGRAMU («Narodne novine», broj 151/08) 1300.066
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI OVLAŠTENA STRUČNA ORGANIZACIJA IZ ČLANKA 273. ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA («Narodne novine», broj 155/08) 1300.067
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ODREĐENIH SASTAVNIH DIJELOVA I ZNAČAJKI MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA TPV 212 (IZDANJE 01) dio 5 ("Narodne novine", broj 16/09, 111/10 i 77/14) 1300.069
PRAVILNIKO POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA MOGUĆNOST NJIHOVE PONOVNE UPORABLJIVOSTI, RECIKLIRANJA I OPORABE TPV 159 (IZDANJE 00) (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne Novine", broj 16/09 i 24/11) 1300.081
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ODREĐENIH SASTAVNIH DIJELOVA I ZNAČAJKA MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA TPV 212 (IZDANJE 01) dio 4 ("Narodne novine", broj 16/09) 1300.068
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ODREĐENIH SASTAVNIH DIJELOVA I ZNAČAJKA MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA TPV 212 (IZDANJE 01) - dio 7 ("Narodne novine", broj 16/09) 1300.071
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ODREĐENIH SASTAVNIH DIJELOVA I ZNAČAJKI MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA TPV 212 (IZDANJE 01) - dio 9 ("Narodne novine", broj 16/09, 95/10 i 111/10) 1300.072
PRAVILNIKO POSTUPKU HOMOLOGACIJE ODREĐENIH SASTAVNIH DIJELOVA I ZNAČAJKI MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA TPV 212 (IZDANJE 01) - dio 11 ("Narodne novine", broj 16/09) 1300.073
PRAVILNIKO POSTUPKU HOMOLOGACIJE ODREĐENIH SASTAVNIH DIJELOVA I ZNAČAJKI MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČATPV 212 (IZDANJE 01) – dio 12 ("Narodne novine", broj 16/09) 1300.074
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA EMISIJU ŠTETNIH SASTOJAKA IZ NJIHOVIH MOTORA TPV 323 (IZDANJE 00) ("Narodne novine", broj 16/09, 105/10, 112/11, 107/12, 14/13, 23/13 i 123/14) 1300.075
PRAVILNIK O EU HOMOLOGACIJI I POJEDINAČNOM ODOBRAVANJU MOTORNIH VOZILA (IZDANJE 00)([1]*) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 9/10, 56/11, 74/11, 66/12, 30/13 i 76/13) 1300.076
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 80/13, 1/16, 60/16, 2/19 i 90/19) 1300.078
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA NAJVEĆU DOPUŠTENU UKUPNU MASU, POLOŽAJ I PRIČVRŠĆIVANJE STRAŽNJIH REGISTARSKIH PLOČICA, SPREMNIKE GORIVA, DODATNE UTEGE, ZVUČNO UPOZORNE UREĐAJE...TPV 301 (IZD (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 21/09 i 64/09) 1300.081
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA ZAŠTITNU KONSTRUKCIJU PRI PREVRTANJU TPV 310 (IZDANJE 01)[1](*) („Narodne novine“, broj 95/10) 1300.083
PRAVILNIK O PRIJENOSU PODATAKA U SREDIŠNJU BAZU TAHOGRAFSKIH PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU MOBILNIH RADNIKA („Narodne novine“, broj 109/18) 1300.084
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU VISINE TROŠKOVA PREDAVANJA O POSLJEDICAMA PROMETNIH NEZGODA I PROVJERE POZNAVANJA PROMETNIH PROPISA («Narodne novine», broj 106/96) 138.301
PRAVILNIK O STARODOBNIM VOZILIMA (OLDTIMERIMA) („Narodne novine“, broj 58/09) 1300.089
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MREŽE I KRITERIJA O DOVOLJNOM BROJU STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 129/09 i 22/13) 1300.092
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA ZAŠTITU PJEŠAKA I DRUGIH NEZAŠTIĆENIH SUDIONIKA U CESTOVNOM PROMETU TPV 158 (IZDANJE 02) ("Narodne novine", broj 76/13) 1300.098
PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 3/18 i 127/20) 139.318
PRAVILNIK O UREĐAJIMA, OPREMI I SUSTAVIMA ZA POGON MOTORNIH VOZILA PLINOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/14, 97/14 i 62/18) 1300.092
PRAVILNIK O SADRŽAJU ISPITA PREDMETA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIMA U PROMETNOJ NESREĆI ("Narodne novine", broj 78/09) 1300.092
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S POGONOM NA VODIK, VODIKOVIH SUSTAVA I NJIHOVIH SASTAVNIH DIJELOVA TPV 162 (IZDANJE 01) („Narodne novine“, broj 49/13) 1300.097
PRAVILNIK HRVATSKOG AUTOKLUBA O ORGANIZIRANJU I PROVEDBI STRUČNOG USAVRŠAVANJA I PROVJERI STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI STRUČNIH VODITELJA AUTOŠKOLA, PREDAVAČA, INSTRUKTORA VOŽNJE, OVLAŠTENIH ISPITIVAČA I OVLAŠTENIH NADZORNIKA („Narodne novine“, broj 33/09) 1300.085
PRAVILNIK HRVATSKOG AUTOKLUBA O ORGANIZIRANJU I PROVEDBI STRUČNOG ISPITA ZA STRUČNOG VODITELJA U AUTOŠKOLI, PREDAVAČA, OVLAŠTENOG ISPITIVAČA I OVLAŠTENOG NADZORNIKA („Narodne novine“, broj 33/09) 1300.086
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 33/09 i 46/18) 1300.087
PRAVILNIK O PRIJENOSU PODATAKA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE IZ TAHOGRAFA („Narodne novine“, broj 43/09) 1300.088
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA DOPUŠTENU RAZINU BUKE I ISPUŠNIH SUSTAVA TPV 101 (izdanje 01) ("Narodne novine", broj 77/09) 1300.089
PRAVILNIK O SADRŽAJU PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA PREDAVAČA IZ PREDMETA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI, PROVOĐENJU ISPITA ZA PREDAVAČA, SASTAVU ISPITNOG POVJERENSTVA I OBRASCU POTVRDE O POLOŽENOM ISPITU ("Narodne novine", broj 78/09) 1300.090
PRAVILNIK O PROSTORU, NASTAVNIM SREDSTVIMA, OPREMI I DRUGIM UVJETIMA KOJE MORAJU OSIGURATI HRVATSKI CRVENI KRIŽ I OVLAŠTENE ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA PROVOĐENJE NASTAVE IZ PREDMETA »PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI« (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 78/09, 82/14 i 10/20) 1300.091
PRAVILNIK O JEDINSTVENIM MINIMALNIM IZRAČUNSKIM ELEMENTIMA VRIJEDNOSTI NASTAVNOG SATA U AUTOŠKOLI („Narodne novine“, broj 141/11) 1300.091
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA KOTAČA S OBZIROM NA RUKOHVATE ZA PUTNIKA TPV 205(IZDANJE 01(*) („Narodne novine“, broj 60/10) 1300.092
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA PROSTOR ZA UGRADBU STRAŽNJE REGISTARSKE PLOČICE TPV 210 (IZDANJE 01)(*) („Narodne novine“, broj 60/10) 1300.093
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA RAZINU BUKE KOJU OSJEĆA VOZAČ TRAKTORA TPV 309 (IZDANJE 02) („Narodne novine“, broj 79/10) 1300.094
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA RETROVIZORE TPV 303 (IZDANJE 01) („Narodne novine“, broj 79/10) 1300.095
NAREDBA O PROMETU VOZILA NA MOTORNI POGON I PRIKLJUČENIH VOZILA NA CESTAMA U ZIMSKIM UVJETIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 9/93 i 103/96) 138.401
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA UGRADBU, POLOŽAJ, DJELOVANJE I IDENTIFIKACIJU UPRAVLJAČKIH NAPRAVA TPV 320 (IZDANJE 01)[1](*) („Narodne novine“, broj 77/11) 1300.096
PRAVILNIK O ODREĐENIM SASTAVNIM DIJELOVIMA I ZNAČAJKAMA TRAKTORA NA KOTAČIMA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO TPV 322 (IZDANJE 02) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 145/11, 125/13 i 42/14) 1300.097
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA SPREČAVANJE ELEKTROMAGNETSKIH SMETNJA (ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST) TPV 306 (IZDANJE 01) („Narodne novine“, broj 1/12) 1300.098
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA I ČETVEROCIKALA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 80/13, 97/14, 1/16, 60/16 i 2/19) 1300.102
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI MOTORNIH VOZILA I NJIHOVIH PRIKOLICA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 80/13, 97/14, 60/16, 2/19 i 100/20) 1300.101
PRAVILNIK O IZDAVANJU MEMORIJSKIH KARTICA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 83/13 i 17/15) 1300.102
PRAVILNIK O VRSTI I NAČINU DOSTAVE PODATAKA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, U SVRHU ISTRAŽIVANJA PROMETNIH PREKRŠAJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 66/15 i 108/19) 1300.104
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA TURISTIČKO VOZILO („Narodne novine“, broj 86/15) 1300.105
PRAVILNIK O NATJECATELJSKOM VOZILU („Narodne novine“, broj 107/15) 1300.106
PRAVILNIK O PROMETNIM ZNAKOVIMA, SIGNALIZACIJI I OPREMI NA CESTAMA („Narodne novine“, broj 92/19) 1300.107
PRAVILNIK O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA I OZNAČAVANJU TE OSIGURANJU RADOVA NA CESTAMA („Narodne novine“, broj 92/19) 1300.108
PRAVILNIK O REVIZIJI CESTOVNE SIGURNOSTI I OSPOSOBLJAVANJU REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTI („Narodne novine“, broj 16/16) 1300.107
NAREDBA O OGRANIČENJU PROMETA NA CESTAMA ("Narodne novine", broj 64/09) 138.501
NAREDBA O OGRANIČENJU PROMETA NA DRŽAVNOJ CESTI D2 (PODRAVSKA MAGISTRALA) (“Narodne novine”, broj 97/06) 138.601
NAREDBA O OGRANIČENJU PROMETA NA DRŽAVNOJ CESTI D2 (PODRAVSKA MAGISTRALA) (“Narodne novine”, broj 10/08) 158.602
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ZDRAVSTVENE PREGLEDE VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE („Narodne novine“, broj 59/10) 138.901
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA ZA UPRAVLJANJE BICIKLOM I BICIKLISTIČKOGA ISPITA TE OBRAZAC POTVRDE O OSPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVLJANJE BICIKLOM („Narodne novine“, broj 5/16) 138.902
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH I DRUGIH USTANOVA ZA ANALIZU UZORAKA KRVI I MOKRAĆE RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE ALKOHOLA, PRISUSTVA OPOJNIH DROGA ILI PSIHOAKTIVNIH TVARI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 2/00, 101/00, 11/01 i 109/08) 139.101
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRAZACA, REGISTARSKIH PLOČICA I POKUSNIH PLOČICA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 5/05 i 51/07) 139.201
RJEŠENJE O PRESTANKU VAŽENJA RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ISPITNIH CENTARA ZA PROVEDBU VOZAČKIH ISPITA («Narodne novine», broj 34/05) 139.251
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENA DOZVOLA I DOPUŠTENJA (LICENCIJA) («Narodne novine», broj 139/08) 139.301
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRAZACA, REGISTARSKIH, POKUSNIH I IZVOZNIH PLOČICA («Narodne novine», broj 13/07) 139.311
NAPUTAK O PROMETNO-TEHNIČKIM PRAVILIMA I UVJETIMA ZA DALJINSKO USMJERAVANJE I VOĐENJE PROMETA NA DRŽAVNIM CESTAMA («Narodne novine», broj 54/03) 139.401
PROGRAM ISPITA ZA NADZORNIKA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA («Narodne novine», broj 141/08) 139.501
PROGRAM VOZAČKOG ISPITA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 132/17 i 127/20) 139.317
PROGRAM PROVEDBA PROGRAMA, UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČA I NAJMANJI JEDINSTVENI MINIMALNI IZRAČUNSKI ELEMENTI VRIJEDNOSTI NASTAVNOG SATA ZA NASTAVNI PREDMET PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI ("Narodne novine", broj 78/09) 139.602
PROGRAM, OBLIK I NAČIN STRUČNOG USAVRŠAVANJA TE PROVJERE STRUČNE OSPOSOBLJANOSTI PREDAVAČA I OVLAŠTENIH ISPITIVAČA IZ NASTAVNOG PREDMETA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI ("Narodne novine", broj 78/09) 139.603
NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA REPUBLIKE HRVATSKE 2001.–2005. GODINE («Narodne novine», broj 30/01) 139.701
POSLOVNIK O NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJAVANJA UVJETA U POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLA RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE ("Narodne novine", broj 58/09) 139.702
Homologacija - Sigurnost prometa na cestama
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA DOPUŠTENU RAZINU BUKE I ISPUŠNIH SUSTAVA TPV 101 (izdanje 00) («Narodne novine», broj 131/04) 1200.051
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA MJERE ZA SMANJENJE ONEČIŠĆENJA EMISIJAMA IZ MOTORA TPV 102 (IZDANJE 02) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 49/13 i 57/13) 1200.052
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE VOZILA S OBZIROM NA UREĐAJE ZA UPRAVLJANJE TPV 105 (IZDANJE 00) («Narodne novine», broj 131/04) 1200.061
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE ZA MOTORNA VOZILA KATEGORIJE M I N S OBZIROM NA VRATA TPV 106 (IZDANJE 00) («Narodne novine», broj 131/04) 1200.071
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE ZA ZVUČNO-UPOZORNE UREĐAJE ZA MOTORNA VOZILA TPV 107 (IZDANJE 00) Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 131/04 i 7/07) 1200.101
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA VOZILA S OBZIROM NA PONAŠANJE UPRAVLJAČKOG MEHANIZMA PRI SUDARU TPV 114 (Izdanje 00) («Narodne novine», broj 131/04) 1200.121
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA MOTORNA I PRIKLJUČNA VOZILA S OBZIROM NA PROIZVOĐAČEVU PLOČICU I OZNAKE TPV 118 (IZDANJE 00) («Narodne novine», broj 131/04) 1200.141
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE ZA MOTORNA VOZILA KATEGORIJE M i N S OBZIROM NA PRIJENOS ZA VOŽNJU UNATRAG I UREĐAJ ZA POKAZIVANJE BRZINE TPV 117 (izdanje 00) («Narodne novine», broj 132/04) 1200.151
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, S OBZIROM NA UGRADBU UREĐAJA ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU TPV 120 (IZDANJE 00) («Narodne novine», broj 132/04) 1200.161
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA KATADIOPTERA ZA MOTORNA VOZILA I NJIHOVE PRIKOLICE TPV 121 (IZDANJE 00) (*) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 176/04 i 7/07) 1200.171
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA SVJETALA STRAŽNJE REGISTARSKE PLOČICE ZA MOTORNA VOZILA I NJIHOVE PRIKOLICE TPV 124 (Izdanje 00) («Narodne novine», broj 132/04) 1200.181
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA KATEGORIJE M I N S OBZIROM NA NAPRAVE ZA VUČU TPV 127 (IZDANJE 00) («Narodne novine», broj 132/04) 1200.191
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE STRAŽNJIH SVJETALA ZA MAGLU ZA MOTORNA VOZILA I NJIHOVE PRIKOLICE TPV 128 (Izdanje 00) («Narodne novine», broj 132/04) 1200.201
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA KATEGORIJE M1 S OBZIROM NA BLATOBRANE TPV 137 (IZDANJE 00) (*) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 132/04 i 7/07) 1200.211
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPAK HOMOLOGACIJE VOZILA S OBZIROM NA BOČNU ZAŠTITU TPV 142 (IZDANJE 00) («Narodne novine», broj 132/04) 1200.221
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE GUMA ZA MOTORNA I PRIKLJUČNA VOZILA I NJIHOVU UGRADBU TPV 146 (izdanje 00)(*) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 132/04, 90/08, 100/08 i 120/10) 1200.231
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA NAMIJENJENIH ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI TPV 156 (IZDANJE 00) («Narodne novine», broj 132/04) 1200.241
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA GABARITNIH SVJETALA, PREDNJIH I STRAŽNJIH POZICIJSKIH SVJETALA I KOČNIH SVJETALA ZA MOTORNA VOZILA I NJIHOVE PRIKOLICE TPV 122 (IZDANJE 00) («Narodne novine», broj 142/04) 1200.261
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA POKAZIVAČA SMJERA ZA MOTORNA VOZILA I NJIHOVE PRIKOLICE TPV 123 (IZDANJE 01) („Narodne novine“, broj 132/13) 1200.271
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE PREDNJIH SVJETALA ZA MAGLU ZA MOTORNA VOZILA I NJIHOVE PRIKOLICE TPV 126 («Narodne novine», broj 142/04) 1200.281
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA VANJSKE IZBOČINE TPV 116 (IZDANJE 00) (*) (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 149/04 i 34/08) 1200.291
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA KATEGORIJE M1 S OBZIROM NA VOZAČEVO VIDNO POLJE TPV 132 (IZDANJE 00) («Narodne novine», broj 149/04) 1200.301
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA KATEGORIJE M1 S OBZIROM NA SUSTAVE ZA ODMRZAVANJE I ODMAGLJIVANJE OSTAKLJENIH POVRŠINA TPV 134 (IZDANJE 00) (Urednički pročišćeni tekst „Narodne novine“ broj 149/04 i 7/07) 1200.311
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA UREĐAJA ZA OGRANIČENJE BRZINE ILI SLIČNIH UGRAĐENIH SUSTAVA ZA OGRANIČENJE BRZINE ODREĐENIH KATEGORIJA MOTORNIH VOZILA TPV 147 (Izdanje 00) («Narodne novine», broj 149/04) 1200.321
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA NJIHOVU UNUTRAŠNJU OPREMLJENOST TPV 112 (IZDANJE 00) * («Narodne novine», broj 161/04) 1200.331
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA I NJIHOVIH PRIKOLICA S OBZIROM NA SUSTAVE ZA ZAŠTITU OD PRSKANJA ISPOD KOTAČA TPV 143 (Izdanje 01)*[1] („Narodne novine“, broj 78/11) 1200.341
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA NJIHOVE MASE I DIMENZIJE TPV 144 (Izdanje 00) * («Narodne novine», broj 161/04) 1200.351
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MATERIJALA NAMIJENJENIH ZA UPORABU U UNUTRAŠNJOSTI MOTORNIH VOZILA ODREĐENIH KATEGORIJA S OBZIROM NA NJIHOVU GORIVOST TPV 151 (IZDANJE 00)* («Narodne novine», broj 161/04) 1200.371
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE SVJETALA ZA VOŽNJU UNATRAG ZA MOTORNA VOZILA I NJIHOVE PRIKOLICE TPV 129 (IZDANJE 00)* (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 169/04 i 7/07) 1200.381
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA KATEGORIJE M1 S OBZIROM NA SUSTAVE ZA BRISANJE I PRANJE VJETROBRANSKOG STAKLA TPV 135 (IZDANJE 00)* («Narodne novine», broj 169/04) 1200.391
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MEHANIČKIH SPOJNICA ZA POVEZIVANJE MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I NJIHOVE UGRADBE NA TA VOZILA TPV 150 (IZDANJE 01) («Narodne novine», broj 132/13) 1200.401
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ZA SUSTAVE ZA GRIJANJE U MOTORNIM VOZILIMA I NJIHOVIM PRIKOLICAMA TPV 136 (IZDANJE 01)* ("Narodne novine", broj 115/08) 1200.411
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE RETROVIZORA I NJIHOVE UGRADBE NA MOTORNA VOZILA TPV 108 (IZDANJE 00) * (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 170/04 i 34/08) 1200.421
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE S OBZIROM NA MJERE PROTIV ŠTETNE EMISIJE DIESELOVIH MOTORA ZA POGON VOZILA TPV 111 (IZDANJE 00) * (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 184/04 i 34/08) 1200.472
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE PARKIRNIH SVJETALA ZA MOTORNA VOZILA TPV 130* (IZDANJE 00) * («Narodne novine», broj 170/04) 1200.441
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE NASLONA ZA GLAVU NA SJEDALIMA MOTORNIH VOZILA TPV 138 (IZDANJE 00) * («Narodne novine», broj 170/04) 1200.451
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE VOZILA S OBZIROM NA SPRJEČAVANJE ELEKTROMAGNETSKIH SMETNJA (ELEKTROMAGNETSKU KOMPATIBILNOST) («Narodne novine», broj 176/04) 1200.451
PRAVILNI O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE VOZILA S OBZIROM NA UREĐAJE ZA SPRJEČAVANJE NEOVLAŠTENE UPORABE MOTORNIH VOZILA TPV 1131(IZDANJE 00) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 176/04 i 7/07) 1200.461
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI OVLAŠTENA STRUČNA ORGANIZACIJA IZ ČLANKA 206. ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA («Narodne novine», broj 179/04) 1200.471
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA VIDNO POLJE I BRISAČE VJETROBRANSKOG STAKLA TPV 304 (IZDANJE 01)[1](*) ("Narodne novine", broj 53/09) 137.911
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE TPV 305 (IZDANJE 01)[1](*) ("Narodne novine", broj 26/10) 137.921
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA KOČENJE TPV 307 (IZDANJE 00)(*) ("Narodne novine", broj 71/07) 137.931
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA VOZAČKO SJEDALO TPV 312 (IZDANJE 00)(*) ("Narodne novine", broj 72/07) 137.951
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA EMISIJU UGLJIČNOGA DIOKSIDA I POTROŠNJU GORIVA TPV 139 (IZDANJE 00) * («Narodne novine», broj 184/04) 1200.521
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ODREĐENIH KATEGORIJA VOZILA S OBZIROM NA MASE I DIMENZIJE TPV 148 (IZDANJE 00)(*) (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 39/05, 34/08 i 12/09) 1200.531
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA OZNAČIVANJE UPRAVLJAČKIH NAPRAVA, POKAZNIH SVJETILJKA I INDIKATORA TPV 202 (IZDANJE 01)[1](*) («Narodne novine», broj 26/10) 1200.551
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ZA ZVUČNO-UPOZORNE UREĐAJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA TPV 203 (IZDANJE 00) (*) («Narodne novine», broj 39/05) 1200.561
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA MASE I DIMENZIJE TPV 209 (IZDANJE 00)(*) («Narodne novine», broj 39/05) 1200.571
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE BRZINOMJERA MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA TPV 213 (IZDANJE 00) (*) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 39/05 i 7/07) 1300.581
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA RUKOHVATE ZA PUTNIKA TPV 205 (IZDANJE 00)(*) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 72/05 i 7/07) 1300.591
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA PROSTOR ZA UGRADBU STRAŽNJE REGISTARSKE PLOČICE TPV 210 (IZDANJE 00)(*) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 72/05 i 7/07) 1300.601
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA OZNAČIVANJE UPRAVLJAČKIH NAPRAVA, POKAZNIH SVJETILJKAI INDIKATORA TPV 133 (IZDANJE 00) (*) («Narodne novine», broj 78/05) 1200.621
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA KOTAČA S OBZIROM NA OSLONCE TPV 204 (IZDANJE 00) (*) („Narodne novine“, broj 32/10) 1200.631
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE SIGURNOSNIH POJASA I SUSTAVA DRŽANJA ZA PUTNIKE I NJIHOVE UGRADBE U MOTORNA VOZILA TPV 131 (IZDANJE 00) (*) (Urednički pročišćeni tekst „Narodne novine“ broj 87/05, 7/07, 71/08, 100/08 i 104/08) 1200.641
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA ZAŠTITU OD NEOVLAŠTENE UPORABE TPV 206 (IZDANJE 00)(*) («Narodne novine», broj 114/05) 1200.651
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA ZAŠTITU OD PREDNJEG PODLIJETANJA TPV 157 (IZDANJE 00)(*) («Narodne novine», broj 114/05) 1200.661
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA ZAŠTITU PUTNIKAU SLUČAJU ČELNOG SUDARA TPV 153(IZDANJE 00) (*) («Narodne novine», broj 117/05) 1200.681
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE SIGURNOSNIH STAKALA I MATERIJALA ZA STAKLA MOTORNIH VOZILA I NJIHOVIH PRIKOLICA I VOZILA S OBZIROM NA UGRADBU TIH STAKALA TPV 145 (IZDANJE 00)(*) («Narodne novine», broj 143/05) 1200.701
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE VOZILANA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROMNA NAJVEĆU BRZINU, NAJVEĆI ZAKRETNI MOMENT I NAJVEĆU SNAGU MOTORATPV 211 (IZDANJE 00)* («Narodne novine», broj 152/05) 1200.801
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE VOZILA S OBZIROM NA ZAŠTITU PUTNIKA U SLUČAJU BOČNOG SUDARA TPV 154 (IZDANJE 00) (*) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 152/04 i 7/07) 1300.001
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE VOZILA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA KOJA IMAJU OSIM VOZAČEVA VIŠE OD OSAM SJEDALA, S OBZIROM NA POSEBNE ZAHTJEVE ZA TAKVA VOZILA TPV 152 (IZDANJE 00) (*) («Narodne novine», broj 15/06) 1300.011
PRAVILNIK O HOMOLOGACIJI TIPA TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO (*) («Narodne novine», broj 15/06) 1300.021
NAREDBA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE NAREDBE O HOMOLOGACIJI PNEUMATSKIH GUMA ZA POLJOPRIVREDNA VOZILA I NJIHOVE PRIKOLICE («Narodne novine», broj 140/04) 1300.031
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA S OBZIROM NA KOČENJE TPV 109 (IZDANJE 00)(*) (“Narodne novine”, broj 19/07) 1300.092
PRAVILNIK O HOMOLOGACIJI VOZILA (“Narodne novine” broj 138/11) 1400.001
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA NAJVEĆU DOPUŠTENU UKUPNU MASU, POLOŽAJ I PRIČVRŠĆIVANJE STRAŽNJIH REGISTARSKIH PLOČICA, SPREMNIKE GORIVA, DODATNE UTEGE, ZVUČNO UPOZORNE UREĐAJE, DOPUŠTENU RA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 37/07 i 12/09) 1400.102
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA NAJVEĆU DOPUŠTENU UKUPNU MASU, POLOŽAJ I PRIČVRŠĆIVANJE STRAŽNJIH REGISTARSKIH PLOČICA, SPREMNIKE GORIVA, DODATNE UTEGE, ZVUČNO UPOZORNE UREĐAJE, DOPUŠTENU... („Narodne novine“, broj 40/10) 1400.103
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA NAJVEĆU KONSTRUKCIJSKU BRZINU I PLATFORMU ZA TERET TPV 302 (IZDANJE 00)(*) (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 32/10 i 24/11) 1400.103
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA NAPRAVU ZA VUČU I PRIJENOS ZA VOŽNJU UNATRAG TPV 315 (IZDANJE 00)(*) («Narodne novine», broj 37/07) 1400.106
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA UGRADBU, POLOŽAJ, DJELOVANJE I IDENTIFIKACIJU UPRAVLJAČKIH NAPRAVATPV 320 (IZDANJE 00)(*) («Narodne novine», broj 37/07) 1400.107
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA NAPRAVU ZA VUČU I PRIJENOS ZA VOŽNJU UNATRAG TPV 315 (IZDANJE 01)[1](*) ("Narodne novine", broj 40/10) 1400.107
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA PUTNIČKA SJEDALA TPV 308 (IZDANJE 01)[1](*) („Narodne novine“, broj 24/11) 1400.108
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA EMISIJU ŠTETNIH SASTOJAKA IZ DIESELOVIH MOTORA KOJI SE UGRAĐUJU U TAKVE TRAKTORE TPV 311 (IZDANJE 00)(*) ("Narodne novine", broj 100/07) 1400.103
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA UGRADBU UREĐAJA ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU TPV 313(IZDANJE 00)(*) ("Narodne novine", broj 100/07) 1400.111
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA RADNI PROSTOR, PRISTUP VOZAČKOM MJESTU I VRATA I PROZORE TPV 317 (IZDANJE 01)(*) („Narodne novine“, broj 39/11) 1400.112
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA S OBZIROM NA PRIKLJUČNA VRATILA TPV 318 (IZDANJE 01)(*)[1] (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 28/11 i 36/13) 1400.113
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA ZAŠTITNU KONSTRUKCIJU PRI PREVRTANJU TPV 310 (IZDANJE 00)(*) („Narodne novine“, broj 101/07) 1400.114
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ZAŠTITNIH KONSTRUKCIJA PRI PREVRTANJU TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO (STATIČKO ISPITIVANJE) TPV 316 (IZDANJE 00)(*) („Narodne novine“, broj 2/08) 1400.115
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE STRAŽNJIH ZAŠTITNIH KONSTRUKCIJA PRI PREVRTANJU USKIH TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO TPV 319 (IZDANJE 00)(*) („Narodne novine“, broj 2/08) 1400.116
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE STRAŽNJIH ZAŠTITNIH KONSTRUKCIJA PRI PREVRTANJU USKIH TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO TPV 319 (IZDANJE 01)(*)[1] („Narodne novine“, broj 40/11) 1400.117
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ZAŠTITNIH KONSTRUKCIJA PRI PREVRTANJU UGRAĐENIH ISPRED VOZAČKOG SJEDALA USKIH TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO TPV 321 (IZDANJE 01)(*) („Narodne novine“, broj 95/11) 1400.117
NAREDBA O HOMOLOGACIJI GLAVNIH SVJETALA ZA MOTORNA VOZILA ZA SIMETRIČNI KRATKI SVJETLOSNI SNOP I/ILI DUGI SVJETLOSNI SNOP,SA ŽARULJAMA SA ŽARNOM NITI («Narodne novine», broj 184/04) 1300.041
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ODREĐENIH SASTAVNIH DIJELOVA I ZNAČAJKI MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA TPV 212 (IZDANJE 01)[1](*) - DIO 1.: gume za motorna vozila na dva ili tri kotača i njihova ugradba (**) («Narodne novine», broj 4/09) 1300.051
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ODREĐENIH SASTAVNIH DIJELOVA I ZNAČAJKA MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA TPV 212 (IZDANJE 01)[1](*) - DIO 3: vanjske izbočine motornih vozila na dva ili tri kotača [2](**) ("Narodne novine", broj 4/09) 1300.052
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE S OBZIROM NA SPREMNIKE TEKUĆEGA GORIVA I ZAŠTITU OD STRAŽNJEGA PODLIJETANJA MOTORNIH VOZILA I NJIHOVIH PRIKOLICA TPV 103 (IZDANJE 01)* („Narodne novine“, broj 42/08) 1300.052
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA VOZILA S OBZIROM NA SJEDALA, NJIHOVA SIDRIŠTA I NASLONE ZA GLAVU TPV 115 (IZDANJE 01)* (Urednički pročišćeni tekst “Narodne novine”, broj 66/08 i 74/08) 1300.053
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA UREĐAJA ZA OGRANIČENJE BRZINE ILI SLIČNIH UGRAĐENIH SUSTAVA ZA OGRANIČENJE BRZINE ODREĐENIH KATEGORIJA MOTORNIH VOZILA TPV 147 (Izdanje 01)* („Narodne novine“, broj 68/08) 1300.054
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA SIDRIŠTA SIGURNOSNIH POJASEVA TPV 119 (Izdanje 01)* (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 71/08 i 100/08) 1300.055
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA SUSTAVE KOČENJA TPV 201 (IZDANJE 01)(*) («Narodne novine», broj 104/08) 1300.056
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA PROPISANE OZNAKE TPV 207 (IZDANJE 02) («Narodne novine», broj 19/12) 1300.057
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ODREĐENIH SASTAVNIH DIJELOVA I ZNAČAJKI MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČATPV 212 (IZDANJE 00) (*) - DIO 2.: uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju za motorna vozila na dva ili tri kotača(**) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 12/07 i 12/09) 1300.061
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE UREĐAJA ZA NEIZRAVNO GLEDANJE I NJIHOVE UGRADBE NA MOTORNA VOZILA TPV 108 (IZDANJE 02)[1]* (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 79/09 i 25/12) 1300.062
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA EMISIJE IZ NJIHOVIH SUSTAVA KLIMATIZACIJE TPV 161 (IZDANJE 00)*[1] ("Narodne novine", broj 116/09) 1300.063
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, S OBZIROM NA UGRADBU UREĐAJA ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU TPV 120 (IZDANJE 02) („Narodne novine“, broj 17/12) 1300.064
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID