Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Pravosuđe (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O SUDOVIMA ZA MLADEŽ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15 i 126/19) 380.001
ZAKON O SUDOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 99/18 - Rješenje USRH) 380.101
ZAKON O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA („Narodne novine“, broj 128/14) 380.305
ZAKON O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 144/10 i 84/11) 380.301
ZAKON O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA ("Narodne novine", broj 67/18) 118.206
ZAKON O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA PREKRŠAJNIH SUDOVA („Narodne novine“, broj 137/09) 350.303
ZAKON O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19) 380.451
ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 143/13 i 98/19) 380.522
ZAKON O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI („Narodne novine“, broj 52/19) 380.522
ZAKON O POJEDNOSTAVLJENJU RAZMJENE PODATAKA IZMEĐU TIJELA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE NADLEŽNIH ZA PROVEDBU ZAKONA („Narodne novine“, broj 56/15) 380.523
ZAKON O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 10/99, 25/00, 1/01, 30/01, 59/01, 114/01, 64/02, 153/02, 17/04, 8/06, 142/06, 134/07 ,146/08, 155/08, 39/09, 155/09, 14/11, 154/11, 12/12, 143/12, 100/14 - OiRUSRH, 147/14, 120/16 i 16/19) 380.461
ZAKON O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU („Narodne novine“, broj 14/19) 380.521
ZAKON O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE "Narodne novine", broj 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17, 68/18, 70/19 i 141/20 380.522
UREDBA O TARIFI ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI IZNOSA NAKNADE ZA PRUŽANJE PRIMARNE I SEKUNDARNE PRAVNE POMOĆI ZA 2011. GODINU („Narodne novine“, broj 33/11) 380.554
UREDBA O NAKNADAMA OVLAŠTENIM SUCIMA KOJI IZDAJU NALOGE ZA PROVOĐENJE MJERA TAJNOG PRIKUPLJANJA PODATAKA («Narodne novine», broj 22/03) 380.551
UREDBA O TARIFI ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI IZNOSA NAKNADE ZA PRUŽANJE PRIMARNE I SEKUNDARNE PRAVNE POMOĆI ZA 2009. GODINU ("Narodne novine", broj 13/09) 380.552
UREDBA O TARIFI ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI IZNOSA NAKNADE ZA PRUŽANJE PRIMARNE I SEKUNDARNE PRAVNE POMOĆI ZA 2010. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 14/10 i 129/10) 380.553
UREDBA O KORIŠTENJU NOVČANIH SREDSTAVA KOJA SE VODE NA POSEBNOM RAČUNU SUDA („Narodne novine“, broj 84/16) 380.556
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAKNADAMA TROŠKOVA ZBOG POSEBNIH UVJETA RADA SUDACA PRIVREMENO UPUĆENIH NA RAD U DRUGI SUD (UPT, „Narodne novine“, broj 38/14 i 44/21) 111.111
UREDBA O VRIJEDNOSTI IZNOSA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA PRUŽANJE SEKUNDARNE PRAVNE POMOĆI ZA 2021. („Narodne novine“, broj 52/21) 111.111
PRAVILNIK O RADU U SUSTAVU eSpis (UPT; "Narodne novine", broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17, 119/18, 39/20, 138/20, 147/20, 70/21 i 99/21) 111.111
SUDSKI POSLOVNIK (UPT, "Narodne novine", broj 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17 – Ispravak, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20, 47/20, 138/20, 147/20, 99/21) 111.111
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE („Narodne novine“, broj 31/15 i 130/20) 111.111
PRAVILNIK O NAČINU RADA MENTORA U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE (UPT, „Narodne novine“, broj 111/20 i 7/21) 111.111
PRAVILNIK O NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE (UPT; „Narodne novine“, broj 25/20 i 68/21) 111.111
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU PROVEDBE STRUČNOG USAVRŠAVANJA PREDSJEDNIKA SUDOVA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA („Narodne novine“, broj 106/19 i 19/21) 111.111
PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA PRAVOSUDNIH INSPEKTORA I NAČINU PROVEDBE INSPEKCIJSKIH NADZORA (UPT „Narodne novine“, broj 106/19 i 130/20) 111.111
PRAVILNIK O NAKNADAMA ZA DEŽURSTVA SUDACA, DRŽAVNIH ODVJETNIKA I ZAMJENIKA DRŽAVNIH ODVJETNIKA („Narodne novine“, broj 64/19) 381.301
PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 38/14, 123/15, 29/16 - Ispravak i 61/19) 381.601
PRAVILNIK O NAKNADAMA ZA OBAVLJANJE SLUŽBENIH RADNJI IZVAN ZGRADE SUDA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 38/14 i 127/19) 381.401
PRAVILNIK O VREDNOVANJU U POSTUPKU IMENOVANJA SUDACA („Narodne novine“, broj 73/11) 380.522
ODLUKA O ODREĐIVANJU BROJA SUDACA UPRAVNOG SUDA HRVATSKE («Narodne novine» broj 18/77) 380.601
KODEKS SUDAČKE ETIKE (»Narodne novine«, broj 131/06) 380.552
ODLUKA O OBAVLJANJU SUDSKE FUNKCIJE OKRUŽNIH PRIVREDNIH SUDOVA IZVAN SJEDIŠTA SUDOVA («Narodne novine» broj 52/89) 380.701
ODLUKA O ODREĐIVANJU BROJA SUDACA OKRUŽNIH PRIVREDNIH SUDOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“ broj 57/89, 108/93 i 3/94 – Zakon o sudovima (vidi čl. 105)) 380.801
ODLUKA O NAKNADAMA I NAGRADI ZA RAD PREDSJEDNIKA I ČLANOVA DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA (Urednički pročišćeni tekst,"Narodne novine", broj 88/11 i 107/17) 380.901
ODLUKA O PROVEDBI IZBORA ZA ČLANOVE DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA IZ REDOVA SUDACA („Narodne novine“, broj 4/11) 380.903
ODLUKA O NAZIVIMA I UVJETIMA ZA RADNA MJESTA, POSLOVIMA KOJI SE NA NJIMA OBAVLJAJU TE KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE "Narodne novine", broj 102/14, 117/14, 18/16, 81/16, 117/17, 8/19, 80/20, 125/20 i 144/20 380.904
PRAVILNIK O FINANCIJSKO-MATERIJALNOM POSLOVANJU SUDOVA SA STRANKAMA („Narodne novine“, broj 58/16) 381.001
PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA U SUDSKIM POSTUPCIMA („Narodne novine“ broj 8/88 i 3/94 – Zakon o sudovima (vidi čl. 105.)) 381.101
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI SUCA I SLUŽBENE OSOBE U SUDU («Narodne novine», broj 38/14) 381.201
PRAVILNIK O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA "Narodne novine", broj 81/19 i 141/20 381.121
PRAVILNIK O STRUČNOM OBRAZOVANJU VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA („Narodne novine“, broj 39/20) 381.151
PRAVILNIK O POSTUPKU PRIJMA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNA TIJELA („Narodne novine“, broj 106/19) 381.152
PRAVILNIK O NAKNADAMA I NAGRADI SUDACA POROTNIKA («Narodne novine», broj 38/14) 381.501
PRAVILNIK O SUDSKIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 55/01 i 156/04) 381.561
PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM PROCJENITELJIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 64/98 i 88/08) 381.701
PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 88/08 i 119/08) 381.801
PRAVILNIK O NAČINU ZAŠTITE OSOBA, IMOVINE I OBJEKATA SUDOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 88/12 i 83/15 - Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava) 381.901
PRAVILNIK O SUDAČKOJ ODORI («Narodne novine», broj 179/03) 382.001
PRAVILNIK O IMOVINSKOJ KARTICI SUCA („Narodne novine“, broj 104/11) 382.002
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ROKOVA ZA OSIGURANJE RADNIH, PROSTORNIH, TEHNIČKIH I DRUGIH UVJETA U SJEDIŠTIMA SUDOVA NASTALIH SPAJANJEM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 112/08 i 119/08) 328.003
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA VREDNOVANJE PROJEKATA UDRUGA OVLAŠTENIH ZA PRUŽANJE PRIMARNE PRAVNE POMOĆI I PRAVNIH KLINIKA TE O NAČINU IZVJEŠTAVANJA O IZVRŠENJU PROJEKATA („Narodne novine“, broj 64/14) 328.004
PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTJEVA I RJEŠENJA O ODOBRAVANJU SEKUNDARNE PRAVNE POMOĆI („Narodne novine“, broj 80/20) 328.005
PRAVILNIK O UPUĆIVANJU PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I MISIJE U INOZEMSTVU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 89/09 i 08/14) 328.006
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ROKOVA ZA OSIGURANJE RADNIH, PROSTORNIH, TEHNIČKIH I DRUGIH UVJETA U SJEDIŠTIMA PREKRŠAJNIH SUDOVA NASTALIH SPAJANJEM („Narodne novine“, broj 4/10) 328.007
PRAVILNIK O PRISTUPU STRUČNOM USAVRŠAVANJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 124/10 i 112/11) 328.008
PRAVILNIK O PRISTUPU STRUČNOM USAVRŠAVANJU U PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI („Narodne novine“, broj 25/20) 118.204
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ROKOVA ZA OSIGURANJE RADNIH, PROSTORNIH, TEHNIČKIH I DRUGIH UVJETA U SJEDIŠTIMA ŽUPANIJSKIH DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NASTALIH SPAJANJEM („Narodne novine“, broj 03/11) 328.010
PRAVILNIK O VREDNOVANJU U POSTUPKU IMENOVANJA PREDSJEDNIKA SUDOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 73/11, 49/13 i 35/19) 328.011
PRAVILNIK O RADU STRUČNIH SURADNIKA IZVANPRAVNE STRUKE NA POSLOVIMA DELINKVENCIJE MLADIH I KAZNENOPRAVNE ZAŠTITE DJECE U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA I NA SUDOVIMA („Narodne novine“, broj 22/13) 382.204
PRAVILNIK O VISINI DODATKA NA PLAĆU SUDACA PRIVREMENO UPUĆENIH NA RAD U DRUGI SUD („Narodne novine“, broj 38/14) 382.203
PRAVILNIK O RADU U SUSTAVU JCMS (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 71/15, 123/15 i 119/18) 382.206
PRAVILNIK O ZVANJIMA, ZNAKOVLJU I UVJETIMA POSTAVLJANJA U ZVANJA SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE („Narodne novine“, broj 31/15) 382.206
PRAVILNIK O VREDNOVANJU KANDIDATA U POSTUPKU IMENOVANJA SUDACA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 93/13 i 109/17) 382.204
PRAVILNIK O ZAŠTITI I KORIŠTENJU ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA („Narodne novine“, broj 14/14) 382.205
PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA I NAČINU RADA UDRUGA REGISTRIRANIH ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZ PODRUČJA ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA I NEOVISNIH STRUČNJAKA U NACIONALNOM PREVENTIVNOM MEHANIZMU ZA SPREČAVANJE MUČENJA I DRUGIH OKRUTNIH, NELJUDSKIH ILI PONIŽAV („Narodne novine“, broj 31/19) 382.206
PRAVILNIK O NAČINU OSIGURANJA OSOBA, IMOVINE I OBJEKATA SUDOVA I DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA („Narodne novine“, broj 83/15) 382.207
PRAVILA O SADRŽAJU, METODAMA I NAČINU PROVEDBE PSIHOLOŠKOG TESTIRANJA („Narodne novine“, broj 8/19) 382.210
PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽAJU OBRAZACA ZA DOSTAVLJANJE I RAZMJENU PODATAKA IZMEĐU TIJELA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE NADLEŽNIH ZA PROVEDBU ZAKONA („Narodne novine“, broj 84/15) 382.208
PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE TE O IZBORU ČLANOVA I NAČINU RADA ZDRAVSTVENE KOMISIJE („Narodne novine“, broj 123/15) 382.209
PRAVILNIK O NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA UPIS U DRŽAVNU ŠKOLU ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE („Narodne novine“, broj 97/16) 382.211
PRAVILNIK O ZAVRŠNOM ISPITU U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 25/20 i 108/20) 382.213
PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU PROVEDBE I OCJENJIVANJU NA PISANOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI TE NA RAZGOVORU U POSTUPKU UPISA U DRŽAVNU ŠKOLU ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE („Narodne novine“, broj 113/16) 382.214
PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU I ANALIZI STATISTIČKIH I DRUGIH PODATAKA O RADU SUDOVA I DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA („Narodne novine“, broj 113/19) 382.222
POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE I UNAPRJEĐIVANJE RADA TIJELA KAZNENOG POSTUPKA I IZVRŠAVANJA MALOLJETNIČKIH SANKCIJA („Narodne novine“, broj 61/14) 383.204
POSLOVNIK DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 73/11 i 128/12) 382.201
POSLOVNIK DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 16/19 i 25/19 - Ispravak) 382.202
PROGRAM ZA PROVJERU ZNANJA O USTROJSTVU SUDBENE VLASTI I DRŽAVNE UPRAVE, TE POZNAVANJE PRAVNOG NAZIVLJA («Narodne novine», broj 179/03) 382.301
METODOLOGIJA OCJENJIVANJA OBNAŠANJA SUDAČKE DUŽNOSTI („Narodne novine“, broj 125/19) 382.316
PRAVILA O VREDNOVANJU KANDIDATA U POSTUPKU IMENOVANJA SUDACA PRVOSTUPANJSKIH, ŽUPANIJSKIH I VISOKIH SUDOVA („Narodne novine“, broj 8/19) 382.317
PRAVILA O NAČINU PROVOĐENJA I OCJENJIVANJA PISANIH RADNJI KANDIDATA ZA SUCA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE KOJI NISU PRAVOSUDNI DUŽNOSNICI TE NAČINU PROVOĐENJA I OCJENJIVANJA RAZGOVORA KANDIDATA ZA SUCA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 8/19) 382.316
PRAVILA O OBLIKU, SADRŽAJU I POSTUPKU IZDAVANJA SLUŽBENE ISKAZNICE ČLANOVIMA DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA („Narodne novine“, broj 16/19) 382.317
PRAVILA O SADRŽAJU OBRASCA IZVJEŠĆA O IMOVINI SUCA I NAČINU NJEGOVA PODNOŠENJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 22/19 i 97/20) 382.319
PRAVILA O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA DRŽAVNIH ODVJETNIKA I ZAMJENIKA DRŽAVNIH ODVJETNIKA („Narodne novine“, broj 16/19) 382.318
OSTALO
STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA, ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2018. GODINE („Narodne novine“, broj 03/13) 382.315
Državno odvjetništvo
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU ("Narodne novine", broj 67/18) 382.799
ZAKON O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 67/18 i 126/19) 382.800
ZAKON O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EU) 2017/1939 OD 12. LISTOPADA 2017. O PROVEDBI POJAČANE SURADNJE U VEZI S OSNIVANJEM UREDA EUROPSKOG JAVNOG TUŽITELJA (»EPPO«) („Narodne novine“, broj 146/20) 111.111
ZAKON O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA („Narodne novine“, broj 128/14) 382.803
ZAKON O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA ("Narodne novine", broj 67/18) 383.210
ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA KOJI SADRŽE NAZIVLJE JAVNO TUŽILAŠTVO («Narodne novine», broj 58/93) 380.301
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI DRŽAVNIH ODVJETNIKA, ZAMJENIKA DRŽAVNIH ODVJETNIKA, DRŽAVNOODVJETNIČKIH SAVJETNIKA I STRUČNIH SURADNIKA U DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU («Narodne novine», broj 130/20) 111.111
ODLUKA O UVJETIMA I VISINI NAKNADA I NAGRADE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA („Narodne novine“, broj 63/19) 382.983
PRAVILNIK O UNUTARNJEM POSLOVANJU U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 106/02, 57/09 i 73/09) 383.101
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ROKOVA ZA OSIGURANJE RADNIH, PROSTORNIH, TEHNIČKIH I DRUGIH UVJETA U SJEDIŠTIMA ŽUPANIJSKIH I TRGOVAČKIH SUDOVA NASTALIH SPAJANJEM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 03/11 i 7/11) 383.204
PRAVILNIK O UNUTARNJEM POSLOVANJU U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA („Narodne novine“, broj 121/07) 383.202
PRAVILNIK O IMENOVANJU NACIONALNOG ČLANA REPUBLIKE HRVATSKE U EUROJUSTU („Narodne novine“, broj 85/13) 383.203
PRAVILA O SADRŽAJU OBRASCA IZVJEŠĆA O IMOVINI DRŽAVNOG ODVJETNIKA I ZAMJENIKA DRŽAVNOG ODVJETNIKA I NAČINU NJEGOVA PODNOŠENJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 27/19 i 96/20) 383.205
PRAVILNIK O NAČINU, PROVOĐENJU I OCJENJIVANJU PROVJERE ZNANJA I RAZGOVORA KANDIDATA U POSTUPKU IMENOVANJA NA DRŽAVNOODVJETNIČKU DUŽNOST („Narodne novine“, broj 22/12) 383.206
PRAVILNIK O SADRŽAJU, METODAMA I NAČINU PROVEDBE PSIHOLOŠKOGA TESTIRANJA („Narodne novine“, broj 11/16) 383.208
PRAVILNIK O NAČINU I PROVOĐENJU TE OCJENJIVANJU PISANOG ISPITA I USMENOG RAZGOVORA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 140/13, 128/15 i 116/17) 383.207
POSLOVNIK O ODRŽAVANJU ELEKTRONIČKE SJEDNICE („Narodne novine“, broj 38/16) 383.209
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IMENOVANJE EUROPSKOG TUŽITELJA („Narodne novine“, broj 23/19) 383.208
ETIČKI KODEKS DRŽAVNIH ODVJETNIKA I ZAMJENIKA DRŽAVNIH ODVJETNIKA ("Narodne novine", broj 26/19) 383.103
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IMENOVANJE DELEGIRANIH EUROPSKIH TUŽITELJA („Narodne novine“, broj 139/20) 383.209
POSLOVNIK DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA („Narodne novine“, broj 128/19) 383.104
REZULTATI GLASOVANJA ZA IZBOR ČLANOVA DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA IZ REDA ZAMJENIKA DRŽAVNIH ODVJETNIKA („Narodne novine“, broj 20/11) 383.105
PRAVILA O SADRŽAJU PSIHOLOŠKOGA TESTIRANJA („Narodne novine“, broj 25/19) 383.106
Odvjetništvo
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ODVJETNIŠTVU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 9/94, 117/08, 50/09, 75/09 i 18/11) 383.501
PODZAKONSKI AKT(I)
KODEKS ODVJETNIČKE ETIKE (UPT, «Narodne novine», broj 64/07, 72/08, 64/18 i 52/2021 - PVUSRH i 83/21) 111.111
PRAVILNIK O VISINI NAGRADE ODVJETNIKU ODREĐENOM ZA BRANITELJA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI («Narodne novine», broj 101/12) 383.901
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODJEĆI ODVJETNIKA, ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA I DRUGIH ZAPOSLENIKA U ODVJETNIČKOM UREDU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 123/07 i 130/07) 383.902
PRAVILNIK O TROŠKOVIMA U POSTUPKU IZDAVANJA SUGLASNOSTI U VEZI OSNIVANJA I PROMJENA U ODVJETNIČKIM DRUŠTVIMA („Narodne novine“, broj 09/14) 383.903
PRAVILNIK O TROŠKOVIMA U POSTUPKU EVIDENTIRANJA PODRUŽNICA STRANIH ODVJETNIČKIH DRUŠTAVA („Narodne novine“, broj 09/14) 383.904
TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 142/12, 103/14, 118/14 - Ispravak i 107/15) 383.106
POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE („Narodne novine“, broj 72/08) 380.652
STATUT HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 115/13, 64/18 i 67/19) 380.645
Javno bilježništvo
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O JAVNOM BILJEŽNIŠTVU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09 i 120/16) 384.101
PODZAKONSKI AKT(I)
JAVNOBILJEŽNIČKI POSLOVNIK (UPT, «Narodne novine», broj 38/94, 82/94, 37/96, 151/05, 115/12, 120/14 i 99/21) 111.111
STATUT HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE (UPT, „Narodne novine“, broj 4/14, 69/14, 33/15, 21/20 i 106/21) 111.111
ODLUKA O POČETKU RADA SLUŽBE UPISA (“Narodne novine”, broj 89/06) 384.151
ODLUKA O USTROJU REGISTRA ANTICIPIRANIH NAREDBI I PUNOMOĆI U ELEKTRONIČKOM OBLIKU („Narodne novine“, broj 20/17) 384.152
PRAVILNIK O JAVNOBILJEŽNIČKIM UREDIMA "Narodne novine", broj 123/11, 115/12, 47/20 i 141/20 384.301
PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA U JAVNOBILJEŽNIČKIM UREDIMA ("Narodne novine", broj 123/08) 384.251
PRAVILNIK O RADNOM VREMENU JAVNIH BILJEŽNIKA («Narodne novine» broj 38/94) 384.401
PRAVILNIK O PRIVREMENOJ JAVNOBILJEŽNIČKOJ TARIFI (PROČIŠĆENI TEKST) (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 97/01, 115/12, 120/15 i 64/19) 384.501
PRAVILNIK O JAVNOBILJEŽNIČKOM ISPITU («Narodne novine» broj 38/94) 384.601
PRAVILNIK O JAVNOBILJEŽNIČKIM PROTESTNIM UPISNICIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 38/94 i 24/99) 384.701
PRAVILNIK O OSLOBAĐANJU OD SNAŠANJA TROŠKOVA PRUŽANJA JAVNOBILJEŽNIČKIH USLUGA («Narodne novine», broj 19/96) 384.801
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODJEĆI JAVNIH BILJEŽNIKA, PRISJEDNIKA, SAVJETNIKA, VJEŽBENIKA I DRUGIH ZAPOSLENIKA U JAVNOBILJEŽNIČKOM UREDU I HRVATSKOJ JAVNOBILJEŽNIČKOJ KOMORI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 107/97 i 48/09) 384.901
KODEKS JAVNOBILJEŽNIČKE ETIKE („Narodne novine“, broj 55/11) 385.052
PRAVILNIK O SLUŽBENIM SJEDIŠTIMA JAVNIH BILJEŽNIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 51/15 i 120/19) 382.206
Pučki pravobranitelj
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PUČKOM PRAVOBRANITELJU („Narodne novine“, broj 76/12) 383.302
ZAKON O NACIONALNOM PREVENTIVNOM MEHANIZMU ZA SPREČAVANJE MUČENJA I DRUGIH OKRUTNIH, NELJUDSKIH ILI PONIŽAVAJUĆIH POSTUPAKA ILI KAŽNJAVANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/11 i 33/15) 383.302
PODZAKONSKI AKT(I)
POSLOVNIK PUČKOG PRAVOBRANITELJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 99/13 i 100/20) 383.401
PRAVILNIK O POSTUPKU IMENOVANJA I NAČINU RADA PREDSTAVNIKA UDRUGA I PREDSTAVNIKA AKADEMSKE ZAJEDNICE U NACIONALNOM PREVENTIVNOM MEHANIZMU ZA SPREČAVANJE MUČENJA I DRUGIH OKRUTNIH, NELJUDSKIH ILI PONIŽAVAJUĆIH POSTUPAKA ILI KAŽNJAVANJA („Narodne novine“, broj 22/12) 383.402
Sudski postupci
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU (Urednički pročišćeni tekst, "Službeni list", broj 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, "Narodne novine", broj 35/91, 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 – čl. 50. Zakon o arbitraži, 117/03, 84/08, 123/08, 57/11, 148 382.402
ZAKON O UPISNIKU SUDSKIH I JAVNOBILJEŽNIČKIH OSIGURANJA TRAŽBINA VJEROVNIKA NA POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA ( «Narodne novine», broj 121/05) 382.402
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O JAVNIM OVRŠITELJIMA („Narodne novine“, broj 112/12) 382.554
OVRŠNI ZAKON (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 112/12, 25/13 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, 93/14, 55/16 - OUSRH, 73/17 i 131/20) 382.554
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O JAVNOOVRŠITELJSKIM PRISTOJBAMA („Narodne novine“, broj 112/12) 382.555
ZAKON O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 68/18, 02/20, 46/20 i 47/20) 382.552
ZAKON O OTPISU DUGOVA FIZIČKIM OSOBAMA ("Narodne novine", broj 62/18) 382.765
PRAVILNIK O VRSTAMA NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROPISANIH ZAKONOM O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ("Narodne novine", broj 71/18) 382.754
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAKNADI I NAGRADI JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRŠNOM POSTUPKU („Narodne novine“, broj 9/21) 111.111
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU (UPT, „Narodne novine“, broj 156/14, 1/19 i 28/21) 111.111
PRAVILNIK O OBRASCIMA U OVRŠNOM POSTUPKU, NAČINU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE IZMEĐU SUDIONIKA I NAČINU DODJELE PREDMETA U RAD JAVNOM BILJEŽNIKU (UPT, „Narodne novine“, broj 43/21 i 94/21) 111.111
ZAKON O INTERVENTNIM MJERAMA U OVRŠNIM I STEČAJNIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI („Narodne novine“, broj 53/20) 382.766
PRAVILNIK O ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJI ("Narodne novine", broj 5/20) 382.764
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU UPISNIKA TE UNUTARNJEM USTROJSTVU I RADU SLUŽBE UPISA (“Narodne novine”, broj 77/06) 382.761
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA PROVEDBU ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ("Narodne novine", broj 89/18) 382.766
PRAVILNIK O NAKNADAMA ZA UPISE U UPISNIK (“Narodne novine”, broj 77/06) 382.762
PRAVILNIK O UVJETIMA KORIŠTENJA I O NAKNADI ZA KORIŠTENJE PODATAKA PREKO ELEKTRONIČKIH MEDIJA SADRŽANIH U UPISNICIMA I DRUGIM EVIDENCIJAMA SLUŽBE UPISA (“Narodne novine”, broj 77/06) 382.763
PRAVILNIK O STANDARDIMA I TEHNIKAMA ZAŠTITE RAČUNARSKOG SUSTAVA I PODATAKA KOJI SE VODE U SLUŽBI UPISA (“Narodne novine”, broj 77/06) 382.764
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA JAVNOG KOMISIONARA ( «Narodne novine», broj 38/11) 382.671
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU VISINE IZNOSA RADI OSIGURANJA JAVNIH KOMISIONARA OD ODGOVORNOSTI («Narodne novine», broj 115/12) 382.751
PRAVILNIK O NAČINU ZAPRIMANJA IZJAVE O ADRESI RADI DOSTAVE U SUDSKIM POSTUPCIMA («Narodne novine», broj 55/09) 382.752
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU BJANKO ZADUŽNICE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 115/12 i 82/17) 382.753
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA BANKE ("Narodne novine", broj 36/18) 382.755
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ("Narodne novine", broj 71/18) 382.754
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU ZADUŽNICE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 115/12 i 82/17) 382.754
PRAVILNIK O JEDINSTVENOM REGISTRU RAČUNA („Narodne novine“, broj 53/20) 382.756
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA I POSTUPKU PRILAGODBE ZAKONU O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA (Urednički pročišćeni tekst, , "Narodne novine", broj 96/10, 130/10, 99/11 i 06/12) 382.754
PRAVILNIK O TARIFI ZA NAKNADU TROŠKOVA I NAGRADU ZA OBAVLJANJE JAVNE KOMISIONE DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 115/12) 382.756
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA NEKRETNINA I POKRETNINA KOJE SE PRODAJU U OVRŠNOM POSTUPKU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 115/12 i 156/14) 382.757
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU IZJAVE O ZAPLJENI PO PRISTANKU DUŽNIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 120/14 i 82/17) 382.763
PRAVILNIK O VRSTAMA I VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU („Narodne novine“, broj 156/14) 382.763
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZRAVNU NAPLATU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 115/12, 127/14 i 82/17) 382.761
PRAVILNIK O REGISTRU ZADUŽNICA I BJANKO ZADUŽNICA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 115/12, 125/14 i 82/17) 382.762
PRAVILNIK O RADU ODJELA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 133/15 i 127/19) 382.763
PRAVILNIK O POSTUPKU NAPLATE I VISINI NAKNADE PRIJEPISA TONSKE SNIMKE ROČIŠTA („Narodne novine“, broj 15/20) 382.764
ODLUKA O PRODUŽENJU ROKA TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI („Narodne novine“, broj 83/20) 382.765
Zaštita svjedoka
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI SVJEDOKA (Urednički pročišćeni tekst,«Narodne novine», broj 163/03, 18/11 i 73/17) 385.101
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID