Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Zaštita prirode
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) NN 80/2013, (1658
ZAKON O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJU NJIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 15/18 i 14/19) NN 15/2018, (310
ZAKON O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA („Narodne novine“, broj 14/19) NN 14/2019, (271
UREDBA O KOORDINACIJI ZA SIGURNOST PRI ODOBALNOM ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA (UPT „Narodne novine“, broj 74/17 i 14/21) NN 74/2017, (1798
ZAKON O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 94/13 i 14/19) NN 94/2013, (2125
ZAKON O SIGURNOSTI PRI ODOBALNOM ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/15 i 50/20) NN 78/2015, (1494
UREDBA O OSNIVANJU DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 126/02 i 90/14) NN 126/2002, (2050
UREDBA O EKOLOŠKOJ MREŽI I NADLEŽNOSTIMA JAVNIH USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE („Narodne novine“, broj 80/19) NN 80/2019, (1669
UREDBA O PROGLAŠAVANJU POSEBNIH REZERVATA »MODRO OKO I JEZERO DESNE«, »UŠĆE NERETVE« I »KUTI« („Narodne novine“, broj 94/20) NN 94/2020, (1780
UREDBA O PROGLAŠENJU REGIONALNOG PARKA »MOSLAVAČKA GORA« („Narodne novine“, broj 68/11) NN 68/2011, (1484
UREDBA O PROGLAŠENJU REGIONALNOGA PARKA MURA – DRAVA („Narodne novine“, broj 22/11) NN 22/2011, (471
UREDBA O PROGLAŠENJU POSEBNOG ORNITOLOŠKOG REZERVATA »SJEVEROZAPADNI DIO VRANSKOG JEZERA« („Narodne novine“, broj 68/11) NN 68/2011, (1485
UREDBA O PROGLAŠENJU POSEBNOG ORNITOLOŠKOG REZERVATA »VELIKI PAŽUT« („Narodne novine“, broj 142/11) NN 142/2011, (2847
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O ZAŠTITI I OČUVANJU PARKA PRIRODE »TELAŠĆICA« („Narodne novine“, broj 8/22) NN 5/2022, (76
UREDBA O PROGLAŠENJU POSEBNOG REZERVATA »LOKVE U MAJKOVIMA« („Narodne novine“, broj 13/22) NN 13/2022, (128
PRAVILNIK O ISTRAGAMA VELIKIH NESREĆA PRI ODOBALNOM ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA („Narodne novine“, broj 51/21) NN 51/2021, (1034
NAREDBA O UKLANJANJU INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) („Narodne novine“, broj 89/21) NN 89/2021, (1633
PRAVILNIK O ZAŠTITI I OČUVANJU NACIONALNOG PARKA »PLITVIČKA JEZERA« („Narodne novine“, broj 80/21) NN 80/2021, (1488
PRAVILNIK O POPISU STANIŠNIH TIPOVA I KARTI STANIŠTA („Narodne novine“, broj 27/21) NN 27/2021, (588
PRAVILNIK O KONCESIJSKIM ODOBRENJIMA NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU („Narodne novine“, broj 9/21) NN 9/2021, (173
PRAVILNIK O ZAŠTITI I OČUVANJU PARKA PRIRODE »MEDVEDNICA« („Narodne novine“, broj 17/21) NN 17/2021, (320
RJEŠENJE O PROGLAŠENJU FOSILA DINOSAURA I NJIHOVIH NALAZIŠTA ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE („Narodne novine“, broj 40/21) NN 40/2021, (798
PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE („Narodne novine“, broj 35/21) NN 35/2021, (742
PRAVILNIK O ZAŠTITI POJEDINIH VRSTA GMAZOVA (REPTILIA) («Narodne novine», broj 47/95) NN 47/1995, (966
PRAVILNIK O ZAŠTITI POJEDINIH VRSTA SISAVACA (MAMMALIA) („Narodne novine“, broj 31/95) NN 31/1995, (607
ODLUKA O POSEBNOJ ZAŠTITI BILJNIH VRSTA («Narodne novine» broj 42/72) 349.901
ODLUKA O PROGLAŠENJU PARK-ŠUME KANOVCI („Narodne novine“, broj 20/12) NN 20/2012, (549
ODLUKA O PROGLAŠENJU »GORJANOVIĆEVOG PRAPORNOG PROFILA U VUKOVARU« SPOMENIKOM PRIRODE – GEOLOŠKIM («Narodne novine», broj 45/17) NN 45/2017, (1062
ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE VRANSKO JEZERO („Narodne novine“, broj 58/12) NN 58/2012, (1438
ODLUKA O POSEBNOJ ZAŠTITI BILJNIH VRSTA («Narodne novine» broj 23/77) 350.001
ODLUKA O PROGLAŠENJU »JAPLENŠKOG VRHA« ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM U KATEGORIJI PARK-ŠUMA („Narodne novine“, broj 139/20) NN 139/2020, (2696
ODLUKA O PROGLAŠENJU »KANJONA RIJEKE CETINE« ZNAČAJNIM KRAJOBRAZOM („Narodne novine“, broj 4/17) NN 4/2017, (158
ODLUKA O PROGLAŠENJU SUNJSKOG POLJA ZAŠTIĆENIM U KATEGORIJI ZNAČAJNI KRAJOBRAZ ("Narodne novine", broj 127/13) NN 127/2013, (2775
ODLUKA O ZAVIČAJNIM DIVLJIM VRSTAMA ČIJE JE UZIMANJE IZ PRIRODE I ODRŽIVO KORIŠTENJE DOPUŠTENO (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 17/15 i 68/16) NN 17/2015, (326
ODLUKA O PROGLAŠENJU PODRUČJA »PARKA OKO DVORCA LUŽNICA« ZAŠTIĆENIM U KATEGORIJI SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE („Narodne novine“, broj 10/20) NN 10/2020, (194
ODLUKA O PROGLAŠENJU PODRUČJA »RISOVAC – GRABOVAČA« ZAŠTIĆENIM U KATEGORIJI ZNAČAJNI KRAJOBRAZ („Narodne novine“, broj 01/20) NN 1/2020, (14
PRAVILNIK O ZAŠTITI POJEDINIH VRSTA PTICA (AVES) (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 43/95 i 75/02) NN 43/1995, (848
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ŠTETE PROUZROČENE NEDOPUŠTENOM RADNJOM NA ZAŠTIĆENIM ŽIVOTINJSKIM VRSTAMA («Narodne novine», broj 84/96) NN 84/1996, (1504
PRAVILNIK O ZAŠTITI TRPOVA (Holothurioidea) («Narodne novine», broj 76/98) NN 76/1998, (1028
PRAVILNIK O ZAŠTITI RIJEČNIH RAKOVA (Crustacea, Astacidae) («Narodne novine», broj 76/98) NN 76/1998, (1029
PRAVILNIK O ZAŠTITI PIJAVICA (Hirudinea) («Narodne novine», broj 76/98) NN 76/1998, (1030
PRAVILNIK O ISKAZNICI INSPEKTORA ZAŠTITE PRIRODE («Narodne novine», broj 93/98) NN 93/1998, (1260
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE ISTRAŽIVANJA U POSEBNO ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA MORSKOM DNU ILI MORSKOM PODZEMLJU UNUTRAŠNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJALNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 97/98) NN 97/1998, (1341
PRAVILNIK O SAKUPLJANJU ZAVIČAJNIH DIVLJIH VRSTA ("Narodne novine", broj 114/17) NN 114/2017, (2663
PRAVILNIK O ZAŠTITI PRSTACA (Lithophaga lithophaga) («Narodne novine», broj 86/02) NN 86/2002, (1430
PRAVILNIK O ZNAKU ZAŠTITE PRIRODE («Narodne novine», broj 178/03) NN 178/2003, (2593
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI LABORATORIJI ZA ISPITIVANJE, KONTROLU I PRAĆENJE GMO-a I PROIZVODA KOJI SADRŽE GMO-e («Narodne novine», broj 98/04) NN 98/2004, (1866
PRAVILNIK O STRANIM VRSTAMA KOJE SE MOGU STAVLJATI NA TRŽIŠTE TE INVAZIVNIM STRANIM VRSTAMA („Narodne novine“, broj 17/17) 351.402
PRAVILNIK O PRIJELAZIMA ZA DIVLJE ŽIVOTINJE (“Narodne novine”, broj 5/07) NN 5/2007, (278
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI ČUVARA PRIRODE "Narodne novine", broj 64/14, 31/19 i 144/20 351.552
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA GLAVNOG ČUVARA PRIRODE I ČUVARA PRIRODE («Narodne novine», broj 119/17) NN 119/2017, (2749
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODORI ČUVARA PRIRODE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 117/17 i 109/19) NN 117/2017, (2709
PRAVILNIK O OCJENI PRIHVATLJIVOSTI ZA EKOLOŠKU MREŽU („Narodne novine“, broj 146/14) NN 146/2014, (2738
PRAVILNIK O OCJENI PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PRIRODU ("Narodne novine", broj 89/07) NN 89/2007, (2729
PRAVILNIK O OCJENI PRIHVATLJIVOSTI PLANA, PROGRAMA I ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU („Narodne novine“, broj 118/09) NN 118/2009, (2915
PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I PROVOĐENJU STUDIJE O PROCJENI RIZIKA UVOĐENJA, PONOVNOG UVOĐENJA I UZGOJA DIVLJIH SVOJTI („Narodne novine“, broj 35/08) NN 35/2008, (1217
PRAVILNIK O KORIŠTENJU SLUŽBENIH OSOBNIH AUTOMOBILA, MOBILNIH TELEFONA, REDOVNIH ZRAKOPLOVNIH LINIJA, POSLOVNIH KREDITNIH KARTICA I SREDSTAVA REPREZENTACIJE („Narodne novine“, broj 36/15) NN 36/2015, (754
PRAVILNIK O CILJEVIMA OČUVANJA I MJERAMA OČUVANJA CILJNIH VRSTA PTICA U PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 25/20 i 38/20) NN 25/2020, (617
PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA („Narodne novine“, broj 128/20) NN 128/2020, (2442
NAREDBA O MJERAMA SIGURNOSTI I ZAŠTITE OD NEKONTROLIRANOG UVOĐENJA U OKOLIŠ HIBRIDNOG KUKURUZA »PR34G13« KOJI SADRŽI GENETSKI MODIFICIRANI ORGANIZAM («Narodne novine», broj 97/04) NN 97/2004, (1830
NAREDBA O UKLANJANJU STRANE SVOJTE IZ PRIRODE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 39/12) NN 39/2012, (1015
NAREDBA O UKLANJANJU STRANE SVOJTE IZ PRIRODE IZ OTOČNIH EKOSUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 49/12) NN 49/2012, (1218
NAREDBA O UKLANJANJU STRANE SVOJTE IZ PRIRODE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 33/12) NN 33/2012, (810
UPUTSTVO O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA POSEBNO ZAŠTIĆENIH OBJEKATA PRIRODE («Narodne novine» broj 49/66) 351.701
PRAVILNIK O UVJETIMA DRŽANJA, NAČINU OBILJEŽAVANJA I EVIDENCIJI ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA U ZATOČENIŠTVU («Narodne novine», broj 70/09) NN 70/2009, (1729
PRAVILNIK O PROGLAŠAVANJU DIVLJIH SVOJTI ZAŠTIĆENIM I STROGO ZAŠTIĆENIM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 99/09 i 144/13 - Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama) NN 99/2009, (2569
PRAVILNIK O STROGO ZAŠTIĆENIM VRSTAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 144/13 i 73/16) NN 144/2013, (3086
DEVETA OBJAVA O UPISU U REGISTAR POSEBNO ZAŠTIĆENIH OBJEKATA PRIRODE («Narodne novine» broj 3/72) 351.801
JEDANAESTA OBJAVA O UPISU U REGISTAR POSEBNO ZAŠTIĆENIH OBJEKATA PRIRODE («Narodne novine» broj 23/80) 351.901
PRAVILNIK O PROCJENI RIZIKA ZA NAMJERNO UVOĐENJE GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA U OKOLIŠ (“Narodne novine”, broj 50/20) NN 50/2020, (1025
STRATEGIJA I AKCIJSKI PLAN ZAŠTITE PRIRODE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2025. GODINE (“Narodne novine”, broj 72/17) NN 72/2017, (1712
PRAVILNIK O POPISU STANIŠNIH TIPOVA, KARTI STANIŠTA TE UGROŽENIM I RIJETKIM STANIŠNIM TIPOVIMA („Narodne novine“, broj 88/14) NN 88/2014, (1782
STRATEGIJA I AKCIJSKI PLAN ZAŠTITE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 143/08) NN 143/2008, (3962
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU U PARKU PRIRODE »LASTOVSKO OTOČJE« (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 154/09 i 149/13) NN 154/2009, (3811
PRAVILNIK O JEDINSTVENOM VIZUALNOM IDENTITETU ZAŠTITE PRIRODE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 81/20) NN 81/2020, (1518
PRAVILNIK O NAKNADI ŠTETE OD ŽIVOTINJA STROGO ZAŠTIĆENIH VRSTA ("Narodne novine", broj 114/17) NN 114/2017, (2664
PRAVILNIK O ZAŠTITI I OČUVANJU NACIONALNOG PARKA »KRKA« („Narodne novine“, broj 123/19) NN 123/2019, (2436
PRAVILNIK O OPORAVILIŠTIMA ZA DIVLJE ŽIVOTINJE ("Narodne novine", broj 145/20) NN 145/2020, (2803
ODLUKA O PROGLAŠENJU ZELENJAKA – RISVIČKE I CESARSKE GORE ZNAČAJNIM KRAJOBRAZOM („Narodne novine“, broj 120/11) NN 120/2011, (2364
ODLUKA O PROGLAŠENJU »STOLJETNE LIPE U DESINIĆU« SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE – POJEDINAČNO STABLO („Narodne novine“, broj 85/12) NN 85/2012, (1959
ODLUKA O PROGLAŠENJU »HRASTA GALŽENJAKA« SPOMENIKOM PRIRODE – RIJETKI PRIMJERAK DRVEĆA („Narodne novine“, broj 85/12) NN 85/2012, (1958
ODLUKA O PRESTANKU ZAŠTITE ZA ZNAČAJNI KRAJOBRAZ PETEHOVAC („Narodne novine“, broj 69/16) NN 69/2016, (1660
ODLUKA O PROGLAŠENJU BARAĆEVIH ŠPILJA ZAŠTIĆENIM U KATEGORIJI ZNAČAJNI KRAJOBRAZ („Narodne novine“, broj 36/16) NN 36/2016, (993
ODLUKA O PRESTANKU ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE STARO STABLO LIPE U NOVIGRADU PODRAVSKOM („Narodne novine“, broj 90/17) NN 90/2017, (2123
Parkovi prirode
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PROGLAŠENJU ZAPADNOG DIJELA MEDVEDNICE PARKOM PRIRODE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/81 i 25/09) 356.101
ZAKON O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE »DINARA« („Narodne novine“, broj 14/21) NN 14/2021, (271
ZAKON O PROGLAŠENJU PLANINE BIOKOVO PARKOM PRIRODE («Narodne novine», broj 24/81) 356.201
ZAKON O PROGLAŠENJU PLANINE VELEBIT PARKOM PRIRODE («Narodne novine», broj 24/81) 356.301
ZAKON O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE «TELAŠICA» («Narodne novine» broj 14/88) 356.401
ZAKON O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE "LONJSKO POLJE" («Narodne novine», broj 11/90) 356.501
ZAKON O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE »UČKA« («Narodne novine», broj 45/99) NN 45/1999, (870
ZAKON O PARKU PRIRODE "KOPAČKI RIT" («Narodne novine», broj 45/99) NN 45/1999, (872
ZAKON O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE »PAPUK« («Narodne novine», broj 45/99) NN 45/1999, (871
ZAKON O PROGLAŠENJU ŽUMBERKA I SAMOBORSKOG GORJA PARKOM PRIRODE («Narodne novine», broj 58/99) NN 58/1999, (1068
ZAKON O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE "VRANSKO JEZERO" («Narodne novine», broj 77/99) NN 77/1999, (1366
ZAKON O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE »LASTOVSKO OTOČJE« («Narodne novine», broj 111/06) NN 111/2006, (2451
ZAKON O NACIONALNOM PARKU »KORNATI« (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/80, 14/88 i 13/97) 357.003
ZAKON O PROGLAŠENJU NACIONALNOG PARKA »KRKA« (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 5/85, 9/88 i 13/97) 357.004
ZAKON O PROGLAŠENJU PLITVIČKIH JEZERA NACIONALNIM PARKOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 29/49 i 15/97) 357.005
ZAKON O PROGLAŠENJU ŠUME PAKLENICA NACIONALNIM PARKOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 84/49 i 15/97) 357.005
ZAKON O PROGLAŠENJU ŠUME RISNJAK NACIONALNIM PARKOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 43/53 i 13/97) 357.007
ZAKON O PROGLAŠENJU ZAPADNOG DIJELA OTOKA MLJETA NACIONALNIM PARKOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 49/60 i 13/97) 357.008
UREDBA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "PARK PRIRODE LONJSKO POLJE" (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 36/96, 55/11 i 90/14) NN 36/1996, (710
UREDBA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "PARK PRIRODE KOPAČKI RIT" (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 96/97 i 85/14) NN 96/1997, (1507
UREDBA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "PARK PRIRODE BIOKOVO" (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 44/98 i 85/14) NN 44/1998, (536
UREDBA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "PARK PRIRODE MEDVEDNICA" (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 118/98 i 85/14) NN 118/1998, (1546
UREDBA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE »PARK PRIRODE ŽUMBERAK - SAMOBORSKO GORJE« (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 96/99 i 85/14) NN 96/1999, (1621
UREDBA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE »PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO« (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 96/99 i 85/14) NN 96/1999, (1619
UREDBA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE »PARK PRIRODE UČKA« (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 96/99 i 85/14) NN 96/1999, (1623
UREDBA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE PARK PRIRODE »LASTOVSKO OTOČJE« (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 130/06 i 85/14) NN 130/2006, (2868
UREDBA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE »PARK PRIRODE PAPUK« (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 96/99 i 85/14) NN 96/1999, (1622
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU U PARKU PRIRODE "TELAŠĆICA" («Narodne novine», broj 38/96) NN 38/1996, (770
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU U PARKU PRIRODE »KOPAČKI RIT« («Narodne novine», broj 77/00) NN 77/2000, (1657
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU U PARKU PRIRODE »BIOKOVO« («Narodne novine», broj 66/01) NN 66/2001, (1093
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU U NACIONALNOM PARKU KORNATI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 141/10 i 53/11) NN 141/2010, (3593
ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE »KOPAČKI RIT« («Narodne novine», broj 24/06) NN 24/2006, (571
ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE UČKA («Narodne novine», broj 24/06) NN 24/2006, (572
Prirodni rezervati
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PROGLAŠENJU POPLAVNOG PODRUČJA KOPAČKI RIT UPRAVLJENIM PRIRODNOM REZERVATOM («Narodne novine», broj 45/67) 358.701
ZAKON O PROGLAŠENJU HAJDUČKIH I ROŽANSKIH KUKOVA STROGIM PRIRODNIM REZERVATOM («Narodne novine», broj 4/69) 358.801
ZAKON O PROGLAŠENJU BIJELIH I SAMARSKIH STIJENA STROGIM PRIRODNIM REZERVATOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 5/85 i 10/85) 358.901
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O PROGLAŠENJU PODRUČJA BIJELI POTOCI-KAMENSKO NA LIČKOJ PLJEŠIVICI MEMORIJALNIM PRIRODNIM SPOMENIKOM I REZERVATOM PRIRODNIH PREDJELA («Narodne novine» broj 45/72) 359.101
ODLUKA O ZAŠTITI PODRUČJA "PODPANJ" KAO POSEBNOG ORNITOLOŠKOG REZERVATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 5/98, 75/98 i 78/98) NN 5/1998, (64
RJEŠENJE O PROGLAŠENJU REZERVATOM DIJELOVA TOKA RJEČINE («Narodne novine» broj 51/65) 359.301
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU GRANICA UPRAVLJENOG PRIRODNOG REZERVATA KOPAČKI RIT («Narodne novine» broj 1/69) 359.401
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU GRANICA PRIRODNOG REZERVATA HAJDUČKI I ROŽANSKI KUKOVI («Narodne novine» broj 45/69) 359.501
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU GRANICE UŽEG PODRUČJA UPRAVLJENOG PRIRODNOG REZERVATA «KOPAČKI RIT» («Narodne novine» broj 48/71) 359.601
MJERE ZA ZAŠTITU I UREĐENJE SPECIJALNOG ZOOLOŠKOG VRTA REZERVATA «KOPAČKI RIT» («Narodne novine» broj 52/79 i 8/85) 359.701
Spomenici prirode i parkovne arhitekture
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O PROGLAŠENJU VRTA ZGRADE U ZAGREBU, PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 14, SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE («Narodne novine», broj 29/98) NN 29/1998, (361
ODLUKA O PROGLAŠENJU OBALNOG MAMUTOVCA (SEQUOIA SEMPERVIRENS /D. DON./ ENDL.) SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE («Narodne novine», broj 29/98) NN 29/1998, (360
ODLUKA O PROGLAŠAVANJU PERIVOJA SRPANJSKIH ŽRTAVA U ZAGREBU SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE («Narodne novine», broj 115/00) NN 115/2000, (2240
ODLUKA O PROGLAŠAVANJU PARKA KRALJA PETRA SVAČIĆA U ZAGREBU SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE («Narodne novine», broj 132/00) NN 132/2000, (2475
ODLUKA O PROGLAŠAVANJU PARKA OPATOVINA U ZAGREBU SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE («Narodne novine», broj 132/00) NN 132/2000, (2477
ODLUKA O PROGLAŠAVANJU PARKA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. U ZAGREBU SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE («Narodne novine», broj 132/00) NN 132/2000, (2476
ODLUKA O PROGLAŠENJU DRAVSKE ŠUME U VARAŽDINU PARK-ŠUMOM («Narodne novine», broj 73/01) NN 73/2001, (1268
ODLUKA O PROGLAŠENJU SKUPINE STABALA BIJELIH TOPOLA (70) SPOMENIKOM PRIRODE – BOTANIČKI («Narodne novine», broj 73/01) NN 73/2001, (1267
ODLUKA O PROGLAŠENJU DRAVSKE ŠUME U VARAŽDINU PARK-ŠUMOM («Narodne novine», broj 73/01) NN 73/2001, (1268
ODLUKA O PROGLAŠENJU PLATANE NA BRSALJAMA U DUBROVNIKU SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE – POJEDINAČNO STABLO („Narodne novine“, broj 34/10) NN 34/2010, (902
ODLUKA O PROGLAŠENJU PERIVOJA SV. JAKOVA U OPATIJI SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE („Narodne novine“, broj 137/10) NN 137/2010, (3523
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava