Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Pristupanje Europskoj uniji (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O SUSTAVU PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I SUSTAVU PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ SREDSTAVA ZAJMOVA I DAROVNICA IZ OSTALIH INOZEMNIH IZVORA («Narodne novine», broj 58/06) 955.301
ZAKON O UVOĐENJU EUROPSKOG DRUŠTVA – SOCIETAS EUROPEA (SE) I EUROPSKOGA GOSPODARSKOGA INTERESNOG UDRUŽENJA (EGIU) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 107/07 i 110/15) 955.302
ZAKON O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE („Narodne novine“, broj 121/17) 955.303
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1272/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČIVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, O IZMJENI I STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 67/548/EEZ I DIREKTIVE 1999/45/EZ I O IZMJENI UREDBE (EZ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/12, 18/13, 115/18 i 127/19) 955.305
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 648/2004 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 31. OŽUJKA 2004. GODINE O DETERDŽENTIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 34/12, 25/13 i 114/18) 955.305
ZAKON O UVOĐENJU EUROPSKE ZADRUGE – SOCIETAS COOPERATIVA EUROPAEA (SCE) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 63/08 i 110/15) 955.304
ZAKON O USPOSTAVI INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA KORIŠTENJE STRUKTURNIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/12, 143/13 i 157/13) 955.305
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1223/2009 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 30. STUDENOGA 2009. GODINE O KOZMETIČKIM PROIZVODIMA (PREINAČENA VERZIJA) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/13 i 115/18) 955.306
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1829/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O GENETSKI MODIFICIRANOJ HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I UREDBE (EZ) BR. 1830/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O SLJEDIVOSTI.. (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/13, 47/14 i 114/18) 955.308
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2283 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. STUDENOGA 2015. O NOVOJ HRANI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 15/18 i 114/18) 955.307
ZAKON O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU ("Narodne novine", broj 74/14) 955.308
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 650/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 4. SRPNJA 2012. O NADLEŽNOSTI, MJERODAVNOM PRAVU, PRIZNAVANJU I IZVRŠAVANJU ODLUKA I PRIHVAĆANJU I IZVRŠAVANJU JAVNIH ISPRAVA U NASLJEDNIM STVARIMA I O USPOSTAVI EUROPSKE POTV („Narodne novine“, broj 152/14) 955.309
ZAKON O PROVEDBI PROJEKATA MEĐUNARODNE INSTITUCIONALNE SURADNJE EUROPSKE UNIJE I PROJEKATA TEHNIČKE POMOĆI („Narodne novine“, broj 99/18) 955.311
ZAKON O PRUŽANJU INFORMACIJA O MULTIMODALNIM PUTOVANJIMA („Narodne novine“, broj 62/20) 955.312
UREDBA O OVLASTIMA TIJELA NADLEŽNIH ZA KOORDINACIJU I UPRAVLJANJE INSTRUMENTOM ZA POMOĆ U PRETPRISTUPNOM RAZDOBLJU (»Narodne novine«, broj 108/06) 341.401
UREDBA O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA CARDS, PHARE, ISPA I SAPARD (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 18/07 i 38/08) 341.421
UREDBA O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA STRUKTURNIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 97/12, 18/16 i 3/17) 314.424
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EUROPSKE UNIJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 59/06 i 45/07) 341.422
UREDBA O OPSEGU I SADRŽAJU ODGOVORNOSTI TE OVLASTIMA TIJELA NADLEŽNIH ZA UPRAVLJANJE INSTRUMENTOM PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) I PRIJELAZNIM INSTRUMENTOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 84/14 i 78/15) 314.424
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA (UPT, „Narodne novine“, broj 115/18, 6/20, 20/20 - Ispravak , 70/20 i 54/21) 111.111
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 101 »ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA U SVRHU RESTRUKTURIRANJA I DOSTIZANJA STANDARDA ZAJEDNICE« UNUTAR IPARD PROGRAMA („Narodne novine“, broj 36/14) 955.204
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 103 »ULAGANJA U PRERADU I TRŽENJE POLJOPRIVREDNIH I RIBLJIH PROIZVODA U SVRHU RESTRUKTURIRANJA TIH AKTIVNOSTI I DOSTIZANJA STANDARDA ZAJEDNICE« UNUTAR IPARD PROGRAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 36/14 i 83/14) 955.205
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 4. »TEHNIČKA POMOĆ« U SKLOPU IPARD PROGRAMA ("Narodne novine", broj 50/10) 955.206
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 202 – »PRIPREMA I PROVEDBA LOKALNIH STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA« UNUTAR IPARD PROGRAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/13, 36/13, 112/13, 45/14 i 132/14) 955.206
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 302 »DIVERSIFIKACIJA I RAZVOJ RURALNIH GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI« UNUTAR IPARD PROGRAMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 72/12, 93/12, 59/19 i 69/15) 955.208
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 301 »POBOLJŠANJE I RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE« UNUTAR IPARD PROGRAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 33/12, 41/12 i 101/13) 955.209
PRAVILNIK O VISINI NAGRADE I NAKNADI TROŠKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA KAO POVJERENIKA SUDA U POSTUPKU ZA IZDAVANJE, ISPRAVAK, IZMJENU, OPOZIV ILI PRIVREMENU OBUSTAVU EUROPSKE POTVRDE O NASLJEĐIVANJU („Narodne novine“, broj 99/15) 955.209
ODLUKA O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U ŠESTOM POVEĆANJU UPISANOG KAPITALA RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE („Narodne novine“, broj 132/11) 314.414
ODLUKA O IMENOVANJU OSOBA NADLEŽNIH ZA UPRAVLJANJE INSTRUMENTOM PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 26/12, 117/12, 12/13 i 76/13) 361.991
ODLUKA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA PRIJEM REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKO VIJEĆE (»Narodne novine«, broj 66/91) 955.203
ODLUKA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRISTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI („Narodne novine“, broj 15/12) 955.204
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O USPOSTAVLJANJU STRUKTURE ZA PREGOVORE O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJIRE ZA PREGOVORE O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI ("Narodne novine", broj 57/12) 951.702
DEKLARACIJA O TEMELJNIM NAČELIMA PREGOVORA ZA PUNOPRAVNO ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOJ UNIJI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 12/05, 135/10 i 151/11) 951.701
REZOLUCIJA O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI («Narodne novine», broj 153/02) 953.101
ZAKLJUČCI HRVATSKOG SABORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI («Narodne novine», broj 153/02) 955.001
KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJAZA INFORMIRANJE HRVATSKE JAVNOSTI O EUROPSKOJ UNIJI I PRIPREMAMA ZA ČLANSTVO («Narodne novine», broj 13/06) 955.201
IZBORNI ETIČKI KODEKS („Narodne novine“, broj 46/14) 955.202
STATUT AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE („Narodne novine“, broj 72/19) 955.202
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID