Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Prostorno uređenje (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O NASELJIMA («Narodne novine», broj 54/88) 388.901
UREDBA O JAVNOJ RASPRAVI U POSTUPKU DONOŠENJA PROSTORNIH PLANOVA («Narodne novine», broj 101/98) 389.001
UREDBA O UREĐENJU I ZAŠTITI ZAŠTIĆENOG OBALNOG PODRUČJA MORA («Narodne novine», broj 128/04) 389.201
PODZAKONSKI AKT(I)
STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 106/17) 389.307
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DRŽAVNOG ZNAČAJA »VRŠNA ZONA«, MEDVEDNICA, ZA JAVNU RASPRAVU („Narodne novine“, broj 6/17) 389.302
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DRŽAVNOG ZNAČAJA »SKIJAŠKI KOMPLEKS«, MEDVEDNICA, ZA JAVNU RASPRAVU („Narodne novine“, broj 6/17) 389.303
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA PROSTORNOG UREÐENJA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 50/99 i 84/13) 389.301
ODLUKA O IZRADI DRŽAVNOG PLANA PROSTORNOG RAZVOJA ("Narodne novine", broj 39/18) 389.309
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA ("Narodne novine", broj 32/18) 389.308
ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DRŽAVNOG ZNAČAJA »VRŠNA ZONA«, MEDVEDNICA ("Narodne novine", broj 103/17) 389.305
ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DRŽAVNOG ZNAČAJA »SKIJAŠKI KOMPLEKS«, MEDVEDNICA ("Narodne novine", broj 103/17) 389.306
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DRŽAVNOG ZNAČAJA »SKIJAŠKI KOMPLEKS« MEDVEDNICA („Narodne novine“, broj 106/20) 389.307
PRAVILNIK O PROSTORNIM STANDARDIMA, URBANISTIČKO-TEHNIČKIM UVJETIMA I NORMATIVIMA ZA SPREČAVANJE STVARANJA ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKIH BARIJERA («Narodne novine», broj 47/82 i 30/94 – Zakon o prostornom uređenju) 389.501
PRAVILNIK O MJERAMA ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I RATNIH OPASNOSTI U PROSTORNOM PLANIRANJU I UREĐIVANJU PROSTORA ("Narodne novine", br. 29/83, 36/83, 42/86 i 30/94 – Zakon o prostornom uređenju) 389.601
PRAVILNIK O ZAHVATIMA U PROSTORU KOJI SE NE SMATRAJU GRAĐENJEM, A ZA KOJE SE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine“, broj 105/17 i 108/17) 389.307
PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNA GRAĐEVINSKE (BRUTO) POVRŠINE ZGRADE („Narodne novine“, broj 93/17) 389.304
PRAVILNIK O NAČINU OZNAČAVANJA IMENA NASELJA, ULICA I TRGOVA TE O OBILJEŽAVANJU ZGRADA BROJEVIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 4/90 i 91/11) 389.701
PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA NASELJA, ULICA I TRGOVA TE BROJEVA ZGRADA («Narodne novine», broj 30/90) 389.801
PRAVILNIK O SADRŽAJU, MJERILIMA KARTOGRAFSKIH PRIKAZA, OBVEZNIM PROSTORNIM POKAZATELJIMA I STANDARDU ELABORATA PROSTORNIH PLANOVA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 135/10 – vidi čl. 9 Pravilnika o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i 389.901
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI ŽUPANIJSKI ODNOSNO GRADSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA («Narodne novine», broj 104/98) 389.951
PRAVILNIK O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU STRUČNE POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA («Narodne novine», broj 127/99) 390.101
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI INSPEKTORA U URBANISTIČKOJ INSPEKCIJI («Narodne novine», broj 122/99) 390.201
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU ZAHVATA U PROSTORU ZA KOJE SE NE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 86/04 i 138/04) 390.301
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI INSPEKTORA URBANISTIČKE INSPEKCIJE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA («Narodne novine», broj 1/05) 390.401
PRAVILNIK O DAVANJU I ODUZIMANJU SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine" 21/06 i 53/06) 390.402
PRAVILNIK O DRŽAVNOM PLANU PROSTORNOG RAZVOJA („Narodne novine“, broj 122/15) 390.403
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID