Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Radni odnosi (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI („Narodne novine“, broj 46/22) NN 46/2022, (572
ZAKON O RADU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 93/14, 127/17 i 98/19) NN 93/2014, (1872
ZAKON O MINIMALNOJ PLAĆI (UPT, „Narodne novine“, broj 118/18 i 120/21) NN 118/2018, (2332
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POTPORAMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA („Narodne novine“, broj 16/17) NN 16/2017, (365
ZAKON O EUROPSKIM RADNIČKIM VIJEĆIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 93/14 i 127/17) NN 93/2014, (1874
ZAKON O SUDJELOVANJU RADNIKA U ODLUČIVANJU U EUROPSKOM DRUŠTVU (SE) I U EUROPSKOJ ZADRUZI (SCE) („Narodne novine“, broj 93/14) NN 93/2014, (1876
ZAKON O POTPORI ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 94/09 i 88/10) NN 94/2009, (2358
ZAKON O USKRATI PRAVA NA UVEĆANJE PLAĆE PO OSNOVI OSTVARENIH GODINA RADNOG STAŽA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 41/14, 100/14 - RUSRH, 157/14 i 36/15) NN 41/2014, (725
ZAKON O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI („Narodne novine“, broj 17/19) NN 17/2019, (357
UREDBA O VISINI MINIMALNE PLAĆE ZA 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 119/20) NN 119/2020, (2307
UREDBA O VISINI MINIMALNE PLAĆE („Narodne novine“, broj 151/14) NN 151/2014, (2825
UREDBA O VISINI MINIMALNE PLAĆE ("Narodne novine", broj 122/17) NN 122/2017, (2781
UREDBA O VISINI MINIMALNE PLAĆE „Narodne novine“, broj 140/15) NN 140/2015, (2606
UREDBA O VISINI MINIMALNE PLAĆE („Narodne novine“, broj 115/16) NN 115/2016, (2535
UREDBA O VISINI MINIMALNE PLAĆE („Narodne novine“, broj 109/18) NN 109/2018, (2093
ZAKON O UPUĆIVANJU RADNIKA U REPUBLIKU HRVATSKU I PREKOGRANIČNOJ PROVEDBI ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI („Narodne novine“, broj 128/20) NN 128/2020, (2438
PODZAKONSKI AKT(I)
UREDBA O VISINI MINIMALNE PLAĆE ZA 2022. GODINU („Narodne novine“, broj 117/21) NN 117/2021, (2008
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU IZJAVE O UPUĆIVANJU RADNIKA („Narodne novine“, broj 144/21) 111.111
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE I ANALIZU KRETANJA MINIMALNE PLAĆE (UPT, „Narodne novine“, broj 37/19, 78/19 i 136/21) NN 37/2019, (778
UREDBA O VISINI MINIMALNE PLAĆE („Narodne novine“, broj 156/13) NN 156/2013, (3274
UREDBA O VISINI MINIMALNE PLAĆE („Narodne novine“, broj 106/19) NN 106/2019, (2114
PRAVILNIK O DJELATNOSTIMA KOJE SE SMATRAJU INDUSTRIJOM («Narodne novine», broj 32/15) NN 32/2015, (665
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA („Narodne novine“, broj 73/17) NN 73/2017, (1773
PRAVILNIK O POSTUPKU REGISTRACIJE I SADRŽAJU REGISTRA UGOVORA O RADU POMORACA I RADNIKA NA POMORSKIM RIBARSKIM PLOVILIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 32/15, 109/19 i 13/20) NN 32/2015, (662
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANJA POTVRDE O PRIVREMENOJ NESPOSOBNOSTI ZA RAD (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 32/15 i 39/15 - Ispravak) NN 32/2015, (664
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA UDRUGA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 32/15 i 13/20) NN 32/2015, (663
PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA "Narodne novine", broj 3/16, 52/17 i 138/20 NN 3/2016, (21
PRAVILNIK O POSLOVIMA NA KOJIMA RADNIK MOŽE RADITI SAMO NAKON PRETHODNOG I REDOVNOG UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI (“Narodne novine”, broj 70/10) NN 70/2010, (2127
PRAVILNIK O POSLOVIMA NA KOJIMA SE NE SMIJE ZAPOSLITI MALOLJETNIK (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 89/15, 94/16 i 109/19) NN 89/2015, (1742
PRAVILNIK O POSLOVIMA NA KOJIMA MALOLJETNIK MOŽE RADITI I O AKTIVNOSTIMA U KOJIMA SMIJE SUDJELOVATI („Narodne novine“, broj 62/10) NN 62/2010, (1979
PRAVILNIK O NAČINU IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI U MINISTARSTVU GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA („Narodne novine“, broj 33/20) NN 33/2020, (724
PRAVILNIK O RADNOJ KNJIŽICI ("Narodne novine", broj 14/96) NN 14/1996, (224
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 32/15 i 97/15) NN 32/2015, (668
PRAVILNIK O NAČINU OBJAVE PRAVILNIKA O RADU („Narodne novine“, broj 146/14) NN 146/2014, (2734
PRAVILNIK O RADNOM VREMENU, ODMORIMA I DOPUSTIMA RADNIKA NA POMORSKIM RIBARSKIM PLOVILIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 3/16 i 109/19) NN 3/2016, (20
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE ILI OTPREMNINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 32/15, 102/15 i 35/17) NN 32/2015, (661
PRAVILNIK O ELEKTRONIČKOM ZAPISU PODATAKA IZ PODRUČJA RADNIH ODNOSA ("Narodne novine", broj 32/15) NN 32/2015, (667
PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA NOĆNIH RADNIKA („Narodne novine“, broj 32/15) NN 32/2015, (669
PRAVILNIK O NAČINU IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA („Narodne novine“, broj 25/20) NN 25/2020, (614
PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU I ROKU DOSTAVE STATISTIČKIH PODATAKA O PRIVREMENOM OBAVLJANJU POSLOVA („Narodne novine“, broj 98/18) NN 98/2018, (1895
PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA PREDSTAVNIKA RADNIKA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U PREGOVARAČKI ODBOR I U VIJEĆE RADNIKA EUROPSKOG DRUŠTVA I EUROPSKE ZADRUGE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 89/15 i 52/17) NN 89/2015, (1743
PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA PREDSTAVNIKA RADNIKA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U PREGOVARAČKI ODBOR I U EUROPSKO RADNIČKO VIJEĆE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 89/15 i 52/17) NN 89/2015, (1744
PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE U MINISTARSTVU ZDRAVSTVA („Narodne novine“, broj 9/20) NN 9/2020, (173
PRAVILNIK O NAČINU IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA („Narodne novine“, broj 116/19) NN 116/2019, (2319
ZAKLJUČCI O PRIHVAĆANJU EUROPSKE POVELJE O OSNOVNIM SOCIJNIM PRAVIMA RADNIKA (“Narodne novine”, broj 37/91) NN 37/1991, (1036
SPORAZUM O OSNIVANJU GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA („Narodne novine“, broj 28/20) NN 28/2020, (655
SPORAZUM O PRIMJENI OSNOVICE ZA IZRAČUN JUBILARNE NAGRADE ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE („Narodne novine“, broj 77/15) NN 77/2015, (1486
NAPUTAK O PODACIMA KOJE SADRŽI IZVJEŠĆE O SMRTNOJ OZLJEDI NASTALOJ U PROSTORIJI ILI NA PROSTORU U KOJEM POSLODAVAC OBAVLJA RAD („Narodne novine“, broj 68/19) NN 68/2019, (1374
Gospodarsko - socijalno vijeće, Mirenje
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O VISINI NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA RADA MIRITELJA U POSTUPCIMA MIRENJA U KOLEKTIVNIM RADNIM SPOROVIMA («Narodne novine», broj 47/13) NN 47/2013, (907
ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE LISTA MIRITELJA GOSPODARSKO–SOCIJALNOG VIJEĆA ZA KOLEKTIVNE RADNE SPOROVE («Narodne novine», broj 116/16) NN 116/2016, (2566
PRAVILNIK O NAČINU IZBORA MIRITELJA I PROVOĐENJU POSTUPKA MIRENJA U KOLEKTIVNIM RADNIM SPOROVIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 130/15 i 13/20) NN 130/2015, (2464
SPORAZUM O GOSPODARSKO-SOCIJALNOM VIJEĆU I DRUGIM OBLICIMA SOCIJALNOG PARTNERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ (pročišćeni tekst) (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 88/01-pročiščeni tekst, 188/03-Aneks sporazuma i 44/04-Dodatak II) NN 88/2001, (1503
Zaštita na radu
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI NA RADU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 71/14, 118/14 - Ispravak, 154/14, 94/18 i 96/18 - Ispravak) NN 71/2014, (1334
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O TROŠKOVIMA KOMISIJE ZA NADZOR RADA I REVIZIJU OVLAŠTENJA OVLAŠTENIH OSOBA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU („Narodne novine“, broj 50/17) NN 50/2017, (1147
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU NA RADU („Narodne novine“, broj 27/19) NN 27/2019, (548
ODLUKA O TROŠKOVIMA KOMISIJE ZA NADZOR RADA I REVIZIJU OVLAŠTENJA OVLAŠTENIH OSOBA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU ("Narodne novine", broj 1/18) NN 1/2018, (31
Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme („Narodne novine“, broj 5/21) NN 5/2021, (111
PRAVILNIK O ZAŠTITI RADNIKA OD RIZIKA ZBOG IZLOŽENOSTI BIOLOŠKIM ŠTETNOSTIMA NA RADU („Narodne novine“, broj 129/20) NN 129/2020, (2459
PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU IZ ZAŠTITE NA RADU TE POLAGANJU STRUČNOG ISPITA („Narodne novine“, broj 142/21) NN 142/2021, (2418
PRAVILNIK O ZAŠTITI RADNIKA OD IZLOŽENOSTI OPASNIM KEMIKALIJAMA NA RADU, GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA IZLOŽENOSTI I BIOLOŠKIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA (UPT "Narodne novine", broj 91/18. i 1/21) NN 91/2018, (1774
PRAVILNIK O PRIZNANJIMA I NAGRADAMA RADI UNAPREĐIVANJA ZAŠTITE NA RADU („Narodne novine“, broj 91/21) NN 91/2021, (1658
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU RADNIKA IZLOŽENIH STATODINAMIČKIM, PSIHOFIZIOLOŠKIM I DRUGIM NAPORIMA NA RADU („Narodne novine“, broj 73/21) NN 73/2021, (1375
OPĆI PRAVILNIK O HIGIJENSKIM I TEHNIČKIM ZAŠTITNIM MJERAMA PRI RADU («Službeni list» broj 16/47, 28/47, 36/59, 56/71, 52/57, 15/65, 18/67, 27/67, 35/69, 21/71 i «Narodne novine», broj 19/83 i 59/96) 475.201
PRAVILNIK O HIGIJENSKIM I TEHNIČKIM ZAŠTITNIM MJERAMA PRI RADU U KUDELJARAMA («Službeni list» broj 46/47, 15/65 i «Narodne novine», broj 59/96) 475.301
PRAVILNIK O HIGIJENSKIM I TEHNIČKIM ZAŠTITNIM MJERAMA PRI RADU U GRAFIČKIM PODUZEĆIMA («Službeni list» broj 46/47, 15/65 i «Narodne novine», broj 59/96) 475.401
PRAVILNIK O HIGIJENSKIM I TEHNIČKIM ZAŠTITNIM MJERAMA PRI RADU U KAMENOLOMIMA I CIGLANAMA, KAO I KOD VAĐENJA GLINE, PIJESKA I ŠLJUNKA («Službeni list» broj 69/48, 15/65, 41/68 i «Narodne novine», broj 59/96) 475.501
PRAVILNIK O ZAŠTITNIM MJERAMA PRI RUKOVANJU EKSPLOZIVOM I LAGUMANJU (MINIRANJU) U RUDNICIMA I KAMENOLOMIMA, KAO I PRI DRUGIM RADOVIMA («Službeni list» broj 98/49, 47/62, 15/65 i «Narodne novine», broj 59/96) 475.601
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENO-TEHNIČKIM ZAŠTITNIM MJERAMA NA PLOVILIMA UNUTARNJE PLOVIDBE («Službeni list» broj 20/50, 15/65 i «Narodne novine», broj 59/96) 475.651
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I ZDRAVSTVENO-TEHNIČKIM MJERAMA PRI KEMIJSKO-TEHNIČKIM PROCESIMA («Službeni list» broj 55/50, 15/65, 48/65 i «Narodne novine», broj 59/96) 475.701
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I ZDRAVSTVENO-TEHNIČKIM ZAŠTITNIM MJERAMA PRI RADU U CRNOJ METALURGIJI («Službeni list» broj 7/55, 15/65 i «Narodne novine», broj 59/96) 475.801
PRAVILNIK O HIGIJENSKIM I TEHNIČKIM ZAŠTITNIM MJERAMA NA MORSKIM BRODOVIMA («Službeni list» broj 8/57, 32/58, 15/65 i «Narodne novine», broj 59/96) 475.901
PRAVILNIK O HIGIJENSKIM I TEHNIČKIM MJERAMA PRI RONILAČKIM RADOVIMA («Službeni list» broj 36/58, 15/65 i «Narodne novine», broj 59/96) 476.001
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRI TERMIČKOM OBRAĐIVANJU LEGURA LAKIH METALA U KUPAONICAMA SA NITRATNIM SOLIMA («Službeni list» broj 48/65 i «Narodne novine», broj 59/96) 476.101
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRI ODRŽAVANJU MOTORNIH VOZILA I PRIJEVOZU MOTORNIM VOZILIMA («Službeni list» broj 55/65 i «Narodne novine», broj 59/96) 476.201
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU I TEHNIČKIM MJERAMA ZA RAZVIJAČE ACETILENA I ACETILENSKE STANICE («Službeni list» broj 6/67, 29/67, 27/69 i «Narodne novine», broj 59/96) 476.301
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU U POLJOPRIVREDI («Službeni list» broj 34/68 i «Narodne novine», broj 59/96) 476.401
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU U GRAĐEVINARSTVU («Službeni list» broj 42/68, 45/68 i «Narodne novine», broj 18/83 i 59/96) 476.501
PRAVILNIK O SREDSTVIMA OSOBNE ZAŠTITE NA RADU I OSOBNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI («Službeni list» broj 35/69 i «Narodne novine», broj 18/83 i 59/96) 476.601
PRAVILNIK O POSEBNIM MJERAMA I NORMATIVIMA ZAŠTITE NA RADU PRI PRERADI I OBRADI KOŽE, KRZNA I OTPADAKA KOŽE («Službeni list» broj 55/69 i «Narodne novine», broj 59/96) 476.701
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRI IZRADI EKSPLOZIVA I BARUTIMA («Službeni list» broj 55/69 i «Narodne novine», broj 59/96) 476.801
PRAVILNIK O OPREMI I POSTUPKU ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI I O ORGANIZIRANJU SLUŽBE SPAŠAVANJA U SLUČAJU NEZGODE NA RADU («Službeni list» broj 21/71 i «Narodne novine», broj 59/96) 476.901
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU OD STATIČKOG ELEKTRICITETA («Službeni list» broj 62/73 i «Narodne novine», broj 59/96) 477.001
PRAVILNIK O PRUŽANJU PRVE POMOĆI RADNICIMA NA RADU («Narodne novine», broj 56/83) 477.101
PRAVILNIK O POSLOVIMA S POSEBNIM UVJETIMA RADA («Narodne novine», broj 5/84) 477.201
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU NA ŽELJEZNICAMA («Narodne novine», broj 11/84 i 7/89) 477.401
PRAVILNIK O SADRŽAJU PLANA UREĐENJA PRIVREMENIH I ZAJEDNIČKIH PRIVREMENIH RADILIŠTA («Narodne novine», broj 45/84 i 51/08) 477.501
PRAVILNIK O EVIDENCIJI, ISPRAVAMA, IZVJEŠTAJIMA I KNJIZI NADZORA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU («Narodne novine», broj 52/84) 477.601
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRI PROIZVODNJI I PRERADI TEŠKIH I LAKIH OBOJENIH METALA I NJIHOVIH LEGURA («Narodne novine», broj 10/86) 477.701
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRI PRERADI NEMETALNIH SIROVINA («Narodne novine», broj 10/86) 477.801
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU U ŠUMARSTVU («Narodne novine», broj 10/86) 477.901
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRI UTOVARU I ISTOVARU TERETA («Narodne novine», broj 49/86) 478.001
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRI MEHANIČKOJ PRERADI I OBRADI DRVETA I SLIČNIH MATERIJALA («Narodne novine», broj 49/86) 478.101
PRAVILNIK O OSIGURANJU SMJEŠTAJA, PREHRANE I PRIJEVOZA RADNIKA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE NA PRIVREMENIM RADILIŠTIMA IZVAN SJEDIŠTA ORGANIZACIJE ODNOSNO POSLODAVCA («Narodne novine», broj 7/87 i 51/08) 478.201
PRAVILNIK O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU PRI RADU S ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („Narodne novine“, broj 88/12) NN 88/2012, (2019
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRI STVARIMA KOJE SADRŽE POLIKLORIRANE BIFENILE, POLIKLORIRANE NAFATALENE I POLIKLORIRANE TERFELINE. («Narodne novine», broj 7/89) 478.401
PRAVILNIK O MAKSIMALNO DOPUSTIVIM KONCENTRACIJAMA ŠTETNIH TVARI U ATMOSFERI RADNIH PROSTORIJA I PROSTORA I O BIOLOŠKIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA (“Narodne novine”, broj 92/93) NN 92/1993, (1791
PRAVILNIK O VRSTI OBJEKATA NAMIJENJENIH ZA RAD KOD KOJIH INSPEKCIJA RADA SUDJELUJE U POSTUPKU IZDAVANJA GRAĐEVNIH DOZVOLA I U TEHNIČKIM PREGLEDIMA IZGRAĐENIH OBJEKATA (“Narodne novine”, broj 48/97) NN 48/1997, (704
PRAVILNIK O PREGLEDU I ISPITIVANJU RADNE OPREME („Narodne novine“, broj 16/16) NN 16/2016, (458
PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU („Narodne novine“, broj 50/19) NN 50/2019, (975
PRAVILNIK O ISPITIVANJU RADNOG OKOLIŠA TE STROJEVA I UREĐAJA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 114/02, 131/02, 126/03, 112/14 - Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu i 16/16 - Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša) NN 114/2002, (1844
PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU IZ ZAŠTITE NA RADU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA („Narodne novine“, broj 112/14) NN 112/2014, (2153
PRAVILNIK O SIGURNOSNIM ZNAKOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 91/15, 102/15 - Ispravak i 61/16) NN 91/2015, (1765
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRI RUČNOM PRENOŠENJU TERETA (“Narodne novine”, broj 42/05) NN 42/2005, (818
PRAVILNIK O SIGURNOSTI I ZAŠTITI ZDRAVLJA PRI RADU S RAČUNALOM (“Narodne novine”, broj 69/05) NN 69/2005, (1354
PRAVILNIK O ZAŠTITI RADNIKA OD RIZIKA ZBOG IZLAGANJA AZBESTU (“Narodne novine”, broj 40/07) NN 40/2007, (1350
PRAVILNIK O NAJMANJIM ZAHTJEVIMA ZA UNAPREĐENJE SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA RADNIKA ZAPOSLENIH U NAFTNOM RUDARSTVU (“Narodne novine”, broj 40/07) NN 40/2007, (1351
PRAVILNIK O NAJMANJIM ZAHTJEVIMA ZA UNAPREĐENJE SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA RADNIKA ZAPOSLENIH U RUDARSTVU KOD POVRŠINSKIH I PODZEMNIH RUDARSKIH RADOVA (“Narodne novine”, broj 40/07) NN 40/2007, (1352
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU ZA RADNE I POMOĆNE PROSTORIJE («Narodne novine», broj 6/48, 42/05 i 113/06) 479.701
PRAVILNIK O ZAŠTITI RADNIKA OD RIZIKA ZBOG IZLOŽENOSTI KARCINOGENIMA I/ILI MUTAGENIMA („Narodne novine“, broj 91/15) NN 91/2015, (1766
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRI PRERADI NEMETALNIH SIROVINA («Narodne novine », broj 10/86 i «Narodne novine», broj 40/07) 479.705
PRAVILNIK O PRIZNANJIMA I NAGRADI ZA PROMICANJE ZAŠTITE NA RADU („Narodne novine“, broj 01/11) NN 1/2011, (3
PRAVILNIK O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA IZLOŽENOSTI OPASNIM TVARIMA PRI RADU I O BIOLOŠKIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 13/09 i 75/13) 479.754
PRAVILNIK O IZRADI PROCJENE RIZIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 112/14 i 129/19) NN 112/2014, (2154
PRAVILNIK O OBAVLJANJU POSLOVA ZAŠTITE NA RADU („Narodne novine“, broj 126/19) NN 126/2019, (2542
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRI UPORABI RADNE OPREME („Narodne novine“, broj 18/17) NN 18/2017, (421
PRAVILNIK O ZAŠTITI RADNIKA OD RIZIKA ZBOG IZLOŽENOSTI BIOLOŠKIM AGENSIMA PRI RADU („Narodne novine“, broj 129/20) NN 129/2020, (2459
PRAVILNIK O NAJMANJIM ZAHTJEVIMA SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA RADNIKA TE TEHNIČKOM NADGLEDANJU POSTROJENJA, OPREME, INSTALACIJA I UREĐAJA U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM („Narodne novine“, broj 106/07) NN 39/2006, (959
PRAVILNIK O ZAŠTITI RADNIKA OD IZLOŽENOSTI BUCI NA RADU (“Narodne novine”, broj 46/08) NN 46/2008, (1577
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU NA PRIVREMENIM GRADILIŠTIMA ("Narodne novine", broj 48/18) NN 48/2018, (917
PRAVILNIK O ZAŠTITI RADNIKA OD RIZIKA ZBOG IZLOŽENOSTI VIBRACIJAMA NA RADU ("Narodne novine", broj 155/08) NN 155/2008, (4248
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU ZA MJESTA RADA („Narodne novine“, broj 105/20) NN 105/2020, (1965
NAREDBA O UKIDANJU NAREDBE O OBAVEZNOM SNABDIJEVANJU RADNIKA GAZIRANOM SLANOM VODOM U ODJELIMA S VISOKOM TEMPERATUROM ("Narodne novine", broj 125/07) NN 125/2007, (3581
PRAVILNIK O ISPITIVANJU RADNOG OKOLIŠA („Narodne novine“, broj 16/16) NN 16/2016, (457
PRAVILNIK O SIGURNOSTI I ZAŠTITI ZDRAVLJA NA RADU TRUDNE RADNICE, RADNICE KOJA JE NEDAVNO RODILA I RADNICE KOJA DOJI („Narodne novine“, broj 91/15) NN 91/2015, (1767
STATUT ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 22/15 i 73/15) NN 22/2015, (462
RJEŠENJE O ISPUNJAVANJU UVJETA G.B.T. ATEST d.o.o. IZ SPLITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU ("Narodne novine", broj 124/09) NN 124/2009, (3066
Kolektivni ugovori
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O REPREZENTATIVNOSTI UDRUGA POSLODAVACA I SINDIKATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 93/14 i 26/15) NN 93/2014, (1875
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA O VISINI NAJNIŽE PLAĆE («Narodne novine», broj 37/98) NN 37/1998, (465
PROČIŠĆENI TEKST STATUTA HRVATSKE KOMORE DENTALNE MEDICINE („Narodne novine“, broj 118/21) NN 118/2021, (2040
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU TEMELJNOGA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 119/21) NN 119/2021, (2046
NACIONALNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HRVATSKE POMORCE NA BRODOVIMA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI (2020. – 2021.) („Narodne novine“, broj 6/21) NN 6/2021, (129
NACIONALNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA POMORCE DRŽAVLJANE TREĆIH ZEMALJA NA BRODOVIMA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI HRVATSKE DRŽAVNE PRIPADNOSTI (2021. – 2022.) (UPT, „Narodne novine“, broj 16/21 i 48/22) NN 16/2021, (307
ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST TRGOVINE («Narodne novine», broj 41/98) NN 41/1998, (503
ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE IZMJENA I DOPUNA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST TRGOVINE ("Narodne novine", broj 75/05) NN 75/2005, (1469
ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE DODATKA I O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA UGOSTITELJSTVO ("Narodne novine", broj 75/05) NN 75/2005, (1471
ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA PUTNIČKE AGENCIJE (“Narodne novine”, broj 94/02) NN 94/2002, (1577
ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAŠTITARSKU DJELATNOST („Narodne novine“, broj 145/08) NN 145/2008, (3988
ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST DRVNE I PAPIRNE INDUSTRIJE ("Narodne novine", broj 75/05) NN 75/2005, (1472
ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA POSLODAVACA I RADNIKA U OBRTU ("Narodne novine", broj 75/05) NN 75/2005, (1473
ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA ("Narodne novine", broj 69/02) NN 69/2002, (1179
ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOGA UGOVORA UGOSTITELJSTVA („Narodne novine“, broj 55/15) NN 55/2015, (1058
ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOGA UGOVORA UGOSTITELJSTVA ("Narodne novine", broj 49/18) NN 49/2018, (969
ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOGA UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOGA UGOVORA ZA GRADITELJSTVO OD 25. RUJNA 2015. GODINE ("Narodne novine", broj 49/18) NN 49/2018, (970
ODLUKA O POKRETANJU PREGOVORA O SKLAPANJU TEMELJNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 89/12) NN 89/2012, (2026
ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE DODATKA I. O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOGA UGOVORA UGOSTITELJSTVA („Narodne novine“, broj 134/15) NN 134/2015, (2525
ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOGA UGOVORA GRADITELJSTVA („Narodne novine“, broj 134/15) NN 134/2015, (2524
PRAVILNIK O NAČINU OBJAVE KOLEKTIVNIH UGOVORA („Narodne novine“, broj 146/14) NN 146/2014, (2737
PRAVILNIK O POSTUPKU DOSTAVE I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE KOLEKTIVNIH UGOVORA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 32/15 i 13/20) NN 32/2015, (666
PRAVILNIK O IZNOSU I NAČINU ISPLATE NAKNADE ZA RAD POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI („Narodne novine“, broj 146/14) NN 146/2014, (2736
PRAVILNIK O NAČINU DOSTAVE OBAVIJESTI ZA UPIS U EVIDENCIJU REPREZENTATIVNIH SINDIKATA („Narodne novine“, broj 146/14) NN 146/2014, (2735
KOLEKTIVNI UGOVOR O VISINI NAJNIŽE PLAĆE (Nar. nov., br. 37/98) NN 37/1998, (466
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNIKE HRVATSKIH VODA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 12/18 i 18/20) NN 12/2018, (274
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 29/18, 35/19, 78/19, 92/19 i 56/20) NN 29/2018, (604
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE HRVATSKOG CENTRA ZA RAZMINIRANJE („Narodne novine“, broj 25/18) NN 25/2018, (504
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNIKE U ODAŠILJAČIMA I VEZAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 1/18, 4/19, 49/19 i 17/20) NN 1/2018, (45
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ("Narodne novine", broj 22/18) 467.837
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST TRGOVINE (Urednički pročišćeni tekst - Nar. nov., br. 41/98 i 79/05) NN 41/1998, (504
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOSTI DRVNE I PAPIRNE INDUSTRIJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 123/08, 55/09 i 96/13) 472.351
KOLEKTIVNI UGOVOR UGOSTITELJSTVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 5/20 i 26/20) NN 5/2020, (76
KOLEKTIVNI UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME (“Narodne novine”, broj 18/02) NN 18/2002, (456
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PUTNIČKE AGENCIJE - pročišćeni tekst („Narodne novine“, broj 65/14) NN 65/2014, (1249
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SUSTAV BILOKALNIK (“Narodne novine”, broj 106/03) NN 106/2003, (1392
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA VODNO GOSPODARSTVO (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 88/03, 118/06, 89/09, 10/11 i 06/14) NN 88/2003, (1137
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE („Narodne novine“, broj 118/19) NN 118/2019, (2356
ODLUKA O OTKAZU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA HRVATSKU LUTRIJU D.O.O. („Narodne novine“, broj 127/14) NN 127/2014, (2427
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HRVATSKU LUTRIJU d.o.o. (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 133/14 i 133/14 - Izmjene i dopune) NN 133/2014, (2514
GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U USTANOVAMA KULTURE KOJE SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ("Narodne novine", broj 46/18) NN 46/2018, (892
GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U USTANOVAMA KULTURE ČIJE SE PLAĆE OSIGURAVAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (“Narodne novine”, broj 2/04) NN 2/2004, (49
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. I I. DODATAK KOLEKTIVNOG UGOVORA („Narodne novine“, broj 60/14) NN 60/2014, (1130
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 85/14 - I Dodatak kolektivnom ugovoru ) NN 85/2014, (1719
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA ("Narodne novine", broj 51/18) NN 51/2018, (1019
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 61/18 i 3/19 - Ispravak) NN 61/2018, (1282
ANEKS III. KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA ZAGREBAČKU BANKU d.d. („Narodne novine“, broj 9/10) NN 9/2010, (207
ANEKS II. KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA ZAGREBAČKU BANKU d.d. („Narodne novine“, broj 57/09) 475.002
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HRVATSKE CESTE d.o.o. (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 61/05 i 135/09) 475.401
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOSTI DRVNE I PAPIRNE INDUSTRIJE («Narodne novine», broj 14/06) NN 14/2006, (386
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE („Narodne novine“, broj 146/12) NN 146/2012, (3172
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE („Narodne novine“, broj 146/12) NN 146/2012, (3171
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA GRADITELJSTVO (Pročišćeni tekst) („Narodne novine“, broj 93/20) NN 93/2020, (1778
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HEP GRUPU (“Narodne novine”, broj 132/14) NN 132/2014, (2501
IZJAVA O PRISTUPANJU APO D.O.O., ZAGREB, KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA HEP GRUPU ("Narodne novine", broj 104/13) NN 104/2013, (2354
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNIKE HRVATSKIH ŠUMA, DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ("Narodne novine", broj 37/18) NN 37/2018, (720
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNIKE HRVATSKIH ŠUMA, DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 6/04, 1/06, 22/09 i 107/09) NN 6/2004, (223
DODATAK I. KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA RADNIKE HRVATSKIH ŠUMA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ("Narodne novine", broj 25/08) NN 25/2008, (852
DODATAK IV. KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA RADNIKE HRVATSKIH ŠUMA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU („Narodne novine“, broj 89/10) NN 89/2010, (2536
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNIKE HRVATSKIH ŠUMA, DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (“Narodne novine”, broj 10/07) NN 10/2007, (452
KOLEKTIVNI UGOVOR HRVATSKIH CESTA d.o.o. (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine“, broj 75/07 i 11/10) 497.914
SPORAZUM O ZAŠTITI DOSTOJANSTVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA („Narodne novine“, broj 98/07) NN 98/2007, (2911
NACIONALNI KOLEKTIVNI UGOVORZA HRVATSKE POMORCE NA BRODOVIMA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI („Narodne novine“, broj 59/08) NN 59/2008, (2023
ANEKS 1 KOLEKTIVNOG UGOVORA ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONT D.D. („Narodne novine“, broj 144/09) NN 144/2009, (3544
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNIKE PLOVPUT d.o.o. SPLIT („Narodne novine“, broj 22/09) NN 22/2009, (493
KOLEKTIVNI UGOVORĐURE ĐAKOVIĆA ELEKTROMONT d.d. ("Narodne Novine", broj 23/09) NN 23/2009, (518
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA APP d.d. (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 148/09 i 66/10) NN 148/2009, (3633
KOLEKTIVNI UGOVOR DRUŠTVA REMONT I PROIZVODNJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA d.o.o. ("Narodne novine", broj 40/09) NN 40/2009, (926
PRAVILNIK O MIRENJU U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA ("Narodne novine", broj 25/08) NN 25/2008, (845
KOLEKTIVNI UGOVOR DRUŠTVA REMONT I PROIZVODNJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA d.o.o. („Narodne novine“, broj 96/12) NN 96/2012, (2162
ODLUKA O OTKAZIVANJU TEMELJNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA („Narodne novine“, broj 104/12) NN 104/2012, (2265
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA („Narodne novine“, broj 39/17) NN 39/2017, (872
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 9/19 i 52/20) NN 9/2019, (205
TEMELJNI GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAŠTITARSKU DJELATNOST („Narodne novine“, broj 34/11) NN 34/2011, (798
TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20) NN 128/2017, (2946
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNIKE HRVATSKIH ŠUMA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU („Narodne novine“, broj 130/11) NN 130/2011, (2617
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 112/17, 12/18, 2/19 - Dodatak I, 119/19 - Dodatak II i 66/20 - Dodatak III) NN 112/2017, (2630
GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U USTANOVAMA KULTURE KOJE SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (Urednički pročišeni tekst, „Narodne novine“, broj 70/14 i 51/15) NN 70/2014, (1333
SPORAZUM O OSNOVICI ZA PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA („Narodne novine“, broj 2/19) 467.833
GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U USTANOVAMA KULTURE KOJE SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA („Narodne novine“, broj 46/17) NN 46/2017, (1089
ANEKS III KOLEKTIVNOM UGOVORU ULJANIK Grupe ("Narodne novine", broj 52/17) NN 52/2017, (1200
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST HUMANITARNOG RAZMINIRANJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 91/13 i 100/13 - Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora) NN 91/2013, (2066
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST HUMANITARNOG RAZMINIRANJA („Narodne novine“, broj 66/14) NN 66/2014, (1272
KOLEKTIVNI UGOVOR DRUŠTVA AUTOCESTE RIJEKA – ZAGREB d.d. ("Narodne novine", broj 66/18) 467.847
ANEKS KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA RADNIKE ADRIATIC SERVISA d.o.o. za poslovne usluge („Narodne novine“, broj 56/12) NN 56/2012, (1409
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNIKE ADRIATIC SERVISA d.o.o. za poslovne usluge („Narodne novine“, broj 56/12) NN 56/2012, (1408
KOLEKTIVNI UGOVOR AUTOCESTE RIJEKA- ZAGREB d.d. („Narodne novine“, broj 148/11) 467.824
KOLEKTIVNI UGOVOR HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ("Narodne novine", broj 97/13) NN 97/2013, (2212
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ADRIATIC SECURITY d.o.o. („Narodne novine“, broj 108/12) NN 108/2012, (2368
TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA („Narodne novine“, broj 24/17) NN 24/2017, (550
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA AGROKOR d.d. ("Narodne novine", broj 90/13) NN 90/2013, (2013
KOLEKTIVNI UGOVOR ARZ - ON d.o.o. (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 02/14 (osnovni tekst + I. Dodatak kolektivnom ugovoru) 467.828
KOLEKTIVNI UGOVOR ULJANIK GRUPE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 52/15, 58/16 i 89/16) NN 52/2015, (1023
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE HRVATSKOG CENTRA ZA RAZMINIRANJE („Narodne novine“, broj 106/13) NN 106/2013, (2386
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA GRADITELJSTVO (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 115/15, 26/18, 93/20, 104/20 i 115/20 - Odluka o proširenju primjene kolektivnoga ugovora) 467.831
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA AUTOCESTU RIJEKA-ZAGREB D.D. (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 81/15 i 95/15) 467.830
KOLEKTIVNI UGOVOR - DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK („Narodne novine“, broj 25/16) NN 25/2016, (770
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA („Narodne novine“, broj 39/17) NN 39/2017, (871
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA ("Narodne novine", broj 51/18) NN 51/2018, (1018
KOLEKTIVNI UGOVOR EGIS ROAD OPERATION CROATIA D.O.O. I NEZAVISNOGA CESTARSKOG SINDIKATA („Narodne novine“, broj 19/17) NN 19/2017, (454
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HRVATSKU ELEKTROPRIVREDU („Narodne novine“, broj 123/19) NN 123/2019, (2452
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA FORTENOVA GRUPA D.D. („Narodne novine“, broj 87/20) NN 87/2020, (1666
RJEŠENJE (“Narodne novine”, broj 29/04) 476.901
RJEŠENJE (“Narodne novine”, broj 14/00) 476.801
Potraživanja radnika u slučaju stečaja
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA („Narodne novine“, broj 70/17) NN 70/2017, (1658
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZAHTJEVA RADNIKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA (Urednički pročišćeni tekst “Narodne novine”, broj 126/03 i 29/07 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-II-1665/2005 od 7. veljače 2007.) NN 126/2003, (1852
STATUT AGENCIJE ZA OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA («Narodne novine», broj 112/17) NN 112/2017, (2631
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZAHTJEVA RADNIKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA („Narodne novine“, broj 92/17) NN 92/2017, (2155
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU PODNOŠENJA OBRAZACA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA („Narodne novine“, broj 92/17) NN 92/2017, (2156
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava