Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Revizija - komercijalna
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O REVIZIJI ("Narodne novine", broj 127/17) 600.201
PODZAKONSKI AKT(I)
STATUT HRVATSKE REVIZORSKE KOMORE (UPT, "Narodne novine", broj 58/18, 147/20 i 77/21) 111.111
PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD OVLAŠTENOM REVIZORU I REVIZORSKOM DRUŠTVU (UPT „Narodne novine“, broj 27/19 i 51/21) 111.111
ODLUKA O CIJENAMA USLUGA KOJE OBAVLJA HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA ("Narodne novine", broj 147/20 i 77/21) 111.111
ODLUKA O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNIH REVIZIJSKIH STANDARDA (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.222
ODLUKA O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNOG OKVIRA ZA ANGAŽMANE S IZRAŽAVANJEM UVJERENJA MEĐUNARODNIH STANDARDA ZA ANGAŽMANE UVIDA MEĐUNARODNIH STANDARDA ZA ANGAŽMANE S IZRAŽAVANJEM UVJERENJA MEĐUNARODNIH STANDARDA ZA POVEZANE USLUGE („Narodne novine“, broj 13/11) 601.224
ODLUKA O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNIH REVIZIJSKIH STANDARDA, MEĐUNARODNIH STANDARDA KONTROLE KVALITETE, MEĐUNARODNIH SMJERNICA REVIZIJSKE PRAKSE („Narodne novine“, broj 49/10) 601.223
ODLUKA O STOPI DOPRINOSA I IZNOSU ČLANARINE HRVATSKOJ REVIZORSKOJ KOMORI ("Narodne novine", broj 58/18) 601.427
ODLUKA O OBJAVLJIVANJU KODEKSA ETIKE ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE I IZMJENE KODEKSA VEZANO ZA DUGU POVEZANOST OSOBLJA S KLIJENTOM REVIZIJE ILI S KLIJENTOM ZA KOJEG SE IZRAŽAVA UVJERENJE (Konačni dokument) („Narodne novine“, broj 3/19) 601.429
ODLUKA O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNOG REVIZIJSKOG STANDARDA 315 (IZMIJENJEN), MEĐUNARODNOG REVIZIJSKOG STANDARDA 610 (IZMIJENJEN 2013.), MEĐUNARODNOG STANDARDA ZA ANGAŽMANE UVIDA 2400 (IZMIJENJEN) („Narodne novine“, broj 33/16) 601.429
ODLUKA O OBJAVLJIVANJU KODEKSA ETIKE ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE („Narodne novine“, broj 106/16) 601.428
ODLUKA O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNOG REVIZIJSKOG STANDARDA 260 (IZMIJENJEN), MEĐUNARODNOG REVIZIJSKOG STANDARDA 570 (IZMIJENJEN), MEĐUNARODNOG REVIZIJSKOG STANDARDA 700 (IZMIJENJEN), MEĐUNARODNOG REVIZIJSKOG STANDARDA 701, MEĐUNARODNOG REVIZIJSKOG... („Narodne novine“, broj 107/16) 601.431
ODLUKA O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNOG REVIZIJSKOG STANDARDA 250 (IZMIJENJEN), MEĐUNARODNOG REVIZIJSKOG STANDARDA 800 (IZMIJENJEN), MEĐUNARODNOG REVIZIJSKOG STANDARDA 805 (IZMIJENJEN), MEĐUNARODNOG REVIZIJSKOG STANDARDA 810 (IZMIJENJEN) („Narodne novine“, broj 3/19) 601.432
PRAVILNIK O NADZORU I PROVJERI KVALITETE RADA REVIZORSKIH DRUŠTAVA, SAMOSTALNIH REVIZORA, ZAJEDNIČKIH REVIZORSKIH UREDA I OVLAŠTENIH REVIZORA (Urednički pročišćeni tekst „Narodne novine“, broj 62/11, 49/12 i 51/15) 601.224
PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU OVLAŠTENIH REVIZORA "Narodne novine", broj 104/18 i 144/20 601.225
ODBOR ZA MEĐUNARODNE STANDARDE REVIDIRANJA I IZRAŽAVANJA UVJERENJA– PRIVREMENE SMJERNICE1 (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.223
PRAVILNIK O NAČINU PRIKUPLJANJA IZVJEŠTAJA, OBAVIJESTI I PODATAKA OD SUBJEKATA NADZORA („Narodne novine“, broj 53/19) 601.226
PREDGOVOR MEĐUNARODNIM STANDARDIMA ZA KONTROLU KVALITETE, REVIDIRANJE, IZRAŽAVANJE UVJERENJA I POVEZANE USLUGE (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.224
PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA POLAGANJE REVIZORSKOG ISPITA, REVIZORSKOM I POSEBNOM ISPITU TE ISPITU OSPOSOBLJENOSTI („Narodne novine“, broj 59/19) 601.227
POJMOVNIK SA STANJEM – PROSINAC 2002. (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.225
ISAE 100 Angažmani s izražavanjem uvjerenja (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.226
IZVJEŠĆE O PITANJIMA PROIZAŠLIM IZ IZLOŽENOG NACRTA MEĐUNARODNOG STANDARDA O ANGAŽMANIMA S IZRAŽAVANJEM UVJERENJA (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.227
MRevS 120 Okvir Međunarodnih revizijskih standarda (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.228
MRevS 210 Uvjeti preuzimanja obveze (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.229
MRevS 220 Kontrola kvalitete revizorova rada (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.301
MRevS 230 Dokumentacija (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.302
MRevS 240 Revizorova odgovornost da u reviziji financijskih izvještaja razmotri prijevare i pogreške (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.303
MRevS 250 Razmatranje zakona i propisa u reviziji financijskih izvještaja (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.304
MRevS 260 Izvješćivanje o revizijskim pitanjima onih koji su zaduženi za upravljanje (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.305
MRevS 300 Planiranje (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.306
MRevS 402 Revizijska razmatranja poslovnih subjekata koji koriste uslužne organizacije (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.307
MRevS 500 Revizijski dokaz (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.308
MRevS 501 Revizijski dokaz – dodatna razmatranja za posebne stavke (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.309
MRevS 505 Eksterne konfirmacije (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.401
MRevS 510 Početno angažiranje revizora – Početna stanja (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.402
MRevS 520 Analitički postupci (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.403
MRevS 530 Revizija na temelju uzorka i ostali selektivni postupci testiranja (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.404
MRevS 540 Revizija računovodstvenih procjena (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.405
MRevS 545 Revidiranje mjerenja i objavljivanja fer vrijednosti (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.406
MRevS 550 Povezane stranke (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.407
MRevS 560 Događaji poslije datuma balance (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.407
MRevS 570 Vremenska neograničenost poslovanja (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.408
MRevS 580 Izjave menadžmenta (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.409
MRevS 600 Korištenje radom drugog revizora (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.411
MRevS 610 Razmatranje rada interne revizije (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.412
MRevS 620 Korištenje rada stručnjaka (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.413
MRevS 710 Usporedne informacije (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.414
MRevS 720 Ostale informacije u dokumentima koji sadrže revidirane financijske izvještaje (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.415
MRevS 800 Revizorovo izvješće za posebne namjene (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.416
MRevS 810 Ispitivanje financijskih informacija temeljenih na predviđanjima (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.417
MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARDI 200, 315, 320, 330, 700 i 701 (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.418
MRevS 200 Cilj i opća načela revizije financijskih izvještaja (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.419
MRevS 315 Razumijevanje poslovnog subjekta i njegovog okruženja te procjenjivanje rizika značajnog pogrešnog prikazivanja (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.421
MRevS 320 Značajnost u reviziji (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.422
MRevS 330 Revizijski postupci kao reakcija na procijenjene rizike (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.423
MRevS 700 Izvješće neovisnog revizora o cjelovitom skupu financijskih izvještaja opće namjene (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.424
MRevS 701 Modifikacije izvješća neovisnog revizora (“Narodne novine”, broj 28/07) 601.425
ODLUKA O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNOG STANDARDA ZA ANGAŽMANE S IZRAŽAVANJEM UVJERENJA 3000 (IZMIJENJEN), MEĐUNARODNOG REVIZIJSKOG STANDARDA 540 (IZMIJENJEN) („Narodne novine“, broj 71/19) 601.426
PRAVILNIK O VOĐENJU REGISTARA REVIZORSKIH DRUŠTAVA, SAMOSTALNIH REVIZORA, ZAJEDNIČKIH REVIZORSKIH UREDA I OVLAŠTENIH REVIZORA («Narodne novine» broj 32/07) 601.426
PRAVILNIK O PRIZNAVANJU INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA REVIZIJE („Narodne novine“, broj 67/16) 601.427
PRAVILNIK O VOĐENJU REGISTARA („Narodne novine“, broj 44/19) 601.429
Revizija - državna
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU („Narodne novine“, broj 25/19) 600.241
ZAKON O PLAĆAMA OVLAŠTENIH DRŽAVNIH REVIZORA (Urednički pročišćeni tekst,” Narodne novine”, broj 86/98, 16/01, 140/05 i 38/13) 600.242
ZAKON O SUSTAVU UNUTARNJIH FINANCIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU ("Narodne novine", broj 141/06) 600.243
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O OBJAVI OKVIRA PROFESIONALNIH NAČELA, STANDARDA I SMJERNICA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE VRHOVNIH REVIZIJSKIH INSTITUCIJA (INTOSAI) („Narodne novine“, broj 17/20) 600.252
INTOSAI REVIZIJSKI STANDARDI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 93/94 i 146/11 - Odluka o objavi prijevoda okvira revizijskih standarda međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (intosai)) 600.251
PRAVILNIK O UNUTARNJOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 42/16 i 77/19) 315.252
PRAVILNIK O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU („Narodne novine“, broj 58/16) 600.254
ODLUKA O OBJAVLJIVANJU KODEKSA ETIKE ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE (S MEĐUNARODNIM STANDARDIMA NEOVISNOSTI) („Narodne novine“, broj 65/20) 600.255
OSTALO
KODEKS STRUKOVNE ETIKE UNUTARNJIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU („Narodne novine“, broj 42/16) 600.252
Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2021. („Narodne novine“, broj 3/21) 221.014
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID