Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Morsko ribarstvo
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O AKVAKULTURI "Narodne novine", broj 130/17, 111/18 I 144/2020 432.726
ZAKON O MORSKOM RIBARSTVU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 81/13, 14/14, 152/14, 62/17 - Zakon o morskom ribarstvu i 130/17 - Zakon o akvakulturi) 430.302
ZAKON O MORSKOM RIBARSTVU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 62/17 i 14/19) 432.718
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O RASPOLAGANJU KAPACITETOM UZGOJA TUNA I DOZVOLJENIM ULAZNIM KOLIČINAMA ULOVLJENIH DIVLJIH TUNA (Thunnus thynnus) NA UZGAJALIŠTA („Narodne novine“, broj 22/21) 111.111
ODLUKA O AUTORIZACIJI PLOVILA ZA RIBOLOV IGLUNA (Xiphias gladius) U 2021. GODINI (UPT, "Narodne novine", broj 37/21 i 98/21) 111.111
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE ZA ŠTETE OD RAZNIH VRSTA PTICA I OSTALIH ŽIVOTINJA NA ŠARANSKIM RIBNJACIMA („Narodne novine“, broj 46/21) 111.111
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.7. »POVEĆANJE POTENCIJALA AKVAKULTURNIH LOKALITETA« (UPT, „Narodne novine“, broj 86/19 i 104/21) 111.111
PRAVILNIK O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) PLIVARICOM TUNOLOVKOM, NJENOM UZGOJU TE UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE PLIVARIČARSKE KVOTE (UPT, „Narodne novine“, broj 46/19, 41/20, 94/20 i 48/21) 111.111
ODLUKA O UPISU ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA KOJA OBAVLJAJU RIBOLOV PLIVARICOM TUNOLOVKOM U REGISTAR ULOVNIH BRODOVA ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2021. GODINI („Narodne novine“, broj 53/21) 111.111
PRAVILNIK O SLJEDIVOSTI ZA PLAVOPERAJNU TUNU I IGLUNA (UPT, „Narodne novine“, broj 82/19, 64/20 i 104/21) 111.111
PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RIBOLOVU IGLUNA (XIPHIAS GLADIUS) (UPT, "Narodne novine", broj 39/18, 35/19, 37/20, 30/21 i 57/21 111.111
PRAVILNIK O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) UDIČARSKIM ALATIMA I UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE UDIČARSKE KVOTE (UPT, „Narodne novine“, broj 20/19, 77/19 i 147/20) 111.111
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.4. »PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE« („Narodne novine“, broj 14/21) 111.111
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.1. »INOVACIJE« („Narodne novine“, broj 17/21) 111.111
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI RIBARSKOG INSPEKTORA I OVLAŠTENIH OSOBA, ZNAČKI I ODORI RIBARSKOG INSPEKTORA, VODITELJA BRODICE I MORNARA (UPT „Narodne novine“, broj 46/19 i 90/21) 111.111
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE U OKVIRU PROGRAMA POTPORE »ZAŠTITA I OBNOVA MORSKE BIORAZNOLIKOSTI I MORSKIH EKOSUSTAVA I REŽIMI NAKNADE U OKVIRU ODRŽIVIH RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« – KOMPENZACIJA ZA ŠTETE NA ULOVI (UPT, „Narodne novine“, broj 84/17, 20/19 i 104/21) 111.111
PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OBALNIM MREŽAMA POTEGAČAMA (UPT, "Narodne novine", broj 30/18, 49/18, 78/18, 54/19, 27/21 i 100/21) 111.111
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.1. »INOVACIJE« („Narodne novine“, broj 19/21) 111.111
ODLUKA O ZABRANI SAKUPLJANJA ŠKOLJKAŠA (Bivalvia), PUŽEVA (Gastropoda), SPUŽAVA (Spongia) I BODLJIKAŠA (Echinodermata) U PAŠKOM ZALJEVU "Narodne novine", broj 111/20 i 37/21 111.111
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II. 10. »AKVAKULTURA KOJA OSIGURAVA USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA« (UPT, „Narodne novine“, broj 46/20 i 86/21) 111.111
PRAVILNIK O LOVOSTAJU JEGULJE (Anguilla anguilla) U 2021. GODINI („Narodne novine“, broj 57/21) P2021-057-1120aa
PRAVILNIK O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU (UPT, "Narodne novine", broj 122/17, 12/18, 54/18, 69/20, 125/20 i 87/21) 111.111
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE ZA ŠTETE NA UZGAJALIŠTIMA DAGNJI („Narodne novine“, broj 36/21) 111.111
PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/19, 101/19, 115/19, 16/20, 28/20 i 84/20) 111.111
PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU RONJENJEM (UPT, „Narodne novine“, broj 30/21 i 72/21) 111.111
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.9. »PRIJELAZ NA SUSTAVE ZA OKOLIŠNO UPRAVLJANJE I REVIZIJU TE NA EKOLOŠKU AKVAKULTURU« („Narodne novine“, broj 32/21) 111.111
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.13. »OSIGURANJE AKVAKULTURNIH STOKOVA« („Narodne novine“, broj 32/21) 111.111
ODLUKA O AUTORIZACIJI PLOVILA ZA SAKUPLJANJE CRVENOG KORALJA (Corallium rubrum) S ROKOM VAŽENJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE („Narodne novine“, broj 32/21) 111.111
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU ZA POMOĆ GOSPODARSTVU – COVID-19 („Narodne novine“, broj 42/21) 111.111
PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICOM PALAMIDAROM, PLIVARICOM CIPLARICOM, PLIVARICOM LOKARDAROM, PLIVARICOM IGLIČAROM I PLIVARICOM OLIŽNICOM (UPT, "Narodne novine", broj 30/18, 49/18, 62/18, 78/18 87/18, 27/21 i 110/21) 111.111
Odluka o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu („Narodne novine“, broj 3/21) 221.010
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.21. »ENERGETSKA UČINKOVITOST I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA – ZAMJENA MOTORA« („Narodne novine“, broj 138/20) 111.111
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE »RIBARSKE LUKE, ISKRCAJNA MJESTA, BURZE RIBA I ZAKLONIŠTA« (UPT, „Narodne novine“, broj 3/18, 64/18, 38/19,106/19, 111/20 i 104/21) 111.111
PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2021. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) („Narodne novine“, broj 7/21) 111.111
ODLUKA O UPISU ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA UDIČARSKIM ALATIMA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2021. GODINI (UPT, „Narodne novine“, broj 12/21, 42/21 i 74/21) 111.111
ODLUKA O RASPODJELI KVOTE PREOSTALE NAKON SEZONE RIBOLOVA PLIVARICOM TUNOLOVKOM U 2018. GODINI ("Narodne novine", broj 91/18) 432.746
ODLUKA O ZABRANI SAKUPLJANJA ŠKOLJKAŠA (Bivalvia), PUŽEVA (Gastropoda), SPUŽAVA (Spongia) I BODLJIKAŠA (Echinodermata) U PAŠKOM ZALJEVU („Narodne novine“, broj 111/20) 432.738
ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA RIBOLOVA U POJEDINIM POSEBNIM STANIŠTIMA, ODREĐENIM RIBOLOVNIM ALATIMA I NA ODREĐENO VRIJEME ("Narodne novine", broj 125/07) 432.703
ODLUKA O POPISU ISKRCAJNIH MJESTA ZA RIBARSKA PLOVILA KOJA OBAVLJAJU GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU "Narodne novine", broj 10/20 i 145/20 423.872
NAREDBA O ZABRANI OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM – KOĆOM U DIJELOVIMA RIBOLOVNOG MORA U 2018. GODINI ("Narodne novine", broj 48/18) 432.740
ODLUKA O KRITERIJIMA ZA RASPODJELU MAKSIMALNO DOZVOLJENE ULAZNE KOLIČINE DIVLJIH TUNA (Thunnus thynnus) NA UZGAJALIŠTA U 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 25/11) 432.755
ODLUKA O KRITERIJIMA ZA RASPODJELU MAKSIMALNO DOZVOLJENE ULAZNE KOLIČINE DIVLJIH TUNA (Thunnus thynnus) NA UZGAJALIŠTA U 2010. GODINI („Narodne novine“, broj 120/09) 432.754
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NADLEŽNIH TIJELA ZA UPRAVLJANJE I KONTROLU PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMA ZA RIBARSTVO („Narodne novine“, broj 06/14) 432.755
ODLUKA O KRITERIJIMA RASPODJELE TRAJNE I GODIŠNJE IZLOVNE KVOTE ZA RIBOLOV TUNE (Thunnus thynnus) UDIČARSKIM ALATIMA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU („Narodne novine“, broj 30/12) 432.760
ODLUKA O KRITERIJIMA ZA UPIS RIBARSKIH PLOVILA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) („Narodne novine“, broj 53/11) 432.757
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA RIBOLOVA U POSEBNOM STANIŠTU U AKVATORIJU UŠĆA RIJEKE RAŠE U 2018. I 2019. GODINI („Narodne novine“, broj 101/18) 432.747
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.8. »ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST« („Narodne novine“, broj 99/20) 432.746
ODLUKA O KRITERIJIMA RASPODJELE TRAJNE I GODIŠNJE IZLOVNE KVOTE ZA RIBOLOV TUNE (Thunnus thynnus) PLIVARICOM TUNOLOVKOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 32/11, 34/11 i 37/11) 432.756
ODLUKA O PROVEDBI PROGRAMA NACIONALNIH PROMATRAČA I ICCAT PROGRAMA REGIONALNIH PROMATRAČA NA PLOVILIMA KOJA OBAVLJAJU RIBOLOV TUNA (THUNNUS THYNNUS) I PLOVILIMA ZA TEGALJ KAVEZA ZA TRANSFER TUNA ZA 2017. GODINU ("Narodne novine", broj 59/17) 432.758
PRAVILNIK O REKREACIJSKOM RIBOLOVU TROFEJNIH PRIMJERAKA TUNE (Thunnus thynnus) (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 61/18 i 41/20) 432.743
ODLUKA O RIBARSKIM PLOVILIMA AUTORIZIRANIMA ZA RAD U JABUČKOM DŽEPU U 2021. GODINI (UPT „Narodne novine“, broj 147/20 i 5/21 - ispr.) 432.702
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.20. »ENERGETSKA UČINKOVITOST I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA« („Narodne novine“, broj 99/20) 432.747
ODLUKA O USPOSTAVI PROGRAMA PROCJENE BROJA I INDIVIDUALNE MASE ŽIVIH TUNA (THUNNUS THYNNUS) PRILIKOM STAVLJANJA U UZGOJNE KAVEZE („Narodne novine“, broj 65/13) 432.703
ODLUKA O UKUPNOJ MAKSIMALNO DOZVOLJENOJ ULAZNOJ KOLIČINI DIVLJIH TUNA (Thunnus thynnus) NA UZGAJALIŠTA TUNA U 2013. GODINI ("Narodne novine", broj 74/13) 432.703
ODLUKA O KRITERIJAMA RASPODJELE DRŽAVNE KVOTE I TRAJNE INDIVIDUALNE KVOTE U 2013. GODINI („Narodne novine“, broj 24/13) 432.702
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA RIBARSTVA ("Narodne novine", broj 123/13) 432.703
ODLUKA O DONOŠENJU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA RIBARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2007. – 2013. („Narodne novine“, broj 38/14) 432.705
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG PROGRAMA PRIKUPLJANJA PODATAKA O RIBARSTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. – 2016. GODINU („Narodne novine“, broj 114/14) 432.708
ODLUKA O PRERASPODJELI OSTATKA IZLOVNE KVOTE ZA PLIVARICE TUNOLOVKE ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 97/14) 432.707
ODLUKA O PRERASPODJELI NEISKORIŠTENOG DIJELA IZLOVNE KVOTE IZ GOSPODARSKOG RIBOLOVA ZA PLIVARICE TUNOLOVKE NA UDIČARSKE ALATE U ŠPORTSKOM RIBOLOVU U 2015. GODINI („Narodne novine“, broj 99/15) 432.710
ODLUKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I KRITERIJIMA RASPODJELE DRŽAVNE KVOTE I TRAJNE INDIVIDUALNE KVOTE U 2017. GODINI („Narodne novine“, broj 5/17) 432.712
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA NA PODRUČJU POSEBNOG REZERVATA MALOSTONSKOG ZALJEVA I MALOG MORA („Narodne novine“, broj 23/16) 432.712
PRAVILNIK O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM – KOĆOM U 2020. GODINI („Narodne novine“, broj 101/20) 432.748
PRAVILNIK O PRIVREDNOM I SPORTSKOM RIBOLOVU, UZGOJU RIBA I DRUGIH MORSKIH ŽIVOTINJA, VAĐENJU SPUŽAVA, KORALJA, ŠKOLJKAŠA I MORSKOG BILJA («Narodne novine» broj 34/85, 35/86, 26/87, 9/88, 26/90, 74/94-Zakon o morskom ribarstvu, 4/97, 43/97, 34/99, 83/00 i 29/02) 430.501
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.9. »PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI – COVID-19« PRIDNENIM POVLAČNIM MREŽAMA – KOĆAMA („Narodne novine“, broj 47/20) 430.502
PRAVILNIK O GRANICAMA U RIBOLOVNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 5/11) 430.601
PRAVILNIK O DOSTAVI PODATAKA O MALOM RIBOLOVU («Narodne novine», broj 89/96) 430.701
PRAVILNIK O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE MALOGA RIBOLOVA («Narodne novine», broj 89/96) 430.801
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.11. »ZAŠTITA JAVNOG ZDRAVLJA – COVID-19« („Narodne novine“, broj 108/20) 430.802
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.4. »PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE – COVID-19« („Narodne novine“, broj 108/20) 430.803
PRAVILNIK O REGISTRU DOZVOLA ZA KORIŠTENJE STRANIH I LOKALNO NEPRISUTNIH VRSTA U AKVAKULTURI, REGISTRU UNOSA I PRIJENOSA I POPISU ZATVORENIH OBJEKATA AKVAKULTURE ("Narodne novine", broj 10/18) 432.731
PRAVILNIK O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU POVLASTICA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 116/17, 29/18, 75/18 i 38/19) 439.901
PRAVILNIK O I UVJETIMA, KRITERIJIMA NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.2./II.3./II.4. »PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU« („Narodne novine“, broj 77/20) 439.902
PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI AKVAKULTURE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 56/18 i 22/19) 432.741
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE ZA ŠTETE OD RAZNIH VRSTA PTICA I OSTALIH ŽIVOTINJA NA ŠARANSKIM RIBNJACIMA U 2018. GODINI („Narodne novine“, broj 58/18) 432.742
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE ZA ŠTETE OD RAZNIH VRSTA PTICA I OSTALIH ŽIVOTINJA NA ŠARANSKIM RIBNJACIMA U 2020. GODINI („Narodne novine“, broj 41/20) 439.902
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE PODRUČJA ZA AKVAKULTURU NA POMORSKOM DOBRU („Narodne novine“, broj 106/18) 431.001
PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU MREŽAMA STAJAĆICAMA, KLOPKASTIM, UDIČARSKIM I PROBODNIM RIBOLOVNIM ALATIMA TE POSEBNIM NAČINIMA RIBOLOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 84/15, 94/15, 107/15, 61/17, 64/17 i 125/20 - Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima...) 431.101
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.6. »DIVERSIFIKACIJA I NOVI OBLICI PRIHODA« („Narodne novine“, broj 104/20) 431.102
PRAVILNIK O OBRASCU POTVRDE I NAKNADI ZA OBAVLJANJE MALOGA RIBOLOVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 128/00, 5/01 i 118/01) 431.301
PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I PROVOĐENJA PLANA UPRAVLJANJA, REVIZIJE I DODATKA PLANA UPRAVLJANJA TE PROGRAMA PRAĆENJA STANJA RIBLJEG FONDA U SLATKOVODNOM RIBARSTVU („Narodne novine“, broj 79/20) 431.302
PRAVILNIK O REKREACIJSKO-ŠPORTSKOM RIBOLOVU NA MORU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 118/01, 4/02 i 3/03) 431.401
PRAVILNIK O RIBOLOVNIM ALATIMA I OPREMI ZA MALI RIBOLOV (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 5/02, 29/02 i 125/07) 431.501
PRAVILNIK O DOZVOLI ZA AKVAKULTURU („Narodne novine“, broj 17/18) 431.601
PRAVILNIK O LOVOSTAJU TRPOVA (Holothuroidea) ("Narodne novine", broj 29/18) 432.734
PRAVILNIK O LOVOSTAJU IGLUNA (Xiphias gladius) („Narodne novine“, broj 3/18) 432.727
PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I KRITERIJIMA RASPODJELE DRŽAVNE KVOTE I TRAJNE INDIVIDUALNE KVOTE U 2018. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 8/18 i 49/18) 432.730
PRAVILNIK O POVLASTICI ZA AKVAKULTURU I UPISNIKU O IZDANIM POVLASTICAMA ZA AKVAKULTURU («Narodne novine», broj 29/02) 431.701
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.1. »PLANOVI PROIZVODNJE I STAVLJANJA NA TRŽIŠTE« (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 41/18, 91/19 i 99/20) 432.738
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU DOSTAVE DRUŠTVENO-GOSPODARSKIH PODATAKA U RIBARSTVU („Narodne novine“, broj 79/20) 432.736
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ŠTETA POČINJENIH RIBAMA I DRUGIM MORSKIM ORGANIZMIMA (Urednički pročišćeni tekst «Narodne novine», broj 101/02, 96/05, 30/07, 131/09 i 63/11 - RUSRH) 431.801
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U SEGMENTU TOPLOVODNOG UZGOJA SLATKOVODNIH RIBA, PRERADE PROIZVODA RIBARSTVA I LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPINA U RIBARSTVU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 110/17 i 45/20) 432.725
PRAVILNIK O ISPITU ZA OBAVLJANJE UZGOJA RIBE I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA («Narodne novine», broj 76/11) 431.901
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U RIBARSTVU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 84/17, 20/19 i 45/20) 432.721
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.10. »TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« ZA 2017. GODINU („Narodne novine“, broj 94/17) 432.724
PRAVILNIK O OBRASCU ODOBRENJA ZA MALI RIBOLOV («Narodne novine», broj 32/03) 432.001
PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU STATISTIČKIH PODATAKA O AKVAKULTURI („Narodne novine“, broj 13/19) 432.101
PRAVILNIK O NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADA ZA OBAVLJANJE RIBOLOVA NA MORU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 119/09 i 52/10) 432.201
PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA („Narodne novine“, broj 113/19) 432.301
PRAVILNIK O OBAVLJANJU RIBOLOVA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA, POSEBNIM STANIŠTIMA I PODRUČJIMA S POSEBNOM REGULACIJOM RIBOLOVA („Narodne novine“, broj 125/20) 432.401
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE OPREME, RIBOLOVNIH ALATA, PLOVILA I POGONSKIH STROJEVA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA SLATKIM VODAMA U 2010. GODINI („Narodne novine“, broj 124/10) 423.702
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE 1.2. »PRIVREMENA OBUSTAVA RIBOLOVNE AKTIVNOSTI« (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 03/15 i 14/15) 432.702
PRAVILNIK O POSEBNOM REŽIMU UPRAVLJANJA U DIJELU AKVATORIJA JABUČKE KOTLINE („Narodne novine“, broj 106/19) 432.714
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.3. »PARTNERSTVA IZMEĐU ZNANSTVENIKA I RIBARA« ("Narodne novine", broj 13/19) 432.715
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.4. »PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE« ZA RAZDOBLJE 2017. – 2020. ("Narodne novine", broj 110/18) 432.716
ODLUKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA ZA RIBOLOV IGLUNA (Xiphias gladius) U 2017. GODINI („Narodne novine“, broj 64/17) 432.718
PRAVILNIK O REGISTRU PREKRŠAJA U MORSKOM RIBARSTVU („Narodne novine“, broj 65/17) 432.719
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.22. »DODANA VRIJEDNOST, KVALITETA PROIZVODA I KORIŠTENJE NEŽELJENOG ULOVA« („Narodne novine“, broj 73/20) 432.721
PROGRAM ZA PROVJERAVANJE STRUČNE SPOSOBNOSTI RIBARA («Narodne novine» broj 26/87 i 74/94 - Zakon o morskom ribarstvu) 432.801
PRAVILNIK O SUSTAVU NADZORA I PRAĆENJA RIBARSKIH PLOVILA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 62/06, 135/06, 133/07. 130/08, 37/09 i 38/09) 432.851
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU PRODAJNOG LISTA I SADRŽAJU REGISTRA PRVIH KUPACA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 113/19, 45/20 i 66/20) 423.861
PRAVILNIK O POTVRDI SUKLADNOSTI ZA IZVOZ PROIZVODA RIBARSTVA („Narodne novine“, broj 20/10) 423.673
PRAVILNIK O PRIZNAVANJU ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI, UDRUŽENJA ORGANIZACIJA I MEĐUSTRUKOVNIH ORGANIZACIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 112/18 i 84/19) 423.674
PRAVILNIK O RIBARSKIM ZADRUGAMA („Narodne novine“, broj 48/10) 423.675
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ »SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE OPREME, RIBOLOVNIH ALATA, PLOVILA I POGONSKIH STROJEVA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU« U 2010. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 98/10 i 110/10) 423.681
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ »SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PROVEDBE ICCAT REGIONALNOG PROGRAMA PROMATRAČA NA UZGAJALIŠTIMA TUNA I RIBARSKIM PLOVILIMA« U 2010. GODINI („Narodne novine“, broj 63/10) 423.678
PRAVILNIK O DODJELI POTPORE RIBARSKIM ZADRUGAMA („Narodne novine“, broj 63/10) 423.677
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ POTPORU U SEGMENTU ULOVA MALE PLAVE RIBE I POTPORU U SEGMENTU UZGOJA TUNA („Narodne novine“, broj 50/10) 423.676
PRAVILNIK O SUSTAVU NADZORA I PRAĆENJA RIBARSKIH PLOVILA I RIBARSTVENOM MONITORING CENTRU („Narodne novine“, broj 63/10) 423.679
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ »SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE OPREME, RIBOLOVNIH ALATA, PLOVILA I POGONSKIH STROJEVA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU« U 2010. GODINI („Narodne novine“, broj 79/10) 423.679
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ POTPORU ULAGANJIMA U RIBARSKE LUKE I ISKRCAJNA MJESTA U 2010. GODINI («Narodne novine», broj 114/10) 423.679
PRAVILNIK O NAČINU PRIKUPLJANJA I OBAVJEŠĆIVANJA O CIJENAMA PROIZVODA RIBARSTVA („Narodne novine“, bro 118/10) 423.681
PRAVILNIK O DODJELI POTPORE RIBARSTVU OD STRANE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 145/10) 423.802
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ POTPORU U SEGMENTU KOĆARSKOG RIBOLOVA („Narodne novine“, broj 35/11) 423.803
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE OPREME, RIBOLOVNIH ALATA, PLOVILA I POGONSKIH STROJEVA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA SLATKIM VODAMA U 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 118/11) 423.805
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE OPREME, RIBOLOVNIH ALATA, PLOVILA I POGONSKIH STROJEVA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU U 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 49/11) 423.804
PRAVILNIK O OVLAŠTENJU ZA OBAVLJANJE RIBOLOVNOG TURIZMA I REGISTRU O IZDANIM OVLAŠTENJIMA („Narodne novine“, broj 59/11) 423.805
PRAVILNIK O MALOM OBALNOM RIBOLOVU („Narodne novine“, broj 17/18) 423.806
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA OBAVLJANJE MALOG RIBOLOVA U 2014. GODINI („Narodne novine“, broj 29/14) 423.807
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ POTPORU RAZVOJU AKVAKULTURE U 2011. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 77/11 i 97/11) 423.805
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ POTPORU RAZVOJU PRERADE PROIZVODA RIBARSTVA U 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 100/11) 423.806
PRAVILNIK O DODJELI POTPORE RIBARSKIM ZADRUGAMA U 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 104/11) 432.702
PRAVILNIK O REGISTRU RIBARSKE FLOTE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 4/19) 432.704
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ POTPORU RAZVOJU PRERADE PROIZVODA RIBARSTVA U 2012. GODINI („Narodne novine“, broj 76/12) 423.807
PRAVILNIK O SADRŽAJU PLANA PRIKUPLJANJA PODATAKA O MORSKOM RIBARSTVU I SADRŽAJU GODIŠNJIH IZVJEŠĆA O STANJU RIBARSTVA („Narodne novine“, broj 120/11) 432.703
PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU I IZVJEŠTAVANJU O CIJENAMA UVEZENIH PROIZVODA RIBARSTVA („Narodne novine“, broj 124/12) 434.209
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ POTPORU RAZVOJU MARIKULTURE U 2012. GODINI („Narodne novine“, broj 76/12) 432.707
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA DRŽAVNE POTPORE KROZ SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE SUSTAVA AUTOMATSKE IDENTIFIKACIJE PLOVILA (AIS) U 2013. GODINI ("Narodne novine", broj 97/13) 434.211
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE RIBOLOVNIH ALATA, OPREME I POGONSKIH STROJEVA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU U 2012. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 76/12 i 82/12) 432.706
PRAVILNIK O DODJELI POTPORE RIBARSKIM ZADRUGAMA U 2012. GODINI („Narodne novine“, broj 92/12) 434.207
PRAVILNIK O DODJELI POTPORE RIBARSKIM ZADRUGAMA U 2013. GODINI ("Narodne novine", broj 70/13) 434.211
PRAVILNIK O PROGRAMU DOKUMENTACIJE KOJA PRATI PLAVOPERAJNU TUNU (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) I VELIKOOKU TUNU (Thunnus obesus) NA TRŽIŠTU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 114/12,15/13 i 40/13) 434.209
PRAVILNIK O DODJELI POTPORE ZA SUFINANCIRANJE DIJELA TROŠKOVA U RIBARSTVU U SEGMENTU POTROŠNJE PLINSKOG ULJA OBOJANOG PLAVOM BOJOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 08/15 i 11/15) 434.212
PRAVILNIK O PROVEDBI MODELA POTICANJA PROIZVODNJE U RIBARSTVU („Narodne novine“, broj 39/16) 434.211
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE 2.1. »PROIZVODNE INVESTICIJE U AKVAKULTURI« („Narodne novine“, broj 99/14) 434.213
PRAVILNIK O DODJELI NOVČANIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA ŠARANSKIH RIBNJAKA U 2014. GODINI („Narodne novine“, broj 92/14) 434.212
PRAVILNIK O DODJELI TRŽIŠNE KOMPENZACIJE U RIBARSTVU („Narodne novine“, broj 39/16) 434.212
PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM S ROKOM VAŽENJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE („Narodne novine“, broj 107/20) 434.215
PRAVILNIK O POVLASTICAMA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU („Narodne novine“, broj 34/19) 434.213
PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU OVLAŠTENIH OSOBA („Narodne novine“, broj 70/19) 434.217
PRAVILNIK O DODJELI POTPORE UDRUŽENJIMA U RIBARSTVU U 2014. GODINI („Narodne novine“, broj 123/14) 434.214
PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM – KOĆOM S ROKOM VAŽENJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE („Narodne novine“, broj 107/20) 434.213
PRAVILNIK O PROGRAMU DOKUMENTACIJE KOJA PRATI PLAVOPERAJNU TUNU (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) I VELIKOOKU TUNU (Thunnus obesus) NA TRŽIŠTU („Narodne novine“, broj 13/15) 434.214
PRAVILNIK O DODJELI DRŽAVNE POTPORE U SEKTORU RIBARSTVA I AKVAKULTURE („Narodne novine“, broj 36/15) 434.215
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE POSTUPANJA RIBARSKIH INSPEKTORA („Narodne novine“, broj 59/15) 434.216
PRAVILNIK O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA RIBOLOVA NA PODRUČJU JABUČKE KOTLINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 79/15 i 68/16) 434.217
PRAVILNIK O DODJELI NOVČANIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA ŠARANSKIH RIBNJAKA U 2015. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/15 i 116/15) 434.218
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE III.1. »PRIPREMNA POTPORA« (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 96/15, 83/16, 102/16, 16/17 i 51/17) 434.220
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA I DOSTAVE PODATAKA O ULOVU U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 38/18, 48/18 - Ispravak, 64/18 i 35/20) 434.219
PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PELAGIJSKOM KOĆOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 104/15 i 89/16) 434.222
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU PROVEDBE MJERE IV.3. »STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE« (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 107/15, 129/15, 12/16, 24/16, 30/16, 88/16, 108/16 i 72/20) 434.223
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.4. »PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE« (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 107/15, 129/15, 24/16, 30/16, 108/16 i 103/17) 434.224
PRAVILNIK O DODJELI POTPORE UDRUŽENJIMA U RIBARSTVU U 2015. GODINI („Narodne novine“, broj 131/15) 434.226
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.10. »TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 137/15, 141/15 i 81/16) 434.229
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU DOSTAVE TRANSPORTNOG DOKUMENTA („Narodne novine“, broj 140/15) 434.230
PRAVILNIK O NACIONALNOJ MREŽI LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPINA U RIBARSTVU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 16/16 i 116/16) 434.232
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE »PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU« (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 22/16, 108/16, 103/17 i 30/18) 434.233
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE »PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU« ZA RAZDOBLJE 2017. – 2020. („Narodne novine“, broj 89/18) 434.234
NAREDBA O RIBOLOVU TUNA – Thunnus thynnus (»Narodne novine«, broj 26/07) 432.401
NAREDBA O VRSTI I KOLIČINI RIBOLOVNIH ALATA I OPREME KOJA SE SMIJE UPOTREBLJAVATI U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 46/96, 63/97 i 118/97) 432.501
NAREDBA O VRSTI I KOLIČINI RIBOLOVNIH ALATA I OPREME KOJA SE SMIJE UPOTREBLJAVATI U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 46/96, 63/97 i 118/97) 432.601
PRAVILNIK O ZAŠTITI RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA („Narodne novine“, broj 42/16) 432.702
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.13. »OSIGURANJE AKVAKULTURNIH STOKOVA« (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 120/16 i 67/19) 432.804
PRAVILNIK O DODJELI NOVČANIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA ŠARANSKIH RIBNJAKA U 2016. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 52/16 i 91/16) 432.703
PRAVILNIK O DODJELI POTPORE UDRUŽENJIMA U RIBARSTVU U 2016. GODINI („Narodne novine“, broj 52/16) 432.704
PRAVILNIK O DODJELI POTPORE ZA OTKUP POVLASTICA ILI RIBOLOVNOG ALATA UPISANIH U POVLASTICU ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 52/16, 58/16 i 72/16) 432.706
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE KROZ SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE RIBOLOVNIH ALATA, OPREME I POGONSKIH STROJEVA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU („Narodne novine“, broj 52/16) 432.707
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.12. »MJERE ZAŠTITE ZDRAVLJA I DOBROBITI ŽIVOTINJA« („Narodne novine“, broj 57/20) 432.804
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE ZA ŠTETE OD RAZNIH VRSTA PTICA I OSTALIH ŽIVOTINJA NA ŠARANSKIM RIBNJACIMA U 2019. GODINI („Narodne novine“, broj 22/19) 432.805
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU PROVEDBE MJERE IV.3. »STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE« ZA RAZDOBLJE 2017. – 2020. ("Narodne novine", broj 77/18) 432.804
PRAVILNIK O ODOBRENJU ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI AKVAKULTURE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU („Narodne novine“, broj 15/19) 432.805
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.1. »INOVACIJE« („Narodne novine“, broj 83/18) 432.709
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.1. »INOVACIJE« („Narodne novine“, broj 83/18) 423.801
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA, NAČINU ODABIRA, FINANCIRANJA I PROVEDBE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA U RIBARSTVU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 27/19 i 77/20) 432.802
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.10. »TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 118/16 i 123/16) 432.803
PRAVILNIK O POSTUPKU VAGANJA PROIZVODA RIBARSTVA, EVIDENCIJE VAGANJA TE POSTUPKU I UVJETIMA ODOBRAVANJA VAGANJA NA RIBARSKIM PLOVILIMA I U ODOBRENIM OBJEKTIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/19 i 47/20) 432.805
NAREDBA O OGRANIČENJU BROJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE MALOG RIBOLOVA („Narodne novine“, broj 131/09) 432.703
POPIS HRVATSKIH TRGOVAČKIH I ZNANSTVENIH NAZIVA POJEDINIH VRSTA PROIZVODA RIBARSTVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 147/14, 137/15 i 35/17) 432.705
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.21. »ENERGETSKA UČINKOVITOST I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA – ZAMJENA MOTORA« („Narodne novine“, broj 138/20) 432.809
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE POSTUPANJA RIBARSKIH INSPEKTORA I OVLAŠTENIH OSOBA („Narodne novine“, broj 46/19) 432.807
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA RIBOLOVA U POSEBNOM STANIŠTU U AKVATORIJU UŠĆA RIJEKE RAŠE U 2019. I 2020. GODINI („Narodne novine“, broj 98/19) 432.813
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU ZA POMOĆ GOSPODARSTVU – COVID-19 („Narodne novine“, broj 53/20) 432.814
Slatkovodno ribarstvo
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O SLATKOVODNOM RIBARSTVU („Narodne novine“, broj 63/19) 432.901
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA GOSPODARSKE OSNOVE ("Narodne novine", broj 103/17) 434.953
PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV («Narodne novine» broj 180/04) 432.911
PRAVILNIK O POPISU ULOVA U ŠPORTSKOM RIBOLOVU («Narodne novine» broj 185/04) 432.921
PRAVILNIK O AKVAKULTURI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 82/05, 59/09, 156/09, 53/10, 3/11, 149/11, 17/18 - Pravilnik o dozvoli za akvakulturu i 13/19 - Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi) 432.931
PRAVILNIK O RIBIČKOM I RIBOČUVARSKOM ISPITU U SLATKOVODNOM RIBARSTVU („Narodne novine“, broj 6/20) 432.941
PRAVILNIK O GOSPODARSKOM RIBOLOVU U SLATKOVODNOM RIBARSTVU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 82/05, 96/13 i 114/13) 432.951
NAREDBA O ZAŠTITI RIBA U SLATKOVODNOM RIBARSTVU (Urednički pročišćeni tekst «Narodne novine», broj 82/05 i 139/06 ) 432.961
PRAVILNIK O KATASTRU RIBOLOVNIH PODRUČJA («Narodne novine» broj 52/80) 433.001
PRAVILNIK O POVLASTICI ZA GOSPODARSKI RIBOLOV I UPISNIKU O IZDANIM POVLASTICAMA ZA GOSPODARSKI RIBOLOV («Narodne novine», broj 56/02) 433.101
PRAVILNIK O POPISU O AKVAKULTURI («Narodne novine», broj 63/02) 433.201
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE ŠTETE NANESENE RIBAMA («Narodne novine», broj 149/02) 433.301
PRAVILNIK O RIBIČKIM DOZVOLAMA U SLATKOVODNOM RIBARSTVU („Narodne novine“, broj 139/20) 433.302
PRAVILNIK O PROGRAMU ZA POLAGANJE RIBIČKOG ISPITA I UPISNIKU O IZDANIM UVJERENJIMA O POLOŽENOM RIBIČKOM ISPITU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 3/03 i 58/04) 433.501
PRAVILNIK O PROGRAMU ZA POLAGANJE RIBOČUVARSKOG ISPITA I UPISNIKU O IZDANIM UVJERENJIMA O POLOŽENOM RIBOČUVARSKOM ISPITU («Narodne novine», broj 3/03) 433.601
PRAVILNIK O PROGRAMU ZA POLAGANJE ISPITA ZA AKVAKULTURU, OBRASCU I NAČINU IZDAVANJA UVJERENJA O POLOŽENOM ISPITU I UPISNIKU O IZDANIM UVJERENJIMA O POLOŽENOM ISPITU («Narodne novine», broj 7/03) 433.701
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA RIBARSKOG ISPITA («Narodne novine», broj 91/03) 433.801
PRAVILNIK O POPISU ULOVA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU («Narodne novine», broj 91/03) 433.901
PRAVILNIK O RIBOČUVARSKOJ SLUŽBI («Narodne novine», broj 187/03) 433.951
PRAVILNIK O IZRADI GOSPODARSKE OSNOVE I GODIŠNJEG PLANA U SLATKOVODNOM RIBARSTVU («Narodne novine», broj 130/04) 434.001
PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV («Narodne novine», broj 180/04) 434.201
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ POTPORU RAZVOJU SLATKOVODNE AKVAKULTURE U 2012. GODINI („Narodne novine“, broj 76/12) 434.206
NAREDBA O GRANICAMA PODRUČJA ZA GOSPODARSKI RIBOLOV («Narodne novine», broj 118/02) 434.501
NAREDBA O NAMJENI, VRSTI I KOLIČINI RIBOLOVNIH ALATA I OPREME U GOSPODARSKOM RIBOLOVU I VRSTI I KOLIČINI RIBOLOVNIH ALATA, OPREME I MAMACA U REKREACIJSKO - ŠPORTSKOM RIBOLOVU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 149/02 i 91/03) 434.601
NAREDBA O LOVOSTAJU I NAJMANJOJ VELIČINI POJEDINIH VRSTA RIBA ISPOD KOJE SE NE SMIJU LOVITI, PRERAĐIVATI I STAVLJATI U PROMET («Narodne novine», broj 3/03) 434.701
NAREDBA O GRANICAMA RIBOLOVNIH PODRUČJA I RIBOLOVNIH ZONA («Narodne novine», broj 91/03) 434.801
NAREDBA O BROJU POVLASTICA ZA GOSPODARSKI RIBOLOV, KOLIČINI I VRSTI ULOVA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU I VISINI IZNOSA NAKNADE ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA (Urednički pročišćeni tekst «Narodne novine», broj 91/03, 1/06, 50/10 i 70/13) 434.901
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA RIBOLOVNIH PODRUČJA I RIBOLOVNIH ZONA («Narodne novine», broj 149/02) 434.951
POPIS USTANOVA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE U PODRUČJU SLATKOVODNOG RIBARSTVA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 107/05 i 107/07) 434.952
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID