Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Socijalna skrb (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O UDOMITELJSTVU („Narodne novine“, broj 115/18) 463.802
ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI "Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20 463.802
ZAKON O FORMIRANJU I KORIŠTENJU SREDSTAVA SOLIDARNOSTI ZA OSIGURAVANJE ZAŠTITE ŽIVOTNOG STANDARDA SOCIJALNO UGROŽENOG STANOVNIŠTVA («Narodne novine» broj 18/98 i 73/97 – Zakon o socijalnoj skrbi) 463.951
ZAKON O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA („Narodne novine“, broj 16/19) 463.952
ZAKON O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 124/11 i 16/19) 463.953
ZAKON O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 4/2009 U PODRUČJU NADLEŽNOSTI, MJERODAVNOG PRAVA, PRIZNANJA I IZVRŠENJA ODLUKA TE SURADNJI U STVARIMA KOJE SE ODNOSE NA OBVEZE UZDRŽAVANJA ("Narodne novine", broj 127/13) 463.954
ZAKON O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 2201/2003 U PODRUČJU NADLEŽNOSTI, PRIZNANJA I IZVRŠENJA SUDSKIH ODLUKA U BRAČNIM SPOROVIMA I U STVARIMA POVEZANIM S RODITELJSKOM SKRBI ("Narodne novine", broj 127/13) 463.955
ZAKON O PRIVREMENOM UZDRŽAVANJU („Narodne novine“, broj 92/14) 463.956
UREDBA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA OSNIVAČA I HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD (“Narodne novine”, broj 116/03) 464.001
UREDBA O NADLEŽNOSTI, POSTUPKU I UVJETIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA USLUGE MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI I USLUGE BORAVKA MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI („Narodne novine“, broj 124/11) 464.401
ZAKON O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI („Narodne novine“, broj 54/13) 464.002
ZAKON O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 98/19) 464.003
UREDBA O OSNIVANJU CENTRA ZA RADNU TERAPIJU OSOBA S OŠTEĆENJEM U DUŠEVNOM ILI TJELESNOM RAZVOJU (“Narodne novine”, broj 36/95) 463.901
UREDBA O MJESEČNOM IZNOSU NAKNADE ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, NAČINU SUDJELOVANJA U PODMIRENJU TROŠKOVA ENERGENATA KORISNIKA NAKNADE I POSTUPANJU NADLEŽNIH CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB („Narodne novine“, broj 140/15) 463.902
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2009. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 8/09, 76/09 i 126/09) 464.756
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE PRUŽATELJA SOCIJALNIH USLUGA, TE NAČINU I ROKOVIMA ZA DOSTAVU IZVJEŠĆA (UPT „Narodne novine“, broj 100/15 i 51/21) 111.111
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA USTANOVA SOCIJALNE SKRBI (UPT, „Narodne novine“, broj 66/15, 5/16 i 51/21) 111.111
PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA (UPT, „Narodne novine“, broj 40/14, 66/15, 56/20 i 28/21) 111.111
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PRAVNIH OSOBA I OBRTNIKA KOJI PRUŽAJU SOCIJALNE USLUGE (UPT, „Narodne novine“, broj 73/14 i 51/21) 111.111
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU ISKAZNICE INSPEKTORA U MINISTARSTVU RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE, NAČINU IZDAVANJA I VOĐENJA UPISNIKA O IZDANIM ISKAZNICAMA (UPT, „Narodne novine“, broj 66/15 i 46/21) 111.111
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE FIZIČKIH OSOBA KOJE PROFESIONALNO PRUŽAJU SOCIJALNE USLUGE („Narodne novine“, broj 66/15 i 51/21) 111.111
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2021. GODINI („Narodne novine“, broj 148/20) 111.111
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2021. GODINI („Narodne novine“, broj 148/20) 111.111
ODLUKA O PODJELI ZAVODA ZA SMJEŠTAJ I REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI VRLIKA (“Narodne novine”, broj 36/95) 464.101
ODLUKA O UTVRĐIVANJU MREŽE DOMOVA SOCIJALNE SKRBI I DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI (“Narodne novine”, broj 106/06) 464.302
ODLUKA O PROGRAMU PRIJAMA NA VJEŽBENIČKI STAŽ STRUČNIH DJELATNIKA – VOLONTERA U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 17/01 i 17/02) 464.201
ODLUKA O PROGRAMU PRIJAMA NA VJEŽBENIČKI STAŽ STRUČNIH RADNIKA VOLONTERA U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI («Narodne novine» broj 31/06) 464.351
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2005. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine “ broj 185/04 i 127/05) 464.401
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2007. GODINI (Urednički pročišćeni tekst,«Narodne novine», broj 143/06 i 109/07) 464.402
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2006. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 144/05 i 130/06) 464.501
ODLUKA O OSNOVICI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PO OSNOVI SOCIJALNE SKRBI („Narodne novine“, broj 112/13) 464.351
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2007. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 143/06 i 109/07) 464.502
ODLUKA O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA („Narodne novine“, broj 9/19) 466.301
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2006. GODINI («Narodne novine», broj 144/05) 464.751
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U PRVOM TROMJESEČJU 2008. GODINE (“Narodne novine”, broj 127/07) 464.752
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2008. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 52/08 i 119/08) 464.753
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2008. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 52/08 i 134/08) 464.754
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2009. GODINI (Narodne Novine, broj 8/09) 464.755
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2010. GODINI („Narodne novine“, broj 19/10) 464.756
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2010. GODINI („Narodne novine“, broj 19/10) 464.757
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA ZAVODA ZA SOCIJALNU SKRB U ŽUPANIJI I POMOĆI ZA STANOVANJE KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U PRVOM TROMJESEČJU 2012. GODINE („Narodne novine“, broj 149/11) 464.761
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U PRVOM TROMJESEČJU 2012. GODINE („Narodne novine“, broj 149/11) 464.762
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 29/11) 464.758
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 29/11) 464.759
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA STANOVANJE KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2012. GODINI („Narodne novine“, broj 52/12) 464.502
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2012. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 52/12 i 111/12) 464.503
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA STANOVANJE KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2013. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 29/13 i 123/13) 464.762
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2013. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 29/13 i 123/13) 464.763
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA („Narodne novine“, broj 9/19) 464.761
ODLUKA O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2014. GODINI („Narodne novine“, broj 07/14) 464.726
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2019. GODINI („Narodne novine“, broj 2/19) 464.727
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2019. GODINI („Narodne novine“, broj 2/19) 464.728
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA NADZORA NAD STRUČNIM RADOM ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA SOCIJALNE SKRBI («Narodne novine» broj 6/84) 464.701
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU SOCIJALNE ZAŠTITE Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 10/91, 38/92, 5/93, 113/93, 62/96, 29/98 i 82/02-Pravilnik o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj) 464.801
ODLUKA O OSNOVICI ZA IZRAČUN IZNOSA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE („Narodne novine“, broj 114/14) 464.764
ODLUKA O OSNOVICI ZA IZRAČUN IZNOSA DRUGIH PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI („Narodne novine“, broj 114/14) 464.764
ODLUKA O JEDINSTVENIM KRITERIJIMA ZA ANALIZU POSLOVANJA DOMOVA SOCIJALNE SKRBI ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA HRVATSKA I DECENTRALIZIRANIH DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČIJI SU OSNIVAČI JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I GRAD ZAGREB („Narodne novine“, broj 43/15) 464.766
ODLUKA O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2014. GODINI („Narodne novine“, broj 07/14) 464.763
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2015. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 15/15 i 100/15) 464.764
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2015. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 15/15 i 100/15) 464.765
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2018. GODINI ("Narodne novine", broj 7/18) 464.773
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 122/15) 464.766
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 122/15) 464.767
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2016. GODINI („Narodne novine“, broj 33/16) 464.768
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2016. GODINI („Narodne novine“, broj 33/16) 464.769
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2018. GODINI ("Narodne novine", broj 7/18) 464.774
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2017. GODINI („Narodne novine“, broj 14/17) 464.771
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2017. GODINI („Narodne novine“, broj 14/17) 464.772
PRAVILNIK O SADRŽAJU, UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA, TE UPORABI SOCIJALNE ISKAZNICE (“Narodne novine”, broj 21/93) 464.901
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU ISKAZNICE STRUČNIH RADNIKA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I ISKAZNICA INSPEKTORA U MINISTARSTVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 26/98 i 73/05) 465.101
PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 66/15 i 56/20) 465.151
PRAVILNIK O NAČINU I TRAJANJU OSPOSOBLJAVANJA I DODATNOG USAVRŠAVANJA UDOMITELJA („Narodne novine“, broj 63/19) 467.126
PRAVILNIK O ODOBRAVANJU POMOĆI ZA UZDRŽAVANJE U OBLIKU ZAJMA, MJERILA I OBILJEŽJA STANA POTREBNOG ZA ZADOVOLJAVANJE OSNOVNIH STAMBENIH POTREBA SAMCA ILI OBITELJI I O ODOBRAVANJU POMOĆI IZ SOCIJALNE SKRBI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 188/04, 117/00 i 81/04) 465.201
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 62/98 i 148/99) 465.501
PRAVILNIK O SUDJELOVANJU I NAČINU PLAĆANJA KORISNIKA I DRUGIH OBVEZNIKA UZDRŽAVANJA U TROŠKOVIMA SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 112/98 i 5/02) 465.701
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE (“Narodne novine”, broj 21/01) 465.901
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRIJAM NA VJEŽBENIČKI STAŽ STRUČNIH DJELATNIKA U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI (“Narodne novine”, broj 121/00) 466.001
PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJIMA OCJENJIVANJA RADA I UNAPRJEĐENJA STRUČNIH RADNIKA USTANOVA SOCIJALNE SKRBI (“Narodne novine”, broj 38/04) 466.501
PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA USLUGA OBITELJSKOG DOMA TE UVJETIMA GLEDE PROSTORA, OPREME, STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA (“Narodne novine”, broj 92/04) 466.601
PRAVILNIK O DRŽAVNOJ NAGRADI ZA HUMANITARNI RAD („Narodne novine“, broj 120/15) 466.801
PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI I PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKOM OBRAZOVANJU UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU (Urednički pročišćeni tekst «Narodne novine», broj 47/96, 56/01 i 6/19 - Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi) 466.901
PRAVILNIK O UVJETIMA GLEDE PROSTORA, OPREME I POTREBNIH STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA OBITELJSKOG CENTRA I PODRUŽNICE OBITELJSKOG CENTRA TE UVJETIMA I NAČINU PRUŽANJA USLUGA (“Narodne novine”, broj 93/06) 467.001
PRAVILNIK O SADRŽAJU UPISNIKA USTANOVA SOCIJALNE SKRBI ZA OBITELJSKE CENTRE (“Narodne novine”, broj 93/06) 467.101
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE O FIZIČKIM OSOBAMA KOJIMA JE PRIZNATO PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ("Narodne novine", broj 111/07) 467.102
PRAVILNIK O SADRŽAJU I TRAJANJU OSPOSOBLJAVANJA I EDUKACIJE UDOMITELJSKE OBITELJI („Narodne novine“, broj 48/08) 467.103
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA UDOMITELJA I REGISTRA SMJEŠTENIH KORISNIKA TE SADRŽAJU OBRASCA ZA IZVJEŠTAVANJE („Narodne novine“, broj 63/19) 467.104
PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU PROVOĐENJA STRUČNOG NADZORA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI («Narodne novine», broj 79/08) 467.105
PRAVILNIK O OBRASCIMA UPUTNICE I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE IZDANIH UPUTNICA („Narodne novine“, broj 134/11) 467.109
PRAVILNIK O OBRASCIMA ZAHTJEVA ZA NOVČANE NAKNADE I MATERIJALNU POMOĆ, OBRASCU IZJAVE O IMOVINSKOM STANJU I POPISU DOKUMENATA O VISINI DOHOTKA KORISNIKA („Narodne novine“, broj 151/11) 467.112
PRAVILNIK O OBRASCIMA ZA PRIKUPLJANJE HUMANITARNE POMOĆI („Narodne novine“, broj 16/20) 467.111
PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA PROSTORA, OPREME I BROJA POTREBNIH STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I PODRUŽNICE („Narodne novine“, broj 57/14) 467.113
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU ISKAZNICE INSPEKTORA U MINISTARSTVU SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH, NAČINU IZDAVANJA I VOĐENJA UPISNIKA O IZDANIM ISKAZNICAMA („Narodne novine“, broj 102/12) 467.112
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU ISKAZNICE STRUČNIH RADNIKA U USTANOVI SOCIJALNE SKRBI I DRUGOJ PRAVNOJ OSOBI KOJA PRUŽA SOCIJALNE USLUGE („Narodne novine“, broj 66/15) 467.112
PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETE SOCIJALNIH USLUGA („Narodne novine“, broj 143/14) 467.113
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZBIRKE PODATAKA, ČUVANJU, EVIDENCIJI I DOKUMENTACIJI („Narodne novine“, broj 66/15) 467.223
PRAVILNIK O RAZINI, ODGOVARAJUĆEM ZVANJU, UVJETIMA I NAČINU NAPREDOVANJA STRUČNIH RADNIKA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI („Narodne novine“, broj 66/15) 467.224
PRAVILNIK O NAČINU SURADNJE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I SLUŽBE NADLEŽNE ZA ZAPOŠLJAVANJE U PROVOĐENJU MJERA SOCIJALNE UKLJUČENOSTI RADNO SPOSOBNIH KORISNIKA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE („Narodne novine“, broj 66/15) 467.117
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O PROVEDENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA I PODUZETIM MJERAMA INSPEKTORA („Narodne novine“, broj 66/15) 467.200
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU („Narodne novine“, broj 43/15) 467.114
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE O FIZIČKIM OSOBAMA KOJIMA JE PRIZNATO PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA/NJEGOVATELJA („Narodne novine“, broj 66/15) 467.115
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE TE NAČINU I ROKOVIMA ZA DOSTAVU IZVJEŠĆA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I PODRUŽNICE („Narodne novine“, broj 66/15) 467.116
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU PROVOĐENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI („Narodne novine“, broj 66/15) 467.222
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA I SADRŽAJU UPRAVNOG NADZORA I NADZORA NAD STRUČNIM RADOM TE UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI DRŽAVNI SLUŽBENICI ZA PROVOĐENJE UPRAVNOG NADZORA („Narodne novine“, broj 66/15) 467.119
PRAVILNIK O EVIDENCIJSKOJ OZNACI HUMANITARNE AKCIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 120/15 i 16/20) 467.121
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA („Narodne novine“, broj 105/15) 467.120
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA HUMANITARNE POMOĆI („Narodne novine“, broj 16/20) 467.123
PRAVILNIK O SASTAVU I NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA IZBOR UDOMITELJA ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA KAO ZANIMANJA („Narodne novine“, broj 46/19) 467.126
PRAVILNIK O STAMBENIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA („Narodne novine“, broj 46/19) 467.127
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA I SURADNJE SUCA, STRUČNOG RADNIKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I POLICIJSKOG SLUŽBENIKA ZA MLADEŽ PRILIKOM PRISILNOG ODUZIMANJA I PREDAJE DJETETA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/16 i 112/18) 467.126
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE TE NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE IZVJEŠĆA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 35/19 i 24/20) 467.124
PRAVILNIK O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA U OKVIRU FONDA EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE (FEAD) („Narodne novine“, broj 16/16) 467.125
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBITELJSKE PROCJENE ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA („Narodne novine“, broj 46/19) 467.127
PRAVILNIK O DODJELI NAGRADE UDOMITELJIMA („Narodne novine“, broj 46/19) 467.126
PRAVILNIK O SADRŽAJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA („Narodne novine“, broj 90/19) 467.127
LISTA STRUČNJAKA KOJI MOGU PROVODITI STRUČNI NADZOR U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI („Narodne novine“, broj 45/09) 467.106
STATUT HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 114/13, 41/14 i 42/15) 467.107
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID