Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Statistika
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O SLUŽBENOJ STATISTICI („Narodne novine“, broj 25/20) 467.001
ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE („Narodne novine“, broj 25/20 i 34/21) 111.111
ZAKON O IZNIMNOM KORIŠTENJU ODREĐENIH STATISTIČKIH PODATAKA (“Narodne novine”, broj 33/92) 467.101
ZAKON O POPISU POLJOPRIVREDE 2003. (“Narodne novine”, broj 87/03) 467.201
PODZAKONSKI AKT(I)
NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 111/98 i 124/08) 467.451
NACIONALNA KLASIFIKACIJU ZANIMANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 147/10 i 14/11) 467.452
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SVIBNJU 2021. (xa) („Narodne novine“, broj 66/21) 111.111
NAPUTAK O USTROJU, VOĐENJU I KORIŠTENJU PODATAKA IZ STATISTIČKIH REGISTARA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU („Narodne novine“, broj 26/21) 111.111
Naputak o načinu provođenja popisa osoba iz članaka 33. do 36. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine („Narodne novine“, broj 4/21) 468.552
NACIONALNA KLASIFIKACIJA STATISTIČKIH REGIJA 2021. (HR_NUTS 2021.) („Narodne novine“, broj 125/19) 468.602
PRAVILNIK O PRISTUPU POVJERLJIVIM PODACIMA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU UNUTAR SUSTAVA SLUŽBENE STATISTIKE („Narodne novine“, broj 59/21) 111.111
ODLUKA O STATISTIČKOJ KLASIFIKACIJI INSTITUCIONALNIH SEKTORA („Narodne novine“, broj 146/11) 467.453
PRAVILNIK O OSNOVNIM POPISNIM OBRASCIMA (“Narodne novine”, broj 26/01) 467.401
PRAVILNIK O METODOLOGIJI POPISA POLJOPRIVREDE 2020. (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 108/19 i 89/20) 467.4034
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA ZA ZNANSTVENE SVRHE („Narodne novine“, broj 137/13) 467.402
PRAVILNIK O USTROJU, VOĐENJU I KORIŠTENJU PODATAKA IZ STATISTIČKIH REGISTARA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU („Narodne novine“, broj 59/14) 467.403
METODOLOGIJU NACIONALNE STANDARDNE KLASIFIKACIJE OBRAZOVANJA (“Narodne novine”, broj 105/01) 467.501
METODOLOŠKE UPUTE (“Narodne novine”, broj 26/01) 467.601
METODOLOŠKE OSNOVE ZA MJESEČNI IZVJEŠTAJ INDUSTRIJE (IND - 1) (“Narodne novine”, broj 18/97) 467.701
METODOLOGIJA ZA POPIS POLJOPRIVREDE 2003. (“Narodne novine”, broj 90/03) 467.801
METODOLOŠKE OSNOVE ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA U STATISTICI MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA („Narodne novine“, broj 42/13) 467.803
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 12/20) 467.802
STATISTIČKI STANDARDI ZA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ INDUSTRIJE (IND-21) (“Narodne novine”, broj 60/99) 467.901
STATISTIČKI STANDARDI ZA STRUKTURNO-POSLOVNO ISTRAŽIVANJE INDUSTRIJE (IND-21/SPS) (“Narodne novine”, broj 78/03) 468.001
STATISTIČKI STANDARDI ZA STRUKTURNO-POSLOVNO ISTRAŽIVANJE INDUSTRIJE (IND-21/SPS/G) za 2008. (“Narodne novine”, broj 49/09) 468.111
STATISTIČKI STANDARDI ZA MJESEČNO ISTRAŽIVANJE O INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI I ZAPOSLENIMA (IND-1/MPS) (“Narodne novine”, broj 19/04) 468.101
STATISTIČKI STANDARDI ZA PRODCOM ISTRAŽIVANJE O INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI ZA 2004. (IND-21/PRODCOM) (“Narodne novine”, broj 17/05) 468.201
STATISTIČKI STANDARDI ZA STRUKTURNO-POSLOVNO ISTRAŽIVANJE INDUSTRIJE (IND-21/SPS) (“Narodne novine”, broj 40/05) 468.301
STATISTIČKI STANDARDI ZA GODIŠNJE ISTRAŽIVANJE O UTROŠKU SIROVINA, MATERIJALA I ENERGENATA INDUSTRIJE (IND-21/REPRO) (“Narodne novine”, broj 63/05) 468.401
STATISTIČKI STANDARDI ZA PRODCOM ISTRAŽIVANJE O INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI ZA 2008. (IND-21/PRODCOM) („Narodne novine“, broj 19/09) 468.402
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA STATISTIČKIH STANDARDA ZA PRODCOM ISTRAŽIVANJE O INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI ZA 2009. (IND-21/PRODCOM) („Narodne novine“, broj 26/17) 468.404
PROGRAM STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2004. – 2007. (“Narodne novine”, broj 28/05) 468.501
PROGRAM STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2018. – 2020. ("Narodne novine", broj 31/18) 492.000
MINIMALNA PLAĆU ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA 2010. DO 31. SVIBNJA 2011. U REPUBLICI HRVATSKOJ (“Narodne novine”, broj 65/10) 468.903
MINIMALNA PLAĆA ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA 2009. DO 31. SVIBNJA 2010. U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 65/09) 468.902
STRATEGIJA RAZVITKA SLUŽBENE STATISTIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2013. – 2022. ("Narodne novine", broj 69/13) 468.502
PROGRAM STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2013. – 2017. ("Narodne novine", broj 69/13) 468.503
MINIMALNA PLAĆA ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA 2011. DO 31. SVIBNJA 2012. U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 58/11 i 60/11) 468.904
MINIMALNA PLAĆA ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA 2012. DO 31. SVIBNJA 2013. U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 60/12) 468.905
STRATEGIJA RAZVITKA SLUŽBENE STATISTIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2004. – 2012. (“Narodne novine”, broj 28/05) 468.601
NOMENKLATURA ŠUMARSKIH PROIZVODA I USLUGA -NŠPU 98 S METODOLOŠKIM UPUTAMA ZA TROMJESEČNE IZVJEŠTAJE ŠUMARSTVA1 (ŠUM-22/3M, ŠUM-23/3M, ŠUM-24/3M) (“Narodne novine”, broj 46/98) 468.701
NOMENKLATURA POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH PROIZVODA1 S METODOLOŠKIM UPUTAMA ZA MJESEČNE IZVJEŠTAJE O OTKUPU I PRODAJI PROIZVODA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA (PO-TRG-31 I PO-TRG-33) (“Narodne novine”, broj 85/98) 468.801
KLASIFIKACIJU PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA REPUBLIKE HRVATSKE 2015. – KPD 2015. ("Narodne novine", broj 157/14) 468.802
KLASIFIKACIJA VRSTA GRAĐEVINA - KVG I METODOLOŠKE UPUTE ZA MJESEČNI I TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ GRAĐEVINARSTVA (GRAĐ-21/M, GRAĐ-21/M/OBRT, GRAĐ-21/3M) (“Narodne novine”, broj 11/98) 468.901
STATISTIČKI STANDARDI ZA PRODCOM ISTRAŽIVANJE O INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI ZA 2006. (IND-21/PRODCOM) (“Narodne novine”, broj 15/07) 468.903
STATISTIČKI STANDARDI ZA PRODCOM ISTRAŽIVANJE O INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI ZA 2007. (IND-21/PRODCOM) ("Narodne novine", broj 19/08) 468.904
NACIONALNA KLASIFIKACIJA PROSTORNIH JEDINICA ZA STATISTIKU (NKPJS) (“Narodne novine”, broj 35/07) 468.907
NACIONALNA KLASIFIKACIJU PROSTORNIH JEDINICA ZA STATISTIKU 2012. (NKPJS 2012.) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 96/12 i 102/12) 468.330
PROGRAM STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2008. – 2012. („Narodne novine“, broj 65/08) 468.329
STATISTIČKI STANDARDI ZA MJESEČNO ISTRAŽIVANJE O INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI I ZAPOSLENIM OSOBAMA (IND-1/KPS/M) ("Narodne novine", broj 11/09) 468.342
Nacionalna klasifikacija djelatnosti/zanimanja
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI (“Narodne novine”, broj 98/94) 469.101
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI – NKD 2002 (“Narodne novine”, broj 13/03) 469.201
ODLUKA O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007. (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07) 469.201
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIVREDNIH I IZVANPRIVREDNIH DJELATNOSTI («Službeni list» broj 14/77 i 18/80 i «Narodne novine» broj 98/94 – Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti) 469.301
METODOLOŠKE OSNOVE ZA NACIONALNU KLASIFIKACIJU DJELATNOSTI - NKD1 (“Narodne novine”, broj 111/98) 469.501
PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007. (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 55/16 i 35/18) 469.552
METODOLOGIJA ZA STATISTIČKU PRIMJENU NACIONALNE KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007.1 (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 102/07, 123/08 i 90/13) 496.553
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID