Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Statistika
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O SLUŽBENOJ STATISTICI („Narodne novine“, broj 25/20) 467.001
ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE („Narodne novine“, broj 25/20 i 34/21) 111.111
ZAKON O IZNIMNOM KORIŠTENJU ODREĐENIH STATISTIČKIH PODATAKA (“Narodne novine”, broj 33/92) 467.101
ZAKON O POPISU POLJOPRIVREDE 2003. (“Narodne novine”, broj 87/03) 467.201
PODZAKONSKI AKT(I)
NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 111/98 i 124/08) 467.451
NACIONALNA KLASIFIKACIJU ZANIMANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 147/10 i 14/11) 467.452
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SVIBNJU 2021. („Narodne novine“, broj 66/21) 111.111
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SVIBNJU 2021. („Narodne novine“, broj 66/21) 111.111
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SIJEČNJU 2021. („Narodne novine“, broj 22/21) 111.111
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U TRAVNJU 2021. („Narodne novine“, broj 52/21) 111.111
NAPUTAK O USTROJU, VOĐENJU I KORIŠTENJU PODATAKA IZ STATISTIČKIH REGISTARA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU („Narodne novine“, broj 26/21) 111.111
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U VELJAČI 2021. („Narodne novine“, broj 27/21) 111.111
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U VELJAČI 2021. („Narodne novine“, broj 28/21) 111.111
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U TRAVNJU 2021. („Narodne novine“, broj 51/21) 111.111
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U OŽUJKU 2021. („Narodne novine“, broj 40/21) 111.111
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U OŽUJKU 2021. („Narodne novine“, broj 42/21) 111.111
Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2020. („Narodne novine“, broj 3/21) 221.014
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2020. („Narodne novine“, broj 5/21) 111.111
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2020. („Narodne novine“, broj 5/21) 111.111
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2020. („Narodne novine“, broj 5/21) 111.111
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2020. („Narodne novine“, broj 6/21) 111.111
PRAVILNIK O PRISTUPU POVJERLJIVIM PODACIMA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU UNUTAR SUSTAVA SLUŽBENE STATISTIKE („Narodne novine“, broj 59/21) 111.111
ODLUKA O STATISTIČKOJ KLASIFIKACIJI INSTITUCIONALNIH SEKTORA („Narodne novine“, broj 146/11) 467.453
PRAVILNIK O OSNOVNIM POPISNIM OBRASCIMA (“Narodne novine”, broj 26/01) 467.401
PRAVILNIK O METODOLOGIJI POPISA POLJOPRIVREDE 2020. (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 108/19 i 89/20) 467.4034
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA ZA ZNANSTVENE SVRHE („Narodne novine“, broj 137/13) 467.402
PRAVILNIK O USTROJU, VOĐENJU I KORIŠTENJU PODATAKA IZ STATISTIČKIH REGISTARA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU („Narodne novine“, broj 59/14) 467.403
METODOLOGIJU NACIONALNE STANDARDNE KLASIFIKACIJE OBRAZOVANJA (“Narodne novine”, broj 105/01) 467.501
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2014. GODINE („Narodne novine“, broj 21/14) 468.502
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2017. GODINE („Narodne novine“, broj 63/17) 491.979
METODOLOŠKE UPUTE (“Narodne novine”, broj 26/01) 467.601
METODOLOŠKE OSNOVE ZA MJESEČNI IZVJEŠTAJ INDUSTRIJE (IND - 1) (“Narodne novine”, broj 18/97) 467.701
METODOLOGIJA ZA POPIS POLJOPRIVREDE 2003. (“Narodne novine”, broj 90/03) 467.801
METODOLOŠKE OSNOVE ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA U STATISTICI MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA („Narodne novine“, broj 42/13) 467.803
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 12/20) 467.802
STATISTIČKI STANDARDI ZA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ INDUSTRIJE (IND-21) (“Narodne novine”, broj 60/99) 467.901
STATISTIČKI STANDARDI ZA STRUKTURNO-POSLOVNO ISTRAŽIVANJE INDUSTRIJE (IND-21/SPS) (“Narodne novine”, broj 78/03) 468.001
STATISTIČKI STANDARDI ZA STRUKTURNO-POSLOVNO ISTRAŽIVANJE INDUSTRIJE (IND-21/SPS/G) za 2008. (“Narodne novine”, broj 49/09) 468.111
STATISTIČKI STANDARDI ZA MJESEČNO ISTRAŽIVANJE O INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI I ZAPOSLENIMA (IND-1/MPS) (“Narodne novine”, broj 19/04) 468.101
STATISTIČKI STANDARDI ZA PRODCOM ISTRAŽIVANJE O INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI ZA 2004. (IND-21/PRODCOM) (“Narodne novine”, broj 17/05) 468.201
STATISTIČKI STANDARDI ZA STRUKTURNO-POSLOVNO ISTRAŽIVANJE INDUSTRIJE (IND-21/SPS) (“Narodne novine”, broj 40/05) 468.301
STATISTIČKI STANDARDI ZA GODIŠNJE ISTRAŽIVANJE O UTROŠKU SIROVINA, MATERIJALA I ENERGENATA INDUSTRIJE (IND-21/REPRO) (“Narodne novine”, broj 63/05) 468.401
STATISTIČKI STANDARDI ZA PRODCOM ISTRAŽIVANJE O INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI ZA 2008. (IND-21/PRODCOM) („Narodne novine“, broj 19/09) 468.402
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA STATISTIČKIH STANDARDA ZA PRODCOM ISTRAŽIVANJE O INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI ZA 2009. (IND-21/PRODCOM) („Narodne novine“, broj 26/17) 468.404
PROGRAM STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2004. – 2007. (“Narodne novine”, broj 28/05) 468.501
PROGRAM STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2018. – 2020. ("Narodne novine", broj 31/18) 492.000
MINIMALNA PLAĆU ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA 2010. DO 31. SVIBNJA 2011. U REPUBLICI HRVATSKOJ (“Narodne novine”, broj 65/10) 468.903
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U TRAVNJU 2008. GODINE ("Narodne novine", broj 56/08) 468.802
MINIMALNA PLAĆA ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA 2009. DO 31. SVIBNJA 2010. U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 65/09) 468.902
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U VELJAČI 2010. ("Narodne novine", broj 34/10) 468.805
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U OŽUJKU 2010. („Narodne novine“, broj 48/10) 468.803
STRATEGIJA RAZVITKA SLUŽBENE STATISTIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2013. – 2022. ("Narodne novine", broj 69/13) 468.502
PROGRAM STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2013. – 2017. ("Narodne novine", broj 69/13) 468.503
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2018. GODINE („Narodne novine“, broj 33/18) 492.001
MINIMALNA PLAĆA ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA 2011. DO 31. SVIBNJA 2012. U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 58/11 i 60/11) 468.904
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U TRAVNJU 2008. GODINE ("Narodne novine", broj 56/08) 468.803
MINIMALNA PLAĆA ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA 2012. DO 31. SVIBNJA 2013. U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 60/12) 468.905
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U VELJAČI 2010. GODINE („Narodne novine“, broj 34/10) 468.804
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U OŽUJKU 2010. GODINE (“Narodne novine“, broj 48/10) 468.805
STRATEGIJA RAZVITKA SLUŽBENE STATISTIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2004. – 2012. (“Narodne novine”, broj 28/05) 468.601
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU (“Narodne novine”, broj 117/06) 468.551
NACIONALNA KLASIFIKACIJA STATISTIČKIH REGIJA 2021. (HR_NUTS 2021.) („Narodne novine“, broj 125/19) 468.602
Naputak o načinu provođenja popisa osoba iz članaka 33. do 36. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine („Narodne novine“, broj 4/21) 468.552
NOMENKLATURA ŠUMARSKIH PROIZVODA I USLUGA -NŠPU 98 S METODOLOŠKIM UPUTAMA ZA TROMJESEČNE IZVJEŠTAJE ŠUMARSTVA1 (ŠUM-22/3M, ŠUM-23/3M, ŠUM-24/3M) (“Narodne novine”, broj 46/98) 468.701
NOMENKLATURA POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH PROIZVODA1 S METODOLOŠKIM UPUTAMA ZA MJESEČNE IZVJEŠTAJE O OTKUPU I PRODAJI PROIZVODA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA (PO-TRG-31 I PO-TRG-33) (“Narodne novine”, broj 85/98) 468.801
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2010. GODINE („Narodne novine“, broj 134/10) 468.803
KLASIFIKACIJU PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA REPUBLIKE HRVATSKE 2015. – KPD 2015. ("Narodne novine", broj 157/14) 468.802
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U VELJAČI 2008. GODINE ("Narodne novine", broj 32/08) 468.327
KLASIFIKACIJA VRSTA GRAĐEVINA - KVG I METODOLOŠKE UPUTE ZA MJESEČNI I TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ GRAĐEVINARSTVA (GRAĐ-21/M, GRAĐ-21/M/OBRT, GRAĐ-21/3M) (“Narodne novine”, broj 11/98) 468.901
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U PROSINCU 2006. GODINE (“Narodne novine” broj 8/07) 468.901
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U VELJAČI 2008. GODINE ("Narodne novine", broj 32/08) 468.328
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U RUJNU 2006. GODINE (“Narodne novine”, broj 113/06) 469.901
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U PROSINCU 2006. GODINE (“Narodne novine” broj 8/07) 468.901
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U LISTOPADU 2006. GODINE (»Narodne novine«, broj 125/06) 468.902
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U RUJNU 2006. GODINE (“Narodne novine”, broj 113/06) 468.902
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U SIJEČNJU 2007. GODINE (“Narodne novine” broj 21/07) 468.906
STATISTIČKI STANDARDI ZA PRODCOM ISTRAŽIVANJE O INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI ZA 2006. (IND-21/PRODCOM) (“Narodne novine”, broj 15/07) 468.903
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2013. GODINE ("Narodne novine", broj 72/13) 468.905
STATISTIČKI STANDARDI ZA PRODCOM ISTRAŽIVANJE O INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI ZA 2007. (IND-21/PRODCOM) ("Narodne novine", broj 19/08) 468.904
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U LISTOPADU 2006. GODINE (»Narodne novine«, broj 125/06) 468.904
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U SIJEČNJU 2007. GODINE (“Narodne novine” broj 21/07) 468.905
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U VELJAČI 2007. GODINE (“Narodne novine”, broj 29/07) 468.905
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U PROSINCU 2009. GODINE ("Narodne novine", broj 9/10) 468.364
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U PROSINCU 2009. GODINE ("Narodne novine", broj 9/10) 468.363
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U VELJAČI 2007. GODINE (“Narodne novine”, broj 29/07) 468.906
NACIONALNA KLASIFIKACIJA PROSTORNIH JEDINICA ZA STATISTIKU (NKPJS) (“Narodne novine”, broj 35/07) 468.907
NACIONALNA KLASIFIKACIJU PROSTORNIH JEDINICA ZA STATISTIKU 2012. (NKPJS 2012.) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 96/12 i 102/12) 468.330
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U OŽUJKU 2007. GODINE (“Narodne novine”, broj 40/07) 468.908
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U OŽUJKU 2007. GODINE (“Narodne novine”, broj 40/07) 468.909
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U TRAVNJU 2007. GODINE («Narodne novine», broj 51/07) 468.911
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U TRAVNJU 2007. GODINE («Narodne novine», broj 51/07) 468.912
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U SVIBNJU 2007. GODINE («Narodne novine», broj 63/07) 468.912
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U SVIBNJU 2007. GODINE («Narodne novine», broj 63/07) 468.913
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U SRPNJU 2007. GODINE (“Narodne novine”, broj 87/07) 468.914
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U SRPNJU 2007. GODINE (“Narodne novine”, broj 87/07) 468.915
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U RUJNU 2007. GODINE („Narodne novine“, broj 107/07) 468.916
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO I BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – KOLOVOZ 2018. ("Narodne novine", broj 98/18) 492.014
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA I BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. („Narodne novine“, broj 25/18) 491.997
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2019. GODINE („Narodne novine“, broj 19/19) 491.998
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U LISTOPADU 2007. ("Narodne novine", broj 119/07) 468.918
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U LISTOPADU 2007. GODINE ("Narodne novine", broj 119/07) 468.319
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U RUJNU 2007. GODINE („Narodne novine“, broj 107/07) 468.917
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U STUDENOME 2007. GODINE ("Narodne novine", broj 133/07) 468.321
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U STUDENOME 2007. GODINE ("Narodne novine", broj 133/07) 468.321
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U STUDENOME 2007. GODINE ("Narodne novine", broj 133/07) 468.322
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U PROSINCU 2007. GODINE ("Narodne novine", broj 9/08) 468.323
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U PROSINCU 2007. GODINE ("Narodne novine", broj 9/08) 468.324
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U SIJEČNJU 2008. GODINE („Narodne novine“, broj 22/08) 468.325
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U SIJEČNJU 2008. GODINE („Narodne novine“, broj 22/08) 468.326
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U OŽUJKU 2008. GODINE („Narodne novine“, broj 45/08) 468.327
PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA ZA 2007. (“Narodne novine”, broj 69/08) 468.328
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO I BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - KOLOVOZ 2017. ("Narodne novine", broj 110/17) 491.988
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U OŽUJKU 2008. GODINE („Narodne novine“, broj 45/08) 468.328
PROGRAM STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2008. – 2012. („Narodne novine“, broj 65/08) 468.329
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2011. GODINE („Narodne novine“, broj 71/11) 468.552
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2008. GODINE („Narodne novine“, broj 65/08) 468.341
STATISTIČKI STANDARDI ZA MJESEČNO ISTRAŽIVANJE O INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI I ZAPOSLENIM OSOBAMA (IND-1/KPS/M) ("Narodne novine", broj 11/09) 468.342
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U SVIBNJU 2008. GODINE ("Narodne novine", broj 70/08) 468.332
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U SVIBNJU 2008. GODINE ("Narodne novine", broj 70/08) 468.331
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAV..NIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – KOLOVOZ 2007. (»Narodne novine«, broj 73/08) 468.332
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U LISTOPADU 2019. („Narodne novine“, broj 109/19) 492.022
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U LIPNJU 2008. GODINE ("Narodne novine", broj 83/08) 468.334
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U LIPNJU 2019. („Narodne novine“, broj 69/19) 492.019
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U LIPNJU 2008. GODINE ("Narodne novine", broj 83/08) 468.333
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U SRPNJU 2008. GODINE („Narodne novine“, broj 95/08) 468.334
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U SRPNJU 2008. GODINE („Narodne novine“, broj 95/08) 468.335
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U KOLOVOZU 2008. GODINE (“Narodne novine”, broj 106/08) 468.336
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U KOLOVOZU 2008. GODINE (“Narodne novine”, broj 106/08) 468.337
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U RUJNU 2008. GODINE ("Narodne novine", broj 120/08) 468.338
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U RUJNU 2008. GODINE ("Narodne novine", broj 120/08) 468.339
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U LISTOPADU 2008. GODINE ("Narodne novine", broj 134/08) 468.340
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – KOLOVOZ 2016. („Narodne novine“, broj 102/16) 451.969
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U LISTOPADU 2008. GODINE ("Narodne novine", broj 134/08) 468.341
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U STUDENOME 2008. GODINE ("Narodne novine", broj 146/08) 468.342
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U STUDENOME 2008. GODINE ("Narodne novine", broj 146/08) 468.343
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U PROSINCU 2008. GODINE („Narodne novine“, broj 8/09) 468.344
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U PROSINCU 2008. GODINE („Narodne novine“, broj 8/09) 468.345
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U SIJEČNJU 2009. GODINE („Narodne novine“, broj 26/09) 468.346
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U SIJEČNJU 2009. GODINE („Narodne novine“, broj 26/09) 468.347
PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA ZA 2008. ("Narodne Novine", broj 32/09) 468.347
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U VELJAČI 2009. GODINE ("Narodne Novine", broj 34/09) 468.347
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U VELJAČI 2009. GODINE ("Narodne Novine", broj 34/09) 468.348
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U OŽUJKU 2009. GODINE („Narodne novine“, broj 49/09) 468.349
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U OŽUJKU 2009. GODINE („Narodne novine“, broj 49/09) 468.351
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U TRAVNJU 2009. GODINE ("Narodne novine", broj 58/09) 468.352
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U TRAVNJU 2009. GODINE ("Narodne novine", broj 58/09) 468.353
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U SVIBNJU 2009. GODINE ("Narodne novine", broj 69/09) 468.352
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U SVIBNJU 2009. GODINE ("Narodne novine", broj 69/09) 468.354
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U LIPNJU 2009. GODINE ("Narodne novine", broj 87/09) 468.354
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U LIPNJU 2009. GODINE ("Narodne novine", broj 87/09) 468.355
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U SRPNJU 2009. GODINE („Narodne novine“, broj 100/09) 468.356
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U SRPNJU 2009. GODINE („Narodne novine“, broj 100/09) 468.357
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U KOLOVOZU 2009. GODINE („Narodne novine“, broj 112/09) 468.358
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U KOLOVOZU 2009. GODINE („Narodne novine“, broj 112/09) 468.359
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2009. GODINE ("Narodne novine", broj 80/09) 468.355
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U RUJNU 2009. GODINE ("Narodne novine", broj 126/09) 468.356
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U RUJNU 2009. GODINE ("Narodne novine", broj 126/09) 468.357
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 135/09 i 139/09) 468.385
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO I BRUTO PLAĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2009. („Narodne novine“, broj 34/10) 468.386
PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – KOLOVOZ 2010. („Narodne novine“, broj 129/10) 468.359
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆU PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – KOLOVOZ 2010. („Narodne novine“, broj 129/10) 468.360
PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE ("Narodne novine", broj 135/09) 468.359
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U LISTOPADU 2009. GODINE („Narodne novine“, broj 139/09) 468.361
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U LISTOPADU 2009. GODINE („Narodne novine“, broj 139/09) 468.362
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U STUDENOME 2009. GODINE (“Narodne novine”, broj 152/09) 468.363
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U STUDENOME 2009. GODINE (“Narodne novine”, broj 152/09) 468.364
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U SIJEČNJU 2010. GODINE („Narodne novine“, broj 25/10) 468.365
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U SIJEČNJU 2010. („Narodne novine“, broj 25/10) 468.366
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SVIBNJU 2010. GODINE („Narodne novine“, broj 77/10) 468.366
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U TRAVNJU 2010. GODINE („Narodne novine“, broj 61/10) 468.365
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U TRAVNJU 2010. (“Narodne novine“, broj 61/10) 468.366
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U SVIBNJU 2010. („Narodne novine“, broj 77/10) 468.367
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U RUJNU 2010. GODINE („Narodne novine“, broj 118/10) 468.370
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U LISTOPADU 2010. GODINE („Narodne novine“, broj 129/10) 468.371
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U STUDENOME 2010. („Narodne novine“, broj 144/10) 468.370
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SRPNJU 2020. GODINE ("Narodne novine", broj 93/20) 468.368
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U KOLOVOZU 2010. GODINE („Narodne novine“, broj 109/10) 468.369
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U VELJAČI 2011. („Narodne novine“, broj 32/11) 468.375
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U LISTOPADU 2010. (“Narodne novine”, broj 128/10) 468.372
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U LIPNJU 2020. („Narodne novine“, broj 79/20) 468.374
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2010. („Narodne novine“, broj 08/11) 468.373
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U STUDENOME 2010. GODINE („Narodne novine“, broj 144/10) 468.372
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA IDNUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SIJEČNJU 2011. („Narodne novine“, broj 24/11) 468.373
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U SRPNJU 2010. ("Narodne novine", broj 99/10) 468.369
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U KOLOVOZU 2010. („Narodne novine“, broj 111/10) 468.371
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SIJEČNJU 2011. („Narodne novine“, broj 25/11) 468.374
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U OŽUJKU 2011. („Narodne novine“, broj 46/11) 468.375
STOPA PROMJENE PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U PROSINCU 2010. („Narodne novine“, broj 9/11) 468.371
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U VELJAČI 2020. („Narodne novine“, broj 28/20) 468.372
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. I PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. („Narodne novine“, broj 31/11) 468.373
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U TRAVNJU 2011. („Narodne novine“, broj 54/11) 468.373
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U TRAVNJU 2011. („Narodne novine“, broj 56/11) 468.374
PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – KOLOVOZ 2011. („Narodne novine“, broj 133/11) 468.374
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE („Narodne novine“, broj 133/11) 468.372
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO-PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011 („Narodne novine“, broj 30/12) 468.373
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2012. GODINE („Narodne novine“, broj 125/12) 468.374
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SVIBNJU 2020. („Narodne novine“, broj 68/20) 468.375
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SVIBNJU 2011. („Narodne novine“, broj 69/11) 468.376
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U LIPNJU 2020. („Narodne novine“, broj 84/20) 468.377
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U KOLOVOZU 2011. („Narodne novine“, broj 105/11) 468.377
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U LIPNJU 2011. („Narodne novine“, broj 81/11) 468.376
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SRPNJU 2020. („Narodne novine“, broj 91/20) 468.376
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SRPNJU 2011. („Narodne novine“, broj 96/11) 468.378
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U KOLOVOZU 2020. („Narodne novine“, broj 103/20) 468.378
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U RUJNU 2020. („Narodne novine“, broj 110/20) 468.379
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U RUJNU 2020. („Narodne novine“, broj 115/20) 468.381
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U LISTOPADU 2020. („Narodne novine“, broj 125/20) 468.382
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U LISTOPADU 2020. („Narodne novine“, broj 128/20) 468.383
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U STUDENOME 2011. („Narodne novine“, broj 145/11) 468.384
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U STUDENOME 2011. („Narodne novine“, broj 147/11) 468.385
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U PROSINCU 2011. („Narodne novine“, broj 6/12) 468.386
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2011. („Narodne novine“, broj 9/12) 468.387
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SIJEČNJU 2012. („Narodne novine“, broj 22/12) 468.388
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SIJEČNJU 2012. („Narodne novine“, broj 22/12) 468.389
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U VELJAČI 2012. („Narodne novine“, broj 31/12) 468.390
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U VELJAČI 2012. („Narodne novine“, broj 33/2012) 468.391
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U OŽUJKU 2012. („Narodne novine“, broj 44/12) 468.393
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U OŽUJKU 2012. („Narodne novine“, broj 44/12) 468.393
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U OŽUJKU 2012. („Narodne novine“, broj 44/12) 468.392
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U TRAVNJU 2012. („Narodne novine“, broj 55/12) 468.393
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U TRAVNJU 2012. („Narodne novine“, broj 55/12) 468.394
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SVIBNJU 2012. („Narodne novine“, broj 66/12) 468.395
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U LIPNJU 2012. („Narodne novine“, broj 79/12) 468.396
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SVIBNJU 2012. ("Narodne novine", broj 67/12) 468.396
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U LIPNJU 2012. („Narodne novine“, broj 81/12) 468.397
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SRPNJU 2012. („Narodne novine“, broj 96/12) 468.397
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SRPNJU 2012. („Narodne novine“, broj 96/12) 468.398
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U KOLOVOZU 2012. („Narodne novine“, broj 103/12) 468.399
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U RUJNU 2012. („Narodne novine“, broj 117/12) 468.402
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U KOLOVOZU 2012. („Narodne novine“, broj 104/12) 468.401
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2012. („Narodne novine“, broj 07/13) 468.407
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U PROSINCU 2012. („Narodne novine“, broj 07/13) 468.408
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U RUJNU 2012. („Narodne novine“, broj 114/12) 468.402
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U LISTOPADU 2012. („Narodne novine“, broj 126/12) 468.403
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U LISTOPADU 2012. („Narodne novine“, broj 126/12) 468.404
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U STUDENOME 2012. („Narodne novine“, broj 142/12) 468.405
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U STUDENOME 2012. („Narodne novine“, broj 142/12) 468.406
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SIJEČNJU 2013. („Narodne novine“, broj 26/13) 468.407
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SIJEČNJU 2013. („Narodne novine“, broj 26/13) 468.408
PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆU PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – KOLOVOZ 2012. („Narodne novine“, broj 128/12) 468.405
PROSJEČNA MJESEČNA NETO-PLAĆU PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – KOLOVOZ 2012. („Narodne novine“, broj 128/12) 468.406
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012. I PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENE BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012. („Narodne novine“, broj 32/13) 468.407
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U VELJAČI 2013. („Narodne novine“, broj 32/13) 468.408
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U VELJAČI 2013. („Narodne novine“, broj 33/13) 468.409
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U OŽUJKU 2013. („Narodne novine“, broj 46/13) 468.411
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U OŽUJKU 2013. („Narodne novine“, broj 48/13) 468.412
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SVIBNJU 2013. ("Narodne novine", broj 71/13) 471.902
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U TRAVNJU 2013. („Narodne novine“, broj 60/13) 471.902
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U TRAVNJU 2013. („Narodne novine“, broj 59/13) 471.901
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U LIPNJU 2013. ("Narodne novine", broj 93/13) 451.903
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U LIPNJU 2013. ("Narodne novine", broj 91/13) 451.902
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SRPNJU 2013. ("Narodne novine", broj 105/13) 451.903
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SRPNJU 2013. ("Narodne novine", broj 105/13) 451.904
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U KOLOVOZU 2013. ("Narodne novine", broj 115/13) 451.905
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U KOLOVOZU 2013. ("Narodne novine", broj 118/13) 451.906
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U RUJNU 2013. ("Narodne novine", broj 128/13) 451.908
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U LISTOPADU 2013. („Narodne novine“, broj 138/13) 451.908
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U RUJNU 2013. ("Narodne novine", broj 127/13) 451.907
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO-PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – KOLOVOZ 2013. („Narodne novine“, broj 138/13) 451.911
PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO-PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – KOLOVOZ 2013. („Narodne novine“, broj 138/13) 451.909
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U LISTOPADU 2013. („Narodne novine“, broj 140/13) 451.911
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U STUDENOME 2013. („Narodne novine“, broj 151/13) 451.912
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U STUDENOME 2013. ("Narodne novine", broj 155/13) 451.912
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U PROSINCU 2013. („Narodne novine“, broj 06/14) 451.913
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U VELJAČI 2020. („Narodne novine“, broj 33/20) 451.914
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SIJEČNJU 2014. („Narodne novine“, broj 26/14) 451.915
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SIJEČNJU 2014. („Narodne novine“, broj 27/14) 451.916
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SVIBNJU 2014. („Narodne novine“, broj 73/14) 451.919
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U TRAVNJU 2014. („Narodne novine“, broj 63/14) 451.919
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO-PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. I PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO-PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013 („Narodne novine“, broj 32/14) 451.917
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U VELJAČI 2014. („Narodne novine“, broj 34/14) 451.918
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U LIPNJU 2014. („Narodne novine“, broj 85/14) 451.922
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SVIBNJU 2014. („Narodne novine“, broj 76/14) 451.921
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U LIPNJU 2014. („Narodne novine“, broj 87/14) 451.923
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SRPNJU 2014. („Narodne novine“, broj 101/14) 451.924
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U KOLOVOZU 2014. („Narodne novine“, broj 110/14) 451.925
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U KOLOVOZU 2014. („Narodne novine“, broj 111/14) 451.926
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U RUJNU 2014. („Narodne novine“, broj 121/14) 451.927
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U RUJNU 2014. („Narodne novine“, broj 122/14) 451.928
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U LISTOPADU 2014. („Narodne novine“, broj 136/14) 451.929
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U STUDENOME 2014. („Narodne novine“, broj 150/14) 451.931
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO-PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - KOLOVOZ 2014. I PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO-PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - KOLOVOZ („Narodne novine“, broj 133/14) 451.929
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U TRAVNJU 2015. ("Narodne novine", broj 51/15) 451.934
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SVIBNJU 2015. („Narodne novine“, broj 65/15) 451.935
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SIJEČNJU 2015. („Narodne novine“, broj 22/15) 451.938
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2014. („Narodne novine“, broj 07/15) 451.933
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U TRAVNJU 2015. („Narodne novine“, broj 53/15) 451.936
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U VELJAČI 2015. („Narodne novine“, broj 28/15) 451.937
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U OŽUJKU 2015. („Narodne novine“, broj 43/15) 451.933
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U PROSINCU 2014. („Narodne novine“, broj 05/15) 451.932
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SVIBNJU 2015. („Narodne novine“, broj 67/15) 451.939
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SRPNJU 2015. („Narodne novine“, broj 90/15) 451.941
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SRPNJU 2015. („Narodne novine“, broj 90/15) 451.943
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U LIPNJU 2015. („Narodne novine“, broj 77/15) 451.940
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U LIPNJU 2015. („Narodne novine“, broj 79/15) 451.942
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U KOLOVOZU 2015. („Narodne novine“, broj 100/15) 451.951
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U RUJNU 2015. („Narodne novine“, broj 114/15) 451.952
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U RUJNU 2015. („Narodne novine“, broj 111/15) 451.951
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U KOLOVOZU 2015. („Narodne novine“, broj 98/15) 451.950
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U LISTOPADU 2015. („Narodne novine“, broj 125/15) 451.952
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U LISTOPADU 2015. („Narodne novine“, broj 124/15 od 13.11.2015.) 451.951
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U STUDENOME 2015. („Narodne novine“, broj 134/15) 451.952
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U STUDENOME 2015. („Narodne novine“, broj 136/15) 451.953
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U PROSINCU 2015. („Narodne novine“, broj 5/16) 451.954
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2015. („Narodne novine“, broj 6/16) 451.955
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SIJEČNJU 2016. („Narodne novine“, broj 18/16) 451.956
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SIJEČNJU 2016. („Narodne novine“, broj 18/16) 451.957
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U TRAVNJU 2018. ("Narodne novine", broj 46/18) 492.005
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U OŽUJKU 2018. ("Narodne novine", broj 35/18) 492.002
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO-PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. („Narodne novine“, broj 22/16) 451.952
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U OŽUJKU 2018. ("Narodne novine", broj 37/18) 492.003
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U VELJAČI 2016. („Narodne novine“, broj 23/16) 451.952
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U OŽUJKU 2016. („Narodne novine“, broj 36/16) 451.958
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U OŽUJKU 2016. („Narodne novine“, broj 36/16) 451.959
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – KOLOVOZ 2015. I PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ... („Narodne novine“, broj 121/15) 451.951
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U VELJAČI 2016. („Narodne novine“, broj 25/16) 451.957
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SVIBNJU 2018. ("Narodne novine", broj 56/18) 492.007
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U TRAVNJU 2018. ("Narodne novine", broj 45/18) 492.004
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SVIBNJU 2018. ("Narodne novine", broj 54/18) 492.006
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SVIBNJU 2016. („Narodne novine“, broj 55/16) 451.961
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U TRAVNJU 2016. („Narodne novine“, broj 45/16) 451.959
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U TRAVNJU 2016. („Narodne novine“, broj 47/16) 451.960
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U LIPNJU 2016. („Narodne novine“, broj 67/16) 451.967
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SVIBNJU 2016. („Narodne novine“, broj 57/16) 451.964
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U LIPNJU 2016. („Narodne novine“, broj 65/16) 451.965
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU („Narodne novine“, broj 75/16) 451.966
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U KOLOVOZU 2016. („Narodne novine“, broj 82/16) 451.969
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U KOLOVOZU 2016. („Narodne novine“, broj 84/16) 451.968
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SRPNJU 2016. („Narodne novine“, broj 76/16) 451.967
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U RUJNU 2016. („Narodne novine“, broj 94/16) 451.968
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SVIBNJU 2017. („Narodne novine“, broj 57/17) 491.977
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SIJEČNJU 2018. ("Narodne novine", broj 19/18) 491.995
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SRPNJU 2017. („Narodne novine“, broj 82/17) 491.983
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2017. ("Narodne novine", broj 7/18) 491.994
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U RUJNU 2017. ("Narodne novine", broj 102/17) 491.986
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SIJEČNJU 2018. ("Narodne novine", broj 21/18) 491.996
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U STUDENOME 2017. („Narodne novine“, broj 127/17) 491.992
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U STUDENOME 2016. („Narodne novine“, broj 116/16) 491.972
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U LIPNJU 2018. ("Narodne novine", broj 66/18) 492.008
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U VELJAČI 2017. („Narodne novine“, broj 25/17) 491.974
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U RUJNU 2018. („Narodne novine“, broj 93/18) 492.013
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U LIPNJU 2017. („Narodne novine“, broj 67/17) 491.980
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U LISTOPADU 2018. („Narodne novine“, broj 102/18) 492.013
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U LISTOPADU 2018. („Narodne novine“, broj 100/18) 492.013
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U LISTOPADU 2016. („Narodne novine“, broj 105/16) 451.969
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U STUDENOME 2016. („Narodne novine“, broj 120/16) 491.972
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U RUJNU 2018. („Narodne novine“, broj 91/18) 492.013
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U KOLOVOZU 2018. („Narodne novine“, broj 83/18) 492.013
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2016. („Narodne novine“, broj 5/17) 491.972
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U PROSINCU 2016. („Narodne novine“, broj 5/17) 491.973
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SRPNJU 2018. ("Narodne novine", broj 73/18) 492.009
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U OŽUJKU 2017. („Narodne novine“, broj 37/17) 491.974
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U LISTOPADU 2016. („Narodne novine“, broj 108/16) 491.971
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SRPNJU 2017. (“Narodne novine”, broj 79/17) 491.982
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U PROSINCU 2017. („Narodne novine“, broj 5/18) 491.993
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U OŽUJKU 2017. („Narodne novine“, broj 40/17) 491.975
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SIJEČNJU 2017. („Narodne novine“, broj 18/17) 491.972
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SIJEČNJU 2017. („Narodne novine“, broj 18/17) 491.973
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U TRAVNJU 2017. („Narodne novine“, broj 46/17) 491.976
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U TRAVNJU 2017. („Narodne novine“, broj 48/17) 491.976
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U LIPNJU 2017. („Narodne novine“, broj 70/17) 491.981
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SVIBNJU 2017. ("Narodne novine", broj 59/17) 491.978
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U KOLOVOZU 2017. („Narodne novine“, broj 91/17) 491.984
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U KOLOVOZU 2017. („Narodne novine“, broj 94/17) 491.985
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U RUJNU 2017. („Narodne novine“, broj 103/17) 491.987
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U VELJAČI 2018. („Narodne novine“, broj 25/18) 491.998
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U LISTOPADU 2017. ("Narodne novine", broj 110/17) 491.989
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U LISTOPADU 2017. ("Narodne novine", broj 114/17) 491.990
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U STUDENOME 2017. ("Narodne novine", broj 123/17) 491.991
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U VELJAČI 2018. ("Narodne novine", broj 27/18) 491.999
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U STUDENOME 2018. („Narodne novine“, broj 111/18) 492.013
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U LIPNJU 2018. ("Narodne novine", broj 61/18) 492.007
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SRPNJU 2018. ("Narodne novine", broj 75/18) 492.011
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U KOLOVOZU 2018. („Narodne novine“, broj 81/18) 492.012
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U VELJAČI 2019. („Narodne novine“, broj 26/19) 492.016
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2018. („Narodne novine“, broj 6/19) 492.014
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U PROSINCU 2018. („Narodne novine“, broj 5/19) 492.013
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. („Narodne novine“, broj 25/19) 492.016
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SIJEČNJU 2019. („Narodne novine“, broj 20/19) 492.014
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SIJEČNJU 2019. („Narodne novine“, broj 20/19) 492.015
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U VELJAČI 2019. („Narodne novine“, broj 27/19) 492.016
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U OŽUJKU 2019. („Narodne novine“, broj 41/19) 492.018
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U TRAVNJU 2019. („Narodne novine“, broj 47/19) 492.018
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U TRAVNJU 2019. („Narodne novine“, broj 50/19) 492.018
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SVIBNJU 2019. („Narodne novine“, broj 58/19) 492.018
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SVIBNJU 2019. („Narodne novine“, broj 60/19) 492.018
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U OŽUJKU 2019. („Narodne novine“, broj 38/19) 492.017
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U LIPNJU 2019. („Narodne novine“, broj 67/19) 492.018
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SRPNJU 2019. („Narodne novine“, broj 77/19) 492.019
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U RUJNU 2019. („Narodne novine“, broj 99/19) 492.022
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U KOLOVOZU 2019. („Narodne novine“, broj 89/19) 492.022
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U KOLOVOZU 2019. („Narodne novine“, broj 87/19) 492.022
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆU PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – KOLOVOZ 2019. („Narodne novine“, broj 104/19) 492.022
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U RUJNU 2109. („Narodne novine“, broj 97/19) 492.022
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SRPNJU 2019. („Narodne novine“, broj 78/19) 492.021
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U STUDENOME 2019. („Narodne novine“, broj 125/19) 492.024
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U LISTOPADU 2019. („Narodne novine“, broj 112/19) 492.023
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U PROSINCU 2019. („Narodne novine“, broj 5/20) 492.024
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2019. („Narodne novine“, broj 9/20) 492.025
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO-PLAĆA I BRUTO-PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. („Narodne novine“, broj 24/20) 492.027
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SIJEČNJU 2020. („Narodne novine“, broj 21/20) 492.026
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA I BUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – KOLOVOZ 2020. („Narodne novine“, broj 118/20) 492.028
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U TRAVNJU 2020. („Narodne novine“, broj 59/20) 492.029
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U OŽUJKU 2020. („Narodne novine“, broj 47/20) 492.028
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U TRAVNJU 2020. („Narodne novine“, broj 56/20) 492.028
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U OŽUJKU 2020. („Narodne novine“, broj 46/20) 492.027
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SVIBNJU 2020. („Narodne novine“, broj 70/20) 492.028
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U KOLOVOZU 2020. („Narodne novine“, broj 101/20) 492.029
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U STUDENOME 2020. („Narodne novine“, broj 139/20) 492.031
Nacionalna klasifikacija djelatnosti/zanimanja
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI (“Narodne novine”, broj 98/94) 469.101
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI – NKD 2002 (“Narodne novine”, broj 13/03) 469.201
ODLUKA O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007. (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07) 469.201
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIVREDNIH I IZVANPRIVREDNIH DJELATNOSTI («Službeni list» broj 14/77 i 18/80 i «Narodne novine» broj 98/94 – Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti) 469.301
METODOLOŠKE OSNOVE ZA NACIONALNU KLASIFIKACIJU DJELATNOSTI - NKD1 (“Narodne novine”, broj 111/98) 469.501
PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007. (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 55/16 i 35/18) 469.552
METODOLOGIJA ZA STATISTIČKU PRIMJENU NACIONALNE KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007.1 (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 102/07, 123/08 i 90/13) 496.553
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID