Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Statistika
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O SLUŽBENOJ STATISTICI („Narodne novine“, broj 25/20) NN 25/2020, (598
ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE („Narodne novine“, broj 25/20 i 34/21) NN 25/2020, (599
ZAKON O IZNIMNOM KORIŠTENJU ODREĐENIH STATISTIČKIH PODATAKA (“Narodne novine”, broj 33/92) NN 33/1992, (821
ZAKON O POPISU POLJOPRIVREDE 2003. (“Narodne novine”, broj 87/03) NN 87/2003, (1055
PODZAKONSKI AKT(I)
NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 111/98 i 124/08) NN 111/1998, (1506
NACIONALNA KLASIFIKACIJU ZANIMANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 147/10 i 14/11) 467.452
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SVIBNJU 2021. (xa) („Narodne novine“, broj 66/21) 111.111
ODLUKA O PRODUŽENJU ROKA ZA PROVEDBU POPISA STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE („Narodne novine“, broj 117/21) NN 117/2021, (2009
NAPUTAK O USTROJU, VOĐENJU I KORIŠTENJU PODATAKA IZ STATISTIČKIH REGISTARA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU („Narodne novine“, broj 26/21) NN 26/2021, (581
Naputak o načinu provođenja popisa osoba iz članaka 33. do 36. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine („Narodne novine“, broj 4/21) NN 4/2021, (82
NAPUTAK O NAČINU ZAŠTITE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA U DRŽAVNOM ZAVODU ZA STATISTIKU („Narodne novine“, broj 78/21) NN 78/2021, (1463
NAPUTAK O PRAVILIMA I METODAMA ZAŠTITE PRI DISEMINACIJI SLUŽBENIH STATISTIČKIH PODATAKA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU („Narodne novine“, broj 78/21) NN 78/2021, (1464
NACIONALNA KLASIFIKACIJA STATISTIČKIH REGIJA 2021. (HR_NUTS 2021.) („Narodne novine“, broj 125/19) NN 125/2019, (2507
PRAVILNIK O PRISTUPU POVJERLJIVIM PODACIMA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU UNUTAR SUSTAVA SLUŽBENE STATISTIKE („Narodne novine“, broj 59/21) NN 59/2021, (1140
ODLUKA O STATISTIČKOJ KLASIFIKACIJI INSTITUCIONALNIH SEKTORA („Narodne novine“, broj 146/11) NN 146/2011, (2965
PRAVILNIK O OSNOVNIM POPISNIM OBRASCIMA (“Narodne novine”, broj 26/01) NN 26/2001, (468
PRAVILNIK O METODOLOGIJI POPISA POLJOPRIVREDE 2020. (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 108/19 i 89/20) NN 108/2019, (2180
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA ZA ZNANSTVENE SVRHE („Narodne novine“, broj 137/13) NN 137/2013, (2954
PRAVILNIK O USTROJU, VOĐENJU I KORIŠTENJU PODATAKA IZ STATISTIČKIH REGISTARA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU („Narodne novine“, broj 59/14) NN 59/2014, (1109
METODOLOGIJU NACIONALNE STANDARDNE KLASIFIKACIJE OBRAZOVANJA (“Narodne novine”, broj 105/01) NN 105/2001, (1734
METODOLOŠKE UPUTE (“Narodne novine”, broj 26/01) NN 26/2001, (469
METODOLOŠKE OSNOVE ZA MJESEČNI IZVJEŠTAJ INDUSTRIJE (IND - 1) (“Narodne novine”, broj 18/97) NN 18/1997, (262
METODOLOGIJA ZA POPIS POLJOPRIVREDE 2003. (“Narodne novine”, broj 90/03) NN 90/2003, (1146
METODOLOŠKE OSNOVE ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA U STATISTICI MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA („Narodne novine“, broj 42/13) NN 42/2013, (805
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 12/20) NN 12/2020, (213
STATISTIČKI STANDARDI ZA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ INDUSTRIJE (IND-21) (“Narodne novine”, broj 60/99) NN 60/1999, (1100
STATISTIČKI STANDARDI ZA STRUKTURNO-POSLOVNO ISTRAŽIVANJE INDUSTRIJE (IND-21/SPS) (“Narodne novine”, broj 78/03) NN 78/2003, (963
STATISTIČKI STANDARDI ZA STRUKTURNO-POSLOVNO ISTRAŽIVANJE INDUSTRIJE (IND-21/SPS/G) za 2008. (“Narodne novine”, broj 49/09) NN 49/2009, (1118
STATISTIČKI STANDARDI ZA MJESEČNO ISTRAŽIVANJE O INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI I ZAPOSLENIMA (IND-1/MPS) (“Narodne novine”, broj 19/04) NN 19/2004, (542
STATISTIČKI STANDARDI ZA PRODCOM ISTRAŽIVANJE O INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI ZA 2004. (IND-21/PRODCOM) (“Narodne novine”, broj 17/05) NN 17/2005, (303
STATISTIČKI STANDARDI ZA STRUKTURNO-POSLOVNO ISTRAŽIVANJE INDUSTRIJE (IND-21/SPS) (“Narodne novine”, broj 40/05) NN 40/2005, (794
STATISTIČKI STANDARDI ZA GODIŠNJE ISTRAŽIVANJE O UTROŠKU SIROVINA, MATERIJALA I ENERGENATA INDUSTRIJE (IND-21/REPRO) (“Narodne novine”, broj 63/05) NN 63/2005, (1212
STATISTIČKI STANDARDI ZA PRODCOM ISTRAŽIVANJE O INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI ZA 2008. (IND-21/PRODCOM) („Narodne novine“, broj 19/09) 468.402
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA STATISTIČKIH STANDARDA ZA PRODCOM ISTRAŽIVANJE O INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI ZA 2009. (IND-21/PRODCOM) („Narodne novine“, broj 26/17) NN 26/2017, (582
PROGRAM STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2004. – 2007. (“Narodne novine”, broj 28/05) NN 28/2005, (480
PROGRAM STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2018. – 2020. ("Narodne novine", broj 31/18) 492.000
MINIMALNA PLAĆU ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA 2010. DO 31. SVIBNJA 2011. U REPUBLICI HRVATSKOJ (“Narodne novine”, broj 65/10) 468.903
MINIMALNA PLAĆA ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA 2009. DO 31. SVIBNJA 2010. U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 65/09) NN 65/2009, (1533
STRATEGIJA RAZVITKA SLUŽBENE STATISTIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2013. – 2022. ("Narodne novine", broj 69/13) NN 69/2013, (1364
PROGRAM STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2013. – 2017. ("Narodne novine", broj 69/13) NN 69/2013, (1365
MINIMALNA PLAĆA ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA 2011. DO 31. SVIBNJA 2012. U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 58/11 i 60/11) NN 58/2011, (1319
MINIMALNA PLAĆA ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA 2012. DO 31. SVIBNJA 2013. U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 60/12) NN 60/2012, (1477
STRATEGIJA RAZVITKA SLUŽBENE STATISTIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2004. – 2012. (“Narodne novine”, broj 28/05) NN 28/2005, (479
NOMENKLATURA ŠUMARSKIH PROIZVODA I USLUGA -NŠPU 98 S METODOLOŠKIM UPUTAMA ZA TROMJESEČNE IZVJEŠTAJE ŠUMARSTVA1 (ŠUM-22/3M, ŠUM-23/3M, ŠUM-24/3M) (“Narodne novine”, broj 46/98) NN 46/1998, (562
NOMENKLATURA POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH PROIZVODA1 S METODOLOŠKIM UPUTAMA ZA MJESEČNE IZVJEŠTAJE O OTKUPU I PRODAJI PROIZVODA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA (PO-TRG-31 I PO-TRG-33) (“Narodne novine”, broj 85/98) NN 85/1998, (1160
KLASIFIKACIJU PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA REPUBLIKE HRVATSKE 2015. – KPD 2015. ("Narodne novine", broj 157/14) NN 157/2014, (2980
KLASIFIKACIJA VRSTA GRAĐEVINA - KVG I METODOLOŠKE UPUTE ZA MJESEČNI I TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ GRAĐEVINARSTVA (GRAĐ-21/M, GRAĐ-21/M/OBRT, GRAĐ-21/3M) (“Narodne novine”, broj 11/98) NN 11/1998, (179
STATISTIČKI STANDARDI ZA PRODCOM ISTRAŽIVANJE O INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI ZA 2006. (IND-21/PRODCOM) (“Narodne novine”, broj 15/07) NN 15/2007, (650
STATISTIČKI STANDARDI ZA PRODCOM ISTRAŽIVANJE O INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI ZA 2007. (IND-21/PRODCOM) ("Narodne novine", broj 19/08) NN 19/2008, (601
NACIONALNA KLASIFIKACIJA PROSTORNIH JEDINICA ZA STATISTIKU (NKPJS) (“Narodne novine”, broj 35/07) NN 35/2007, (1120
NACIONALNA KLASIFIKACIJU PROSTORNIH JEDINICA ZA STATISTIKU 2012. (NKPJS 2012.) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 96/12 i 102/12) NN 96/2012, (2161
PROGRAM STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2008. – 2012. („Narodne novine“, broj 65/08) NN 65/2008, (2209
STATISTIČKI STANDARDI ZA MJESEČNO ISTRAŽIVANJE O INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI I ZAPOSLENIM OSOBAMA (IND-1/KPS/M) ("Narodne novine", broj 11/09) NN 11/2009, (242
OSTALO
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U VELJAČI 2022 („Narodne novine“, broj 35/22) NN 35/2022, (427
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U VELJAČI 2022. („Narodne novine“, broj 35/22) NN 35/2022, (428
STRATEGIJA RAZVITKA SLUŽBENE STATISTIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2021. – 2030. („Narodne novine“, broj 29/22) NN 29/2022, (365
PROGRAM STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021. – 2027. („Narodne novine“, broj 29/22) NN 29/2022, (366
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA I PROSJEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. („Narodne novine“, broj 23/22) NN 23/2022, (295
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SIJEČNJU 2022. („Narodne novine“, broj 23/22) NN 23/2022, (296
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U SIJEČNJU 2022. („Narodne novine“, broj 25/22) NN 25/2022, (316
INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U PROSINCU 2021. („Narodne novine“, broj 8/22) NN 8/2022, (79
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2021. („Narodne novine“, broj 8/22) NN 8/2022, (80
PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA I BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – KOLOVOZ 2021. („Narodne novine“, broj 118/21) NN 118/2021, (2028
Nacionalna klasifikacija djelatnosti/zanimanja
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI (“Narodne novine”, broj 98/94) NN 98/1994, (1719
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI – NKD 2002 (“Narodne novine”, broj 13/03) NN 13/2003, (161
ODLUKA O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007. (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07) NN 58/2007, (1870
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIVREDNIH I IZVANPRIVREDNIH DJELATNOSTI («Službeni list» broj 14/77 i 18/80 i «Narodne novine» broj 98/94 – Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti) NN 98/1994, (1719
METODOLOŠKE OSNOVE ZA NACIONALNU KLASIFIKACIJU DJELATNOSTI - NKD1 (“Narodne novine”, broj 111/98) 469.501
PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007. (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 55/16 i 35/18) NN 55/2016, (1435
METODOLOGIJA ZA STATISTIČKU PRIMJENU NACIONALNE KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007.1 (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 102/07, 123/08 i 90/13) NN 102/2007, (2994
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava